NYA ARGUS

Innehållsförteckning 1920–1929

>> Faksimil: Hagar Olssons recension av Diktonius debut (nr 3/1922) (PDF)>> ÖGONEN UPP! Nya Argus första sekel (Nya Argus historik, 2011)

<<Innehåll 1907–1919   •    >>Innehåll 1930–1939   •   >> Arkivets hemsida


> Gå direkt till
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 1920

TRETTONDE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:
GUNNAR CASTRÉN    RAGNAR FURUHJELM
HANS RUIN    EMIL ZILLIACUS

A. Författarnamn och pseudonymer.

Boëthius, Axel: En bok om Sophokles’ sorgespel. 5.
Carlson, Bengt: Den musikaliska inspirationen. 22
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar. Sigrid Backman: Ålandsjungfrun. 1.
Castrén, Gunnar: Ragnar Ekelund: Vägarna. 2.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar. Per Hallström. Nessusdräkten. 2.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar. Ur Strindbergs kvarlåtenskap. 4.
Castrén, Gunnar: J. V. Snellmans litteraturkritik och Aleksis Kivi. 11
Castrén, Gunnar: Pär Lagerkvist: Kaos. 12–13.
Castrén, Gunnar: Åland. 12–13.
Castrén, Gunnar: Gustav III:s Sverige och den franska revolutionen. 14–15.
Castrén, Gunnar: Finland i Sveriges 1700-talsdikt. 20.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar. En bok om Nord-Norge. 20.
Castrén, Gunnar: Korta anmälningar. Ludvig Nordström: Döda världar i samhällsrymden. 21.
Castrén, Gunnar: Runar Schildt: Häxskogen. 22.
Castrén, Gunnar: Juhani Ahos nya bok. 23.
Castrén, Gunnar: Selma Lagerlöfs bok om Topelius. 24.
Dahlberg, Ragnar: Ett arbete om våra herrgårdar. 1.
Ekelund, Ragnar: Ett finskt praktverk. 23.
Ekelund, Ragnar: Konstrevy. 24.
Eklund, Artur: Västerlandets undergång. 23.
Eklund, R. R.: Kierkegaard-reflexioner. 16–17.
Fabritius, H.: Några reflexioner om allmän opinion, förbudslag och alkoholister. 19.
Furuhjelm, Ragnar: Edvard Hjelts memoarer. 12–13.
Furuhjelm, Ragnar: De nova stella. 16–17.
Furuhjelm, Ragnar: Nordiskt astronomiskt samarbete. 18.
Gabriels, Axel: Herrgårdar i Finland. 23.
Gripenberg, T.: Kring skollärarmötet. 12–13.
Gripenberg, T.: Polemik. 21. 23.
Grönvik, Axel: Upplysningstidens historiefilosofi och framstegsproblemet. 7. 8.
Hasselblatt, Emil: Runar Schildts noveller. 4.
Hedvall, Ruth: Pans längtan. Av V. A. Koskenniemi. 3.
Hedvall, Ruth: Två dramer. 5.
Hedvall, Ruth: Franz Werfel: Der Gerichtstag. 10.
Hedvall, Ruth: Ur Menons klagan över Diotima av Fr. Hölderlin. 14–15.
Hemmer, Jarl: Det ringer. 2.
Hemmer, Jarl: En bok med innehåll. 3.
Hemmer, Jarl: Vakten vid Rhen. Av V. A. Koskenniemi. 6.
Hemmer, Jarl: Fyra dikter av Säsar Flaischlen. 8.
Hemmer, Jarl: En ovanlig epigon. 14–15.
Hemmer, Jarl: Två översättningar. 21.
Hornborg, Eirik: Den godsinta vilden. 3.
Hornborg, Eirik: Krig och krigsbruk. 5.
Hornborg, Eirik: Kring Finlands frihetskamp. 7.
Hornborg, Eirik: Facit av en polemik. 7.
Hornborg, Eirik: Svenska brigaden. 10.
Hornborg, Eirik: Ett finländskt bidrag till den internationella etnologiska forskningen. 19.
Karsten, Rafael: Naturtillstånd och kultur. 1. 2.
Karsten, Rafael: Den godsinta vilden. 4.
Karsten, Rafael: En ”historiker” om de primitiva krigen. 6.
Karsten, Rafael: Litteratur om Sydamerika. 8.
Karsten, T. E.: Den fjärde nordgermanska nationaliteten. 10.
Kihlman, Erik: Arvid Mörne. 2. 3.
Kihlman, Erik: Meditationer. Dikter av Albert Henning. 4.
Kihlman, Erik: Sigfrid Siwertz: Vindros. 6.
Kihlman, Erik: Bertil Malmberg: Fiskebyn. 9.
Kihlman, Erik: Heiberg, Wagner och ”Den flygande holländaren". 16–17. 18.
Kihlman, Erik: ”Breven till Cecilia”. 24.
Lagerborg, Rolf: Ett franskt upprop mot Versaillesfreden. 8.
Lagerborg, Rolf: En uppgörelse med förbudslagen. 21.
Lagerborg, Rolf: Odödliga gudar. 23.
Landtman, Gunnar: Rolf Lagerborg kontra ”Vetenskapliga vanföreställningar”. 24.
Lindelöf, Uno: En engelsk kritik av freden i Versailles. 6.
Mörne, Arvid: Vers i våren. 11.
Mörne, Arvid: Strofer till havet. 20.
Nordman, C. A: Den fjärde nationaliteten? 9.
Numelin, Ragnar: Norr om människor. 6.
Numelin, Ragnar: Ett finskt arbete om Åland. 14–15.
Numelin, Ragnar: Stormakterna och världskrisen. 18.
Numelin, Ragnar: Konni Zilliacus’ Vandringsår. 24.
Olsson, Hagar: I filmens tecken. 22.
Palmgren, Rolf: En bok för naturvänner. 11.
Pipping, Hugo E.: Ubi bene, ibi patria? 21.
Procopé, Hj. J.: Finland och nationernas förbund. 10.
Professor Epsilon: Bildningsaristokratiens partiställning. 14–15.
Professor Epsilon: Universitetet och dess program. 18.
Qvist, Johannes: J. E. Rosberg: Bygd och obygd. 7.
Rein, Edv.: Iliaden på finska. 10.
Reuter, J. N.: Förbudslagen och nationell självkänsla. 22.
Rosenqvist, V. T.: Polemik. 22. 24.
Ruin, Hans: De som tiga. 3.
Ruin, Hans: Georg Brandes och världskriget. 8.
Ruin, Hans: Tankar i fåvitsko. 16–17.
Ruin, Hans: Vad sker med den svenska jorden? 20.
Schultz, Sigurd: Den finske Udstilling i København. 1.
Spectator: Presidenten Wilsons tragedi. 4.
Strengell, Gustaf: En populärt framställd konsthistoria med ny planläggning. 9.
Söderhjelm, Henning: En fransk bok om det röda upproret. 11.
Tudéer, L. O. Th.: Åbomynten. 2.
Tallqvist, Knut: Edv. Lehmann. 7.
Tegengren, Jacob: Inspiration. 5.
Zilliacus, Emil: Skidfärd i månsken. 4.
Zilliacus, Emil: Till Skyddskårens akademiska regemente. 7.
Zilliacus, Emil: Två dikter av V. A. Koskenniemi. 9.
Zilliacus, Emil: Ur La bonne chanson av Paul Verlaine. 16–17.
Zilliacus, Emil: "Från antikens värld". 24.
Zilliacus, Konni: Las Pavas, mitt kvarter i urskogen. 19.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

Aho, Juhani. Muistatko–? 23.
Ahvenanmaan lääni. 14–15.
Backman, Sigrid. Ålandsjungfrun. 2.
Blomberg, Harry. Kap Horn. 14–15.
Boëthius, Axel. Svenska brigaden. 10.
Brandes, Georg. Verdenskrigen. 8.
Brandes, Georg. Tragediens anden Del. 8.
Ekelund, Ragnar. Vägarna. 2.
Finland i Sveriges 1700-talsdikt 20.
Goering, Reinhard. Seeschlacht. 5.
Goering, Reinhard. Scapa-Flow. 5.
Hallberg, Mauritz. Några anteckningar om Åbomynten. 2.
Hallström, Per. Nessusdräkten. 2.
Heikel, Ivar A. Från antikens värld. 24.
Henning, Albert. Meditationer. 4.
Herrgårdar i Finland. 1.
Hjelt, Edvard. Från händelserika år. 12–13.
Homeros. Ilias. 10.
Karsten, Rafael. Blodshämnd. 19.
Keynes, John Maynard. The économie consequences of the peace. 6.
Kierkegaard-reflexioner. 16–17.
La Chesnais, P. G. La guerre civile en Finlande. 11.
Lagerborg, Rolf. Vetenskapliga vanföreställningar. 24.
Lagerkvist, Pär. Kaos. 12–13.
Lagerlöf, Selma. Zachris Topelius. 24.
Landtman, Gunnar. Finlands väg till oavhängighet. 7.
Lybeck, Mikael. Breven till Cecilia. 24.
Malmberg, Bertil. Fiskebyn. 9.
Med lagen och svärdet 7.
Mörne, Arvid. 2. 3.
Nordenskiöld, Erland. Sydamerika. 8.
Nordström, Ludvig. Döda världar i samhällsrymden. 21.
Rasmussen, Knud. Norr om människor. 6.
Romdahl, Axel L. Konsthistoria i skildringar och översikter. 9.
Rosberg, J. E. Bygd och obygd. 7.
Rosen, Eric von. En förgången värld. 8.
Ruin, Hans. Krigets anlete. 3.
Schildt, Runar. Hemkomsten. 4.
Schildt, Runar. Perdita. 4.
Schildt, Runar. Häxskogen. 22.
Schøyen, Carl. Nordlandet. 20.
Siwertz, Sigfrid. Vindros. 6.
J. V. Snellmans litteraturkritik och Aleksis Kivi. 11.
Spengler, Oswald. Västerlandets undergång. 23.
Strindberg, August. Samlade otryckta skrifter. 4.
Strindberg, August. Tjänstekvinnans son. 4.
Suomen kansan satuja ja tarinoita. 23.
Söderberg, Rudolf. Det vildas vägar. 11.
Söderhjelm, Alma. Sverige och den franska revolutionen. 14–15.
Tallqvist, Knut. Madonnans förhistoria. 23.
Werfel, Franz. Der Gerichtstag. 10.
Zilliacus, Emil. Sophokles. 5.
Zilliacus, Konni. Vandringsår. 24.

Dikter.

Hedvall, Ruth. Pans längtan. Av V. A. Koskenniemi. 3.
Hedvall, Ruth. Ur Menons klagan över Diotima av Fr. Hölderlin. 14–15.
Hemmer, Jarl. Det ringer. 2.
Hemmer, Jarl. Vakten vid Rhen. Av V. A. Koskenniemi. 6.
Hemmer, Jarl. Fyra dikter av Säsar Flaischlen. 8.
Hemmer, Jarl. Två översättningar. 21.
Mörne, Arvid. Vers i våren. 11.
Mörne, Arvid. Strofer till havet. 20.
Tegengren, Jacob. Inspiration. 5.
Zilliacus, Emil. Skidfärd i månsken. 4.
Zilliacus, Emil. Till Skydskårens akademiska regemente. 7.
Zilliacus, Emil. Två dikter av V. A. Koskenniemi. 9.
Zilliacus, Emil. Ur La bonne chanson av Paul Verlaine. 16–17.

Konst.

Måleri, skulptur.

Den finske Udstilling i København. 1.
Konstrevy. 24.

Musik.

Den musikaliska inspirationen. 22.
Heiberg, Wagner och ”Den flygande holländaren”. 16–17. 18.

Naturvetenskap.

De nova stella. 16–17.
Ett finländskt bidrag till den internationella etnologiska forskningen. 19.
Nordiskt astronomiskt samarbete. 18.

Filosofi.

Rolf Lagerborg kontra ”Vetenskapliga vanföreställningar". 24.
Upplysningstidens historiefilosofi och framstegsproblemet. 7. 8.

Akademiska frågor.

Universitetet och dess program. 18.

Politik och sociala frågor.

Bildningsaristokratiens partiställning. 14–15.
De som tiga. 3.
Den fjärde nationaliteten? 9.
Den fjärde nordgermanska nationaliteten. 10.
Edvard Hjelts memoarer. 12–13.
En engelsk kritik av freden i Versailles. 6.
En uppgörelse med förbudslagen. 21.
Ett finskt arbete om Åland. 14–15.
Ett franskt upprop mot Versaillesfreden. 8.
Finland och nationernas förbund. 10.
Förbudslagen och nationell självkänsla. 22.
Georg Brandes och världskriget. 8.
Kring Finlands frihetskamp. 7.
La Chesnais. La guerre civile en Finlande. 11.
Några reflexioner om allmän opinion, förbudslag och alkoholister. 19.
Presidenten Wilsons tragedi. 4.
Stormakterna och världskrisen. 18.
Svenska brigaden. 10.
Ubi bene, ibi patria? 21.
Vad sker med den svenska jorden? 20.
Åland. 12–13.

Särskilda artiklar.

Den godsinta vilden. 3. 4.
Edvard Lehmann. 7.
En ”historiker” om de primitiva krigen. 6.
Facit av en polemik. 7.
I filmens tecken. 22.
Krig och krigsbruk. 5.
Kring skollärarmötet. 12–13. Diskussion. 21. 22. 23. 24.
Las Pavas, mitt kvarter i urskogen. 19.
Naturtillstånd och kultur. 1. 2.
Tankar i fåvitsko. 11. 16–17.


> Gå direkt till
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1921

FJORTONDE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:

GUNNAR CASTRÉN     RAGNAR FURUHJELM
HANS RUIN     EMIL ZILLIACUS


A. Författarnamn och pseudonymer.

Appelberg, Bertel: Sigfrid Siwertz’ rya roman. 3.
Björkman, Göran: Två dikter av Mihail Eminescu. 1.
Castrén, Gunnar: Några romaner och berättelser från Sverige. 1.
Castrén, Gunnar: Finländsk prästgårdskultur. 4.
Castrén, Gunnar: Juhani Aho. 8.
Castrén, Gunnar: Juhani Aho som studentpolitiker. 9.
Castrén, Gunnar: De skymda ljusen. 12.
Castrén, Gunnar: Martha och Maria. 12.
Ekelund, Erik: En märklig debutroman. Hugo Ekhammar: Det norrfångna landet. 2.
Ekelund, Erik: Två diktarvärldar. Bartsch och Wassermann. 6.
Ekelund, Erik: Den tyska expressionistiska diktningen. 10.
Ekelund, Ragnar: Den franska konstutställningen. 1.
Ekelund, Ragnar: Kinesisk lyrik. 3.
Ekelund, Ragnar: Improvisationer. 4.
Ekelund, Ragnar: Tre dikter. 12.
Eklund, R. R.: Infall. 5.
Enckell, Gösta: Konstkritik och konstpolitik. 11. 12.
Estlander, B.: Den vandrande österbottningen. 5.
Federley, Harry: Biologiens historia. 10.
Furuhjelm, Ragnar: Universitetslärarnas ålder växer fortfarande. 6.
Furuhjelm, Ragnar: Den moderna stellarastronomins uppgifter. 7. 8. 9.
Gerdt Bokpräntare: ”Graphomani”. 4.
Grotenfelt, Arvid: Psykologiska principfrågor. 8.
Grönvik, Axel: Ålänningarna under Krimkriget. 1.
Gästrin, J.: Rudolf Euckens Levnadsminnen. 11.
Hammarström, M.: Om bostadsbristen i de antika storstäderna. 11.
Hedvall, Ruth: Den döda jorden av Carl Spitteler. 3.
Hedvall, Ruth: Till de fallne av V. A. Koskenniemi. 6.
Hemmer, Jarl: Luften. 3.
Hemmer, Jarl: Två dikter: Väntan, Ett möte. 8.
Homunculus: Skandinaviska tidskrifter. 12.
Kihlman, Erik: Arvid Mörnes nya drama. 6.
Kihlman, Erik: Upplysningstidens romantik. 7. 8.
Kihlman, Erik: Atterboms ungdomsdiktning. 10.
Kihlman, Erik: Nietzsche och Strindberg. 11.
Kihlman, Erik: En ny skärgårdsbok av Arvid Mörne. 12.
Landtman, Gunnar: Universiteten och deras lärares ställning på Kants tid. 2.
Landtman, Gunnar: Forskningar i indianernas materiella kultur. 3.
Landtman, Gunnar: Tidräkningens begynnelse och barndom. 10.
Lindelöf, U.: Fransk maktpolitik. 3.
Nordman, C. A.: Oscar Montelius. 12.
Norrmén, P. H.: Ur dagens historia. 12.
Professor Epsilon: Vem är vad i politiken? 4.
Reuter, J. N.: En episod från ”Kulturadressens” dagar. 5.
Ruin, Hans: ”Olympens eller materiens jubel?” 2.
Ruin, Hans: En episod från Tyskland. 7.
Ruin, Hans: Nationalitetsfrågan i Tjecko-Slovakien. 9.
Ruin, Hans: Fragment från en resa. 11.
Senex: Partivälde och ansvarskänsla. 10.
Soldan-Brofelt, V.: ”I filmens tecken”. 1.
v. Wright, Tor: Demokratisk automobilism. 9.
Zilliacus, Emil: ”Sång” av Percy Bysshe Shelley. 5.
Zilliacus, Emil: Ravenna. 9.
Zilliacus, Emil: Två dikter av Jean Moréas. 10.
Öhquist, Johannes: En historisk roman. 2.
Öhquist, Johannes: Litteraturbrev från Tyskland. 4.
Öhquist, Johannes: Tyska böcker: Victor Panin: Die schwere Stunde. 6.
Öhquist, Johannes: Tyska böcker. 8.
Öller, Ragnar: Litteraturhistoriska förpliktelser. 1.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

