Artikelregister 1907–1919

>>Arkivets hemsida     •    >>Innehåll 1920–1929


Läs boken
ÖGONEN UPP!
Nya Argus första sekel
(Nya Argus historik, 2011) >>


Läs de första 60 numren av Argus 1907-1910 i Nationalbibliotekets digitala arkiv>Gå direkt till
1907-08
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
på denna sida

>>Arkivets hemsidaLäs tidiga Argus i National-
bibliotekets digitala arkiv:
1907
nr 1-2
1908
nr 1–24
1909
nr 1–24
1910
nr 1–10


Argus provnummer 1
Argus första provnummer var daterat 1 december 1907.
Läs hela numret i PDF-format

ARGUS 1907-08

FÖRSTA ÅRGÅNGEN

REDAKTION:  
GUNNAR CASTRÉN   GUSTAF MATTSSON   EMIL ZILLIACUS


»Siffrorna efter artiklarna hänvisa till resp. häftens ordningsnummer, vilka lätt igenfinnas vid sidornas inre marginal. Genomgående paginering har genom annonserna försvårats, men införes från år 1909. I sakregistret, vars gruppering utan djupare systematik följer praktiska synpunkter, återfinnas bokanmälningar under författarenamnen och andra artiklar under huvudorden.»

A. Författarenamn och pseudonymer.

Alfthan, Isak. Finsk isolering. 17.
Andersson, Otto.
Den ”Finska tonen” i musiken. 22.
Aspelin-Haapkylä, Eliel. Vallgrens springbrunn. 21.
— — Polemiskt. (Apropos en kulturblomma). 23.
Castrén, Gunnar. Sigfrid Siwertz: Cirkeln. Provn. 1.
— — Inhemsk svensk prosa. (Nordmann: Nike; Christiansson: Röjd ur vägen; Bergh: Santa Rosita; Lagus: En berättelse om alkohol). Provn. 2.
— — Juhani Aho: Tuomio. 1.
— — Anders Österling: Årets visor. 1.
— — Th. Rein: Filosofins studium vid Åbo universitet. 5.
— — Korta anmälningar (Anttila: Hallimajan nuoret). 5.
— — Ur Topelius’ brevväxling. 6.
— — Rättelse (till ovanstående). 7.
— — Författningskampen. 9.
— — Korta anmälningar (Johan Nordling: Liljan). 9.
— — Jakob Knudsen: Livsfilosofi. 12.
— — Camille Mauclair: L’amour tragique. 13.
— — Valen. 14.
— — Svensk litteraturhistoria I (Fredrik Böök, Romanens och prosaberättelsens historia i Sverige intill 1809). 14.
— — Korta anmälningar (af Ugglas: Himmelens folk; Ullman: Ungdom; von Melsted: Passionsnoveller; Öberg: Figaros bröllop). 15.
— — Svensk litteraturhistoria II (Martin Lamm, Olof Dalin). 16.
— — Georg Schauman: Biografiska undersökningar om Anders Chydenius. 18.
— — Dr Mantzius’ gästspel. 19.
— — Suzanne Després. 23.
— — Korta anmälningar (Allardt: Byberättelser IV; Schøyen: Under Svøben). 23.
— — Svensk dramatik (Hallström: Erotikon; Hedberg: Mikaël; Sivertz: Indiansommar; Wahlenberg: Människokännaren). 24.
Castrén, Ola. Engelsk politik. 4.
— — Den politiska ställningen i England. 14.
— — Arbetsstatistik (Vera Hjelt, Undersökning av nålarbeterskornas yrkesförhållanden i Finland). 16.
Chatterton-Hill, G. Äktenskapskrisen i Frankrike. 10. 11.
Ehrnrooth, Ernst. Rättsmedicinen hos kineserna. 24.
Ehrström, Eric O. W. Vallgrens springbrunn. 21.
Erastoff, Georg. Pessimismen i den ryska litteraturen. 14.
— — Erotism och dekadens i Rysslands litteratur. 15.
Federley, Harry. En modern motståndare till darwinismen. 4. 5.
Frosterus, Sigurd. Det nya slagskeppet. Provn. 2.
— — Atlantens vinthundar. 6.
— — Rättelse (till ovanstående). 7.
— — Johannes V. Jensens senaste arbeten. 8.
— — Otto Rung: Desertører. 12.
— — Aeroplanet. 13.
— — Fransk skola för finska målare (genmäle till hr Eero Järnefelt). 21.
— — Svar till hr Eero Järnefelt. 23.
Gallén-Kallela, Aksel. Vallgrens springbrunn. 21.
Gebhard, Albert. Vallgrens springbrunn. 21.
Gripenberg, Bertel. Skatten. 1.
— — Torsten Söderhjelm. In memoriam. 3.
— — Jack London: Skriet från vildmarken. 8.
— — I gryningen. 12.
— — Jägarne. 19.
Gummerus, San. Korta anmälningar (Möller: Det hvita djuret). 2.
Gylphe, Thor. När dagen dör. 20.
Halonen, Pekka. Vallgrens springbrunn. 21.
Hammarström, Arthur. Korta anmälningar (Grebst: Grängesberg). 23.
Hasselblatt, Emil. Kiellands brev. Provn. 1.
— — Knut Hamsun: Benoni. 17.
Hernberg, Alarik. Polemiskt (Badrum, folkskolor och stadsfullmäktige). 10.
Hirn, Julius. Robert Dinesen. Provn. 2.
Hirn, Yrjö. Maria Haggrén-Jotuni: Rakkautta. Provn. 1.
— — The Mask. 7.
— — Språkfrågan vid universitetet. 19.
— — Ett bidrag till Rossetti-litteraturen (Hall Caine: My story). 22.
Homén, Olaf. Torsten. Söderhjelm: Uppsatser och kritiker. 11.
— — Svenska noveller och romaner (Roos: En moders dagbok; Starnberg: Bakom förhänget; af Geijerstam: Den gamla herrgårdsallén; Ossian-Nilsson: Barbarskogen). 24.
Johanson, Helmi. Leonid Andrejev: Människans liv. 10.
Johansson, Gustaf. Om Origenes vore pastor i Helsingfors. 5.
Jung, Bertel, Intryck från arkitekturutställningen. Provn. 1.
— — Lantdagshuset. 7.
— — Strandpromenader i Helsingfors. 14.
— — Vallgrens springbrunn. 21.
Järnefelt, Eero. En debatt om våra yngre målare (till hr Sigurd Frosterus). 21.
— — Vallgrens springbrunn, 21.
— — Våra målare och den franska skolan. 22.
v. Kræmer, Alexis. En fransk roman om Kipling (Tharaud: Dingley, l’illustre écrivain). 3.
— — Emile Zolas ungdomsbrev. 7.
— — Korta anmälningar (Elsa Lindberg-Dovlette: Från minareternas stad). 16.
Krohn, Leo. Astrologia rediviva. 8. 9.
Lagerborg, Rolf. Kätterska tänkare I. Universitetscensur i Lund (Setterberg, Jämförelse mellan den teologiska och den filosofiska etikens principer). 1.
— — Kätterska tänkare II. En revolutionär socialetik (Törnudd: Kosmopolitism). 2.
— — Kätterska tänkare III. Harden och hans skola. 4.
— — Jalmari Hahl: Nykyajan näytelmäkirjoittajia. 24.
Lilius, Albert. Nils Holgersson som pedagog. 4.
Lindgren, Armas. Vallgrens springbrunn. 21.
Lodenius, Elias. Betraktelser över vår publicistik. 21.
Lybeck, Mikael. Narrens avsked. 4.
— — Vinernas vän. 11.
Malm, Arvid, Bergenbanan. På järnväg över högfjället. 17.
Mattsson, Gustaf. Strindbergs kemi. Provn. 1.
— — Svavelsyran och kulturen. Provn. 2.
— — För vad vi börja. 1. (>>PDF)
— — Kejs. Alexanders-universalitetet 2.
— — Polemiskt (i anledning av programartikeln). 2.
— — Materiens dekadens. 3.
— — En teknisk akademi i Helsingfors. 4.
— — Larmets slavar. 5.
— — Kristallina vätskor. 7.
— — En akademi och en societet. 8.
— — En professur i journalistik. 9.
— — Island till frihet. 10.
— — Till sotets lov. 10.
— — En glömd fiende. 12.
— — Lustgasen. 12.
— — Korta anmälningar (G. R. Snellman, Unders. av folkskolebarnens arbete utom skolan). 13.
— — Sommarbrev. 15. 16.
— — Kakola. 18.
— — Historien om ett levebröd. 18.
— — Nära den absoluta nollpunkten. 19.
— — Kakola än en gång. 19.
— — Vältalighet eller rättvisa. 20.
— — Till byråkratins historia. 20.
— — En kulturblomma. 22.
— — Ett finskt nationalverk. 23.
— — Polemiskt (Apropos en kulturblomma). 23.
— — Albert Edelfelt enligt Jac. Ahrenberg. 24.
Morosoff, A. Kvinnornas i Ryssland universitetsbildning. 23.
Neovius, Arvid. Pressmålet mot Argus. 7.
Nykopp, Olof. Rysslands statsbudget. Provn. l. Provn. 2.
— — Teaterpremiärer i Paris. 7.
— — Finansiellt klenmod? 12.
— — Diskussionen om Sverges riksbank. 13.
— — Korta anmälningar (A. Cederholm: Finska banker och aktiebolag 1908). 15.
— — Något om revisioner. 24.
Palmqvist, W. G. Engelska villor. 6.
Procopé, Hjalmar. På hemväg. 19.
— — Hjulmeteoren. 23.
Ramsay, Henrik. Peking-Paris. Automobiler och kultur. 8.
Reuter, Jonatan. Polemiskt (Svenska skriftställareföreningen). 7.
Saarinen, Eliel. Vallgrens springbrunn. 21.
Simberg, Hugo. En vintersaga från Atlanten. 6. 7.
Sonck, Lars. Vallgrens springbrunn. 21.
Strengell, Gustaf. Konstutställningar (P. Halonen, Finch, Basilier, Thomé). l.
— — Konstverk i fara. 3.
— — Konstutställningar (Gallén-Kallela, Eva och Louis Sparre.) 5.
— — Nutida svensk byggnadskonst Ett illustrationsverk. (Auswahl v. schwed. Architektur d. Gegenwart, Ljus förlag). 11.
— — Färgfotografi. 20.
Söderhjelm, Torsten, Teaterrenässans. Gordon Craig. 3.
Söderhjelm, Werner. Bertel Gripenberg: Rosenstaden. Provn. 2.
— — Hjalmar Procopé: Röda skyar. 2.
— — Polemiskt (i anledning av program-artikeln). 2.
— — Projekt av Ville Vallgren (med plansch). 17.
— — Karl Mantzius: De store Skuespilleres Aarhundrede. 18.
— — En bok om Botticelli (Gebhart, Sandro Botticelli). 19.
— — Byzantinska typer (Diehl, Figures byzantines). 20.
— — Vallgrens springbrunn. 21.
— — Bertel Gripenberg: Svarta sonetter. 22.
Tikkanen, J. J. Vallgrens springbrunn. 21.
v. Törne, P. O. Polemiskt (Svenska skriftställareföreningen). 7.
Wilson, John Dover. George Meredith. 11.
Zilliacus, Emil. En bok om havet (Joseph Conrad: The mirror of the sea). Provn. l.
— — Finsk prosa (Eino Leino: Naamioita; Helmi Setälä: Vanhan kartanon tarina; Calamnius-Kianto: Nirvana). Provn. 2.
— — Aarni Kouta: Dityrambeja. l.
— — Torsten Söderhjelm. 3.
— — Gabriele D’Annunzio: La nave. 6.
— — Bourgogne (M. des Ombiaux: Petit Manuel de l’amateur de bourgogne). 9.
— — Ungitaliensk lyrik (Gaëta: Sonetti voluttuosi ed altre poesie; Cena: Homo). 13.
— — Eino Leino: Olli Suurpää. 14.
— — Nyupptäckta manuskript av Flaubert. 16.
— — Sigurd Agrell: Den dolda örtagården. 18.
— — Ännu i anledning av Flaubert-manuskripten. 20.
— — Anatole France: L’île des pingouins. 21.
— — Svensk lyrik (Bo Bergman: En människa). 24.


Adam. Från striden om depositionsräntan. 2.
— — Kulturfonden och folkpartiet. 3.
— — Varjehanda (finansiellt). 14.
Argus II. Modern fysik (polemiskt). 7.
Axel Gabriels. Vårutställningen i Åbo. 8.
Citoyen. Stadsfullmäktige kontra folkskoledirektionen. 2.
Dr Ix. En indragen befattning. 17.
— — Akademiskt allehanda. 18. 22.
— — Fontänen. 20.
Falk, se Thore Falk.
Gabriels, se Axel Gabriels.
Ix, se Dr Ix.
Laicus. Det nya lantdagshuset. 3.
— — Strövtåg I. Landet Ofir. 17.
Panoptes. Panoptikon. Provn. l. Provn. 2. 1. 2. 4. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 17. 18, 19. 20. 21. 22. 23.
— — Polemiskt. (Svenska skriftställareföreningen). 7.
— — Löständer och myndigheter. 21.
Per och Pål. Våra konstlotterier. 23.
Più Presto. Musikkåseri I. 1.
Rob Roy. Politiska dagboksblad I. Nationalism. 3.
— — G. Gershuni. 7.
— — Badrum, folkskolor och stadsfullmäktige. 9.
— — Polemiskt (till ovanstående). 10.
Teknologföreningen. I frågan om en ny teknisk akademi. 5.
Thore Falk. Striden om själen. 15.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Original.

Hjulmeteoren. Dikt av Hj. Procopé. 23.
I gryningen. Dikt av B. Gripenberg. 12.
Jägarne. Dikter av B. Gripenberg. 19.
Narrens avsked. Dikt av M. Lybeck. 4.
När dagen dör. Dikt av Th. Gylphe. 20.
På hemväg. Dikter av Hj. Procopé. 19.
Skatten. Dikt av B. Gripenberg. l.
Striden om själen. Berättelse av Thore Falk. 15.
Torsten Söderhjelm. In memoriam. Dikt av B. Gripenberg. 3.
Vinernas vän. Dikt av M. Lybeck. 11.

Översättningar.

Aforismer av Herakleitos. 9.
Enslingarna av Camille Mauclair. 13.
Två spegelbilder av Giovanni Papini. 18.

Studier och bokanmälningar.

Agrell, S. Den dolda örtagården. 18.
Aho, J. Tuomio. l.
Ahrenberg, J. Albert Edelfelt (ur ”Människor som jag känt”). 24.
Allardt, A. Byberättelser IV. 23.
Andrejev, L. Människans liv. 10.
d’Anunzio, G. La nave. 6.
Anttila, S. Hallimajan nuoret. 5.
Bergh, J. Santa Rosita. Provn. 2.
Bergman, B. En människa. 24.
Böök, F. Romanens och prosaberättelsens historia i Sverige intill 1809. 14.
Caine, H. My story. 22.
Calamnius-Kianto, I. Nirvana. Provn. 2.
Cederström, M. Det röda inslaget. 2.
Cena, O. Homo. 13.
Christiansson, E. Röjd ur vägen. Provn. 2.
Conrad, J. The mirror of the sea, Provn. l.
Diehl, Ch. Figures byzantines. 20.
Elkan, S. Från östan och västan. 11.
Erastoff, G. Reträtten. Provn. 2.
Fang, H. Urban Holsts Sommer. 2.
Flaubert, G. Nyupptäckta manuskript av —. 16. 20.
France, A. L’île des pingouins. 21.
Gaëta, F. Sonetti voluttuosi ed altre poesie. 13.
Gebhart, E. Sandro Botticelli. 19.
af Geijerstam, G. Den eviga gåtan. 2. Den gamla herrgårdsallén. 24.
Grebst, W. A:son. Grängesberg. 23.
Gripenberg, B. Rosenstaden. Provn. 2. Svarta sonetter. 22.
Haggrén-Jotuni, M. Rakkautta. Provn. l.
Hahl, J. Nykyajan näytelmäkirjoittajia. 24.
Hallström, P. Erotikon. 24.
Hamsun, K. Benoni. 17.
Hansson, O. På hemmets altare. 11.
Harden och hans skola. 4.
Hedberg, T. Mikael. 24.
Jensen, J. V. Nyare böcker av —. 8.
Kielland, A. L. Breve fra —. Provn. l.
Knudsen, J. Livsfilosofi. 12.
Kouta, A. Dityrambeja. l.
Lagerlöf, S. Nils Holgerssons underbara äfventyr (Nils Holgersson som pedagog). 4.
Lagus, H. En berättelse om alkohol. Provn. 2.
Lamm, M. Olof Dalin. 16.
Leino, E. Naamioita. Provn. 2. Olli Suurpää. 14.
Lindberg-Dovlette, E. Från minareternas stad. 16.
London, J. Skriet från vildmarken. 8.
Malmberg, B. Bränder. 11.
Mantzius, K. De store Skuespilleres Aarhundrede. 18.
Mauclair, C. L’amour tragique. 13.
v. Melsted, H. Passionsnoveller. 15.
Meredith, G. 11.
Möller, A. Det hvita djuret. 2.
Nils Holgersson som pedagog. 4.
Nordling, J. Siljan. 9.
Nordmann, P. Nike och andra historiska noveller. Provn. 2.
Norlind, E. Uppgörelse. 11.
des Ombiaux, M. Petit Manuel de l’amateur de bourgogne. 9.
Ossian-Nilsson, K. G. Orkester. 2. Barbarskogen. 24.
Procopé, Hj. Röda skyar. 2.
Rein, Th. Filosofins studium vid Åbo universitet. 5.
Roos, M. En moders dagbok och andra berättelser. 24.
Rung, O. Desertører. 12.
Ryska litteraturen. Pessimismen i den —. 14.
Rysslands litteratur. Erotism och dekadens i —. 15.
Schauman, G. Biografiska undersökningar om Anders Chydenius. 18.
Schøyen, C. Under Svøben. 23.
Setterberg, G. Jämförelse mellan den teologiska och den filosofiska etikens principer. l.
Setälä, H. Vanhan kartanon tarina. Provn. 2.
Siwertz, S. Cirkeln. Provn. l. Indiansommar. 24.
Starnberg, M. Bakom förhänget. 24.
Steffen, R. Bellman och hans diktning. 11.
Söderberg, H. Sfinxen. 11.
Söderhjelm, T. Uppsatser och kritiker. 11.
Söderhjelm, T. och W. Italiensk renässans. Provn. 2.
Tharaud, J. J. Dingley, l'illustre écrivain (En fransk roman om Kipling). 3.
Tietosanakirja (Ett finskt nationalverk). 23.
Topelius, Z. (Ur Topelius’ brevväxling). 6.
Törnudd, S. Kosmopolitism. 2.
af Ugglas, C. R. Himmelens folk. 15.
Ullman, G. Ungdom. 15.
Wahlenberg, A. En vardagshistoria. 11. Människokännaren. 24.
Wester, E. Paracelsus i Stockholm. 11.
Zola, E. Ungdomsbrev. 7.
Öberg, H. Figaros bröllop. 15.
Österling, A. Årets visor. l.

Resebrev.

Bergenbanan. 17.
En vintersaga från Atlanten (En färd med ”Lusitania”). 6. 7.
Sommarbrev (Genève. Chamonix). 15. 16.

Arkitektur. Stadsplanekonst.

Arkitekturutställningen, Intryck från —. Provn. l.
Engelska villor. 6.
Lantdagshuset. Det nya —. 3. 7.
Strandpromenader i Helsingfors. 14.
Svensk byggnadskonst, Nutida 11.

Måleri. Skulptur.

Fontänen. 20.
Konstutställningar:
Basilier. l.
Finch. l.
Gallén-Kallela. 5.
Halonen, P. l.
Sparre, E. 5.
Sparre, L. 5.
Thomé. l.
Konstverk i fara (Mausoleumfreskerna i Björneborg). 3.
Projekt av Ville Vallgren. 17.
Vallgrens springbrunn. En enquête. 21.
Våra konstlotterier. 23.
Våra målare och den franska skolan. 21. 22. 23.
Vårutställningen i Åbo. 8.

Teater. Musik.

Den ”finska tonen” i musiken. 22.
Dr Mantzius’ gästspel. 19.
Gordon Craig. 7.
Musikkåseri. l.
Robert Dinesen. Svenska teaterns gäst. Provn. 2.
Suzanne Després. 23.
Teaterpremiärer i Paris. 7.
Teaterrenässans. Gordon Craig. 7.
The Mask. (Engelsk teatertidskrift i Florens). 7.

Naturvetenskap. Medicin. Teknik.

Absoluta nollpunkten. Nära den —. 19.
Aeroplanet. 13.
Atlantens vinthundar. 6. 7.
Darwinismen, En modern motståndare till —. 4. 5.
Färgfotografi. 20.
Kristallina vätskor. 7.
Lustgasen. 12.
Materiens dekadens. 3.
Rättsmedicinen hos kineserna. 24.
Slagskeppet, Det nya —. Provn. 2.
Sotets lov, Till —. 10.
Strindbergs kemi. Provn. l.
Svavelsyran och kulturen. Provn. 2.

Akademiska frågor.

Akademiskt allehanda.

1. Löneförhållanden. 18.
2. Vikariatsystemet. 18.
3. Konsistorium enligt de nya statuterna. 18.
4. Det erotiska problemets behandling och solennitetssalen. 22.
5. Professorslönerna och ”Framtid”. 22.
6. Tävling om universitetets nybyggnader. 22.
7. Sakkunnig-systemet. 22.

En akademi och en societet 8. 9.
En professur i journalistik. 9.
En teknisk akademi i Helsingfors. 4.
Historien om ett levebröd. 18. 19.
Kejserliga Alexanders-universalitetet. 2.
Kvinnornas i Ryssland universitetsbildning. 23.
Språkfrågan vid universitetet. 19.
Vältalighet eller rättvisa? 20.

Politik (allmän och kommunal).

Engelsk politik. 4.
England, Den politiska ställningen i —. 14.
Finsk isolering. 17.
Författningskampen. 9.
Indragen befattning, En —. (Biträdande ecklesiastikchefen). 16.
Island till frihet. 10.
Kommunala valen, De —. 23.
Kulturfonden och folkpartiet 3.
Nationalism. (Politiska dagboksblad I). 3.
Stadsfullmäktige och folkskoledirektionen. 2.
Valen (till lantdagen). 14.

Finansväsende. Statistik.

Cederholm, A. Finska banker och aktiebolag 1908. 15.
Depositionsräntan, Från striden om —. 2.
Finansiellt klenmod? 12.
Hjelt, V. Nålarbeterskornas yrkesförhållanden i Finland. 16.
Revisioner, Något om —. 24.
Rysslands statsbudget. Provn. l. Provn. 2.
Snellman, G. R. Folkskolebarnens i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Viborg arbete utom skolan. 13.
Sverges riksbank, Diskussionen om —. 13.

Särskilda artiklar.

Anmälan. Provn. l. (>>PDF)
Astrologia rediviva. 8. 9.
Automobiler och kultur. 8.
Badrum, folkskolor och stadsfullmäktige. 9. 10.
Brandes, Georg. 10.
Byråkratins historia, Till —. 20.
För vad vi börja, l. (>>PDF)
Glömd fiende, En —. 12,
Kakola. 18. 19.
Kulturblomma, En —. 22. 23.
Larmets slavar. 5.
Löständer och myndigheter. 21.
Ofir, Landet —. 17.
Origenes, Om — vore pastor i Helsingfors. 5.
Panoptikon. Provn. 1. Provn. 2. 1. 2. 4. 6. 8—13. 17—23.
Pressmålet mot Argus. 7.
Publicistik, Betraktelser över vår —. 21.
Skriftställareföreningen, Svenska —. 7.
Äktenskapskrisen i Frankrike. 10. 11.

Över bortgångna.

