NYA ARGUS

Register 1930–1939

>> Faksimil: Eirik Hornborgs ledare »Tyranni» (1933) (PDF)>> ÖGONEN UPP! Nya Argus första sekel (Nya Argus historik, 2011)

>>Innehåll 1920–1929   •   >>Innehåll 1940–1949   •   >> Arkivets hemsida

> Gå direkt till
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
på denna sida

>>Arkivets hemsidaNYA ARGUS 1930

TJUGUTREDJE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:

RAGNAR FURUHJELM     JARL HEMMER
EIRIK HORNBORG     ERIK KIHLMAN
HUGO E. PIPPING     HANS RUIN
EMIL ZILLIACUS

A. Författarnamn och pseudonymer.

Appelberg, Bertel: Hjalmar Söderbergs senaste novellsamling. 3.
Appelberg, Bertel: Studentnovellistik. 6.
Berg, Ruben G:son: En episod i Den siste atenaren. 1.
Bergman, Gösta M.: Från Stockholms teaterhorisont. 4.
Beyer, Harald: Sigrid Undsets nye bok. 4.
Boëthius, Axel: Strödda intryck från en resa genom Italien i oktober 1930. 20.
Castrén, Gunnar: Det enda nödvändiga. 13.
Dahl, Hjalmar: Fallet Bobrikoff. 1.
Dahl, Hjalmar: Bättre än sitt rykte. 4.
Dahl, Hjalmar: Reklam och kultur. 11.
Diktonius, Elmer: Till en Bechstein-flygel. 7.
Edfelt, Johannes: Fridas andra bok. 2.
Edfelt, Johannes: En norsk lyriker. 10.
Ekelund, Erik: Teater i Stockholm. 18.
Ekhammar, Hugo: Ryske antikrist. 6.
Enckell, Rabbe: Fröding och modernismen. 18.
Fabritius, Harry: Skola vi bygga nya fängelser? 18.
Furuhjelm, Ragnar: Är en transneptunisk planet funnen? 11.
Furuhjelm, Ragnar: Den svenska riksdagspolitiken och den svenska opinionen, 13.
Gadolin, C. A. J.: Negativ inställning. 19.
Gallén, Jarl: Tidskriftsrevy. 1. 4. 7. 8. 10. 13. 16. 19.
Gallén, Jarl: Påven och Sovjetryssland. 10.
Gallén, Jarl: Lag och rätt (Diskussion). 16.
Gripenberg, Bertel: Kortleken. 1.
Gripenberg, Bertel: Gycklare. 7.
Gummerus, Herman: Anti- polsk propaganda i Frankrike. 3.
Gummerus, Herman: Kagalens historia. 7.
Gummerus, Johannes: Aktivt och passivt (Diskussion). 10.
Gyllenberg, Rafael: Messiasfrågan. 9.
Gyllenberg, Rafael: Slagord och gester. 15.
Hahl, Nils-Gustav: Per Krohg. 3.
Hahl, Nils-Gustav: Pissarro och Sisley. 7.
Hahl, Nils-Gustav: Apropå skulpturutställningen. 16.
Hahl, Nils-Gustav: Från Matisse till Segonzac. 21.
Hammarström, M.: En roman om kejsar Tiberius. 7.
Hedvall, Ruth: John Landquists bok om finlandssvensk litteratur. 8.
Hedvall, Ruth: Nordiskt och österländskt i Karolinerna. 20.
Hemmer, Jarl: Anteckningar om konst och om viktigare ting. I–VIII. 1. 2. 3.
Hemmer, Jarl: I passionstiden 1930. 6.
Hemmer, Jarl: En förklaring till Greta Langenskjöld. 7.
Hemmer, Jarl: Yrjö Hirn (Inför sextioårsdagen). 20.
Hildén, Henrik: Om två memoarverk. 5.
Hirn, Yrjö: Fascismen, lagarna och friheten. 13.
Hornborg, Eirik: Männen vid fronten. 2.
Hornborg, Eirik: Essayer och kåserier. 6.
Hornborg, Eirik: Fascistiska tendenser. 8.
Hornborg, Eirik: Det aktiva motståndspartiets program. 8.
Hornborg, Eirik: Europas stigande stjärna. 10.
Hornborg, Eirik: Aktivt och passivt (Diskussion). 10.
Hornborg, Eirik: Fascismen i fullt flor. 12.
Hornborg, Eirik: "Gud och djävulen". 13.
Hornborg, Eirik: Lapporörelsens Janusanlete. 14.
Hornborg, Eirik: Inför valen. 15.
Hornborg, Eirik: Svar till herr Jarl Gallén (Diskussion). 16.
Hornborg, Eirik: Huru långt skall man gå?. 17.
Hornborg, Eirik: Den brustna bågens klang. 18.
Hornborg, Eirik: Positiv negativism. 19.
Interlokutören: Topelius-monumentet. 21.
Kihlman, Erik: En bok om förkrigsungdom. 2.
Kihlman, Erik: Ola Hanssons ungdomsdiktning. 11.
Kihlman, Erik: Kring ett dagboksblad i Tavaststjernas brev till Nixe. 12.
Kihlman, Erik: Ny norsk prosa. 12.
Kihlman, Erik: Ny finsk prosa. 13.
Kihlman, Erik: Två danska romaner. 14.
Kihlman, Erik: Från proletär till imperialist. 16.
Kihlman, Erik: Bladet och blodet. 17.
Kihlman, Erik: Kierkegaard som verklighetsskildrare, 17.
Kihlman, Erik: Ny inhemsk skönlitteratur. I–III. 19. 20. 21.
Kihlman, Erik: Tre reseskildringar. 21.
Kn: Från synfältet (Hagar Olssons "Det blåser upp till storm"). 20.
Kutter, Hans: Tidskriftsrevy. 3. 6. 9. 14. 17.
Lagerborg, Rolf: Intentionalitetens apoteos. 10.
Langenskjöld, Greta: "Guds raka krav". 7.
Langenskjöld, Greta: Svar till Jarl Hemmer. 8.
Larsson, Hans: Om själen. I–IV. 8. 9.
Möller, Birgit: Nära Dickens. 9.
Mörne, Arvid: Två dikter. 3.
Mörne, Arvid: Tre dikter av Lenau. 12.
Mörne, Barbro: Här kring elden stå vi —. 18.
N.-G. H.: Från synfältet (Topelius-monumentet). 20.
Nordenstreng, Rolf: Brännande rasfrågor i Finland. 11.
Numelin, Ragnar: En bok om floder och sjöar. 15.
Olsoni, Eric: Teater. 3. 5. 6. 9. 11. 17. 19. 21.
Olsoni, Eric: Recitationskonst. 10.
Pettersson, Bror: Mitogenetiska strålar. 8.
Pipping, Hugo E.: Från Lappo till – Oravais? 12.
Pipping, Hugo E.: Det proportionella valsättet i motvind, 13.
Pipping, Hugo E.: Hotet mot författningen. 15.
Pipping, Hugo E.: Borgerlig samverkan – svensk splittring? 16.
Pipping, Hugo E.: Amerikas välstånd. I–II. 17. 18.
Pipping, Hugo E.: Borgerlighetens bärande intresse. 19.
Pipping, Hugo E.: Ett tiondedels årtionde ur Finlands historia. 21.
Pontán, Einar: Till red. för Nya Argus. 15.
Proteus: Från synfältet. 2. 5. 6. 11. 14.
Ramsay, Henrik: Panem et circenses. 6.
Renvall, Viola: Att vandra ensam över stora slätter. 4.
Ruin, Hans: Plats för individerna. 3.
Ruin, Hans: Reflexioner. 5.
Ruin, Hans: Ljudfilmen. 8.
Ruin, Hans: Lyssnespelet. 10.
Ruin, Hans: Estetik och kristendom. 15.
Ruin, Hans: När affekterna ha ordet. 16.
Rundt, Joel: Ett ensamt och gulnat blad. 19.
Segerstråle, Lennart: Russows Bruno Liljefors-essay. 1.
Selander, Sten: På biblioteket. 5.
Stolpe, Sven: En ny bok av Paul Elmer More. 5.
Stolpe, Sven: Shakespeare i ny belysning. 12.
Stolpe, Sven: Pelle Molin i vetenskaplig belysning. 15.
Stolpe, Sven: Thomas Mann contra Hitler. 21.
Strengell, Gustav: Stockholmsutställningen 1930. 14.
Svensk- och finsktalande svensk finländare: Från synfältet. 15.
Söderholm, Kerstin: Om diktning och "ny mentalitet". 13.
Tegengren, Jacob: Aeolsharpan. 9.
Tegengren, Jacob: Skuggor. 17.
Therman, Erik: Den finska modernismens psyke. 9.
Therman, Tor: Boken om Finlands tillblivelse. 4.
V allgren, Ville: Svar till svensk finländare. 17.
Werin, Algot: Resning i målet. I–II. 1. 2.
Wright, Tor v.: Europas sjunkande stjärna. I–II. 4. 5.
Zilliacus, Emil: Bland bönder i Sutri. 14.
Åsberg, Carl Sam: Trappan. 14.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

(Almqvist, C. J. L.) Resning i målet. I–II. 1. 2.
Amerikas välstånd. I–II. 17. 18.
Attorps, Gösta: Pelle Molin. 15.
(Bengtsson, Frans G.: Litteratörer och militärer) Essayer och kåserier. 6.
(Bobrikoff, Nikolaj) Fallet Bobrikoff. 1.
(Bojer, Johan: Folk ved siøen) Ny norsk prosa. 12.
(Brandt, Frithiof: Den unge Kierkegaard) Kierkegaard som verklighetsskildrare. 17.
Brännande rasfrågor i Finland. 11.
(Buchholtz, Johannes: Skaersilden) Två danska romaner. 14.
(Danska romaner) Två danska romaner. 14.
("De fjorton bästa studentnovellerna") Studentnovellistik. 6.
Den finska modernismens psyke. 9.
(Diktonius, Elmer: Stark men mörk) Ny inhemsk skönlitteratur. 19.
(Egge, Peter: Våre gjerninger) Ny norsk prosa. 12.
Ekelund, Erik: Ola Hanssons ungdomsdiktning. 11.
(Ekhammar, Hugo: Odal och ödemark) Tre reseskildringar. 21.
(Enckell, Olof: Ett klosteräventyr) Ny inhemsk skönlitteratur. II. 20.
(Enckell, Rabbe: Ljusdunkel) Ny inhemsk skönlitteratur. II. 20.
Estetik och kristendom. 15.
(Estlander, Bernhard: Elva årtionden) Ett tiondedels årtionde ur Finlands historia. 21.
Europas sjunkande stjärna. I–II. 4. 5.
Europas stigande stjärna. 10.
(Fangen, Ronald: Nogen unge mennesker) En bok om förkrigsungdom. 2.
(Fröding, Gustaf) Fröding och modernismen. 18.
(Gressman, Hugo) Messiasfrågan. 9.
(Gripenberg, Bertel: Vid gränsen) Ny inhemsk skönlitteratur. II. 20.
(Gunnarsson, Gunnar: Svartfugl) Två danska romaner. 14.
(Haarla, Lauri: Syylliset ja syyttömät) Ny finsk prosa. 13.
(Hagberg, Knut: Av Vasarnas ätt) Essayer och kåserier. 6.
(Hansen, Lars: Hvalrossen av Tromsø) Ny norsk prosa. 12.
(Hansson, Ola) Ola Hanssons ungdomsdiktning. 11.
(Heidenstam, Verner v.) Nordiskt och österländskt i Karolinerna. 20.
(Hildén, Henrik: Västvart med morgontåget) Tre reseskildringar. 21.
Hirn, Yrjö (Inför sextioårsdagen). 20.
(Hoel, Sigurd: Ingenting) Ny norsk prosa. 12.
(Hornborg, Eirik: Finlands hävder. I) Boken om Finlands tillblivelse. 4.
(Hästesko-Heporauta, Elsa: Ursula Keivaara) Ny finsk prosa. 13.
(Janson, Ture: Jag är en konung) Ny inhemsk skönlitteratur. 19.
(Järnefelt, Arvid: Vanhempieni romaani II) Ny finsk prosa. 13.
(Järventaus, Arvi: Rummut) Ny finsk prosa. 13.
(Jaaskeläinen, Lempi: Weckrothin perhe) Ny finsk prosa. 13.
Kagaiens historia. 7.
(Karri, Unto: Sodoma) Ny finsk prosa. 13.
(Kivimaa, Arvi: Epajumala) Ny finsk prosa. 13.
(Kivimaa, Arvi: Helsinki-Pariisi-Moskova) Ny finsk prosa. 13.
(Kierkegaard, Sören) Kierkegaard som verklighetsskildrare. 17.
Landquist, John: Modern svensk litteratur i Finland. 8.
(Laurin, Carl G.: Minnen 1868-88) Om två memoarverk. 5.
(Mann, Thomas) Thomas Mann contra Hitler. 21.
(Mattsson, Gustaf) Bladet och blodet. 17.
(Merenmaa, Martti: Nocturno) Ny finsk prosa. 13.
Messiasfrågan. 9.
(Molin, Pelle) Pelle Molin i vetenskaplig belysning. 15.
(More, Paul Elmer: The Demon of the Absolute) En ny bok av Paul Elmer More. 5.
Männen vid fronten. 2.
(Mörne, Arvid: Den förborgade källan) Ny inhemsk skönlitteratur. 19.
Ny finsk prosa. 13.
Ny norsk prosa. 12.
Ny inhemsk skönlitteratur I–III. 19. 20. 21.
(Olsson, Hagar: Det blåser upp till storm) Ny inhemsk skönlitteratur. 20.
(Olsson, Hagar:) Från synfältet. 20.
(Olsson, Hagar:) Om diktning och "ny mentalitet". 13.
Om diktning och "ny mentalitet". 13.
Ording, Hans: Estetikk og kristendom. 15.
(Ossian-Nilsson, K. G.) Från proletär till imperialist. 16.
Panem et circenses. 6.
(Pekkanen, Toivo: Satama ja meri) Ny finsk prosa. 13.
Plats för individerna. 3.
(Priestley, John Boyton) Nära Dickens. 9.
Påven och Sovjetryssland. 10.
(Raila, Hellä: Veren voima) Ny finsk prosa. 13.
Reklam och kultur. 11.
(Reuter, Julio: Kagalen. II) Kagalens historia. 7.
(Ruin, Hans: Själens försvarsproblem) Om själen. I–IV. 8. 9.
(Rydberg, Viktor) En episod i "Den siste atenaren". 1.
(Schücking, Levi L.) Shakespeare i ny belysning. 12.
(Seppänen, Unto: He janosivat elämää) Ny finsk prosa. 13.
(Sherriff, R. C.) Männen, vid fronten. 2.
(Sivertsen, Sivert: Mot øst) Ny norsk prosa. 12.
Sjöberg, Birger: Fridas andra bok. 2.
(Sylvander, Stefan: Fromma visor) Ny inhemsk skönlitteratur. III. 21.
(Söderberg, Hjalmar) Hjalmar Söderbergs senaste novellsamling. 3.
(Söderhjelm, Alma: Min värld. I) Om två memoarverk. 5.
(Söderholm, Kerstin: Det var icke verklighet) Ny inhemsk skönlitteratur. II. 20.
(Sörlin, Anton) Studentnovellistik. 6.
(Tallqvist, Allan: Topi från Sörnäs) Ny inhemsk skönlitteratur. III. 21.
(Talvio, Maila: Itämeren tytär. I.) Ny finsk prosa. 13.
(Tavaststjerna, Karl A.) Kring ett dagboksblad i Tavaststjernas brev till Nixe. 12.
(Tegen, Gunhild) Studentnovellistik. 6.
(Therman, Erik: Dagrar) Ny inhemsk skönlitteratur. II. 20.
(Thrap-Meyer, Johannes: Over rimet vold) Ny norsk prosa. 12.
(Tigerstedt, örnulf: Vi resa söderut) Tre reseskildringar. 21.
(Turgenlev, Ivan) Bättre än sitt rykte. 4.
(Undset, Sigrid) Sigrid Undsets nye bok. 4.
(Uurto, Iris: Tulta ja tuhkaa) Ny finsk prosa. 13.
(Wallén, Axel: Från vattnets rike) En bok om floder och sjöar. 15.
(Waltari, Mika: Yksinäisen miehen juna) Ny finsk prosa. 13.
(Wändahl, Axel) Studentnovellistik. 6.
(Zilliacus, Emil: Italienare) Ny inhemsk skönlitteratur. 11. 20.
(Åkerhielm, Annie: Tiberius) En roman om kejsar Tiberius. 7.
(Øverland, Arnulf) En norsk lyriker. 10.

Dikter.

Diktonius, Elmer: Till en Bechstein-flygel. 7.
Gripenberg, Bertel: Kortleken. 1.
Hemmer, Jarl: I passionstiden 1930. 6.
Langenskjöld, Greta: "Guds raka krav". 7.
Mörne, Arvid: Två dikter. 3.
Mörne, Arvid: Tre dikter av Lenau. 12.
Mörne, Barbro: Här kring elden stå vi —. 18.
Renvail, Viola: Att vandra ensam över stora slätter. 4.
Rundt, Joel: Ett ensamt och gulnat blad. 19.
Selander, Sten: På biblioteket. 5.
Tegengren, Jacob: Aeolsharpan. 9.
Tegengren, Jacob: Skuggor. 17.
Åsberg, Carl Sam: Trappan. 14.

Konst.

Apropå skulpturutställningen. 16.
Från Matisse till Segonzac. 21.
Från Stockholms teaterhorisont. 4.
Männen vid fronten. 2.
Per Krohg. 3.
Pissarro och Sisley. 7.
Recitationskonst. 10.
Russows Bruno Liljefors-essay. 1.
Stockholmsutställningen 1930. 14.
Teater. 3. 5. 6. 9. 11. 17. 19. 21.
Teater i Stockholm. 18.
Topelius-monumentet (Från synfältet). 20. 21.

Naturvetenskap.

Brännande rasfrågor i Finland. 11.
Mitogenetiska strålar. 8.
Är en transneptunisk planet funnen? 11.

Filosofi.

Intentionalitetens apoteos (Eller huru själstron upprinner i andemeningen). 10.
Lag och rätt (Diskussion). 16.
Om själen I–IV. 8. 9.
Plats för individerna. 3.

Historia.

Aktivt och passivt (Diskussion). 10.
Av Vasarnas ätt (Essayer ocn kåserier). 6.
Boken om Finlands tillblivelse. 4.
Det aktiva motstandspartiets program. 8.
Ett tiondedels årtionde ur Finlands historia. 21.
Från Lappo till – Oravais? 12.
Kagalens historia. 7.
Påven och Sovjetryssland. 10.

Politik.

Amerikas välstånd. I–II. 17. 18.
Anti-poisk propaganda i Frankrike. 3.
Borgerlighetens barande intresse. 19.
Borgerlig samverkan – svensk splittring? 16.
Den brustna bågens klang. 18.
Den svenska riksdagspolitiken och den svenska opinionen. 13.
Det aktiva motståndspartiets program. 8.
Det enda nödvändiga. 13.
Det proportionella valsättet i motvind. 13.
Europas sjunkande stjärna. I–II. 4. 5.
Europas stigande stjärna. 10.
Fallet Bobrikoff. 1.
Fascismen i fullt flor. 12.
Fascismen, lagarna och friheten. 13.
Fascistiska tendenser. 8.
Från Lappo till – Oravais? 12.
Från synfältet. 14.
"Gud och djävulen". 13.
Hotet mot författningen. 15.
Huru långt skall man gå? 17.
Inför valen. 15.
Lag och rätt (Diskussion). 16.
Lapporörelsens Janusanlete. 14.
Negativ inställning. 19.
När affekterna ha ordet. 16.
Positiv negativism. 19.
Slagord och gester. 15.
Thomas Mann contra Hitler. 21.

Särskilda artiklar.

Anteckningar om konst och om viktigare ting. I–VIII. 1. 2. 3.
Bland bönder i Sutri. 14.
En förklaring till Greta Langenskjold. 7.
Från synfältet. 2. 5. 6. 11. 14. 15. 20.
Gycklare. 7.
Ljudfilmen. 8.
Lyssnespelet. 10.
När affekterna ha ordet. 16.
Plats för individerna. 3.
Reflexioner. 5.
Reklam och kultur. 11.
Ryske antikrist. 6.
Slagord och gester. 15.
Svar till Jarl Hemmer. 8.
Svar till svensk finländare. 17.
Tidskriftsrevy. 1. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 14. 16. 17. 19.
Till red. för Nya Argus. 15.
Skola vi bygga nya fängelser? 18.
Strödda intryck från en resa genom Italien i oktober 1930. 20.


> Gå direkt till
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 1931

TJUGUFJÄRDE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:

RAGNAR FURUHJELM     JARL HEMMER
EIRIK HORNBORG     ERIK KIHLMAN
HUGO E. PIPPING     HANS RUIN
EMIL ZILLIACUS

A. Författarnamn och pseudonymer.

Agrell, Sigurd: Diskussion (Lek med vetenskap, ett genmäle). 12.
Agrell, Sigurd: Diskussion (Svar till prof. Hugo Pipping). 13.
Bendz, Ernst: Paul Valéry. 2.
Bendz, Ernst: En frondör. 7.
Bendz, Ernst: Mot strömmen. 18.
Beyer, Harald: En norsk lyriker. 2.
Bohlin, Torsten: Diskussion (Den Höffdingska etikens struktur). 12.
Bourgeois: "Pjatiletkan". 14.
Diktonius, Elmer: Uvertyr. 3.
Diktonius, Elmer: Mitt i partituret. 6.
Diktonius, Elmer: Tre spalter musik. 8.
Diktonius, Elmer: Coda. 10.
Diktonius, Elmer: Det enkla. 15.
Diktonius, Elmer: Biologik. 17.
Diktonius, Elmer: En takt försenad. 18.
Diktonius, Elmer: Från Ranta till Thibaud. 19.
Diktonius, Elmer: Festligt och postfestum. 21.
Eckhoff, Lorentz: Diskussion ("Den nye Litteraturforskning"). 16.
Edfelt, Johannes: Agnes von Krusenstjerna och hennes senaste roman. 6.
Ekelund, Erik: Svenska modernister. 1.
Ekelund, Erik: Svenskt potpourri. 4.
Ekelund, Erik: Dikt och landskap. 8.
Ekelund, Erik: Grisslehamn-Friedrichsruh-Paris. 11.
Ekelund, Erik: Ny finsk prosa. 13.
Ekelund, Erik: Nationalekonomien som vetenskap. 15.
Ekelund, Erik: Böcker från Norge och Island. 16.
Eklund, R. R.: Reflexioner. 2.
Enckell, Rabbe: Diskussion (Egocentricitet och verklighetsflykt). 1.
Fangen, Ronald: Fra og til kulturen. 14.
Frosterus, Sigurd: Werner Söderhjelm. 3.
Frosterus, Sigurd: Axel Gallen-Kallela. 6.
Frosterus, Sigurd: Kring "Novecento Italiano". 19.
Furuhjelm, Annie: Ellen Key. 4.
Furuhjelm, Ragnar: En valteknisk fråga. 3.
Furuhjelm, Ragnar: Pluto. 13.
Furuhjelm, Ragnar: En ny astronomisk lärobok. 13.
Granlund, Giri: Tre dikter. 16.
Gripenberg, Bertel: En av Columbi män. 8.
Gyllenberg, Rafael: Naturlig moral och kristen etik. 10.
Gyllenberg, Rafael: Diskussion (Naturlig moral och kristen etik ännu en gång; svar till Kalle Sandelin). 11.
Hahl, Nils Gustav: "Onatur". 1.
Hahl, Nils Gustav: Väinö Aaltonen som målare. 19.
Hammarström, Magnus: Historien inför självibesinning. 9.
Hemmer, Jarl: En bretagnisk styrmansballad. 1.
Hemmer, Jarl: Långt från land. 6.
Hemmer, Jarl: Erik Axel Karlfeldt. 8.
Hemmer, Jarl: Vägen tillbaka. 14.
Hemmer, Jarl: Stor lyrik från Sverige. 21.
Hildén, Henrik: Tre memoarverk. 5.
Hildén, Henrik: Schlage die Trommel... 21.
Hintze, Bertel: Ny museiregi. 6.
Him, Yrjö: Jorden krymper, jorden växer. 2.
Hornborg, Eirik: Inför presidentvalet, l,
Hornborg, Eirik: Våldet i historien. 4.
Hornborg, Eirik: Kring Gustav Adolf. 5.
Hornborg, Eirik: Den svages tröst. 11.
Hornborg, Eirik: Statsibyggare. 21.
Jung, Bertel: Riksdagshuset. 5.
Kihlman, Erik: Diskussion (Egocentricitet och verklighetsflykt; svar till Rabbe Enckell). 1.
Kihlman, Erik: En debut, ett mellanspel och ett avsked. 3.
Kihlman, Erik: Drömmen om Stor-Finland. 4.
Kihlman, Erik: En bok om Kristi efterföljelse. 16.
Kihlman, Erik: Legenden om Silja. 16.
Kihlman, Erik: Den stora nordiska romanpristävlingen. 17.
Kihlman, Erik: Ny lyrik. 17.
Kihlman, Erik: Två diktsamlingar och en debutroman. 18.
Kihlman, Erik: Ny lyrik. II. 19.
Kihlman, Erik: Ett norskt succédrama och en norsk roman. 19.
Kihlman, Erik: Yrjö Hirn och hans nya bok. 20.
Kihlman, Erik: Örnulf Tigerstedts dikter. 20.
Kihlman, Erik: I bokmarginalen. 20.
Kihlman, Erik: Två prosaister. 21.
Klackenberg, Torsten: Inbillningens värld. 7.
Kranck, E. H: En modern lärobok i geologi. 18.
Lagerborg, Rolf: Fjärde budet. 20.
Landtman, Gunnar: Finländska Eldslandsforskare. 3.
Langskoj, S.: Två dikter från Turkestan. 10.
Lesch, Bruno: Stormakten Sverige-Finland. 5.
Lesch, Bruno: Saint-Simon och Paneuropa. 9.
Lilius, Albert: En bok om skolreform. 14.
Malmström, Nicken: Aforismer. 5.
Mörne, Arvid: Finlands svenska problem. I–IV. 7. 8.
Mörne, Arvid: Det ringer kväll i gårde. 16.
Niininen, Margit: Karl Röttger. 10.
Numelin, Ragnar: Norden i Sainte Geneviève. 1.
Numelin, Ragnar: Franskt och schweiziskt turistlandskap. 13.
Olsoni, Eric: Teater. 3. 5. 7. 9. 11. 16. 18. 20.
Palmgren, Rolf: Några synpunkter i stadens grönfläckspolitik. I. 11.
Pettersson, Bror: Flyttfågelproblemet. 9.
Pipping, Hugo: Bokstavsvägning. 10.
Pipping, Hugo: Diskussion (Svar till prof. Sigurd Agrell). 12.
Pipping, Hugo E: Svenska Folkpartiet och Svenska Vänstern. 2.
Pipping, Hugo E: Sparsamheten i vanrykte? 3.
Pipping, Hugo E: Tjänande och förtjänande företagare. 10.
Pipping, Hugo E: Inmalning och inblandning. 15.
Pipping, Hugo E: Nytt hjälpmedel för forskare. 15.
Pipping, Hugo E: Vacklande värden. 16.
Pipping, Hugo E: Ad interim. 17.
Pipping, Hugo E: Merkantilism och industrialism. 19.
Pipping, Hugo E: Den ryska och den tyska örnen. 20.
Proteus: Från synfältet. 1. 2. 4. 5. 7. 9. 11. 15. 17. 19.
Proteus: Diskussion (Svar till Gösta Sumelius). 3.
Redaktionen: Förbudet på fallrepet. 20.
Ruin, Hans: Hjälten utan namn. 2.
Ruin, Hans: Svärdet och riket. 12.
Ruin, Hans: Glimtar från Europa. 18.
Ruin, Hans: Höst i Paris. 21.
Rundt, Joel: Två dikter. 7.
Sandelin, Kalle: Diskussion (Naturlig moral och kristen etik ännu en gång). 11.
Sandelin, Kalle: Diskussion (Höffding och Bohlin ännu en gång). 14.
Sanmark, Carl: Dagens stora skolfråga. 18.
Selander: Sten: Uppvaknande. 12.
Stangerup, Hakon: Den "nye" Litteraturforskning. 13.
Stangerup, Hakon: Dansk folkeviseforskning. 17.
Strengell, Gustaf: Kulturell understödspolitik. 15.
Sumelius, Gösta: Diskussion (Till Redaktionen för Tidskriften Nya Argus). 3.
Tegengren, Jacob: Priset. 15.
Therman, Erik: Snöland. 20.
Thulstrup, Åke: Förenta Staterna och krisen. 12.
Wright, Tor v.: Kristiden och staten. 6.
Zilliacus, Emil: Gran i vinterskog. 5.
Zilliacus, Emil: Mariano ännu en gång. 11.
Zilliacus, Emil: Venedigs kvinnor. 17.
Öhquist, Johannes: En tysk roman. 4.
Öhquist, Johannes: Obalanserade kvinnor. 9.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