Juhani Aho. 8.
Juhani Aho som studentpolitiker. 9.
Bartsch, Rudolf Hans: De tolv från Steiermark. 6.
Bergman, Hjalmar: Herr von Hancken. 1.
Bethge, Hans: Die chinesische Flöte. 3.
Bjerke, Ejlert: Molok. 2.
Brod, Max: Tycho Brahe. 2.
Den tyska expressionistiska diktningen. 10.
Den vandrande österbottningen. 5.
Ekhammar, Hugo: Det norrfångna landet. 2.
Elgström, Anna Lenah: Martha och Maria. 12.
Eucken, Rudolf: Lebenserinnerungen. 11.
Hellström, Gustaf: Ett rekommendationsbrev. 1.
Hemmer, Jarl: De skymda ljusen. 12.
Josephson, Ragnar: Imperfektum. 1.
Kaus, Gina: Der Aufstieg. 4.
Lagerkvist, Pär: Det eviga leendet. 1.
Lamm, Martin: Upplysningstidens romantik. 7. 8.
Lissauer, Ernst: Gloria Anton Bruckners. 8.
Litteraturhistoriska förpliktelser. 1.
Oscar Montelius. 12.
Mörne, Arvid: Inför havets anlete. 12.
Mörne, Arvid: Solens återkomst. 6.
Nilsson, Martin P.: Primitive Time-Reckoning. 10.
Nordenskiöld, Erik: Biologins historia. 10.
Nordenskiöld, Erland: The Changes in the Material Culture of two Indian Tribes. 3.
Panin, Victor: Die schwere Stunde. 6.
Ponten, Josef: Der Meister. 4.
Ponten, Josef: Die Bockreiter. 4.
Ruin, Hans: Erlebnis und Wissen. 8.
Santesson, Carl: Atterboms ungdomsdiktning. 10.
Scharrelmann, Wilhelm: Jesus der Jüngling. 8.
Siwertz, Sigfrid: Selambs. 3.
Skandinaviska tidskrifter. 12.
Strecker, Karl: Nietzsche und Strindberg. 11.
Suolahti, Gunnar: Suomen pappilat 1700-luvulla. 4.
Suolahti, Gunnar: Suomen papisto 1600- ja 1700-luvuilla. 4.
Universiteten och deras lärares ställning på Kants tid. 2.
Wassermann, Jakob: Christian Wahnschaffe. 6.

Dikter.

Björkman, Göran: Två dikter av Mihail Eminescu. 1.
Ekelund, Ragnar: Improvisationer. 4.
Ekelund, Ragnar: Tre dikter. 12.
Hedvall, Ruth: Den döda jorden. Av Carl Spitteler. 3.
Hedvall, Ruth: Till de fallne av V. A. Koskenniemi. 6.
Hemmer, Jarl: Luften. 3.
Hemmer, Jarl: Väntan. Ett möte. 8.
Zilliacus, Emil: ”Sång” av Percy Bysshe Shelley. 5.
Zilliacus, Emil: Ravenna. 9.
Zilliacus, Emil: Två dikter av Jean Moréas. 10.

Konst.

Måleri, skulptur.

Den franska konstutställningen. 1.
Konstkritik och konstpolitik. 11. 12.

Naturvetenskap.

Biologiens historia. 10.
Den moderna stellarastronomins uppgifter. 7. 8. 9.

Filosofi.

Psykologiska principfrågor. 8.

Akademiska frågor.

Universitetslärarnas ålder växer fortfarande. 6.

Politik och sociala frågor. Historia.

En episod från ”Kulturadressens” dagar. 5.
Fransk maktpolitik. 3.
Nationalitetsfrågan i Tjecko-Slovakien. 9.
Om bostadsbristen i de antika storstäderna. 11.
Partivälde och ansvarskänsla. 10.
Ur dagens historia. 12.
Vem är vad i politiken? 4.
Ålänningarna under Krimkriget. 1.

Särskilda artiklar.

Demokratisk automobilism. 9.
En episod från Tyskland. 7.
Fragment från en resa. 11.
”Graphomani”. 4.
”I filmens tecken”. 1.
Infall. 5.

> Gå direkt till
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1922

FEMTONDE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:
GUNNAR CASTREN     RAGNAR FURUHJELM
HANS RUIN     EMIL ZILLIACUS

A. Författarnamn och pseudonymer.


Appelberg, Bertel: Ny svensk prosa. 3.
Blomberg, Harry: Hymn vid havet. 12.
Bruhn, Karl: Två indiska skolor. 9.
Carlson, Bengt: En musikpsykologisk studie. 8.
Castrén, Gunnar: Jarl Hemmer: ”Väntan” och ”Rågens rike”. 12.
Cedercreutz, Axel: Om artificiella dermatiter. 5.
Clopatt, Arthur: Med anledning av universitetets i Montpellier 700-års jubileum. 7.
Dahl, Hjalmar: En rysk Jean de France. 9.
Ekelund, Erik: Expressionistiska författare. 2.
Ekelund, Ragnar: Den ungerska konstutställningen. 12.
Eklund, Artur: ”Västerlandets undergång”. 9.
Eklund, R. R.: Grisaille. 11.
Enckell, Gösta: Konstpolitik och konstkritik. 1.
Fabritius, H.: Samhällsklasserna och ärftlighetsläran. 3.
Federley, H.: Det sociala urvalet. 2.
Federley, H.: Till diskussionen om rasbiologien. 4.
Federley, H.: Ett praktverk om det svenska folket. 11.
Furuhjelm, Ragnar: En, två eller tre kandidater? 4.
Furuhjelm, Ragnar: J. C. Kapteyn. 8.
Gripenberg, Bertel: Don Juan Ponce de Léon. 3.
Halifax: Skandinaviska tidskrifter. 1. 3. 10.
Hedvall, Ruth: Ciud talar. Av Heinrich Lersch. 8.
Heinrichs, Erik: ”Kriget”. 6.
Hemmer, Jarl: Under linden. Av Walther von der Vogelweide. 1.
Hemmer, Jarl: Pär Lagerkvist. 3.
Hemmer, Jarl: Två dikter. 6.
Hemmer, Jarl: Bo Bergman. En konturteckning. 12.
Hildén, Henrik: En bok om Ryssland. 3.
Hildén, Henrik: En bok om tidens ondska. 6.
Homunculus: Skandinaviska tidskrifter. 1. 2. 4. 9. 12.
Hyltén-Cavallius, R.: Karl Asplunds lyrik. 5.
Janson, Ture: Teater. 2. 4. 9. 10. 12.
Kihlman, Erik: Mikael Lybecks ”Schopenhauer”. 4.
Kihlman, Erik: Finlandssvensk skönlitteratur 1921. 5.
Kihlman, Erik: Emilie Björkstens dagbok. 11.
Kihlman, Erik: Bokreflexioner. 12.
Lindelöf, Uno: Rasbiologien och samhällsklasserna. 1.
Lindelöf, Uno: J. M. Keynes’ nya bok om Versaillespolitiken. 2.
Modéen, Gunnar: Det svenska befolkningselementet i våra större städer. 4.
Mörne, Barbro: Hymn till jorden. 11.
Norrmén, P. H.: Ur dagens historia. 1.
Norrmén, P. H.: Högerbokslut 1921. 2.
Norrmén, P. H.: Försvarsolust och allianspolitik. 3.
Norrmén, P. H.: Inför valen. 5.
Norrmén, P. H.: Inhemsk parlamentarism. 6.
Norrmén, P. H.: Lex Kallio, Lex Pulkkinen och folkviljan. 7.
Norrmén, P. H.: Politiskt moratorium. 10.
Norrmén, P. H.: Fast valutakurs och rörlig prisnivå – eller tvärtom? 11.
Olsson, Hagar: Radikal dikt. 3. (>>PDF)
Palmgren, Rolf: Bengt Berg, fågelskildringens stormästare. 4.
Pipping, Hugo E.: Några utvecklingslinjer i 1800- talets Finland. 5.
Procopé, Georg: Staden. Efter Apollon Grigorjeff. 10.
Renqvist, Henrik: Om medeltidskyrkornas orientering. 12.
Ringbom, Lars: Rasbiologi och rashygien såsom kulturströmning. 6.
Ruin, Hans: Fragment från en resa. 1.
Ruin, Hans: Hermaea. 5.
Ruin, Hans: Schloss Elmau. 6.
Ruin, Hans: Kring Rathenau-mordet. 7.
Ruin, Hans: Den nya konsten. 11.
Strengell, Gustaf: Ett ståtligt bildverk över vår medeltida kyrkliga konst. 3.
Södergran, Edith: Beethoven. Av Friedrich Adler. 4.
Söderhjelm, Alma: Teatern och tiden. 9.
Söderhjelm, Werner: Martin Wegelius skildrad av Karl Flodin. 8.
Tallqvist, Hj.: Den moderna atomteorien. 10.
Thesleff, Greta: Nytt i Norge. 5. 7. 11.
Törnudd, Allan: Konfessionell eller konfessionslös moralundervisning? 4.
v. Wright, Tor: Fredskrisen. 1.
v. Wright, Tor: Vår valuta och de dåliga tiderna. 3.
v. Wright, Tor: Psykologi och yrkesval. 8.
v. Wright, Tor: Guldet. 12.
Zilliacus, Emil: Nya utgrävningar i Pompei. 5.
Zilliacus, Emil: Romerskt vinkåseri. 7.
Zilliacus, Emil: Solland, vinland – 10.
Öhquist, Johannes: Korta anmälningar. 10.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

Anet, Claude: Ariane. 3.
Asplund, Karl: Daphne. 5.
Backman, Sigrid: Familjen Brinks öden. 12.
Bartsch, Rudolf Hans: Seine Jüdin oder Jakob Böhmes Schusterkugel. 10.
Bengts, Josefina: Fäderna. 5.
Berger, Henning: Vem vet. 3.
Bo Bergman. En konturteckning. 12.
Bergman, Hjalmar: Farmor och vår Herre. 3.
Berndtson, Hans: Altarljusen. 5.
Bojer,. Johan: Den siste viking. 7.
Diktonius: Min dikt. 3. (>>PDF)
Edelfelt, Berta: Ur en gammal dagbok. 11.
Ekelund, Erik: Vandrarna. 5.
Elster, Kristian: Guldet og de grønne skoger. 11.
Estlander, Bernh.: Elva årtionden ur Finlands historia. 5.
Expressionistiska författare. 2.
Fahler, Alfred: Valda dikter. 5.
Flodin, Karl: Martin Wegelius. 8.
Hellström, Gustaf: En man utan humor. 3.
Hemmer, Jarl: Väntan. 12.
Hemmer, Jarl: Rågens rike. 12.
Hornborg, Eirik: Martin Elfdahl. 5.
Hornborg, Eirik: Kriget. 6.
Janson, Ture: Far till son. 12.
Lagerlöf, Selma: Troll och människor. 3.
Pär Lagerkvist. 3.
Lybeck, Mikael: Schopenhauer. 4.
Medeltida kyrkokonst i Finland. 3.
Mörne, Arvid: Kristina Bjur. 12.
Nordström, Ludvig: Öbacka-Bor. 3.
Nylander, J. W.: Sjöfolk. IV. 5.
Sadleir, Michael: Privilege. 6.
Salomé, Lou Andreas: Die Stunde ohne Gott. 10.
Scott, Gabriel: Det gyldne evangelium. 11.
Siwertz, Sigfrid: Ställverket. 3.
Skandinaviska tidskrifter. 1. 2. 4. 9. 11. 12.
Speyer, Wilhelm: Mynherr van Heedens grosse Reise. 10.
Stehr, Hermann: Die Kranen. 10.
v. Strauss und Torney, Lulu: Der jüngste Tag. 10.
The Swedish Nation in Word and Picture. 11.
Undset, Sigrid: Kristin Lavransdatter. 5.
Zilliacus, Emil: Sonetter och sånger. 5.

Dikter.

Blomberg, Harry: Hymn vid havet. 12.
Gripenberg, Bertel: Don Juan Ponce de Léon. 3.
Hedvall, Ruth: Gud talar. Av Heinrich Lersch. 8.
Hemmer, Jarl: Under linden. – Av Walther von der Vogelweide. 1.
Hemmer, Jarl: Bön på berget. 6.
Hemmer, Jarl: Snöripan. 6.
Mörne, Barbro: Hymn till jorden. 11.
Procopé, Georg: Staden. Efter Apollon Grigorjeff. 10.
Södergran, Edith: Beethoven. Av Friedrich Adler. 4.
Zilliacus, Emil: Solland, vinland – 10.

Konst.

Måleri, skulptur.

Den nya konsten. 11.
Den ungerska konstutställningen. 12.
Ett ståtligt bildverk över vår medeltida kyrkliga konst. 3.
Konstpolitik och konstkritik. 1.

Teater.

En rysk Jean de France. 9.
Teater. 2. 4. 9. 10. 12.
Teatern och tiden. 9.
En musikpsykologisk studie. 8.
Martin Wegelius skildrad av Karl Flodin. 8.

Naturvetenskap.

Bengt Berg, fågelskildringens stormästare. 4.
Den moderna atomteorien. 10.
Det sociala urvalet. 2.
Ett praktverk om det svenska folket. 11.
J. C. Kapteyn. 8.
Med anledning av universitetets i Montpellier 700-års jubileum. 7.
Om artificiella dermatiter. 5.
Rasbiologi och rashygien såsom kulturströmning. 6.
Rasbiologien och samhällsklasserna. 1.
Samhällsklasserna och ärftlighetsläran. 3.
Till diskussionen om rasbiologien. 4.

Filosofi.

Konfessionell eller konfessionslös moralundervisning? 4.
Psykologi och yrkesval. 8.
Schloss Elmau. 6.
Två indiska skolor. 9.

Historia.

Några utvecklingslinjer i 1800-talets Finland. 5.
Nya utgrävningar i Pompei. 5.
”Västerlandets undergång”. 9.

Politik, ekonomi och sociala frågor.

Det svenska befolkningselementet i våra större städer. 4.
En, två eller tre kandidater? 4.
Fast valutakurs och rörlig prisnivå – eller tvärtom? 11.
Fredskrisen. 1.
Försvarsolust och allianspolitik. 3.
Guldet. 12.
Högerbokslut 1921. 2.
Inför valen. 5.
Inhemsk parlamentarism. 6.
J. M, Keynes’ nya bok om Versaillespolitiken. 2.
Kring Rathenau-mordet. 7.
Lex Kallio, Lex Pulkkinen och folkviljan. 7.
Politiskt moratorium. 10.
Skandinaviska tidskrifter. 1. 3. 10.
Ur dagens historia. 1.
Vår valuta och de dåliga tiderna. 3

Särskilda artiklar.

Fragment från en resa 1.
Grisaille. 11.
Hermaea. 5.
Om medeltidskyrkornas orientering. 12.
Romerskt vinkåseri. 7.