G. Gershuni. 7.
Torsten Söderhjelm. 3.>Gå direkt till
1907-08
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
på denna sida

>>Arkivets hemsidaLäs tidiga Argus i National-
bibliotekets digitala arkiv:
1907
nr 1-2
1908
nr 1–24
1909
nr 1–24
1910
nr 1–10

ARGUS 1909

ANDRA ÅRGÅNGEN

REDAKTION: GUNNAR CASTRÉN   GUSTAF MATTSSON   EMIL ZILLIACUS


A. Författarenamn och pseudonymer.

Almqvist, Arnold. Diskussion (Penningelotterier i humanitärt syfte). 52.
— — Diskussion (Tidningar till sjukhusen). 72.
Andersson, Otto. Fredrik Pacius. Ett sekelminne. 55.
— — Mozarteum i Salzburg. 193.
Aspelin, Heino. Diskussion (Karrikatyrer och humor). 53.
Aspelin-Haapkylä, Eliel. Diskussion (Konst och partipolitik, jfr. pagg. 15, 41). 28. 53.
Brunila, Birger. Karrikatyrer och humor. 23.
— — Diskussion (Karrikatyrer och humor). 53.
— — Svenska villasamhällen. 69.
Castrén, Gunnar. Svenska teatern (Molnár, Djävulen). 27.
— — Korta anmälningar. Svensk litteratur (Bjerre, Ett hem vid havet. Två dialoger ; Stjernstedt-Cederström, Gena; Berger, Ur en ensams dagbok; Montgomery-Silfverstolpe, Memoarer). 51.
— — Teater. Gustaf Fredrikson. Ida Aalberg. 62.
— — Bourdelot (Lemoine & Lichtenberger, Trois familiers du Grand Condé). 85.
— — Korta anmälningar (Ruhe, Menlösa barn; Öberg, Det stora kontoret; Madelung, Opbrud, Den bleggule Hest). 89.
— — Romaner (Bergman, Savonarola; Rantamala, Harhama). 98.
— — Charlotte Stieglitz (Seillière, Une tragédie d’amour au temps du romantisme). 112.
— — Maurice Barrés: Collete Baudoche. 140.
— — Hans Larsson: På vandring. 144.
— — Korta anmälningar (Mortensen: C. J. L. Almqvist; Vedel, Holger Drachmann; Winge, Rannö). 145.
— — Adolf Paul: De veer Uhlen. 149.
— — Granville Barker: Three plays. 182.
— — Hermann Bahr: Die Rahl. 187.
— — Berättelser (Berger, Drömlandet; Möller, Nutidsmän; Stjernstedt, April). 219.
— — Danska romaner (Bruun, Af Bygernes Slægt; Knudsen, Lærer Urup). 221.
— — Svensk prosa (Siwertz, De gamla; Söderberg, Hjärtats oro). 234.
Castrén, Ola. Juridisk socialism (Anton Menger: Folkpolitik). 203.
Matterton Hill, Georges. Litteratur och sociologi: Edouard Estaunié. 198.
Donner, Anders. Diskussion (Finland och den internationella seismologin). 41.
Eklund, Artur. En kvinnlig lyriker: Laurence Hope. 74.
— — Paul Deussen, en Schopenhauers efterföljare. 147.
Eklund, Ossian. Diskussion (Belzebubs avsättning). 186 a.
Fabritius, Harald. Tvivelaktig alkoholstatistik. 159.
Federley, Harry. Ett hel- och ett halvsekelminne (Darwin). 43.
Flodin, Karl. Musikförhållandena i Buenos Aires. 184.
Frosterus, Sigurd. Johannes V. Jensen. Bræn. 13.
— — Gallén-Kallelas skizzer. 38.
— — Italienska bilder (Bilder aus Italien). 84.
— — Panamakanalen. 119.
— — Fresker till Berghälls kyrka. 197.
— — Miljardörerna tala. 207. 217.
Furuhjelm, Oscar. Diskussion (Karrikatyrer och humor). 53.
Furuhjelm, Ragnar. Har stjärnvärlden en oändlig utsträckning? l.
— — Kantiga himlakroppar. 83.
— — Astronomi och allmänbildning. 123.
— — Astrologin en vidskepelse. 162.
— — Diskussion. (Astrologin). 176.
Gripenberg, G. A. Ett intressant estetiskt problem (Scheidemantel, ny libretto till Cosi fan tutte). 122.
Hammarström, Artur. Diskussion (Intolerans, jfr pag. 54). 64.
— — Kristendomen och samhällsordningen. 65.
— — Några ord om räntor och vinstmedel. 80.
— — Ett drag ur Snellmans tankekrets. 117.
— — Belzebub. 172.
Hasselblatt, Emil. Knut Hamsun: Rosa. 45.
Hertz, John. Theoder Däubler: Das Nordlicht. 110.
Hirn, Julius. Våra svenska sceners framtid. 153.
Hirn, Yrjö. Diskussion (Konst och partipolitik, jfr pag. 15). 28.
Homén, Olaf. Inhemsk svensk prosa (Hagelstam, Svarta skuggor; Hornborg, Den döende staden; Nylander, Pojkarna på Metsola; Broder Jönis, Rådman Deken). 8.
— — Verner von Heidenstam: Svenskarna och deras hövdingar. 49.
— — Octave Feuillet: Greve de Camors. 170.
— — Detektivlitteraturen. 212.
— — Anzengruber I (Bolin, Ludwig Anzengruber; Briefe). 228.
Johanson, Helmi. Leonid Andrejeff: Anatema. 230.
Johansson, Gustaf. Den judiska folklorens plats i vår religionsundervisning. 202.
Johansson, Severin. Om oändliga mängders mäktighet. 151.
v. Kraemer, Alexis. Romain Rolland: Jean-Cristophe à Paris. 21.
Krohn, Leo. Djurkretsen och astrologin. 162.
— — Diskussion (Är astrologin en vidskepelse?). 175.
Lagerborg, Rolf. Edv. Munch. 17.
— — Kristligt mod och högmod. 24.
— — Diskussion (Kristligt mod och högmod, jfr pag. 39). 40.
— — Filosofi på villovägar. 47.
Mattsson, Gustaf. Memoarstudier (Ahrenberg, Människor som jag känt). 7.
— — Våra senatorer och offentligheten. 13.
— — Penningelotterier i humanitärt syfte. 26.
— — Tennpesten. 57.
— — Purpurns saga. 68.
— — Landets svenska hopp. 73.
— — Krypton och Aurora borealis. 102.
— — Våra licentiatavhandlingars språk. 103.
— — Dumheten (Loewenfeld, Über die Dummheit). 104.
— — En bok om apor (London, Före Adam). 107.
— — Det största molnet (L. Onerva, Mirdja). 125.
— — Prästerskapet och Den Onde. 131.
— — Don Juans moder (Herre, Barbara Blomberg). 154.
— — Billig världshistorie. (Geyer, Jahrbuch der Weltgeschichte 1908). 166.
— — Vår tekniska högskola. 180.
— — Karl Oetker: Die Seelenwunden des Kulturmenschen. 185.
— — Kolets födelse (Sir William Ramsays nyaste resultat). 191.
— — Vätet i våra dagar. 220.
Morosoff, A. Nationalitetsfrågan i Ryssland. 76.
— — De ryska avrättningarnas historia. 129. 142.
Neovius, Arvid. Betraktelser över ålderdoms- och invaliditetsförsörjningen. 29.
Procopé, Hjalmar. Attraktion. 115.
Renqvist, Henrik. Schack-mytologi. 87.
Rosenqvist, G. G. Diskussion (Kristligt mod och högmod, jfr pag. 24). 39.
— — Diskussion (Den religiösa vantron och de tre fördomarna, jfr pag. 40). 54.
Schauman, Georg. En raritet i vårt universitetsbibliotek. 60.
— — Turistföreningens nya kartbok. 114.
Snellman, G. R. Feministerna och kvinnoskyddet. 111.
Sonck, Lars. Huru det bygges i Helsingfors. 66.
Strengell, Gustaf. Svensk konstlitteratur (Bergh, Om konst och annat; Arktos, Svensk konsttidskrift). 9.
— — Arkitektur och vetenskap. (Berlage, Grundlagen u. Entwicklung d. Architektur). 67.
— — Korta anmälningar (Kunstbladet, dansk konsttidskrift). 167.
Söderhjelm, Henning. Björnsonpremiären i Kristiania (När den ny vin blomstrer). 192.
Söderhjelm, Werner. Mikael Lybeck: Ödlan. 3.
— — Kalabrien. Ett färdminne. 11.
— — En märklig rysk roman, «Sanin», och dess författare. 32.
— — Landsortens kulturbehov. 56.
— — Gogol-jubileet i Moskva. 91.
— — Bertel Gripenberg: Vid mörkrets port. 101.
— — En gammal bok i ny dräkt. (Eckermann, Gespräche mit Goethe). 177.
— — Politik och humanitet. 195.
— — Gustaf Frenssens nya roman (Klaus Heinrich Baas). 209.
— — Bertel Gripenberg: Drifsnö. 225.
— — Nyare finsk litteratur (Maria Jotuni, Arkielämää; L. Onerva, Murtoviivoja). 229.
Tallqvist, Hjalmar. Vågstrålar. 36.
Tandefelt, Heikki. Konst och partipolitik. 15.
— — Diskussion (Konst och partipolitik, jfr pag. 28). 41.
Wahl, Walter. Finland och den internationella seismologin. 25.
— — Diskussion (Finland och den internationella seismologin). 41.
Wahlström, Gösta. Musikfrågor. — I. Mekaniska musikinstrument. 58. — II. Klaverkonst och pedagogik. 96.
— — Diskussion (De mekaniska musikinstrumenten, jfr pag. 79). 90.
Wallin, Olof. Huberman-Kubelik. 222.
Wasenius, K. F. Orkesterliv i Åbo på 1840–1860-talen. 135.
— — Den nyfranska musiken och våra sinfonikonserter. 160.
Witting, Rolf. Vårt klimat och Golfströmmen. 19.
— — Nordpolen. 169.
Zilliacus, Emil. Populära antikstudier. — I. Rolf Thommessen, Antiken. 127. — II. Vilhelm Ekelund, Antikt ideal. 138.

Biblioteksråtta. Brev från en biblioteksråtta. 235.
Discantus. Diskussion (Paciusminnet). 72.
Dr Ix. Akademiskt allehanda. 6. 106. 189.
— — Officiella litteratursträvanden. 61.
J. G. Diskussion (Officiella litteratursträvanden). 72.
Laicus. Strövtåg. II. Månbergen. (Ludovico av Savoyen, Ruwenzori). 95.
nst. De mekaniska musikinstrumenten. 79.
Observer. Från lantdagen. 109.
— — Finndolken. 174.
Panoptes. Panoptikon. 10. 18. 28. 52. 63. 71. 82. 99. 108. 115. 126. 134. 145. 157. 168. 205. 214.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Original.

Attraktion. Dikt av Hj. Procopé. 115.

Översättningar.

Sonett till vetenskapen av Edger Allan Poe. 15.

Studier och bokanmälningar.

Andrejeff, L. Anatema. 230.
Anzengruber, L. Briefe. 228.
Arktos, svensk tidskrift för konst (H. Brising). 9.
Artzybascheff, Sanin. 32. Millionen. 36. Der Tod Ivan Landes. 36. Kvinnan. 36.
Bahr, H. Die Rahl. 187.
Barker, G. Three plays. 182.
Barrès, M. Colette Baudoche. 140.
Berger, H. Ur en ensams dagbok. 51. Drömlandet. 219.
Bergh, R. Om konst och annat. 9.
Bergman, H. Savonarola. 98.
Berlage, H. P. Grundlagen & Entwicklung der Architektur. 67.
Bjerre, P. Ett hem vid havet. 51. Två dialoger. 51.
Bolin, W. Ludvig Anzengruber. 228.
Broder Jönis. Rådman Deken. 8.
Bruun, L. Af Bygernes Slægt. 221.
Deussen, Paul. 147.
Däubler, Th. Das Nordlicht. 110.
Eckermann, J. P. Gespräche mit Goethe (upplagan av 1909, red. av H. H. Houben). 117.
Ekelund, V. Antikt ideal. 138. .
English review, The. 42.
Estaunié, E. Le Ferment. 198.
Feuillet: Greve de Camors. 170.
Frenssen, G. Klaus Heinrich Baas. 209.
Geyer, A. Jahrbuch der Weltgeschichte 1908. 166.
Gripenberg, B. Vid mörkrets port. 101. Drivsnö. 225.
Hagelstam, W. Svarta skuggor. 8.
Hamsun, K. Rosa. 45.
v. Heidenstam, V. Svenskarna och deras hövdingar. 49.
Herre, P. Barbara Blomberg. 154.
Hope, Laurence. 74.
Hornborg, E. Den döende staden. 8.
Jensen, Joh. V. Bræen. 13.
Jotuni, M. Arkielämää. 229.
Jönis, se Broder Jönis.
Knudsen, J. Lærer Urup. 221.
Kunstbladet, dansk månadsskrift för konst (C. V. Petersen o. Vilh. Wanscher). 167.
Larsson, H. På vandring. 144.
Lemoine, J. & Lichtenberger, A. Bourdelot (Trois familiers du Grand Condé). 85.
Loewenfeld, C. Über die Dummheit. 104.
London, J. Före Adam. 107.
Ludovico (Hertigen av Abruzzerna), Ruwenzori 95.
Lybeck, M. Ödlan. 3.
Madelung, A. Opbrud. 89. Den bleggule Hest. 89.
Menger, A. Folkpolitik. 203.
Montgomery-Silfverstolpe, M. Memoarer. 51.
Mortensen, J. C. J. L. Almqvist. 145.
Möller, A. Nutidsmän. 219.
Nylander, J. W. Pojkarna på Metsola. 8.
Oetker, K. Die Seelenwunden des Kulturmenschen. 185.
Onerva, L. Murtoviivoja. 229.
Paul, Adolf. De veer Uhlen. 149.
Rantamala, I. Harhama. 98.
Rolland, R. Jean-Cristophe à Paris. 21.
Ruhe, A. Menlösa barn. 89.
Schauman, G. Menger: Folkpolitik (biografi o. övers.). 203.
Scheidemantel, C. Cosi fan tutte (libretto). 122.
Seillière, E. Charlotte Stieglitz (Une tragédie d’amour). 112.
Siwertz, S. De gamla. 234.
Stjernstedt-Cederström, M. Gena. 51. April. 219.
Söderberg, Hj. Hjärtats oro. 234.
The english review. 42.
Thommessen, R. Antiken. 127.
Turistföreningens nya kartbok. 114.
Vedel, V. Holger Drachmann. 145.
Winge, H. Rannö. En skildring från den Åländska skärgården. 145.
Öberg, H. Det stora kontoret. 89.

Resebrev.

Gogol-jubileet i Moskva. 91.
Kalabrien. Ett färdminne. 11.
Mozarteum i Salzburg. 193.

Arkitektur.

Arkitektur och vetenskap. 67.
Huru det bygges i Helsingfors. 66.
Italienska bilder. 84.
Svenska villasamhällen. 69.

Måleri. Skulptur.

Arktos, svensk konsttidskrift. 9.
Edv. Munch. 17.
Fresker till Berghälls kyrka. 197.
Gallén-Kallelas skizzer. 38.
Italienska bilder. 84.
Konst och partipolitik. 15. 28. 41. 53.
Kunstbladet, dansk konsttidskrift. 167.
Om konst och annat (R. Bergh). 9.

Teater.

Aalberg, Ida. 62.
Barker, Granville: Three plays. 182.
Björnsonpremiär i Kristiania. 192.
Djävulen (Svenska teatern). 27.
Fredrikson, Gustaf. 62.
Molnàr: Djävulen. 27.
När den ny vin blomstrer. 192.
Våra svenska sceners framtid. 153.

Musik.

Estetiskt problem: Ett intressant (Cosi fan tutte). 122.
Fredrik Pacius. Ett sekelminne. 55.
Huberman-Kubelik. 222.
Klaverkonst och pedagogik. 96.
Mekaniska musikinstrument. 58. 79. 90.
Musikförhållandena i Buenos-Aires. 184.
Nyfranska musiken och våra sinfonikonserter. 160.
Orkesterliv i Åbo på 1840–1860-talen. 135.
Paciusminnet. 72.

Naturvetenskap. Medicin. Teknik.

Alkoholstatistik, Tvivelaktig. 159.
Astronomi och allmänbildning. 123.
Darwin, Ett hel- och ett halvsekelminne. 43.
Finland och den internationella seismologin. 25. 41.
Golfströmmen, Vårt klimat och —. 19.
Har stjärnvärlden en oändlig utsträckning? 1.
Kantiga himlakroppar. 83.
Kolets födelse. 191.
Krypton och Aurora borealis. 102.
Oändliga mängders mäktighet. 151.
Panamakanalen. 119.
Purpurns saga. 68.
Seismologin, Finland och den internationella. 25. 41.
Stjårnvårlden, Har — en oändlig utsträckning? 1.
Tennpesten. 57.
Vågstrålar. 36.
Vårt klimat och Golfströmmen. 19.
Vätet i våra dagar. 220.

Akademiska frågor.

Akademiskt allehanda.
8. En skriande orättvisa. 6.
9. Kanslersmedlen. 106.
10. Disputationerna. 107.
11. Juridiken och akademin. 189.
12. De strukna anslagen. 190.
13. Förenkling. 190.
14. Universitetsbiblioteket. 190.
15. De sakkunniga. 191.
Brev från en biblioteksråtta. 235.
Landets svenska hopp. 73.
Vår tekniska högskola. 180.
Våra licentiatavhandlingars språk. 103.

Politik och samhällslära.

Ett drag ur Snellmans tankekrets. 117.
Feministerna och kvinnoskyddet. 111.
Juridisk socialism. 203.
Kristendomen och samhällsordningen. 65.
Lantdagen. 109.
Nationalitetsfrågan i Ryssland. 76.
Politik och humanitet. 195.
Våra senatorer och offentligheten. 13.

Särskilda artiklar.

Astrologin en vidskepelse. 162. 175. 176.
Belzebub. 172. 186 a.
Betraktelser över ålderdoms- och invaliditetsförsörjningen. 29.
Den Onde, Prästerskapet och —. 131.
Det största molnet. 125.
Djurkretsen och astrologin. 162.
Don Juans moder. 154.
Dumheten. 104.
Filosofi på villovägar. 47.
Finndolken. 174.
Gogol-jubileet i Moskva. 91.
Intolerans. 64.
Judiska folklorens plats i vår religionsundervisning. 202.
Karrikatyrer och humor. 23. 53.
Kristligt mod och högmod. 24. 39. 40. 54.
Landsortens kulturbehov. 56.
Memoarstudier (Ahrenberg). 7.
Miljardörerna tala. 207. 217.
Officiella litteratursträvanden. 61. 72.
Penningelotterier i humanitärt syfte. 26. 52.
Prästerskapet och Den Onde. 131.
Raritet i vårt universitetsbibliotek. 60.
Religiös vantro och de tre fördomarna. 54.
Ryska avrättningarnas historia. 129. 142.
Räntor och vinstmedel. Några ord om —. 80.
Schack-mytologi. 87.
Seelenwunden des Kulturmenschen. 185.
Strövtåg II. Månbergen. 95.
Tidningar till sjukhusen. 72.
Ålderdoms- och invaliditetsförsörjningen Betraktelser över —. 29.

>Gå direkt till
1907-08
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
på denna sida

>>Arkivets hemsidaLäs tidiga Argus i National-
bibliotekets digitala arkiv:
1907
nr 1-2
1908
nr 1–24
1909
nr 1–24
1910
nr 1–10


ARGUS 1910

TREDJE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:
GUNNAR CASTRÉN  GUSTAF MATTSSON   EMIL ZILLIACUS

A. Författarenamn och pseudonymer.

Andersson, Otto. Fonografen såsom musik- och språkbevarare. 198.
— — Kulturella förpliktelser. 209.
Berg, Ruben G:son. Modern Geijerforskning (Lydia Wahlström, C. D. Marcus, Hilma Borelius.) 17.
Brunila, Birger. Allmänheten och arkitekturen. 13.
Castrén, Gunnar. En bok om svenskt sextonhundratalsdrama (O. Wieselgren). 3.
— — Ett gammalt familjearkiv (Det Franzén-Grafströmska). 47.
— — Herodes och Mariamne (Hebbel). 60.
— — »Ödlan» på Svenska teatern. 69.
— — Ludvig Nordström. 91.
— — Korta anmälningar (August Brunius, Italienska vandringar). 108.
— — Svenska Vitterhetssamfundet. 117.
— — Korta anmälningar (Ruben G:son Berg, Svenska studier). 135.
— — Teaterkvällar. (Aristofanes, Shakespeare, Gorki, Bahr). 175.
— — Fredrik Böök, Stridsmän och sångare. 179.
— — Sven Lidman, Thure-Gabriel Silfverstååhl. 214.
— — Korta anmälningar (Henrik Hildén, Indiansommar). 219.
— — Arvid Mörnes och Hjalmar Procopés nya diktsamlingar. 221.
Chatterton-Hill, Georges. Georges Rodenbach. 21. 31.
— — Pierre Loti. 105. 115.
Ehrnrooth, Ernst. Vittnesmålets psykologi. 189.
Eklund, Artur. Bland franska fäktare. 76.
Frosterus, Sigurd. Dreadnoughtfebern. 123.
— — Jack London. 172.
Furuhjelm, Erik. Musikaliska reminiscenser och plagiat. 107.
— — Fugor. 149.
— — Vår musikkritik. 177.
— — Musikkritiken och de »kulturella förpliktelserna». 208.
Furuhjelm, Ragnar. Halleys komet nalkas. 9.
Gripenberg, Bertel. Apropos en förlöjligad debyt (Sigurd J. Erdtman, Brottsjösonetter). 6.
Gripenberg, Synnöve. Le Bois sacré (Caillavet & de Flers). 83.
— — Portugal. 205.
Hagman, Nils. Något om Norges insats i modern havsforskning. 180. 199.
Hammarström, Artur. Ryktbarhet. 132.
Hasselblatt, Emil. Else Jerusalem, Der heilige Skarabäus. 1.
Hedvall, Ruth. Stagnelii omdiktning av psalmen »Den signade dag». 101.
Hertz, John. Sven Lange, Samson og Dalila. 102.
— — Alexander von Heiroth. 118.
— — Dödens triumf. 155.
— — Johan Bojer, Kjaerlighedens Øine. 162.
Hirn, Yrjö. Gerhard Gran, Jean Jacques Rousseau. 228.
— — Werenskiold, Samtlige tegninger og studier til Norske folkeeventyr. 229.
Homén, Olaf. Rafael Lindqvist, Rim och rapp. 5.
— — Finska teatern. Johannes Linnankoski, Ikuinen taistelu. 59.
— — Georg Hermann. Jetta Geberts historia. 65.
Karsten, H. A. Gustaf IV Adolf i ny belysning. 225.
Levertin, Anna. Chantecler. 49.
— — Marcel Prévost intages i Franska akademien. 89.
— — Humoristernas salong. 99.
— — Ryska baletten. 125.
— — Galamatiné på Teater Sarah Bernhardt. 145.
— — Lustslottet Bagatelle. 166.
— — En litterär salong. 187.
Långfors, Artur. Kalevala i italiensk översättning (Pavolini). 39.
Mattsson, Gustaf. Teosofer och atomer. 43.
— — Lueger. 51.
— — Ektropismen, en dröm om dödens hejdande. 57.
— — Kenotoxinet, trötthetens gift. 74.
— — Fallet Imatra. 95.
— — Brev från ett sanatorium. 128.
— — Det heliga fyrtalet. (Filosofiska fakulteten). 142.
— — Napoleon efter döden. 143.
— — Picknick alpinum. 146.
— — Ur Jurascheks tabeller. 151.
— — Tyska diamanter. 157.
— — Grammofonen såsom dialektbevarare. 161.
— — Karl Kraus’ aforismer. 163.
— — En ny lärobok i geologi (W. Ramsay.) 169.
— — Svenskt kulturarbete i Finland. I. Studenternas småskrifter. 185. — II Författarekåren. 201.
— — Fyra reseböcker (Miethe, Månes, Graetz, Cremer). 194.
— — Fotografonen. 208.
— — Radiologins nuvarande ståndpunkt. 215.
Neovius, Arvid. Leo Tolstoj såsom politisk publicist. 211.
Norling, Erik G. E. Walther Hülphers, Lysmasklågor. 112.
— — Olof Högberg, Fribytare. 119.
— — Mildred Thorburn-Busck, Fjärran melodier. 183.
Ramsay, Henrik. Maximilian Harden, Köpfe. 136.
Renqvist, Henrik. Geodesi och kärlek. 37.
Schildt, Runar. Carl R. af Ugglas, Den blå skuggan. 186.
Söderhjelm, Henning. De unga. 152.
Söderhjelm, Werner. Thomas Manns nya roman »Königliche Hoheit». 11.
— — Nyare finsk litteratur. (Ilmari Kianto, Punainen viiva). 27.
— — Alfred de Mussets kärleksbrev till Aimée d’Alton. 44.
— — Korta anmälningar. (Mme Alphonse Daudet, Souvenirs. Bengt Lidforss, Utkast och silhuetter). 52.
— — Pasteurs porträtt. 67.
— — Aulestad. En erinring om Björnson. 79.
— — Kristoffer Nyrop. Fortids Sagn og Sange. 87.
— — Renässansminnen vid Lago di Garda. 96.
— — En mellanfolklig sammanslutning i humanitetens tjänst. 139.
— — Fransk ungdomslektyr (Petit bulletin pour nos enfants. Maxime Formont, La Florentine). 174.
— — En ny tysk översättning av Fänrik Ståls Sägner. 192.
— — Lady Hamilton. 202.
— — Nyare finsk litteratur I. (L. Onerva, Särjetyt jumalat. Anna Maria Tallgren, Runoilijoita). 223.
— — Ett norskt praktverk om Leonardo da Vinci. (J. Thiis). 227.
Törne, P. O. v., Till frågan om en svensk författareförening och dess uppgifter. 230.
Wahlström, Gösta. Musikfrågor. III. Musikaliska transkriptioner. 54.
Wallin, Olof. Med anledning av artikeln »Berliner Liedertafel i Helsingfors». 159. 176.
Wasenius, K. F. De böhmiska Mannheimersymfonikerna. 63.
Wieselgren, O. Hermann Hesses nya roman (Gertrud). 217.
Vikman, K. Robert V. Studiearbetets organisation. 193.
Witting, Rolf. Ebb och flod i jordskorpan. 19.
Zilliacus, Emil. Anders Österling, Bäckahästen. 4.
— — D’Annunzios nya roman. (Forse che sì forse che no). 35.
— — Marmorjungfrurna på Akropolis. 71.
— — En gammal italiafarares dagbok (Olof Celsius d. ä.). 127.