(Ahnlund, Nils) Kring Gustav Adolf. 5.
(Asklund, Erik: Bara en början) Svenska modernister. 1.
(Auer, Väinö: Tulimaata tutkimassa) Finländska Eldslandsforskare. 3.
(Bergman, Bo: Trots allt) Stor lyrik från Sverige. 21.
(Bergman, Hjalmar: Clownen Jac) En debut, ett mellanspel och ett avsked. 3.
(Bergroth, Kerstin: Uusia sieluja) Ny finsk prosa. 13.
(Berl, Emmanuel: Mort de la pensée bourgeoise) En frondör. 7.
(Boëthius, Axel: Lindblads världshistoria. II, l-2) Historien inför självbesinning. 9.
(Bohlin, Torsten) Naturlig moral och kristen etik. 10.
(Borchardt, Rudolf: Das hoffnungslose Geschlecht) Obalanserade kvinnor. 9.
(Boye, Karin: Astarte) Den stora nordiska romanpristävlingen. 17.
(Buchholtz, Johannes: Susanne) Den stora nordiska romanpristävlingen. 17.
(Böök, Fredrik: Resa till Friedrichsruh) Grisslehamn-Friedrichsruh-Paris. 11.
(Christiansen, Sigurd: En reise i natten) Ett norskt succédrama och en norsk roman. 19.
(Christiansen, Sigurd: To levende og en død) Den stora nordiska romanpristävlingen. 17.
(Christiansen, Sigurd: Riket) Svärdet och riket. 12.
(Collet Vogt, Nils: Et liv i dikt) En norsk lyriker. 2.
(Colliander, Tito: Småstad) I bokmarginalen. 20.
(Dahl, Hjalmar: Erik Åmarks oro) Två diktsamlingar och en debutroman. 18.
(De 16 beste, noveller fra den nordiske konkurranse) Böcker från Norge och Island. 16.
Den stora nordiska romanpristävlingen. 17.
(Egge, Peter: Gjester) Den stora nordiska romanpristävlingen. 17.
(Ekelund, Vilhelm: Lyra och Hades, Spår och tecken) Dikt och landskap. 8. Fra og til kulturen. 14.
Ekman, Karl (se Estlander, B.)
(Ekstrand, Johannes G.: Segnälka B) Svenskt potpourri. 4.
(Enckell, Olof: Halmstacken) I bokmarginalen. 20.
(Enckell, Rabbe: Ett porträtt) Två prosaister. 21.
(Enckell, Rabbe: Vårens cistern) Ny lyrik. 17.
(Engström, Albert: Bouppteckning) Grisslehamn-Friedrichsruh-Paris. 11.
(Estlander, Bernh. och Ekman, Karl: Från hov och hav) Den ryska och den tyska örnen. 20.
(Fangen, Ronald: Erik) Ett norsk succédrama och en norsk roman. 19.
(Fem unga; unglitterär antologi) Svenska modernister. 1.
(Finne, Jalmari: Ikuinen kysymys) Ny finsk prosa. 13.
(Fogelqvist, Torsten: Västerlandet och den judiskt kristna etiken) Naturlig moral och kristen etik. 10.
Fra og til kulturen. 14.
(Ford, Henry: Framåt) Tjänande och förtjänande företagare. 10.
(Freud, Sigmund: Das Unbehagen in der Kultur) Fra og til kulturen. 14.
(Frosterus, Sigurd) Jorden krymper, jorden växer. 2.
(Furuhjelm, Rachel och Zilliacus, Laurin: Decroly-skolan) En bok om skolreform. 14.
(Gide, André: Divers) Mot strömmen. 18.
Haarla, Lauri: Halveksittu mies) Ny finsk prosa. 13.
(Hammenhög, Waldemar: Esther och Albert) Svenskt potpourri. 4.
(Hamsun, Knut: August) Böcker från Norge och Island. 16.
(Heckscher, Eli F.: Merkantilismen; Industrialismen) Merkantilism och industrialism. 19.
(Hemmer, Jarl: En man och hans samvete) En bok om Kristi efterföljelse. 16.
(Hirn, Yrjö: Beaumarchais) Yrjö Hirn och hans nya bok. 20.
(Hoel, Sigurd: En dag i oktober) Den stora nordiska romanpristävlingen. 17.
(Holmberg, Olle) Inbillningens värld. I-II. 7.
(Holmström, Ragnar: Den lycklige mannen) Svenskt potpourri. 4.
(Hornborg, Eirik: Finlands hävder. II) Stormakten Sverige-Finland. 5.
(Hornborg, Eirik: Hövdinganamnet) I bokmarginalen. 20.
(Hornborg, Harald: Patron Illbergs ungdomsdårskap) I bokmarginalen. 20.
(Hästesko-Heporauta, Elsa: Ursula Keivaara. III.) Ny finsk prosa. 13.
(Järnefelt, Arvid: Vanhempieni romaani. III) Ny finsk prosa. 13.
(Järventaus, Arvi: Rummut. IV) Ny finsk prosa. 13.
(Jörgen-Orme, Erling: Vi unga i Paris) Grisslehamn-Friedrichsruh-Paris. 11.
(Kallas, Aino: Pyhän joen kosto) Ny finsk prosa. 13.
(Kamban, Gudmundur: Skalholt) Böcker från Norge och Island. 16.
Key, Ellen. 4.
(Kivimaa, Arvi: Katu nousee taivaaseen) Ny finsk prosa. 13.
(Kjellgren, Josef: På snålskjuts genom Europa) Svenska modernister. 1.
(Kojo, Viljo: Neljäs käsky) Ny finsk prosa. 13.
(Kranck, E. H.: De slocknade eldarnas land) Finländska Eldslandsforskare. 3.
(Krusenstjerna, Agnes von: Fröknarna von Pahlen. I–II) Agnes von Krusenstjerna och hennes senaste roman. 6.
(Lagerborg, Rolf: Fransk livssyn) Schlage die Trommel... 21.
(Lagerkvist, Pär: Kämpande ande) En debut, ett mellanspel och ett avsked. 3.
(Lagerlöf, Selma: Ett barns memoarer) Svenskt potpourri. 4.
(Laurin, Carl G.: Minnen 1888-98) Tre memoarverk. 5.
(Leche-Löfgren, Mia) Ellen Key. 4.
(Leinonen, Artturi: Maakunnan sinetti) Ny finsk prosa. 13.
(Lindblads Världshistoria. II, 1–2) Historien inför självbesinning. 9.
(Lippman, Walter: Västerlandes räddning) Fra og till kulturen. 14.
(Lo-Johansson, Ivar: Mina städers ansikten) Grisslehamn-Friedrichsruh-Paris. 11.
(Lundkvist, Artur: Glöd, Naket liv, Svart stad, Jordisk prosa) Svenska modernister. 1.
(Lundquist, Ernst: Familjen Roberti) Svenskt potpourri. 4.
(Martinson, Harry: Spökskepp) Svenska modernister. 1.
(Matthis, Henry Peter: Nådens dag) Svenskt potpourri. 1.
(Myrdal, Gunnar: Vetenskap och politik i nationalekonomien) Nationalekonomien som vetenskap. 15.
(Mörne, Arvid: Det ringer kväll i gårde) Ny lyrik. H. 19.
(Niininen, Margit: Bakom gallret, Sökare och syndare) I bokmarginalen. 20.
(Nygren, Anders: Den kristna kärlekstanken genom tiderna) Naturlig moral och kristen etik. 10.
(Olsson, Hagar) Stor lyrik från Sverige. 21.
(Pekkala, Teuvo: Ja sitten äitini antoi minulle tukkapöllyä) Ny finsk prosa. 13.
(Ramsay, Wilhelm: Geologiens grunder) En modern lärabok i geologi. 18.
(Rauanheimo, Reino: Aamusta iltaan) Ny finsk prosa. 13.
(Rautala, Aku: Hehkuvan raudan miehiä) Ny finsk prosa. 13.
(Recke, Ernst v. der: Danmarks Fornviser. I–IV) Dansk folkeviseforskning. 17.
(Remarque, Erich) Vägen tillbaka. 14.
(Renvall, Viola: Juni) Två diktsamlingar och en debutroman. 18.
(Rundt, Joel: Ön och stjärnan) Två diktsamlingar och en debutroman. 18.
(Runestam, Arvid: Kärlek, tro, efterföljd) Naturlig moral och kristen etik. 10.
Röttger, Karl. 10.
(Salava, L.: På väg) Ny lyrik. 17.
(Sand, Sara: Tolv hav) Svenska modernister. 1.
(Sandgren, Gustav: Sju, Havet och vi) Svenska modernister. 1.
(Scott, Gabriel: Josefa) Böcker från Norge och Island. 16.
(Seidel, Ina: Das Wunschkind) En tysk roman. 4.
(Selander, Sten: En dag) Stor lyrik från Sverige. 21.
(Seppänen, Unto, Pyörivä seurakunta) Ny finsk prosa. 13.
(Sillanpää, F. E.: Nuorena nukkunut) Legenden om Silja. 16.
(Smirnoff, Karin: Första akten) Svenskt potpourri. 4.
(Stenroth, Otto: Ett halvt år som Finlands första utrikesminister) Den ryska och den tyska örnen. 20.
(Stiernstedt, Marika: Adjö min gröna ungdom) Tre memoarverk. 5.
(Stolpe, Sven: I dödens väntrum) En debut, ett mellanspel och ett avsked. 3.
(Strömgren, Elis och Strömgren, Bengt: Geelmuydens "Laerebog i astronomi") En ny astronomisk lärobok. 13.
(Söderhjelm, Alma, Min värld. II) Tre memoarverk. 5.
Söderhjelm, Werner. 3.
(Sörman, Py: Aloë) Den stora nordiska romanpristävlingen, 17.
(Tallqvist, Allan: Jaska och hans tös) I bokmarginalen. 20.
(Tegengren, Jacob: Beredelse) Ny lyrik. 17.
(Therman, Erik: Människan är mot människan upprorisk) Två prosaister. 21.
(Thunberg, Elswig: I ett främmande hus) Svenskt potpourri. 4.
(Tigerstedt, Örnulf: Block och öde) Örnulf Tigerstedts dikter. 20.
(Uurto, Iris: Ruumiin ikävä) Ny finsk prosa. 13.
(Vala, Erkki: Onnelliset pessimistit, Leijonajuhla) Ny finsk prosa. 13.
Valéry, Paul. 2.
(Valtari, Mika: Jättiläiset ovat kuolleet, Siellä missa miehiä tehdään) Ny finsk prosa. 13.
(Zilliacus, Emil: Templet) Ny lyrik. II. 19.
Zilliacus, Laurin (Se Furuhjelm, R.)

Dikter.

Diktonius, Elmer: Det enkla. 15.
Granlund, Giri: Tre dikter. 16.
Gripenberg, Bertel: En av Columbi män. 8.
Hemmer, Jarl: En bretagnisk styrmansballad. 1.
Hemmer, Jarl: Långt från land. 6.
Langskoj, S.: Två dikter från Turkestan, 10.
Mörne, Arvid: Det ringer kväll i gårde. 16.
Rundt, Joel: Två dikter. 7.
Selander, Sten: Uppvaknande. 12.
Tegengren, Jacob: Priset. 15.
Therman,, Erik: Snöland. 20.
Zilliacus, Emil: Gran i vinterskog. 5.
Zilliacus, Emil: Venedigs kvinnor. 17.

Konst.

Axel Gallen-Kallela. 6.
Coda. 10.
Biologik. 17.
En takt försenad. 18.
Festligt och postfestum. 21.
Från Ranta till Thibaud. 19.
Från synfältet (Axel Slangus’ tolkning av faderns roll i Marius). 4.
Kring ,,Novecento Italiano. 19.
Mitt i partituret. 6.
Ny museiregi. 6.
"Onatur". 1.
Riksdagshuset. 5.
Teater. 3. 5. 7. 9. 11. 16. 18. 20.
Tre spalter musik. 8.
Uvertyr. 3.
Väinö Aaltonen som målare. 19.

Naturvetenskap.

Flyttfågelproblemet. 9.
En modern lärobok i geologi. 18.
En ny astronomisk lärobok. 13.
Pluto. 13.

Filosofi.

Den Höffdingska etikens struktur (Diskussion). 12.
Fra og til kulturen. 14.
Höffding och Bohlin ännu en gång (Diskussion). 14.
Naturlig moral och kristen etik. 10.
Naturlig moral och kristen etik ännu en gång (Diskussion). 11.

Historia.

Bokstavsvägning. 10. 12. 13.
Dansk folkeviseforskning. 17.
Den ryska och den tyska örnen. 20.
Ellen Key. 4.
Historien inför självbesinning. 9.
Kring Gustav Adolf. 5.
Lek med vetenskap (Diskussion). 12.
Saint-Simon och Paneuropa. 9.
Stormakten Sverige-Finland. 5.
Svar till prof. Hugo Pipping (Diskussion). 13,
Svar till prof. Sigurd Agrell (Diskussion). 12.
Tre memoarverk. 5.
Werner Söderhjelm. 3.
Våldet i historien. 4.

Ekonomi och Politik.

Ad interim. 17.
Dagens stora skolfråga. 18.
Den svages tröst. 11.
Drömmen om Stor-Finland. 4.
En valteknisk fråga. 3.
Finlands svenska problem. I–IV. 7. 8.
Fjärde budet. 20.
Från synfältet. 1. 2. 4. 5. 7. 9. 11. 15. 17. 19.
Förbudet på fallrepet. 20.
Förenta staterna och krisen. 12.
Inför presidentvalet. 1.
Inmalning och inblandning. 15.
Kristiden och staten. 6.
Mefkantilism och industrialism. 19.
Nationalekonomien som vetenskap. 15.
"Pjatiletkan". 14.
Sparsamheten i vanrykte? 3.
Statsbyggare. 21.
Svar till Gösta Sumelius (Diskussion). 3.
Svenska Folkpartiet och Svenska Vänstern. 2.
Till Redaktionen för Nya Argus. 3.
Tjänande och förtjänande företagare. 10.
Vacklande värden. 16.
Våldet i historien. 4.

Diverse artiklar.

Aforismer. 5.
Biologik. 17.
Bokstavsvägning. 10. 12. 13.
Dagens stora skolfråga. 18.
Dansk folkeviseforskning. 17.
Den "nye" Litteraturforskning. 13. 16.
Egocentricitet och verklighetsflykt (Diskussion). 1.
Ellen Key. 4.
En bok om skolreform. 14.
Erik Axel Karlfeldt. 8.
Finländska Eldslandsforskare. 3.
Fra og til kulturen. 14.
Franskt och schweiziskt turistlandskap. 13.
Från synfältet. 1. 2. 4. 5. 7. 9. 11. 15. 17. 19.
Glimtar från Europa. 18.
Hjälten utan namn. 2.
Höst i Paris. 21.
Kulturell understödspolitik. 15.
Mariano ännu en gång. 11.
Norden i Sainte Geneviève. 1.
Nytt hjälpmedel för forskare. 15.
Några synpunkter i stadens grönfläckspolitik. I. 11.
Reflexioner. 2.
Werner Söderhjelm. 3.

> Gå direkt till
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 1932

TJUGUFEMTE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:
RAGNAR FURUHJELM     JARL HEMMER
EIRIK HORNBORG     ERIK KIHLMAN
HUGO E. PIPPING     HANS RUIN
EMIL ZILLIACUS

A. Författarnamn och pseudonymer.

Aas, L.: Lytton Strachey. 12.
Bendz, Ernst: Statskuppens teknik. 5.
Bendz, Ernst: Stalin. 9.
Bjerre, Poul: Diskussion (öppet brev till Jarl Hemmer). 20.
Björksten, S. R.: Något om § 14 Regeringsformen. 15.
Boëthius, Axel: Svenska minnen och märken i Rom. 13.
Castrén, Gunnar: Bertel Gripenbergs dikter. 19.
Castrén, Gunnar: Inhemsk prosa. 20.
Diktomus, Elmer: Nielsen och Klami. 1.
Diktomus, Elmer: Finsk litteraturöversikt. 3.
Diktomus, Elmer: Musikaliskt kalejdoskop. 4.
Diktomus, Elmer: Prihoda-Sibelius-Talich. 6.
Diktomus, Elmer: Orkestralt. 8.
Diktomus, Elmer: Den finska dikten. 9.
Diktomus, Elmer: Musikfesten. 11.
Diktomus, Elmer: Ny norsk prosa. 13.
Diktomus, Elmer: Man spelar upp. 17.
Diktomus, Elmer: Symfoniska hågkomster. 20.
Ekelund, Erik: Rikssvensk prosa. 8.
Ekelund, Erik: Vers och prosa från Sverige. 12.
Ekelund, Erik: Lyriska tolkningar. 14.
Ekelund, Erik: Amerikas "haabløse slægter". 15.
Ekelund, Erik: Ny inhemsk skönlitteratur. 19. 20. 21.
Ekelund, Erik: På reseäventyr. 21.
Eklund, R. R.: Anteckningar. 2.
Enckell, Rabbe: Humanism. 2.
Frosterus, Sigurd: Sibelius-koordinater. 7. 8.
Frosterus, Sigurd: Räknandet i fågelperspektiv. 18. 19.
Furuhjelm, Erik: Helsingfors Orkesterförening 1882-1932. 15.
Furuhjelm, Erik: "Där fick prof. Schnéevoigt sig!" (Diskussion). 18.
Furuhjelm, Erik: Operafrågans lösning (Från synfältet). 19.
Furuhjelm, Ragnar: Fri konkurrens om de nordiska lärostolarna. 4.
Furuhjelm, Ragnar: Eros besegrad. 11.
Furuhjelm, Ragnar: Vanföreställningar om astronomiska ting. 14.
Gripenberg, Bertel: Två miniatyrer. 1.
Gummerus, E. R.: Döda ideal. 9. 10. 11.
Gummerus, Herman: Lenin – den fanatiske småborgaren. 15.
Gyllenberg, Rafael: Nathan Söderblom. 7.
Gästrin, Jan: Ivar Kreuger i stort format. 16.
Hahl, Nils-Gustav: Nordisk grafik. 1.
Hahl, Nils-Gustav: Ett standardverk. 12.
Hahl, Nils-Gustav: En bok om Wrightarna. 13.
Hahl, Nils-Gustav: Kring en grupputställning. 18.
Hahl, Nils-Gustav: En konstnärs middagshöjd. 19.
Halifax: Historiens lärdomar. 12.
Hedvall, Ruth: Två dikter av Runeberg i dokumentarisk belysning. 4.
Hedvall, Ruth: Två dikter av V. A. Koskenniemi. 9.
Hemmer, Jarl: Diskussion (Svar till Hagar Olsson). 2.
Hemmer, Jarl: Sigrid Undset. 10.
Hemmer, Jarl: Förståelse och skuld. 17.
Hemmer, Jarl: Diskussion (Svar till Poul Bjerre). 20.
Hesselaa, Peder: Dansk Digtning i 1931. 4.
Hildén, Henrik: Bort från staden! 3.
Hildén, Henrik: Memoarer. 4.
Hornborg, Eirik: Efter förbudsslaget. 3.
Hornborg, Eirik: En bok om Runeberg. 3.
Hornborg, Eirik: Uppror. 5.
Hornborg, Eirik: Schanghai. 5.
Hornborg, Eirik: Diskussion (Svar till Z.). 6.
Hornborg, Eirik: Den psykologiska bakgrunden. 7.
Hornborg, Eirik: Det allmänna intresset. 13.
Hornborg, Eirik: Statschefens ställning. 14.
Hornborg, Eirik: Fördomar och fördomsfrihet. 17.
Hornborg, Eirik: Diskussion ("Gängse språkbruk"). 19.
Hornborg, Eirik: Gustav Adolfs minne. 20.
Hornborg, Eirik: Kejsargardet. 20.
Hornborg, Eirik: Diskussion (Svar till Örnulf Tigerstedt). 20.
Ilmoni, Rafael: Matematiskt potpourri. 17.
Kihlman, Bertel: En lekmans funderingar över Aldous Huxley. 2.
Kranck, E. H.: Ekonomiska gränser och politiska gränser. 18.
Lindqvist, Margit: Kritik över kritiker. 18.
Malmström, S. R.: Knut Hagbergs konservatism. 5.
Malmström, S. R.: Japans motiv. 10.
Modeen, Gunnar: Socialister och agrarer vid förbudsomröstningen. 2.
Modeen, Gunnar: Då Strindberg sökte sig förläggare i Finland. 11.
Mörne, Arvid: Fem dikter av Uuno Kailas. 3.
Nordman, C. A.: Svensk arkeologi. 11.
Numelin, Ragnar: Kring Donau. 4.
Nyberg, Paul: Den Topeliuska manuskriptsamlingen. I. 21.
Olsoni, Eric: En amerikanare. 1.
Olsoni, Eric: Teater. 1. 3. 5. 7. 10. 11. 15. 16. 17. 18. 20. 21.
Olsson, Hagar: Diskussion (Jarl Hemmers kritik av kritiken). 2.
Palmén, Erik: Bjerknes’ polarfrontteori. 6.
Pipping, Hugo: Sampo. 17.
Pipping, Hugo E.: Förbudsomröstningens konsekvenser. 1.
Pipping, Hugo E.: Redovisningens dag. 6.
Pipping, Hugo E.: Breven i "Finska förhållanden" och deras författare. 10.
Pipping, Hugo E.: Vårt dagliga bröd. 14.
Pipping, Hugo E.: Öst och väst. 21.
Proteus: Från synfältet. 1. 4. 8. 9. 19.
Ruin, Hans: Epilog till en grammofonskiva. 14.
Ruin, Waldemar: Goethe – människan. 8.
Svedlin, Thure: Författarnas situation. 9.
Söderhjelm, J. O.: Idrottens amatörproblem. 16.
Therman, Tor: Det svenska väldets upplösning. 2.
Thermænius, Edvard: Den svenska demokratien av i dag. 12. 13.
Thesleff, Greta: Glimtar ur norskt teaterliv. 19.
Thesleff, Greta: Björnson-jubiléet i Oslo I. 21.
Tigerstedt, Örnulf: Försvar för fördomarna i historien. 16.
Tigerstedt, Örnulf: Diskussion (Svar till Eirik Hornborg). 18.
Tigerstedt, Örnulf: Liberalt och antiliberalt. 20.
Tigerstedt, Örnulf: Diskussion (De borttappade citationstecknen). 20.
Z.: Diskussion ("Uppror och Schanghai"). 6.
Zilliacus, Emil: "De nya utgrävningarna i Rom". 1.
Zilliacus, Emil: Tre indiska dikter. 6.
Öhquist, Johannes: Kapitalism, liberalism och världskris. 6. 10.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