> Gå direkt till
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1923

SEXTONDE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:

GUNNAR CASTRÉN     RAGNAR FURUHJELM
HANS RUIN     EMIL ZILLIACUS

A. Författarnamn och pseudonymer.

Appelberg, Bertel: Ny rikssvensk prosa. 2.
Boëthius, Axel: Nya forskningar om Greklands äldsta historia. 1. 2.
Castrén, Gunnar: Galgmannen. 1.
Castrén, Gunnar: Björn Björnsons memoarer. 1.
Castrén, Gunnar: Gustaf Mauritz Armfelt och Alexander I. 2.
Castrén, Gunnar: Estetiska föreningen i Uppsala. 3.
Castrén, Gunnar: Modern engelsk litteratur. 8.
Castrén, Gunnar: En kvinnas väg. 9.
Castrén, Gunnar: Finlands svenska lyrik. 10.
Dahl, Hjalmar: Den nya ryska militärstaten. 7.
Diktonius, Elmer: Två mjuka dikter. 6.
Donner, Harry: Med anledning av H. Ruins artikel ”Den nyaste Messias”. 4.
Ehrström, Robert: Den kemiska syntesen i den levande organismen. 1.
Ekelund, Erik: En modern tysk skulptör. 1.
Ekelund, Erik: Diktonius: Hårda sånger. 2.
Ekelund, Erik: En ny romanserie av Romain Rolland. 6.
Ekelund, Erik: Ola Hansson. 10. 11.
Ekelund, Ragnar: En vacker bok. 12.
Eklund, Artur: ”Det dumma Europa”. 3.
Eklund, Artur: En inlevelsens virtuos. 6.
Elfelt, Kjeld: Landet og Byen i moderne dansk Lyrik. 8.
Enckell, Olof: Vyer över Vilhelm Ekelunds dikt. 4.
Enckell, Olof: Ny inhemsk skönlitteratur. 11.
Fabritius, H.: Kroppsbyggnad och karaktär. 5.
Gadolin, C. A. J.: Statik och dynamik i det ekonomiska livet. 4.
Granit, Ragnar: Psykologiska perspektiv. 8.
Grenman, Julius: Nyordningen av Finlands penningväsende. 12.
Gripenberg, Bertel: Det tysta rummet. 9.
Heinrichs, Erik: Mot numerärens herravälde. 10.
Hemmer, Jarl: Den stora boken. 3.
Hemmer, Jarl: Edith Södergran. 8.
Hemmer, Jarl: ”De vises sten”. 11.
Hemmer, Jarl: Vågen. 12.
Hildén, Henrik En bok om ”les français de couleur”. 2.
Hintze, Bertel: Nya konstopinioner i Frankrike. 5.
Hintze, Bertel: Konstrevy. 9. 10. 11.
Hintze, Bertel: En aktuell konstbok. 12.
Hornborg, Eirik: En ropandes röst. 11.
Janson, Ture: Teater. 2. 3. 5. 9. 10. 11. 12.
Karsten, Rafael: Psykologisk litteratur. 3.
Karsten, Rafael: Etnologisk litteratur. 4.
Karsten, T. E.: Ur de senast gångna årens skandinaviska språkforskning. 3.
Kihlman, Erik: En ny nordisk dramatiker. 1.
Kihlman, Erik: Gerhart Hauptmann. 3.
Kihlman, Erik: Fredrik Cygnaeus. 4. 5.
Kihlman, Erik: Anders Österling. 9,
Kihlman, Erik: Ny inhemsk skönlitteratur. 11.
Kihlman, Erik: Ny lyrik. 12.
Langenskjöld, Agnes: Magister Lars som modern typ. 10.
Mörne, Arvid: Trots. 11.
Nordenskiöld, Erik: En bok om människan och djurvärlden. 3.
Norrmén, P. H.: En engelsk storman. 1.
Norrmén, P. H.: Taktiken och de svenska kraven. 4.
Olsson, Martin: Nutida restaureringsprinciper. 6.
Pipping, Hugo E.: Sex årtionden. 3.
Pipping, Hugo E.: Krig och död. 12.
Poulsen, Frederik: Efesos og Claros. 3.
Procopé, Hjalmar: En upptakt. 10.
Ramsay, Henrik: Den okände Snellman. 5.
Ramsay, Henrik: Segelsjöfartens historia. 11.
Rosenqvist, V. T.: Kyrkomötet år 1923. 7.
Ruin, Hans: Hermaea. 1. 10.
Ruin, Hans: Den nyaste Messias. 3. (Diskussion. 4.)
Ruin, Hans: Modern Goethe-kult. 5.
Schoenberg, E.: Goethes och Schopenhauers färglära. 6. 7.
Spectator: Den nya diplomatien och skadeståndsproblemet. 9.
Söderhjelm, Werner: Juhani Äho skildrad av Gunnar Castrén. 6.
Tallqvist, Hj.: Om upptäckterna av nya kemiska grundämnen. 2.
Tallqvist, Hj.: Fysik och teknik. 11.
Tigerstedt, Robert: Utländske lärdes konkurrens om professurer vid våra högskolor. 8.
Valros, Fredrik: Socialistisk vardag. 1.
v. Wright, Tor: Bagdadbanan och Chester-koncessionen. 7.
Zilliacus, Emil: Grekiska epigram. 5.
v. Zwehl, Hanns: Tysklands politiska läge. 4.
Öhquist, Johannes: Korta anmälningar. 7.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

Anders Österling. 9.
Anker Larsen, J.: De vises sten. 11.
Bártsch, Rudolf Hans: Frohe Botschaft des Weltkindes. 7.
Berger, Henning: Pedanten. 2.
Björnson, Björn: Mit Livs Historier. 1.
Brunius, August: Modern engelsk litteratur. 8.
Castrén, Gunnar: Juhani Aho. 6.
Dane, Clemence: Legend. (En kvinnas väg). 9.
Danielson-Kalmari, J. R.: Suomen valtio- ja yhteiskuntaelämää 18. ja 19. vuosisadalla. 2.
Daudet, Léon: Le stupide XIX:e siècle. 3.
Diktonius: Hårda sånger. 2.
Edith Södergran. 8.
Enckell, Rabbe: Dikter. 12.
Estetiska föreningen i Uppsala. 3.
Fangen, Ronald: Fienden. 1.
Fredrik Cygnaeus, poeten. 4 kritikern. 5.
Gadelius, Bror: Det mänskliga själslivet. 8.
Gerhart Hauptmann. 3.
Gripenberg, Bertel: Efter striden. 12.
Heckscher, Eli F.: Nyordningen av Finlands penningväsende. 12.
Hirn, Yrjö: Dr Johnson och James Boswell. 1.
Hornborg, Eirik: Segelsjöfartens historia. 11.
Janson, Ture: Verkligheten. 11.
Johansson, Adolf: Stridskamraterna. 2.
Keyserling, Hermann: Österland och Västerland. 6.
Kivi, Aleksis: Nummisuutarit (illustr. av Toivo Vikstedt). 12.
Lagerlöf, Selma: Mårbacka. 2.
Landet og Byen i moderne dansk Lyrik. 8.
Lilius, Albert: De växandes känsloliv. 3.
Lybeck, Mikael: Domprosten Bomander. 11.
Magister Lars som modern typ. 10.
Maran, René: Batouala. 2.
Mörne, Arvid: Klas-Kristians julnatt. 11.
Mörne, Barbro: Tystnadens spår. 12.
Mörner, Birger: Tinára. 4.
Nordenskiöld, Erland: Deductions suggested by the geographical distribution of some post-Columbian words used by the Indians of South America. 4.
Ola Hansson. 10. 11.
Olsoni, Emerik: Venäjä ennen ja nyt. 7.
Picard, Ch.: Ephèse et Claros. 3.
Rappe, Axel: Sveriges läge. 11.
Rolland, Romain: L’âme enchantée. 6.
Ruin, Hans: Nutidskonst i psykologisk belysning. 12.
Schauman, Aug.: Sex årtionden i Finland. 3.
Schildt, Runar: Galgmannen. 1.
Schlesinger, Paul: Stefan und Else Hirrlinger. 7.
Siwertz, Sigfrid: En handfull dun. 2.
Sudermann, Hermann: Das Bilderbuch meiner Jugend. 7.
Söderberg, Hjalmar: Ödestimmen. 2.
Tegengren, Jacob: Pärlfiskaren. 12.
Trägårdh, Ivar: Människan och djurvärlden. 3.
Ur Finlands svenska lyrik, utg. av Erik Kihlman. 10.
Vyer över Vilhelm Ekelunds dikt. 4.

Dikter.

Diktonius: Två mjuka dikter. 6.
Qripenberg, Bertel: Det tysta rummet. 9.
Hemmer, Jarl: Den stora boken. 3.
Hemmer, Jarl: Vågen. 12.
Mörne, Arvid: Trots. 11.
Procopé, Hjalmar: En upptakt. 10.
Zilliacus, Emil: Grekiska epigram. 5.

Konst.

En aktuell konstbok. 12.
En modern tysk skulptör: Wilhelm Lehmbruck. 1.
En vacker bok. 12.
Konstrevy. 9. 10. 11.
Nutida restaureringsprinciper. 6.
Nya konstopinioner i Frankrike. 5.
Teater. 2. 3. 5. 9. 10. 11. 12.

Naturvetenskap.

Den kemiska syntesen i den levande organismen. 1.
Fysik och teknik. 11.
Goethes och Schopenhauers färglära. 6. 7.
Om upptäckterna av nya kemiska grundämnen. 2.

Filosofi.

Den nyaste Messias. 3. (Diskussion. 4.)
Kroppsbyggnad och karaktär. 5.
Modern Goethe-kult. 5.
Psykologiska perspektiv. 8.

Historia.

Efesos og Claros. 3.
Greklands äldsta historia. 2.
Gustaf Mauritz Armfelt och Alexander I. 2.
Nya forskningar om Greklands äldsta historia. 1.
Sex årtionden. 3.

Politik, ekonomi och sociala frågor.

Bagdadbanan och Chester-koncessionen. 7.
Den nya diplomatien och skadeståndsproblemet. 9.
Den nya ryska militärstaten. 7.
Den okände Snellman. 5.
Det dumma Europa. 3.
En ropandes röst. 11.
Krig och död. 12.
Kyrkomötet år 1923. 7.
Mot numerärens herravälde. 10.
Nyordningen av Finlands penningväsende. 12.
Socialistisk vardag. 1.
Statik och dynamik i det ekonomiska livet. 4.
Taktiken och de svenska kraven. 4.
Tysklands politiska läge. 4.

Särskilda artiklar.

Hermaea. 1. 10.
Ur de senast gångna årens skandinaviska språkforskning. 3.
Utländske lärdes konkurrens om professurer vid våra högskolor. 8.


> Gå direkt till
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1924

SJUTTONDE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:
GUNNAR CASTRÉN     RAGNAR FURUHJELM
HANS RUIN     EMIL ZILLIACUS

A. Författarnamn och pseudonymer.

Appelberg, Bertel: Ny rikssvensk prosa. 5.
Beyer, Harald: Arne Garborg. 4. 5.
Blomstedt, Rafael: Nyttokonst. 9.
Boëthius, Axel: Pilgrimsfärder i Hellas. 2.
Boëthius, Axel: Den homeriska sagans historiska sanning. 10.
Boëthius, Gerda: Ett betydelsefullt bidrag till Nordens konsthistoria. 17.
Bruhn, Karl: Psykologiskt filmkåseri. 9.
Bruun, Otto: Indexberäkningen och medelklassens levnadskostnader. 7.
Castrén, Gunnar: Tavaststjerna och Nixe. 1.
Castrén, Gunnar: Från Taine till Gundolf. 7.
Castrén, Gunnar: En amerikansk roman. 9.
Castrén, Gunnar: Armfelt och kriget 1812. 11.
Castrén, Gunnar: Gustav Alm, Fångstmän. 12.
Castrén, Gunnar: Sillanpääs verk. 13.
Castrén, Gunnar: Bernard Shaw och Jungfrun av Orleans. 15.
Castrén, Gunnar: Hemmers skådespel. 19.
Castrén, Gunnar: Tavaststjernas skrifter. 20.
Castrén, Gunnar: d: Edvard Runeberg. 17.
Dahl, Hjalmar: En ny Tolstoj. 14.
Diktonius, Elmer: Två dikter. 9.
Diktonius, Elmer: En modern amerikan. 11.
Diktonius, Elmer: Den skrattande tysken. 17.
Ekelund, Ragnar: Tre dikter. 6.
Ekholm, Hugo J.: Strödda tungomålstankar. 1. (Diskussion. 4.)
Eklund, Artur: Spengler och den tyska nationalismen. 15.
Eklund, R. R.: Infall. 21.
Enckell, Olof: Ernest Psichari. 6.
Enckell, Rabbe: Sommar. 14.
Estlander, B.: Konni Zilliacus. 12.
Federley, H.: Biologiens historia. 13.
Forsman, Jul.: Den sociala frågan. 8.
Funtek, Leo: Ett konstnärsöde. 4.
Furuhjelm, Ragnar: De nya valen. 3.
Furuhjelm, Ragnar: Valens facit. 8.
Gadolin, C. A. J.: En avhandling om förryskningspolitiken. 10.
Granit, Ragnar: En dualism i psykologiens begreppsvärld. 2. (Diskussion. 4.)
Granit, Ragnar: Barnteckningar. 16.
Gripenberg, Bertel: Oblomov. 1.
v. Harlem, Annemarie: Dorothea Schlözer. 13.
Hasselblatt, Emil: Ett norskt teaterjubileum. 16.
Hedvall, Ruth: Gustaviansk poesi. 2.
Hedvall, Ruth: Lyrik. 10.
Hedvall, Ruth: Verner von Heidenstam. 16.
Hemmer, Jarl: Kristin Lavransdatter. 2.
Hemmer, Jarl: Orrspel på hösten. 17.
Hemmer, Jarl: Nusvensk lyrik. 19.
Hildén, Henrik: En bok om kärlek. 2.
Hildén, Henrik: En bok om ödet. 8.
Hildén, Henrik: Två böcker om tysk trädgård. 19.
Hintze, Bertel: Konstrevy. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 16. 18. 19. 20.
Hintze, Bertel: Zornbetraktelser. 10.
Hintze, Bertel: Svensk rokoko. 14.
Hintze, Bertel: Det moderna tavelmåleriet. 17.
Holma, Harri: Wien i dag. 5.
Hornborg, Eirik: Finlands militärpolitiska läge. 7.
Hornborg, Eirik: Sången om de tre sälfångarna, av Rudyard Kipling. 8.
Janson, Ture: Teater. 3. 5. 7. 9. 10. 11. 15. 16.
Karsten, Rafael: Exotisk litteratur. 9.
Karsten, Rafael: Ett arbete om primitiv religion. 14.
Karsten, T. E.: Namnforskning och svensk bygd. 12.
Kihlman, Erik: Kierkegaard i Norge. 14.
Kihlman, Erik: Vandringen och vägen. 18.
Kihlman, Erik: Alpluft ooh Borgågator. 20.
Kihlman, Erik: Från en litterär brytningstid. 21.
Kihlman, Erik: Maskinmänniskan. 21.
Lagerborg, Rolf: Reklamen som vetenskap. 19.
Landtman, Gunnar: Den store siaren i Königsberg. 8.
Langenskjöld, Agnes: Ernest Psicharis budskap. 7.
Larsen, C. Borre: Den danske ”Gemytlighed” som etisk Værdi. 15.
Lybeck, Mikael: Ett par blad ur en bok. 19.
Meinander, K. K.: Fransk rokokoskulptur i Sverige. 21.
Mårtenson, B.: Flygvapnet och framtidens krig. 6.
Mörne, Arvid: En hundraårig tidning. 2.
Numelin, Ragnar: Finmarkens politiska historia. 1.
Numelin, Ragnar: Fredrik Bööks svenska resa. 21.
Olsson, Hagar: Ett revolutionsmysterium. 15.
Olsson, Hagar: Från Villon till Den Okände. 17.
Olsson, Hagar: Den nya revolutionära dikten. 20.
Perret, Jean Louis: Giovanni Papini. 4.
Pipping, Hugo: Namnforskning och svensk bygd. 11. (Diskussion. 12.)
Pipping, Hugo E.: Myntets namn. 1.
Pipping, Hugo E.: Tre ministerstatssekreterare. 3.
Pipping, Rolf: Gjusskär? 2,
Pipping, Rolf: Åbo Akademi i en återvändsgränd. 13.
Pipping, Rolf: ”Litteris”. 18.
Procopé, Georg: Två dikter av Nadson. 12.
Procopé, Hjalmar: Schack. 19.
Ramsay, Henrik: Industrihistorisk forskning. 20.
Renqvist, Henrik: Ett namnkuriosum. 1.
Renqvist, Henrik: Kalendern och veckan. 13.
Romdahl, Axel L.: En vägledare. 4.
Ruin, Hans: Idoler. 1.
Ruin, Hans: Har filosofien överflyglats? 3. (Diskussion. 4,)
Ruin, Hans: Hermaea. 10.
Ruin, Hans: Konstserologi. 11.
Ruin, Hans: Yrjö Hirn om fromma män. 20.
Ruin, Wald.: Immanuel Kant – världsfilosofen. 9.
Rundt, Joel: Två dikter. 11.
Schoenberg, E.: Ordning i färgernas brokiga värld. 8.
Schoenberg, E.: Världsalltets utsträckning. 14.
Sjöberg, Ragnar: En glömd vårpoet. 18.
Sjöros, Bruno Språkrensning. 3.
Sjöros, Bruno Herulerna och runorna i Norden. 18.
Sundwall, Johannes: Kring kungavalet 19.
Svedlin, Th.: Svenska linjer. 4.
Svedlin, Th.: Presidentvalet. 16.
Söderhjelm, Werner: Jean Poirot och Finland. 12.
Tallgren, O. J.: En översättning från spanskan. 15.
Tallqvist, Hj.: Mikrovägning. 6.
Tallqvist, Hj.: Kants och Laplaces kosmogonier. 10.
Tegengren, Jacob: Två dikter. 13.
Theslöf, G. H.: Teater. 18.
Tigerstedt, Örnulf: Konstopposition. 21.
v. Wright, Tor: Pappersmarkens öde. 10.
v. Wright, Tor: Brittisk imperialism. 18.
Zilliacus, Emil: Florentinskt impromptu. 1.
Zilliacus, Emil: Italiensk kultur. 3.
Zilliacus, Emil: En vintervandring i Rom. 5.
Zilliacus, Emil: Från det nya Italien. 6.
Zilliacus, Emil: Kväll på Campagnan. 10.
Zilliacus, Emil: Ett brevkort. 11.
Zilliacus, Emil: Fascismens frånsida. 12.
Zilliacus, Emil: Soracte. 16.
Zilliacus, Emil: Anatole France. 18.
Zilliacus, Emil: Frederik Poulsen och Delfi. 21.