A. Berliner Liedertafels konsert i Helsingfors. 131.
— — Till Herr Olof Wallin (Berliner Liedertafel). 168. 176.
Aquila. Livets tragedi i det nutida Ryssland. 109.
Dr Ix. Brevkort till Panoptes (Universitetsbiblioteket). 7.
— — Akademiskt allehanda (Tjänstledighetsslöseriet). 24.
Helsingfors Esperantoförening. Ännu ett ord i världsspråksfrågan. 219.
Observer. Ny-malthusianismen i modern belysning. (J. Rutgers). 82.
Panoptes. Panoptikon. 15. 25. 85. 94. 104. 114. 121. 196.
Solus. Världsspråksidén i ett nytt skede. 137.
Trias. I tretalets tecken. 28. 41.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

Berg, Ruben G:son. Svenska studier. 135.
Björnson. 79.
Bojer, J. Kjaerlighedens Øjne. 162.
Borelius, Hilma. Erik Gustaf Geijer före affallet. 17.
Brunius, A. Italienska vandringar. 108.
Böök, F. Stridsmän och sångare. 179.
Celsius, O. Diarium över en resa i Italien. 127.
Cremer, W. Der vergnügte Idiot. 194.
D’Annunzio, G. Forse che sì forse che no. 35.
Daudet, Mme Alphonse. Souvenirs. 52.
Erdtman, Sigurd J. Brottsjösonetter. 6.
Fauchier-Magnan, A. Lady Hamilton. 202.
Formont, M. La Florentine. 174.
Geijer. 17.
Graetz, P. Im Auto quer durch Afrika. 194.
Gran, G. J. J. Rousseau. 228.
Harden, M. Köpfe. 136.
Hebbel, C. F. Herodes och Mariamne. 60.
Hermann, G. Jetta Geberts historia. 65.
Hesse, H. Gertrud. 217.
Hildén, H. Indiansommar. 219.
Hülphers, E. Walter. Lysmasklågor. 112.
Högberg, O. Fribytare. 119.
Jerusalem, Else. Der heilige Scarabäus. 1.
Kalevala (italiensk övers.). 39.
Kianto, I. Punainen viiva. 27.
Kraus, K. Sprüche und Widersprüche. 163.
Lange, Sven. Samson og Dalila. 102.
Lidforss, B. Utkast och silhuetter. 53.
Lidman, Sven. Thure-Gabriel Silfverstååhl. 214.
Lindqvist, R. Rim och rapp. 5.
London, J. Martin Eden. 172.
Loti, P. 105. 115.
Manes, A. Ins Land der sozialen Wunder. 194.
Mann, Th. Königliche Hoheit. 11.
Marcus, C. D. Geijers lyrik. 17.
Miethe, A. Unter der Sonne Ober-Ägyptens. 194.
Musset, Alfred de, Lettres d’amour à Aimée d’Alton. 44.
Mörne, A. Döda år. 221.
Nordström, L. Borgare. Herrar. 91.
Nyrop, K. Fortids Sagn og Sange. 87.
Ohnesorge, Fähnrich Stahls Kriegsgeschichten. 192.
Onerva, L. Särjetyt jumalat. 223.
Pavolini, Kalevala. 39.
Petit bulletin pour nos enfants. 174.
Procopé, Hj. Oväder. 221.
Rodenbach, G. 21. 31.
Roos, Anna M. Ett gammalt familjearkiv. 47.
Stagnelii omdiktning av »Den signade dag». 101.
Tallgren, Anna Maria. Runoilijoita. 223.
Thiis, Jens. Leonardo da Vinci. 227.
Thorburn-Busck. Mildred. Fjärran melodier. 183.
Ugglas, C. R. af. Den blå skuggan. 186.
Wahlström, Lydia. Erik Gustaf Geijer. 17.
Werenskiold, Tegninger til Norske folkeeventyr. 229. 
Wieselgren, O. Bidrag till kännedomen om 1600-talsdramat i Sverige. 3.
Österling, A. Bäckahästen. 4.

Resebrev.

Brev från ett sanatorium. 128.
Picknick alpinum. 146.
Portugal. 205.
Renässansminnen vid Lago di Garda. 96.

Arkitektur.

Allmänheten och arkitekturen. 13.

Måleri. Skulptur.

Dödens triumf. 155.
Heiroth, Alex. v. 118.
Humoristernas salong. 99.
Marmorjungfrurna på Akropolis. 71.
Pasteurs porträtt. 67.

Teater.

Chantecler. 49.
Galamatiné på Teater Sarah-Bernhardt. 145.
Le Bois sacré (Caillavet et de Flers.) 83.
Linnankoski, Ikuinen taistelu, på Finska teatern. 59.
Ryska baletten. 125.
Teaterkvällar (Aristofanes. Shakespeare. Gorki. Bahr). 175.
»Ödlan» på Svenska teatern. 69.

Musik.

Berliner Liedertafels konsert i Helsingfors. 131. (Diskussion i frågan: 159. 168. 176).
Fugor. 149.
Mannheimersymfonikerna, De böhmiska. 63.
Musikaliska reminiscenser och plagiat. 107.
Musikaliska transkriptioner. 54.
Vår musikkritik. 177. (Diskussion i frågan: 208. 209).

Naturvetenskap. Medicin. Teknik.

Dreadnoughlfebern. 123.
Ebb och flod i jordskorpan. 19.
Ektropismen, en dröm om dödens hejdande. 57.
Halleys komet nalkas. 9.
Kenotoxinet, trötthetens gift. 74.
Norges insats i modern havsforskning. 180. 199.
Radiologins nuvarande ståndpunkt. 215.
Ramsay, W. Geologins grunder. 169.
Teosofer och atomer. 43.
Tyska diamanter. 157.

Akademiska frågor.

Akademiskt allehanda: Tjänstledighetsslöseriet. 24.
Brevkort till Panoptes (Universitetsbiblioteket). 7.
De unga. 152.
Det heliga Fyrtalet (Filosofiska fakulteten). 142.
Studenternas småskrifter. 185.
Studiearbetets organisation. 193.

Politik och samhällslära.

Leo Tolstoj såsom politisk publicist. 211.
Livets tragedi i det nutida Ryssland. 109.
Lueger. 51.
Ny-malthusianismen i modern belysning. 82.
Ur Jurascheks tabeller. 151.
Vittnesmålets psykologi. 189.

Särskilda artiklar.

Aulestad. En erinring om Björnson. 79.
Bland franska fäktare. 76.
De unga. 152.
Dreadnoughtfebern. 123.
En litterär salong. 187.
En mellanfolklig sammanslutning i humanitetens tjänst. 139.
Fallet Imatra. 95.
Fonografen såsom musik- och språkbevarare. 198.
Fotografonen. 208.
Fyra reseböcker. 194.
Geodesi och kärlek. 37.
Grammofonen såsom dialektbevarare. 161. (Diskussion i frågan: 198. 208).
Gustaf IV Adolf i ny belysning. 225.
I tretalets tecken. 28. 41.
Lueger. 51.
Lustslottet Bagatelle. 166.
Marcel Prévost intages i Franska akademien. 89.
Marmorjungfrurna på Akropolis. 71.
Napoleon efter döden. 143.
Pasteurs porträtt. 67.
Ryktbarhet. 132.
Svenska Vitterhetssamfundet. 117.
Svenskt kulturarbete i Finland, 1. Studenternas småskrifter. 184. — 2. Författarekåren. 201. (Diskussion i frågan: 230).
Teosofer och atomer. 43.
Ur Jurascheks tabeller. 151.
Väridsspråksidén i ett nytt skede. 137. (Diskussion i frågan: 219).


>Gå direkt till
1907-08
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
på denna sida

>>Arkivets hemsidaLäs tidiga Argus i National-
bibliotekets digitala arkiv:
1907
nr 1-2
1908
nr 1–24
1909
nr 1–24
1910
nr 1–10


ARGUS / NYA ARGUS 1911 

FJÄRDE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:
GUNNAR CASTRÉN    GUSTAF MATTSSON    EMIL ZILLIACUS

NB: Argus (nedan
A.) upphör i och med nr 5/1911, daterat 1.3.1911.
Första numret av Nya Argus (N.A.), nr 1/1911, är daterat 16.3.1911.

A. Författarenamn och pseudonymer.

Aquila: Leo Tolstoj under polisuppsikt. 10. A.
Aquila: Bondejubiléet i Ryssland. 8. N.A.
Aquila: Kinas kulturella utveckling och det bildade Kina. 151. N.A.
Biaudet, Henry: Finlands konst och utställningen i Rom. 25. A.
Brunila, Birger: Ett skönare Helsingfors. 23. N.A.
Castrén, Gunnar: Geijerminnen. 7. A.
Castrén, Gunnar: Arthur Schnitzler: Der junge Medardus. 13. A.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar: Eva Ljungberg. Raumohistorier och andra berättelser. 15. A.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar: Vilh. Lundström, Svenska spånor. Hans Larsson, Reflexioner för dagen. 27. N.A.
Castrén, Gunnar: Noveller: Henning Berger, Paus. K. G. Ossian-Nilsson, Asketer. Gustaf Janson, Hårda tag. 37. N.A.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar: Anna Lenah Elgström, Gäster och främlingar. 54. N.A.
Castrén, Gunnar: En politikers världsåskådning. 73. N.A.
Castrén, Gunnar: Franska böcker. Lucien Maury, Figures littéraires. 78. N.A.
Castrén, Gunnar: André Gide: La porte étroite. 82. N.A.
Castrén, Gunnar: Sjuttonhundratalets nordiska renässans. 102. N.A.
Castrén, Gunnar: Våld och väld. 110. N.A.
Castrén, Gunnar: Valdemar Rørdam om svensk-finsk litteratur. 131. N.A.
Castrén, Gunnar: Lars Stenbäcks diktning. 135. N.A.
Castrén, Gunnar: Gustaviansk demimonde. 154. N.A.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar: Henning Berger: Fata Morgana. 165. N.A. Ludvig Nordström: Landsortsbohême. 165. N.A.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar: Marika Stjernstedt: Landshöfdingens dotter. 177. N.A.
Castrén, Ola: Vår svenska språkstam. Edv. Gylling: Statistiska bidrag till svenska folkstammens historia i Finland. 65. N.A.
Chatterton-Hill, Georges: ”Lucien” av Binet-Valmer. 44. N.A.
Dr Ix: Akademiskt allehanda 17. 11. A.
Dr Ix: Akademiskt allehanda 18. 18. A.
Dr Ix: Till frågan om vicekanslersskiftet. (Svar till G. G. Rosenqvist) 24. A.
Ehrnrooth, Leo: Arbetarefrågan. 49. N.A.
Eklund, Artur: Bhagavadgita. 31. A.
Enckell, Gösta: Apropos våra sångdebyter. 140. N.A.
Enckell, Gösta: Emil Sauer. 159. N.A.
Giordano: Diktare och svindlare. 91. N.A.
Granholm, O.: Den farliga åldern. Diskussion. 28. N.A.
Gripenberg, Bertel: Ett ensamt skidspår. 9. A.
Gripenberg, Bertel: Högre än alkohol. 37. A.
Gripenberg, Synnöve: Ögonblicksbilder från Gardasjön. 4. N.A.
Gummerus, Herman: Ett besök i klostret Monte Cassino. 41. A.
Gummerus, Herman: Ett kätterskt poem. 25. N.A.
Gummerus, Herman: Emigrationen från Italien. I. 117. N.A. II. 129. N.A.
Gummerus, Herman: Gabriele d’Annunzio såsom Italiens Tyrtaios. 144. N.A.
Hagman, Nils: Norrland. Sven Ekman: Norrlands jakt och fiske. 67. N.A.
Hagman, Nils: Brisling och mareld. 100. N.A.
Hagman, Nils: Mareld och lysande djur. 141. N.A.
Hammarström, A.: En matematiker om vetandet. 147. N.A.
Hasselblatt, Emil: Emil Poulsen. 170. N.A.
Heikel, Gunnar: Reflexioner i skolfrågan i anslutning till Wilhelm Ostwald I. 1. N.A. II. 17. N.A.
Heikel, I. A.: Emil Zilliacus: Grekisk lyrik. 176. N.A.
Hirn, Yrjö: Notiser från bokhandeln. Björnsonstudier. 113. N.A.
Hirn, Yrjö: Estetik och kultur. Diskussion. 123. N.A.
Hirn, Yrjö: Notiser från bokhandeln: Johan Vising: Spanien och Portugal. 133. N.A.
Homén, Olaf: Eirik Hornborg: Fortuna. 8. A.
Homén, Olaf: Claude Farrère. 5. N.A.
Homén, Olaf: Léon Frapié. 52. N.A.
v. Kraemer, Alexis: Marguerite Audoux: Marie-Glaire. 3. A.
Levertin, Anna: Kvinnan och sprattelgubben. 36. A.
Levertin, Anna: Nordisk dramatik: Disciplin av Einar Fröberg. 11. N.A.
Levertin, Anna: ”Efter mig” av Henry Bernstein. 15. N.A.
Levertin, Anna: Berthe Bady och Henri Batailles teater. 47. N.A.
Levertin, Anna: Invigningen av ett monument över Paul Verlaine. 55. N.A.
Levertin, Anna: Dominique Ingres. 103. N.A.
Lindström, Ludvig: Våra små arkiv och deras vård. 54. N.A.
Lindström, Ludvig: Provinsarkiv och hembygdsföreningar. 92. N.A.
Malm, Arvid: Cecil Rhodes. 4. A.
Mattsson, Gustaf: Svenskt kulturarbete i Finland. III. De merkantila studierna. 29. A.
Mattsson, Gustaf: Lantdagen och Snellmans minne. 21. N.A.
Mattsson, Gustaf: Våra realdoktorer. 24. N.A.
Mattsson, Gustaf: Suffragetterna på närmare håll. 61. N.A. (>>PDF)
Mattsson, Gustaf: Hos en engelsk professor. 63. N.A.
Mattsson, Gustaf: Talare. 66. N.A.
Mattsson, Gustaf: Libido sexualis såsom andlig motor. 70. N.A.
Mattsson, Gustaf: Muittalus Samid birra. 76. N.A.
Mattsson, Gustaf: Tuberkulosen åter en gång. 81. N.A.
Mattsson, Gustaf: Soeur Jeannes memoirer. 86. N.A.
Mattsson, Gustaf: Ordningen i universum. 89. N.A.
Mattsson, Gustaf: Politisk mannamån. 93. N.A.
Mattsson, Gustaf: Finskans nyare utveckling. 105. N.A.
Mattsson, Gustaf: Atlas öfver Finland. 125. N.A.
Meander: Främjar universitetet vår byggnadskonst? 36. N.A.
Observer: Utländsk politik. I. Särdrag hos turkiska revolutionen. 94. N.A.
Panoptes: Panoptikon. 11. 20. 29. 79. 96. 115. 133. 155. N.A.
Ramsay, Henrik: Aviation och nation. 35. A.
Ramsay, Henrik: Australien och Finland. 35. N.A.
Ramsay, Henrik: Ur sockrets historia. 60. N.A.
Ramsay, Henrik: Estetik och kultur. 123. N.A.
Rosenqvist, G. G.: Till frågan om vicekanslersskiftet. 23. A.
Schauman, Georg: Svenska litteratursällskapets styrelse och Falckenska priset. 17. A.
Schauman, Georg: Lenau. Ett människoöde. I. 119. N.A. II. 127. N.A.
Schauman, Georg: Eliel Aspelins minnen och porträtt från 1870-talet. 172. N.A.
Strengell, Gustaf: Konstflitsföreningens vinstexposition. 43. N.A.
Söderhjelm, Alma: Prästerna och den sociala frågan. 121. N.A.
Söderhjelm, Werner: Kulturkampen i Karelen. 1. A.
Söderhjelm, Werner: Bertel Gripenberg, Det brinnande landet. 22. A.
Söderhjelm, Werner: Goncourt-akademins senaste pristäflan. 26. A.
Söderhjelm, Werner: C. G. Estlander såsom romanist. 13. N.A.
Söderhjelm, Werner: Två böcker om franska revolutionen. 22. N.A.
Söderhjelm, Werner: Kulturkampen i Elsass-Lothringen och dess avspegling i nyare fransk skönlitteratur I. 31. N.A. II. 39. N.A.
Söderhjelm, Werner: En tysk jubelfest. 97. N.A.
Söderhjelm, Werner: Juhani Aho och hans senaste böcker. 107. N.A.
Söderhjelm, Werner: Ett nytt norskt praktverk om Leonardo. 138. N.A.
Söderhjelm, Werner: Aksakov: En rysk familjekrönika. 146. N.A.
Söderhjelm, Werner: Björnsons Aulestadbreve. 150. N.A.
Söderhjelm, Werner: Camilla Colletts livshistoria. 157. N.A.
Söderhjelm, Werner: Korta anmälningar: L. Onerva: Nousukkaita. 164. N.A.
Söderhjelm, Werner: Korta anmälningar: Th. Kittelsen: Folk och Trold. 166. N.A.
Söderhjelm, Werner: Inhemsk lyrik. 167. N.A.
Söderhjelm, Werner: Jerôme et Jean Tharaud, La Maitresse servante. 177. N.A.
Tiderman, Fil.: Frihetstidens nationalekonomi. 84. N.A. .
V. Törne, P. O.: Henrik Gabriel Porthan. Levnadsteckning av M. G. Schybergson. 174. N.A.
Wieselgren, O.: En roman av Max Halbe. 57. N.A.
Wieselgren, O.: Jacob Wassermanns nya bok. 160. N.A.
Wikman, K. Rob. V.: Amerikanska frågor. 75. N.A.
Zilliacus, Emil: En Heidenstam-dikt i två versioner. 112. N.A.
Zilliacus, Walter: Nytt om Tolstoj. 40. A.
Öhquist, Johannes: Den farliga åldern. 20. A.
Öhquist, Johannes: En Hauptmannpremiär. 30. A.

B. Sakregister

Skönlitteratur och kulturhistorie.

Studier och bokanmälningar.

Aho, Juhani. 107. N.A.
Aksakov. En rysk familjekrönika. 146. N.A.
d’Annunzio som Italiens Tyrtaios. 144. N.A.
Arnaud, Raoul. La Princesse de Lamballe. 22. N.A. .
Aspelin-Haapkylä, Eliel. Muoto- ja muistikuvia. 172. N.A.
Audoux, Marguerite. Marie-Claire. 3. A.
Bataille, Henri. L’Enfant de l’amour. 47. N.A.
Behrens, Carl. Emil Poulsen. 170. N.A.
Berger, Henning. Paus. 37. N.A.
Berger, Henning. Fata Morgana. 165. N.A.
Bernstein, Henry. Après moi. 15. N.A.
Bhagavadgita. 31. A.
Billard, Max. Les Femmes enceintes devant le Tribunal révolutionnaire. 22. N.A.
Binet-Valmer. Lucien. 44. N.A.
Björnstjerne Björnson. Aulestad-Breve til Bergliot Ibsen. 150. N.A.
Björnsonstudier. 113. N.A.
Blanck, Anton. Den nordiska renässansen i sjuttonhundratalets litteratur. 102. N.A.
Collett, A. Camilla Colletts Livs historia. 157. N.A.
Elgström, Anna Lenah. Gäster och främlingar. 54. N.A.
Estlander, C. G., såsom romanist. 13. N.A.
Farrère, Claude. 5. N.A.
Forsstrand, Carl. Sophie Hagman och hennes samtida. 154. N.A.
Frapié, Léon. 52. N.A.
Fröberg, Einar. Disciplin. 11. N.A.
Gide, André. La Porte étroite. 82. N. A.
Greiner, Leo. Ein Kampf ums Licht. Lenau. I. 119. N. A. II. 127. N. A.
Gripenberg, Bertel. Det brinnande landet. 22. A.
Gripenberg, Bertel. Aftnar i Tavastland. 167. N. A.
Halbe, Max. Die Tat des Dietrich Stobäus. 57. N. A.
Hamilton-Geete, Anna. I solnedgången. I. 7. A.
Hauptmann, Gerhart. Die Ratten. 30. A.
Heidenstam, Verner v. Morgonen. 112. N. A.
Hornborg, Eirik. Fortuna. 8. A.
Ibsen, Sigurd. Menneskelig Kvintessens. 73. N. A.
Janson, Gustaf. Hårda tag. 37. N. A.
Kittelsen, Th. Folk og Trold. 166. N. A.
Larsson, Hans. Reflexioner för dagen. 27. N. A.
Laurin, Carl G. Våld och väld. 110. N. A.
Lenau. I. 119. N. A. II. 127. N. A.
Ljungberg, Eva. Raumohistorier och andra berättelser. 15. A.
Louys, Pierre, et Frondaie. La Femme et le Pantin. 36. A.
Lundström, Vilh. Svenska spånor. 27. N. A.
Lydecken, Arvid. Tysta timmar. 167. N. A.
Maury, Lucien. Figures littéraires. 78. N. A.
Michaelis, Karin. Den farlige Alder. 20. A. (jfr 28. N. A.)
Montgomery-Silfverstolpe, Malla. Memoarer. III. 7. A.
Muittalus Samid birra. 76. N. A.
Münsterberg, Hugo. Problems of To-day. 75. N. A.
Nordström, Ludvig. Landsortsbohême. 165. N. A.
Onerva, L. Nousukkaita. 164. N. A.
Ossian-Nilsson, K. G. Asketer. 37. N. A.
Pergaud, Louis. De Goupil à Margot. 26. A.
Procopé, Hjalmar. Dikter i urval. 167. N. A.
Roupnel, Gaston. Nono. 26. A.
Rørdam, Valdemar. Svensk Litteratur. 131. N. A.
Schauman, Georg. Studier i frihetstidens nationalekonomiska litteratur. 84. N. A.
Schnitzler, Arthur. Der junge Medardus. 13. A.
Schybergson, M. G. Henrik Gabriel Porthan. 174. N. A.
Stenbäck, Lars. 135. N. A.
Stjernstedt, Marika. Landshöfdingens dotter. 177. N. A.
Sùrico, Filippo. Rabbi,son io,che predica l’amore. 25. N. A.
Tharaud, Jérôme et Jean. La Maîtresse servante. 177. N. A.
Tolstoj. 10. A. 40. A.
Topelius, Guy. Dikt och dröm. 167. N. A.
Wassermann, Jacob. Der goldene Spiegel. 160. N. A.
Vising, Johan. Spanien och Portugal. 133. N. A.
Zilliacus, Emil. Grekisk lyrik. 176. N. A.

Dikter.

Gripenberg, Bertel. Ett ensamt skidspår. 9. A.

Resebrev.

En tysk jubelfest. 97. N. A.
Ett besök i klostret Monte Cassino. 41. A.
Hos en engelsk professor. 63. N. A.
Suffragetterna på närmare håll. 61. N. A. (>>PDF)
Ögonblicksbilder från Gardasjön. 4. N. A.

Konst. 

Arkitektur, måleri, skulptur, konstslöjd.

Ett skönare Helsingfors. 23. N. A.
Finlands konst och utställningen i Rom. 25. A.
Ingres. 103. N. A.
Konstflitsföreningens vinstexposition. 43. N. A.
Leonardo da Vinci, Quaderni d’anatomia. 138. N. A.
Universitetet och byggnadskonsten. 36. N. A.

Teater.

Berthe Bady och Henri Batailles teater. 47. N. A.
Bernstein, Après moi. 15. N. A.
En Hauptmannpremiär. (Die Ratten). 30. N. A.
Louys och Frondaie, La Femme et le Pantin. 36. A.
Poulsen, Emil. 170. N. A.

Musik.

Emil Sauer. 159. N. A.
Våra sångdebyter. 140. N. A.

Naturvetenskap. Geografi.

Atlas öfver Finland. 125. N. A.
Brisling och mareld. 100. N. A.
Ekman, Sven. Norrlands jakt och fiske. 67. N. A.
Mareld och lysande djur. 141. N. A.
Ordningen i universum. 89. N. A.

Akademiska frågor.

Akademiskt allehanda. 17. Vicekanslersskiftet och prof. Hj. Crohns. 11. A. (diskussion 23. A. 24. A.)
Akademiskt allehanda. 18. Två universitet. 18. A.
Främjar universitetet vår byggnadskonst? 36. N. A.
Våra realdoktorer. 24. N. A.

Politik och sociala frågor.

Amerikanska frågor. 75. N. A.
Australien och Finland. 35. N. A.
Bondejubileet i Ryssland. 8. N. A.
Emigrationen från Italien. I. 117. N. A. II. 129. N. A.
Fahlbeck, P. Arbetarefrågan. Villa och verklighet. 49. N. A.
Gylling, Edv. Statistiska bidrag till svenska folkstammens historia i Finland. 65. N. A.
Ibsen, Sigurd. Menneskelig Kvintessens. 73. N. A.
Kinas kulturella utveckling. 151. N. A.
Kulturkampen i Karelen. 1. A.
Kulturkampen i Elsass-Lothringen. I. 31. N. A. II. 39. N. A.
Lantdagen och Snellmans minne. 21. N. A.
Laurin, Carl. Våld och väld. 110. N. A.
Münsterberg, Problems of To-day. 75. N. A.
Nikander, I. Sociala studier. 121. N. A.
Politisk mannamån. 93. N. A.
Schauman, Georg. Frihetstidens nationalekonomiska litteratur. 84. N. A.
Suffragetterna på närmare håll. 61. N. A.
Tolstoj under polisuppsikt. 10. A.
Tuberkulosen än en gång. 81. N. A.
Turkiska revolutionen. 94. N. A.

Särskilda artiklar.