(Ahnlund, Nils: Gustav-Adolf den store) Gustav Adolfs minne. 20.
Amerikas "haabløse slægter". 15.
(Anderson, Amos: Ärkebiskop Nathan Söderblom i Finland 1927) Nathan Söderblom. 7.
(Asklund, Erik: Frukt) Vers och prosa från Sverige. 12.
(Asklund, Erik: Kvinnan är stor) Rikssvensk prosa. 8.
(Attorps, Gösta: Till Tatra) Kring Donau. 4.
(Aurell, Tage: Tybergs gård) Vers och prosa från Sverige. 12.
(Backman, Sigrid: De fåvitska trollen) Ny inhemsk skönlitteratur I. 19.
(Berggrav, Eivind: Nathan Söderblom) Nathan Söderblom. 7.
(Bessedovski, Grigori: Staline, L’Homme d’acier). Stalin. 9.
(Bildt, C.: Svenska minnen och märken i Rom) Svenska minnen och märken i Rom. 13.
(Bjerre, Poul: Kreuger) Ivar Kreuger i stort format. 16.
(Bjerre, Poul: Kreuger) Förståelse och skuld. 17.
(Björklund, Ingeborg: Kärleksdikt) Vers och prosa från Sverige. 12.
(Blomberg, Erik: Tolkningar, Nya tolkningar) Lyriska tolkningar. 14.
(Bojer, Johan: Mens årene går) Ny norsk prosa. 13.
(Borgvall, Ove: Det blommar i blåsten) Vers och prosa från Sverige. 12.
Breven i "Finska förhållanden" och deras författare. 10.
(Bromfield, Louis: Tidig höst) Amerikas "haabløse slægter". 15.
(Bromfield, Louis: : Den sällsamma historien om miss Annie Spragg) Amerikas haablose slaegter. 15.
(Bromfield, Louis: : Tjugofyra timmar) Amerikas "haabløse slægter". 15.
(Bryant, Arthur: Kring Charles II) Historiens lärdomar. 12.
(Buchholtz, Johannes: Susanne) Dansk Digtning i 1931. 4.
(Böök, Fredrik: Resa till Ungern) Kring Donau. 4.
(Claesson, Åke: Falska trubadurer) På reseäventyr. 21.
(Colliander, Tito: Huset där det dracks) Ny inhemsk skönlitteratur I. 19.
(Corbach, Otto: Offene Welt) Kapitalism, liberalism och världskris. 10.
(Dahl, Hjalmar: Uppbrott) Inhemsk prosa. 20.
(Dardel, Fritz von: Minnen från senare år 1888-1898) Memoarer. 4.
Den finska dikten. 9.
Den Topeliuska manuskriptsamlingen. I. 21.
(Diktonius, Elmer: Janne Kubik) Ny inhemsk skönlitteratur II. 20.
(dos Passos, John: Till Manhattan) Amerikas haabløse slægter. 15.
(Ekelöf, Gunnar: Sent på jorden) Vers och prosa från Sverige. 12.
(Eklund, R. R.: Den gåtfulla gästen) Ny inhemsk skönlitteratur H. 20.
(Enckell, Olof: Falska trubadurer) På reseäventyr. 21.
(Englund, C. G.: Tragiska sagor) Vers och prosa från Sverige. 12.
(Eriksson, C. T.: Mitt Afrika) På reseäventyr. 21.
(Falkberget, Johan: I hammerens tegn) Ny norsk prosa. 13.
(Fried, Ferdinand: Das Ende des Kapitalismus) Kapitalism, liberalism och världskris. 10.
(Freyer, Hans: Revolution von rechts) Kapitalism, liberalism och världskris. 10.
(Furuhjelm, Annie: Människor och öden) Öst och väst. 21.
(Gray, Cecil: Sibelius) Sibelius-koordinater. 7.
(Gelsted, Otto: Henimod Klarhed) Dansk Digtning i 1931. 4.
(Gjesdahl, Paul: Eksperiment) Ny norsk prosa. 13.
Goethe – människan. 8.
(Gripenberg, Bertel: Livets eko) Bertel Gripenbergs dikter. 19.
(Gudmundsson, Kristmann: Den blå kyst) Ny norsk prosa. 13.
(Gustaf-Janson, Gösta: Krisår) Rikssvensk prosa. 8.
(Gylphe, Thor E.: Stjärnfallet) Ny inhemsk skönlitteratur. 19.
(Hagberg, Knut: Burke, Metternich, Disraëli) Knut Hagbergs konservatism. 5.
(Hammenhög, Waldemar: Petterson & Bendel) Rikssvensk prosa. 8.
(Hansen, Olaf: Stemmer fra Stilheden) Dansk Digtning i 1931. 4.
(Hedvall, Ruth: Runeberg och hans diktning) En bok om Runeberg. 3.
(Hellström, Gustaf: Carl Heribert Malmros) Rikssvensk prosa. 8,
(Hildén, Henrik: Hjärtats tider) Ny inhemsk skönlitteratur. 19.
(Hoffmann, Kai: Det grønne Land) Dansk Digtning i 1931. 4.
(Hornborg, Eirik: Finlands hävder. III) Det svenska väldets upplösning. 2.
(Hornborg, Harald: Hakenskiölds på Sveaborg) Ny inhemsk skönlitteratur. 20.
(Huxley, Aldous) En lekmans funderingar över Aldous Huxley. 2.
(Högström-Löfberg, Elisabeth: Nära jorden) Rikssvensk prosa. 8.
(Jalander, Bruno: Kaukasiska år och politiska kristider) Öst och väst. 21.
(Jensen, Thit: Jørgen Lykke) Dansk Digtning i 1931. 4.
(Jeppesen, Niels: Pilatussonnen) Dansk Digtning i 1931. 4.
(Jørgensen, Johannes: Efterslæt) Dansk Digtning i 1931. 4.
(Johnson, Eyvind: Natten är här) Vers och prosa från Sverige. 12.
(Kailas, Uuno: Uni ja kuolema) Finsk litteraturöversikt. 3.
(Karmas, Johannes: Lembitu) Finsk litteraturöversikt. 3.
(Kianto, Ilmari: Nuori runoilijamaisteri) Finsk litteraturöversikt. 3.
(Kihlman, Bertel: Pilgrimsfärden) Inhemsk prosa. 20.
(Kivimaa, Armas: T. S. V.) Finsk litteraturöversikt. 3.
(Koskenniemi, V.: Kasvoja ja naamioita) Finsk litteraturöversikt. 3.
(Kyösti, Larin: Turun teinejä) Finsk litteraturöversikt. 3.
(Landquist, John: Humanism). 2.
(Langenskiöld, Greta: Ensamma steg) Ny inhemsk skönlitteratur. 19.
(Lauesen, Marcus: Og nu venter vi paa Skib) Dansk Digtning i 1931. 4.
(Laurin, Carl G.: Minnen 1898-1908) Memoarer. 4.
(Lehtonen, Joel) Finsk litteraturöversikt. 3.
(Leijonhufvud, Sigrid: Carl Gustaf Tessin och hans Åkerökrets) Bort från staden! 3.
(Lindström, Aune: Taiteilijaveljekset von Wright) En bok om Wrightarna. 13.
(Lindström, Sigfrid: Leksaksballongen) Rikssvensk prosa. 8.
(Lütken, Hulda: Lokesæd) Dansk Digtning i 1931. 4.
(Lyttken, Alice: Synkoper) Vers och prosa från Sverige. 12.
(Malaparte, C.: Technique du coup d’Etat) Statskuppens teknik. 5.
(Martinson, Harry: Nomad) Vers och prosa från Sverige. 12.
(Meinander, K. K.: Porträtt i Finland före 1840-talet) Ett standardverk. 12.
(Michaelis, Karin: Justine) Dansk Digtning i 1931. 4.
(Munk, Kaj: Cant) Dansk Digtning i 1931. 4.
(Nystedt, Olle: Nathan Söderblom) Nathan Söderblom. 7.
(Ortega y Gasset, José) Kapitalism,, liberalism och världskris. 6.
(Paavolainen, Olavi: Suursiivous) Från synfältet. 9.
(Parland, Henry: Återsken) Ny inhemsk skönlitteratur II. 20.
(Pedersen, Sigfred: Blaa Mandag) Dansk Digtning i 1931. 4.
(Pekkanen, Toivo: Kuolemattomat) Finsk litteraturöversikt. 3.
(Petersen, Nils: Sandalmagernes Gade) Dansk Digtning i 1931. 4.
(Rode, Helge: Den vilde Rose) Dansk Digtning i 1931. 4.
(Runeberg, J. L.) En bok om Runeberg. 3. Två dikter av Runeberg i dokumentarisk belysning. 4.
Räknandet i fågelperspektiv. 18, 19.
Sampo. 17.
(Sandel, Cora: Alberte og friheten) Ny norsk prosa. 13.
(Sandemose, Axel: En sjømann går iland) Ny norsk prosa. 13.
(Scott, Gabriel: Barkefletteren) Ny norsk prosa. 13.
(Selander, Sten: En dag) Diskussion. 2.
(Seppänen, Unto: Myrsky ja aurinko) Finsk litteraturöversikt. 3.
(Setälä, E. N.: Sammon arvoitus) Sampo. 17.
Sibelius-koordinater. 7. 8.
(Sillanpää, F. E.: Mot uppenbarelsen) Ny inhemsk skönlitteratur III. 21.
(Siwertz, Sigfrid: Saltsjöpirater) Rikssvensk prosa. 8.
(Steenberg, Bengt: Herremandsbørn) Dansk Digtning i 1931. 4.
Strachey, Lytton. 12.
(Suber, Margareta: Charlie) Vers och prosa från Sverige. 12.
Svensk arkeologi. 11.
Svenska minnen och märken i Rom. 13.
(Söderblom, Anna: Ett år) Nathan Söderblom. 7.
Söderblom, Nathan. 7.
(Söderhjelm, Alma: Min värld III) Memoarer. 4.
(Sønderby, Knud: Midt i en Jazztid) Dansk Digtning i 1931. 4.
(Sörlin, Anton: Stockholmsstudenter) Rikssvensk prosa. 8.
(Talvio, Maila: Hed-Ulla ja hanen kosijansa) Finsk litteraturöversikt. 3.
(Toppila, Heikki: Päästä meitä pahasta) Finsk litteraturöversikt. 3.
Undset, Sigrid. 10.
(Wulff, Johannes: O, Ungdom.) Dansk Digtning i 1931. 4.
(Waltari, Mika: Appelsiininsiemen) Finsk litteraturöversikt. 3.
(Väestön ravitseminen Suomessa) Vårt dagliga bröd. 14.
(Wägner, Elin: Gammalrödja) Rikssvensk prosa. 8.
(Wrede, Sigrid: Ilande skyar), Ny inhemsk skönlitteratur. 19.

Dikter.

Gripenberg, Bertel: Två miniatyrer. 1.
Tre indiska dikter (övers, av Emil Zilliacus). 6.
Två dikter av V. A. Koskenniemi (övers, av Ruth Hedvall). 9.

Konst.

Björn Thunströms utställning. 19.
Björnson-jubiléet i Oslo. 21.
En bok om Wrightarna. 13.
En konstnärs middagshöjd. 19.
Ett standardverk. 13.
Från synfältet. 16.
Glimtar ur norskt teaterliv. 19.
Helsingfors orkesterföretag 1832-1932. 15.
Kring en grupputställning. 18.
Kritik över kritiker. 18.
Man spelar upp. 18.
Musikaliskt kalejdoskop. 5.
Musikfesten. 11.
Nielsen och Klami. 1.
Operafrågans lösning (Från synfältet). 19.
Orkestralt. 8.
Prihoda-Sibelius-Talich. 6.
Rabbe Enckells utställning (Från synfältet). 16.
Symfoniska hågkomster. 20.
Teater. 1. 3. 5. 7. 10. 11. 15. 16. 17. 18. 20. 21.

Naturvetenskap.

Bjerknes’ polarfrontteori. 6.
Eros besegrad. 11.
Matematiskt potpourri. 17.
Vanföreställningar om astronomiska ting. 14.

Historia.

Breven i "Finska förhållanden" och deras författare. 10.
Den svenska demokratien av i dag. 12. 13.
Det svenska väldets upplösning. 2.
Fördomar och fördomsfrihet. 18.
Försvar för fördomarna i historien. 16.
Gustav Adolfs minne. 20.
Historiens lärdomar. 12.
Kejsargardet. 20.
Lenin – den fanatiske småborgaren. 15.
Liberalt och antiliberalt. 20.
Schanghai. 5.
Stalin. 9.
Statskuppens teknik. 5.

Ekonomi och Politik.

Den psykologiska bakgrunden. 7,
Det allmänna intresset. 13.
Efter förbudsslaget. 3.
Ekonomiska gränser och politiska gränser. 18.
Från synfältet. 1.
Förbudsomröstningens konsekvenser. 1.
Ivar Kreuger i stort format. 16.
Japans motiv. 10.
Kapitalism, liberalism och världskris. 6. 10.
Något om § 14 Regeringsformen. 15.
Redovisningens dag. 6.
Schanghai. 5.
Socialister och agrarer vid förbudsomröstningen. 2.
Statschefens ställning. 14.
Uppror. 5.
Vårt dagliga bröd. 14.

Diverse artiklar.

Epilog till en grammofonskiva. 14.
Fri konkurrens om de nordiska lärostolarna. 4.
Från synfältet. 1. 4. 8. 9. 16.
Författarnas situation. 9.
Idrottens amatörproblem. 16.

> Gå direkt till
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 1933

TJUGUSJÄTTE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:

RAGNAR FURUHJELM     JARL HEMMER
EIRIK HORNBORG     BERTEL KIHLMAN
HUGO E. PIPPING     HANS RUIN
EMIL ZILLIACUS

A. Författarnamn och pseudonymer.

Aas, L.: John Galsworthy som dramatiker. 13. 14.
Appelberg, Inge: Genom storfurstlig monokel. 19.
Bendz, Ernst: Hur blir man poet? 14.
Castrén, Gunnar: Erik Kihlmans bok om Mikael Lybeck. 14.
Castrén, Gunnar: Finsk lyrik i svensk dräkt. 19.
Colliander, Tito: Kritik och korruption. Från synfältet. 5.
Colliander, Tito: Stunden. 14.
Colliander, Tito: Mitt medvetandes skymning. 16.
Dahl, Hjalmar: Vägen till Chitambo. 18.
Dahl, Hjalmar: Vandraren och hjärtat. 20.
Dahlberg, Ragnar: Faksimileupplagan av Michael Agricolas skrifter. 8.
Diktonius, Elmer: Mest Sibelius. 1.
Diktonius, Elmer: Finska boknyheter, 2.
Diktonius, Elmer: Franskt, danskt, finskt- 4.
Diktonius, Elmer: Klaver och orkester. 6.
Diktonius, Elmer: Lugnande ord. 8.
Diktonius, Elmer: Musiken kontra våren. 9.
Diktonius, Elmer: Den sista. 11.
Diktonius, Elmer: Apropå musik. 13.
Diktonius, Elmer: Höstligt fräsch musik. 16.
Diktonius, Elmer: Lyckad fortsättning. 17.
Diktonius, Elmer: Musik och musikhistoria. 19.
Diktonius, Elmer: En finne och en ryss. 21.
Ekelund, Erik: Från den svenska bokmarknaden. 4.
Ekelund, Erik: Livsdyrkare. 5.
Ekelund, Erik: Andens försvarare. 6.
Ekelund, Erik: Ett litterärt storverk. 9.
Ekelund, Erik: Tom Sawyer i Rom. 12.
Ekelund, Erik: Litterärt mellanspel. 12.
Ekelund, Erik: Sveriges kolonier. 14.
Ekelund, Erik: Nationalsocialismens ekonomiska program. 16.
Fogelholm, Karl-Gustav: Om Guds gröna ängar. Från synfältet. 3.
Frosterus, Sigurd: Gösta Stenmans samling av finländsk konst. 4.
Frosterus, Sigurd: Människans förgrund och bakgrund. 10. 11.
Frosterus, Sigurd: Kring konstakademins utstälning. 20.
Gadolin, C. A. J.: Diskussion. "Urgammal germansk rättsuppfattning". 11.
Granit, Ragnar: I universitetsfrågan. 17.
Gripenberg, Bertel: Eino Leinos minne. 3.
Gripenberg, Bertel: Döden blåser. 17.
Grönvik, Ann-Mari: Adams och Evas moral. 3.
Gyllenberg, Rafael: Från Hellas till Kanaan. 19.
Hedvall, Ruth: Leende madonnor. 14.
Hemmer, Jarl: Två dikter på berget. 5.
Hemmer, Jarl: Avsked. 18.
Hemmer, Jarl: Minnestal. 21.
Hirn, Yrjö: Två böcker om judendom. 21.
Hornborg, Eirik: Konservatismens harakiri. 2.
Hornborg, Eirik: "Studentexamen". 4.
Hornborg, Eirik: Nationalismens janusanlete. 6.
Hornborg, Eirik: Diskussion. 8.
Hornborg, Eirik: Livets gyllene träd. 9.
Hornborg, Eirik: Tyranni. 12. (>>PDF)
Hornborg, Eirik: Kampen mot västern. 17.
Hornborg, Eirik: Kulturkamp. 20.
Ilmoni, R.: Några villkor för svensk samling. 10.
Kihlman, Bertel: I bokmarginalen. 19. 20.
Kihlman, Bertel: Ørnulf Tigerstedt och De heliga vägarna. 21.
Kihlman, Erik: Memoarer från Norge. 5.
Kihlman, Erik: Uuno Kailas. 7.
Kihlman, Erik: Norska romaner. 7.
Kihlman, Erik: Mynheer Peeperkorn och Baron Lackau. 12.
Kihlman, Erik: Erik Lindorm. 15.
Kihlman, Erik: Ilkka av Kaarlo Kramsu. Övers. 15.
Kihlman, Erik: Sillanpää. 18.
Kihlman, Lennart: "Historiens oblodigaste revolution". Från Synfältet. 10.
Kranck, H. E.: Autarki. 7.
Krokfors, Hj.: Två dikter. 12.
Lindblad, Boris: Spinoza och religionen. 1.
Malmström, S. R.: Adolf Hitler, hans liv och lära. 8.
Mickwitz, Gunnar: Grekisk fest och vardag. 21.
Modeen, Gunnar: Stagnationen i folkökningen och dess följder. 2. 3.
Mörne, Arvid: Dikter av Katri Vala. 4.
Mörne, Arvid: Två vandrare, en dikt av Friedrich Hebbel. 19.
Numelin, Ragnar: Nordens nyaste universitet. 16.
Nyberg, Paul: Den Topeliuska manuskriptsamlingen i universitetsbiblioteket, II. 1.
Ohrt, F.: Diskussion. 8.
Olsoni, Eric: Teater. 3. 5. 6. 8. 10. 11. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Olsoni, Eric: Levande teaterkritik. 4.
Olsoni, Eric: Stimulerande tankar om teater. 7.
Palmén, Erik: Utforskandet av atmosfärens övre skikt. 20.
Pipping, Hugo: Ännu en gång Sampo. (Diskussion). 6.
Pipping, Hugo: Slutreplik till professor Setälä. (Diskussion). 8.
Pipping, Hugo E.: Rundradion och politiken. 2.
Pipping, Hugo E.: Tvåtusen nylänningar. 7.
Pipping, Hugo E.: Jämvikt. 12.
Pipping, Hugo E.: Valiakttagelser. 13.
Pipping, Hugo E.: Partier i Sverige och Finland. 15.
Pipping, Hugo E.: Finlands väg till frihet. 18.
Pipping, Rolf: Vilhelm Ekelund. 1.
Proteus: Från synfältet. 5. 7.
Redaktionen: Ett kvarts sekel. 1.
Redaktionen: Erik Kihlman [nekrologi]. 17.
Renqvist, Henrik: En parentes. 9.
Ringbom, Nils-Erik: Diktonius’ musikbok. 21.
Ruin, Hans: Fridstöraren. 2.
Ruin, Hans: Tyskland på nära håll. 8.
Ruin, Waldemar: Robert Kajanus. 13.
Setälä, E. N.: Striden om Sampo. 5.
Setälä, E. N.: Sampo och askträdet. 7.
Söderhjelm, J. O.: Parlamentarismen i krig och kris. 3.
Tegengren, Jacob: Jag vill ej vandra vägen om... 14.
Thesleff, Greta: Björnson-jubiléet i Oslo. II. 1.
Thesleff, Greta: Glimtar ur norskt teaterliv. 6. 10.
Tigerstedt, Ørnulf: Två dikter. 6.
Tigerstedt, Ørnulf: Betraktelser angående "gängse språkbruk". 9.
Tigerstedt, Ørnulf: Diskussion. Svar till märket A. T. 11.
Tigerstedt, Ørnulf: Den absoluta nollpunkten. 12.
Tigerstedt, Ørnulf: Betraktelser angående vådan av en alltför fri konst. 16.
Tigerstedt, Ørnulf: Utkast angående släktskapsförbindelsen mellan bolsjeviker och "direktörer". 18.
Törnudd, Allan: Diskussion. Ett magert facit. 11.
Törnudd, Allan: "Den auktoritativa vetenskapen". 12.
v. Wright, Tor: Parlamentarism och krigföring. 4.
v. Wright, Tor: Förändrade perspektiv. 13.
Zilliacus, Emil: Alexandrinsk realism: en mim av Herondas. 9.
Zilliacus, Emil: Kasia. 17.
v. Zwehl, Otto: Andra rangens nation. 11.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