Redaktionellt: Mikael Lybeck 18, III. 1924. 6.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

Alm, Gustav: Fångstmän. 12.
Armfelt, Carl Alex.: Vid finska statssekretariatet. 3.
Armfelt, Carl Alex.: Politiska brev. 3.
Arne Garborg. 4. 5.
Belfrage, Sixten: Gustavianska dikter i stilhistorisk belysning. 2.
Benavente, Jacinto: Mors rival. 15.
Blok, Alexandre: Les Douze. 15.
Bolinder, Gustaf: Vilda seder i den nyare forskningens ljus. 9.
Böök, Fredrik: Resa i Sverge från Smygehuk till Pajala. 21.
de Chateaubriant, Alphonse: La Brière. 8.
Danielson-Kalmari, J. R.: Suomen valtio- ja yhteiskuntaelämää 18. ja 19. vuosisadalla. Aleksanteri I:n aika. III. 11.
Den homeriska sagans historiska sanning. 10.
Den nya revolutionära dikten. 20.
Den skrattande tysken. 17.
Den nya lyriken. (Antologi, utg. av Sten Selander). 19.
Dorothea Schlözer. 13.
En hundraårig tidning. 2.
En modern amerikan. (Carl Sandburg). 11.
En ny Tolstoj. 14.
Ernest Psichari. 6.
Ernest Psicharis budskap. 7.
Ett konstnärsöde. (Anton Bruckner). 4.
Ett norskt teaterjubileum. 16.
Från det nya Italien. 6.
Från en litterär brytningstid. 21.
Från Taine till Gundolf. 7.
Från Villon till Den Okände. 17.
Giovanni Papini. 4.
Gontjarov, Ivan: Oblomov. 1.
Hartlaub, G. F.: Der Genius im Kinde. 16.
Hellström, Gustaf: En mycket ung man. 5.
Hemmer, Jarl: Med ödet ombord. 19.
Hintze, Bertel: Renässansmedaljer. 21.
Hirn, Yrjö: Eremiter och pilgrimer. 20.
Italiensk kultur. 3.
Janson, Ture: Maskinmänniskan. 21.
Jean Poirot och Finland. 12.
Johnsen, Oscar Albert: Finmarkens politiske historie. 1.
Karlfeldt, Erik Axel: Carl Fredrik Dahlgren. 18.
Karsten, T. E.: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. 11.
Kierkegaard i Norge. 14.
Lagerborg, Rolf: Om konst och konstnärer. 11.
Lange, Willy: Gartengestaltung der Neuzeit. 19.
Lange, Willy: Gartenbilder. 19.
Langhoff, Aug.: Sju år såsom Finlands representant inför tronen. 3.
Lindblom, Andreas: Fransk barock- och rokokoskulptur i Sverige. 21.
Lindblom, Andreas: Jacques-Philippe Bouchardon. 21.
”Litteris”. 18.
Lyrik. (Leverans dikt Florez och Blanzeflor). 10.
Masters, Edgar Lee: Children of the Market Place. 9.
Mikael Lybeck 18. III. 1924. 6.
Mörne, Arvid: Vandringen och vägen. 18.
Mörner, Birger: Söderhavet. 9.
Nilsson, Martin P:n: Primitiv religion. 14.
Nordenskiöld, Erik: Biologins historia. 13.
Norrmén, P. H.: William Ruth. 20.
Paléologue, Maurice: Le Roman tragique de l’empereur Alexandre II. 2.
Poulsen, Frederik: Den delfiske Gud og hans Helligdom. 21.
Poulsen, Frederik: Delphische Studien. I. 21.
Procopé, Hjalmar: Diktarhemmet. 20.
Procopé, V.: Min verksamhet såsom t. f. ministerstatssekreterare för Finland 1898-99. 3.
Roosval, Johnny: Den Baltiska Nordens kyrkor. 17.
Rosenqvist, G. G.: Den sociala frågan och socialismen. 8.
Rundt, Joel: Kväll vid floden. 20.
Shaw, Bernard: Saint Joan. 15.
Sillanpääs verk. 13.
Siwertz, Sigfrid: Hem från Babylon. 5.
Strengell, Gustaf: Staden sorn konstverk. 4.
Strengell, Gustaf: Hemmet som konstverk. 4.
Strengell, Gustaf: Den nya annonsen. 19.
Tavaststjerna, Karl A.: Brev till Nixe. 1.
Tavaststjerna, Karl A.: Samlade skrifter.20.
Undset, Sigrid: Kristin Lavransdatter. 2.
Verner von Heidenstam. 16.
Zilliacus, Emil: Pilgrimsfärder i Hellas. 2.
Zilliacus, Emil: Grekiska epigram. 2.

Skönlitterära bidrag.

Elmer Diktomus: Två dikter. 9.
Ragnar Ekelund: Tre dikter. 6.
Rabbe Enckell: Sommar. 14.
Jarl Hemmer Orrspel på hösten. 17.
Eirik Hornborg (övers.): Sången om de tre sälfångarna, av Rudyard Kipling.
Mikael Lybeck: Ett par blad ur en bok. 19.
Georg Procopé (övers.): Två dikter av Nadson. 12.
Hjalmar Procopé: Schack. 19.
Joel Rundt: Två dikter. 11.
Jacob Tegengren: Två dikter. 13.
Emil Zilliacus: Florentinskt impromptu. 1.
Emil Zilliacus: Kväll på Campagnan. 10.
Emil Zilliacus: Anatole France. 18.

Konst.

Det moderna tavelmåleriet. 17.
Ett betydelsefullt bidrag till Nordens konsthistoria. 17.
Fransk rokokoskulptur i Sverige. 21.
Konstopposition. 21.
Konstrevy. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 16. 18. 19. 20.
Konstserologi. 11.
Nyttokonst. 9.
Svensk rokoko. 14.
Teater. 3. 5. 7. 9. 10. 11. 15. 16. 18.
Zornbetraktelser. 10.

Naturvetenskap.

Biologiens historia. 13.
Kalendern och veckan. 13.
Kants och Laplaces kosmogonier. 10.
Mikrovägning. 6.
Ordning i färgernas brokiga värld. 8.
Världsalltets utsträckning. 14.

Filosofi.

Den store siaren i Königsberg. 8.
En dualism i psykologiens begreppsvärld. 2.
Har filosofien överflyglats? 3. (Diskussion. 4.)
Immanuel Kant – världsfilosofen. 9.

Historia.

Armfelt och kriget 1812. 11.
En avhandling om förryskningspolitiken. 10.
Finmarkens politiska historia. 1.
Herulerna och runorna i Norden. 18.
Industrihistorisk forskning. 20.
Konni Zilliacus. 12.
Kring kungavalet. 19.
Myntets namn. 1.
Tre ministerstatssekreterare. 3.

Politik, ekonomi och sociala frågor.

Brittisk imperialism. 18.
De nya valen. 3.
Den sociala frågan. 8.
Edvard Runeberg. 17.
Fascismens frånsida. 12.
Finlands militärpolitiska läge. 7.
Indexberäkningen och medelklassens levnadskostnader. 7.
Pappersmarkens öde. 10.
Presidentvalet. 16.
Spengler och den tyska nationalismen. 15.
Svenska linjer. 4.
Valens facit. 8.

Särskilda artiklar.

Den danske ”Gemytlighed” som etisk Værdi. 15.
En vintervandring i Rom. 5.
En översättning från spanskan. 15.
Ett brevkort. 11.
Ett namnkuriosum. 1.
Flygvapnet och framtidens krig. 6.
Gjusskär? 2.
Hermaea. 10.
Idoler. 1.
Infall. 21.
Namnforskhing och svensk bygd. 11. (Diskussion. 12.)
Psykologiskt filmkåseri. 9.
Soracte. 16.
Språkrensning. 3. (Diskussion. 4.)
Strödda tungomålstankar. 1. (Diskussion. 4.)
Wien i dag. 5.
Åbo Akademi i en återvändsgränd. 13.


> Gå direkt till
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1925

ADERTONDE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:

GUNNAR CASTRÉN     RAGNAR FURUHJELM
HANS RUIN     EMIL ZILLIACUS

A. Författarnamn och pseudonymer.

Andersson, Otto: Boken om den svenska folkvisan. 11
Antell, Kurt: Till statsnationalismens karakteristik. 7.
Berg, Ruben G:son: Walter Scott och Fältskärns berättelser. 9.
Beyer, Harald: En norsk filosofi-historie. 10.
Boëthius, Axel: Romerska vandringar. 2.
Carlson, Bengt: Det personliga uttrycket i Jean Sibelius’ musik. 20.
Castrén, Gunnar: Martin Lamms Strindbergbok. 1.
Castrén, Gunnar: Hjalmar Bergman och Birger Sjöberg. 11.
Castrén, Gunnar: Strindbergs första hustru. 12.
Castrén, Gunnar: Greta och hennes Gud. 13.
Castrén, Gunnar: Kungabesöket. 14.
Castrén, Gunnar: Ett litterärt manifest. 15.
Castrén, Gunnar: ”Skärseld”. 19.
Cederblad, Sven: Dikten och forskningen. 2. (Diskussion. 6.)
Cederblad, Sven: d: Inflationsföreteelser på Gustav Vasas tid. 3.
Diktonius, Elmer: Flisor. 15.
Diktonius, Elmer: Tre dikter av Aleksis Kivi. 17.
Ekelund, Erik: C. J. L. Almqvist. 5.
Ekelund, Erik: Dikter ur ”Europe” av Jules Romains. 19.
Ekelund, Erik: Hagar Olsson om modern dikt. 20.
Ekelund, Ragnar: Finlands ryor. 2.
Ekelund, Ragnar: Konsultation. 8.
Ekholm, Hugo J.: Fornlämningar i Tjökar. 16.
Eklund, Artur: Reaktion mot kvinnorörelsen. 1.
Eklund, Artur: Bernard Shaw och utvecklingstanken. 6.
Eklund, Artur: En klassicismens förkämpe. 10.
Elfelt, Kjeld: Islands literatur i Danmark. 4.
Elfelt, Kjeld: Dansk tidsorientering. 16. 17.
Furuhjelm, Ragnar: Presidentvalet och det politiska läget. 5.
Granit, Ragnar: Tvåspråkighet och begåvning. 15.
Gripenberg, Bertel: En drömcykel. 11.
Grönvik, Ann-Mari: Unga träd. 21.
Grönvik, Axel: Det tjeckoslovakiska riksbygget. 9. 10.
Grönvik, Axel: Mussolinis historiska bakgrund. 13.
Gummerus, Herman: Nord- och Östeuropas trygghetsproblem. 20.
Gyllenberg, Rafael: Historiskt och överhistoriskt i kristendomen. 16.
Hackman, Johnny: Kant och modern kriticism. 6.
Hackman, Johnny: Till Hans Larssons Kant-uppsatser. 10.
Hedvall, Ruth: Två dikter av V. A. Koskenniemi. 6.
Hedvall, Ruth: En nyklassisk romans. 10.
Hemmer, Jarl: Inför ett blommande träd. 3.
Hemmer, Jarl: Stillhet och missljud. 7.
Hemmer, Jarl: Två dikter. 9.
Hintze, Bertel: Konstrevy. 4. 8. 19.
Hintze, Bertel: En bok om vårt moderna måleri. 9.
Hintze, Bertel: Konstskatter i de kungl. svenska slotten. 13.
Hintze, Bertel: Magnus Enckells utställning. 15.
Hintze, Bertel: Sallinens utställning. 17.
Hintze, Bertel: Aaltonens idrottsmonument. 18.
Hintze, Bertel: Ett konsthistoriskt standardverk. 21.
Holma, Harri: En samling brev. 1.
Hornborg, Eirik: De Dödas sång, av R. Kipling. 2.
Janson, Ture: Teater. 3. 5. 7.
Jung, Bertel: Stadsplanetävlan om Helsingfors nya centrum. 2.
Karsten, Tor: En bok om Europas folkraser. 14.
Kihlman, Erik: En Cervantes-rapsodi. 3.
Kihlman, Erik: Kärlekens låga visa. 11.
Kihlman, Erik: Don Quijote. 17.
Kihlman, Erik: Fragment om tänkaren Pirandello. 18.
Kihlman, Erik: Lyrik 20.
Kihlman, Erik: Mikael Lybecks sista bok. 21.
Klingstedt, F. W.: Eugen Schauman. 1.
Lagerborg, Rolf: Erotologiska studier. 6. 7. 8. 9.
Lagerborg, Rolf: Psykoserologiska spekulationer. 12. 13.
Lagerborg, Rolf: Äktenskapets tragik. 20. 21.
Landquist, John: Två tidsromaner. 19.
Landtman, Gunnar: Ur familjearkivet på Nickby gård. 12. 13.
Landtman, Gunnar: Cambridgestudenterna och Rådsryssland. 21.
Langenskjöld, Agnes: Georges Duhamel. 5.
Langenskjöld, Agnes: ”Poesiens tragedi”. 18.
Lilius, Albert: Snilleval. 7.
Nordman, C. A.: Fergus och druiden, av W. B. Yeats. 4.
Numelin, Ragnar: Torneälvsgränsen. 16.
Olander, Harald: Solens återkomst. 12.
Olberg, Paul: De drivande krafterna i Sovjetryssland. 15.
Olsoni, Emerik: En omodern poet. 3.
Olsson, Hagar: Teater. 16. 18. 20. 21.
Olsson, Hagar: ”Modernistisk litteraturkritik” (Diskussion). 19.
Rein, Edv.: Odyssén på finska. 3.
Renqvist, Henrik: Pater Alfani. 8.
Reuterswärd, Gustaf: Frihetskrigets historia. 17.19.
Ringbom, Lars: En studie i spenglerianismens psykologi. 8.
Ringbom, Lars-Ivar: Det moderna samhället och målarkonsten. 1.
Ringbom, Lars-Ivar: Människa och landskap. 19.
Ruin, Hans: Henri Frédéric Amiel. 2. 4.
Ruin, Hans: Hermaea. 5. 17.
Ruin, Hans: Katolska intryck. 15.
Ruin, Hans: Modernitet och dikt. 18. (Diskussion. 19.)
Rørdam, Valdemar: Ved Budskabet om Mikael Lybecks Død. 18.
Sjöberg, Ragnar: Dikten och forskningen (Diskussion). 6.
Sjöros, Bruno: Högsvenskt och finlandssvenskt uttal. 4.
Staaff, E.: En ny Danteöversättning. 14.
Söderhjelm, Henning: Runar Schildts författarskap. 18.
Söderholm, Kerstin: Huldran. 1.6.
Theslöf, G. H.: Teater. 11.
Westerlund, Gustaf: Anders Chydenius såsom penningteoretiker. 14.
Zilliacus, Emil: Walter Wegelius. In memoriam. 1.
Zilliacus, Emil: Respekt för döden. 1.
Zilliacus, Emil: Wiborg. 10.
Zilliacus, Emil: Mussolini. Några personliga intryck och minnesbilder. 12.
Zilliacus, Emil: Gravfärden. 17.
Zilliacus, Emil: November 20.

Redaktionellt: Förlusten. 17.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

Ahlberg, Alf: Filosofi och dikt. 6.
Almqvist, C. J. L.: Törnrosens bok; Samlade skrifter. 5.
Amiel, Henri Frédéric: Fragments d’un Journal Intime. 2. 4.
Bengtsson, Frans G.: Tärningskast. 3.
Bergman, Hjalmar: Chefen fru Ingeborg; Swedenhielms; Flickan i frack. 11.
Bergroth, Hugo: Uttalslära. 4.
Bernard Shaw och utvecklingstanken. 6.
Böttiger, John: Från de kungliga slotten. 13.
Cervantes: Don Quijote av La Mancha. 17.
Dansk tidsorientering. 16. 17.
Dantes Gudomliga Komedi, översatt av Aline Pipping. 14.
Dibelius, Martin: Geschichtliche und übergeschichtliche Religion im Christentum. 16.
Dikten och forskningen. 2. (Diskussion. 6.)
Diktonius, Elmer: Taggiga lågor. 7.
Ek, Sverker: Den svenska folkvisan. 11.
En Cervantes-rapsodi. 3.
En klassicismens förkämpe. 10.
En nyklassisk romans. 10.
En samling brev. 1.
Estlander, Bernhard: Eugen Schauman. 1.
Ett litterärt manifest. 15.
Finlands Frihetskrig, skildrat av deltagare. 17. 19.
Fragment om tänkaren Pirandello. 18.
Förlusten. 17.
Georges Duhamel. 5.
Gripenberg, Bertel: Skymmande land. 20.
Günther, Hans F. K.: Kleine Rassenkunde Europas. 14.
Hemmer, Jarl: Skärseld. 19.
Holmberg, Olle: C. J. L. Almqvist. Från Amorina till Colombine. 5.
Homeros: Odysseia. Suomentanut O. Manninen. 3.
Islands literatur i Danmark. 4.
Jakobson, Naima: Dikter. 7.
Janson, Ture: Vänskapsbyn. 19.
Järnefelt, Arvid: Greeta ja hänen Herransa. 13.
Knape, Ernst V.: Havet sjunger. 20.
Kärlekens låga visa. 11.
Lamm, Martin: Strindbergs dramer. 1.
Langenskjöld, Greta: Fjällstigar. 20.
Larsson, Hans: Filosofiska uppsatser. 6. 10.
Lybeck, Mikael: Samtal med Lackau. 21.
Maurras, Charles: Barbarie et Poésie. 10.
Modernitet och dikt. 18. (Diskussion. 19.)
Mörne, Arvid: Ett liv. 19.
Olsson, Hagar: Ny generation. 20.
Runar Schildts författarskap. 18.
Schjelderup, Harald: Filosofins historie. 10.
Sirelius, U. T.: Finlands ryor. 2.
Sjöberg, Birger: Kvartetten som sprängdes. 11.
Smirnoff, Karin: Strindbergs första hustru. 12.
Södergran, Edith: Landet som icke är. 20.
Söderhjelm, Alma: Unga träd. 21.
Tegengren, Jacob: I väntan och vaka. 20.
Tikkanen, J. J.: Konsthistoria. 21.
Ur familjearkivet på Nickby gård. 12. 13.
Walter Scott och Fältskärns berättelser. 9.
Wennervirta, L.: Marcus Collin. 9.
Werin, Algot: C. J. L. Almqvist. Realisten och liberalen. 5.
Vetterlund, Fredrik: Atterboms sagospel Lycksalighetens ö. 18.
Zilliacus, Emil: Romerska vandringar. 2.