Amerikanska frågor. 75. N. A.
Aviation och nation. 35. A.
C. G. Estlander såsom romanist. 13. N. A.
Cecil Rhodes. 4. A.
Den farliga åldern. 20. A. (diskussion: 28. N. A.).
Diktare och svindlare. 91. N. A.
En matematiker om vetandet. 147. N. A.
En politikers världsåskådning. 73. N. A.
Estetik och kultur. 123. N. A. (diskussion: 123. N. A.).
Ett kätterskt poem. 25. N. A.
Finskans nyare utveckling. 105. N. A.
Högre än alkohol. 37. A.
Invigningen av ett monument över Verlaine 55. N. A.
Kulturkampen i Karelen 1. A.
Kulturkampen i Elsass-Lothringen och dess avspegling i nyare fransk skönlitteratur. I. 31. N. A. II. 39. N. A.
Landtdagen och Snellmans minne. 21. N. A.
Libido sexualis som andlig motor. 70. N. A,
Panoptikon. 11. 20. 29. 79. 96. 115. 133. 155. N. A.
Provinsarkiv och hembygdsföreningar. 92. N. A.
Reflexioner i skolfrågan. I. 1. N. A. II. 17. N. A.
Soeur Jeannes memoarer. 86. N. A.
Svenska Litteratursällskapets styrelse och Falckenska priset. 17. A.
Svenskt kulturarbete i Finland. III. De merkantila studierna. 29. N. A.
Talare. 66. N. A.
Tuberkulosen åter en gång. 81. N. A.
Ur sockrets historia. 60. N. A.
Våra små arkiv och deras vård. 54. N. A.

>Gå direkt till
1907-08
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
på denna sida

>>Arkivets hemsidaLäs tidiga Argus i National-
bibliotekets digitala arkiv:
1907
nr 1-2
1908
nr 1–24
1909
nr 1–24
1910
nr 1–10

NYA ARGUS 1912

FEMTE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:
GUNNAR CASTRÉN   GUSTAF MATTSSON   EMIL ZILLIACUS

A. Författarenamn och pseudonymer.

Aquila: De engelska dagarna i Ryssland. 4.
Aquila: Den ryska kriminalistkongressen. 11.
Aquila: A. Suvorin. 18
Aquila: Balkanfolkens kamp mot Turkiet under senast förflutna 100 år. 22.
Auburtin, Victor: Några skisser. 10.
Berg, Ruben G:son: Atterboms brev till sin fästmö. 14.
Böök, Fredrik: Strindbergshyllningen. 5.
Böök, Fredrik: Strindbergsinsamlingen. Ett svar till kommitterade. 7.
Castrén, Gunnar: Reinbardts ”The Miracle” i London. 2.
Castrén, Gunnar: Mikael Lybeck, Tomas Indal. 3.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar. Henrik Hilden, Trollfolk. — Ture Janson, Inga medmänniskor. 3.
Castrén, Gunnar: Martin Lamm, Johan Gabriel Oxenstjerna. 5.
Castrén, Gunnar: Harald Nielsen. 6.
Castrén, Gunnar: August Strindberg. 10.
Castrén, Gunnar: Carl R. af Ugglas, Legender och berättelser. 12.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar. Lucien Maury, Classiques et romantiques. 19.
Castrén, Gunnar: Rud. Hans Bartsch. 19.
Castrén, Gunnar: Strindberg och Morgonbladet. 20.
Castrén, Gunnar: Carl von Bonsdorff, Åbo akademi och dess män 1808–1828. 21.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar. Meddelanden från Göteborgs högskolas litteraturhistoriska seminarium. — Gerhard Gran, Religiøs Uro. 21.
Castrén, Gunnar: Otto Sylwan, Johan Henrik Kellgren. 23.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar. Festskrift tillegnad Edvard Westermarck den 2 nov. 1912 — K. G. Ossian-Nilsson, Ödets man — Carl Forsstrand. De tre gracerna. 24.
Castrén, Ola: En historikers barndomsminnen. 9.
Castrén, Ola: Folk- och rashygien. 13.
Chatterton-Hill, Georges: Les frontières du coeur av Victor Margueritte. I. 10. II. 11.
Chatterton-Hill, Georges: Kongressen för eugeni i London. 18.
C-n: Till frågan om våra musikförhållanden. 7.
Dr Ix: Akademiskt allehanda: Kvinnliga studenter. 23.
Enckell, Gösta: Rytmisk odling. 4.
Enckell, Gösta: ”Alla breve”. 8.
Enckell, Gösta: Psykologi och musik. 9.
Enckell, Gösta: Några anteckningar från höstens sångkonserter. 24.
Ferlov, Knud: Charles Péguy. I. 18. II. 19.
Frosterus, Sigurd: Konstöversikt. 1.
Frosterus, Sigurd: H. G. Wells senaste romaner. 22.
Furuhjelm, Ragnar: Världsrymdens ödslighet. 1.
Gallicus: Två franska vänner till Finland. 14.
Gallicus: Fransk internationalism. 16.
Gripenberg, Bertel: Till en nutida patricier. 3.
Gripenberg, Bertel: Les Fantasques. 5.
Gripenberg, Bertel: Två dikter. 23.
Gripenberg, Synnöve: Henri Roujon. Artistes et amis des arts. 15.
Gummerus, Herman: När barnen predika. 2.
Gummerus, Herman: Hermen Anglada och Ignacio Zuloaga. 3.
Gummerus, Herman: Romersk kulturhistoria. 8.
Gummerus, Herman: Villa Albani. 13.
Gummerus, Herman: Marcus Aurelius ryttarestaty på Capitolium. 16.
Gummerus, Herman: Väggmålningarna i Neros ”Gyllene palats”. 22.
Gummerus, Herman: De dödas dag i Rom. 23.
Gustavson, John: H. Bergson, Filosofien och livet. 17.
Hasselblatt, Emil: Gunnar Heibergs nya skådespel. 8.
Hasselblatt, Emil: Två kvinnoromaner: Sigrid Undset, Jenny, och Jenny Nordlund, Hets. 16.
Hasselblatt, Emil: Utländska bibliotek genom inländska glasögon. 22.
Hasselblatt, Emil: Centralbibliotek eller normalsamling av inhemsk litteratur? 23.
Hasselblatt, Emil: Slutord till Hr. U. T. 24.
Hedvall, Ruth: En gammal lyriker. Josef von Eichendorff. 13.
Hedvall, Ruth: Sonetten. 21.
Hirn, Yrjö: Korta anmälningar. Gerhard Gran, Jean Jacques Rousseau. Gjennembrud og kampe. 2.
Hirn, Yrjö: Arvid Mörne, Alexis Kivi och hans roman Seitsemän Veljestä. 3.
Hirn, Yrjö: Hjalmar Crohns, Den trolösa hustrun i två medeltida sagosamlingar. 24.
Judin, P.: Hamlet å Konstnärliga teatern i Moskva. 13.
K. N.: Gives det en universell förändringsprincip? 2.
Kraemer, Agnes von: Reflexioner med anledning av en kritik. 7.
Levertin, Anna: P. S. Kröyer. 2.
Levertin, Anna: När parisarna beskåda solförmörkelsen. 9.
Levertin, Anna: Den återuppståndna Sarah. 24.
Mattsson, Gustaf: Ett kapitel finländsk namnforskning. I. 1.
Mattsson, Gustaf: En ensam. 10.
Mattsson, Gustaf: Selenet och de blinda. 14.
Mattsson, Gustaf: Geografiska vers. 17.
Mattsson, Gustaf: Förgätandets psykologi. 20.
Mattsson, Gustaf: Balkan-perspektivet. 24.
Milleret, J.: Fransk rojalism. 14.
Neovius, Arvid: Var 1812 års krig för Ryssland ett befrielsekrig? 20.
Nielsen, Harald: Retningslinier i moderne litteratur. I. 6. II. 7. III. 8.
Nielsen, Harald: Anarkisme, royalisme og blomstrende kastanier. I. 11. II. 12.
Nielsen, Harald: Fransk rojalism. 15.
Nielsen, Harald: nst: Balkankriget och stormaktspolitiken. 24.
Nybergh, Torsten: Utveckling och anpassning. I. 11. II. 12.
Observer: Blick på situationen. 5.
Reade, A. R.: Oron bland Storbrittanniens arbetare. 6.
Renqvist, Thyra: Intelligens uttryckt i hästkraft. 22.
R. R.: Hädelse. 12.
R. R.: En okyrklig handbok. 16.
Rundt, Joel. Sonetter. Hömånad. Skördemånad. 19.
Schauman, G.: En bibliografi över Finlands svenska litteratur under ofärdsåren. 5.
Schildt, Runar: Paul Werner Lybeck, Den siste majgrefven och andra österbottningar. 3.
Schultén, Ingrid af: Fru Majas hämnd på Dagmarteatret. 21.
Strengell, Gustaf: August Brunius, Hus och hem. 1.
Strengell, Gustaf: Chosroes vintermatta. 18.
Strindbergskommittén: Den svenska nationalinsamlingens till August Strindberg förlopp och resultat. 6.
Söderhjelm, Alma: Axel Herrlin. 6.
Söderhjelm, Henning: Teknisk världsåskådning. 9.
Söderhjelm, Werner: Två franska romaner. 2.
Söderhjelm, Werner: Korta anmälningar. Jean Harmand, Madame de Genlis. 2.
Söderhjelm, Werner: En märklig proletärbok. 4.
Söderhjelm, Werner: Runebergsforskningens närmaste uppgifter. 4.
Söderhjelm, Werner: Francis Jammes’ noveller. 6.
Söderhjelm, Werner: Korta anmälningar. André Lichtenberger, Petite madame. 7.
Söderhjelm, Werner: Till frågan om journalistutbildningen. 8.
Söderhjelm, Werner: En replik. 8.
Söderhjelm, Werner: Några anteckningar om Strindberg och Finland. 15.
Söderhjelm, Werner: En bok om Holmska guvernementet. 15.
Söderhjelm, Werner: Mme Cruppis bok om svenska författarinnor. 17.
Söderhjelm, Werner: Korta anmälningar. Andra bandet av Lionardo da Vinci’s Anatomi. 20.
Söderhjelm, Werner: En debyterande lyriker. 20.
Söderhjelm, Werner: Storpolitisk orientering. 21.
Söderhjelm, Werner: Korta anmälningar. Ett nytt urval av franska författare. 21.
Söderhjelm, Werner: Karl Wåhlins levnadsteckning över Ernst Josephson. 22.
Söderhjelm, Werner: Korta anmälningar. Tor Hedberg, Ett decennium. 23.
Söderhjelm, Werner: Liselotte och hennes brev. 24.
Söderhjelm, Werner: Korta anmälningar. Hans E. Kinck, Spanske Høstdage. 24.
Th., G.: Povl Drachmann, Kraft. 23.
Therman, U.: Det planerade centralbiblioteket och universitetsbiblioteket. 23.
Therman, U.: I centralbiblioteksfrågan. 24.
Tiderman, F.: Samhällslivets utvecklingstendens. 10.
Törne, P. O. v.: Werner Söderhjelm, Francesco Maria Molza. 1.
Törne, P. O. v.: Svenska filolog- och historikermötet i Göteborg. 18.
Wieselgren, O.: Paul Bourgets nya noveller. 9.
Wieselgren, O.: Bismarck bedömd från fransk synpunkt. 13.
Wieselgren, O.: En novellsamling av Hermann Hesse. 18.
Zilliacus, Emil: Korta anmälningar: Harald Brising, Antik konst i Nationalmuseum. 3.
Zilliacus, Emil: Delphi. 12.
Zilliacus, Emil: Till Parnassos. 15.
Zilliacus, Emil: Den gästfria ön. 17.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

Auburtin, Victor. Die Onyxschale. 10.
Atterboms brev till sin fästmö. 14.
Bartsch, Rud. Hans. Elisabet Kött. 19.
Bergson, H. Filosofien och livet. 17.
Bibliothèque française. 21.
Birt, Th. Zur Kulturgeschichte Roms. 8.
Bonsdorff, Carl von. Åbo akademi och dess män 1808-1828. 21.
Bourget, Paul. L’envers du Décor. 9.
Brising, Harald. Antik konst i Nationalmuseum. 3.
Brunius, August. Hus och hem. 1.
Châteaubriant, Alphonse de. Monsieur des Lourdines. 2.
Crohns, Hjalmar. Den trolösa hustrun i två medeltida sagosamlingar. 24.
Cruppi, Louise. Femmes écrivains d’aujourd’hui. 19.
Drachmann, Povl. Kraft. 23.
Eichendorff, J. v. 13.
Festskrift tillegnad Edvard Westermarck den 2 nov. 1912. 24.
Forsstrand, Carl. De tre gracerna. Minnen och anteckningar från Gustaf III:s Stockholm. 24.
Forstén, Dagmar. Geografiska sånger för skolan. 17.
Gran, Gerhard. Jean Jacques Rousseau. Gjennembrud og kampe. 2.
Gran, Gerhard. Religiøs Uro. 21.
Harmand, Jean. Madame de Genlis. 2.
Hasselblatt, Emil. Katalog över den svenska litteraturen i Finland samt arbeten på främmande språk af finländska författare eller utgifna i Finland 1901- 1905. 5.
Hedberg, Tor. Ett decennium. 23.
Heiberg, Gunnar. Jeg vil vaerge mit land. 8.
Hesse, Hermann. Umwege. 18.
Hildén, Henrik. Trollfolk. 3.
Jammes, Francis. Almaïde d’Etremont. 6. (Diskussion: 7, 8).
Janson, Ture. Inga medmänniskor. 3.
Kinck, Hans E. Spanske Høstdage. 24.
Lamm, Martin. Johan Gabriel Oxenstjerna. 5.
Lavisse, Ernest. Souvenirs. 9.
Lichtenberger, André. Petite madame. 7.
Lionardo da Vinci’s Anatomi. Andra bandet. 20.
Lybeck, Mikael. Tomas Indal. 3.
Lybeck, Paul Werner. Den siste majgrefven och andra österbottningar. 3.
Margueritte, Victor. Les frontières du coeur. I. 10. II. 11.
Maury, Lucien. Classiques et romantiques. 19.
Meddelanden från Göteborgs högskolas litteraturhistoriska seminarium. 21.
Mörne, Arvid. Alexis Kivi och hans roman Seitsemän Veljestä. 3.
Nordlund, Jenny. Hets. 16.
Ossian-Nilsson, K. G. Ödets man. 24.
Péguy, Charles. I. 18. II. 19.
Reymont, L.-S. L’apostolat du knout en Pologne. Notes de voyage au pays de Chelm. 15.
Roger, Noëlle. De l’un à l’autre amour. 2.
Roujon, Henri. Artistes et amis des arts. 15,
Rundt, Joel. Ödemark. 20. 21.
Schauman, Georg. Ströftåg i utländska bibliotek. 22.
Staun, C. Proletardrengens laereaar. 4.
Strindberg, August. 10.
Strindberg och Finland. 15.
Strindberg och Morgonbladet. 20. 23.
Sylwan, Otto. Johan Henrik Kellgren. 23.
Söderhjelm, Werner. Francesco Maria Molza. 1.
Undset, Sigrid. Jenny 16.
Wells, H. G. Senaste romaner. 22.
Welschinger, Henri. Bismarck. 13.
Wåhlin, Karl. Ernst Josephson. 22.

Dikter.

Gripenberg, Bertel. Till en nutida patricier. 3.
Gripenberg, Bertel. Les Fantasques. 5.
Gripenberg, Bertel. Två dikter. 23.
Rundt, Joel. Hömånad. Skördemånad. 19.

Översättningar.

Auburtin, Victor. Några skisser. 10.

Resebrev.

De dödas dag i Rom. 23.
Delphi. 12.
Den gästfria ön. 17.
När barnen predika. 2.
När parisarna beskåda solförmörkelsen. 9.
Svenska filolog- och historikermötet i Göteborg. 18.
Till Parnassos. 15.

Konst. 

Arkitektur, måleri, skulptur, konstslöjd.

Chosroes vintermatta. 18.
Hermen Anglada och Ignacio Zuloaga. 3.
Konstöversikt. 1.
P. S. Kröyer. 2.
Marcus Aurelius ryttarestaty på Capitolium. 16.
Villa Albani. 13.
Väggmålningarna i Neros ”Gyllene palats”. 22.

Teater.

Den återuppståndna Sarah. 24.
Fru Majas hämnd på Dagmarteatret. 21.
Hamlet å Konstnärliga teatern i Moskva. 13.
Reinhardts ”The Miracle” i London. 2.

Musik.

”Alla breve”. 8.
Några anteckningar från höstens sångkonserter. 24.
Psykologi och musik. 9.
Rytmisk odling. 4.
Till frågan om våra musikförhållanden. 7.

Naturvetenskap.

Förgätandets psykologi. 20.
Gives det en universell förändringsprincip? 2.
Selenet och de blinda. 14.
Utveckling och anpassning. I. 11. II. 12.
Världsrymdens ödslighet. 1.

Akademiska frågor.

Akademiskt allehanda: Kvinnliga studenter. 23.

Politik och sociala frågor.

Anarkisme, royalisme og blomstrende kastanier. I. 11. II. 12. (Diskussion 14. 15).
Balkanfolkens kamp mot Turkiet under senast förflutna 100 år. 22.
Balkankriget och stormaktspolitiken. 24.
Balkan-perspektivet. 24.
Blick på situationen. 5.
De engelska dagarna i Ryssland. 4.
Den ryska kriminalistkongressen. 11.
En okyrklig handbok. 16.
Folk- och rashygien. 13.
Fransk internationalism. 16.
Kongressen för eugeni i London. 18.
Oron bland Storbrittanniens arbetare. 6.
Samhällslivets utvecklingstendens. 10.
Storpolitisk orientering. 21.
Teknisk världsåskådning. 9.
Var 1812 års krig för Ryssland ett befrielsekrig? 20.

Särskilda artiklar.

A. Suvorin. 18.
Axel Herrlin. 6.
Charles Péguy. I. 18. II. 19.
Centralbibliotek och universitetsbiblioteket. (Diskussion). 22, 23. 24.
En gammal lyriker. Josef von Eichendorff. 13.
Ett kapitel finländsk namnforskning. I. 1.
Harald Nielsen. 6.
Intelligens uttryckt i hästkraft. 22.
Liselotte och hennes brev. 24.
Några anteckningar om Strindberg och Finland. 15.
Retningslinier i moderne litteratur, I. 6. II 7. III. 8.
Runebergsforskningens närmaste uppgifter. 4.
Sonetten. 21.
Strindberg. 10.
Strindberg och Morgonbladet. 20. 23.
Strindberg och Finland. 15.
Strindbergshyllningen. 5. (Diskussion: 6. 7).
Till frågan om journalistutbildningen. 8.
Två franska vänner till Finland. 14.


>Gå direkt till
1907-08
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
på denna sida

>>Arkivets hemsidaLäs tidiga Argus i National-
bibliotekets digitala arkiv:
1907
nr 1-2
1908
nr 1–24
1909
nr 1–24
1910
nr 1–10

NYA ARGUS 1913

SJÄTTE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:
GUNNAR CASTRÉN   GUSTAF MATTSSON   EMIL ZILLIACUS

A. Författarenamn och pseudonymer.

A.: Richard Wagner-jubileet. 12.
A.: Hector Berlioz i ny belysning. 24.
Amatör: Amundsens sydpolsfärd. 5.
Appelberg, Bertel: Hjalmar Söderberg: Den allvarsamma leken. 4.
Appelberg, Bertel: Fredrik Böök: Svenska studier i litteraturvetenskap. 20.
Appelberg, Bertel: Diskussion. 21.
Aquila: P. Krapotkin. 3.
Aquila: P. Huliganväsendet i Ryssland. 11.
Aquila: P. Det styrande Ryssland åren 1850-1880. 20.
Berg, Ruben G:son: En bibliografisk notis om Franzén. 11.
Biaudet, Henry: De Hallonbladska stipendierna. 6.
Biaudet, Henry: Öppet brev till professor L. Stavenow, Göteborg. 24.
Bolander, Carl-August: Gustav Wied. I. 13. II. 14.
Brandes, Georg: Don Quixote och Hamlet. 19.
Böök, Fredrik: Diskussion. 21.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar. Svenska Vitterhetssamfundets publikationer. 5.
Castrén, Gunnar: Maurice Barres, La colline inspirée. 7.
Castrén, Gunnar: Tegnérs filosofiska och estetiska skrifter. 8.
Castrén, Gunnar: Tersmedens memoarer. 10.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar. Svensk prosa. 13.
Castrén, Gunnar: Hjalmar Lindroth: Stiernhielms Hercules. 13.
Castrén, Gunnar: Två skaldebiografier. 14.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar. C. A. M. Lindman, Vi och våra blommor. 14.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar. R. F. Arnold, Das moderne Drama. 18.
Castrén, Gunnar: Gordon Craig och hans teaterskola. 20.
Castrén, Gunnar: M. A. Castrén. 23.
Castrén, Ola: Svenska Nylands förfinskning. 3.
Chatterton-Hill, Georges: Striden mellan Östern och Västern. 5.
Chatterton-Hill, Georges: Det nya Frankrike. I. 9. II. 10.
Dahl, Hj.: En ny roman av Meresjkovski. 9.
Dahl, Hj.: Brev från en lugn vrå. 16.
Denis, Ernest: Ett tal för Finland. 13.
Dr Ix: Akademiskt allehanda. 20. Målningarna i solennitetssalen. 3. — 21. Det andra inhemska språket. 22. De utländska föredragarne. 22.
Enckell, Gösta: Körsång och disciplin. 14.
Enckell, Gösta: Riktlinjer inom sångpedagogiken. 15.
Enckell, Gösta: Lek och allvar. I. 17. II. 19.
Federley, Harry: Genetik och eugenik. 4.
Frosterus, Sigurd: Konstflitföreningens nya museum i Hagasund. 1.
Frosterus, Sigurd: Tunneln. 23.
Furuhjelm, Erik: Det stora misstaget. 20.
Furuhjelm, Ragnar: Nova Enebo. 13.
Furuhjelm, Ragnar: Stjärnströmmar. 21.
Gallicus: Ett franskt föredrag om Runeberg. 10.
Gripenberg, Bertel: Kapplöpningsbild. 19.
Gripenberg, Synnöve: Korta anmälningar. Baronne Michaux, Le Bandeau. 6.
Gummerus, Herman: Villa Bonaparte i Rom. 4.
Gummerus, Herman: Pompejanska vägginskrifter. 7.
Gummerus, Herman: En bok om det gamla Rom. 10.
Gummerus, Herman: Kejsar Hadrianus villa vid Tivoli. 18.
Gummerus, Herman: En ”arkeologisk promenadplats” i Rom. 21.
Gustavson, John: Henri Bergsons konståskådning. 19.
Hagelstam, Wentzel: Några minnen av Thomas Krag. 15.
Hasselblatt, Emil: P. S. till hr U. T. 1.
Hedvall, Ruth: Arvid Mörne: Skärgårdens vår. 23.
Hedvall, Ruth: Lyrik. Jacob Tegengren. Anders Österling. 24.
Hirn, Yrjö: Polly Baker. 3.
I. G.: Allvar eller lek? 18.
Kraemer, A. v.: Pierre Hamp. La peine des hommes: Marée Fraiche. Vin de Champagne. 20.
Krohn, Helmi: Några minnen från Leo Mechelins barndom och ungdom. 6.
Levertin, Anna: Heliga tre konungars dag. 4.
Levertin, Anna: Ett muntert farväl till det gamla Montmartre. 16.
Marcus, C. D.: En ny Shakespearebok. 18.
Mattsson, Gustaf: Första förelöparens rapport om jordens inre. 1.
Mattsson, Gustaf: Berlins självslerilisering. 14.
Mattsson, Gustaf: Ftisikerns själsliv. 17.
Mattsson, Gustaf: Kuriös feluppgift om Finland. 18.
Mattsson, Gustaf: Skulpturens främjande i Helsingfors. 19.
Mattsson, Gustaf: Solarnas matematiska utstrålningar (Birkelands nya kosmogoni). 21.
Mattsson, Gustaf: Ett blad naftafilosofi. 23.
Mörne, Arvid: Nyår. 1.
Mörne, Arvid: Korallrevet. 11.
Mörne, Arvid: Längesen de tystnat. 13.
Neovius, Arvid: Läget och lantdagen. 4.
Neovius, Arvid: Lantdagen år 1913. 10.
Neovius, Arvid: Lantdagsvalen. 16.
Nielsen, Harald: Thomas Mann, I. 5. II. 6. III. 7.
Norling, Erik: Jakob Wassermann: Der Mann von vierzig Jahren. 16.
Norling, Erik: Henning Berger: Ur larmet. 22.
Pax vobiscum: A propos acedia, eugenik och degenererade nerver, 5.
Procopé, Hjalmar: Disjecta membra. 18.
Ramsay, H.: Ryska småborgare och Finland. 2.
Ramsay, H.: Den tekniska idén. 8.
Ramsay, H.: Hellener i Mindre Asien. 18.
Schauman, G.: Alexis Kivi och Albert Edelfelt. 2.
Schauman, G.: Ett unikt svenskt tryckalster i vårt universitetsbibliotek. 7.
Skeptiker: Några enfaldiga frågor till våra rashygieniker. 3.
Strengell, G.: Carl Larsson-utställningen. 2.
Söderhjelm, Alma: En världshistoria på finska. 1.
Söderhjelm, Alma: Näse-gård i Bjärnå. 5.
Söderhjelm, Alma: Två politiska äventyrare. 9.
Söderhjelm, Alma: Marie-Antoinettes brev till Axel von Fersen. 15.
Söderhjelm, Alma: Marie-Antoinettes brev till Axel von Fersen. Ett brev av Georg Brandes. 17.
Söderhjelm, Alma: Raoul Arnaud: Sons la Rafale. 21.
Söderhjelm, Alma: En ny bok om Marie-Antoinette. 22.
Söderhjelm, Henning Experimentell psykologi. 16.
Söderhjelm, Werner: Några julböcker. I. 1. II. 2.
Söderhjelm, Werner: Prix Goncourt 1912. 3.
Söderhjelm, Werner: Notiser från bokhandeln. 4.
Söderhjelm, Werner: Marcel Prévost: Les anges gardiens. 12.
Söderhjelm, Werner: Ett engelskt privatbibliotek. 13.
Söderhjelm, Werner: Korta anmälningar. Aino Kallas, Lähtevien laivojen kaupunki och L. Onerva, Inkeri. — Paul Flat, Figures du Théatre contemporain och Tor Hedberg, Ett decennium. — Rudolf Kjellén, Stormakterna III. 14.
Söderhjelm, Werner: Pietari Päivärinta. 15.
Söderhjelm, Werner: Några franska böcker. 17.
Söderhjelm, Werner: Leopardi tolkad av Fr. Wulff. 22.
Söderhjelm, Werner: Korta anmälningar. Georg Pauli, Konstnärsliv och om konst. 23.
Söderhjelm, Werner: Hertiginnan av Chevreuse. 24.
Söderhjelm, Werner: Hjalmar Procopé: Under stjärnorna. 24.
Söderhjelm, Werner: Korta anmälningar. Gaston Roupnel: Le vieux Garain. 24.
Therman, U.: Centralbiblioteksfrågan än en gång. 1.
Tiderman, F.: Lujo Brentano. 8.
Tiderman, F.: Mot bättre tider. 22.
Törngren, Adolf: Korta anmälningar. Eugene Starczewski: L’Europe et la Pologne. 6.
Törne, P. O. von: Ett arbete om Alexander II och Napoleon III. 9.
Vaurien: Acedia. I. 1. II. 2.
Vaurien: Acedia. Le moi est haïssable. I. II. II. 12.
Wieselgren, O.: Maurice Maeterlincks nya bok. 8.
Wieselgren, O.: Arvid Hultins biografi över Creutz. 17.
Zilliacus, Emil: Ett finskt arbete om Théophile Gautier. 11
Zilliacus, Emil: Euripides' Bacchanterna på den antika teatern i Fiesole. 12.