(Agricola, Mikael: Teokset I–III.) Faksimileupplagan av Michael Agricolas skrifter. 8.
(Alexander Michailovitj: När jag var storfurste av Ryssland) Genom storfurstlig monokel 19.
(Björnson, Björn: Hjemmet och vennerne). Memoarer från Norge. 5.
(Bödtker, Sigurd: Kristiania-Premierer gjennem 30 Aar) Levande teaterkritik. 4.
(Castrén, Gunnar: se Schück, Henrik).
(Colliander, Tito: Bojorna) I bokmarginalen. 20
(Diktonius, Elmer: Opus 12, Musik) Diktonius’ musikbok. 21.
(Duun, Olaf: Ettermaele) Norska romaner. 7.
(Egge, Peter: Vi uskyldige) Norska romaner. 7.
(Ehrenpreis, Marcus: Talmud, Fariseism-Urkristendom) Två böcker om judendom. 21.
(Ekelund, Vilhelm: Båge och lyra 1932) Vilhelm Ekelund. 1.
(Enckell, Olof: Vårt hjärta) Vandraren och hjärtat. 20.
(Engström, Anna Lenah: Elsa och kärleken) Från den svenska bokmarknaden. 4.
(Enckell, Rabbe: Landskapet med den dubbla skuggan) I bokmarginalen. 20.
(Fangen, Ronald: Duel) Norska romaner. 7.
Finsk lyrik i svensk dräkt. 19.
(Galsworthy, John) John Galsworthy som dramatiker. 1-II 13. 14.
(Gudmundson, Kristmann: Det hellige fjell) Norska romaner. 7.
(Gullberg, Hjalmar: Andliga övningar) Andens försvarare. 6.
(Henderson, Edward M.: Gyllene Hoppet) I bokmarginalen. 19.
(Herondas) Alexandrinsk eralism. En mim av Herondas, tredje seklet f. Kr. 9.
(Hornborg, Eirik: Finlands hävder. IV.) Finlands väg till frihet. 18.
(Hornborg, Eirik: Se Henderson, Edward M.)
(Hornborg, Torsten: Curt Beijerfelt från Fagervik stad) I bokmarginalen. 19.
(Huxley, Aldous: Du sköna nya värld) Den absoluta nollpunkten. 12.
(Johnson, Eyvind: Bobinack) Livsdyrkare. 5.
(Kailas, Uuno: Runoja) Finska boknyheter. 2.
(Kailas, Uuno: Runoja) In Memoriam. 7.
Kasia. 17.
(Kihlman, Erik: Mikael Lybeck) Erik Kihlmans bok om Mikael Lybeck. 14.
(Kihlman, Erik: och Arvid Mörne: Finsk dikt i svensk tolkning) Finsk lyrik i svensk dräkt. 19.
(Kihlman, Erik: ) Minnestal. 21.
(Koskela, Unto: Hedelmätön puu) Finska boknyheter. 2.
(Koskenniemi, V. A.: Nuori Goethe) Finska boknyheter. 2.
(Krag, Erik: Kampen mot Vester i russisk åndsliv) Kampen mot västern. 17.
(Krusenstjerna, Agnes von: En ung dam far till Djurgårdsbrunn) Litterärt mellanspel. 12.
(Lagerkvist, Pär: Konungen; Vid lägereld) Andens försvarare. 6.
(Lagerlöf, Selma: Dagbok för Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf) Från den svenska bokmarknaden. 4.
(Landgrén, Folke: Nyländska Avdelningens matrikel 1869-1900) Tvåtusen nylänningar. 7.
(Leino, Eino) Eino Leinos minne. 3.
(Lilja, Gertrud: Karl-Uno och sångerskan) Från den svenska bokmarknaden, 4.
(Lindberg, Per: Kring ridån) Stimulerande tankar om, teater. 7.
(Lindorm, Erik) Erik Lindorm. 15.
(Lundkvist, Artur: Vit man) Livsdyrkare. 5.
(Lybeck, Mikael) Mynheer Peeperkorn och Baron Lackau. 12.
(Lybeck, Mikael) Erik Kihlmans bok om Mikael Lybeck. 14.
(Majakovski, Vladimir: Comment on fait un poème) Hur blir man poet? 14,
(Malmberg, Bertil: Illusionernas träd) Andens försvarare. 6.
(Mann, Thomas) Mynheer Peeperkorn och Baron Lackau. 12.
(Moberg, Vilhelm: A. P. Rosell, Bankdirektör) Från den svenska bokmarknaden. 4.
Mynheer Peeperkorn och Baron Lackau. 12.
(Mörne, Arvid och Erik Kihlman: Finsk dikt i svensk tolkning) Finsk lyrik i svensk dräkt. 19.
(Mörne, Håkan: Medan mistralen blåser) I bokmarginalen. 19.
(Nordenstreng, Rolf: Människoraserna och deras uppkomst) Livets gyllene träd. 9.
(Nordström, Ludvig: William Kopsen) Sveriges kolonier. 14.
(Ohrt, F.: Gamle tiders Finland) Diskussion. 8.
(Olsson, Hagar: Chitambo) Vägen till Chitambo. 18.
(Onerva, L.: Eino Leino) Finska boknyheter. 2; Eino Leinos minne. 3.
(Pekkanen, Toivo: Tehtaan varjossa) Finska boknyheter. 2.
(Petersen, Nis: Sandalmakargatan) Tom Sawyer i Rom. 12.
(Railo, Pekka: Mennyt kesä) Finska boknyheter. 2.
(Ranta, Sulho: Musiikin historia) Musik och musikhistoria. 19.
(Sandemose, Axel: Klabautermannen) Norska romaner. 7.
(Schück, Henrik-Karl Warburg och Gunnar Castrén: Illustrerad svensk litteraturhistoria. I-VII.) Ett litterärt storverk. 9.
(Setälä, E. N.: Sammon Arvoitus) Striden om Sampo. 5.
Setälä, E. N.: Ännu en gång Sampo. 6.
Setälä, E. N.: Sampo och Askträdet. 7.
Setälä, E. N.: Slutreplik till professor Setälä. 8.
(Sillanpää, F. E.: Miehen tie) Finska boknyheter. 2.
(Sillanpää, F. E.: ) Sillanpää. 18.
(Silfverstolpe, Gunnar Mascoll: Efteråt) Från den svenska bokmarknaden. 4.
(Siwertz, Sigfrid: Lågan) Från den svenska bokmarknaden. 4.
(Spinoza) Spinoza och religionen. 1.
(Stolpe, Sven: Madame Sallerin) Livsdyrkare 5.
(Ståhlberg, Ester: Se, drömmaren kommer där) Två böcker om judendom. 21.
(Söderhjelm, Henning: se Wikström, Lennart).
(Thermaenius, Edvard: Sveriges politiska partier) Partier i Sverige och Finland. 15.
(Tigerstedt, Ørnulf: De heliga vägarna) Ørnulf Tigerstedt och de heliga vägarna. 21.
(Topelius) Den topeliuska manuskriptsamlingen i universitetsbiblioteket. II. 1.
(Undset, Sigrid: Ida Elisabeth) Norska romaner. 7.
(Warburg, Karl: se Schück, Henrik). (Wikström, Lennart: Fabrikant på upptäcktsfärd) I bokmarginalen. 9.
(Viljanen, Lauri: Musta runotar) Finska boknyheter. 2.
(Vogt, Nils Collet: Fra gutt till man) Memoarer från Norge. 5.
(Wägner, Elin: Dialogen fortsätter) Från den svenska bokmarknaden. 4.
(Värnlund, Rudolf: En kvinnas leende) Livsdyrkare. 5.
(Zilliacus, Emil: Lans och lyra) Grekisk fest och vardag. 21.

Dikter.

Dikter av Katri Vala (övers. av Arvid Mörne). 4.
Diktonius, Elmer: Lugnande ord. 8.
Gripenberg, Bertel: Döden blåser. 17.
Hebbel, Friedrich: Två vandrare (övers. av Arvid Mörne). 19.
Hemmer, Jarl: Två dikter på berget. 5.
Hemmer, Jarl: Avsked. 18.
Krokfors, Hj.: Två dikter. 12.
Kramsu, Kaarlo: Ilkka (övers. av Erik Kihlman). 15.
Tegengren, Jacob: Jag ville ej vandra vägen om... 14.
Tigerstedt, Ørnulf: Två dikter. 6.

Konst.

Apropå musik. 13.
Betraktelser angående vådan av en alltför fri konst. 16.
Björnson-jubiléet i Oslo. 1.
Den sista. 11.
Diktonius’ musikbok. 21.
En finne och en ryss. 21.
Glimtar ur norskt teaterliv. 6. 10,
Franskt, danskt, finskt. (Musik). 4.
Guds gröna ängar. (Från synfältet). 3.
Gösta Stenmans samling av finländsk konst. 4.
Haapanen-Pergament-Parmet-Schneévoigt. 1.
Höstligt fräsch musik. 16.
Klaver och orkester. 6.
Kring konstakademins utställning. 20.
Kritik och korruption (Från synfältet). 5.
Levande teaterkritik. 4.
Leende madonnor. 14.
Lyckad fortsättning. 17.
Musik och musikhistoria. 19.
Musiken kontra våren. 9.
Robert Kajanus. 13.
Stimulerande tankar om teater. 7.
Teater. 3. 5. 6. 8. 10. 11. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Historia.

Betraktelser angående gängse språkbruk. 9.
Finlands väg till frihet. 18.
Genom storfurstlig monokel. 19.
Kampen mot västern. 17.
Tyranni. 12. (>>PDF)

Filosofi.

Från Hellas till Kanaan. 19.
Människans förgrund och bakgrund. 10. 11.

Naturvetenskap.

En parentes. 9.
Utforskandet av atmosfärens övre skikt. 20.

Ekonomi och Politik.

Adolf Hitler, hans liv och lära. 8.
Andra rangens nation. 11.
Autarki. 7.
Diskussion. 11. 12.
Från synfältet. 7. 10.
Förändrade perspektiv. 13.
"Historiens oblodigaste revolution" (Från synfältet). 10.
Jämvikt. 12.
Konservatismens harakiri. 2.
Kulturkamp. 20.
Nationalismens janusanlete. 6.
Nationalsocialismens ekonomiska program. 16.
Några villkor för svensk samling. 10.
Parlamentarism i krig och kris. 3.
Parlamentarism och krigföring. 4.
Partier i Sverige och Finland. 15.
Rundradion och politiken. 2.
Stagnationen i folkökningen och dess följder. 2. 3.
Tyskland på nära håll. 8.
Valiakttagelser. 13.

Diverse artiklar.

Adams och Evas moral. 3.
Ett kvarts sekel. 1.
Erik Kihlman. 17.
Fridstöraren. 2,
I universitetsfrågan. 17.
Minnestal. 21.
Mitt medvetandes skymning. 16.
Nordens nyaste universitet. 16.
"Studentexamen". 4.
Stunden. 14.
Tvåtusen nylänningar. 7.
Utkast angående släktskapsförhållandet mellan bolsjeviker och "direktörer". 18.

> Gå direkt till
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 1934

TJUGUSJUNDE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:
RAGNAR FURUHJELM     JARL HEMMER
EIRIK HORNBORG     BERTEL KIHLMAN
HUGO E. PIPPING     HANS RUIN
EMIL ZILLIACUS

A. Författarnamn och pseudonymer.

Appelberg, Bertel: Ny rikssvensk lyrik. 6.
Appelberg, Inge: Vår egen tids historia. 1.
Appelberg, Inge: Från synfältet. 4.
B.: Från synfältet. 3.
Barck, Per Olov: Salva i luften. 11.
Barck, Per Olov: Utopisk kulturfilosofi. 13.
Barck, Per Olov: Riddaren och hans vapendragare. 16.
Barck, Per Olov: Polemik. Replik. 17.
Bendz, E.: Panait Istrati. En porträttstudie. 6.
Buch, Kurt: Kolets geokemiska kretslopp och havets betydelse för detsamma. I. 21.
Castrén, Gunnar: Sandiers program. 15.
Castrén, Gunnar: Alexis Kivi. 17.
Castrén, Gunnar: Morgongåvan. 20,
Castrén, Gunnar: Rabbe Enckells antologi. 21.
Clinch, B.: "Omvärdering". 11.
Colliander, Tito: Tre dikter. 2.
Diktonius, Elmer: Höstens finska böcker. 2.
Diktonius, Elmer: Finsk musik. 3.
Diktonius, Elmer: Höstens finska böcker. I–II. 2. 4.
Diktonius, Elmer: Musik i långa banor. 5.
Diktonius, Elmer: Stickprov i sångväg. 8.
Diktonius, Elmer: Vårens väsen. 10.
Diktonius, Elmer: De yngsta finska diktarna. 11.
Diktonius, Elmer: Osentimental resa. 12.
Diktonius, Elmer: Jag famnar dig -. 15.
Diktonius, Elmer: För öppna öron. 16.
Diktonius, Elmer: En gubbe från Kivis Nurmijärvi. 17.
Diktonius, Elmer: Symfoniskt och annat. 18.
Diktonius, Elmer: Musik och en musikbok. 20.
Ekelund, Erik: C. G. Estlanders hundraårsminne. 3.
Ekelund, Erik: Svensk rapsodi. I–II. 5. 6.
Ekelund, Erik: Norska böcker. 12.
Ekelund, Erik: Finsk litteraturhistoria. 15.
Elfelt, Kjeld: Udviklingslinier i moderne dansk Lyrik. 15.
Elfelt, Kjeld: Ny dansk dramatik. 17.
Enckell, Olof: Israels dilemma. 2.
Enckell, Rabbe: Lyrik. 3. 21.
Frosterus, Sigurd: Bankhuset genom en mansålder. 4.
Furuhjelm, Ragnar: En ny lärobok i astronomi. 14.
Gallén, Jarl: "Salva i luften". 15.
Gallén, Jarl: Polemik. Bombardemang i blindo. 17.
Granit, Ragnar: I bokmarginalen. Engelskt samhällsliv. 13.
Gripenberg, Bertel: Två dikter. 9.
Gyllenberg, Rafael: Ett rikt liv. 10.
Hahl, Nils-Gustav: Apropå surrealism. 4.
Hedvall, Ruth: En ny levnadsteckning över Carl Snoilsky. 2.
Hedvall, Ruth: Fransk prosa. 3.
Hedvall, Ruth: Fransk pedagogik. 5.
Hedvall, Ruth: Nittitalets stil. 10.
Hedvall, Ruth: I bokmarginalen. Adertonhundratalets romantik. 13.
Hintze, Bertel: Evert Roos och Henry Ericsson. 8.
Hirn, Yrjö: E. Nevanlinna, Aatteita ja ihmisiä. 1.
Hornborg, Eirik: Omvärdering. 4.
Hornborg, Eirik: Tre essaysamlingar. 10.
Hornborg, Eirik: Diktatorpsykologi. 12.
Hornborg, Eirik: Spökbrigaden. 13.
Hornborg, Eirik: Vägen mot dödsskuggans dal. 14.
Hornborg, Eirik: Kampen om kolonierna. 16.
Hornborg, Eirik: Höstdimmor över Finland. 18.
Hornborg, Eirik: Gycklare och apostlar. 19.
Hortling, Ivar: Om flyttfåglarnas orienteringsförmåga. 9.
J. A. N.: Nyare engelsk litteratur om Versaillesfreden. I–II. 9. 10.
K.: Från synfältet. 3.
Kihlman, Bertel: I bokmarginalen. 1. 19. 20. 21.
Kihlman, Bertel: Arvid Mörnes nya dikter. 7.
Kihlman, Bertel: Diktonius och hans enkla prosa, nöjda vers. 18.
Kihlman, Erik: Den gyllne båt. 8.
Kranck, Håkan: Sibirisk historia. 1.
Krokfors, Hj.: Två dikter. 11.
Lagercrantz, Olof: Stjärnvandring. 19.
Langenskjöld, Agnes: Tysk kyrkostrid. 14.
Landtman, Gunnar: Dödsstraffet i sociologiens belysning. 9.
Lindblad, Boris: Två biblioteksfrågor. I. Universitetsbibliotekets referensbibliotek. 2.
Malmström, S. R.: Oswald Mosley och den engelska fascismen. 13.
Malmström, S. R.: Engelsk efterkrigsdiplomati. 16.
Malmström, S. R.: Stormaktsspelet i fjärran östern. 19.
Medicus: Lärdomsskolan och livet. 18.
Modeen, Gunnar: Dödlighet och livslängd. 14.
Mårtenson, Gunnar: Judar och arier. 8.
Mårtenson, Gunnar: Österns gordiska knut – Mandschuriet. 14.
Möller, Birgit: Pirandello i blixtbelysning. 19.
Mörne, Arvid: Svalan och solen. 5.
Mörne, Arvid: Fyra dikter av Justinus Kerner i svensk tolkning. 6.
Nordman, C. A.: Finlands kulturhistoria. 7.
Numelin, Ragnar: Isländskt. 13.
Olsoni, Eric: Teater. 1. 3. 5. 7. 9. 10. 16. 17. 19. 20.
Olsoni, Eric: Teater. Avslut och överblick. 12.
Pipping, Hugo E.: Två biblioteksfrågor. II. Accessionskatalogen. 2.
Pipping, Hugo E.: Finskhetens vårbrytning. 3.
Pipping, Hugo E.: Handelskrigets bakgrund. 10.
Pipping, Hugo E.: Handelspolitikens irrgångar. 11.
Pipping, Hugo E.: I universitetsfrågan. 15.
Pipping, Rolf: En handlingens man. 5.
Procopé, Georg: Två dikter i svensk tolkning. 12.
Proteus: Från synfältet. 14.
Reuter, J. N.: Talsvenska å skriftsvenska. 5.
Ruin, Hans: Från apéritifen till barrikaderna. 6.
Ruin, Hans: Fransk fascism. 7.
Ruin, Hans: Teoretikern som skolmästare. 18.
Ruin, Hans: Prinzhorn som ringdomare. 20.
Schjelderup, Alv G.: Hans Aanrud. 8.
Schybergson, Henrik: Roosevelts ekonomiska politik. 17.
Schybergson, Henrik: The new deal i praktiken. 18.
Segerstråle, Lennart: Carl Fredrik Hill. 1.
Simolin, Albin: Lärdomsskollärarnas möte. 2.
Stolpe, Herman: Europeisk enhet och splittring. 12.
Stolpe, Sven: Norska romaner 1933. I–II. 10. 11.
Strand, Sven G.: Uniformerad kultur. 16.
Strand, Sven G.: På väg mot en ny maktbalans i Europa. I–II. 20. 21.
Strengell, Gustaf: Från synfältet. Ett vanskött statsmuseum. 9.
Tegengren, Jacob: Två dikter. 20.
Thesleff, Greta: Danska dyningar. I. 19.
Tigerstedt, Örnulf: Det "omöjligas" kontra-attack. 20.
Zilliacus, Emil: Perserhärens tåg mot Hellas. 16.
Öhquist, J.: Materiens värld och själens värld. 7.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

(Aanrud, Hans) Hans Aanrud. 8.
(Ahnlund, Nils: Från medeltid och Vasatid) Tre essaysamlingar. 10.
(Alain: Propos sur l’éducation) Fransk pedagogik. 5.
(Andersen, Vilhelm) Danska dyningar. I. 19.
(Bengtsson, Frans G.: De långhåriga Merovingerna) Tre essaysamlingar. 10.
(Block, Jörgen: Elin Hake) I bokmarginalen. 1.
(Bojer, Johan: Huset och havet) Norska böcker. 12.
(Braaten, Oskar: Masken) Norska böcker. 12.
(Brøgger, Waldemar: Annen akt) Norska böcker. 12.
(Bonnelycke, Emil) Udviklingslinier i moderne dansk Lyrik. 15.
(de Chateaubriant, A.: La réponse du Seigneur) Fransk prosa. 3.
(Churchill, Winston: Tankar och minnen) En handlingens man. 5.
(Christiansen, Sigurd: Agner i stormen) Norska böcker. 12.
(Clausen, Sven: I Rosenlænker og andre Komedier) Ny dansk Dramatik. 17.
(Claussen, Sophus) Udviklingslinier i moderne dansk Lyrik. 15.
(la Cour, Paul) Udviklingslinier i moderne dansk Lyrik. 15.
(Dhejne, Hans: Lyriska etyder) Ny rikssvensk lyrik. 6.
(Diktonius, Elmer: Mull och moln) Diktonius och hans nöjda prosa, enkla vers. 18.
(Donner, Kai: Sibirien. Folk och forntid) Sibirisk historia. 1.
(Drennan, James: B. U. F. Oswald Mosley and British Fascism. A study in the modern movement.) Oswald Mosley och den engelska fascismen. 13.
(Eklund, R. R.: Värld från veranda) Lyrik. 21.
(Enander, Bo: Kampen om kolonierna) Kampen om kolonierna. 16.
Enckell, Olof: Olivparadiset på banditernas ö) I bokmarginalen. 20.
(Enckell, Olof: Guldkedjan) I bokmarginalen. 21.
(Enckell, Rabbe: Modärn finlandssvensk lyrik) Rabbe Enckells antologi. 21.
(af Enehjelm, Alexis: Giovanna går vilse) I bokmarginalen. 20.
(Engström, Signe: Midsommarafton) I bokmarginalen. 1.
(Fangen, Ronald: En kvinnas väg) Norska romaner 1933. I. 10.
(Ferlin, Nils: Barfotabarn) Ny rikssvensk lyrik. 6.
(Fogelqvist, Torsten: Om någon vill höra på) Tre essaysamlingar. 10.
(Friedell, Egon: Från svarta döden till världskriget) Utopisk kulturfilosofi. 13.
(Gandrup, Carl: Kongeligt Blod) Ny dansk Dramatik. 17.
(Gullberg, Hjalmar: Kärlek i tjugonde seklet) Ny rikssvensk lyrik. 6.
(Hammenhög, Waldemar: Lindbergs) I bokmarginalen. 20.
(Hagsten, Allan: Människobarn) Ny rikssvensk lyrik. 6.
(Hamsun, Knut: Men livet lever) Norska böcker. 12.
(Hallström, Per: Carl Snoilsky. En levnadsteckning) En ny levnadsteckning över Carl Snoilsky. 2.
(Hedberg, Olle: Fria på narri) Svensk rapsodi. I. 5.
(Hellström, Gustav: Från redingot till kavajkostym) I bokmarginalen. Engelskt samhällsliv. 13.
(Hemmer, Jarl: Morgongåvan) Morgongåvan. 20.
(Heporauta-Hästesko, Elsa: Suuri yö) Höstens finska böcker. I. 2.
(Hildebrand, Karl Gustav: Nödvärn) Ny rikssvensk lyrik. 6.
(Hoel, Sigurd: Veien till verdens ende) Norska romaner. II. 11.
(Holmström, Ragnar) se Ingel, Paul Michael.
(Howalt, Ejnar: Nu dages det Brødre) Ny dansk Dramatik. 17.
(Hornborg, Eirik: Herrarna till Torsalö) I bokmarginalen. 20.
(Hornborg, Harald: Greve Alexejs son) I bokmarginalen. 21.
(Hågkomster och livsintryck, Till minnet av Nathan Söderblom) Ett rikt liv. 10.
(Hämäläinen, Helvi, Nuoret Runoilijat 1934) De yngsta finska diktarna. 11.
(Ingel, Paul Michael: Ungdom i landsflykt) I bokmarginalen. 20.
(Ingman, Katri: Raskas taakka) Höstens finska böcker. I. 2.
(Istrati, Panait) Panait Istrati. En porträttskiss. 6.
(Johnson, Eyvind: Regn i gryningen) Svensk rapsodi. II. 6.
(Jonsson, Thorsten) Ny rikssvensk lyrik. 6.
(Jensen, Bernhard: Ham, I søger) Ny dansk Dramatik. 17.
(Jylhä, Heikki. Nuoret runoilijat. 1934) De yngsta finska diktarna. 11.
(Järnefelt, Arvid: Lalli) Höstens finska böcker. I. 2.
(Kamban, Gudmundur: Paa Skalholt) Ny dansk Dramatik. 17.
(Kailas, Uuno: Punajuova) Höstens finska böcker. II. 4.
(Kivi, Alexis) Alexis Kivi. 17.
(Kottje, Friedrich: Illusionen der Wissenschaft.) Materiens värld och själens värld. 7.
(Kristensen, Tom) Udviklingslinier i möderne dansk Lyrik. 15.
(Karri, Unto: Lunastetut päivät) Höstens finska böcker. I. 2.
(Kilpi, Volter: Alastalon salissa) Höstens finska böcker. I. 2.
(Kivimaa, Arvi: Nuorukainen) Höstens finska böcker. II. 4.
(Koskela, Unto: Helena ja valhe) Höstens finska böcker. I. 2.
(von Krusenstjerna, Agnes: Delat rum på Kammakaregatan) Svensk rapsodi. II. 6.
(Kåhre, Georg: Strandhugg) I bokmarginalen. 1.
(Lambert, Constant: Music, ho!) Musik och en musikbok. 20.
(Larsen, Gunnar: To mistenkelige personer) Norska böcker, 12.
(Lehtonen, Joel: Henkien taistelu) Höstens finska böcker. I. 2.
(Ljungquist, Walter: Ombyte av tåg) I bokmarginalen. 1.
(Lo-Johansson, Ivar: God natt, jord) Svensk rapsodi. II. 6.
(Lundkvist, Artur: Negerkust) Svensk rapsodi. II. 6.
(Martinson, Harry: Kap Farväl!) Svensk rapsodi. H. 6.
(Moberg, Vilhelm: Mans kvinna) Svensk rapsodi. I. 5.
(Munk, Kaj: De Udvalgte) Ny dansk Dramatik. 17.
(Mörne, Arvid: Under vintergatan) Arvid Mörnes nya dikter. 7.
(Mörne, Barbro: Dikter) Lyrik. 3.
(Nevanlinna, E.: Aatteita ja ihmisiä) E. Nevanlinna, Aatteita ja ihmisiä. 1.
(Nicolson, Harold, Peacemaking) Nyare engelsk litteratur om Versaillesfreden. I. 9.
(Nicolson, Harold, The last phase) Engelsk efterkrigsdiplomati. 16.
(von Numers, Lorenz: Svart harnesk) Lyrik. 21.
(Nygren, Anders: Den tyska kyrkostriden; Den evangeliska kyrkan i det "Tredje riket")
Tysk kyrkostrid. 14.
(Olsen, Anders: Maskinen) Ny dansk Dramatik. 17.
(Onerva, L.: Yö ja päivä) Höstens finska böcker. II. 4.
(Paloheimo, Olavi. Nuoret runoilijat. 1934). De yngsta finska diktarna. 11.
(Pekkanen, Toivo: Sisarukset) Höstens finska böcker. 1. 2.
(Pirandello, Luigi) Pirandello i blixtbelysning. 19.
(Prinzhorn, Hans) Prinzhorn som ringdomare. 20.
(Renvall, Viola: En stjärna var det) Lyrik. 3.
(Lord Riddell: Intimate diary of the Peace Conference and after) nyare engelsk litteratur om Versaillesfreden. II. 10.
(Ruin, Hans: Gycklare och apostlar) Gycklare och apostlar. 19.
(Rundt, Joel: Den gröna muren) Lyrik. 21.
(Salava, L. A.: Färdman) Lyrik. 3.
(Sandemose, Aksel: En flykting krysser sitt spor) Norska romaner. II. 11.
(Sandler, Richard: Ett utrikespolitiskt program). Sandlers program. 15.
(Schade, Jens August) Udviklingslinier i moderne dansk Lyrik. 15.
(Scott, Gabriel: Alkejægeren) Norska böcker. 12.
(Seedorff Pedersen, Hans Hartvig) Udviklingslinier i moderne dansk Lyrik. 15.
(Siwertz: Sigfrid: Ett brott) Svensk rapsodi. I. 5.
(Siwertz: Sigfrid: En hederlig man) Svensk rapsodi. I. 5.
(Spengler, Oswald: Jahre der Entscheidung) Utopisk kulturfilosofi. 13.
(Stenius, Göran: Det okända helgonets kloster) Det "omöjligas" kontraattack. 20.
(Stiernstedt, Marika: De fyra marskalkstavarna) Svensk rapsodi. II. 6.
(Stolpe, Sven: Järnbröderna) Svensk rapsodi. 77. 6.
(Strömgren, Elis och Bengt: Lehrbuch der Astronomie) En ny lärobok i astronomi. 14.
(Suolahti, Gunnar: Nuori Yrjö Koskinen) Finskhetens vårbrytning. 3.
(Suomen kulttuurihistoria. I.) Finlands kulturhistoria. 7.
(Svanberg, Nils: Verner von Heidenstam och Gustaf Fröding. Två kapitel om nittitalets stil) Nittitalets stil. 10.
(Svanström, Ragnar: Kampen om freden.) Vägen mot dödsskuggans dal. 14.
(Söderblom, Nathan. Hågkomster och livsintryck. Fjortonde samlingen.) Ett rikt liv. 10.
(Söderholm, Kerstin: Ord i natten) Lyrik. 3.
(Tarkiainen, V.: Suomalaisen kirjallisuuden historia) Finsk litteraturhistoria. 15.
(Tharaud, Jérome och Jean: Judarnas kamp och tro genom tiderna) Israels dilemma. 2.
(Tigerstedt, Örnulf: Skott i överkant) Salva i luften. 11.
(Tigerstedt, Örnulf) "Salva i luften". 15.
(Tigerstedt, Örnulf) Riddaren och hans vapendragare. 16.
(Tigerstedt, Örnulf) Polemik. Bombardemang i blindo. 17.
(Tigerstedt, Örnulf) Polemik. Replik. 17.
(Tingsten, Herbert: Demokratiens seger och kris) Vår egen tids historia. 1.
(Vaara, Elina: Kohtalon viulu) Höstens finska böcker. II. 4.
(Waltari, Mika: Mies ja haave) Höstens finska böcker. I. 2.
(Wasastjerna, Monica: I morgon) I bokmarginalen. 1.
(Vetterlund, Fredrik: Romantiskt 1800-tal) I bokmarginalen. Adertonhundratalets romantik. 13.
(Wulff, Johannes) Udviklingslinier i moderne dansk Lyrik. 15.
(Vuorela, Einari: Korpirastas) Höstens finska böcker. II. 4.
(Vår egen tids historia. I–II.) Vår egen tids historia. 1. Vägen mot dödsskuggans dal. 14. Kampen om kolonierna. 16.
(Yrjö-Koskinen, Yrjö Sakari) Finskhetens vårbrytning. 3.
(Zilliacus, Emil: Karelare och annat folk) I bokmarginalen. 19.

