Nya Argus 5-6/2024
Omslagsbilden tecknades av Ika Österblad
Hundrasjuttonde årgången
Nummer 5-6 / 2024

Presslagt 20 maj

Tema: Sverige och Finland

Kommentar / Trygve Söderling: Sverige är annorlunda


Petter Sandgren: Segregation som affärsidé: den svenska marknadsskolans globala historia

Ann-Cathrine Jungar: Hand i hand mot invandring – det restriktiva skiftet i Norden

Tom Moring: Svenskfinland i Bonniers ficka

Prosa / Mattias Nyberg: Ett halvt dussin ord. Parlör i västerled (del 1)

Niklas Bruun: Svensk arbetsmarknadshistoria: vad kan vi lära oss? Kort introduktion med anledning av konflikterna i Finland

Mika Helander: ”Märket” och medlingsinstitutet – och varför den svenska modellen inte kan tillämpas i Finland

Anders Björnsson: Länder emellan

Prosa / Mattias Nyberg: Ett halvt dussin ord. Parlör i västerled (del 2)

Ulrika Milles: Vi kan hjälpa varandra att se oss själva

Susanne Ringell: Det enda tjockare vi har är huden


Jukka Mallinen: Det självkoloniserande Ryssland (del 2/2)

Klaus Törnudd: Finlands nya paraply

Hedvig Weibull: Som ett eko. Angående en ny dokumentär om konstnären Anselm Kiefer

Sara Rönnqvist & Anna-Stina Lindholm: Brokigt och brustet. Finlandssvensk prosa 2023 (del 1/2)

Panoptikon / Barbara Lönnqvist: Imperiet rasar

Pär Stenbäck: Fornstora dar

Nalle Valtiala: Koreografin kör över juridiken / Mefisto i Moskva / Jag lydde bara order / Myter på land och i vatten


Dikt / Andreas Björsten: Morgontidningen, döden och ljuset inifrån