B. Sakregister

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

Aho, Juhani. Tyven meri. 1.
Arnaud, Raoul. Sous la Rafale. 21.
Arnold, R. F. Das möderne Drama. 18.
Aspelin-Haapkylä, Eliel. Muoto- ja muistikuvia. II. 2.
Balten, Ode. Kulturblommor. 13.
Baronne Michaux. Le Bandeau. 6.
Barrès, Maurice. La colline inspirée. 7.
Battifol, Louis. La duchesse de Chevreuse. 24.
Benda, Julien. L’ordination. 3.
Berger, Henning. Ur larmet. 22.
Bergman, Hjalmar. Loewen-historier. 13.
Björkenheim, Carl G. Näsegård i Bjärnå. 5.
Böök, Fredrik. Svenska studier i litteraturvetenskap. 20. (Diskussion. 21.)
Capus, Alfred. Les moeurs du temps. 4.
Castrén, M. A. 23.
Charles-Roux, Francois. Alexander II, Gortchakoff el Napoléon III. 9.
Diderot. Polly Baker. 3.
Edelfelt, Alb. 2.
Flat, Paul. Figures du Théâtre contemporain. 14.
France, Anatole. Génie latin. 17.
Franzén, en bibliografisk notis. 11,
Gripenberg, Bertel. Skuggspel. 2.
Gundolf, Friedrich. Shakespeare und der Deutsche Geist. 18.
Hamp, Pierre. La peine des hommes: Marée Fraîche. Vin de Champagne. 20.
Hallström, Per. Minnesteckning öfver C. V. A. Strandberg (Talis Qualis). 14.
Hedberg, Tor. Ett decennium. 14.
Heidenslam, O. G. von. Marie-Antoinette, Fersen et Barnave. 22.
Hermant, Abel. Essais de critique. 4.
Hultin, Arvid. Gustaf Filip Creutz. 17.
Kallas, Aino. Lähtevien laivojen kaupunki. 14.
Karlfeldt, E. A. Minne af skalden Lars Johanson (Lucidor). 14.
Kellerman, Bernhard. Tunneln. 23.
Kivi, Alexis. 2.
Kjellén, Rudolf. Stormakterna III. 14.
Krapotkin, P. 3.
Lair, Maurice. La reprise. 4.
Lagerlöf, Selma. Körkarlen. 1.
Lehtonen, J. V. Tutkimuksia Théophile Gauliern runo-aiheista. 11.
Leopardi tolkad av Fr. Wulff. 22.
Lindman, C. A. M. Vi och våra blommor. 14.
Lindroth, Hjalmar. Stiernhielms Herkules. 13.
Maailmanhistoria. 1.
Maeterlinck, Maurice. La mort. 8.
Mann, Thomas. I. 5. II. 6. III. 7.
Marie-Antoinettes brev till Axel von Fersen. 15.
Marie-Antoinettes brev till Axel von Fersen. Ett brev av Georg Brandes. 17.
Meresjkovski, Dimitri S. Vilddjurets rike II. Alexander I. 9.
Milan, René. La race immortelle. 4.
Mille, Pierre. Paraboles et Diversions. 17.
Mirbeau, Octave. Dingo. 17.
Mörne, Arvid. Skärgårdens vår. 23.
Norlind, E. Johan Fredrik Hell. 13. Fönsterljuset. 13.
Onerva, L. Inkeri. 14.
Pauli, Georg. Konstnärsliv och om konst. 23.
Prévost, Marcel. Les anges gardiens. 12.
Prix Goncourt 1912. 3.
Procopé, Hjalmar. Under stjärnorna. 24.
Päivärinta, Pietari. 15.
Roche, Louis. La Fontaine. 4.
Rosny ainé, J. H. 17.
Roupnel, Gaston. Le vieux Garain. 24.
Savignon, A. Filles de la pluie. 3.
Schück, Henrik. Rom. 10.
Starczewski, Eugene. L’Europe et la Pologne. 6.
Stockholms Nya Små-Saker. 7.
Svenska Vitterhetssamfundets publikationer. 5.
Söderberg, Hjalmar. Den allvarsamma leken. 4.
Tegengren, Jacob. Ny vår. 24.
Tegnérs filosofiska och estetiska skrifter. 8.
Tersmedens memoarer. 10.
Två politiska äventyrare. 9.
Wassermann, Jakob. Der Mann von vierzig Jahren. 16.
Wied, Gustav. I. 13. II. 14.
Wägner, Harald. De löjliga familjerna. 13.
Österling, Anders. Facklor i stormen. 24.

Dikter.

Mörne, Arvid. Nyår. 1.
Mörne, Arvid. Korallrevet. 11.
Mörne, Arvid. Längesen de tystnat. 13.
Procopé, Hjalmar. Disjecta membra. 18.

Resebrev.

Brev från en lugn vrå. 16.
Ett muntert farväl till det gamla Montmartre. 16.
Heliga tre konungars dag. 4.
Kapplöpningsbild. 19.

Konst.

Arkitektur, måleri, skulptur, konstslöjd.

Carl Larsson-utställningen. 2.
En ”arkeologisk promenadplats” i Rom. 21.
Kejsar Hadrianus villa vid Tivoli. 18.
Konstflitföreningens nya museum i Hagasund. 1.
Pompejanska vägginskrifter. 7.
Skulpturens främjande i Helsingfors. 19.
Villa Bonaparte i Rom. 4.

Teater.

Euripides Bacchanterna på den antika teatern i Fiesole. 12.
Gordon Craig och hans teaterskola. 20.

Musik.

Det stora misstaget. 20.
Hector Berlioz i ny belysning. 24.
Körsång och disciplin. 14.
Richard Wagner-jubileet. . 12.
Riktlinjer inom sångpedagogiken. 15.

Naturvetenskap.

Ett blad naftafilosofi. 23.
Första förelöparens rapport om jordens inre. 1.
Nova Enebo. 13.
Solarnas matematiska utstrålningar (Birkelands nya kosmogoni). 21.
Stjärnströmmar. 21.

Akademiska frågor.

Akademiskt allehanda: Målningarna i solennitetssalen. 3. Det andra inhemska språket. 22. De utländska föredragarne. 22.

Politik och sociala frågor.

Berlins självsterilisering. 14.
Det nya Frankrike. I. 9. II. 10.
Det styrande Ryssland åren 1850-1880. 20.
Genetik och eugenik. 4.
Hellener i Mindre Asien. 18.
Huliganväsendet i Ryssland. 11.
Krapotkin. 3.
Lantdagen år 1913. 10.
Lantdagsvalen. 16.
Lujo Brentano. 8.
Läget och lantdagen. 4.
Mot bättre tider. 22.
Några enfaldiga frågor till våra rashygieniker. 3.
Ryska småborgare och Finland. 2.
Striden mellan Östern och Västern. 5.

Särskilda artiklar.

Acedia. I. 1. II. 2.
A propos acedia, eugenik och degenererade nerver. 5.
Allvar eller lek? 18.
Amundsens sydpolsfärd. 5.
Centralbibliotek och universitetsbiblioteket. (Diskussion.) 1.
De Hallonbladska stipendierna. 6.
Den tekniska idén. 8.
Diskussion. 21.
Don Quixote och Hamlet. 19.
Ett engelskt privatbibliotek. 13.
Ett franskt föredrag om Runeberg. 10.
Ett tal för Finland. 13.
Ett unikt svenskt tryckalster i vårt universitetsbibliotek. 7.
Experimentell psykologi. 16.
Ftisikerns själsliv. 17.
Henri Bergsons konståskådning. 19.
Kuriös feluppgift om Finland. 18.
Lek och allvar. I. 17. II. 19.
Le moi est haïssable, P. 11. II. 12.
Några minnen från Leo Mechelins barndom och ungdom. 6.
Några minnen av Thomas Krag. 15.
Två politiska äventyrare. 9.
Öppet brev till professor L. Stavenow, Göteborg. 24.


>Gå direkt till
1907-08
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
på denna sida

>>Arkivets hemsidaLäs tidiga Argus i National-
bibliotekets digitala arkiv:
1907
nr 1-2
1908
nr 1–24
1909
nr 1–24
1910
nr 1–10

NYA ARGUS 1914

SJUNDE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:
GUNNAR CASTRÉN   GUSTAF MATTSSON   EMIL ZILLIACUS

A. Författarnamn och pseudonymer.

A.: Tannhäuser på pariseroperan 1861. 9.
Adde, Gustaf: Den politiska krisen i Sverge. 9. 10.
Amatör: Scotts sydpolsfärd. 10.
Appelberg, Bertel: Erik Grotenfelt: Dikter. 9.
Aqvila: Siffror belysande Rysslands nuvarande finanspolitik. 2. 3.
Aqvila: Modern polsk litteratur. 7.
Aqvila: Konungen av Juda. 15.
Berg, Ruben G:son: En glimt, en skymt. 15.
Biaudet, Henry: Professuren i finsk och skandinavisk historia. 3. 8. 10.
Castrén, Gunnar: Romaner. Elin Wagner: Helga Wisbeck. Marika Stjernstedt: Alma Wittfogels rykte. 1.
Castrén, Gunnar: En litterär stridsskrift. 2.
Castrén, Gunnar: Romaner och noveller. Ludvig Nordström: Jobbarfamiljen Gobsman. Sven Lidman: Tvedräktens barn. Hjalmar Söderberg: Den talangfulla draken. 2.
Castrén, Gunnar: Edda. 5.
Castrén, Gunnar: Ett historiskt praktverk. 6.
Castrén, Gunnar: Ture Jansons noveller. 8.
Castrén, Gunnar: Svenskt i Finland. 11.
Castrén, Gunnar: ”Kring en kvinna” av Gustaf Hellström. 12.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar. Bonniers klassikerbibliotek. 12.
Castrén, Gunnar: En dansk bok om tysk litteratur. 15.
Castrén, Gunnar: Firman Åbergson. 18.
Chatterton-Hill, Georges: Den unga generationen i Frankrikes litteratur. 22.
Dahlström, S.: En bok om universitetet. 24.
Dr Ix: Akademiskt allehanda. 23. Festina lente. 5.
E.: Ett föredrag om Finland i Paris. 6.
Enckell, Gösta: Vox humana. 6.
Enckell, Gösta: Vi och våra vänner. 21.
Enckell, Gösta: Kriget som selektorisk faktor. 23.
Florell, Lars: Den mexikanska revolutionens orsaker. 18.
Frosterus, Sigurd: Septem. 6,
Frosterus, Sigurd: Arkitektonisk antinomi: Théâtre des Champs Elysées. 14.
Frosterus, Sigurd: Dreadnoughts och superdreadnoughts, England mot Tyskland. 16.
Frosterus, Sigurd: Narkos. 22.
Frosterus, Sigurd: Från höstens måleriutställningar. 23.
Furuhjelm, Erik: Musikrevy. 1.
Furuhjelm, Erik: Universitetsbiblioteket och musiken 19.
Furuhjelm, Erik: Tvenne komponistdebuter. 24.
Furuhjelm, Erik: Våra bibliotek och musiken. 24.
Gabriels, Axel: Henri Rousseau. 20.
Gripenberg, Bertel: En finne i Rudyard Kiplings diktning. 2.
Gripenberg, Synnöve: Professor Bernhardi på Dramatiska teatern i Stockholm. 4.
Gripenberg, Synnöve: Minnen och intryck från kinesiska utställningen i Stockholm februari-april 1914. 10.
Gummerus, Herman: Grävningarna på Palatinen. 14.
Gustafsson, F.: Professuren i finsk och skandinavisk historia. 7. 8.
Gustavson, John: Richard Eriksen: Tidens kurs. 13.
Hammarström, Artur: Den politiska krisen i Sverige. I. 7. II. 8. 10.
Hammarström, Artur: En episod i svenska riksdagen. 17.
Hasselblatt, Emil : Knut Hamsun: Börn av Tiden. 3.
Hasselblatt, Emil : Werner Söderhjelms Levertinbiografi. 24.
Hedvall, Ruth: Lyrik. Sanny Ekström: Dikter. Ragnar Rang: Skogssjön. Matts Magni Granström: Visor i byn. 3.
Hedvall, Ruth: Johan Ludvig Runebergs Fänrik Ståls sägner med kommentar av Ruben G:son Berg och Ivar Hjertén. 7.
Hedvall, Ruth: Lyrik. Christian Günther: Dikter. Johannes Heüman: Ekon och syner. 10.
Hedvall, Ruth: Karin Ek: Den kostbara hvilan. 22.
Hedvall, Ruth: Inhemsk poesi. Jakob Tegengren: Lyrik. Jarl Hemmer: Rösterna. Ragnar Ekelund: Sånger i sol och skymning. 24.
Hirn, Yrjö: Sommardramatik. 15.
Hjelt, Edv.: Professuren i finsk och skandinavisk historia. 8.
Holmberg, Olle: Fredrik Böök som essayist. 4.
Homén, Olaf: Herr Jourdain. 17.
Kohler, Eugén: Théâtre du vieux Colombier. 5.
Korff, Aletta: Situationen i Mexiko. 2.
Lagerborg, Rolf: Tro och övertro i gångna tider. 4.
Levertin, Anna: Höstsalongen. 1.
Levertin, Anna: Teater Porte-Saint-Martins sista program. 12.
Levertin, Anna: Det flaggar, 17.
L. H.: Vetenskap och världsåskådning. 20.
Mattsson, Gustaf: L’amour socratique i Finland. 4.
Mattsson, Gustaf: Blodrött och bladgrönt. 8.
Mattsson, Gustaf: Samtidens sju underverk. 11.
Mattsson, Gustaf: Till mig själv om lungsoten. 23.
Mbg, B. : Den politiska krisen i Sverge. 8.
Nordenfelt, Mea: Modern irländsk dramatik. 5.
Norling, Erik: Ellen Lundberg-Nyblom: Kärlekens ansikten. 2.
Norling, Erik: Otto Brahm: Kritische Schriften über Drama und Theater. 4.
Norling, Erik: Wilhelm Schmidtbonn: Der Wunderbaum. 7.
Norling, Erik: Rudolf Hans Bartsch: Die Geschichte von der Hannerl und ihren Liebhabern. 16.
Norling, Erik: Ode Balten: Den förgyllda grodan. 18.
Norling, Erik: Kleist-studier. 19.
Numelin, R.: Skriftens uppkomst. 21.
Panoptes: Panoptikon. 2.
Poirot, Jean: Charles Péguy. 21.
Ramsay, Henrik: Ur teknikens historia. Madame Lefebvre och luftens kväve. 5.
Ramsay, Henrik: Gustaf Mattsson. Kemisten. 24.
Rosenqvist, V. T.: Skolreformen. 22.
Ruin, Hans: Platon och vår tid. 2.
Ruin, Hans: Filosofins renässans. I. 18. II. 19.
Ruin, Hans: I fråga om vetenskap och världsåskådning. 21.
Strengell, Gustaf: Carl Larsson-utställningen. 1.
Strengell, Gustaf: Ryska baletten på Stora operan i Paris. I. 11. II. 12.
Strengell, Gustaf: Den sena våren. 13.
Strengell, Gustaf: Ossian Elgström: Lappska myter. 14.
Strengell, Gustaf: August Brunius: Färg och form. 16.
Söderhjelm, Alma: En rysk minister och hans belle-dame. 9.
Söderhjelm, Alma: Korta anmälningar. En världshistoria på finska. 24.
Söderhjelm, Henning: Tanken och ordet. 1.
Söderhjelm, Henning: Nathan Söderblom : Gudstrons uppkomst. 13.
Söderhjelm, Henning: Korta anmälningar. Tagore: Livets mening. 23.
Söderhjelm, Werner: Korta anmälningar. Sigrid Backman: Vindspel. Jean de Foville: Bethsabée. 1.
Söderhjelm, Werner: En ny fransk bok om Finland. Jules Leclercq: La Finlande aux mille lacs. 5.
Söderhjelm, Werner: Finska operan. Ett 40-årsminne. 6.
Söderhjelm, Werner: Några franska kvinnolivsbilder. 7.
Söderhjelm, Werner: Korta anmälningar. En ny Boccacciobiografi. 11.
Söderhjelm, Werner: Två tyska noveller. Schnitzlers Frau Beate und ihr Sohn och Hermann Hesses Rosshalde. 12.
Söderhjelm, Werner: Nationalitetskampen. 14.
Söderhjelm, Werner: En historik över samtidens franska litteratur. 15.
Söderhjelm, Werner: Storpolitisk orientering. 16.
Söderhjelm, Werner: Korta anmälningar. Jacques de Coussange: La Scandinavie. 16.
Söderhjelm, Werner: Korta anmälningar. Marguerite Baulu: L’Abbaye des Dunes. 19.
Söderhjelm, Werner: Kulturförluster. 20.
Söderhjelm, Werner: En ny bok av Juhani Aho. Omatunto. 21.
Söderhjelm, Werner: Korta anmälningar. Selma Anttila: Pankinjohtajan tytär. Sigrid Backman: Hälleberget och Kavaljeren. Torsten Helsingius: Dagdrivare. 22.
Söderhjelm, Werner: Inhemsk prosa Henrik Hildén: Storön Kersti Bergroth: Aptit. Maria Jotuni: Martinin rikos. 23.
Schauman, G.: Alexis Kivi och Albert Edelfelt. 1.
Törnudd, Allan: New York Public Library. 13.
Törnudd, Allan: Intryck från amerikanska biblioteksförbundets årsmöte i Washington 1914. 20.
Wettergren, Erik: Konstflitmuseets katalog. 18.
Öhquist, Johannes: En impressionistisk roman. 1.
Öhquist, Johannes: Aage Madelung. 2.

Leo Mechelin. 3.
Gustaf Mattsson. 23

B. Sakregister

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

Acker, Paul. Les demoiselles Bertram. 7.
Aho, Juhani. Omatunto. 21.
Anttila, Selma. Pankinjohtajan tytär. 22.
Backman, Sigrid. Vindspel, l. Hälleberget och kavaljeren. 22.
Balten, Ode. Den förgyllda grodan. 18.
Bartsch, Rudolf Hans. Die Geschichte von der Hannerl und ihren Liebhabern. 16.
Baulu, Marguerite. L’Abbaye des Dunes. 19.
Bergroth, Kersti. Aptit. 23.
Bonniers Klassikerbibliotek. 12.
Brahm, Otto. Kristische Schriften über Drama und Theater. 4.
Brunius, August. Färg och form. 16.
Böök, Fredrik. Essayer och kritiker. 4.
Clermont, Emile. Laure. 7.
Consistorii Academici Aboensis Protokoll 1679-1685. 24.
Coussange, Jacques de. La Scandinavie. 16.
Edda. 5.
Ek, Karin. Den kostbara hvilan. 22.
Ekelund, Ragnar. Sånger i sol och skymning. 24.
Ekström, Sanny. Dikter. 3.
Elgström, Ossian. Lappska myter. 14.
Eriksen, Richard. Tidens kurs. 13.
Fahlman, Erik. Firman Åbergson. 18.
Florian-Parmentier. Histoire contemporaine des lettres françaises de 1885 à 1914. 15.
Foville, Jean de. Bethsabée. 1.
Frankrikes litteratur. Den unga generationen i. 22.
Gadelius, Bror. Tro och övertro i gångna tider. 4.
Granström, Matts Magni. Visor i byn. 3.
Gregory, Lady. The Goal Gate. The rising of the moon. 5.
Grotenfelt, Erik. Dikter. 9.
Günther, Christian. Dikter. 10.
Gütersloh, Paris von. Die tanzende Törin. 1.
Hamsun, Knut. Börn av Tiden. 3.
Hellström, Gustaf. Kring en kvinna. 12.
Helsingius, Torsten. Dagdrivare. 22.
Hemmer, Jarl. Rösterna. 24.
Herr Jourdain. 17.
Hesse, Hermann. Rosshalde. 12.
Heüman, Johannes. Ekon och syner. 10.
Hilden, Henrik. Storön. 24.
Janson, Ture. Knock me down. 8.
Jotuni, Maria. Martinin rikos. 23.
Kipling, Rudyard. The Rhyme of the three Sealers. 2.
Kleist-studier. 19.
Lagerkvist, Pär. Ordkonst och bildkonst. 2.
Larsson, Hans. Platon och vår tid. 2.
Leclercq, Jules. La Finlande aux mille lacs. 5.
Lidman, Sven. Tvedräktens barn. 2.
Lundberg-Nyblom. Kärlekens ansikten. 2.
Maailman historia. 24.
Madelung, Aage. 2.
Margueritte, Paul. Nous, les mères. 7.
Moszénska, Iza. Under törnekronan. 7.
Nordström, Ludvig. Jobbarfamiljen Gobsman. 2.
Péguy, Charles. 21.
Pufendorf, Samuel. Sju böcker om Konung Carl X Gustafs bragder. 6.
Rang, Ragnar. Skogssjön. 3.
Roger, Noëlle. Apaisement. 7.
Romanoff, K. Konungen av Juda. 15.
Roos, Carl. Möderne tysk Litteratur. 15.
Runeberg, Johan Ludvig. Fänrik Ståls sägner med kommentar av Ruben G:son Berg och Ivar Hjertén. 7.
Rutherford Maine. The turn of the road. The Drona. 5.
Schmidtbonn, Wilhelm. Der Wunderbaum. 7.
Schnitzler, Arthur. Frau Beate und ihr Sohn. 12.
Sieroszewski, Waclaw. Lugnet. 7.
Stjernstedt, Marika. Alma Wittfogels rykte. 1.
Strengell, Gustaf. Vägledning i Konstflitföreningens museum. 18.
Svenskt i Finland. 11.
Synge, J. M. Playboy of the Western World. Riders to the Sea. 5.
Söderberg, Hjalmar. Den talangfulla draken. 2.
Söderblom, Nathan. Studier om Gudstrons uppkomst. 13.
Söderhjelm, Werner. Oscar Levertin. I. Levnad. 24.
Tagore, Rabindranath. Sadhana, Livets mening. 23.
Tegengren, Jacob. Lyrik. 24.
Wagner, Elin. Helga Wisbeck. 1.
Yeats, W. B. Deirare. 5.

Dikter.

Berg, Ruben G:son. En glimt, en skymt. 15.
Frosterus, Sigurd. Narkos. 22.
Mattsson, Gustaf. Till mig själv om lungsoten. 23.
Strengell, Gustaf. Den sena våren. 13.

Resebrev.

Levertin, Anna. Det flaggar. 17.

Konst.

Arkitektur, måleri, skulptur, konstslöjd.

Arkitektonisk antinomi : Théâtre des Champs Elysées. 14.
Från höstens måleriutställningar. 23.
Grävningarna på Palatinen. 14.
Höstsalongen. 1.
Minnen och intryck från kinesiska utställningen i Stockholm februari-april 1914. 10.
Rousseau, Henri. 20.
Septem. 6.

Teater.

Finska operan. Ett 40-årsminne. 6.
Professor Bernhardi på Dramatiska teatern i Stockholm. 4.
Ryska baletten på Stora operan i Paris. 11. 12.
Sommardramatik. 15.
Tannhäuser på pariser-operan 1861. 9.
Teater Porte-Saint-Martins sista program. 12.
Théâtre du vieux Colombier. 5.

Musik.

Musikrevy. 1.
Tvenne komponistdebuter. 24.
Universitetsbiblioteket och musiken. 19.
Vox humana. 6.
Våra bibliotek och musiken. 24.

Filosofi.

Filosofins renässans. 18. 19.
I fråga om vetenskap och världsåskådning. 21.
Platon och vår tid. 2.
Tanken och ordet. 1.
Vetenskap och världsåskådning. 20. (Diskussion 21).

Naturvetenskap. Teknik.

Blodrött och bladgrönt. 8.
Dreadnoughts och superdreadnoughts. 16.
Samtidens sju underverk. 11.
Ur teknikens historia. Madame Lefebvre och luftens kväve. 5.

Akademiska frågor.