Dikter.

Colliander, Tito: Tre dikter.
Diktonius, Elmer: Vårens väsen. 10.
Diktonius, Elmer: Jag famnar dig -. 15.
Gripenberg, Bertel: Två dikter. 9.
Kihlman, Erik: Den gyllne båt. 8.
Krokfors, Hj.: Två dikter. 11.
Lagercrantz, Olof: Stjärnvandring. 19.
Mörne, Arvid: Svalan och solen. 5.
Mörne, Arvid: Fyra dikter av Justinus Kerner i svensk tolkning. 6.
Procopé, Georg: Två dikter i svensk tolkning. 12.
Tegengren, Jacob: Två dikter. 20.
Zilliacus, Emil: Perserhärens tåg mot Hellas. Körsång ur Aischylos Perserna. 16.

Konst.

Apropå surrealism. 4.
Carl Fredrik Hill. 1.
Evert Roos och Henry Ericsson. 8.
Finsk musik. 3.
Från synfältet. 9.
För öppna öron. 16.
Musik i långa banor. 5.
Stickprov i sångväg. 8.
Symfoniskt och annat. 18.
Teater. 1. 3. 5. 7. 9. 10. 16. 17. 19. 20.

Historia.

E. Nevanlinna, Aaatteita ja ihmisiä.
Finskhetens vårbrytning. 3.
Israels dilemma. 2.
Kampen om kolonierna. 16.
Sibirisk historia. 1.
Vår egen tids historia. 1.
Vägen mot dödsskuggans dal. 14.

Filosofi.

Dödsstraffet i sociologiens belysning. 9.
Materiens värld och själens värld. 7.

Naturvetenskap.

En ny lärobok i astronomi. 14.
Kolets geokemiska kretslopp och havets betydelse för detsamma. 21.
Om flyttfåglarnas orienteringsförmåga. 9.

Ekonomi och Politik.

Diktatorpsykologi. 12.
Europeisk enhet och splittring. 12.
Engelsk efterkrigsdiplomati. 16.
Från apéritifen till barrikaderna. 6.
Fransk fascism. 7.
Från synfältet. 4. 14.
Handelskrigets bakgrund. 10.
Handelspolitikens irrgångar. 11.
Höstdimmor över Finland. 18.
I universitetsfrågan. 15.
Omvärdering. 4.
"Omvärdering". 11.
Oswald Mosley och den engelska fascismen. 13.
På väg mot en ny maktbalans i Europa. I–II. 20. 21.
Roosevelts ekonomiska politik. 17.
Sandiers program. 15.
Spökbrigaden. 13.
Stormaktsspelet i fjärran östern. 19.
"The new deal" i praktiken. 18.
Tysk kyrkostrid. 14.
Uniformerad kultur. 16.
Österns gordiska knut – Mandschuriet. 14.

Diverse artiklar.

Bankhuset genom en mansålder.
C. G. Estlanders hundraårsminne. 3.
Dödlighet och livslängd. 14.
Från synfältet. 3.
Isländskt. 13.
Judar och arier. 8.
Lärdomsskolan och livet. 18.
Lärdomsskollärarnas möte. 2.
Osentimental resa. 12.
Talsvenska å skriftsvenska. 5.
Teoretikern som skolmästare. 18.
Två biblioteksfrågor. 2.

> Gå direkt till
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 1935

TJUGUÅTTONDE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:

RAGNAR FURUHJELM     JARL HEMMER
EIRIK HORNBORG     BERTEL KIHLMAN
HUGO E. PIPPING     HANS RUIN
EMIL ZILLIACUS

A. Författarnamn och pseudonymer.

Ahlmann, Hans: En dansk Digter. 11.
Appelberg, Bertel: En ny svensk diktare. 11.
Asplund, Karl: Sjöberg. 14.
Barck, Per Olov: Tre svenska författare. 3.
Barck, Per Olov: Norskt och isländskt. 11.
Barck, Per Olov: Fallet Sven Stolpe. 12.
Barck, Per Olov: Antisemitismen inför skranket. 18.
Barck, Per Olov: Soldaten Svejks äventyr i Finland. 20.
Barck, Per Olov: Rikssvensk nyrealism. 21.
Bendz, E.: André Gide. Ett apropå. 13.
Buch, Kurt: Kolets geokemiska kretslopp och havets betydelse för detsamma. II. 2.
Castrén, Gunnar: Werins bok om Tegnér. 3.
Castrén, Gunnar: Kalevala. 5.
Castrén, Gunnar: Erik Kihlmans Nordiska profiler. 18.
Colliander, Tito: Det tysk-nordiska författarhemmet i Travemünde. 4.
Colliander, Stig: Till frågan om dödsstraffet. 9.
Diktonius, Elmer: Finska böcker. I. II. 2. 5.
Diktonius, Elmer: Från mässhallen till Troldhaugen. 6.
Diktonius, Elmer: Börjar med Juha. 8.
Diktonius, Elmer: Dikter av Katri Vala i svensk tolkning. 11.
Diktonius, Elmer: Musiken med stort M. 13.
Diktonius, Elmer: Övernog. 15.
Diktonius, Elmer: Musikbrev från Nurmijärvi. 17.
Diktonius, Elmer: Boken om Sibelius. 19.
Diktonius, Elmer: Symfoni i ord. 20.
Edfelt, Johannes: Magernas resa av T. S. Eliot. 14.
Edfelt, Johannes: Tre dikter. 16.
Ekelund, Erik: Dansk litteraturhistoria. 7.
Ekelund, Erik: Estetiska stridsfrågor. 19.
Ekelund, Erik: Natur och kulturs pristävlan. 21.
Eklund, Ole: Tankar inför kolets gåta. 21.
Enckell, Rabbe, Diktonius novelliad. 20.
Federley, Berndt: Svenska Litteratursällskapet i Finland 50 år. 3.
Federley, Harry: Ras, rasbiologi och raspolitik. 17.
af Forselles, Jenny: Elias Lönnrot och svenska språket. 5.
Frosterus, Sigurd: Gallen-Kallela-Sibelius, randanteckningar kring Kalevalajubileet. I–II. 8. 9.
Frosterus, Sigurd: Sibelius vid sjuttio år. 20.
Gripenberg, Bertel: Miniatyrer. 7.
Grönvik, Ann-Mari: Burfågelns flykt. 21.
Gummerus, E. R.: Europas omaka par. 10.
Gyllenberg, Rafael: Kristendomen och västerlandet. 6.
Hackman, J.: Erasmus i närbild. 16.
Hedvall, Ruth: Knut Hagbergs senaste essaysamling. 12.
Hedvall, Ruth: Modern konstfilosofi. 20.
Hemmer, Jarl: Guldet. 21.
Hintze, Bertel: Ett monument över de svenska konstutställningarnas historia. 20.
Hirn, Hans: Strövtåg bland böcker. 19.
Hirn, Yrjö: En ny svensk antologi. 6.
Hjelt, Ester: Studentöverflödet. I–II. 18. 19.
Hornborg, Eirik: Historia och historieuppfattning. I–II. 7. 8.
Hornborg, Eirik: "Marodörer". 8.
Hornborg, Eirik: Diskussionen om dödsstraffet. 10.
Hornborg, Eirik: Svar till Dr K. Sandelin. Polemik. 12.
Hornborg, Eirik: Ännu om historieuppfattningen. 13.
Hornborg, Eirik: Krigsmolnet över N. F. 14.
Hornborg, Eirik: Det abessinska kriget och nyhetsförmedlingen. 17.
Hornborg, Eirik: Folkrättens gränsmarker. 18.
Hornborg, Eirik: Ett hjälteminne. 20.
Hornborg, Eirik: I den nya skandinavismens stora stund. 21.
Kihlman, Bertel: Tre dikter. 6.
Kihlman, Bertel: I bokmarginalen. 18. 19. 21.
Kihlman, Bertel: Hjärtat och svärdet. 19.
Kihlman, Bertel: En filosofisk brevskrivare och en skeptisk novellist. 20.
Kihlman, Erik: Dan Andersson. 15.
Krokfors: Hj.: Dömansskär. 13.
Kruse, C.: Dikter. 19.
Källström, Harald: Kulturen i Sverige. Ett genmäle till Dr Sven Stolpe. 12.
Landtman, Gunnar: Majoritetsprincip och referendum. 19.
Landtman, Gunnar: Från synfältet. 7.
Lillja, John L. W.: En dikt av Yrjö Teppo i svensk tolkning. 9.
Lindgren, Kaj: Stjärnor och malört. 5.
Lunden, Ingegerd: Akademiskt proletariat. 17.
Malmström, S. R.: Boken om Mannerheim. 1.
Malmström, S. R.: Det storpolitiska 1934. 2.
Malmström, S. R.: I bokmarginalen. 4. 21.
Malmström, S. R.: Från Saar till Stresa. 8.
Malmström, S. R.: Efter Stresa. 12.
Malmström, S. R.: Tyskland och Polen. 15.
Malmström, S. R.: Spelet kring Abessinien. 17.
Mandelstam, Karin: Två dikter. 10.
Meinander, Nils: Cassels samhällskritik. 7.
Meinander, Nils: Tyskland och Norden. 14.
Modeen, Gunnar: Paris i närbild. 10.
Mörne, Arvid: Ungdomsskeppet. 2.
Mörne, Arvid: Tre atlantdikter. 16.
Numelin, Ragnar: En nordisk tusenårstväg. 11.
Nörlund, Poul: De gamle Nordboers Saga paa Grønland. 4.
Olsoni, Eric: Teater. 1. 3. 5. 7. 8. 10.
Palmén, Erik: Golfströmmens problem. 3.
Pipping, Hugo E.: Debatt i befolkningsfrågan. 1.
Pipping, Hugo E.: Vad det gäller. 3.
Pipping, Hugo E.: De nordiska kongressernas språkfråga. 13.
Pipping, Hugo E.: Moderna samhällsproblem. 14.
Pipping, Rolf: Familjeliv i fjärran östern. 1.
Proteus: Från synfältet. 7. 16.
Randel, Ane: Två sonetter av Giosuè Carducci i svensk tolkning. 4.
Renvall, Viola: Jag har sett Dig gå över ängen -. 12.
Ringbom, Lars-Ivar: Verba formalia. Slutord till Hans Ruin. Polemik. 1.
Ringbom, Nils-Eric: Reflexioner kring nutida musik. 4.
Ruin, Hans: Svar. Polemik. 1.
Ruin, Hans: Diktarmötet. 11.
Sandelin, K.: Randanmärkningar till "Historia och historieuppfattning". Polemik. 12.
Sandelin, K.: Ännu om historieuppfattningen. 13.
af Schultén, Ingrid: En psykoanalytisk kvinnostudie. 14.
von Schantz, Eric: Storhet i stillhet. 6.
Stenius, Erik: Den moderna fysiken och den fria viljan. I–II. 12. 13.
Stolpe, Sven: En kulturkamp i Sverige. 9.
Stolpe, Sven: Runebergskulten. 10.
Stolpe, Sven: Replik. Polemik. 12.
Strand, Sven G.: "Min kamp" och den nazistiska praktiken I–II. 5. 6.
Söderhjelm, Henning: Rikssvensk prosa 1934. 2.
Söderholm, Kerstin: Höstmorgnar. 18.
Tallqvist, J. O.: En kongress för kulturens försvar. 16.
Thesleff, Greta: Danska dyningar. II. Holbergiaden i Köpenhamn. 4.
Thesleff, Greta: Danska dyningar. III. Den nyaste dramatiken och dess idéinnehåll. 9.
Törnudd, Alvar: Selma Kajanus. 18.
von Wright, Tor: Den vite mannens reträtt. 15.
Zilliacus, Henrik: Bysantinska perspektiv. 13.
Öhqvist, Johannes: En internationell nationalist. 16.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

(Ahlgren, Ernst) En psykoanalytisk kvinnostudie. 14.
(Andersen, Vilh.: Den danske Litteratur i det attende Aarhundrede Den danske Litteratur i det nittende Aarhundredes förste halvdel. Den danske Litteratur i det nittende Aarhundredes anden halvdel) Dansk litteraturhistoria. 7.
(Andersson, Dan) Dan Andersson. 15.
(Aronson, Stina: Medaljen över Jenny) Natur och kulturs pristävlan. 21.
(Asklund, Erik: Fanfar med fem trumpeter) Rikssvensk prosa 1934. 2. Tre svenska författare. 3.
(Backman, Sigrid: Häxböle by) I bokmarginalen. 18.
(Benedictson, Victoria) En psykoanalytisk kvinnostudie. 14.
(Bengtsson, Frans G.: Karl XII:s levnad till uttåget från Sachsen) Ett hjälteminne. 20.
(Borberg, Svend: Circus Juris) Danska dyningar. III. 9.
(Boye, Karin: Kris) Rikssvensk prosa 1934. 2. Tre svenska författare. 3.
(Cassel, Gustav: Liv eller död) Cassels samhällskritik. 7.
(Colliander, Tito: Taina) I bokmarginalen. 21.
(Diktonius Elmer: Medborgare i republiken Finland) Diktonius novelliad. 20.
(Donner, Kai: Fältmarskalken Friherre Mannerheim) Boken om Mannerheim. 1.
(Ekelöf, Gunnar) En ny svensk diktare. 11.
(Ekman, Karl: Jean Sibelius) Boken om Sibelius. 19.
(Enckell, Olof: Tre (3) månader a dato...) En filosofisk brevskrivare och en skeptisk novellist. 20.
(Fangen, Ronald: Mannen som elsket rettferdigheten) Norskt och isländskt. 11.
(Furuhjelm, Annie: Den stigande oron) Burfågelns flykt. 21.
(Gandrup, Carl: Det er aldrig nok) Danska dyningar. III. 9.
(Gide, André) André Gide. Ett apropå. 13.
(Gudmundsson, Kristmann: Hvite netter) Norskt och isländskt. 11.
(Gustav-Jansson, Gösta: Gubben kommer) Rikssvensk prosa 1934. 2. Tre svenska författare. 3.
(Hammenhög, Waldemar: Lindbergs) Rikssvensk prosa 1934. 2.
(Hagberg, Knut: Bygd och hävd) Knut Hagbergs senaste essaysamling. 12.
(Harand, Irene, Sein Kampf) Antisemitismen inför skranket. 18.
(Hasek, Jaroslav: Svejk) Soldaten Svejks äventyr i Finland. 19.
(Hedberg, Olle: Iris och löjtnantshjärta) Rikssvensk prosa 1934. 2.
(Hirn, Yrjö: Runebergskulten) Runebergskulten. 10.
(Hitler, Adolf: Min kamp) "Min kamp" och den nazistiska praktiken. I–II. 5. 6.
(Hornborg, Harald: Hertigen revolterar) I bokmarginalen. 21.
(Hultmark, Emil: Kungl. Akademiens för de fria konsternas utställningar 1794-1887) Ett monument över de svenska konstutställningarnas historia. 20.
(Hämäläinen, Helmi: Lumous) Finska böcker. II. 5.
(Ingel, Paul Michael: Jordens röst) Rikssvensk nyrealism. 21.
(Johnson, Eyvind: Nu var det 1914) Rikssvensk prosa 1934. 2.
(Johnson, Eyvind: Här har du ditt liv) Rikssvensk nyrealism. 21.
(Jändel, Ragnar: Valda dikter) Stjärnor och malört. 5.
(Kajanus, Selma: Dikter) Selma Kajanus. 18.
(Kemal Pascha) En internationell nationalist. 16.
(Kihlman, Erik: Nordiska profiler) Erik Kihlmans Nordiska profiler. 18.
(Kilpi, Volter: Pitäjän pienempiä) Finska böcker. II. 5.
(Kivi, Aleksis) Finska böcker. II. 5.
(Kjellgren, Josef: Människor kring en bro) Natur och kulturs pristävlan. 21.
(Koskenniemi, V. A.: Aleksis Kivi) Finska böcker. II. 5.
(von Krusenstjema, Agnes: Fröknarna von Pahlen) En kulturkamp i Sverige. 9.
(Kyösti, Larin: Uusia ballaadeja) Finska böcker. I. 2.
(Lange, Birgit: Ringmuren) I bokmarginalen. 19.
(Ljungquist, Walter: Släkten står på trappan) I bokmarginalen. 19.
(Larsen, Anker: Son av Zeus) Danska dyningar. III. 9.
(Larsen, Gunnar: Week-end i evigheten) Norskt och isländskt. 11.
(Laurila, K. S.: Ästhetische Streitfragen) Estetiska stridsfrågor. 19.
(Lehtonen, Joel: Lintukoto) Finska böcker. I. 2.
(Lehtonen, J. V.: Nurmijärven poika) Finska böcker. II. 5.
(Lindemann, Kelvin: Unge Mennesker) Danska dyningar. III. 9.
(Lo-Johansson, Ivar: God natt, jord) Rikssvensk prosa 1934. 2.
(Lo-Johansson, Ivar: Kungsgatan) Rikssvensk nyrealism. 21.
(Lundkvist, Artur: Floderna flyter mot havet) Rikssvensk prosa 1934-. 2.
(Lundkvist, Artur: Himmelsfärd) Rikssvensk nyrealism. 21.
(Löfgren, Sven: Apoteket Pantern) Rikssvensk prosa 1934. 2.
(Mannerheim, Gustaf) Boken om Mannerheim. 1.
(Martinson, Harry: Nässlorna blomma) Rikssvensk nyrealism. 21.
(Martinsson, Moa: Sallys söner) Rikssvensk prosa 1934. 2.
(Martinsson, Moa: Rågvakt) Rikssvensk nyrealism. 21.
(von Mikuseh-Buchberg: Gazi Mustafa Kemal) En internationell nationalist. 16.
(Moberg, Vilhelm: Sänkt sedebetyg) Rikssvensk nyrealism. 21.
(Myrdal, Alva och Gunnar: Kris i befolkningsfrågan) Debatt i befolkningsfrågan. 1.
(Mörne, Arvid: Hjärtat och svärdet) Hjärtat och svärdet. 19.
(Nohrström, Holger: Strövtåg bland böcker) Strövtåg bland böcker. 19.
(Numelin, Ragnar: Danska Dagrar) I bokmarginalen. 21.
(Onerva, L.: Häistä hautajaisiin) Finska böcker. II. 5.
(Pekkanen, Toivo: Kauppiaiden lapset) Finska böcker. II. 5.
(Petersen, Carl S.: Den danske Litteratur fra folkevandringstiden indtil Holberg) Dansk litteraturhistoria. 7.
(Rindom, Svend: Praester) Danska dyningar. III. 9.
(Risberg, Bernhard: Svenska Mästare) En ny svensk antologi. 6.
(Romains, Jules: Le couple France-Allemagne) Europas omaka par. 10.
(Ruin, Hans: Gycklare och apostlar) Polemik. 1.
(Ruin, Hans: Poesiens mystik) Modern konstfilosofi. 20.
(Rørdam, Valdemar) En dansk Digter. 11.
(Sandgren, Gustav: Du bittra bröd) Rikssvensk nyrealism. 21.
(Sandström, Tora: Ernst Ahlgren – Victoria Benedictson) En psykoanalytisk kvinnostudie. 14.
(von Schantz, Erik: Vägen leder uppåt) I bokmarginalen. 21.
(Schlüter, Karl: Nu er det Morgen) Danska dyningar. III. 9.
(Scott, Gabriel: Storebror) Norskt och isländskt. 11.
(Seppänen, Unto: Voittoon) Finska böcker. II. 5.
(Sillanpää, F. E.: Ihmiset suviyössä) Finska böcker. II. 5.
(Spong, Berit: Slottet på rullgardinen) Rikssvensk prosa 1934. 2.
(Stolpe, Sven: Det svenska geniet) Fallet Sven Stolpe. 12.
(Stone, Irving: Han som älskade livet) I bokmarginalen. 18.
(Strömberg, Kjell: Paris i närbild) Paris i närbild. 10.
(Sugimoto, Etsu Inagaki: Blommor i ny jord) Familjeliv i fjärran östern. 1.
(Swensson, Hugo: Paul Hoffman, läroverksadjunkt) Natur och kulturs pristävlan. 21.
(Tegnér, Esaias) Werins bok om Tegnér. 3.
(Thörnberg, E. H.: Från det moderna samhället) Moderna samhällsproblem. 14.
(Tigerstedt, Örnulf: Utan örnar) En filosofisk brevskrivare och en skeptisk novellist. 20.
(Tollet, Håkan: Peter Surfinger) Hjältegraven i Blåstad. 4.
(Tollet, Håkan: Desertör) I bokmarginalen. 21.
(Undset, Sigrid) Storhet i stillhet. 6.
(Vala, Katri: Paluu) Finska böcker. I. 2.
(Valentin, Hugo: Antisemitismen i historisk och kritisk belysning) Antisemitismen inför skranket. 18.
(Waln, Nora: Landsflyktens hus) Familjeliv i fjärran östern. 1.
(Valtari, Mika: Sielu ja liekki) Finska böcker. II. 5.
(Wasastjerna, Monica: Det nya året) I bokmarginalen. 21.
(Werin, Algot: Esaias Tegnér) Werins bok om Tegnér. 3.
(Vuorela, Einari: Kullanhuuhtoja) Finska böcker. 1. 2.
(Värnlund, Rudolf: Allt börjar på nytt) Rikssvensk prosa 1934. 2.
(Zweig, Stefan: Erasmus av Rotterdam) Erasmus i närbild. 16.
(Åkerhielm, Annie: Brudslöjan) Rikssvensk prosa 1934. 2.

Konst.

Börjar med Juha. 8.
Ett monument över de svenska konstutställningarnas historia. 20.
Från mässhallen till Troldhaugen. 6.
Gallen-Kallela-Sibelius, randanteckningar kring Kalevalajubileet. I–II. 8. 9.
Holbergiaden i Köpenhamn. Danska dyningar II. 4.
Musikbrev från Nurmijärvi. 17.
Musiken med stort M. 13.
Reflexioner kring nutida musik. 4.
Teater. 1. 3. 5. 7. 8. 10.

Naturvetenskap.

Den moderna fysiken och den fria viljan I–II. 12. 13.
Golfströmmens problem. 3.
Kolets geokemiska kretslopp och havets betydelse för detsamma. 2.
Tankar inför kolets gåta. 21.

Historia.

Bysantinska perspektiv. 13.
De gamle Nordboers Saga paa Grønland. 4.
Elias Lönnrot och svenska språket. 5.
Ett hjälteminne. 20.
Historia och historieuppfattning. I–II. 7. 8.
Randanmärkningar till "Historia och historieuppfattning". 12.
Svenska Litteratursällskapet i Finland 50 år. 3.
Ännu om historieuppfattningen. 13.

Dikter.

Asplund, Karl: Sjöberg. 14.
Diktonius, Elmer: Dikter av Katri Vala i svensk tolkning. 11.
Diktonius, Elmer: Övernog. 15.
Diktonius, Elmer: Symfoni i ord. 20.
Edfelt, Johannes: Magernas resa av T. S. Eliot, svensk tolkning. 14.
Edfelt, Johannes: Tre dikter. 16.
Gripenberg, Bertel: Miniatyrer. 7.
Hemmer, Jarl: Guldet. 21.
Kihlman, Bertel: Tre dikter. 6.
Krokfors, Hj.: Dömansskär. 13.
Kruse, C.: Dikter. 19.
Lillja, John L. W.: En dikt av Yrjö Teppo i svensk tolkning. 9.
Lundén, Ingegerd: Akademiskt proletariat. 17.
Mandelstam, Karin: Två dikter. 10.
Mörne, Arvid: Ungdomsskeppet. 2.
Mörne, Arvid: Tre atlantdikter. 16.
Randel, Ane: Två sonetter av Giosuè Carducci i svensk tolkning. 4.
Renvall, Viola: Jag har sett Dig gå över ängen -. 12.
Söderholm, Kerstin: Höstmorgnar. 18.

Filosofi.