Dikter.

Elmer Diktonius: Flisor. 15.
Elmer Diktonius: (övers.): Tre dikter av Aleksis Kivi. 17.
Erik Ekelund (övers.): Dikter ur ”Europe” av Jules Romains. 19.
Ragnar Ekelund: Konsultation. 8.
Bertel Gripenberg: En drömcykel. 11.
Ruth Hedvall (övers.): Två dikter av V. A. Koskenniemi. 6.
Jarl Hemmer: Inför ett blommande träd. 3.
Jarl Hemmer: Vårhymn; Det enda. 9.
Eirik Hornborg (övers.): De Dödas sång, av Rudyard Kipling. 2.
C. A. Nordman (övers.): Fergus och druiden, av W. B. Yeats. 4.
Harald Olander: Solens återkomst. 12.
Valdemar Rørdam: Ved Budskabet om Mikael Lybecks Død. 18.
Kerstin Söderholm: Huldran. 16.
Emil Zilliacus: Walter Wegelius. In memoriam. 1.
Emil Zilliacus: Wiborg. 10.
Emil Zilliacus: Gravfärden. 17.
Emil Zilliacus: November. 20.

Konst.

Aaltonens idrottsmonument. 48.
Det moderna samhället och målarkonsten. 1.
Det personliga uttrycket i Jean Sibelius’ musik. 20.
En bok om vårt moderna måleri (Wennervirta: Marcus Collin.) 9.
Ett konsthistoriskt standardverk (Tikkanen: Konsthistoria.) 21.
Finlands ryor. 2.
Konstrevy. 4. 8. 19.
Konstskatter i de kungl. svenska slotten. 13.
Magnus Enckells utställning. 15.
Människa och landskap. 19.
Sallinens utställning. 17.
Stadsplanetävlan om Helsingfors nya centrum. 2.
Teater. 3. 5. 7. 11. 16. 18. 20. 21.

Filosofi.

Bernard Shaw och utvecklingstanken. 6.
En norsk filosofi-historie. 10.
En studie i spenglerianismens psykologi. 8.
Erotologiska studier. 6. 7. 8. 9.
Henri Frédéric Amiel. 2. 4.
Historiskt och överhistoriskt i kristendomen. 16.
Kant och modern kriticism. 6.
Psykoserologiska spekulationer. 12. 13.
Snilleval. 7.
Till Hans Larssons Kant-uppsatser. 10
Tvåspråkighet och begåvning. 15.
Äktenskapets tragik. 20. 21.

Politik, ekonomi och sociala frågor.

Anders Chydenius såsom penningteoretiker. 14.
Cambridgestudenterna och Rådsryssland. 21.
De drivande krafterna i Sovjetryssland. 15.
Det tjeckoslovakiska riksbygget. 9. 10.
Inflationsföreteelser på Gustav Vasas tid. 3.
Kungabesöket. 14.
Mussolini. Några personliga intryck och minnesbilder 12.
Mussolinis historiska bakgrund. 13.
Nord- och Östeuropas trygghetsproblem. 20.
Presidentvalet och det politiska läget. 5.
Reaktion mot kvinnorörelsen. 1.
Till statsnationalismens karakteristik. 7.

Särskilda artiklar.

Fornlämningar i Tjökar. 16.
Hermaea. 5. 17.
Högsvenskt och finlandssvenskt uttal. 4.
Katolska intryck. 15.
Pater Alfani. 8.
Respekt för döden. 1.
Torneälvsgränsen. 16.


> Gå direkt till
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1926

NITTONDE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:
GUNNAR CASTRÉN     RAGNAR FURUHJELM
HANS RUIN     EMIL ZILLIACUS

A. Författarnamn och pseudonymer.

A. M.: Affären Holstein. 2.
Appelberg, Bertel: Ny svensk prosa. 6.
Beyer, Harald: Problemet dansk-norsk felleslitteratur. 4. 5.
Bohlin, Torsten: En levnadskonstnär. 15.
Bratt, K. A.: Mardrömmen om jorden. 14.
Castrén, Gunnar: Eino Leino. 2.
Castrén, Gunnar: Fattiggubbens brud. 19.
Castrén, Gunnar: Litterär upphovsmannarätt. 21.
Dahl, Hjalmar: Översättarens yrke. 19.
Dahlberg, Ragnar: Kameramästaren i blomstergården. 10.
Diktonius, Elmer: Festligt i Paris. 8.
Diktonius, Elmer: Nya ansikten. 12.
Ekelund, Erik: Människor och landskap. 1.
Ekelund, Erik: En vardagens diktare. 2.
Ekelund, Erik: Nya diktsamlingar. 3.
Ekelund, Erik: Georg Kaiser, expressionistisk dramatiker. 7.
Ekelund, Erik: Vid kärret. 9.
Ekelund, Erik: Den gamla postvagnen och dess passagerare. 18.
Ekelund, Erik: Louis Hémon. 19.
Ekelund, Ragnar: Tre dikter. 6.
Ekelund, Ragnar: Hjärtat. 19.
Ekholm, Hugo J.: Arvid Mörne. 9.
Eklund, Artur: Formernas värld. 6.
Eklund, Artur: Amerikanska glimtar. 11.
Ekman, Karl: En skildring från undergångens Ryssland. 6.
Ekman, Karl: Revolutionsmannen och polisministern. 18.
Elfelt, Kjeld: Krisen i möderne dansk lyrik. 8.
Enckell, Rabbe: Frese och Stenbäck. 15.
Estlander, B.: Finne och finländare. 11.
Federley, Harry: Djurpsykologi. 16.
Ferretti, Andrea: Den helige Franciscus av Assisi såsom poetisk gestalt. 16.
Fried, Leon: Luigi Pirandello. 13.
Frosterus, Sigurd: Jorden krymper, jorden växer. 1.
Furuhjelm, Ragnar: Regering och parlament. 1.
Granit, Ragnar: Vad är gestaltpsykologi? 10.
Gripenberg, Bertel: Lapplands sommar, av Eino Leino. 2.
Gripenberg, Bertel: Trängseln på jordklotet. 13.
Gummerus, Herman: Bolsjevikstyret i Ryssland. 2. 3. 4.
Gummerus, Herman: Krisen inom Nationernas förbund. 6.
Gummerus, Herman: Det splittrade Europa och U.S.A. 10.
Gummerus, Herman: Folkförbundet och det internationella samarbetet. 15.
Gummerus, Herman: Diplomatens yrke. 18.
Gyllenberg, Rafael: Problemet Sundar Singh. 11.
Hemmer, Jarl: Sigrid Undsets nya roman. 1.
Hemmer, Jarl: Ett ”evenemang” i antågande. 5.
Hintze, Bertel: Konstrevy. 1.
Hemmer, Bertel: Två märkliga böcker om svensk och nordisk konst. 3.
Hemmer, Bertel: Marcus Collin och hans utställning. 9.
Hemmer, Bertel: Ragnar Ekelunds utställning. 10.
Hemmer, Bertel: Eero Järnefelts utställning. 16.
Hemmer, Bertel: En debuterande konstnär. 17.
Hornborg, Eirik: Småstaternas försvarsproblem. 1.
Hornborg, Eirik: Det dödsdömda Rom. 8.
Hornborg, Eirik: Karl XII:s officerare. 17.
Huldén, J. J.: Journalister i bokformat. 19.
Janson, Ture: Teater. 5. 11. 16. 17. 19.
Karsten, Rafael: ”Den gyllene grenen”. 7.
Karsten, T.: En svensk bok om Europas raser och folk. 20.
Kihlman, Erik: Johan Ludvig, den ende, Tyrann. 4.
Kihlman, Erik: Det oskrivna mysteriet. En efterskrift till Mikael Lybecks diktning. 7.
Kihlman, Erik: Pär Lagerkvists två nyaste verk. 12.
Kihlman, Erik: Tre dikter av V. A. Koskenniemi. 14.
Kihlman, Erik: Två nya diktsamlingar. 20.
Kihlman, Erik: I bokmarginalen. 21.
Lagerborg, Rolf: Fransk livssyn. 1.2.
Lagerborg, Rolf: Medicinsk litteraturkritik. 5. 7.
Landtman, Gunnar: Kampen om den nya kulturen. 6.
Landtman, Gunnar: Studieutbytet mellan nordiska universitet. 15.
Langenskjöld, Agnes: En aktuell problemställning. 13.
Langenskjöld, Agnes: En modern Pascal. 16.
Langenskjöld, Agnes: Byronismens hjältetyp. 19.
Lilius, Albert: Despotism bland fåglar. 11.
Lilius, Albert: Erik Nordenskiölds Bacon-biografi. 19.
Lindblom, Johannes: Studieutbytet mellan nordiska universitet. 16.
Malmström, S. R.: Den rehabiliterade Metternich. 20.
Norrmén, P. H.: Journalisterna och ”Andens varuhus”. 18.
Numelin, Ragnar: Den ekonomisk-geografiska syntesen. 13.
Olsoni, Eric: En amerikansk romanförfattare som samhälls- och kulturkritiker. 14.
Olsoni, Eric: En engelsk naturdyrkare. 17.
Olsson, Hagar: Teater. 2. 4.
Pipping, Ella: Barnet och ”Gespenster-Hoffmann”.9.
Pipping, Hugo: Studieutbytet mellan nordiska universitet. 17.
Ringbom, Lars-Ivar: Österland och Västerland. 14.
Ringbom, Lars-Ivar: Ivar Arosenius. 20.
Ringbom, Lars-Ivar: En inhemsk konsthistoria. 21.
Ruin, Hans: Scenens offerväsen. 1.
Ruin, Hans: Inför renässanskonsten. 3.
Ruin, Hans: Själens försvarsproblem. 8. 9.
Ruin, Hans: Reflexioner. 12.
Ruin, Hans: Hermaea. 15.
Ruin, Hans: Andens varuhus. 17.
Ruin, Hans: Romantiken i nutidens vetenskap. 20. 21.
Ruin, Hans: Levande mosaik. 21.
Ruin, Wald.: Livslust och tro. 5.
Stolpe, Sven: Psykoanalys och litteraturhistoria. 12.
Svedlin, Th.: Socialdemokraterna och försvarsfrågan. 4.
Söderhjelm, Henning: journalisterna och ”Andens varuhus”. 18.
Tallgren, A. M.: Studieutbytet mellan nordiska universitet. 17.
Therman, Tor: Vanan och den fria tanken. 10.
Therman, Tor: Nutida värdefilosofi. 14.
Tikkånen, J. J.: Ett värdefullt bidrag till vår konsthistoriska litteratur. 11.
Wikman, K. Rob. V.: Festdagar och vardagar. 3.
Wikman, K. Rob. V.: Svenska folkpartiet 1906-1926. 10.
Wikman, K. Rob. V.: Malthus eller Mars? 16.
Wikman, K. Rob. V.: Ett monumentalverk om Finland i det tjugonde seklet. 17.
Wikman, K. Rob. V.: Folklivs- och foldiktsstudier. 18.
Zilliacus, Emil: Två dikter av O. Manninen. 8.
Zilliacus, Emil: Ragnar Josephsons Rombok. 12.
Zilliacus, Emil: Två epigram. 13.
Zilliacus, Emil: ”Den litterära marknaden”. 14.
Öhquist, Johannes: Nikolaj II och sanningen. 13.
Österling, Anders: Per Skotte. 18.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

Ahlberg, Alf: Tidsreflexer. 14.
Arvid Mörne. 9.
Asplund, Karl: Klockbojen. 3.
Backman, Sigrid: Bostadsbolaget Sjuan i Lergränden. 21.
Barnet och ”Gespenster-Hoffmann”. 9.
Bengtsson, Frans G.: Legenden om Babel. 3.
Bergholmen, Greta: Under stjärnorna. 3.
Cambon, Jules: Le Diplomate. 18.
Christensen, Severin: Ett kungarike för en livsåskådning. 14.
Clemens, Severus: Der Beruf des Diplomaten. 18.
Den helige Franciscus av Assisi såsom poetisk gestalt. 15.
”Den litterära marknaden”. 14.
Det oskrivna mysteriet. En efterskrift till Mikael Lybecks diktning. 7.
Eino Leino. 2.
Ekelund, Ragnar: Strofer i grått 21.
Eklund, R. R.: Grått och gyllne. 21.
Finland, land, folk, rike. 17.
Forssell, Nils: Fouché, revolutionsmannen och polisministern. 18.
Fransk livssyn. 1. 2.
Frazer, James G.: Den gyllene grenen. 7.
Frese och Stenbäck. 15.
Friedmann, Hermann: Die Welt der Formen. 6.
Georg Kaiser. 7.
Goodwin, Henry B.: Täppan som sommarnöje. 10.
Gyllander, Hugo: Rytmer. 3.
Hellström, Gustaf: Sex veckor i Arkadien. 6.
Hemmer Jarl: Fattiggubbens brud. 19.
Hintze, Bertel: Robert Wilhelm Ekman. 11.
Hirn, Yrjö: Den gamla postvagnen. 18.
Hudson, W. H.: I ombúträdets skugga; Grönskande boningar; Det purpurstänkta landet; I fjärran land för länge se’n; I fåglarnas rike. 17.
Johan Ludvig, den ende, Tyrann. 4.
Johnson, Eyvind: Timans och rättfärdigheten. 6.
Josephson, Ragnar: Hur Rom byggdes under renässans och barock. 12.
Krisen i moderne dansk lyrik. 8.
Lagerkvist, Pär: Gäst hos verkligheten Hjärtats sånger. 12.
Lagerlöf, Selma: Charlotte Löwensköld. 6.
Laurin, Carl G.: Nordisk konst. 3.
Lermontov, M. J.: Vår tids hjälte. 19.
Lewis, Sinclair: Babbitt; Storgatan; Martin Arrowsmith. 14.
Lindorm, Erik: Valda dikter. 2.
Litterär upphovsmannarätt. 21.
Louis Hémon. 19.
Medicinsk litteraturkritik. 5. 7.
Människor och landskap. (Rousseau och Charles Maurras). 1.
Mörne, Arvid: Mörkret och lågan. 20.
Nilsson, Martin P:n: Festdagar och vardagar. 3.
Nordenskiöld, Erik: Francis Bacon. 19.
Nordenstreng, Rolf: Europas människoraser och folkslag. 20.
Nordensvan, Georg: Svensk konst och svenska konstnärer i 19. årh, 3.
Nordström, Ludvig: Bröderna Persson i Sverige. 6.
Nygren, Anders: Religiositet och kristendom. 13.
Ossiannilsson, K. G.: Sång. 3.
Ossiannilsson, K. G.: Fädernas arv. 6.
Paléologue, Maurice: La Russie des Tsars pendant la Grande Guerre. 6.
Pirandello, Luigi: Salig Mattias Pascal; Sex roller utan författare; Henrik IV; Alla ha rätt; För att skyla sin nakenhet. 13.
Problemet dansk-norsk felleslitteratur. 4. 5.
Psykoanalys och litteraturhistoria. 12.
Ringbom, Lars: Kulturens förnyelse. 6.
Rivière, Jacques: A la trace de Dieu. 16.
Robinson, J. H.. Vanetänkandet och framåtskridandet. 10.
Schmidt, H. P.: Wirtschaftsforschung und Geographie. 13.
Segerstedt, Torgny: Händelser och människor. 19.
Simberg, Guido: Arkitekt Brobergs anteckningar.21.
von Srbik, Heinrich Ritter: Metternich, der Staatsmann und der Mensch. 20.
Stjernstedt, Marika: Fröken Liwin. 6.
Undset, Sigrid: Olav Audunssøn i Hestviken. 1.
von Wendt, Ernst: Kärlek och vår i Japan. 3.
Wennervirta, L.: Finlands konst från förhistorisk tid till våra dagar, 21.
Zilliacus, Emil: Soluret. 20.
Översättarens yrke. 19.

Dikter.

Diktonius, Elmer: Nya ansikten. 12.
Ekelund, Erik: Vid kärret. 9.
Ekelund, Ragnar: Tre dikter. 6.
Ekelund, Ragnar: Hjärtat. 19.
Gripenberg, Bertel (övers.): Lapplands sommar, av Eino Leino. 2.
Kihlman, Erik (övers.): Tre dikter av V. A. Koskenniemi. 14.
Zilliacus, Emil (övers.): Två dikter av O. Manninen. 8.
Zilliacus, Emil (övers.): Två epigram. 13.
Österling, Anders: Per Skotte. 18.

Konst.

Eero Järnefelts utställning. 16.
En debuterande konstnär. 17.
En inhemsk konsthistoria. (Wennervirta: Finlands konst). 21.
Ett värdefullt bidrag till vår konsthistoriska litteratur. (Hintze: Robert Wilhelm Ekman). 11.
Inför renässanskonsten. 3.
Ivar Arosenius. 20.
Konstrevy. 1.
Marcus Collin och hans utställning. 9.
Ragnar Ekelunds utställning. 10.
Scenens offerväsen. 1.
Teater. 2. 4. 5. 11. 16. 17. 19.
Två märkliga böcker om svensk och nordisk konst. (Nordensvan: Svensk konst o. svenska konstnärer i 19:de årh.; Laurin: Nordisk konst). 3.
Österland och Västerland. 14.

Naturvetenskap.

Despotism bland fåglar. 11.
Djurpsykologi. 16.
Erik Nordenskiölds Bacon-biografi. 19.

Filosofi.