Akademiskt allehanda: Festina lente. 5.
Professuren i finsk och skandinavisk historia. 3.
(Diskussion 3. 7. 8. 10).

Politik och sociala frågor.

Den mexikanska revolutionens orsaker. 18.
Den politiska krisen i Sverge. 7. 8. 9. 10.
En episod i svenska riksdagen. 17.
Kriget som selektorisk faktor. 23.
Nationalitetskampen. 14.
Siffror belysande Rysslands nuvarande finanspolitik. 2. 3.
Situationen i Mexiko. 2.
Storpolitisk orientering. 16.
Svenskt i Finland. 11.

Särskilda artiklar.

En rysk minister och hans belle-dame. 9.
Ett toredrag om Finland i Paris. 6.
Intryck från amerikanska biblioteksförbundets årsmöte i Washington 1914. 20.
Kulturförluster. 20.
L’amour socratique i Finland. 4.
New York Public Library. 13.
Panoptikon. 2.
Scotts sydpolsfärd. 10.
Skolreformen. 22.
Skriftens uppkomst. 21.
Vi och våra vänner. 21.

Över bortgångna.

Gustaf Mattsson. 23.
Gustaf Mattsson. Kemisten. 24.
Leo Mechelin. 3.
Charles Péguy. 21.

>Gå direkt till
1907-08
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
på denna sida

>>Arkivets hemsidaLäs tidiga Argus i National-
bibliotekets digitala arkiv:
1907
nr 1-2
1908
nr 1–24
1909
nr 1–24
1910
nr 1–10

NYA ARGUS 1915

ÅTTONDE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:
GUNNAR CASTRÉN   RAGNAR FURUHJELM   EMIL ZILLIACUS

A. Författarnamn och pseudonymer.

Andersson, Otto: Till frågan om den brustna kontinuiteten. 6. 8.
Appelberg, Bertel: Selma Lagerlöf: Kejsarn av Portugallien. 5.
Aquila: Vitryssar och littauer i de västryska guvernementen. 19.
Bergroth, K.: Jane Gernandt-Claine: I skuggan av ett snille. En berättelse från Thomas Thorilds dagar. 1.
Bruun, Otto: Leo Ehrnrooth: Finsk kommunalpolitik. 15.
Castrén, Gunnar: Pär Lagerkvist: Motiv. 1.
Castrén, Gunnar: Svensk kritik. I. 2. II, III. 3. IV. 11.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar: Gunnar Alléen. Det oundvikliga. 2.
Castrén, Gunnar: Originalen till två dikter av fru Lenngren. 10.
Castrén, Gunnar: Fredrik Böök: Essayer och kritiker 1913-1914. 12.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar. Carl-August Bolander: Svenska diktare just nu. 14.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar. Erik Fahlmans nya böcker. 15.
Castrén, Gunnar: Valfrid Vasenius’ Topelius-Biografi. 16.
Castrén, Gunnar: Bo Bergmans noveller. 22.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar. Sigfrid Siwertz: De stora barnen. 23.
Castrén, Gunnar: Pär Lagerkvist: Järn och människor. 24.
Dr Ix: Akademiskt allehanda: Docentstipendierna. 13.
Ekelund, Ragnar: Svalkad av vågornas kyss – – 17.
Frosterus, Sigurd: Krigskonstens sprängämnen. 5.
Frosterus, Sigurd: Torpeden. 9.
Frosterus, Sigurd: Svart och vitt. 23.
Furuhjelm, Erik: Den brustna kontinuiteten, 2. 3. 5. 7. 8.
Furuhjelm, Erik: Konstens ”intresselöshet” och ”självändamål”. 11.
Furuhjelm, Erik: Till diskussionen i D. Pr. om ”Starkt musikaliska människors sinne för poesi. 22.
Furuhjelm, Ragnar: Stjärntemperaturer och stjärnhastigheter. 9.
Furuhjelm, Ragnar: Universitetslärarnas ålder. 13.
Furuhjelm, Ragnar: Finnes det en centralsol? 14.
Furuhjelm, Ragnar: En replik i docentfrågan. 24.
G.: Text och melodi hos Bellman. 1.
G.: De instrumentala satserna i Bellmans sånger. 10.
Gernandt-Claine, Jane: Två dikter. 7.
Gripenberg, Bertel: Öde till den beträngde Merkurius. 1.
Gripenberg, Bertel: Det beror på – – 23.
Gripenberg, Synnöve: Barbara Ring: Jomfruen. 20.
Hasselblatt, Emil: Sigfrid Siwertz: En flanör. 8.
Hasselblatt, Emil: Tre dikter av Rud. Hans Bartsch. 14.
Hasselblatt, Emil: Norska böcker. 17.
Hedvall, Ruth: Korta anmälningar. Joel Rundt: Skogen och fältet. 21.
Hedvall, Ruth: Korta anmälningar. Ragnar Ekelund: Gatans dikter. 22.
Hedvall, Ruth: Lyrik. 24.
Heikel, I. A.: Till frågan om docenternas ställning. 17.
Heikel, I. A.: Hugo Bergstedt: Romersk kulturhistoria. 24.
Hemmer, Jarl: En sårad fågel. 8.
Hilden, Henrik: Dagdrivare, professorer, en kritiker och friherre R. F. von Willebrand. 6.
Hilden, Henrik: Dagdrivare. 8.
Hirn, Yrjö: Rousseau’s Confessions i svensk tolkning. 7.
Hirn, Yrjö: Resan till Thones. 12.
Hirn, Yrjö: Nya arbeten i litteraturhistoria och biografi. 24.
Holmberg, Uno: De fornnordiska nornorna i lapparnas religion. 18.
Homén, Olaf: Den inhemska teateridén. 7.
Homén, Olaf: Kaarlo Atra: Pyhä Cecilia 13.
Houmark, Christian: Minder om Herman Bang. I. 4. II. 8. III 14.
Jörgensen, Arne: P. O. von Törne: Don Juan d’Autriche. 9. 10.
Kaila, Eino: ”Monismen”. 7.
Kræmer, Alexis von: Remy de Gourmont. 21.
Lagerborg, Rolf: Uppbyggelseböcker. 2.
Lagerborg, Rolf: Till frågan om den Hæckelska monismen. 6.
Lagerborg, Rolf: Monismen. 8. 10.
Lagerborg, Rolf: Två böcker om fromhet. I. 22. II. 23.
Lagerkvist, Pär: Det unga måleriet i Sverige. 6.
Mörne, Arvid: Ödemarkslandet. 2.
Mörne, Arvid: En tankedikt. 21.
Neovius, Arvid: Något om regeringsformens § 45. 17.
Nordenskiöld, Erik: Swedenborg i modern belysning. 20.
Nordman, C. A.: Den förhistoriska arkeologins metod. I. 19. II. 20.
Norling, Erik: Originalen till två dikter av fru Lenngren. 10.
Numelin, Ragnar: Karl-Erik Forsslunds Lapplandsbok. 15.
Numelin, Ragnar: Samfärdselplaner i Mellaneuropa. 18.
Nybergh, Torsten: Den Hæckelska monismen. 4. 5. 7. 9. 11.
Ramsay, Henrik: Flytande kol. 1.
Ramsay, Henrik: Sigurd Frosterus: Moderna vapen. 13.
Ramsay, Henrik: Eld och krut. 20.
Ruin, Hans: ”Mänsklighetens representanter”. 6.
Ruin, Hans: Livsåskådningar. 23. 24.
Palmgren, Rolf: Aage Madelung: Jakt på djur och människor. 4.
Poirot, J.: Frågan om Elsass-Lothringen. 16.
Pontán, Runar: Strindbergsveckan på Dramatiska Teatern i Stockholm. 19.
Procopé, Hjalmar: Mot hösten. 3.
Procopé, Hjalmar: Skuggor. 18.
Schauman, Georg: Modern biblioteksorganisation. 18.
Schultén, Ingrid af: Korta anmälningar. Torsten Helsingius: Utveckling. 21. Runar Schildt: Asmodeus och de tretton själarna. 22.
Anders Allardt: En livsuppgift. 23. Sigurd Wegelius: Ackord. 23.
Sederholm, J. J.: Dagdrivare. 7.
Servus servorum Mercurii: Merkurius till Mars. 5.
Strengell, Gustaf: Satyren. 9.
Strengell, Gustaf: På värdshusverandan. 15.
Söderhjelm, Alma: En litterär fejd. 3.
Söderhjelm, Alma: Tvistigheter inom Sverges Författarförening. 12.
Söderhjelm, Alma: Korta anmälningar. Jully Ramsay: Frälsesläkter i Finland intill Stora Ofreden. 19.
Söderhjelm, Henning: Figur och grund. 16.
Söderhjelm, Henning: Korta anmälningar. Helene Ohlson: Mandelträdet. 16.
Söderhjelm, Henning: Vittnesmålets psykologi. 21.
Söderhjelm, Henning: Korta anmälningar. Algot Ruhe: Gamla studenter och nya människor. 22.
Söderhjelm, Henning: Sigurd Frosterus’ essayer. 24.
Söderhjelm, Werner: Mikael Lybeck: Bror och syster. 9.
Söderhjelm, Werner: En beröring mellan Tegnér och Runeberg. 13.
Söderhjelm, Werner: Ruth Hedvall: Runebergs poetiska stil. 14.
Söderhjelm, Werner: Konst för alla. 15.
Söderhjelm, Werner: Korta anmälningar. En sommarskildring från Italien. 15.
Söderhjelm, Werner: Två ryssars brevväxling om Finland. 18.
Söderhjelm, Werner: Leo Mechelins minne. 22.
Söderhjelm, Werner: Korta anmälningar. Hjalmar Procopé: I sanden. – Gustav Alm: Herr Agaton Vidbäck och hans vänner. 23.
Tallqvist, Hj.: Om relativitetsteorin. 10. 11.
T. f. M:s Redaktionssekreterare: Några ord i anledning av hr E. F:ms uttalande om Tidning för Musik i n:r 24 av Nya Argus. 1.
Tegengren, Jacob: Två dikter. 4.
Thomé, Valter: Eliel Saarinen och Stor-Helsingfors. 22.
Tigerstedt, Robert: Till frågan om ”presensbibliotek”. 17.
Törne, P. 0. von: Till en bokanmälan. Westermarck, Edvard: Fråga till herr Torsten Nybergh. 6.
Woldstedt-Buch, Lullu: Dagdrivare. 7.
Zilliacus, Emil: Två dikter av Joachim du Bellay. 11.
Zilliacus, Emil: Karavanen. 19.
Åkesson, Otto: Torparfrågan. 11.

B. Sakregister

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

Allardt, Anders. En livsuppgift. 23.
Alléen, Gunnar. Det oundvikliga. 2.
Alm, Gustav. Herr Agaton Vidbäck och hans vänner. 23.
Angered-Strandberg, Hilma. På bygator och alpvägar. 15.
Aspelin-Haapkylä. Alfred Kihlman. 24.
Atra, Kaarlo. Pyhä Cecilia. 13.
Bang, Herman, Minder om. 4, 8, 14.
Bergman, Bo. Skeppet och andra noveller. 22.
Bergstedt, Hugo. Romersk kulturhistoria. 24.
Bolander, Carl August. Svenska diktare just nu. 14.
Brunius, August. Engelska profiler. 3.
Böök, Fredrik. Essayer och kritiker 1913-1914. 12.
Collett Vogt, Nils. Therese. 17.
Dahlström, Svante. Den inhemska teateridén, 7,
Ekelund, Ragnar. Gatans dikter. 22.
Fahlman, Erik. Teckningar. 15.
Forsslund, Karl-Erik. Som gäst hos fjällfolket. 15.
Frosterus, Sigurd. Olikartade skönhetsvärden. 24.
Gernandt-Claine. I skuggan av ett snille. 1.
Gourmont, Remy de. 21.
Grots, J., brevväxling med P. Pletnjov. 18.
Hallström, Per. Levande dikt. 3.
Hedvall, Ruth. Runebergs poetiska stil. 14.
Helsingius, Torsten. Utveckling. 21.
Henning, Albert. Speglingar. 24.
Lagerkvist, Pär. Motiv. 1.
Lagerkvist, Pär. Järn och människor. 24.
Lagerlöf, Selma. Kejsarn av Portugallien. 5.
Lamm, Martin. Swedenborg, en studie över hans utveckling till mystiker och andeskådare. 20.
Landquist, John. Essayer. 2.
Lybeck, Mikael. Bror och syster. 9.
Madelung, Aage. Jakt på djur och människor. 4.
Mechelin, L. Högtids- och minnestal. 22.
Ohlson, Helene. Mandelträdet. 16.
Originalen till två dikter av fru Lenngren. 10.
Procopé, Hjalmar. I sanden. 23.
Ramsay, Jully. Frälsesläkter i Finland intill Stora Ofreden. 19.
Rein, Th. Leo Mechèlin. 22.
Reinach, Salomon. Orfeus, allmän religionshistoria. 2.
Resan till Thones. 12.
Ring, Barbara. Jomfruen. 20.
Rosenqvist, G. O. Kristendom och ungdom. 2.
Rousseau, Jean Jacques. Bekännelser. 7.
Ruhe, Algot. Gamla studenter och nya människor. 22.
Rundt, Joel. Skogen och fältet. 21.
Schildt, Runar. Asmodeus och de tretton själarna. 22.
Segerstedt, Torgny. Gammal och ny religiositet. 22.
Siwertz, Sigfrid. En flanör. 8.
Siwertz, Sigfrid. De stora barnen. 23.
Tarkiainen, V. Aleksis Kivi. 24.
Tegnér och Runeberg. 13.
Topelius, Guy. Sommargården. 24.
Törne, P. O. von. Don Juan d’Autriche. 9.
Undset, Sigrid. Vaaren. 17.
Vasenius, Valfrid. Zachris Topelius, hans lif och skaldegärning. 16.
Wegelius, Sigurd. Ackord. 23.
Wetter, Gillis P:son. Tro och vetande. 23.
Wetterlund, Fredrik. Skissblad, om poeter. 11.
Åman-Nilsson, G. Lord Byron och det sekelgamla förtalet. 24.

Dikter.

Ekelund, Ragnar. Svalkad av vågornas kyss – –. 17.
Gernandt-Claine, Jane. Två dikter. 7.
Gripenberg, Bertel. Ode till den beträngde Merkurius. 1.
Hasselblatt, Emil. Tre dikter av Rud. Hans Bartsch. 14.
Hemmer, Jarl. En sårad fågel. 8.
Mörne, Arvid. Ödemarkslandet. 2.
Mörne, Arvid. En tankedikt. 21.
Procopé, Hjalmar. Mot hösten. 3.
Procopé, Hjalmar. Skuggor. 18.
Servus servorum Mercurii. Merkurius till Mars. 5.
Strengell, Gustaf. Satyren. 9.
Strengell, Gustaf. På värdshusverandan. 15.
Tegengren, Jacob. Två dikter. 4.
Zilliacus, Emil. Två dikter av Joachim du Bellay. 11.
Zilliacus, Emil. Karavanen. 19.

Resebrev.

Söderhjelm, Alma. En litterär fejd. 3.
Söderhjelm, Alma. Tvistigheter inom Sverges Författarförening. 12.

Konst.


Arkitektur, måleri, skulptur, konstslöjd.

Det unga måleriet i Sverge. 6.
Eliel Saarinen och Stor-Helsingfors. 22.
Konst för alla. 15.
Svart och vitt. 23.

Teater.

Den inhemska teateridén. 7.
Strindbergsveckan på Dramatiska Teatern i Stockholm. 19.

Musik.

De instrumentala satserna i Bellmans sånger. 10.
Den brustna kontinuiteten. 2. 3. (Diskussion. 5. 7. 8).
Konstens ”intresselöshet” och ”självändamål”. 11.
Text och melodi hos Bellman. 1.
Till diskussionen i Dagens Press om ”Starkt musikaliska människors sinne för poesi”. 22.

Filosofi. Psykologi.

Den Hæckelska monismen. 4. 5. (Diskussion. 6. 7. 8. 9. 10. 11).
Figur och grund. 16.
Livsåskådningar. 23. 24.
Mänsklighetens representanter. 6.
Om relativitetsteorin. 10. 11.
Vittnesmålets psykologi. 21.

Naturvetenskap. Teknik.

Eld och krut. 20.
Finnes det en centralsol? 14.
Flytande kol. 1.
Krigskonstens sprängämnen. 5.
Moderna vapen. 13.
Stjärntemperaturer och stjärnhastigheter. 9.
Torpeden. 9.

Akademiska frågor.

Akademiskt allehanda: Docentstipendierna. 13.
Till frågan om docenternas ställning. 17.
Universitetslärarnas ålder. 13. (Diskussion. 24).

Politik och sociala frågor.

Finsk kommunalpolitik. 15.
Frågan om Elsass-Lothringen. 16.
Något om regeringsformens § 45. 17.
Samfärdselplaner i Mellaneuropa. 18.
Torparfrågan. 11.
Vitryssar och littauer i de västryska guvernementen. 19.

Särskilda artiklar.

Dagdrivare, professorer, en kritiker och friherre R. F. von Willebrand. 6. (Diskussion. 7. 8).
De fornnordiska nornorna i lapparnas religion. 18.
Den förhistoriska arkeologins metod. 19. 20.
Det beror på – –. 23.
Minder om Herman Bang. 4. 8. 14.
Modern biblioteksorganisation. 18.
Några ord i anledning av hr E. F:ms uttalande om Tidning för musik i n:r 24 av Nya Argus, l.
Till en bokanmälan. Diskussion. 10.
Till frågan om ”presensbibliotek”. 17.

>Gå direkt till
1907-08
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
på denna sida

>>Arkivets hemsidaLäs tidiga Argus i National-
bibliotekets digitala arkiv:
1907
nr 1-2
1908
nr 1–24
1909
nr 1–24
1910
nr 1–10

NYA ARGUS 1916

NIONDE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:
GUNNAR CASTRÉN   RAGNAR FURUHJELM   EMIL ZILLIACUS

A. Författarnamn och pseudonymer.

A. En blick på vårt musiklivs utveckling. 3.
Anspach, Alfred: Greve Wittes världspolitiska idéer. 23.
Appelberg, Bertel: Heidenstams Nya dikter. 4.
Appelberg, Bertel: Karin Smirnoffs böcker. 9.
Appelberg, Bertel: Två tragedier av John Masefield. 21.
Berg, Ruben G:son: Förvår. 11.
Bergroth, Hugo: Ett nytt svenskt ordboksarbete. 2.
Bolander, Carl-August: Ernesto Dalgas. 15.
Castrén, Gunnar: Werner Söderhjelm: Åboromantiken. 1.
Castrén, Gunnar: Arvid Mörne: Den svenska jorden. 2.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar. Henning Söderhjelm: Lärospån. 2.
Castrén, Gunnar: En ny svensk tidskrift. 3.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar. Karin Ek: Fredmansgestalten. 5
Castrén, Gunnar: Fredrik Böök som reseskildrare. 6.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar. Geijers Minnen i ny upplaga. 9.
Castrén, Gunnar: Werner Söderhjelm: Utklipp om böcker. 10.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar. Gerhard Gran: Norsk aandsliv i hundrede aar. 10.
Castrén, Gunnar: Shakespeare och hans scen av August Brunius. 11.
Castrén, Gunnar: Några dikter av Karlfelt. 18.
Castrén, Gunnar: En amerikansk författare: Edgar Lee Masters. 19.
Castrén, Gunnar: Mlle Liljegren, den första finska operasångerskan. 20.
Castrén, Gunnar: Yrjö Hirn, Barnlek. 21.
Castrén, Gunnar: Runar Schildt: Regnbågen. 22.
Castrén, Gunnar: Inhemsk svensk prosa. 24.
Dr Ix: Akademiskt allehanda 25. 9.
Ekström, F. W,: Robert Hermanson: Svensk konungamakt, parlamentariskt styrelsesätt och folkviljan. 1.
En som var med på 70-talet: Fråga. 1.
Fahlman, Erik: Till stjärnorna! 12.
Federley, Harry: Utvecklingslära och ärftlighetsforskning. 13.
Federley, Harry: Nyare populärgenetisk litteratur på svenska. 22.
Frosterus, Sigurd: Saltvatten. 16.
Frosterus, Sigurd: Schopenhauer på svenska. 17.
Frosterus, Sigurd: Auroraförbundet av Järnefelt och Sollennitetssalen. 18.
Frosterus, Sigurd: Finskt måleri på utländsk botten. 23.
Furuhjelm, Erik: Den ”speciella” musikaliska begåvningen. 10.
Furuhjelm, Ragnar: Vintergatan. 2.
Furuhjelm, Ragnar: Apropos det planlagda attentatet mot Svenska litteratursällskapets styrelse. 4.
Furuhjelm, Ragnar: Matematiken och skolbildningen. 8.
Furuhjelm, Ragnar: Matematik och räknekonst. 11.
Furuhjelm, Ragnar: Valmeditationer. 14.
Furuhjelm, Ragnar: Ett kommunal-statistiskt arbete. 15.
Furuhjelm, Ragnar: Spiralnebulosorna och vintergatans rörelse. 15.
Furuhjelm, Ragnar: Ännu i anledning av valen. 15.
Furuhjelm, Ragnar: Den snabbaste stjärnan. 17.
Gripenberg, G. A.: En återuppstående gammal konstart. 7.
Gripenberg, Synnöve: Korta anmälningar. Ellen Landquist: Susanne. 4.
Hasselblatt, Emil: Korta anmälningar. Carl Schöyen: Nord i værene. 20.
Hedvall, Ruth: Svensk lyrik. 6.
Hedvall, Ruth: Rokoko och Louis-seize. 8.
Hedvall, Ruth: Franzéns dikt Det nya Eden. 11.
Hedvall, Ruth: Inhemsk lyrik. 22. 23. 24.
Hemmer, Jarl: Två dikter. 4.
Hirn, Yrjö: Nya arbeten i litteraturhistoria och biografi. 2. 5. 7. 8. 13.
– – Svar. 2.
Hirn, Yrjö: Emile Verhæren [nekrologi] 23.
Hirn, Yrjö: Ett praktverk i inhemsk konstlitteratur. 24.
Homén, Olaf: Korta anmälningar. Kalle Solakivi: Viljo. 17.
Kihlman, Erik: Hjalmar Bergman. 3.
Klingstedt, F. W.: Om appendicitens förekomst och disponerande moment. 14.
Lagerborg, Rolf: Dansk reformationspolitik. 19.
Lagerborg, Rolf: Religion och hysteri. 22.
Landtman, Gunnar: Nordmäns forskningsresor i norr och söder. 3.
Langenskjöld, Greta: Höstmorgon. 21.
Levertin, Anna: Första teaterpremiären i Paris efter kriget. 24.
Lybeck, Mikael: Det stora skådespelet. 1.
Mörne, Arvid: Vid brunnen. 19.
Nilsson, Albert: Rolf Lagerborg: Den platoniska kärleken. 1.
Nordman, C. A.: En manlig diktare. 10.
Numelin, Ragnar: Korta anmälningar. Daniel Bruun: Erik den Røde og Nordbokolonierne i Grønland. 8.
Numelin, Ragnar: Grönländsk forskning. 12.
Nybergh, Torsten: Arternas hemlighet. 17. 18. 19.
Poirot, J.: En bok om Italien. 20.
Ramsay, Henrik: Berthold Schwartz och kanonen. 1.
Ramsay, Henrik: Folklynnen. En bok av Carl G. Laurin. 10.
Ramsay, Henrik: Luftens kväve. 16.
Ramsay, Henrik: Fiender och forskare. 18.
Schauman, Georg: Carl Gustaf Estlanders minne. 21.
Schauman, Georg: Ståndscirkulation och nationalitet. 23.
Schultén, Ingrid af: Korta anmälningar. Ture Janson: Journalisten Bergman. 2.
Schultén, Ingrid af: Jarl Hemmer: Fantaster. 2.
Sederholm, J. J.: Robert W. Service, den kanadiska vildmarkens skald. 5.
Söderhjelm, Alma: Korta anmälningar. Johannes Wickman: Favoriter. 7.
Söderhjelm, Alma: En gammal roman, dess författare och hjältinna. 12. 13.
Söderhjelm, Henning: Den speciella matematiska begåvningen. 9.
Söderhjelm, Henning: Albert Lilius: Skolålderns själsliv. 24.
Söderhjelm, Werner: Korta anmälningar. Selma Lagerlöf: Troll och människor. 1.
Söderhjelm, Werner: Koidula. En skaldinnas livsöde. 3.
Söderhjelm, Werner: Inhemsk kritik i bokform. 4.
Söderhjelm, Werner: Nytt om Fänrik Ståls Sägner. 7.
Söderhjelm, Werner: Konstundervisningen. 11.
Söderhjelm, Werner: Korta anmälningar. Sigrid Backman: Guds barn. 11.
Söderhjelm, Werner: Arvid Mörne: Från ”Saima” till ”Vikingen”. 12.
Söderhjelm, Werner: Korta anmälningar. Oscar Levertin: Fransk litteraturhistoria II. 13.
Söderhjelm, Werner: Några finska studentromaner. 14.
Söderhjelm, Werner: Korta anmälningar. J. A. Fridericia: Översikt av den politiska historien från 1848 till nutiden. 15.
Söderhjelm, Werner: Den finska konstutställningen i Stockholm. 16.
Söderhjelm, Werner: Kasimir Chledowski: Renässansmänniskorna i Rom. 16.
Söderhjelm, Werner: ”Frankrikes seger över fransmännen”. 18.
Tallqvist, Hjalmar: Om röntgenstrålar och kristallstruktur. 5.
Tikkanen, J. J.: Konstföreningen i Åbo 1891-1916. 9.
Topelius, Guy: På en enda natt -
Welle-Strand, Edvard: Nordisk folkelynne. 4.
Wikman, K. Rob. V.: Etnologiens problemställning. 6. 7.
Zilliacus, Emil: ”Hellas’ härlighet”. 3.
Zilliacus, Emil: Vår flagga. 6.
Zilliacus, Emil: Två franska sonetter. 10.
Zilliacus, Emil: På Stora Saimen. 17.
Zilliacus, Emil: Grekiska epigram. 20.