Diskussionen om dödsstraffet. 10.
Folkrättens gränsmarker. 18.
Kristendomen och västerlandet. 6.
Till frågan om dödsstraffet. 9.
Den moderna fysiken och den fria viljan. I–II. 12. 13.
Majoritetsprincip och referendum. 19.

Ekonomi och Politik.

Antisemitismen inför skranket. 18.
Cassels samhällskritik. 7.
De nordiska kongressernas språkfråga. 13.
Debatt i befolkningsfrågan, 1.
Den vite mannens reträtt. 15.
Det storpolitiska 1934. 2.
Efter Stresa. 12.
En internationell nationalist. 16.
En kongress för kulturens försvar. 16.
Från Saar till Stresa. 8.
Krigsmolnet över N.F. 14.
"Min kamp" och den nazistiska praktiken. I–II. 5. 6.
Moderna samhällsproblem. 14.
Ras, rasbiologi och raspolitik. 17.
Spelet kring Abessinien. 17.
Studentöverflödet. I–II. 18. 19.
Tyskland och Norden. 14.
Tyskland och Polen. 15.
Vad det gäller. 3.

Diverse artiklar.

Det abessinska kriget och nyhetsförmedlingen. 17.
Det tysk-nordiska författarhemmet i Travemünde. 4.
Diktarmötet. 11.
En kulturkamp i Sverige. 9.
En nordisk tusenårsiväg. 11.
Från synfältet. 7. 11. 16.
Kalevala. 5.
Kulturen i Sverige. 12.
"Marodörer". 8.
Selma Kajanus. 18.
Sibelius vid sjuttio år. 20.
Soldaten Svejks äventyr i Finland. 20.

> Gå direkt till
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 1936

TJUGUNIONDE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:
RAGNAR FURUHJELM     JARL HEMMER
EIRIK HORNBORG     BERTEL KIHLMAN
HUGO E. PIPPING     HANS RUIN
EMIL ZILLIACUS

A. Författarnamn och pseudonymer.

Aas, L.: En norsk forfatterprofil. Kristian Elster d. y. I–II. 15. 16.
Abenius, Margit: Böckerna om Lars Hård. 11.
Barck, P. O.: Dikten och kritiken. 3. [pdf]
Barck, P. O.: I bokmarginalen. 4.
Barck, P. O.: Svar till Olof Enckell. 5.
Barck, P. O.: Finlandssvensk realism. 19.
Barck, P. O.: Skald med pensel. 21.
Castrén, Gunnar: Hjalmar Neiglick. I–II. 3. 4.
Castrén, Gunnar: "Forellbröderna" Juhani Aho och Conrad Rosenlew. 10.
Castrén, Gunnar: Diktonius’ lyrik. 20.
Castrén, Gunnar: Bertel Kihlmans roman. 21.
Colliander, Tito: Konstnären och allmänheten. 7.
Colliander, Tito: Är det bra för oss -. 21.
Diktonius, Elmer: Finsk bokparad. I–II. 1. 2.
Diktonius, Elmer: Tre dikter av Einari Vuorela i svensk tolkning. 5.
Diktonius, Elmer: Äntligen musik. 6.
Diktonius, Elmer: Vårväntan i Tavastland. 10.
Diktonius, Elmer: Tre finska böcker. 12.
Diktonius, Elmer: Två dikter av Helvi Hämäläinen i svensk tolkning. 12.
Diktonius, Elmer: En utställning; en konsert. 19.
Diktonius, Elmer: Alla stormar dör. 21.
Edfelt, Johannes: En barndomsskildring. 2.
Ehrnrooth, Nils Gustaf: Amerikas väg till kriget. 2.
Ehrnrooth, Nils Gustaf: Folkfrontens bankrutt. 14.
Ehrnrooth, Nils Gustaf: Finlands näringsliv. 21.
Ekelund, Erik: Lyrisk dialog. 4.
Ekelund, Erik: Politik och dikt. 5.
Ekelund, Erik: Väktare på muren. I–II. 7. 8.
Ekelund, Erik: Rekviem över ett minne. 20.
Enander, Bo: Svensk samtidshistoria. 6.
Enander, Bo: Polemik. 10.
Enckell, Olof: Litterär begreppsoreda. 5.
Enckell, Olof: Arvid Mörne. 9.
Enckell, Rabbe: Ångest. 13.
Enckell, Rabbe: Inför konstsäsongen. 17.
Essén, Rütger, Svensk samtidshistoria. 8.
Essén, Rütger, Polemik. 10.
Ferlin, Nils: Två dikter. 17.
Furuhjelm, Ragnar: Valet och dess politiska konsekvenser. 13.
Gardenius, Nils: Två skärgårdsdikter. 14.
Gripenberg, Bertel: Fascinerande äventyr. 20.
Gyllenberg, Rafael: Finländska minnen. 15.
Hedvall, Ruth: En lyrisk debut. 11.
Hedvall, Ruth: "Cortège nocturne" och "En grav". 13.
Hedvall, Ruth: Till frågan om Runebergs filosofi. 15.
Hedvall, Ruth: Jarl Hemmers nya dikter. 19.
Hemmer, Jarl: Två dikter från norr. 1.
Hemmer, Jarl: Vaggsång för en vän. 11.
Hemmer, Jarl: Fågelleken. 16.
Hintze, Bertel: Alvar Cawéns minnesutställning. 18.
Hirn, Yrjö: Beddoes’ liv och skrifter. 2.
Hornborg, Eirik: Den Abessinska konflikten. 1.
Hornborg, Eirik: Modern pessimism. 2.
Hornborg, Eirik: Isländska sagor. 3.
Hornborg, Eirik: Sjömanspoesi. 4.
Hornborg, Eirik: Italienska bilder. 5.
Hornborg, Eirik: Ett eko från det förgångna. 6.
Hornborg, Eirik: Abessiniens sammanbrott. 10.
Hornborg, Eirik: Två inbördeskrig. 15.
Hornborg, Eirik: Regeringsprogram och Regeringsform. 17.
Hornborg, Eirik: Från synfältet. 17.
Hornborg, Eirik: Från synfältet. En utrikesministers "come back". 18.
Hornborg, Eirik: En detroniserad världsstad. 20.
Hortling, Ivar: Om fågelsång och sångfåglar. 10.
Ilmoni, Synnöve: Var går gränsen? 9.
Kihlman, Bertel: "Liturg i vargatider". 17.
Kihlman, Bertel: Ronald Fangens nya bok.
Kihlman, Bertel: I bokmarginalen. 19. 21.
Kihlman, Bertel: Livfull essayistik. 21.
Klackenberg, Torsten: Ny Viktor Rydbergsforskning. 7.
Kranck, Håkan: Västerlandets öde i inaktuellt perspektiv. I–II. 1. 2.
Kulling, Jacob: Runebergs filosofi. 14.
Lagerborg, Rolf: Westermarck om äktenskapets framtid – och skilsmässans. 11.
Lagercrantz, Olof: Två dikter. 3.
Lagercrantz, Olof: Sömn. 21.
Lesch, Bruno: Kring numerus clausus. 4.
Lindberg, P. H.: Uvertyren spelar upp. 3.
Lindgren, Kaj: Anders Frostenson – en kristen lyriker. 14.
Lindgren, Kaj: Tre inhemska prosaböcker. 20.
Malmström, S. R,: Missförståndet i Locarno. 8.
Malmström, S. R,: En bok om Nikolaus II och dess litteraturförteckning. 11.
Malmström, S. R,: Konrad Heidens Hitlerporträtt. 13.
Malmström, S. R,: Rödskinn och blekansikten. 20.
Malmström, S. R,: Bonapartes av Gorsica. 21.
Mörne, Arvid: Strofer av i dag. 16.
Numelin, Ragnar: Resenärer. 3.
Numelin, Ragnar: Hobbies. Fritiden i Ystad. 14.
Olsoni, Eric: Teater. 1. 6. 9. 16. 20.
Olsoni, Eric: Teater i Stockholm. 5.
Olsoni, Eric: Ett gästspel. 21.
Parland, Oscar: Kretschmer – Modernism – Rabbe Enckell. 13.
Pipping, Hugo E.: Det finska censurediktet av år 1850. 5.
Pipping, Hugo E.: Diskussion om det finska språkediktet. 7.
Pipping, Hugo E.: Studentöverflödet och universitetets organisation. 8.
Pipping, Hugo E.: Sveriges ekonomiska historia. 13.
Pipping, Hugo E.: Om friheten. 15.
Pipping, Hugo E.: Valutasaneringens premisser. 17.
Proteus: Från Synfältet. 18. 20.
Ruin, Hans: Kulturens dynamitarder. 7.
Ruin, Hans: Nationalismen inför domarskranket. 10.
Ruin, Hans: Polemik. 11.
Ruin, Hans: Från ett diktarparlament. 20.
Rundt, Joel: Två dikter av Katri Vala i svensk översättning. 17.
von Schantz, Eric: En fransk romanpsykolog. 6.
von Schantz, Eric: Norska romaner. 12.
von Schantz, Eric: Falkbergets romantrilogi. 18.
von Schoultz, Solveig: Tre dikter. 12.
Schur, Israel: Etnologi och religion. 17.
Segerstråle, Lennart: Henrik Sørensens Linköpingssvit. 6.
Sjöberg, Ragnar: Ett passionsdrama. 12.
Sorainen, Kalle: Personlighetsprincipen hos Runeberg. 16.
Stangerup, Hakon: Idéer og Problemer i dansk Digtning 1900-1935. 14.
Stolpe, Herman: Kampen om utrymmet. 19.
Tigerstedt, Örnulf: Till nationalismens kreditkonto. 9.
Tigerstedt, Örnulf: Försvarets slutpåstående. 11.
Therman, Erik: Henry Parland. 8.
Therman, Erik: Trolldomens olika innebörd i Eddan och Kalevala. 18.
Tuominen, Mirjam: Lyrik 1935. 7.
von Wendt, Georg: Den proportionella valmetoden. 12.
Zilliacus, Emil: Ödekyrka på Gotland. 15.
Zilliacus, Emil: Hjärtats sommar. 18.
Öhquist, Nils: Finlandssvensk nyprosa och social ämnesomsättning. 11.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

(Aho, Juhani) "Forellbröderna Juhani Aho och Conrad Rosenlew". 10.
(Alving, Hjalmar: Isländska sagor) Isländska sagor. 3.
(Armbolt, Nils: Karavan) Resenärer. 3.
(Andersen-Nexø, Martin) Ideer og Problemer i Dansk Digtning 1900-1935. 14.
(Asunta, Heikki: Mastolyhty) Finsk bokparad. I. 1.
(Barck, P. O.: Dikt och förkunnelse) Livfull essayistik. 21.
(Beddoes, Thomas Lovell) Beddoes’ liv och skrifter. 2.
(Beijer, Harald: Ångaren Rättfärdigheten) Väktare på muren. II. 8.
(Birket-Smith, Kaj: Guld og gronne Skove) Resenärer. 3.
(Blanck, Anton: Ur samma synvinkel) Politik och dikt. 5.
(Bukdahl, Jorgen) Ideer og Problemer i dansk Digtning. 14.
(Bobé, Louis: Rom og Danmark gennem tiderne) En detroniserad världsstad. 20.
(Bondestam, Anna: Panik i Rölleby) Finlandssvensk realism. 19.
(Boye, Karin: För trädets skull) Lyrisk dialog. 4.
(Brovallius, Irja: Josef gipsmakare) Väktare på muren. II. 8.
(Brøgger, Waldemar: Når marken pløjes) Norska romaner. 12.
(Churchill, Winston: Det stora kriget) Uvertyren spelar upp. 3.
(Clayhills, Harriet: Full i 17) I bokmarginalen. 21.
(Colliander, Tito: Ljuset) Tre inhemska prosaböcker. 20.
(Cornell, Henrik: Italien sett av svenska skalder och konstnärer) Italienska bilder. 5.
(Diktonius, Elmer: Gräs och granit) Diktonius’ lyrik. 20.
(Donner, H. W.: The Works of Thomas Lovell Beddoes) Beddoes’ liv och skrifter. 2.
(Edfelt, Johannes: I denna natt) "Liturg i vargatider". 17.
(Elster, Kristian: Arken) Norska romaner. 12.
(Elster, Kristian: Arken) En norsk forfatterprofil. Kristian
Elster d. y. I–II. 15. 16.
(Enckell, Rabbe: Tonbrädet) Lyrik 1935. 7.
(Enckell, Rabbe) Kretschmer – Modernism – Rabbe Enckell. 13.
(Essad bey: Nikolaus II) En bok om Nikolaus II och dess litteraturförteckning. 11.
(Essén, Rütger: Sverige upplever världen) Svensk samtidshistoria. 6.
(Falkberget, Johan: Christianus Sextus) Falkbergets romantrilogi. 18.
(Fangen, Ronald: På bar bunn) Ronald Fangens nya bok. 18.
(Farson, Negley: En oförbätterlig syndares memoarer) Fascinerande äventyr. 20.
Fridegård, Jan: En natt i juli, Jag Lars Hård, Tack för himlastegen) Böckerna om Lars Hård. 11.
(Frostenson, Anders) Anders Frostenson – en kristen lyriker. 14.
(Gravlund, Thorkild) Ideer og Problemer i Dansk Digtning 1930-1935. 14.
(Gripenberg, Bertel) "Cortège nocturne" och "En grav". 13.
(Gunther, John: Europa en häxkittel) I bokmarginalen. 21.
(Janson, Ture: Egypti land) Lyrik 1935. 7.
(Haalke, Magnhild: Allis sønn) Norska romaner. 12.
(Haanpää, Pentti: Isännät ja isäntien varjot) Finsk bokparad. I. 1.
(Harmaja, Saima: Sateen jälkeen) Finsk bokparad. 1. I.
(Harrie, Ivar: Tjugutalet in memoriam) I bokmarginalen. 16.
(Heckscher, Eli F.: Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa) Sveriges ekonomiska historia. 13.
(Hedberg, Olle: Att få tillhöra dig) Väktare på muren. H. 8.
(Heiden, Konrad: Adolf Hitler) Konrad Heidens Hitlerporträtt. 13.
(Hellström, Gustaf: Storm över Tjurö) Väktare på muren. II. 8.
(Hemmer, Jarl: Nordan) Jarl Hemmers nya dikter. 19.
(Holmberg, Olle: Viktor Rydbergs lyrik) Ny Viktor Rydbergsforskning. 7.
(Hornborg, Eirik: Indianer) Rödskinn och blekansikten. 20.
(Hornborg, Harald: Bühlingen i uppror). I bokmarginalen. 19.
(Hultin, Tekla: Päiväkirjani kertoo) Ett eko från det förgångna. 6.
(Hågkomster och livsintryck) Finländska minnen. 15.
(Härkönen, Iivo: Juhlattu) Finsk bokparad. II. 2.
(Hämäläinen, Helvi, Katuojan vetta) Finsk bokparad. II. 2.
(Hämäläinen, Helvi, Aaverakastajat) Tre finska böcker. 12.
(Kailas, Uuno: Novelleja) Tre finska böcker. 12.
(Kajava, Viljo: Rakentajat) Finsk bokparad. I. 1.
(Karri, Unto: Ovella) Finsk bokparad. II. 2.
(Kehler, Henning) Idéer og Problemer i dansk Digtning 1900-1935. 14.
(Kihlman, Bertel: Idyll under åskmoln) Bertel Kihlmans roman. 21.
(Kivimaa, Arvi: Kaiho ja elämä) Finsk bokparad. I. 1.
(Koskenniemi, V. A.: Onnen antimet) Finsk bokparad. I. 1.
(Koskenniemi, V. A.: Elämä ja runous) Finsk bokparad. I. 1.
(von Krusenistjerna, Agnes: Fattigadel) En barndomsskildring. 2.
(Lagercrantz, Olof: Den döda fågeln) En lyrisk debut. 11.
(Lagerkvist, Pär: I den tiden) Väktare på muren. 7.
(Lamm, Martin: Strindberg och makter). Ett passionsdrama. 12.
(Leinonen, Artturi: Keväästä kevääseen) Finsk bokparad. II. 2.
(Leo, Mona: Miknoons sånger) Lyrik 1935. 7.
(Lindgren, Kaj: Ett blad är vänt) Lyrik 1935. 7.
(Lindström, Gunnar: Om friheten) Om friheten. 15.
(Lintumaa, Kaija: Elosalamat) Finsk bokparad. II. 2.
(Lundén, Ingegerd: Hårt är dagens ljus) Lyrik 1935. 7.
(Malmberg, Bertil: Dikter vid gränsen) Lyrisk dialog. 4.
(Malmström, Nicken: Ur nattens hand) Lyrik 1935. 7.
(Mandelstam, Karin: Insikt) I bokmarginalen. 19.
(Mauriac, François) En fransk romanpsykolog. 6.
(Maurois, André: Greppet om lyckan) I bokmarginalen. 4.
(Millis, Walter: Road to war) Amerikas väg till kriget. 2.
(Mörne, Håkan: Vackra vilda Balkan) Resenärer. 3.
(Mörne, Håkan: Vinga seglade till Rom) Resenärer. 3.
(Neiglick, Hjalmar) Hjalmar Neiglick. 3. 4.
(Niininen, Margit: Tora Markman och hennes syster) Finlandssvensk realism. 19.
(von Numers, Lorenz: Porträtt med blomma) Skald med pensel. 21.
(Paludan, Jacob) Ideer og Problemer i dansk Digtning 1900-1935. 14.
(Parland, Henry) Henry Parland. 8.
(Pekkanen, Toivo: Ihmisten kevät) Finsk bokparad. II. 2.
(Pipping, Hugo E.: Finlands näringsliv) Finlands näringsliv. 21.
(Renvall, Viola: Mot synranden) I bokmarginalen. 19.
(Runeberg, J. L.) Runebergs filosofi. 14.
(Runeberg, J. L.) Till frågan om Runebergs filosofi. 15.
(Runeberg, J. L.) Personlighetsprinciper hos Runeberg. 16.
(Runeberg, Nino: Efterlämnade dikter) Lyrik 1935. 7.
(Salava: Gisslet) Lyrik 1935. 7.
(Salminen, Sally: Katrina) Finlandssvensk realism. 19.
(von Schantz, Erik: Slyngeln Måhrberg) Tre inhemska prosaböcker. 20.
(Seppänen, Unto: Särkynyt nimikilpi) Finsk bokparad. II. 2.
(Sillanpää, F. E.: Viidestoista) Tre finska böcker. 12.
(Siwertz, Sigfrid: Sista äventyret) Väktare på muren. II. 8.
(Sternvall, Sigurd: Sång under segel) Sjömanspoesi. 4.
(Söderhjelm, Alma: Av bonaparternas ätt) Bonapartes av Corsica. 21.
(Therman, Erik: Ljus ur mullen) Lyrik 1935. 7.
(Therman, Erik: Kettil Rödes saga) Tre inhemska prosaböcker. 20.
(20 år ung dikt) I bokmarginalen. 21.
(Toppila, Heikki: Tulisilla vaunuilla) Finsk bokparad. I.. 1.
(Uurto, Iiris: Kypsyminen) Finsk bokparad. II. 2.
(Waltari, Mika: Palava nuoruus) Finsk bokparad. I. 1.
(Westerlund, Hans G.: Med indiankanot genom Finland) Resenärer. 3.
(Westermarck, Edward: The Future of Marriage in Western Civilisation) Westermarck om äktenskapets framtid – och skilsmässans. 11.
(Wilder, Thornton: Till himlen går min väg) I bokmarginalen. 4.
(Viljanen, Lauri: V. A. Koskenniemi, Elämä ja runous) Finsk bokparad. I. 1.
(Zilliacus, Emil: Minnesaltaret) Rekviem över ett minne. 20.

Dikter.

Diktonius, Elmer: Alla stormar dör. 21.
Enckell, Rabbe: Ångest. 13.
Ferlin, Nils, Två dikter. 17.
Gardenius, Nils: Två skärgårdsdikter. 14.
Hemmer, Jarl: Två dikter från norr. 1.
Hemmer, Jarl: Vaggsång för en vän. 11.
Hemmer, Jarl: Fågelleken. 16.
Hämäläinen, Helvi: Två dikter (svensk tolkning av Elmer Diktonius). 12.
Lagercrantz, Olof: Två dikter. 3.
Lagercrantz, Olof: Sömn. 21.
Mörne, Arvid: Strofer av i dag. 16.
von Schoultz, Solveig: Tre dikter. 12.
Vala, Katri: Två dikter (svensk tolkning av Joel Rundt).
Vuorela, Einari: Tre dikter (svensk tolkning av Elmer Diktonius). 5.
Zilliacus, Emil: ödekyrka på Gotland. 5.
Zilliacus, Emil: Hjärtats sommar. 18.

Konst.

Alvar Cawéns minnesutställning. 18.
En utställning En konsert. 19.
Ett gästspel. 21.
Henrik Sørensens Linköpingssvit. 6.
Inför konstsäsongen.
Konstnären och allmänheten. 7.
Teater. 1. 6. 9. 16. 20.
Teater i Stockholm. 5.
Äntligen musik. 6.

Historia.

Det finska censurediktet av år 1850. 5.
Diskussion om det finska språkediktet. 7.
"Forellbröderna" Juhani Aho och Conrad Rosenlew. 10.
Modern pessimism.
Svensk samtidshistoria. 6. 8.

Filosofi.

Etnologi och religion. 17.
Personlighetsprincipen hos Runeberg. 16.
Runebergs filosofi. 14. 15.
Trolldomens olika innebörd i Eddan och Kalevala 18.
Är det bra för oss —. 21.

Naturvetenskap.

Felande länkar? 19.
Om fågelsång och sångfåglar. 10.
Vad är liv? 9.

Ekonomi och Politik.

Abessiniens sammanbrott. 10.
Amerikas väg till kriget. 2.
Den Abessinska konflikten. 1
Den proportionella valmetoden. 12.
Folkfrontens bankrutt. 14.
Försvarets slutpåstående. 11.
Kampen om utrymmet. 19.
Kring numerus clausus. 4.
Kulturens dynamitarder. 7.
Missförståndet i Locarno. 8.
Nationalismen inför domarskranket. 10. 11.
Om friheten. 15.
Regeringsprogram och Regeringsform. 17.
Till nationalismen kreditkonto. 9.
Två inbördeskrig. 15.
Valutasaneringens premisser. 17.
Västerlandets öde i inaktuellt perspektiv. 1. 2.

Diverse artiklar.

Arvid Mörne. Till 60-årsdagen den 6 maj 1936. 9.
Dikten och kritiken. 3. [pdf]
Finlandssvensk nyprosa och social ämnesomsättning. 11.
Från ett diktarparlament. 20.
Från synfältet. 17. 18. 20.
Hjalmar Neiglick. 3. 4.
Hobbies. Fritiden i Ystad. 14.
Litterär begreppsoreda. 5.
Studentöverflödet och universitetets organisation. 8.
Var går gränsen? 9.
Vårväntan i Tavastland. 10.