”Den gyllene grenen”. 7.
En aktuell problemställning. 13.
En levnadskonstnär. 15.
En modern Pascal. 16.
Formernas värld. 6.
Kampen om den nya kulturen. 6.
Livslust och tro. 5.
Nutida värdefilosofi. 14.
Problemet Sundar Singh. 11.
Romantiken i nutidens vetenskap. 20. 21.
Själens försvarsproblem. 8. 9.
Vad är gestaltpsykologi? 10.
Vanan och den fria tanken. 10.

Politik, ekonomi och sociala frågor.

Affären Holstein. 2.
Bolsjevikstyret i Ryssland. 2. 3. 4.
Den ekonomisk-geografiska syntesen. 13.
Det splittrade Europa och U.S.A. 10.
En skildring från undergångens Ryssland. 6.
Finne och finländare. 11
Folkförbundet och det internationella samarbetet. 15.
Jorden krymper, jorden växer. 1.
Krisen inom Nationernas förbund. 6.
Malthus eller Mars? 16.
Mardrömmen om jorden. 14.
Nikolaj II och sanningen. 13.
Regering och parlament. 1.
Småstaternas försvarsproblem. 1.
Socialdemokraterna och försvarsfrågan. 4.
Svenska folkpartiet 1906-1926. 10.
Trängseln på jordklotet. 13.

Särskilda artiklar.

Amerikanska glimtar. 11.
Andens varuhus. 17.
Det dödsdömda Rom. 8.
Ett ”evenemang” i antågande. 5.
Festligt i Paris. 8.
Folklivs- och folkdiktsstudier. 18.
Hermaea. 15.
Journalisterna och ”Andens varuhus”. 18.
Karl XII:s officerare. 17.
Reflexioner. 12.
Studieutbytet mellan nordiska universitet. 15.16.17.


> Gå direkt till
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1927

TJUGONDE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:
GUNNAR CASTRÉN     RAGNAR FURUHJELM
EIRIK HORNBORG     HANS RUIN
EMIL ZILLIACUS

A. Författarnamn och pseudonymer.

A. M.: Fasces exteriores. 9. 13.
Appelberg, Bertel: Några svenska prosaböcker. 5.
Bergroth, Kersti: Sininen kirja och den skandinaviska kulturen. 15.
Beyer, Harald: Ættegård og Helligdom. 11.
Castrén, Gunnar: Georg Brandes. 5.
Castrén, Gunnar: Svensk lyrik: Sten Selander. 10.
Cronwall, Alice: Vardagen, människan och böckerna. 21.
Dahl, Hjalmar: Optimistiska teaterbetraktelser. 3.
Diktonius, Elmer: Den lustiga våren. 9.
Edfelt, Johannes: En svensk författarinna. 12.
Ehrström, Robert: Teori och vetande inom medicinen. 6.
Ekelund, Erik: Ny Tavaststjerna-forskning. 10.
Ekelund, Erik: En heterogen lyrisk trio. 20.
Ekholm, Hugo J.: Förföljda oskulder. 7.
Eklund, Artur: Chamberlain och Spengler. 2.
Eklund, Artur: Svenska Litteratursällskapets prisfördelning. 4.
Eklund, Artur: Franskt och tyskt. 9.
Eklund, R. R.: Anteckningar. 16.
Eltert, Kjeld: Dan Andersson. 12.
Frosterus, Sigurd: Finlands städer i bokform. 3.
Furuhjelm, Ragnar: Den senaste regeringskrisen och dess avveckling. 1.
Furuhjelm, Ragnar: Vad är östsvenskhet? 6.
Furuhjelm, Ragnar: Kandidaturerna. 11.
Furuhjelm, Ragnar: Kring valresultatet. 13.
Furuhjelm, Ragnar: Inför den nya riksdagssessionen. 14.
Furuhjelm, Åke: Till diskussionen om latinuttalet. 1.
Granit, Ragnar: Forskardrift och sanningsjakt. 21.
Gripenberg, Bertel: Kring korset och halvmånen. 3.
Gripenberg, Bertel: Diktaröden. 6.
Gripenberg, Bertel: Lenore, av Edgar Allan Poe. 10.
Grönvik, Axel: Paneuropeiska konturer. 16.
Gummerus, Herman: Massan, individen och demokratien. 7.
Gummerus, Herman: Mussolini. 8.
Gummerus, Herman: Den ryska kontrarevolutionen och Finlands självständighet år 1918. 12.
Gummerus, Herman: Det finska Finland och den historiska kontinuiteten. 14.
Gummerus, Herman: Jonas Castrén. 18.
Hackman, Johnny: Mellan fantasi och verklighet. 21.
Hasselblatt, Emil: En Kielland-episod. 11.
Hedvall, Ruth: Platonsk-hellenska drag i Runebergs tankevärld. 17.
Hemmer, Jarl: Död och liv. 1.
Hemmer, Jarl: Hälsning till vänner. 7.
Hemmer, Jarl: En strid och några stridsmän. 13.
Hemmer, Jarl: Hösthorn. 18.
Hildén, Henrik: Hjalmar Procopé. 16.
Hintze, Bertel: Fransk modernism. 6.
Hintze, Bertel: Polsk konst i Ateneum. 8.
Hintze, Bertel: Terrakottaplastik. 9.
Hintze, Bertel: Marcus Collins utställning. 10.
Holsti, Östen: Reguljära eskulaper och irreguljära praktiker. 4.
Hornborg, Eirik: Rasproblemet. 2.
Hornborg, Eirik: Gotska Sandön. 4.
Hornborg, Eirik: Historisk bildning. 7.
Hornborg, Eirik: Den tilländagångna valperioden. 12.
Hornborg, Eirik: I Albions skugga. 15.
Hornborg, Eirik: Epokgörande arkeologisk upptäckt – eller bedrägeri? 19.
Hultin, Tekla: Notisens källa. 21.
Ilmoni, Synnöve: Bristande enhetskultur. 10.
Ilmoni, Synnöve: En ny enhetskultur eller dess vrångbild? 14.
Ilmoni, Synnöve: Personlighet och individualitet. 19.
Janson, Ture: Teater. 2. 4. 6. 7.
Johansson, Osc. V.: Tvenne ”världsåskådningar” i meteorologin. 1.
Karlsson, Ragni: Skuggspel. 6.
Kihlman, Erik: Mussolini och Hamlet i Paris. 3.
Kihlman, Erik: Den levande Ibsen. 4.
Kihlman, Erik: Fem sidor av Proust. 5.
Kihlman, Erik: Martine’s författare. 8.
Kihlman, Erik: Från bokåret 1926. 11.
Kihlman, Erik: Lyrikern Wildenvey. En presentation. 16.
Kihlman, Erik: Boken om Runar Schildt. 21.
Krohn, Helmi: Georg Brandes och Ernst Ahlgren. 5.
Lagerborg, Rolf: En Tegnérbok av Gadelius. 8.
Lagerborg, Rolf: Känslolivet i misskredit. 15.
Landtman, Gunnar: En angliserad ryktbar landsman. 1.
Landtman, Gunnar: Boken om Borgåbygden. 2.
Landtman, Gunnar: ”Europas förenta stater”. 20.
Langenskjöld, Agnes: En mystikens aktivist. 14.
Langenskjöld, Agnes: En gammal roman. 16.
List, Woltram: Ett, tyskt epos. 17.
Malmström, S. R.: Europa och Moskva. 7.
Malmström, S. R.: Kinas affärer. 9.
Malmström, S. R.: Världens barn. 16.
Mr Essex: Ett tidens tecken. 13.
Mörne, Arvid: Den forna våren. 17.
Nordman, C. A.: Subjektiv historia. 9.
Numelin, Ragnar: Norsk syn. 4.
Numelin, Ragnar: Alpinismen. 15.
Olsson, Hagar: Spoon River antologin. 18.
Olsson, Hagar: Höstens premiärer. 20.
Olsson, Hagar: Gästspel och jubileum 21.
Pipping, Hugo E.: Två skickelsedigra årtionden ur Finlands historia. 19.
Proteus: Från synfältet, 18. 19. 20. 21.
Renqvist, Henrik: Bellman i Borgå. 18.
Renvall, Viola: Två dikter. 1.
Ruin, Hans: Eskulaper och undergörare. 3.
Ruin, Hans: Det internationella kvarteret. 8.
Ruin, Hans: Reflexioner. 13.
Ruin, Hans: Känslans diktargåva. I–II. 17. 19.
Ruin, Wald.: Det tredje riket. I–III. 10. 11.
af Schultén, Ingrid: Ernst Ahlgren och Georg Brandes. 6.
Stolpe, Sven: Litteratur och intuition. (Replik). 5.
Stolpe, Sven: En litterär abbé. 17.
Söderholm, Kerstin: Det besegrade livet. 21.
Tallqvist, Klas: Människosläktets ursprung och ålder. 14.
Tannefors, Gunnar: Litteratur och intuition. 5.
Therman, Tor: ”En herre med dammvippa”. 2.
Therman, Tor: Mirabeau, den kunglige revolutionären. 14
Thesleff, Greta: Affären Canella-Bruneri. 20.
Wikman, K. Rob. V.: Fornnordisk kosmologi. 1.
Wikman, K. Rob. V.: Artur Eklund. Några minnesord. 15.
v. Wright, Tor: L’Empire chérifien. 2.
Zilliacus, Emil: Vid brasan med Horatius. 4.
Zilliacus, Emil: Bondeskalden i Boiotien. 18.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

(Aalberg, Ida, se: Kielland).
(Ahlgren, Ernst, se: Brandes).
Allardt, Anders: Borgå sockens historia. 2.
(Andersson, Dan) Dan Andersson. 12.
Arup, Erik: Danmarks Historie, I. 9.
Attorps, Gösta: Barn av sin tid. 5.
(v. Beethoven, L.) Det tredje riket. 11.
Bellman i Borgå. 18.
Benjamin, René: Balzacs underbara liv. 21.
Bergman, Bo: Min vän baronen. 5.
Bergman, Hjalmar: Jonas och Helen. 5.
(Bernard, J. J.) Martine’s författare. 8.
(Brandes, Georg) Georg Brandes. 5.
(Brandes, Georg) Georg Brandes och Ernst Ahlgren. 5.
(Brandes, Georg) Ernst Ahlgren och Georg Brandes. 6.
(Bremond, Henri) En litterär abbé. 17.
Bryn, Halfdan: Menneskerasene og deres utviklingshistorie. 14.
Castrén, Gunnar: Runar Schildt. 21.
(Chamberlain, Houston Stewart) Chamberlain och Spengler. 2.
”Det norske Syn”. 4.
Diktonius, Elmer: Stenkol. 20.
Dimnet, Ernest: Systrarna Brontë. 21.
(Ek, Karin) Död och liv. 1.
(Eklund, Artur) Artur Eklund. 15.
Eklund, R. R.: Grått och gyllne. 4.
Eklund, R. R.: Det unga ögat. 20.
Elgström, Anna Lenah: Äventyr. 5.
Engström, Albert: Gotska Sandön. 4.
En herre med dammvippa: Sju tidsåldrar. 2.
Estlander, Bernh.: Elva årtionden ur Finlands historia, III-IV. 19.
Franskt och tyskt. 9.
Gadelius, Bror: Skapande fantasi och sjuka skalder. 8.
Grimm, Hans: Volk ohne Raum. 17.
Hagberg, Knut: Världens barn. 16.
Hellström, Gustaf: Mannen vid ratten. 5.
(Hesiodos) Bondeskalden i Boiotien. 18.
(Horatius) Vid brasan med Horatius. 4.
Hultin, Tekla: Taistelun mies. 18.
(Ibsen, Henrik) Det tredje riket. 10.
Janson, Ture: Boken om Helsingfors. 3.
Karlfeldt, E. A.: Hösthorn. 18.
(Kielland, Alexander) En Kielland-episod. 11.
Kihlman, Erik: Karl August Tavaststjernas diktning. 10.
(v. Krusenstjerna, Agnes) En svensk författarinna. 12.
Lagerkvist, Pär: Det besegrade livet. 21.
v. Leisen, Herbert: Mirabeau ou La Révolution Royale. 14.
(Lidman, Sven) En mystikens aktivist. 14.
Lilja, Gertrud: Den ensamma. 5.
Litteratur och intuition. 5.
Malmström, Nicken: I stoftet. 20.
Masters, Edgar Lee: Spoon River antologin. 18.
Maurois, André: Disraelis liv. 21.
Oisen, Magnus: Ættegård og Helligdom. 11.
Olsson, Hagar: Mr Jeremias söker en illusion. 11.
(Pestalozzi, Heinrich) Det tredje riket. 11.
Pipping, Hugo: Eddastudier, I–II. 1.
(Procopé, Hjalmar) Hjalmar Procopé. 16.
(Proust, Marcel) Fem sidor av Proust. 5.
Rancken, A. W.: Helsingfors genom fyra sekler. 3.
(Runeberg, J. L.) Platonsk-hellenska drag i Runebergs tankevärld. 17.
Sarfatti, Margherita G.: Mussolini. 8.
(Selander, Sten) Svensk lyrik. 10.
(Spengler, Oswald, se: Chamberlain).
Söderholm, Kerstin: Mot ljuset på bergen. 11.
Thackeray, W. M.: Historien om Henry Esmond Esq. 16.
Vikstedt, J.: Suomen kaupunkien vanhaa rakennustaidetta. 3.
(Wildenvey, Herman) Lyrikern Wildenvey. 16.

Dikter.

Diktonius, Elmer: Den lustiga våren. 9.
Gripenberg, Bertel: Diktaröden. 6.
Gripenberg, Bertel: (övers.): Lenore, av Edgar Allan Poe. 10.
Hemmer, Jarl: Hälsning till vänner. 7.
Karlsson, Ragni: Skuggspel. 6.
Mörne, Arvid: Den forna våren. 17.
Renvall, Viola: Två dikter. 1.

Konst.

Fransk modernism. 6.
Marcus Collins utställning. 10.
Polsk konst i Ateneum. 8.
Terrakottaplastik. 9.

Den levande Ibsen. 4.
Gästspel och jubileum. 21.
Höstens premiärer. 20.
Mussolini och Hamlet i Paris. 3.
Optimistiska teaterbetraktelser. 3.
Teater. 2. 4. 6. 7.

Naturvetenskap.

Eskulaper och undergörare. 3.
Rasproblemet. 2.
Reguljära eskulaper och irreguljära praktiker. 4.
Teori och vetande inom medicinen. 6.
Tvenne ”världsåskådningar” i meteorologin. 1.

Filosofi.

Bristande enhetskultur. 10.
Chamberlain och Spengler. 2.
En ny enhetskultur eller dess vrångbild? 14.
Eskulaper och undergörare. 3.
Fornnordisk kosmologi. 1.
Känslans diktargåva. I–II. 17. 19.
Känslolivet i misskredit. 15.
Personlighet och individualitet. 19.

Historia.

Boken om Borgåbygden. 2.
L’Empire chérifien. 2.
Epokgörande arkeologisk upptäckt – eller bedrägeri? 19.
I Albions skugga. 15.
Jonas Castrén. 18. – Diskussion: Notisens källa. 21.
Kring korset och halvmånen. 3.
Mirabeau, den kunglige revolutionären. 14.
Människosläktets urspung och ålder. 14.
Rasproblemet. 2.
Subjektiv historia. 9.
Två skickelsedigra årtionden ur Finlands historia. 19.

Politik.

Den ryska kontrarevolutionen och Finlands självständighet år 1918. 12.
Den senaste regeringskrisen och dess avveckling. 1.
Den tilländagångna valperioden. 12.
Det finska Finland och den historiska kontinuiteten. 14.
Inför den nya riksdagssessionen. 14.
Kandidaturerna. 11.
Kring valresultatet. 13.
Massan, individen och demokratien. 7.
Vad är östsvenskhet? 6.
Europa och Moskva. 7.
”Europas förenta stater.” 20.
Fasces exteriores. I–II. 9. 13.
Franskt och tyskt. 9.
Kinas affärer. 9.
Mussolini. 8.
Paneuropeiska konturer. 16.

Särskilda artiklar.

Affären Canella-Bruneri. 20.
Alpinismen. 15.
Anteckningar. 16.
Det internationella kvarteret. 8.
En angliserad ryktbar landsman. (Lennart Hohenthal.) 1.
En strid och några stridsmän. 13.
Ett tidens tecken. 13. – Replik: Sininen kirja och den skandinaviska kulturen. 15.
Forskardrift och sanningsjakt. 21.
Från synfältet. 18. 19. 20. 21.
Förföljda oskulder. 7.
Historisk bildning. 7.
Reflexioner. 13.
Svenska Litteratursällskapets prisfördelning. 4.
Till diskussionen om latinuttalet. 1.
Vardagen, människan och böckerna. 21.