B. Sakregister

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

Aspelin-Haapkylä. Alfred Kihlman. Elämän kuvaus I. 2.
Asplund, Karl. Harlequins kappa. 6.
Backman, Sigrid. Guds barn. 11.
Bergman, Hjalmar. 3.
Bergroth, Kersti. Sixtus. 24.
Brooke, Rupert. 1914 and other poems. 10.
Brunius, August. Shakespeare och scenen. 11.
Bruun, Daniel. Erik den Røde og Nordbokolonierne i Grønland. 8.
Böök, Fredrik. Resa till Frankrike. 6.
Cederholm, Hanna. Ilse Benzig. 24.
Chledowski, Kasimir. Renässansmänniskorna i Rom. 16.
Conrad, Joseph. The Nigger of the Narcissus. 16.
Dalgas, Ernesto. Dommedags bog. 15.
Dalgas, Ernesto. Lidelsens vej. 15
Dahlén, Elsa. Längtans land. 6.
Ek, Karin. Fredmansgestalten. 5.
Ekelund, Vilhelm. Veri Similia. 7.
Estlander, C. G. Skrifter. 21.
Fogelqvist, Torsten. Sånger till den förlorade skönheten. 6.
Franzéns dikt Det nya Eden. 11.
Fridericia, J. A. Översikt av den politiska historien från 1848 till nutiden. 15.
Geijer, Erik Gustaf. Minnen. 9.
Gran, Gerhard. Norsk aandsliv i hundrede aar. 10.
Grotenfelt, Erik. Bengt Walters’ lycka. 24.
Hamp, Pierre. Frankrikes seger över fransmännen. 18.
Heidenstam, Verner von. Nya dikter. 4.
Hemmer, Jarl. Fantaster. 2.
Hemmer, Jarl. Pelaren. 23.
Hildén, Henrik. Christoffer eller lyckans underbara pärlor. 24.
Hirn, Yrjö. Barnlek. 21.
Homén, Olaf. De nya författarna. 4.
Homén, Olaf. Från Helsingfors teatrar. 4.
Janson, Ture. Journalisten Bergman. 2.
Janson, Ture. De ensamma svenskarna. 24.
Johansson, Gustaf. Skeppare och skärgårdsfolk. 6.
Kallas, Aino. Tähdenlento. 3.
Karlfeldt, Erik Axel. Några dikter. 18.
Koidula (Lydia Janssen). 3.
Lagerlöf, Selma. Troll och människor. 1.
Landquist, Ellen. Suzanne. 4.
Laurin, Carl G. Folklynnen. 10
Levertin, Oscar. Fransk litteraturhistoria II. 13.
Lindberg, August. Barndoms- och ungdomsminnen. 5.
London, Jack. The Mutiny of the Elsinore. 16.
Louvet, Jean-Baptiste. Les amours du Chevalier de Faublas. 12. 13.
Lybeck, Mikael. Hennerson. 22.
Malmberg, Bertil. Schillers estetisk-filosofiska diktning i urval. 13.
Masefield, John. The Tragedy of Nan. 21.
Masefield, John. The Tragedy of Pompey the great. 21.
Masters, Edgar Lee. Spoon River Anthology. 19.
Mörne, Arvid. Den svenska jorden. 2.
Mörne, Arvid. Från ”Saima” till ”Vikingen”. 12.
Mörne, Arvid. Sommarnatten. 22.
Nilsson, Albert. Thomas Thorild. 8.
Nordmann, Petrus. Gården med de fyra grindarna. 24.
Nordstrand, Gunnar. Det ljusa landet. 6.
Nyrop, Kr. Frankrig. 5.
Nytt om Fänrik Ståls Sägner. 7.
Pingaud, Albert. L’Italie depuis 1870. 20.
Rokoko och Louis-seize i europeisk kultur och i svensk dikt. 8.
Schildt, Runar. Regnbågen. 22.
Schybergson, M. G. Carl Gustaf Estlander. 21.
Schöyen, Carl. Nord i værene. 20.
Service, Robert W. 5.
Smirnoff, Karin. Vårbrytning 9.
Smirnoff, Karin. Under ansvar. 9.
Solakivi, Kalle. Viljo. 17.
Stobart, J. C. Hellas’ härlighet. 3.
Söderhjelm, Henning. Lärospån. 2.
Söderhjelm, Werner. Åboromantiken. 1.
Söderhjelm, Werner. Utklipp om böcker. 10.
Talvio, Maila. Kultainen lyyra. 14.
Talvio, Maila. Tähtien alla. 14.
Tarvas, Toivo. Eri tasoilta. 14.
Tegengren, Jacob. Dikter. Sjunde samlingen. 24.
Thorburn-Busck, Mildred. Till Fantasos. 6.
Tomlinson, H. M. The sea and the jungle. 16.
Ullman, Gustaf. Ur livets visor. 6.
Wallbeck-Hallgren. Smädesånger och botvisor. 6.
Verhaeren, Emile. Les ailes rouges de la guerre. 23.
Wickman, Johannes. Favoriter. 7.
Vilkuna, Kyösti. Vaikea tie. 14.

Dikter.

Berg, Ruben G:son. Förvår. 11.
Hemmer, Jarl. Två dikter. 4
Langenskjöld, Greta. Höstmorgon. 21.
Lybeck, Mikael. Det stora skådespelet. 1.
Mörne, Arvid. Vid brunnen. 19.
Topelius, Guy. På en enda natt – 14.
Zilliacus, Emil. Vår flagga. 6.
Zilliacus, Emil. Två franska sonetter. 10.
Zilliacus, Emil. På Stora Saimen. 17.
Zilliacus, Emil. Grekiska epigram. 20.

Prosa.

Till stjärnorna! 12.

Konst.

Arkitektur, måleri, skulptur.

Auroraförbundet av Järnefelt och solennitetssalen. 16.
Den finska konstutställningen i Stockholm. 16.
Ett praktverk i inhemsk konstlitteratur. 22.
Finskt måleri på utländsk botten. 23.
Konstundervisningen. 11.
Konstföreningen i Åbo 1891-1916. 9.

Teater.

Första teaterpremiären i Paris efter kriget. 24.
Mlle Liljegren, den första finska operasångerskan. 20.
Shakespeare och scenen. 11.

Musik.

Den ”speciella” musikaliska begåvningen. 10.
En blick på vårt musiklivs utveckling. 3.
En återuppstående gammal konstart. 7.

Filosofi. Psykologi.

Lagerborg, Rolf. Den platoniska kärleken. 1.
Lilius, Albert. Skolålderns själsliv. 24.
Religion och hysteri. 22.
Schopenhauer, Arthur. Världen som vilja och föreställning. 17.

Filologi.

Ett nytt svenskt ordboksarbete. 2.

Naturvetenskap. Teknik.

Arternas hemlighet. 17. 18. 19.
Berthold Schwartz och kanonen. 1.
Den snabbaste stjärnan. 17.
Grönländsk forskning. 12.
Luftens kväve. 16.
Nordmäns forskningsresor i norr och söder. 3.
Nyare populär-genetisk litteratur, på svenska. 22.
Om appendicitens förekomst och disponerande moment. 14.
Om röntgenstrålar och kristallstruktur. 5.
Spiralnebulosorna och vintergatans rörelse. 15.
Utvecklingslära och ärftlighetsforskning. 13.
Vintergatan. 2.

Akademiska frågor.

Akademiskt allehanda. Studentexamen. 9.

Politik och sociala frågor.

Dansk reformationspolitik. 19.
Ett kommunal-statistiskt arbete. 15.
Fiender och forskare. 18.
Greve Witte’s världspolitiska idéer. 23.
Hermansson, Robert. Svensk konungamakt, parlamentariskt styrelsesätt och folkviljan. 1.
Nordisk folkelynne. 4.
Ståndscirkulation och nationalitet. 23.
Valmeditationer. 14.
Ännu i anledning av valen. 15.

Särskilda artiklar.

Apropos det planlagda attentatet mot Svenska litteratursällskapets styrelse. 4.
Den speciella matematiska begåvningen. 9.
Den ”speciella” musikaliska begåvningen. 10.
Diskussion angående Alexis Kivi. 1. 2.
En ny svensk tidskrift. 3,
Etnologiens problemställning. 6. 7.
Matematik och räknekonst. 11.
Matematiken och skolbildningen. 8.
Diskussion. 12.


>Gå direkt till
1907-08
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
på denna sida

>>Arkivets hemsidaLäs tidiga Argus i National-
bibliotekets digitala arkiv:
1907
nr 1-2
1908
nr 1–24
1909
nr 1–24
1910
nr 1–10

NYA ARGUS 1917

TIONDE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:
GUNNAR CASTRÉN   RAGNAR FURUHJELM   EMIL ZILLIACUS

A. Författarnamn och pseudonymer.

Carlson, Bengt: Erik Furuhjelm: Jean Sibelius. 12.
Castrén, Gunnar: Inhemsk svensk prosa. II. 1.
Castrén, Gunnar: Finska romaner. 2.
Castrén, Gunnar: Idus martiae. 7.
Castrén, Gunnar: Inhemsk prosa. Père Noble, Sommar. 10.
Castrén, Gunnar: Majoritetsvälde. 12.
Castrén, Gunnar: Aktivismen i Sverge. 15-16.
Castrén, Gunnar: Då Klingspor hyllades som hjälte. 19.
Castrén, Gunnar: Runar Schildt: Rönnbruden. 21.
Castrén, Gunnar: Terrorns dagar. 22.
Castrén, Gunnar: Arvid Mörne: Från fjärdarna. 22.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar. Ver sacrum 1917. 22.
Castrén, Gunnar: Emil Zilliacus: Hellenika. 23.
Castrén, Gunnar: Fredrik Böök: Esaias Tegnér. 24.
Dahlberg, Ragnar: Finska exlibris. 4.
Ek, Sverker: Wiwallius avskedsvisor då han fördes till fängelset i Cajaneborg. 17-18.
Ekelund, Ragnar: Tre dikter, 17-18.
Enckell, Gösta: Diskussion. 15-16.
Estlander, B.: Underverkstron i antiken och Jesus ställning till densamma. 9.
Estlander, B.: Marie bebådelse. 12.
Fraser, Georg: Diskussion. 15-16.
Frosterus, Sigurd: Ville Vallgrens ABC-bok. 11.
Frosterus, Sigurd: Måleriets frigörelsesträvan. 23
Furuhjelm, Ragnar: De maligna tumörerna och den bildade allmänheten. 2.
Furuhjelm, Ragnar: Reform av matematikundervisningen i skolan. 3.
Furuhjelm, Ragnar: Percival Lowell, Marsentusiasten. 8.
Furuhjelm, Ragnar: Till frågan om ett valförbund mellan de borgerliga partierna. 13-14.
Furuhjelm, Ragnar: Historia och matematik. Diskussion. 13-14.
Gripenberg, G. A.: Historia och matematik. Diskussion. 13-14.
Gustavson, John: Nutida själavård. 12. 13-14.
Hedvall, Ruth: Inhemsk lyrik. 6.
Hedvall, Ruth: Ett tidigt ”lån” från Kant hos Tengström. 9.
Hedvall, Ruth: Greta Langenskjöld: Dagrar. 23.
Heikel, Ivar A.: Ny tid – nya tankar. 10.
Hemmer, Jarl: Anders Österling och hans senaste dikter. 22.
Hermanson, R.: Diskussion. 20.
Hirn, Yrjö: Sigurd Frosterus: Regnbågsfärgernas segertåg. 24.
Hirn, Yrjö: Henry Roujon: Dames d’autrefois. 24.
Holma, Harri: Till frågan om evangeliernas historiska tillförlitlighet. 3.
Holma, Harri: Två gammalbabyloniska surrogat för det pytagoreiska teoremet. 19.
Homén, Olaf: Korta anmälningar: Dantes gudomliga komedi. I. Helvetet. 1.
Homén, Olaf: Från teatrarna. 1. Metropolteatern. 6.
Homén, Olaf: Från teatrarna. 2. Hedda Gabler. 7.
Homén, Olaf: Från teatrarna. 3. Ledstjärnorna. 8.
Homén, Olaf: Från teatrarna. 4. Finska teatern. 9.
Homén, Olaf: Från teatrarna. 5. Hamlet. 10.
Homén, Olaf: Från teatrarna. 6. Tuomio. 11.
Homén, Olaf: Från teatrarna. 7. Chokoladprinsessan. – Kandaules. 17- 18.
Homén, Olaf: Teaterrevy. 8. Den lättsinniga systern. 19.
Homén, Olaf: Teaterrevy. 9. Admirabilis. – Frökens man. – Innanför murarna. 20.
Homén, Olaf: Teaterrevy. 10. Johan Ulfstjerna. – Kamraterna. 21.
Homén, Olaf: Teaterrevy. 11. Tsar Feodor Ivanovitsch. – Harhailevat sielut. – Fata morgana. 23.
Hyltén-Cavallius, Ragnar: Reinhardt och hans Shakespeareframställningar. 7. 9. 11.
Jörgensen, Arne: Alma Söderhjelm: Napoleons syskon. 1.
Langenskiöld, F.: Ståndscirkulation och nationalitet. 2.
Langenskiöld, F.: Diskussion. 4.
Lassy, Ivar: Böckerna och kriget. 5.
Levertin, Anna: Silverbröllopet av P. Géraldy. 17-18.
Lindman, Karl F.: Diskussion. 4.
Lindman, Karl F.: Om grundläggningen av den blivande akademien i Åbo. 2.
Mörne, Arvid: Alla helgons dag. 21.
Nordenskiöld, Erik: J. J. Sederholm: Forntidens djurvärld. 1.
Numelin, Ragnar: Nya svenska etnologiska arbeten. 2.
Numelin, Ragnar: Nya svenska etnografiska arbeten. 5.
Père Noble: Varia. 20. 23.
Qvarnström, Einar: Landsbygden i Ryssland och revolutionen. 10.
Ramsay, Henrik: Aqua vitae. 11.
Renqvist, H.: Ny tid. 7. 8.
Ringbom, Lars: Diskussion. 4.
Schauman, Georg: Den blivande högskolan i Åbo. 1.
Schauman, Georg: Ståndscirkulationen än en gång. 3.
Schauman, Georg: Nativitet och nationalitet. 6.
Schauman, Georg: Kampen om statsskicket. 24.
Schultén, Ingrid af: Själarnas neutralitet. 20.
Schück, Henrik: Gustav Philip Creutz. 13-14. 15-16.
Schybergson, Emil: Penningens värde nu och efter kriget. 20.
Sjöberg, Ragnar: En tysk Dickens-bok. 22.
Strengell, Gustaf: Arkitektoniska enhetlighetssträvanden. 2.
Strengell, Gustaf: Den nya arkitekturen. 13-14. 15-16.
Söderhjelm, Alma: Ett halvår av inhemsk teater. 4.
Söderhjelm, Henning: Korta anmälningar. Gunnar Landtman: Samhällsklassernas uppkomst. 17-18.
Söderhjelm, Werner: Tre nya böcker om Fröding. 1
Söderhjelm, Werner: Oscar Levertin: Fransk litteraturhistoria. III. 3.
Söderhjelm, Werner: Hilma Borelius: Carl Gustaf von Brinkman an. 5.
Söderhjelm, Werner: Högskolan i Åbo. 5.
Söderhjelm, Werner: Barocken i Rom. 6.
Söderhjelm, Werner: Svenska vitterhetssamfundet. 8.
Söderhjelm, Werner: Ur ett tal till studenter. 9.
Söderhjelm, Werner: Tegnérforskning. 12.
Söderhjelm, Werner: Björn Björnsons krigsupplevelser. 17-18.
Söderhjelm, Werner: En svensk bok om ”Bettina”. 21.
Tegengren, Jacob: Två vinterdikter. 7.
Törne, Bengt von: Musikalisk gotik. 3. 4.
Wahl, Walter: Rösträtt och folkundervisning. 17-18.
Witting, Rolf: Åbo akademi. 4.
Witting, Rolf: Våra skogar och vår vattenhushållning. 21.
Zilliacus, Emil: En sonett av Pierre de Ronsard. 5.
Zilliacus, Emil: Två dikter av Edgar Allan Poe. 11.
Zilliacus, Emil: Hugo Simberg. In memoriam. 13-14
Åkesson, Otto: Ett slagord och ett program. 8
Åkesson, Otto: Ny litteratur i självständighetsfrågan. 19
Åkesson, Otto: Diskussion. 20.

B. Sakregister

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

Björnson, Björn. Oplevelser under Krigen 1914–1917. 17. 18.
Bolinder, Gustaf. Det tropiska snöfjällets indianer. 2.
Borelius, Hilma. Carl Gustaf von Brinkman. 5.
Böök, Fredrik. Esaias Tegnér. 24.
Castrén, Gunnar. Gustav Philip Creutz. 13-14. 15-16.
Chledowski, Kasimir. Barocktidsmänniskorna i Rom. 6.
Dantes gudomliga komedi. I. Helvetet. 1.
Dibelius, Wilhelm. Charles Dickens. 22.
Ekelund, Ragnar. Intermezzo. 6.
Ett tidigt ”lån” från Kant hos Tengström. 9.
Feilberg, Ludvig. Nutida själavård. 12.
Frosterus, Sigurd. Regnbågsfärgernas segertåg. 24.
Furuhjelm, Erik. Jean Sibelius. 12.
Hermanson, Robert. 1917 års lantdag. 19.
Homén, Theodor. Våra skogar och vår vattenhushållning. 21.
Jörgensen, Arne. Bokägarmärken i Finland. 4.
Knape, Ernst V. Österbottningar. 1.
Koskenniemi, V. A. Konsuli Brennerin jälkikesä. 2.
Lagus, Hugo. Henrik Fabian Valentin. I skolan. 1.
Landquist, John. Gustaf Fröding. 1.
Langenskjöld, Greta. Dagrar. 23.
Lassen, Carl C. Gustaf Fröding, hans Liv og Digtning. 1.
Levertin, Oscar. Fransk litteraturhistoria. III. 3.
Mörne, Arvid. Från fjärdarna. 22.
Nordensköld, Erland. Drömsagor från Anderna. 2.
Olsson, Hagar. Lars Thorman och döden. 1.
Père Noble. Sommar. 10.
Rosen, Eric von. Träskfolket. 5.
Roujon, Henry. Dames d’autrefois. 24.
Schildt, Runar. Rönnbruden. 21.
Sederholm, J. J. Forntidens djurvärld. 1.
Svenska vitterhetssamfundet. 8.
Svenson, Frey. Gustaf Frödings diktning. 1.
Södergran, Edith. Dikter. 6.
Söderhjelm, Alma. Napoleons syskon. 1.
Vallgren, Ville. ABC-bok. 11.
Ver sacrum 1917. 22.
Wivallius avskedsvisor. 17-18.
Wrangel, E., Tegnérs kärlekssaga. 12.
Wrede, R. A, Själfständighetsfrågan och Finlands landtdag. 19.
Zade, Beatrice. Bettina. 21.
Zilliacus, Emil. Hellenika. 23.
Österling, Anders. Sånger i krig. 22.

Dikter.

Ekelund, Ragnar. Tre dikter. 17-18.
Mörne, Arvid. Alla helgons dag. 21.
Tegengren, Jacob. Två yinterdikter. 7.
Zilliacus, Emil. En sonett av Pierre de Ronsard. 5.
Zilliacus, Emil. Två dikter av Edgar Allan Poe. 11.
Zilliacus, Emil. Hugo Simberg. In memoriam. 13-14.

Konst.

Arkitektur, måleri, skulptur.

Arkitektoniska enhetlighetssträvanden. 2.
Barocken i Rom 6.
Den nya arkitekturen. 13-14. 15-16.
Måleriets frigörelsesträvan. 23.

Teater.

Ett halvår av inhemsk teater. 4.
Från teatrarna. 1. Metropolteatern. 6.
Från teatrarna. 2. Hedda Gabler 7.
Från teatrarna. 3. Ledstjärnorna. 8.
Från teatrarna. 4. Finska teatern. 9.
Från teatrarna. 5. Hamlet. 10.
Från teatrarna. 6. Tuomio. 11.
Från teatrarna. 7. Chokoladprinsessan. – Kandaules. 17-18.
Teaterrevy. 8. Den lättsinniga systern. 19.
Teaterrevy. 9. Admirabilis. – Frökens man. – Innanför murarna. 20.
Teaterrevy. 10. John Ulfstjerna. – Kamraterna. 21.
Teaterrevy. 11. Tsar Feodor Ivanovitsch. – Harhailevat sielut.- Fata morgana. 23.
Reinhardt och hans Shakespeareframställningar. 7. 9. 11.
Silverbröllopet av P. Géraldy. 17-18.

Musik.

Jean Sibelius. 12.
Musikalisk gotik. 3. 4.

Filosofi. Psykologi.

Nutida själavård. 12. 13-14.
Själarnas neutralitet. 20.

Naturvetenskap. Teknik.

Aqua vitae. 11.
De maligna tumörerna och den bildade allmänheten. 2.
Nya svenska etnologiska arbeten. 2.
Nya svenska etnografiska arbeten. 5.
Percival Lowell. Marsentusiasten. 8.
Våra skogar och vår vattenhushållning. 21.

Akademiska frågor.

Den blivande högskolan i Åbo. 1.
Högskolan i Åbo. 5
I högskolefrågan. Diskussion. 4.
Om grundläggningen av den blivande akademien i Åbo. 2.
Åbo akademi. 4.

Politik och sociala frågor.

Aktivismen i Sverge. 15-16.
Ett slagord och ett program. 8.
Idus martiae. 7.
Kampen om statsskicket. 24.
Landsbygden i Ryssland och revolutionen. 10.
Majoritetsvälde. 12.
Nativitet och nationalitet. 6.
Ny litteratur i självständighetsfrågan. 19.
Ny tid – nya tankar. 10.
Penningens värde nu och efter kriget. 20.
Rösträtt och folkundervisning. 17-18.
Ståndscirkulationen. Diskussion. 4.
Terrorns dagar. 22.
Till frågan om ett valförbund mellan de borgerliga partierna. 13–14.
Ståndscirkulation och nationalitet. 2. 3.
Ur ett tal till studenter. 9.
1917 års lantdag. Diskussion. 20.

Särskilda artiklar.

Böckerna och kriget. 5.
Då Klingspor hyllades som hjälte. 19.
Historia och matematik. Diskussion. 13-14.
Kriget som selektorisk faktor. Diskussion. 15-16.
Marie bebådelse. 12.
Ny tid. 7. 8.
Reform av matematikundervisningen i skolan. 3.