> Gå direkt till
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 1937

TRETTIONDE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:
RAGNAR FURUHJELM     JARL HEMMER
EIRIK HORNBORG     BERTEL KIHLMAN
HUGO E. PIPPING     HANS RUIN
EMIL ZILLIACUS

A. Författarnamn och pseudonymer.

Aas, L.: Alexander Kielland og Arne Garborg i ny belysning. I–II. 5. 6.
Aas, L.: Algernon Charles Swinburne. 16.
Anderson, Caleb J.: Tre dikter. 16.
Barck, P. O.: Sanna berättelser ur livet. 7.
Bjerne, Ulla: Den okände. 17.
Björkbom-Bäckman, Ebba: Dikter.
Castrén, Gunnar: Universitetspropositionen. (Ett uttalande). 8.
Charpentier, Axel: Den senaste tillämpningen av språklagen. 4.
Clément, Gunnar: Marcus Collin ställer ut. 9.
Criticus: Nya filmer. 17.
Edfelt, Johannes: Dikter av T. S. Eliot i svensk tolkning. 10.
Diktonius, Elmer: Finsk bokfront. 2.
Diktonius, Elmer: Björling. 3.
Diktonius, Elmer: Marsbrev från Nurmijärvi. 7.
Diktonius, Elmer: Två dikter. 8.
Diktonius, Elmer: Mellan lärka och mull. 10.
Diktonius, Elmer: Sommarkrans. 14.
Ehrnrooth, N. G.: En svensk storman. 4.
Ehrnrooth, N. G.: Romersk poesi. 7.
Ehrnrooth, N. G.: Folkfront eller Franco? 9.
Ehrnrooth, N. G.: Säkerheten i luften. 13.
Ekelund, Erik: Romantiker och realister. 9.
Ekelund, Erik: Borgerlighet och musik. 19.
Ekelöf, Gunnar: Mänskosaga. 21.
Eklund, Ole: Ljuset och livsutvecklingen. 3.
Eklund, Ole: Världshavets öde. 6.
Eklund, Ole: Det stora undret. 10.
Granit, Ragnar: Universitetspropositionen. (Ett uttalande). 8.
du Guerny, Yves: Vi eller de. 21.
Gummerus, E. R.: Filmen som kulturfara. I–II. 19. 20.
Gummerus, H. Olof: En historisk roman från Amerika. 5.
Gunnarson, Börje: Konst och religion. 13.
Gustafson-Seidenschnur, Brita: Axel Fridells minnesutställning i Konsthallen. 16.
Gustafson-Seidenschnur, Brita: Ragnar Josephsons nya essäer. 17.
Gustafson-Seidenschnur, Brita: Finlands konstakademis allmänna utställning. 20.
Gyllenberg, Rafael: Eros och Agape, I–II. 13. 14.
Hedvall, Ruth, Hembildning och skolarbete. 12.
Hedvall, Ruth, Ett bildverk om Runeberg. 20.
Hirn, Yrjö: Vad mylords kassabok har att förtälja. 14.
Hirn, Hans: Förgätna öden. 21.
Hornborg, Eirik: Det fria ordet. 1.
Hornborg, Eirik: "Djupare rotad fientlighet". 3.
Hornborg, Eirik: Kring presidentvalet. 4.
Hornborg, Eirik: Finlands statsråd som svensk språkryktare. 4.
Hornborg, Eirik: Grundlagen och universitetsfrågan. 8.
Hornborg, Eirik: Fullbordat faktum. 9.
Hornborg, Eirik: Svenska Folkpartiet. 11.
Hornborg, Eirik: "Folkfront eller Franco?" 11.
Hornborg, Eirik: Det spanska problemet. 13.
Hornborg, Eirik: Nordiskt samförstånd. 16.
Hornborg, Eirik: Två planschverk. 17.
Hornborg, Eirik: Högre politik. 18.
Hornborg, Eirik: Ett "Broderland" i journalistisk belysning. 20.
Höijer, Olof: Vägen till Indien och den engelska skyddspolitiken. 14.
Höijer, Olof: Dramat i fjärran östern. 17.
Ilmoni, Synnöve: "Den blide skalden". 2.
Kihlman, Bertel: I bokmarginalen. 7. 19.
Kihlman, Bertel: Ny lyrik. 18.
Kihlman, Bertel: Arvid Mörnes nya dikter. 19.
Kihlman, Bertel: Ny prosa. 20.
Kihlman, Bertel: Inhemsk novellistik. 21.
Kihlman, Bertel: Lyrik. 21.
Kranck, E. H.: En bok om Nordens näringsliv. 11.
Kranck, E. H.: Staterna och världsekonomin. 15.
Krokfors, Hj.: Hans Brink. 6.
Langenskjöld, Agnes: "Det har kommit människor i dalen"... Reflexioner kring Oxford. 2.
Landtman, Gunnar: Den döende liberalismen. 21.
Lindegren, Erik: Prolog till en ny Hamlet. 15.
Lindgren, Kaj: Marie Bregendahl och hennes Sødalsfolk. 12.
Lindgren, Kaj: Två böcker om svensk natur. 14.
Lindgren, Kaj: Marie Bregendahl 70 år. 18.
Lindgren, Kaj: Jarl Hemmers brev till vänner. 20.
Lindgren, Kaj: Nya dikter av Charles Kent. 21.
List, Wolfram: Två tyska böcker. 5.
Lundén, Ingegerd: I bokmarginalen. 5.
Malmström, S. R.: Det storpolitiska 1936. 2.
Malmström, S. R.: Boken om Karl XII. 3.
Malmström, S. R.: Två härskarinnor. 4.
Malmström, S. R.: Utrikespolitisk kvartalskrönika. 8.
Malmström, S. R.: Provokatörernas konung. 10.
Malmström, S. R.: Två Mannerheim-böcker. 11.
Malmström, S. R.: På storpolitikens arena. 12.
Malmström, S. R.: Franco och folkfronten än en gång. 12.
Meinander, Nils: Finland, nordens femte länk. 7.
Mogensen, Harald: Dansk litteratur. 1.
Mörne, Arvid: Presidentvalets efterräkning. 5.
Mörne, Arvid: Diktatorerna. 13.
Numelin, Ragnar: Forskningar och färder. 1.
Numelin, Ragnar: Varför blott östra Finland? 13.
Numelin, Ragnar: Edvard Westermarck LXXV. 19.
Numelin, Ragnar: Irländskt. 21.
Olsoni, Eric: Teater. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 11. 16. 18. 19. 21.
Parland, Ralph: Dikter. 13.
Pipping, Aline: Lördag i byn, av Giacomo Leopardi. övers. 11.
Pipping, Hugo: Vergilius och de tre gustavianerna. 20.
Pipping, Hugo E.: Svenska fattigdomens besegrande. 1.
Pipping, Hugo E.: Politiskt eller opolitiskt presidentval? 2.
Pipping, Hugo E.: Obesvarade frågor. 4.
Pipping, Hugo E.: Världsutställningen i Paris. 15.
Pipping, Hugo E.: Francen flyter. 17.
Pipping, Hugo E.: Nordiskt näringsliv. 19.
Proteus: Från synfältet. 3. 5.
Qvarnström, E.: "Den förrådda revolutionen". 18.
Ruin, Hans: Sydamerika – en vision av en ny värld. 11.
Ruin, Hans: Den sydamerikanske Pan. 12.
von Schantz, Eric: Från det norska bokåret 1936. 8.
von Schantz, Eric: Aksel Sandemose. 15.
Schur, Israel: Le roi est sorti. 1.
Sjöberg, Ragnar: Aristokraten i världsvimlet. I bokmarginalen. 2.
Sjöberg, Ragnar: En Geijerstudie. 17.
Söderhjelm, J. O.: Parlamentarism i Finland och England. 14.
Tallqvist, C. E.: Dikter av Herbert Read i svensk tolkning. 7.
Tegengren, Jacob: Var det en syn? 10.
Therman, Erik: Uttrycker den psykologiska realismen i romanen människans psyke? 4.
Therman, Erik: Jacob Tegengren. 15.
Thesleff, Greta: Från Köpenhamns teatrar. I–II. 6. 9.
Wasastjerna, Jarl: Universitetspropositionen. (Ett uttalande). 8.
von Wendt, Georg: Universitetspropositionen. (Ett uttalande). 8.
Zilliacus, Emil: Varning för svag is. 3.
Zilliacus, Emil: Erinnas gravepigram över leksystern Baukis. 5.
Zilliacus, Emil: Klosterklipporna i Thessalien. 15.
Zilliacus, Laurin: "Folkfront eller Franco?" 11.
Åkerhielm, Helge: Tre dikter. 12.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

(Ahlmann, Hans: På skidor och till häst i Vatnajökulls rike) Forskningar och färder. 1.
(Anker, Nini Roll: På egen grunn) Från det norska bokåret 1936. 8.
(Anttila, Aarne: Suomen kulttuurihistoria) Från synfältet. 3.
(Armstrong, Hamilton F.: We or they) Vi eller de. 21.
(Asklund, Erik: Svensk idyll) Två böcker om, svensk natur. 4.
(Aurén, Sven: Europeisk orient) Forskningar och färder. 1.
(Bengtsson, Frans G.: Karl XII:s levnad från Altranstädt till Fredrikshall) Boken om Karl XII. 3.
(Bergengruen, Werner: Der Grosstyrann und das Gericht) Två tyska böcker. 5.
(Björkman, Carl: För hjärtats sak) Borgerlighet och musik. 19.
(Björling, Gunnar) Björling. 3.
(Bolinder, Gustaf: Med indianer på tropiska floder) Forskningar och färder. 1.
(Bonde, Knut: Sant och intressant; Tro mig om ni vill) Aristokraten i världsvimlet. I bokmarginalen. 2.
(von Born, Elsa: Långöfolket) I bokmarginalen. 19.
(Boye, Karin: För lite) I bokmarginalen. 7.
(Bregendahl, Marie: Sødalsfolkene) Marie Bregendahl och hennes sødalsfolk. 12.
(Bregendahl, Marie) Marie Bregendahl 70 år. 18.
(Böök, Fredrik: Det rika och fattiga Sverige) Svenska fattigdomens besegrande. 1.
(Colliander, Tito: Korståget) Ny prosa. 20.
(Countries, The Northern, in World Economy). Nordiskt näringsliv. 19.
(de la Gardie, Magnus Gabriel) En svensk storman. 4.
(Dons, Aage: Soldaterbronden) Dansk litteratur. 1.
(Duun, Olav: Samtid) Från det norska bokåret 1936. 8.
(Egge, Peter: Søstre og synderinner) Från det norska bokåret 1936. 8.
(Ekelöf, Gunnar: Sorgen och stjärnan) Romantiker och realister. 9.
(Elgström, Anna Lenah: Elsa i männens värld) Romantiker och realister. 9.
(Enckell, Olof: De klagande vindarnas ö) Irländskt. 21.
(Enckell, Rabbe: Herrar till natt och dag) Inhemsk novellistik. 21.
(Fischer, Leck: Festen i Skelsted) Dansk litteratur. 1.
(Fåhraeus, Rudolf: Magnus Gabriel de la Gardie) En svensk storman. 4.
(Garborg, Arne) Alexander Kielland og Arne Garborg i ny belysning II. 6.
(Grieg, Finn: Dagene er like lange) Från det norska bokåret 1936. 8.
(Grieg, Nordahl: Men i morgen) Från det norska bokåret 1936. 8.
(Gudmundsson, Kristmann: Lampen (Från det norska bokåret 1936. 8.
(Gummerus, Herman: Fältmarskalk Mannerheim) Två Mannerheimböcker. 11.
(Gustafson, Brita Ysabel: Den blå asken) Ny lyrik. 18.
(Haalke, Magnhild: Åkfestet) Från det norska bokåret 1936. 8.
(Hannula, J. O.: Mannerheim) Två Mannerheimböcker. 11.
(Harrie, Ivar: Poeten Horatius) Romersk poesi. 7.
(Hedin, Sven: Sidenvägen) Forskningar och färder. 1.
(Heckscher, Gunnar: Parlamentarism och demokrati i England) Parlamentarism i Finland och England. 14.
(Hemmer, Jarl: Brev till vänner) Jarl Hemmers brev till vänner. 20.
(Hessler, Carl Arvid: Geijer som politiker). En Geijerstudie. 17.
(Hirn, Marta och Yrjö: Runeberg och hans värld). Ett bildverk om Runeberg. 20.
(Hjörne, Harry: Femte länken) Finland Nordens femte länk. 1.
(Holter, Karl: Skinnbrevet) Från det norska bokåret 1936. 8.
(Hornborg, Harald: Förgätna öden) Förgätna öden. 21.
(Hägg, Erik: Under segel) Två planschverk. 17.
(Hörner, Nils: Resa till Lop) Forskningar och färder. 1.
(Jensen, Johannes V.: Gudrun) Dansk litteratur. 1.
(Johnson, Eyvind: Se dig inte om) Sanna berättelser ur livet. 1.
(Josephson, Ragnar: Fri vandring) Ragnar Josephsons nya essäer. 17.
(Jändel, Ragnar: Blommor) Två böcker om svensk natur. 14.
(Kaus, Gina: Katharina den stora) Två härskarinnor. 4.
(Kent, Charles: Det står skrevet) Nya dikter av Charles Kent. 21.
(Kielland, Alexander) Alexander Kielland og Arne Garborg i ny belysning. I. 5.
(Kjellgren, Josef: Skott i vattenlinjen) Romantiker och realister. 9.
(Koskenniemi, V. A.: Tuli ja tuhka) Finsk bokfront. 2.
(Koskimies, Rafael: Suomen kulttuurihistoria) Från synfältet. 3.
(Krokfors, Hj.: Gränsmark) Lyrik. 21.
(Lagerkvist, Pär: Mannen utan själ) Romantiker och realister. 9.
(Lindgren, Kaj: Träorgel) Ny lyrik. 18.
(Lindman, Sven: Studier över parlamentarismens tillämpning i Finland 1919-1926 med särskild hänsyn till regeringsbildningens problem. 14.) Parlamentarism i Finland och England. 14.
(Lund-Eriksson, Nanna: Sagornas ö) Forskningar och färder. 1.
(Lundén, Ingegerd: Barn, kvinnor och tjänstefolk) Inhemsk novellistik. 21.
(Lundkvist, Artur: Drakblod) Forskningar och färder. 1.
(Mahrt, Haakon Bugge: Orkanen) Från det norska bokåret 1936. 8.
(Martinson, Harry: Vägen ut) Sanna berättelser ur livet. 1.
(Martinson, Moa: Mor gifter sig) Sanna berättelser ur livet. 7.
(Mitchell, Margaret: Gone with the Wind) En historisk roman från Amerika. 5.
(Munsterhjelm, Ludvig: Där vildmarken talar) Forskningar och färder. 1.
(Mörne, Arvid: Atlantisk bränning) Arvid Mörnes nya dikter. 19.
(Mörne, Håkan: Afrikansk oro) Forskningar och färder. 1.
(Nikolajevski, Boris: Aseff) Provokatörernas konung. 10.
(Nuolivaara, Aune: Paimen, piika ja emäntä) Finsk bokfront. 2.
(Nygren, Anders: Den kristana kärlekstanken genom tiderna) Eros och Agape. I–II. 13. 14.
(Ohlin, Bertil: Staterna och världsekonomien) Staterna och världsekonomien. 15.
(Orvil, Ernst: Menneskebråk) Från det norska bokåret 1936. 8.
(Paavolainen, Olavi: Kolmannen valtakunnan vieraana) Finsk bokfront. 2.
(Parland, Ralf: Ebonit (Inhemsk novellistik. 21.
(Rogberg, Martin: Balkan i bil) Forskningar och färder. 1.
(Romdahl, Axel L.: Gustaf Cederström) Två planschverk. 17.
(Rundt, Joel: I människor) Ny lyrik. 18.
(Sandemose, Aksel: Vi pynter oss med horn) Från det norska bokåret 1936. 8.
Sandemose, Aksel: Aksel Sandemose. 15.
(Sarkia, Kaarlo: Unen kaivo) Finsk bokfront. 2.
(Schafer, Ezgar: Die sterbende Kirche) Två tyska böcker. 5.
(von Schantz, Eric: Ny dag) Ny prosa. 20.
(Scott, Gabriel: Helgenen) Från det norska bokåret 1936. 8.
(Scott Thomson, Gladys: Life in a Noble Household) Vad mylords kassabok har att förtälja. 14.
(Sherriff, R. C.: Gröna Grindarna) I bokmarginalen. 19.
(Sitwell, Edith: Victoria) Två härskarinnor. 4.
(Siwertz, Sigfrid: Jorden min hobby) Forskningar och färder. 1.
(Stiernstedt, Marika: Spegling i en skärva) Romantiker och realister. 9.
(Storstein, Olav: Kielland på Ny) Alexander Kielland och Arne Garborg i ny belysning. I. 5.
(Strömberg, Kjell: Det ljuva Frankrike) Forskningar och färder. 1.
(Swedberg, Sven: Våra grannländers näringsliv) En bok om nordens näringsliv. 11.
(Swensson, Hugo: Hjalmar Willén och hans klass) I bokmarginalen. 19.
(Swinburne, Algernon Charles) Algernon Charles Swinburne. 16.
(Söderhjelm, Martin: Vägen ut) Inhemsk novellistik. 21.
(Söderholm, Kerstin: Porten) Lyrik. 21.
(Sønderby, Knud: En kvinde er overflødig) Dansk litteratur. 1.
(Sørensen, Arne: Det möderne menneske) Dansk litteratur. 1.
(Tallqvist, Allan: Stålets sång) I bokmarginalen. 5.
(Tegengren, Jacob) Jacob Tegengren. 15.
(Thesen, Kolv: Arne Garborg. I–II) Alexander Kielland och Arne Garborg i ny belysning. II. 6.
(Therman, Erik: Bergtagen) Ny prosa. 20.
(Topelius, Zacharias) "Den bilde skalden". 2.
(Trotski, Leo: La Revolution Trahie) "Den förrådda revolutionen. 18.
(Undset, Sigrid: Den trofaste hustru) I bokmarginalen. 7.
(Uurto, Iris: Rakkaus ja pelko) Finsk bokfront. 2.
(Welander, Atle: Brottsjö) I bokmarginalen. 5.
(Westerlund, Nanny: Svartviken) I bokmarginalen. 5.
(Westermarck, Edvard) Edvard Westermarck LXXV. 19.
(Wildenvey, Herman: En ung manns flukt) Från det norska bokåret 1936. 8.

Dikter.

Anderson, Caleb J.: Tre dikter. 16.
Björkbom-Bäckman, Ebba: Dikter. 16.
Bjerne, Ulla: Den okände. 17.
Diktonius, Elmer: Två dikter. 8.
Diktonius, Elmer: Sommarkrans. 14.
Ekelöf, Gunnar: Mänskosaga. 21.
Eliot, T. S.: Dikter. Svensk tolkning av Johannes Edfelt. 10.
Krokfors, Hj.: Hans Brink. 6.
Lindegren, Erik: Prolog till en ny Hamlet. 15.
Leopardi, Giacomo: Lördag i byn. Svensk tolkning av Aline Pipping. 11.
Mörne, Arvid: Diktatorerna. 13.
Parland, Ralph: Dikter. 13.
Read, Herbert: Dikter. Svensk tolkning av C. E. Tallqvist. 7.
Tegengren, Jacob: Var det en syn? 10.
Zilliacus, Emil: Varning för svag is. 3.
Zilliacus, Emil: Erinnas gravepigram över leksystern Baukis. 5.
Åkerhielm, Helge: Tre dikter. 12.

Konst.

Axel Fridells minnesutställning i Konsthallen. 16.
Ett bildverk om Runeberg. 20.
Filmen som kulturfara. I–II. 19. 20.
Finlands konstakademis allmänna utställning. 20.
Från Köpenhamns teatrar. I–II. 6. 9.
Konst och religion. 13.
Marcus Collin ställer ut. 9.
Nya filmer. 17.
Teater. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 11. 16. 18. 19. 21.
Två planschverk. 17.

Historia.

"Den blide skalden". 2.
Finlands nyare kulturhistoria med finska ögon. Från synfältet. 3.
Parlamentarism i England och Finland. 14.
Två härskarinnor. 4.
Vad mylords kassabok har att förtälja. 14.
Vergilius och de tre gustavianerna. 20.

Filosofi.

"Det har kommit människor i dalen". Reflexioner kring Oxford. 2.
Eros och Agape. I–II. 13. 14.
Konst och religion. 13.
Le roi est sorti. 1.

Naturvetenskap.

Det stora undret. 10.
Ljuset och livsutvecklingen. 3.
Världshavets öde. 6.

Ekonomi och Politik.

Den döende liberalismen. 21.
"Den förrådda revolutionen". 18.
Den senaste tillämpningen av språklagen. 4.
Det fria ordet. 1.
Det spanska problemet. 13.
Det storpolitiska 1936. 2.
"Djupare rotad fientlighet". 3.
Dramat i fjärran östern. 17.
Ett "Broderland" i journalistisk belysning. 20.
Finland, nordens femte länk. 7.
Folkfront eller Franco? 9.
"Folkfront eller Franco?" 11.
Francen flyter. 17.
Franco och folkfronten än en gång. 12.
Fullbordat faktum. 9.
Grundlagen och universitetsfrågan. 8.
Högre politik. 18.
Kring presidentvalet. 4.
Nordiskt näringsliv. 19.
Nordiskt samförstånd. 16.
Obesvarade frågor. 4.
Politisk blindhet. Från synfältet. 5.
Politisk eller opolitiskt presidentval? 2.
Presidentvalets efterräkning. 5.
På storpolitikens arena. 12.
Svenska fattigdomens besegrande. 1.
Svenska folkpartiet. 11.
Universitetspropositionen. 8.
Utrikespolitisk kvartalskrönika. 8.
Vi eller de. 21.
Vägen till Indien och den engelska skyddspolitiken. 14.

Diverse artiklar.

Den sydamerikanske Pan. 12.
Edvard Westermarck LXXV. 19.
Finlands statsråd som svensk språkryktare. 4.
Hembildning och skolarbete. 12.
Klosterklipporna i Thessalien. 15.
Marsbrev från Nurmijärvi. 7.
Mellan lärka och mull. 10.
Sydamerika – en vision av en ny värld. 11.
Säkerheten i luften. 13.
Uttrycker den psykologiska realismen i romanen människans psyke? 4.
Varför blott östra Finland? 13.
Världsutställningen i Paris. 15.

> Gå direkt till
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 1938

TRETTIOFÖRSTA ÅRGÅNGEN

REDAKTION:

RAGNAR FURUHJELM     JARL HEMMER
EIRIK HORNBORG     BERTEL KIHLMAN
HUGO E. PIPPING     HANS RUIN
EMIL ZILLIACUS

A. Författarnamn och pseudonymer.

Aas, L.: En norsk forfatterprofil. I–II. 10. 11.
Aas, L.: Sir Philip Gibbs, journalisten och författaren. 15.
Antell, Kurt: R. A. Wredes medborgargärning. 5.
Barck, P. O.: Kulturförsvar. 19.
Barck, P. O.: Två kritiker och humanister. 21.
Björkman, Carl: Borgerlig humanism. I–II. 3. 4.
Björling, Gunnar: Havet. 3.
Carlson, Bror Clas: Boten. 21.
Castren, Gunnar: Argus’ födelse, 1–2.
Criticus: Inhemsk film. 3.
Diktonius, Elmer: Världshjärtat 1938. 1–2.
Diktonius, Elmer: Ny finsk lyrik. 5.
Diktonius, Elmer: Tre dikter. 9.
Diktonius, Elmer: Sillanpääs 50 år. 15.
Diktonius, Elmer: En konsert och en utställning. 20.
Ege, Friedrich: Två gånger Tiggaroperan. 20.
Ehrnrooth, N. G.: Legend om Nero. 5.
Ehrnrooth, N. G.: Mr. Churchill’s samtida. 8.
Ehrnrooth, N. G.: Liberala tankar. 12.
Ekelund, Erik: Norskt monument. 1–2.
Ekelund, Erik: Två dikter. 5.
Ekelund, Erik: Nya diktsamlingar. 6.
Ekelund, Erik: Stor lyrik. 7.
Ekelund, Erik: En diktares filosofi. 9.
Ekelund, Erik: Vandring. 20.
Ekelöf, Gunnar: Två dikter. 17.
Eklund, Ole: Förnuftets historia. 4.
Eklund, Ole: Hjärnans värld. 7.
Eklund, Ole: Tidens gåta. 12.
Eklund, Ole: Förnuftet skapar. 15.
Estlander, Ernst: Aktuell tolkning av 14 § Regeringsformen. 3.
Estlander, Ernst: På ämbetets vägnar. I–II. 6. 7.
Furuhjelm, Ragnar: Maya-astronomin. 1–2.
Gripenberg, Bertel: Novembermorgon. 1–2.
Gummerus, Herman: Frihetskriget i översikt. 13.
Gummerus, Herman: E. R.: En svensk släktroman. 18.
Gummerus, Herman: Den spanska paradoxen. 19.
Gästrin, Jan: Striden mellan Runeberg och Stenbäck i idéhistorisk belysning. 4.
Gästrin, Jan: Förste pristagarens "objektiva" moral. 10.
Hahl, Nils-Gustav: Gustaf Strengell. 11.
Hasselblatt, Emil: Johanne Dybwad. I–II. 1-3.
Hedvall, Ruth: Nordiska diktare, sedda under religiös synvinkel. 10.
Hedvall, Ruth: Det ofullbordade. Ett motiv i Jarl Hemmers lyrik. 17.
Hirn, Yrjö: J. M. Barries minnen från 1880- talet. 9.
Holma, Harri: Canticum canticorum. 10.
Hornborg, Eirik: Kultur och politik. 1–2.
Hornborg, Eirik: Knytnävspolitik. 6.
Hornborg, Eirik: Officiös skönmålning. 8.
Hornborg, Eirik: Till tjuguårsminnet. 10.
Hornborg, Eirik: Tre biografier. 13.
Hornborg, Eirik: Ett jubileum och en jämförelse. 14.
Hornborg, Eirik: En realist i Coopers lustgård. 14.
Hornborg, Eirik: Draktändernas skörd. 15.
Hornborg, Eirik: Solförmörkelse. 16.
Hornborg, Eirik: "Nordisk anda". 19.
Hornborg, Eirik: Flyktingsproblemet. 20.
Hornborg, Eirik: Fred och krig. 21.
Hornborg, Harald: Från Kuddnäs till Björkudden. 21.
Höijer, Olof: Maktkonstellationen Rom-Berlin. 4.
Höijer, Olof: Tjeckoslovakien, Europas ömtåliga nervpunkt. 8.
Höijer, Olof: Den engelsk-franska fredsfronten. 9.
Höijer, Olof: En brittisk statsman: Sir Neville Chamberlain. 12.
Höijer, Olof: På Donauflodens krigs- och fredsstråt. 14.
Höijer, Olof: Bakom den europeiska krisens kulisser. 18.
Kauffmann, Ester: Två dikter av J. Forbes Costa i fri översättning. 6.
Kihlman, Bertel: Svenska romaner. 1–2.
Kihlman, Bertel: I bokmarginalen. 16. 20. 21.
Kihlman, Bertel: Harald Hornborg och hans prisbelönta roman. 18.
Kihlman, Bertel: Hans Ruins nya essäer. 21.
Krokfors, Hj.: Människornas höst. 5.
Lagerborg, Rolf: Om fransk vettighet. 1–2.
Lagercrantz, Olof: Karlfeldt och vindarna. 4.
Lagercrantz, Olof: Två dikter. 7.
Langenskjöld, Greta: Tankar i natten. 21.
Lind, Christer: Två dikter. 11.
Lindblad, Tord: Upprustningen till sjöss. 7.
Lindblad, Tord: Matematisk-statistiska metoder och betraktelsesätt inom vetenskapen. I–II. 13. 14.
Lindeman, K-E.: Förutsättningarna för Japans aktion i Kina. 11.
Lindgren, Kaj: Dansk prosa. 8.
Lindgren, Kaj: Två danska romanförfattare. 13.
Malm, Einar: Äkta mynt. Till Frans Emil Sillanpää. 15.
Malmström, S. R.: Bainville om axeln Paris- London. 17.
Mickos, Estrid: Två dikter. 18.
Mickwitz, Gunnar: Levande världshistoria. 19.
Numelin, Mary: Två människoöden. 9.
Numelin, Ragnar: Nordiska resor, 1–2.
Numelin, Ragnar: I bokmarginalen. 5.
von Numers, Lorenz: Till Ragusa. 17.
Nyman, Arne: Fyra dikter. 16.
Olsoni, Eric: Teater. 1–2. 3. 5. 6. 8. 10. 11. 15. 16. 17. 19. 20.
Olsoni, Eric: Runar Schildts "Lyckoriddaren". 18.
Olsson, Hagar: Stor politisk opera. 20.
Parland, Ralf: Juni. 3.
Parland, Ralf: September-Madonna. 21.
Pipping, Hugo E.: Ekonomiens estetik, 1–2.
Pipping, Hugo E.: Finska Vetenskaps-Societen 1838-1938. 9.
Pipping, Hugo E.: L. Mechelins minne. 13.
Pipping, Hugo E.: Brittiska befolkningsproblem. 17.
Pipping, Hugo E.: Undervisningsministern som undervisningsreformator. 18.
Proteus: Från synfältet, 1–2. 14.
Redaktionen: Emil Zilliacus och Bertel Gripenberg 60 år. 14.
Ruin, Hans: Hermaea. 1–2.
Ruin, Hans: Roboten och människoanletet. 16.
von Schantz, Eric: Norsk kulturkritik. 10.
von Schoultz, Solveig: Dikter. 8.
Schur, Israel: Arierna och det judiska Palestina. 20.
Segerstråle, Lennart: Den norska konstutställningen. 16.
Söderholm, Kerstin: Fangens nya roman. 12.
Söderholm, Kerstin: Diktonius: Jordisk ömhet. 19.
Tallqvist, J. O.: Sigrid Backman. 17.
Tegengren, Jacob: Uppståndelse. 11.
Therman, Eric: Ralf Parlands dikter. 12.
Therman, Eric: Tankar kring diktatur och andlig frihet. 18.
Tigerstedt, E. N.: Hjalmar Neiglicks filosofiska program. 5.
Tigerstedt, E. N.: Rättelse. 6.
Törnudd, Alvar: Lilly Londén. En glömd och gömd skriftställarinna. 1–2.
von Weissenberg, G.: Demokratins bildningsproblem. 14.
Wirtanen, Atos: Metafysiska perspektiv. 6.
von Wright, G. H.: Logistisk filosofi. 13.
Zilliacus, Emil: Klara dagar, 1–2.
Zilliacus, Emil: Vid marmorberget på Paros. 15.
Zilliacus, Laurin: Klarare linjer i Spanien. 21.
Öhqvist, Nils: Något om Ludvig Nordström och hans senaste bok. 11.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