> Gå direkt till
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1928

TJUGUFÖRSTA ÅRGÅNGEN

REDAKTION:

GUNNAR CASTRÉN     RAGNAR FURUHJELM
EIRIK HORNBORG     HANS RUIN
EMIL ZILLIACUS

A. Författarnamn och pseudonymer.

Aas, L.: Hans E. Kinck. 8.
Aas, L.: En engelsk forfatterinde. 13.
A. M.: Ungturkar och kemalister. 14.
Appelberg, Bertel: Några svenska prosaböcker. 6.
Berg, Ruben G:son: Tidiga svenska Runebergskritiker i Tyskland. 1.
Bergman, Gösta M.: En kritik. (Diskussion). 21.
Boëthius, Axel: Nya utgrävningar i Rom. 1.
Castrén, Gunnar: Tjugu år. 1.
Castrén, Gunnar: Litteraturkritiken under debatt. 4.
Castrén, Gunnar: Valfrid Vasenius. 12.
Castrén, Gunnar: Ny inhemsk prosalitteratur. 19.
Castrén, Gunnar: Svensk nutidsdikt i Finland. 21.
Dahl, Hjalmar: Den tionde musan. 3. (Diskussion: Slutpåstående. 5 Postskriptum. 7.)
Edfelt, Johannes: Ny svensk lyrik. 3.
Edfelt, Johannes: Metope. 12.
Ekelund, Erik: Litterära preludier. 1.
Ekelund, Erik: Teater. 2.
Ekelund, Erik: Jordens heder. 3.
Ekelund, Ragnar: Den svenska utställningen. 7.
Ekhammar: Med Östergren i näven. 16.
Estlander, B.: Brages urklippsverk. 2.
Frosterus, Sigurd: Cristobal-Balboa. 1.
Frosterus, Sigurd: Gatun. 18.
Furuhjelm, Erik: Helge Lindberg. 2.
Furuhjelm, Ragnar: Vaktombytet. 1.
Furuhjelm, Ragnar: Stjärnornas levnadslopp. 14.
Gadolin, C. A. J.: Timgad. 11.
Granit, Ragnar: Sinclair Lewis om amerikaniseringen. 17.
Gripenberg, Bertel: Kipling och hans svenska översättare. 1.
Gripenberg, Bertel: Kort sagt. 10.
Gripenberg, Bertel: Ny inhemsk prosalitteratur. 19.
Gummerus, Edvard R.: Den fascistiska staten. 19.
Gummerus, Herman: Kagalen. 11.
Hackman, Johnny: En orientering i historiens problem. 4.
Hahl, Nils-Gustav: Gallen-Kallela i Nationalmuseet. 17.
Hammarström, M.: Ärftlighet och uttalsförändring. I-II. 3. 4.
Harrie, Ivar: Musae svethizantes. 21.
Hemmer, Jarl: Stridsmännen i berget. 1.
Hemmer, Jarl: Litteraturkritiken under debatt. 4.
Hemmer, Jarl: Ett förslag. 6.
Hemmer, Jarl: Vinterhygge. 7.
Hemmer, Jarl: Litteraturens förfall och pånyttfödelse. 15.
Hemmer, Jarl: Det försenade fruktträdet. 17.
Hemmer, Jarl: Gästabudet. 21.
Hornborg, Eirik: Från "Blodhämnden" till "Molnets broder". 1.
Hornborg, Eirik: Vildheten i Finland. 2.
Hornborg, Eirik: Gengångare från det förflutna. 6.
Hornborg, Eirik: Fredsdröm och verklighet. 7.
Hornborg, Eirik: "Modern ungdom". 9.
Hornborg, Eirik: Till tioårsminnet. 10.
Hornborg, Eirik: Jägare och aktivister. 15.
Hornborg, Eirik: Betänkliga symptom. 19.
Hornborg, Eirik: Ön i världshavet. 20.
Hultin, Elis: Den internationella förbudsrörelsens motgångar. 16.
Ilmoni, Synnöve: En kedja som brister. 7.
Ilmoni, Synnöve: Religionens människor och dokument. 15.
Ingman, Lauri: Diskussion: I "Dagens stora fråga". 21.
Janson, Ture: Teater. 7. 10. 15. 16. 17.
Kihlman, Erik: Gustaf Mattsson. 1.
Kihlman, Erik: Ny lyrik och prosa. 2.
Kihlman, Erik: Ett avslutat livsverk. 3.
Kihlman, Erik: Idola cathedrae. 4.
Kihlman, Erik: Litteraturkritiken under debatt. 4.
Kihlman, Erik: Ibsenminnet. 6.
Kihlman, Erik: Från Ibsenjubileets teateraftnar. I-II. 7. 8.
Kihlman, Erik: Femtioåringar. 14.
Kihlman, Erik: En hemmabolsjevik och en avfälling. 17.
Kihlman, Erik: "Det intellektuella konkursboet". 18.
Kihlman, Erik: Ny inhemsk prosalitteratur. 19.
Kihlman, Erik: Mörnes nya dikter. 20.
Kihlman, Erik: Bokkrönika. 21.
Kutter, Hans: Plock från Londons teatrar. I-II. 17. 18.
Lagerborg, Rolf: Retning och reaktion. 5.
Landtman, Gunnar: Trettio är efter Fashoda. 18.
Langenskjöld, Agnes: Psykoanalys och kristendom. 10.
Lindqvist, Margit: En bok som förvanskats i översättning. 9.
Långfors, Arthur: Werner Söderhjelms studieminnen. 20.
Meinander, K. K.: Kyrklig fornminnesvård. 15.
Nordman, C. A.: Litteraturkritiken under debatt. 4.
Nordman, C. A.: Finländska kyrkobyggare. 12.
Numelin, Ragnar: Eskimåkulturen. 2.
Numelin, Ragnar: Sociologisk orientering. 9.
Olsoni, Eric: Vårtoner i svensk lyrik. 13.
Olsoni, Eric: Sveaborg på scenen. 21.
Olsson, Hagar: En teaterupplevelse. 3.
Olsson, Hagar: Ett försvarstal. (Diskussion). 4.
Olsson, Hagar: Premiärer och gästspel. 5.
Olsson, Hagar: Slutakten i en polemik. (Diskussion). 6.
Pingoud, Ernest: Den yngsta finska musiken. 18.
Pipping, Hugo: Dagens stora fråga. 20. (Diskussion. 21.)
Proteus: Från synfältet. 3. 4. 5. 8. 9. 14. 17.
Ramsay, Henrik: Den låga myntenheten. 1.
Renqvist, Henrik: Jesuiterna och seismologien. 11.
Ringbom, Lars: Finsk och svensk stämning. 21.
Ruin, Hans: Häxkök och himmelrike. 1.
Ruin, Hans: En poets filosofi. 11.
Ruin, Hans: Vetenskaplig jesuitism? 13. (Diskussion. 15. 16.)
Ruin, Hans: Hermaea. 19.
Ruin, Hans: Havet i Nord och Syd. 20.
Ruin, Wald.: Hermann Keyserling. I-II. 8. 9.
Schauman, Georg: Disputationslitteratur i statistisk belysning. 12.
Silfverstolpe, Gunnar Mascoll: Gunnar Jägerskiöld. 7.
Sinclair: Det kinesiska ägget. 10.
Stolpe, Sven: En ny Jean-Christophe. 13.
Stolpe, Sven: En orientering i modärn fransk litteratur. 16.
Stolpe, Sven: Pär Lagerkvist i pastell. 19.
Tallqvist, Hjalmar: Robert Mayer och energiprincipen. 10.
Tegengren, Jacob: Båten med vallmoblomster. 9.
Tegengren, Jacob: Ett ax. 13.
Therman Erik,: Vårt första modernistiska drama. 6,
Thesleff, Greta: Från Roms teatrar. I-II. 10. 12.
v. Törne, P. O.: Det akademiska studiets problem 8.
Voipio, Aarni: Vetenskaplig jesuitism? (Diskussion.) 14. 16.
v. Wright, Tor: Amerikansk imperialism.. 5.
Zilliacus, Emil: Litteraturkritiken under debatt. 4.
Zilliacus, Emil: Två dikter av Sappho. 6.
Zilliacus, Emil: Arkeologisk rundvandring i Rom. 12.
Zilliacus, Emil: Italienskt och grekiskt. 20.
Öhman, Hj.: Utställningen av dansk målarkonst. 11.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

Aspelin, Gunnar: Historiens problem. 4.
Bergman, Gösta M.: Pär Lagerkvists dramatik. 19. (Diskussion: En kritik. 21.)
Birket-Smith, Kaj: Eskimoerne. 2.
Blomberg, Erik: Den fångne guden. 3.
Boye, Karin: Härdarna. 3.
Bull, Olaf: Metope. 12.
(Castrén, Gunnar) Femtioåringar. 14.
Clason, E.: Om i Korsbetningsgraven vid Visby funna skelett. 6.
Den tionde musan. 3. (Diskussion 4. 5. 6. 7.)
”Det intellektuella konkursboet”. 18.
Diktonius, Elmer: Ingenting. 21.
Eckhoff, Lorentz: Førerne i vår tids franske litteratur. 16.
(Gripenberg, Bertel) Femtioåringar. 14.
Gullberg, Hjalmar: I en främmande stad. 3.
Gummerus, Herman: Jägare och aktivister. 15.
Hallström, Per: Händelser. 6.
Hansson, Ola: Slättbyhistorier. 1.
Hedlund, Ivar: Färjan. 13.
Hellström, Gustaf: Snörmakare Lekholm får en idé. 6.
Hemmer, Jarl: Budskap. 19.
Hirdman, Maj: Hjärtats ballader. 13.
Hirn, Yrjö: Ön i världshavet. 20.
(Hornborg, Eirik) Kipling och hans svenska översättare. 1.
Hornborg, Harald: Herr von Loewenecks kamp. 19.
(Ibsen, Henrik) Ibsen-minnet. 6.
(Jändel, Ragnar) En hemmabolsjevik och en avfälling. 17.
Jönsson, Gabriel: Årsringar. 3.
Karsten, Rafael: Naturfolkens samhällsliv. 9.
(Kaye-Smith, Sheila) En engelsk forfatterinde. 13.
(Keyserling) Hermann Keyserling. I-II. 8. 9.
Kihlman, Erik: Svensk nutidsdikt i Finland. 21.
(Kinck) Hans E. Kinck. 8.
(Kipling, Rudyard) Kipling och hans svenska översättare. 1.
Klemetti, Heikki: Suomalaisia kirkonrakentajia 1600- ja 1700-luvuilla. 12.
Lagerkvist, Pär: Det besegrade livet. 11.
Lagerkvist, Pär: se: Bergman, Gösta M.
Langenskjöld, Greta: Sträckta händer. 21.
(Lewis) Sinclair Lewis om amerikaniseringen. 17
Lindström, Sigfrid: De besegrade. 3.
Litteraturens förfall och pånyttfödelse. 15.
Litteraturkritiken under debatt. 4. (Se även: Den tionde musan.)
Ljungdal, Arnold: Fanorna. 13.
Lundkvist, Artur: Glöd. 13.
Löwenhjelm, Harriet: Dikter. 3.
Malmberg, Bertil: Slöjan. 3.
Martin du Gard, Roger: Les Thibault. 13.
Martins, G.: Järnverket. 6.
(Mattsson) Gustaf Mattsson. 1.
Moberg, Vilhelm: Raskens. 6.
Muratoff, Paolo: Italienska bilder. 20.
Mörne, Arvid: Någon går förbi på vägen. 19.
Mörne, Arvid: Morgonstjärnan. 20.
Mörne, Barbro: Bild och syn. 2.
(Nerman, Ture) En hemmabolsjevik och en avfälling. 17.
Nilsson, S. Neander: Grekiska vardagar. 20.
Olsson, Hagar: Hjärtats pantomim. 2. 6.
Olsson, Hagar: S. O. S. 21.
(Procopé, Hjalmar) Ett avslutat livsverk. 3.
Reuter, J. N.: "Kagalen". 11.
Romdahl, Axel L.: Venezia. 20.
(Runeberg, J. L.) Från”Blodhämnden” till "Molnets broder". 1.
(Runeberg, J. L.) Tidiga svenska Runebergskritiker i Tyskland. 1.
Runestam, Arvid: Psykoanalys och kristendom. 10.
Sarfatti, Margherita G.: Mussolini. 9.
Simberg, Guido: Tranans skri. 2.
Sylwander, Stefan: Staden med de tusen lindarna. 21.
Söderhjelm, Werner: Läroår i främmande länder. 20.
Söderholm, Kerstin: Rödgula vägar. 21.
Therman, Erik: Glidande bilder. 21.
Thordeman, Bengt: Krigargravarna vid Korsbetningen utanför Visby. 6.
Tigerstedt, Örnulf: Vid gränsen. 21.
Tjugu år (Argus 1908-1927). 1.
(Vasenius) Valfrid Vasenius. 12.
Velander Philip, Alma: Venezianska bilder. 20:
Vemmerlöv, Johan Albert: Läsarna. 6.
Vetenskaplig jesuitism? 13. (Diskussion. 14. 15. 16.)
Värnlund, Rudolf: Ung fröken. 6.
(Zilliacus, Emil) Femtioåringar. 14.
Zilliacus, Emil: Grekisk lyrik. 21.
Österling, Anders: Jordens heder. 3.

Dikter och aforismer.

Hemmer, Jarl: Stridsmännen i berget. 1.
Hemmer, Jarl: Ett förslag. 6.
Hemmer, Jarl: Vinterhygge. 7.
Hemmer, Jarl: Det försenade fruktträdet. 17.
Hemmer, Jarl: Gästabudet. 21.
Tegengren, Jacob: Båten med vallmoblomster. 9.
Tegengren, Jacob: Ett ax. 13.
Zilliacus, Emil (övers.): Två dikter av Sappho. 6.

Gripenberg, Bertel: Kort sagt. 10.
Ruin, Hans: Hermaea. 19.

Resebrev.

Cristobal-Balboa. 1.
Gatun. 18.
Havet i Nord och Syd. 20.
Timgad. 11.

Konst.

Arkitektur, måleri, skulptur.

Den svenska utställningen. 7.
Finländska kyrkobyggare. 12.
Gallen-Kallela i Nationalmuseet. 17.
Kyrklig fornminnesvård. 15.
Utställningen av dansk målarkonst. 11.

Teater.

En teaterupplevelse. 3.
Från Ibsenjubileets teateraftnar. I-II. 7. 8.
Från Roms teatrar. I-II. 10. 12.
Plock från Londons teatrar. I-II. 17. 18.
Premiärer och gästspel. 5.
Sveaborg på scenen. 21.
Teater. 2. 7. 10. 15. 16. 17.

Musik.

Den yngsta finska musiken. 18.
Helge Lindberg. 2.

Naturvetenskap.

Jesuiterna och seismologien. 11.
Retning och reaktion. 5.
Robert Mayer och energiprincipen. 10.
Stjärnornas levnadslopp. 14.

Filosofi och religion.

Det kinesiska ägget. 10.
En kedja som brister. 7.
En orientering i historiens problem. 4.
En poets filosofi. 11.
Hermann Keyserling. I-II. 8. 9.
Häxkök och himmelrike. 1.
Psykoanalys och kristendom. 10.
Religionens människor och dokument. 15.
Sociologisk orientering. 9.

Språkvetenskap.

Med Östergren i näven. 16.
Ärftlighet och uttalsförändring. I-II. 3. 4.

Historia.

Arkeologisk rundvandring i Rom. 12.
Gengångare från det förflutna. 6.
Jägare och aktivister. 15.
Kagalen. 11.
Nya utgrävningar i Rom. 1.

Politik, ekonomi och sociala frågor.

Amerikansk imperialism. 5.
Betänkliga symptom. 19.
Den fascistiska staten. 19.
Den internationella förbudsrörelsens motgångar. 16.
Den låga myntenheten. 1.
Finsk och svensk stämning. 21.
Fredsdröm och verklighet. 7.
Till tioårsminnet. 10.
Ungturkar och kemalister. 14.
Vaktombytet. 1.
Vildheten i Finland. 2.
Trettio år efter Fashoda. 18.

Akademiska frågor.

Dagens stora fråga. 20. (Diskussion, 21.)
Det akademiska studiets problem. 8.
Disputationslitteratur i statistisk belysning. 12.
Idola cathedrae. 4.

Särskilda artiklar.

Brages urklippsverk. 2.
Från synfältet. 3. 4. 5. 8. 9. 14. 17.
Gunnar Jägerskiöld. 7.
"Modern ungdom". 9.