>Gå direkt till
1907-08
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
på denna sida

>>Arkivets hemsidaLäs tidiga Argus i National-
bibliotekets digitala arkiv:
1907
nr 1-2
1908
nr 1–24
1909
nr 1–24
1910
nr 1–10

NYA ARGUS 1918

ELFTE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:
GUNNAR CASTRÉN   RAGNAR FURUHJELM   EMIL ZILLIACUS


A. Författarnamn och pseudonymer.

Asplund, Carl: Trädet. 9–11.
Asplund, Carl: Immelmann. 24.
Bolin, W.: Med anledning av Nobelpriset. 9–11.
Böök, Fredrik: Gunnar Castrén: Studier och kritiker. 24.
Carlson, Bengt: Claude Debussy. 13.
Castrén, Gunnar: De röda månaderna. 3–5. (>>PDF)
Castrén, Gunnar: Sverige och Finland. 3–5.
Castrén, Gunnar: Freden i Reval. 14.
Castrén, Gunnar: Det ädlas seger, 15.
Castrén, Gunnar: Pär Lagerkvist som dramatiker. 16.
Castrén, Gunnar: Topelius på 1840- och 1850-talen. 17.
Castrén, Gunnar: Vår diplomati under den röda tiden. 18.
Castrén, Gunnar: Maila Talvios senaste böcker. 19.
Castrén, Gunnar: Finland i gammal svensk dikt. 20.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar. Beatrice Zade: Två systrar. – Jacob Tegengren: Jord och hav. – Ragnar Ekelund: Disticha. – Yrjö Hirn: Episoder. - Werner Söderhjelm: Utklipp om böcker. II. Johannes Linnankoski. – Gustaf Fröding: Kåserier. – Per Hallström: Karl den elfte. Gustaf den tredje. 23.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar. Schiller: Wilhelm Tell, övers. av Jarl Hemmer. – Milton: Simson, övers. av Uno Lindelöf. – Hjalmar Söderberg: Jahves eld. - Elin Wägner: Åsa-Hanna. – Vilhelm Krag: Sange fra min ø. – Sigfrid Siwertz: Noveller. – Gerhard Gran: Henrik Ibsen. Liv og Verker. – Sven Lidman: Huset med de gamla fröknarna. 24.
Ehrström, Robert: Biologi och jämlikhet. 3–5.
Ekholm, Hugo J.: Vakten vid Rhen. 3–5.
Enckell, Gösta: Fr. W. Foerster: Staatsbürgerliche Erziehung. 22.
Federley, Harry: Tvenne böcker av Johannsen 6–8.
Furuhjelm, Ragnar: Lantdagsfrågor. 9–11.
Furuhjelm, Ragnar: Universitetets föråldring fortskrider. 9–11.
Furuhjelm, Ragnar: Ett aktuellt spörsmål i astronomin. 13.
Furuhjelm, Ragnar: De tyska astronomerna och kriget. 16.
Furuhjelm, Ragnar: Trehundraåttiosex dagar. 16.
Furuhjelm, Ragnar: Den stora reformen vid Universitetsbiblioteket. 17.
Furuhjelm, Ragnar: En ny metod att bestämma stjärnornas avstånd. 18.
Furuhjelm, Ragnar: Varifrån härstamma kometerna ? 20.
Gripenberg, Bertel: Krigarsång. 3–5.
Gripenberg, Bertel: Vi voro alla vita. 18.
Grönvik, Axel: En romantisk hävdatecknare. 13. 14.
Hedvall, Ruth: Bibliska motiv i Runebergs första samling dikter. 14.
Hedvall, Ruth: Sixten Belfrage: J. L. Runeberg i sin religiösa utveckling. 16.
Hedvall, Ruth: En episk dikt om frihetskriget. 20.
Hemmer, Jarl: Prolog vid konstnärernas musikalisk-dramatiska soaré å Svenska teatern den l maj 1918. 6–8.
Hirn, Yrjö: Vintergatan. Med anledning av Topeliusminnet. 2.
Homén, Olaf: Teaterrevy. 1. 12.
Hornborg, Eirik: Militarismen. 12.
Hornborg, Eirik: Vilken är sanningen om Lusitania? 15.
Hornborg, Eirik: Historiska förebilder till Fänrik Ståls hjältar. 17.
Hornborg, Eirik: Tvåhundraårsminnet. 23.
Hyltén-Cavallius, Ragnar: Från Stockholms teatrar. 6–8.
Kihlman, Erik: Erik Axel Karlfeldt. 21.
Lilius, Albert: Moderna tankar om karaktärsuppfostran. 14. 15.
Olsoni, B.: Rashygienens biologiska grundvalar 21.
Olsoni, Emerik Akademiernas i Åbo bibliotek. 3–5.
Poulsen, Adam: Teater. 9–11.
Professor Epsilon: Åbo Akademi och dess årsskrift. 18.
Qvarnström, Einar: Den ryska revolutionens psyke. 1.
Ramsay, H.: Kontinentalsystemet. 20.
Renqvist, Henrik: Ett finländskt förslag till en rysk reform. 1.
Ruin, Hans: Litet masspsykologi. 6–8.
Ruin, Hans: Krigets anlete. 22.
Ruin, Hans: Det korsfästa Tyskland. 23. 24.
Schauman, Georg: Republikens president. 2.
Schultén, Ingrid af: Världskriget, bedömt av en kinesisk lärd. 19.
Schybergson, Emil: Huru det skulle kunnat gå även hos oss. 12.
Sederholm, J. J.: Fosterlandets hopp. 3–5.
Söderhjelm, Werner: Carl Snoilsky och hans vänner. 2.
Söderhjelm, Werner: Bertel Gripenberg: Spillror. 3–5.
Söderhjelm, Werner: Albert Edelfelts ungdomsbrev. 6–8.
Söderhjelm, Werner: Förhållandet till Sverige. 6–8.
Söderhjelm, Werner: Finlands svenska litteratur. 9–11.
Söderhjelm, Werner: Italiensk rokoko. 12.
Söderhjelm, Werner: En ny Goethe-bok. 13.
Söderhjelm, Werner: Ett upprop till konstens vänner. 19.
Söderhjelm, Werner: En ny bok av Pontoppidan. 21.
Söderhjelm, Werner: Herman Bångs vandringsår. 21.
Söderhjelm, Werner: Korta anmälningar: En dansk novell från Finland. 22.
Söderhjelm, Werner: En modern italiensk kulturgestalt. 23.
Söderhjelm, Werner: August Strindbergs otryckta skrifter. 24.
Törne, Bengt von: Otto Andersson: Musik och musiker. 1.
Wright, T. von: Ett försummat fält. 17.
Zilliacus, Emil: Los Conquistadores. Av José-Maria de Heredia. 2.
Zilliacus, Emil: Sophokles’ sång till hembygden. 19.
Zilliacus, Emil: I grottan. 23.
Öller, R.: Selma Anttila. 9–11.
Die deutsche Kultur und Finnland. 3–5. (>>PDF)

B. Sakregister

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

Anttila, Selma. Näyttelijättären tarina. 9–11.
Beifrage, Sixten. J. L. Runeberg i sin religiösa utveckling. 16.
Bibliska motiv i Runebergs första samling dikter. 14.
Bode, Wilhelm. Der weimarische Musenhof. 13.
Carl Snoilsky och hans vänner. Ur skaldens brevväxling. 2.
Castrén, Gunnar. Studier och kritiker. 24.
Chledowski, Kasimir. Rokokomänniskorna i Rom och Italien. 12.
Det ädlas seger. 15.
Ekelund, Ragnar. Disticha. 23.
En modern italiensk kulturgestalt. 23.
Finland i gammal svensk dikt. 20.
Fröding, Gustaf. Kåserier. 23.
Gran, Gerhard. Henrik Ibsen. Liv og Verker. 24.
Gripenberg, Bertel. Spillror. 3–5.
Hallström, Per. Karl den elfte. 23.
Hallström, Per. Gustaf den tredje. 23.
Hedvall, Ruth. Finlands svenska litteratur. 9–11
Hirn, Yrjö. Episoder. 23.
Historiska förebilder till Fänrik Ståls hjältar. 17.
Karlfeldt, Erik Axel. Flora och Bellona. 21.
Koskenniemi, V. A. Nuori Anssi. 20.
Krag, Vilhelm. Sange fra min ø. 24.
Lagerkvist, Pär. Sista mänskan. 16.
Lagerkvist, Pär. Teater. 16.
Lidman, Sven. Huset med de gamla fröknarna. 24.
Milton. Simson. 24.
Nielsen, Lauritz. Herman Bångs Vandreaar fortalt i Breve til Peter Nansen. 21.
Pontoppidan, Henrik. Et Kaerlighedseventyr. 21.
Rasmussen, Louise. Naar Løvet falder. 22.
Schiller. Wilhelm Tell. 24.
Siwertz, Sigfrid. Noveller. 24.
Strindberg, August. Samlade otryckta skrifter. 24.
Söderberg, Hjalmar. Jahves eld. 24.
Söderhjelm, Werner. Johannes Linnankoski. 23.
Söderhjelm, Werner. Utklipp om böcker. 23.
Talvio, Maila. Elämän kasvot. 19
Talvio, Maila. Silmä yössä. 19.
Talvio, Maila. Näkymätön kirjanpitäjä. 19.
Tegengren, Jacob. Jord och hav. 23.
Thierry, Augustin, Histoire de la conquête de l’Angleterre par les normands. 13.
Thierry, Augustin, Récits des temps mérovingiens. 14.
Ur Albert Edelfelts brev. Drottning Bianca och Hertig Carl. 6–8.
Vasenius, Valfrid. Zacharias Topelius. III. 17.
Vintergatan. Med anledning av Topeliusminnet. 2.
Wägner, Elin. Åsa-Hanna. 24.
Zade, Beatrice. Två systrar. 23.

Dikter.

Asplund, Karl. Trädet. 9–11.
Asplund, Karl. Immelmann. 24.
Ekholm, Hugo J. Vakten vid Rhen. 3–5.
Gripenberg, Bertel. Krigarsång. 3–5.
Gripenberg, Bertel. Vi voro alla vita. 18.
Hemmer, Jarl. Prolog vid konstnärernas musikalisk-dramatiska soaré å Svenska teatern den l maj 1918. 6–8.
Zilliacus, Emil, Los Conquistadores. Av José-Maria de Heredia. 2.
Zilliacus, Emil, Sophokles’ sång till hembygden. 19.
Zilliacus, Emil, I grottan, 23.

Konst.

Arkitektur, måleri, skulptur.

Ett upprop till konstens vänner. 19.

Teater.

Från Stockholms teatrar. 6–8.
Teater. 9–11.
Teaterrevy. 12. De skuldlöse skyldige. – Molière på Finska teatern. 1.
Teaterrevy. Regina von Emmeritz. – Professorn från Uppsala. – Så tuktas en argbigga. – Simson och Delila. 12.

Musik.

Claude Debussy. 13.
Otto Andersson. Musik och musiker. 1.

Filosofi. Psykologi.

Litet masspsykologi. 6–8.
Moderna tankar om karaktärsuppfostran (Foerster, Fr. W. Erziehung und Selbsterziehung). 14. 15.

Naturvetenskap.

En ny metod att bestämma stjärnornas avstånd. 18.
Ett aktuellt spörsmål i astronomin. 13.
Johannsen, W. Arvelighed i historisk og experimentel Belysning. 6–8.
Johannsen, W. Falska analogier med hänsyn till likhet, släktskap, arf, tradition och utveckling. 6–8.
Siemens, H. W. Rashygienens biologiska grundvalar. 21.
Varifrån härstamma kometerna? 20.

Akademiska frågor.

Akademiernas i Åbo bibliotek. 3–5.
Den stora reformen vid Universitetsbiblioteket. 17.
Ett försummat fält. 17.
Universitetets föråldring fortskrider. 9–11.
Åbo akademi och dess årsskrift. 18.

Politik och sociala frågor.

Biologi och jämlikhet. 3–5.
De röda månaderna. 3–5. (>>PDF)
Den ryska revolutionens psyke. 1.
Det korsfästa Tyskland. 23. 24.
Die deutsche Kultur und Finnland. 3–5. (>>PDF)
Foerster, Fr. W. Staatsbürgerliche Erziehung. 22.
Fosterlandets hopp. 3–5.
Freden i Reval. 14.
Förhållandet till Sverige. 6–8.
Huru det skulle kunnat gå även hos oss. 12.
Kontinentalsystemet. 20.
Krigets anlete. 22.
Lantdagsfrågor. 9–11.
Rashygienens biologiska grundvalar. 21.
Republikens president. 2.
Sverige och Finland. 3–5.
Trehundraåttiosex dagar. 16.
Vilken är sanningen om Lusitania? 15.
Världskriget, bedömt av en kinesisk lärd. 19.
Vår diplomati under den röda tiden. 18.

Särskilda artiklar.

De tyska astronomerna och kriget. 16.
Ett finländskt förslag till en rysk reform. 1.
Med anledning av Nobelpriset. 9–11.
Tvåhundraårsminnet. 23.

>Gå direkt till
1907-08
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
på denna sida

>>Arkivets hemsidaLäs tidiga Argus i National-
bibliotekets digitala arkiv:
1907
nr 1-2
1908
nr 1–24
1909
nr 1–24
1910
nr 1–10

NYA ARGUS 1919

TOLVTE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:
GUNNAR CASTRÉN   RAGNAR FURUHJELM   EMIL ZILLIACUS

A. Författarnamn och pseudonymer.

Antell, Kurt: Den finländska statens nationella grundvalar. 15. 18.
Bruhn, Karl: Våra litterära hemmaexpressionister. 13–14. 17.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar. – Fredrik Paasche: Goethe. – Lotten von Kræmer: Valda dikter. – C. G. Estlander: Ungdomsminnen. - Julius Krohn: Nuoren Ylioppilaan kirjeitä. – Thomas Mann: Tristan. – Arthur Schnitzler: Den grekiska danserskan. 1.
Castrén, Gunnar: Novellböcker. 2.
Castrén, Gunnar: Stor-Finland och Åland. 3.
Castrén, Gunnar: Politikens Fenno-Skandia. 6.
Castrén, Gunnar: Alfred Fahler: Isela. 9.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar. Brev från Bernhard Crusell. 9.
Castrén, Gunnar: Förbudslagen. 11–12.
Castrén, Gunnar: Presidentvalet. 13–14.
Castrén, Gunnar: John Landquist: Det levande förflutna. 13–14.
Castrén, Gunnar: Efter presidentvalet. 15.
Castrén, Gunnar: Sylwans Sturzen-Becker-biografi. 15.
Castrén, Gunnar: En bok om lappar, norrmän och finnar. 16.
Castrén, Gunnar: Heidenstams ungdomsdikter. 19.
Castrén, Gunnar: Wecksells ”Svenskan och Finskan . 20.
Castrén, Gunnar: Nationalitetsfrågan och demokratin. 21.
Castrén, Gunnar: Arvid Mörne: Höstlig dikt. 23.
Castrén, Gunnar: Jarl Hemmer: Prins Louis Ferdinand. 23.
Castrén, Gunnar: Jarl Hemmer: Över dunklet. 24.
Castrén, Gunnar: Jacob Tegengren: Sånger och hymner. 24.
Donner, Kai: I anledning av Henning Söderhjelms ”Skavanker . 6.
Ekelund, Ragnar: Disticha. 17.
Eklund, A.: H. S. Chamberlains självbiografi. 22
Ekwall, P.: Nobelpriset i kemi för år 1918. 23
Estlander, B.: Den svenska nationalscenens framtid i Finland. 1.
Federley, Harry: Demokratiska idéer i biologisk belysning. 6 – 7.
Federley, Harry: Svenska folktyper. 23.
Frosterus, Sigurd: Trädgårdskonst. 4.
Furuhjelm, Erik: Nordiska musikfesten i Köpenhamn. 16.
Furuhjelm, Ragnar: Modern vidskepelse. 21.
Granqvist, Gunnar: Det finska universitetet i Åbo. 4.
Grönvik, Axel: En marginalanteckning till en intressant historik. 1.
Gästrin, Emmanuel: En modern historiker. 8-9.
Gästrin, Emmanuel: Werner Sombarts studie över bolsjevismen. 18.
Hedvall, Ruth: Ragnar Ekelunds diktning. 5.
Hedvall, Ruth: Jacob Tegengren: Sol och stjärnljus. 10.
Hedvall, Ruth: En krigsskald. 24.
Hemmer, Jarl: Något om konsten och tiden. 8.
Hemmer, Jarl: Den gamla sägnen. 18.
Holma, Harri: Varför hjälpte vi Estland? 8.
Hornborg, Eirik: Historisk litteratur. 4.
Hornborg, Eirik: Ett världshistoriskt memoarverk. 22.
Kihlman, Erik: Svensk litteraturforskning. 17–18.
Kihlman, Erik: Kring gästspelet på Svenska teatern. 20.
Lilius, E. Ch.: Tillbedjan. Av Victor Hugo. 23.
Lindelöf, Uno: Nationalhat och vetenskap. 7.
Mörne, Arvid: Skuggor och speglingar. 7.
Nohrström, Holger: Ur gamla brev. 4.
Nordman, C. A.: Sönderjylland. 9.
Numelin, Ragnar: Tvenne studier i sydamerikansk etnologi. 8.
Numelin, Ragnar: Nordbor. 21.
Olsoni, Börje: Svend Fleuron. 3.
Olsoni, Börje: Aktuell naturvetenskap. 11–12. 16.
Professor Epsilon: Professorernas tidsålder. 19.
Qvist, Johannes: Reseskildringar från Orienten. 5.
Qvist, Johannes: Turistresor och forskningsfärder. 6.
Ramsay, Henrik: Den första atlantångaren. 10.
Ramsay, Henrik: Naturkällans tillvaratagande. 11–12.
Renqvist, Henrik: Ett gammalt vattenmärke på Sveaborg. 15.
Renqvist, Henrik: Vattenmärkena vid Hangö-udd. 16.
Reporter: Akademi-invigningen. 21.
Ruin, Hans: En novellbok från Sverige. 11–12.
Rundt, Joel: Molnet. 20.
Rundt, Joel: Skörden. 20.
Schultén, Ingrid af: Ellen Key: Allsegraren I. Kvinnorna under världskriget. 2.
Schultén, Ingrid af: Rainer Maria Rilke: Om den gode Guden. 19.
Schybergson, Emil: Våra nya miljonärer. 3.
Schybergson, Emil: Ordnar och titlar. 8.
Söderhjelm, Henning: Skavanker. 5.
Söderhjelm, Werner: Gustaf Frödings postuma skrifter. 1.
Söderhjelm, Werner: Lars Wiwallius Redivivus. 2.
Söderhjelm, Werner: Ett nytt verk av Valdemar Vedel. 2.
Söderhjelm, Werner: Korta anmälningar. Carl Snoilsky och hans vänner. 3.
Söderhjelm, Werner: Kunskapen om Finland i utlandet. 7.
Söderhjelm, Werner: Det nordiska samarbetet under kriget. 9.
Söderhjelm, Werner: Den nya upplagan av Brandes samlade skrifter. 10.
Söderhjelm, Werner: Det nordiska författarmötet. 11–12.
Söderhjelm, Werner: Harald Bergstedt och hans debutroman. 13–14.
Söderhjelm, Werner: Ett politiskt tjuguårsminne. 15.
Söderhjelm, Werner: Korta anmälningar. Gerhard Oran: Henrik Ibsen, Liv och Verker. Gunnar Heiberg: Ibsen och Bjørnson på scenen. 15.
Söderhjelm, Werner: Carl G. Laurin: Människor. 17.
Wallensköld, A.: Internationellt hjälpspråk. 23.
Wendt, G. v.: Skavanker. 7.
Zilliacus, Emil: Slaven. Av José-Maria de Heredia. 4.
Zilliacus, Emil: Dionysos Hyperboreos. 11–12.
Zilliacus, Emil: Till Anders Österling. 11–12.
Zilliacus, Emil: Klytaimestra. Två brottstycken ur Aischylos’ Agamemnon. 21.
Öller, Ragnar: En tragedi ur verkligheten och dess behandling i dikt och drama. 19.
Öller, Ragnar: Militärkartor över Finland. 22.
Öller, Ragnar: Ännu ett ord om ”Karttula-bruden”. 23.
Öller, Ragnar: Ett tyskt skådespel om Gustaf II Adolf. 24.
Öhquist, Johannes: Erotiska böcker. 1.
Öhquist, Johannes: Ny tysk romanlitteratur. 5.
Öhquist, Johannes: En satirisk roman. 7.
Öhquist, Johannes: Litteraturbrev från Tyskland. 10.
Österling, Anders: Via Appia. 16.

B. Sakregister

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

Andersen, Vilh. Nordboer. 21.
Bartsch, Rudolf Hans. Der Junge Dichter. 1.
Berg, Ruben G:son. Före Vallfart och vandringsår. 19.
Bergstedt, Harald. Aleksandersen. 13–14.
Bergstedt, Harald. Fanden i Gammelby. 13–14.
Bergstedt, Harald. Hans og Else. 13–14.
Berend, Alice. Matthias Senfs Verlöbnis. 5.
Blanck, Anton. Geijers götiska diktning. 18.
Bolinder, Gustaf. Ijca-indianernas kultur. 8.
Brandes, Georg. Samlade arbeten. 10.
Brev från Bernhard Crusell. 9.
Böök, Fredrik. Den romantiska tidsåldern i svensk litteratur. 17.
Böök, Fredrik. Erik Johan Stagnelius. 17.
Carl Snoilsky och hans vänner. 3.
Chamberlain, H. S. Lebenswege meines Denkens. 22.
Ekelund, Ragnar. Disticha. 5.
Ekelund, Ragnar. Visioner. 5.
En marginalanteckning till en intressant historik. 1.
En modern historiker. 8. 9.
En tragedi ur verkligheten och dess behandling i dikt och drama. 19.
Estlander, C. G. Ungdomsminnen. 1.
Ett tyskt skådespel om Gustaf II Adolf. 24.
Fahler, Alfred. Isela. 9.
Fleuron, Svend. 3.
Fröding, Gustaf. Postuma skrifter. 1.
Gran, Gerhard. Henrik Ibsen, Liv og Verker. 15.
Heidenstams ungdomsdikter. 19.
Hemmer, Jarl. Förvandlingar. 2.
Hemmer, Jarl. Prins Louis Ferdinand. 23.
Hemmer, Jarl. Över dunklet. 24.
Keller, Paul. Hubertus. 5.
Key, Ellen. Allsegraren. 1. Kvinnorna under världskriget. 2.
Kræmer, Lotten von. Valda dikter. 1.
Krohn, Julius. Nuoren ylioppilaan kirjeitä. 1.
Lamm, Martin. Upplysningstidens romantik. 18.
Lampén, Ernst. Till lands och sjöss i Finland. 6.
Landquist, John. Det levande förflutna. 13–14.
Lars Wivallius Redivivus. 2.
Laurin, Carl G. Människor. 17.
Lersch, Heinrich. 24.
Ludendorff, Erich. Mina minnen från kriget 1914-1918. 22.
Lundborg, Herman. Svenska folktyper. 23.
Mann, Heinrich. Der Untertan. 7.
Mann, Thomas. Tristan. 1.
Mörne, Arvid. Höstlig dikt. 23.
Nienkamp, Heinrich. Fürsten ohne Krone. 10.
Nordenskiöld, Erland. Eine geographische und ethnographische Analyse der materiellen Kultur zweier Indianstämme in El Gran Chaco. 8.
Norling, Erik. Det blodiga gycklet. 11–12.
Paasche, Fredrik. Goethe. 1.
Paul, Adolf. Die Tänzerin Barberina. 1.
Rilke, Rainer Maria. Om den gode Guden. 19.
Rosberg, J. E. Bland alla slags nationer under himmelen den blå. 6.
Schnitzler, Arthur. Casanovas Heimfahrt. 1.
Schnitzler, Arthur. Den grekiska danserskan. 1.
Schück, Henrik. En äventyrare. 2.
Schøyen, Carl. Tre stammers møte. 16.
Sombart, Werner. Sozialismus und soziale Bewegung. 18.
Steffen, Gustaf F. Världsåldrarna, samhällets och kulturens allmänna utveckling. 4.
Sylwan, Otto. Oscar Patrick Sturzen-Becker. 15.
Söderhjelm, Alma. Revolutionärer och emigranter. 4.
Tallqvist, Knut. På helig och ohelig mark. 5.
Tegengren, Jacob. Jord och hav. 2.
Tegengren, Jacob. Sol och stjärnljus. 10.
Tegengren, Jacob. Sånger och hymner. 24.
Ur gamla brev. 4.
Wecksell, J. J. Svenskan och finskan. 20.
Vedel, Valdemar. Barock i italiensk og spansk Aandsliv. 2.
Vershofen, Wilhelm. Der Fenriswolf. 10.
Vershofen, Wilhelm. Das Weltreich und sein Kanzler. 10.
Voltaire. Karl den tolvtes historia. 4.
Våra litterära hemmaexpressionister. 13–14. 17.
Zahn, Ernst. Das zweite Leben. 5.

Dikter.

Ekelund, Ragnar. Disticha. 17.
Hemmer, Jarl. Den gamla sägnen. 18.
Lilius, E. Ch. Tillbedjan. Av Victor Hugo. 23.
Mörne, Arvid. Skuggor och speglingar. 7.
Rundt, Joel. Molnet. 20.
Rundt, Joel. Skörden. 20.
Zilliacus, Emil. Slaven. Av José-Maria de Heredia. 4.
Zilliacus, Emil. Dionysos hyperboreos. 11–12.
Österling, Anders. Via Appia. 16.

Konst.

Teater.

Den svenska nationalscenens framtid i Finland. 1.
Kring gästspelet på svenska teatern. 20.

Musik.

Nordiska musikfesten i Köpenhamn. 16.

Naturvetenskap.

Aktuell naturvetenskap. 11–12. 16.
Demokratiska idéer i biologisk belysning. 6. 7.
Ett gammalt vattenmärke på Sveaborg. 15.
Naturkällans tillvaratagande. 11–12.
Nobelpriset i kemi för år 1918. 23.
Tvenne studier i sydamerikansk etnologi. 8.
Vattenmärkena vid Hangö-udd. 16.

Akademiska frågor.

Akademi-invigningen. 21.
Det finska universitetet i Åbo. 4.
Professorernas tidsålder. 19.

Politik och sociala frågor.

Demokratiska idéer i biologisk belysning. 6. 7.
Den finländska statens nationella grundvalar. 15. 18.
Det nordiska samarbetet under kriget. 9.
Efter presidentvalet. 15.
Ett politiskt tjuguårsminne. 15.
Förbudslagen. 11–12.
I anledning av Henning Söderhjelms ”Skavanker”. 6.
Kunskapen om Finland i utlandet. 7.
Nationalhat och vetenskap. 7.
Nationalitetsfrågan och demokratin. 21.
Politikens Fenno-Skandia. 6.
Presidentvalet. 13–14.
Skavanker. 5. 7.
Stör-Finland och Åland. 3.
Sönderjylland. 9.
Varför hjälpte vi Estland? 8.
Ändamålsenligt arbete. 10.

Särskilda artiklar

Den första atlantångaren. 10.
Det nordiska författarmötet. 11–12.
En tragedi ur verkligheten och dess behandling i dikt och drama. 19.
Internationellt hjälpspråk. 23.
Militärkartor över Finland. 22.
Modern vidskepelse. 21.
Något om konsten och tiden. 8.
Ordnar och titlar. 8.
Trädgårdskonst. 4.
Våra nya miljonärer. 3.
Ännu ett ord om ”Karttulabruden”. 23.

> Gå direkt till   1907-08   •   1909   •   1910   •   1911   •   1912   •   1913   •   1914   •   1915   •   1916   •   1917   •   1918   •   1919    på denna sida
>>Innehåll 1920–1929   •   >>Arkivets hemsida

Läs de 60 första numren av Argus 1907-1910 i Nationalbibliotekets digitala arkiv
1907 nr 1-2
1908 nr 1–24
1909 nr 1–24
1910 nr 1–10
Läs historiken  ÖGONEN UPP!
Nya Argus första sekel
 (2011) här

Prenumerera    •    E-post    •    Nya Argus hemsida


1.6.2011