> Gå direkt till
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1929

TJUGUANDRA ÅRGÅNGEN

REDAKTION:

RAGNAR FURUHJELM     JARL HEMMER
EIRIK HORNBORG     ERIK KIHLMAN
HANS RUIN     EMIL ZILLIACUS

A. Författarnamn och pseudonymer.

A. J.: Presidentvalet i U. S. A. 4.
Aas, L.: En engelsk romanförfatter. 12.
Aas, L.: En norsk forfatterinde. 17.
Appelberg, Bertel: De gamla berättarna. 3.
Bergman, Gösta M.: Monolog, vision, mask. 8.
Boëthius, Axel: Från utgrävningarna i Herculaneum. 11.
Castrén, Gunnar: Fransk litteratur i fågelperspektiv. 1.
Castrén, Gunnar: Verner von Heidenstam och Zachris Topelius. I-II. 12. 13.
Charpentier, A.: Regering och riksdag. 13.
Cronwall, Alice: "Ett upphävt portförbud". 3.
Dahl, Hjalmar: En älskande skeptiker. 18.
Diktonius, Elmer: Korta rader. 20.
Ekelund, Erik: Gyllene ord. 5.
Enckell, Olof: Stefan George. 14.
Fabritius,, Harry: Några ord till frågan: läkare, undergörare, allmänhet. 7.
Forsman, Sven: Arabiska enhetssträvanden. 10.
Frosterus, Sigurd: A. W. Finch, ett fågelperspektiv. 19.
Furuhjelm, Ragnar: Världsrymdens skärgård. 10.
Furuhjelm, Ragnar: Regering och riksdag. 12. (Diskussion 13).
Furuhjelm, Ragnar: Riksdagsvalens resultat. 13.
Gripenberg, Bertel: Englands flagga. (Av Rudyard Kipling). 3.
Gripenberg, Bertel: En amerikansk hjältedikt. 9.
Gummerus,, Edvard R.: En diktares filosofi. 8.
Gummierus, Herman: Var bodde Livius? 9.
Gummierus, Herman: Stalin, Sovjet-Rysslands diktator. 20.
Gyllenberg, Rafael: Nutida Jesus-skildringar. 6.
Hahl, Nils Gustav: Bröderna v. Wright i konsthallen. 1.
Hahl, Nils Gustav: En blick på Estlands konst. 5.
Hahl, Nils Gustav: Modern konsthistoria. 7.
Hahl, Nils Gustav: Apropå teaterutställningen. 8.
Hahl, Nils Gustav: Nytt i konsthallen. 9.
Hammarström, M.: Etruskiskt i vårt språk. 5.
Harrie, Ivar: Aeschylus redivivus. 5.
Hedvall, Ruth: Moses. (Av Alfred de Vigny). 5.
Hedvall, Ruth: Götisk dikt i litteraturhistorisk belysning. 9.
Hedvall, Ruth: Runebergs "Den gamle". 16.
Hedvall, Ruth: Flöjten (av Alfred de Vigny). 19.
Hedvall, Ruth: Jarl Hemmers nya dikter. 20.
Hemmer, Jarl: Anteckningar om Tolstoj. I-II. 2. 3.
Hemmer, Jarl: Helg. 8.
Hemmer, Jarl: Per Hallström. 10.
Hemmer, Jarl: Bön om ett nytt hjärta. 10.
Hemmer, Jarl: Boken för varje tänkande människa. 11
Hintze, Bertel: Standardverket om Sveriges 1800-tals konst. 14.
H. K.: Tidskriftsrevy. 20.
Hm: Ett upphävt portförbud.
Hornborg, Eirik: Finsk och svensk stämning. 1.
Hornborg, Eirik: Den parthiska pilen. 2.
Hornborg, Eirik: Diskussion. 3.
Hornborg, Eirik: En journalistisk principfråga. 4.
Hornborg, Eirik: Från världskrisens dagar. 11.
Hornborg, Eirik: Modern sägenforskning. 16.
Hornborg, Eirik: Uppfostran till oärlighet. 18.
Hornborg, Eirik: Ropet på referendum. 19.
Hornborg, Eirik: Spänningen i Tyskland. 20.
Ignotus: Medicinskt monopol. Några ord till fallet Gallspach. 3.
Ilmoni, Synnöve: Ernst Ahlgren och Georg Brandes ännu en gång. 4.
Ilmoni, Synnöve: Fredrika Runeberg och J. L. Runebergs legend Ghrysanthos. 15.
Janson, Ture: Teater. 2. 7. 8. 9.
J. G.: Tidskriftskrönika. 21.
Kihlman, Erik: "Den nye finländaren" och "Den ensamme svensken". 2.
Kihlman, Erik: Från Saarijärvi till Hangö-udd. 4.
Kihlman, Erik: Ny finsk prosa. 7.
Kihlman, Erik: Nytt om Ibsen. 11.
Kihlman, Erik: Ett Snellmanstal. 12.
Kihlman, Erik: Norsk prosakonst 1928. 12.
Kihlman, Erik: Ur den finska lyriken 1928. 14.
Kihlman, Erik: Jakten efter nutiden. 14.
Kihlman, Erik: Erik Blomberg. 17.
Kihlman, Erik: Ny lyrik. 18.
Kihlman, Erik: Ny prosa. 19.
Kihlman, Erik: En vägvisare till det förlovade landet. 20.
Kihlman, Erik: Estetiskt värde och livsvärde: Sven Stolpes "Två generationer". 21.
Kn: Äktfinskheten på den internationella friarstigen. 2.
Kn: Sigrid Undset och medeltiden, 6.
Kn: Korta anmälningar. 21.
Lagerborg, Rolf: Kring ett par radioföredrag: Två troshjältar och en kättare. 20.
Lagerborg, Rolf: Kring ett par radioföredrag: Psykologisk infantilism. 21.
Langenskjöld, Agnes: Viktor Rydberg i modern belysning. 1.
Melartin, Erkki: Observationer. 14.
Modeen, Gunnar: Nativitetens nedgång inom olika samhällsklasser. 6.
Mörne, Arvid: Tre dikter av J. Rainis. 16. 17.
Mörne, Barbro: Fyra dikter. 12.
Neander-Nilsson, S.: Camillo di Cavour. 7.
Nordman, C. A.: Old og heltetid. 5.
N. T.: Tidskriftsrevy. 19.
Numelin, Ragnar: Humanistisk geografi. 2.
Olsoni, Eric: Lustspel. 4.
Olsoni, Eric: Teater. 7. 9. 16. 18. 21.
Olsoni, Eric: Randanteckningar från Stockholms teatrar. 10.
Pingoud, Ernest: Den yngsta musiken i Finland. II. 4.
Pipping, Hugo E.: Snellmans och hans hustrus brevväxling. 6.
Pipping, Hugo E.: Den svenska överklassens syndaregister. 20.
Proteus: Från synfältet. 2. 5. 9. 19.
Ringbom, Lars: Ett genmäle. 3.
Ringbom, Lars: Svar till märket X. 5.
Ringbom, Lars: Några frågor till dr Hans Ruin. 12.
Ruin, Hans: Litterär vantrevnad. 1.
Ruin, Hans: Svensk vänsterpolitik. 4.
Ruin, Hans: Strindberg. 5.
Ruin, Hans: Norrbottensfrågan. 7.
Ruin, Hans: Hermaea. 10.
Ruin, Hans: En anteckning av Hebbel. 10.
Ruin, Hans: Psykologi och modernism. 11.
Ruin, Hans: "Andens" liv och Guds rike. (Diskussion). 13.
Ruin, Hans: 1: 10. 17.
Ruin, Hans: Själens återkomst. 18.
Ruin, Hans: Bilder. 20.
Ruin, Hans: Svar till dr Lagerborg. 21.
Ruin, Waldemar: Amore sacro e profano. 21.
Rundt, Joel: Till en broder. 15.
Stolpe, Sven: En replik. 1.
Stolpe, Sven: Jean Sarment och hans sista drama. 10.
Stolpe, Sven: En ny bok om Alfred de Vigny. 19.
Svedlin, Thure: Röd krigshistoria. 8.
Tallqvist, C. E.: "Andens liv" och Guds rike. (Diskussion). 13.
Tegengren, Jacob: Min själ är som en sjö. 6.
Tegengren, Jacob: Ned till dödsriket måste du stiga. 18.
Therman, Erik: Modernismen vid skiljovägen. 6.
Therman, Erik: En själssjuk konstnär. 21.
Werin, Algot: Den bergtagna. I-II. 15. 16.
Wright, Tor v.: Det ekonomiska perspektivet. 3.
Wright, Tor v.: Skadeståndets problem. 15.
Wright, Tor v.: Kampen om Mandschuriet. 17.
X.: En fråga till dr Ringbom. 4.
X. Y. Z.: Den rysk-kinesiska konflikten. 13.
X. Y. Z.: Labour. 15.
X. Y. Z.: Haag-Genève-Washington. 16.
Zilliacus, Emil: Arturo Onofri. Till en väns minne. 2.
Zilliacus, Emil: Till de Pontinska träsken. Ett reseminne. 13.
Zilliacus, Emil: Slavinnorna sjunga vid Agamemnons grav. (Ur Aischylos’ "Gravoffret"). 17.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

(Ahlgren, Ernst) Ernst Ahlgren och Georg Brandes ännu en gång. 4.
(Ahlgren, Ernst) Den bergtagna I-II. 15. 16.
Backman, Sigrid: Den gamla spinnrocken. 19.
Balstad, Stein: Slaekt skal følge. 12.
Barton, Bruce: Mannen som ingen känner. 6.
Benèt, Stephan Vincent: John Browns Body. 9.
(Bergman, Gösta M.) En replik. 1.
Benneche, Olaf: Juvet. 12.
(Blomberg, Erik) Erik Blomberg. 17.
(Brandes, Georg, se: Ahlgren, Ernst).
Bultmam, Rudolf: Jesus. 6.
"Den nye finländaren" och den "ensamme svensken". 2.
Duun, Olav: Carolus Magnus. 12.
Egge, Peter: Han og hans døtre. 12.
Enckell, Rabbe: Tillblivelse. 19.
Etruskiskt i vårt språk. 5.
Frisk, Erik: Kapten Martins sju dagar. 21.
(Garschin, Vsjewolod Michailowitsch) En själssjuk konstnär. 21.
(George, Stefan) Stefan George. 14.
Götisk dikt i litteraturhistorisk belysning. 9.
Haanpää, Pentti: Kenttä ja kasarmi. 7.
Hagberg, Knut: Viktor Rydberg. 1.
Hallström, Per: Leonora. 3.
(Hallström, Per) Per Hallström. 10.
Hamilton, Knut: Hågkomster. 14.
Hansen, Lars: En havets søn. 12.
(Hebbel, Friedrich) En anteckning av Hebbel. 10.
(Heidenstam, Verner von) Verner v. Heidenstam och Zachris Topelius. I-II. 12. 13.
Hemmer, Jarl: Helg. 20.
Holmberg, Olle: På väktargången. 5.
Hornborg, Eirik: Ingvar Torkelssons stjärna. 19.
(Hutchinson, A. S. M.) En engelsk romanforfatter. 12.
Høst, Sigurd: Ibsens diktning og Ibsen selv. 11.
(Ibsen, Henrik) Nytt om Ibsen. 11.
Johanson, Klara: En recensents baktankar. 5.
Järnefelt, Arvid: Vanhempieni romaani. 7.
Koht, Halvdan: Henrik Ibsen. 11
(Lagerkvist, Pär) En replik. 1.
Lagerlöf, Selma: Anna Svärd. 3.
(Lieskov, Nikolai) En älskande skeptiker. 18.
Loon, Henrik van: Bibelns underbara värld. 6.
Ludwig, Emil: Människosonen. 6.
Malmström, Nicken: Med långhårigt huvud. 21.
Melartin, Erkki: Credo. 5.
Modernismen vid skiljovägen. 6.
(Mörne, Arvid) Nutida Jesus-skildringar. 6.
Nilsson, Albert: Tre fornnordiska gestalter. 9.
(Oehlenschläger, Adam) Götisk dikt i litteraturhistorisk belysning. 9.
Olsson, Hagar: På Kaananexpressen. 20.
(Onofrio, Arturo) Till en väns minne. 2.
Ording, Fr.: Henrik Ibsens vennekreds Det laerde Holland. 11.
Paavolainen, Olavi: Nykyaikaa etsimässä. 14.
Papini, Giovanni: Kristi historia. 6.
Parelius, Fredrik: Drift. 12.
(Poe, Edgar Allan) En diktares filosofi. 8.
Psykologi och modernism. 11.
(Remarque, Erich Maria) Boken för varje tänkande människa. 11.
Renvall, Viola: Inom kretsen. 18.
Rundt, Joel: Det stilla ljuset. 18.
Roll-Anker, Nini: Prisopgaven. 12.
(Roll-Anker, Nini) En norsk forfatterinde. 17.
(Runeberg, Fredrika) Fredrika Runeberg och J. L. Runebergs legend Chrysanthos. 15.
(Runeberg, J. L.) Götisk dikt i litteraturhistorisk belysning. 9.
Runebergs "Den gamle". 16.
(Runeberg, J. L.) Från Saarijärvi till Hangöudd. 4.
(Rydberg, Viktor) Viktor Rydberg i modern belysning. 1.
Salava, L. A.: Underlig tid. 18.
(Sarment, Jean) Jean Sarment och hans sista drama. 10.
(Schetelig, Haakon) Old og heltetid. 5.
Soott, Gabriel: Fant. 12.
(Selander, Sten) Ett upphävt portförbud. 2. 3.
Seppänen, Unto: Juhla meren rannalla. 7.
Sillanpää, F. E.: Rippi. 7.
Sivertz, Sigfrid: Jonas och draken. 3.
Snellmans och hans hustrus brevväxling. 6.
Stolpe, Sven: Två generationer. 21.
(Strindberg, August) Strindberg. 5.
Strömberg, Kjell: Modern fransk litteratur från 1890 till nu. 1.
Sylwander, Stefan: Vers från havskanten. 21.
Söderberg, Hjalmar: Jesus Barrabas. 3.
(Söderberg, Hjalmar) Nutida Jesus-skildringar. 6.
Tegengren, Jacob: Den svåra vägen. 18.
(Tegnér, Esaias) Götisk dikt i litteraturhistorisk belysning. 9.
Thrap-Meyer, Johannes: Anakreons død. 12.
(Tolstoj, Leo) Anteckningar om Tolstoj. I-II. 2. 3.
(Topelius, Zachris) Verner von Heidenstam och Zachris Topelius. I-II. 12. 13.
Toppila, Heikki: Kuoleman Siiveri. 7.
Undset, Sigrid) Sigrid Undset och medeltiden. 9.
(Vigny, Alfred de) En ny bok om Alfred de Vigny. 19.
Waltari, Mika: Suuri illusioni. 7.
Zilliacus, Emil: Agamemnon (tolkad till svenska).

Dikter.

Diktonius, Elmer: Korta rader. 20
Gripenberg, Bertel (övers.): Englands ilägga (av Rudyard Kipling). 3.
Hedvall, Ruth (övers.): Flöjten (av A. de Vigny). 19.
Hemmer, Jarl: Helg. 8.
Hemmer, Jarl: Bön om ett nytt hjärta. 10.
Kihlman, Erik (övers.): Ur den finska lyriken 1928. 14.
Mörne, Arvid (övers.): Tre dikter av J. Rainis. 16. 17.
Mörne, Barbro: Fyra dikter. 12.
Rundt, Joel: Till en broder. 15.
Tegengren, Jacob: Min själ är som en sjö. 6.
Tegengren, Jacob: Ned till dödsriket måste du stiga. 18.
Zilliacus, Emil (övers.): Slavinnorna sjunga vid Agamemnons grav. (Ur Aischylos’ "Gravoffret"). 17.

Konst.

Bröderna v. Wright i konsthallen. 1.
En blick på Estlands konst. 5.
A. W. Finch, ett fågelperspektiv. 19.
Modern konsthistoria. 7.
Nytt i konsthallen. 9.
Standardverket om Sveriges 1800-tals konst. 14.

Apropå teaterutställningen. 8.
Lustspel. 4.
Randanteckningar från Stockholms teatrar. 10.
Jean Sarment och hans sista drama. 10.
Teater. 2. 7. 8. 9. 16. 18. 21.

Den yngsta musiken i Finland. II. 4.

Naturvetenskap.

Humanistisk geografi. 2.
Medicinskt monopol. Några ord till fallet Gallspach. 3.
Nativitetens nedgång inom olika samhällsklasser. 6.
Några ord till frågan: läkare, undergörare, allmänhet. 7.
Världsrymdens skärgård. 10.

Filosofi.

"Andens liv" och Guds rike. 13.
En diktares filosofi (Edgar Allan Poe). 8.
Kring ett par radioföredrag: Två troshjältar och en kättare. Psykologisk infantilism. 20. 21.
Psykologi och modernism. 11.
Några frågor till dr Hans Ruin. 12.
Själens återkomst. 18.
Svar till dr Lagerborg. 21.

Historia.

Camillo di Cavour. 7.
Etruskiskt i vårt språk. 5.
Från utgrävningarna i Herculaneum. 11.
Modern sägenforskning. 16.
Old og heltetid. 5.
Röd krigshistoria. 8.
Sigrid Undset och medeltiden. 6.
Var bodde Livius? 9.

Politik.

Arabiska enhetssträvanden. 10.
Den parthiska pilen. 2.
Den rysk-kinesiska konflikten. 13.
Den svenska överklassens syndaregister. 20.
Det ekonomiska perspektivet. 3.
Ett Snellmanstal. 12.
Finsk och svensk stämning. 1. 3. 4. 5.
Från världskrisens dagar. 11.
Haag-Genève-Washington. 16.
Kampen om Mandschuriet. 17.
Labour. 15.
Labour-partiet och hr X. Y. Z. 19.
Norrbottensfrågan. 7.
Presidentvalet i U. S. A. 4.
Regering och riksdag. 12. 13.
Riksdagsvalens resultat. 13.
Ropet på referendum. 19.
Röd krigshistoria. 8.
Skadeståndets problem. 3.
Spänningen i Tyskland. 20.
Stalin, Sovjet-Rysslands diktator. 20.
Svensk vänsterpolitik. 4.
Äktfinskheten på den internationella friarstigen. 2. 1: 10. 17.

Särskilda artiklar.

Amore sacro e profano. 21.
Bilder. 20.
"Den nye finländaren" och "den ensamme svensken". 2.
En journalistisk principfråga. 4.
Från synfältet. 2. 5. 9. 19.
Hermaea. 10.
Litterär vantrevnad. 1.
Modernismen vid skiljovägen.
Observationer. 14
Psykologi och modernism. 11.
Tidskriftsrevy. 19. 20. 21.
Till de Pontinska träsken. Ett reseminne. 13,
Uppfostran till oärlighet. 18.


> Gå direkt till   1920   •   1921   •   1922   •   1923   •   1924  
•  
1925   •   1926   •   1927   •   1928   •   1929   på denna sida

<<Innehåll 1907–1919   •    >>Innehåll 1930–1939   •   >> Arkivets hemsida>> ÖGONEN UPP! Nya Argus första sekel (Nya Argus historik, 2011)

Prenumerera    •    E-post    •    Nya Argus hemsida