(Attorps, Gösta: Resa i Finland) Nordiska resor, 1–2.
(Backman, Sigrid) Sigrid Backman. 17.
(Bainville, Jacques: L’Angleterre et l’empire britannique) Bainville om axeln Paris-London. 17.
(Barrie, J. M.: The Greenwood Hat) J. M. Barries minnen från 1880-talet. 9.
(Berggrav, Eivind: Spenningens Land) Nordiska resor. 1–2.
(Beskow, Gunnar: Öppen jord) I bokmarginalen. 16.
(Birket-Smith, Kai: Söderhavsvildar, indianer och andra naturfolk i Australien och Amerika) I bokmarginalen. 5.
(Blixen, Karen: Den afrikanske farm) Två människoöden. 9.
(Braaten, Oskar) En norsk forfatterprofil. I- II. 10. 11.
(Branner, H. C.: Legetøi, Barnet leger ved stranden) Två danska romanförfattare. 13.
(Brøgger, Christian: Det moderne Menneske og andra Essays) Norsk kulturkritik. 10.
(Bull, Francis: Norsk Litteraturhistorie) Norskt monument, 1–2.
(Churchill, Winston S.: Stora samtida) Mr. Churchill’s samtida. 8.
(Churchill, Winston S.: Kriget vid floden) Fred och krig. 21.
(Clayhills, Harriet: Vi abiturienter) I bokmarginalen. 20.
(Diktonius, Elmer: Jordisk ömhet) Diktonius: 1–2. 3.
(Edfelt, Johannes: Poetisk bilderbok. Svenska dikter under 100 år) Nya diktsamlingar. 6.
(Eklund, R. R.: Rymd och människa) I bokmarginalen. 21.
(af Enehjelm, Helen: Cypresstunneln) I bokmarginalen. 20.
(Fangen, Ronald: Allerede nu) Fangens nya roman. 12.
(Feuchtwanger, Lion: Den falske Nero) Legend om Nero. 5.
(Gibbs, Philip) Sir Philip Gibbs, journalisten och författaren. 15.
(Gierow, Karl Ragnar: Ödletid) Nya diktsamlingar. 6.
(Golowanjuk, Jascha: Min gyllene väg från Samarkand) Två människoöden. 9.
(Gripenberg, Bertel) Emil Zilliacus och Bertel Gripenberg 60 år. 14.
(Gripenberg, G. A.: Generalmajor Hans Henrik Gripenberg) Tre biografier. 13.
(Gullberg, Hjalmar: Att övervinna världen) Stor lyrik. 7.
(Gummerus, E. R.: Farväl Arkadien) I bokmarginalen. 20.
(Hammar, Gillis: Demokratins bildningsproblem) Demokratins bildningsproblem. 14.
(Hansen, Aase: En kvinde kommer Hjem) Dansk prosa. 8.
(Harmaja, Saima: Kaukainen maa) Ny finsk lyrik. 5.
(Harrie, Ivar: Moskva-Köpenhamn) Två kritiker och humanister. 21.
(Hedberg, Olle: Grop åt andra) Svenska romaner. 1–2.
(Hedin, Sven: Den vandrande sjön) I bokmarginalen. 5.
(Hemmer, Jarl) Det ofullbordade. Ett motiv i Jarl Hemmers lyrik. 17.
(Horn, Vivi: Den sturske Montgomery). Fred och krig. 21.
(Hornborg, Eirik: Från forntid till nutid) Levande världshistoria. 19.
(Hornborg, Harald: ödemarksprästen) Harald Hornborg och hans prisbelönta roman. 18.
(Huldén, J. J.: Janne Stubb söker en väg) I bokmarginalen. 21.
(Huxley, Aldous: Mål och medel) Kulturförsvar. 19.
(Jylhä, Yrjö: Risti lumessa) Ny finsk lyrik. 5.
(Karlfeldt, Erik Axel) Karlfeldt och vindarna. 4.
(Kivimaa, Arvi: Vuorelle) Ny finsk lyrik. 5.
(Klitgaard, Mogens: Der sidder en mand i en sporvagn) Dansk prosa. 8.
(Lagercrantz, Olof: Den enda sommaren) Nya diktsamlingar. 6.
(Lagerkvist, Pär: Genius) Stor lyrik. 7.
(Langenskjöld, Agnes: Kaos och advent) Nordiska diktare sedda under religiös synvinkel. 10.
(Lanz, Henry: Den etiska objektiviteten) Första pristagarens ”objektiva moral. 10.
(Laurila, K. S.: Ett skede i en evig kamp) Striden mellan Runeberg och Stenbäck i idéhistorisk belysning. 4.
(Lindqvist, Ebba: Lyrisk dagbok) Nya diktsamlingar. 6.
(Lindskov-Hansen, Johannes: Nedenom og Hjem, Personen) Två danska romanförfattare. 13.
(Londén, Lilly) Lilly Londén. En gömd och glömd skriftställarinna. 1–2.
(Lundkvist, Artur: Sirensång) Nya diktsamlingar. 6.
(Malm, Einar: Än flyga svanarna) I bokmarginalen. 16.
(Malmberg, Bertil: Värderingar) En diktares filosofi. 9.
(Malmström, S. R.: Dagmar, prinsessa av Danmark, kejsarinna av Ryssland) Fred och krig. 21.
(Mann, Thomas: Vom zukünftigen Sieg der Demokratie) Kulturförsvar. 19.
(Nordström, Ludvig: Planeten Markattan) Något om Ludvig Nordström och hans senaste bok. 11.
(Norman, Axel Otto: Johanne Dybwad) Johanne Dybwad. I–II. 1–2. 3.
(Nyberg, Paul: Från Kuddnäs till Björkudden) Från Kuddnäs till Björkudden. 21.
(Paasche, Fredrik: Norsk litteraturhistorie) Norskt monument, 1–2.
(Parland, Ralf: Avstånd) Ralf Parlands dikter. 12.
(Pennanen, Jarno: Rivit) Ny finsk lyrik. 5.
(Petersen, Nils: Engle blaeser paa Trompet) Dansk prosa. 8.
(Poetisk bilderbok) Nya diktsamlingar. 6.
(Reed, Douglas: Vanvettets marknad) Stor politisk opera. 20.
(Roberts, Kenneth: Nordvästpassagen) En realist i Coopers lustgård. 14.
(Ruin, Hans: Väl mött, Europa!) Hans Ruins nya essäer. 21.
(Schildt, Runar: Lyckoriddaren) Runar Schildts "Lyckoriddaren". 18.
(Sillanpää, F. E.) Sillanpääs 50 år. 15.
(Siwertz, Sigfrid: Minnas) Nya diktsamlingar. 6.
(Staël von Holstein, Lage: Vad blir det av Spanien?) Den spanska paradoxen. 19.
(Svedlin, Th.: Frihetskriget i översikt) Frihetskriget i översikt. 13.
(Söderberg, Sten: Vita hästar) En svensk släktroman. 18.
(Söderhjelm, Alma: Georg Carl von Döbeln) Tre biografier. 13.
(Söderhjelm, Henning: Författarprofiler) Två kritiker och humanister. 21.
(Söderhjelm, Martin: Notis i tidningen) I bokmarginalen. 21.
(Thomas, Fredrik: Du vinge utav bly) Svenska romaner, 1–2.
(Topelius, Zachris) Från Kuddnäs till Björkudden. 21.
(Tuominen, Mirjam: Tidig tvekan) I bokmarginalen. 21.
(Vaara, Elina: Yön ja auringon kehät) Ny finsk lyrik. 5.
(Winsnes, A. H.: Norsk litteraturhistorie) Norskt monument. 1–2.
(Vuorela, Einari: Unhoituksen maa) Ny finsk lyrik. 5.
(Zilliacus, Emil) Emil Zilliacus och Bertel Gripenberg 60 år. 14.
(Zilliacus, Emil: Vandring) Vandring. 20.
(Zweig, Stefan: Magellan, Mannen och hans bragd) Tre biografier. 13.

Dikter.

Björling, Gunnar: Havet. 3.
Diktonius, Elmer: Världshjärtat 1938. 1–2.
Diktonius, Elmer: Tre dikter. 9.
Ekelund, Erik: Två dikter. 5.
Ekelöf, Gunnar: Två dikter. 17.
Gripenberg, Bertel: Novembermorgon. 1–2.
Kauffman, Ester: Två dikter av J. Forbes Costa i fri översättning. 6.
Krokfors, Hj.: Människornas höst. 5.
Lagercrantz, Olof: Två dikter. 7.
Langenskjöld, Greta: Tankar i natten. 21.
Lind, Christer: Två dikter. 11.
Malm, Einar: Äkta mynt. Till Frans Emil Sillanpää. 15.
Mickos, Estrid: Två dikter. 18.
von Numers, Lorenz: Till Ragusa. 17.
Nyman, Arne: Fyra dikter. 16.
Parland, Ralf: Juni. 3.
Parland, Ralf: September-Madonna. 21.
von Schoultz, Solveig: Dikter. 8.
Tegengren, Jacob: Uppståndelse. 11.
Zilliacus, Emil: Klara dagar. 1–2.
Zilliacus, Emil: Vid marmorberget på Paros. 15.

Konst.

Den norska konstutställningen. 16.
En konsert och en utställning. 20.
Inhemsk film. 3.
Johanne Dybwad. I–II. 1–2. 3.
Teater. 1–2. 3. 5. 6. 8. 10. 11. 15. 16. 17. 19. 20.
Två gånger Tiggaroperan. 20.

Historia.

Arierna och det judiska Palestina. 20.
Ett jubileum och en jämförelse. 14.
Finska Vetenskaps-Societeten 1838-1938. 9.
Frihetskriget i översikt. 13.
Tre biografier. 13.

Filosofi.

Borgerlig humanism. I–II. 3. 4.
Boten. 21.
Ekonomiens estetik, 1–2.
Första pristagarens objektiva moral. 10.
Hermaea. 1–2.
Hjalmar Neiglicks filosofiska program. 5.
Kultur och politik, 1–2.
Logistisk filosofi. 13.
Metafysiska perspektiv. 6.
Om fransk vettighet. 1–2.

Naturvetenskap.

Förnuftet skapar. 5.
Förnuftets historia. 4.
Hjärnans värld. 7.
Maya-astronomin. l--2.
Tidens gåta. 12.

Ekonomi och Politik.

Aktuell tolkning av 14 § regeringsformen. 3.
Bakom den europeiska krisens kulisser. 18.
Brittiska befolkningsproblem. 17.
Den engelsk-franska fredsfronten. 9.
Den spanska paradoxen. 19.
Draktändernas skörd. 15.
En brittisk statsman: Sir Neville Chamberlain. 12.
Flyktingsproblemet. 20.
Från synfältet. 14.
Förutsättningarna för Japans aktion i Kina. 11.
Klarare linjer i Spanien. 20.
Knytnävspolitik. 6.
Kulturförsvar. 19.
Liberala tankar. 12.
Maktkonstellationen Rom-Berlin. 4.
Nordisk anda. 19,
Officiös skönmålning. 8.
På Donauflodens krigs- och fredsstråt. 14.
På ämbetets vägnar. I–II. 6. 7.
Roboten och människoanletet. 16.
Solförmörkelse. 16.
Tankar kring diktatur och andlig frihet. 18.
Till tjuguårsminnet. 10.
Tjeckoslovakien, Europas ömtåliga nervpunkt. 8.
Upprustningen till sjöss. 7.

Diverse artiklar.

Canticum canticorum. 10.
Castrén, Gunnar: Argus’ födelse, 1–2.
Demokratins bildningsproblem. 14.
Emil Zilliacus och Bertel Gripenberg 60 år. 14.
Från synfältet. 1–2. 14.
Gustaf Strengell. 11.
L. Mechelins minne. 13.
Matematisk-statistiska metoder och betraktelsesätt inom vetenskapen. I–II. 13. 14.
R. A. Wredes medborgargärning. 5.
Sillanpääs 50 år. 15.
Undervisningsministern som undervisningsreformator. 18.


> Gå direkt till
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 1939

TRETTIOANDRA ÅRGÅNGEN

REDAKTION:

ERIK EKELUND     RAGNAR FURUHJELM    
JARL HEMMER     EIRIK HORNBORG
BERTEL KIHLMAN     HUGO E. PIPPING
HANS RUIN     EMIL ZILLIACUS

A. Författarnamn och pseudonymer.

Aas, L.: Peter Egge 70 år. 13.
Abenius, Margit: Kritik och moral. 12.
Ahlman, Erik: Saklighetens etos. 3.
Aminoff, Torsten G.: Polemik. 4. 5.
Appelkvist. Tor: Syftet med Gösta Carlbergs nya bok. 8.
Barck, P. O.: Eyvind Johnsons ecclesia militans. 5.
Berg, Ruben G:son: "En finsk krigsscen". 7.
Colliander, Tito: Två dikter. 4.
Colliander, Tito: Människa. 17.
Colliander, Tito: Den förrådda själen. 21.
Diktonius, Elmer: Vår kring diktatorns grav. 9.
Diktonius, Elmer: Visor från Lumparland. 13.
Diktonius, Elmer: Dödens siesta. 16.
Edfelt, Johannes: Den första natten. (Jules Laforgue). 6.
Edfelt, Johannes: Klockan är slagen. 7.
Edfelt, Johannes: Förklädd satir. 11.
Ehrnrooth, N. G.: Frankrikes affärer. 7.
Ehrnrooth, N. G.: Politiska aspekter. 11.
Ehrnrooth, N. G.: Kolonier och livsrum. 12.
Ehrnrooth, N. G.: Flykten från landsbygden ur brittisk synpunkt. 17.
Ehrnrooth, N. G.: Krig och politik. 18.
Ekelund, Erik: Essäer och brev. 5.
Ekelund, Erik: Dikt i tidens färg. 9.
Ekelund, Erik: Kultur- och litteraturhistoria. 19.
Eklund, Ole: Människan och växtvärlden. 10.
Esser, Alex A:son: Nytysk litteratur. 14.
Esser, Alex A:son: Tysk ser på Frankrike. 18.
Gadolin, C. A. J.: Tyskland och vi. 1.
Gadolin, C. A. J.: Opposition mot en påve. 5.
Gallén, Jarl: Klarare linjer i Spanien. 3.
Gummerus, E. R.: Individens självförsvar. 4.
Gummerus, San: Ett studiebesök i Quai d’Orsays arkiv. 9.
Gustafson, Brita Ysabel: En utställning som varit, och en utställning som är. 4.
Gustafson, Brita Ysabel: Nordiskt i linje och färg. 5.
Gustafson, Brita Ysabel: Brittisk samtidskonst. 7.
Gustafson, Brita Ysabel: Om orkidéer och busar. 9.
Gustafson, Brita Ysabel: Konstutställningar. 16.
Gustafson, Brita Ysabel: Saima Harmaja. 17.
Hedvall, Ruth: J. J. Nervänders "Jephtas bok". 2.
Hedvall, Ruth: Hemlöshet och fosterland hos Runeberg. 14.
Hedvall, Ruth: Jarl Hemmers diktsamling "Klockan i havet". 20.
Hemmer, Jarl: Två dikter. 8.
Hemmer, Jarl: Klockan i havet. 14.
Hildebrand, Karl-Gustaf: Det bibliska hos Hjalmar Gullberg. 5.
Hirn, Yrjö: Ett kulturhistoriskt praktverk. 18.
Hornborg, Eirik: Polemik mot en molnstod. 2.
Hornborg, Eirik: Från synfältet. 3.
Hornborg, Eirik: Slutreplik till en eldstod. 5.
Hornborg, Eirik: Världskrigets degradering. 7.
Hornborg, Eirik: Rättsbegreppets utmärker. 13.
Hornborg, Eirik: Sanningen på marsch. 14.
Hornborg, Eirik: Två veckors krig. 15.
Hornborg, Eirik: Ödesbestämdhet. 16.
Hornborg, Eirik: Tal vid mötet för Finland i Musikaliska akademin i Stockholm den 17 okt. 1939. 18.
Hornborg, Eirik: Finland i väntan. 19.
Hornborg, Eirik: "Forna tiders krig" och de nutida. 20.
Hornborg, Eirik: Tre äventyrsromaner. 20.
Hornborg, Eirik: Sverige och kriget i Finland. 21.
Höijer, Olof: Ungern vid skiljovägen. 1.
Höijer, Olof: Den tyska sfinxen. 6.
Höijer, Olof: Det storpolitiska åskvädret. 8.
Höijer, Olof: I den diplomatiska töckendimman. 9.
Höijer, Olof: Krigshot och fredsperspektiv. 11.
Ilmoni, Synnöve: "En ny lapp på en gammal klädnad". 13.
Kihlman, Bertel: Gamla gudar. 18.
Kihlman, Bertel: Våldet. 19.
Kihlman, Bertel: Olof Enckells strövtåg längs vår gräns i öster. 19.
Kihlman, Bertel: Ny lyrik. 20.
von Kraemer, Erik: Fransk teater. 1.
Kranck, E. H.: Maktförskjutningarna i sydöstra Europa. 8.
Lagerborg, Rolf: Westermarck åtalar den kristna moralen. 14.
Lagerborg, Rolf: I Neiglicks spår. 18.
Langenskjöld, Agnes: Kristendomen och "främmande gudar". 13.
Lindberger, Örjan: Rydberg och vår tid. 11.
Lindgren, Kaj: Ragnar Jändel död. 12.
Lindgren, Kaj: Karl-Gustaf Hildebrands studie över bibeln i nutida svensk lyrik. 17.
Malmström, S. R.: Kejsarinnan Eugénie. 15.
Mandelstam, Karin: Dansande bin. 2.
Meinander, Nils: Dyrtidsminnen och prisförväntningar. 15.
Mickwitz, Gunnar: Finlands institut i Rom. 3.
Mogensen, Harald: Dansk teater. 15.
Mörne, Arvid: Kretsgång. 10.
Mörne, Arvid: Två hjältar. 15.
Numelin, Ragnar: Etnologisk orientering. 10.
O’Brien, Hitching, Ulla: En modärn engelsk diktare. 1.
O’Brien, Hitching, Ulla: William Yeats, poeten. 4.
O’Brien, Hitching, Ulla: En ny teori om Swift. 8.
O’Brien, Hitching, Ulla: Gaelisk poesi. 16.
Olsoni, Eric: Teater, 2. 3. 4. 6. 9. 11. 12. 16. 17. 18. 19.
Olsoni, Eric: Två allvarliga böcker. 21.
Peterson, Elly: Polemik. 6.
Pettersson, Bror: Om experimentella mutationer hos växterna. 6.
Pipping, Hugo E.: Industrialism och rationalism. 2.
Pipping, Hugo E.: Maskinen och människan-medborgaren. 3.
Pipping, Hugo E.: Händelsernas logik. 17.
Pipping, Hugo E.: Aktuella prisbildningsproblem. 19.
Pipping, Hugo E.: En storm är lös... 20.
Pipping, Hugo E.: Sverige och Finland. 20.
Pipping, Hugo E.: En man på vallen. 21.
Proteus, Från synfältet. 5. 20.
Proteus, Svar till Elly Peterson. 6.
Redaktionen, Gunnar Castrén 60 år. 1.
Redaktionen, Polemik. 4. 5.
Ruin, Hans: Dialektisk litteraturforskning. 10.
von Schantz, Eric: Nya norska författare. 6.
von Schantz, Eric: Chaplin. 14.
Schildt, Göran: Estetik på avvägar. 7.
Schildt, Göran: Replik. 9.
von Schoultz, Solveig: Min timme är kort. 19.
Segerstråle, Lennart: Reidar Aulie på konsthallen. 9.
Sorainen, Kalle: Höffdings kunskapsideal i ny belysning. 17.
Söderholm, Kerstin: Norska romaner. I–II. 11. 12.
Söderholm, Kerstin: Ny lyrik från Sverige. 21.
Tegengren, Jacob: Tankespån. 1.
Tigerstedt, Örnulf: Ultimatum. 14.
Tigerstedt, Örnulf: Solgudens land. 16.
von Törne, Bengt: En utställning av veneziansk konst i London. 12.
Zilliacus, Laurin: Spanien ännu en gång. Svar till mag. Gallén. 3.
Zilliacus, Laurin: Statsmannaord. 10.
Zweygbergk, Ola: Kritik på avvägar. 9.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

Allenberg-Linderholm, Anna: Trädet och stenarna) Ny lyrik från Sverige. 21.
(Aubry, Octave: Kejsarinnan Eugénie) Kejsarinnan Eugénie. 15.
(Bergman, Bo: Gamla gudar) Gamla gudar. 18.
(Beyer, Paul: Kleiner Wallensittichroman) Nytysk litteratur. 14.
(von Bodmershof, Imma: Die Stadt in Flandern) Nytysk litteratur. 14.
(Brochmann, Georg: Människan och maskinen) Maskinen och människan-medborgaren. 3.
(Brock-Utne, Albert: Studiet av primitive folk.) Etnologisk orientering. 10.
(Carlberg, Gösta: Vi vilja se Jesus) Syftet med Gösta Carlbergs nya bok. 8.
(Colliander, Tito: Förbarma dig) Två allvarliga böcker. 21.
(Dahl, Dora: Den befriade ön) Förklädd satir. 11.
(Duun, Olav: Menneske og maktene) Nya norska romaner. I. 11.
(Edfelt, Johannes: Vintern är lång) Ny lyrik från Sverige. 21.
(Egge, Peter). Peter Egge 70 år. 13.
(Ekelöf, Gunnar: Köp den blindes sång) Dikt i tidens färg. 9.
(Enckell, Olof: Vakt i öster) Olof Enckells strövtåg längs vår gräns i öster. 19.
(Fallada, Hans: Der eiserne Gustav) Nytysk litteratur. 14.
(Fangen, Ronald: Kristendommen og vår tid) Kristendomen och främmande gudar. 13.
(Ferlin, Nils: Goggles) Dikt i tidens färg. 9.
(Granat, Helge: Saklighetens etos) Saklighetens etos. 3.
(Grieg, Nordahl: Ung må verden ennu vaere) Nya norska romaner. II. 12.
(Gullberg, Hjalmar:) Det bibliska hos Hjalmar Gullberg. 5.
(Haensel, Carl: Der letzte Grad) Nytysk litteratur. 12.
(Hansson, Ola) Essäer och brev. 5.
(Harmaja, Saima) Saima Harmaja. 17.
(Heckscher, Eli F.: Industrialismen) Maskinen och människan-medborgaren. 3.
(Hedberg, Olle: Ut med blondinerna) Dikt i tidens färg. 9.
(Hemmer, Jarl: Klockan i havet) Jarl Hemmers diktsamling "Klockan i havet". 20.
(Hildebrand, Karl-Gustaf: Bibeln i nutida svensk lyrik.) Karl-Gustaf Hildebrands studie över bibeln i nutida svensk lyrik. 17.
(Hirn, Yrjö: Lärt folk och landstrykare i det finska Finlands kulturliv) Kultur- och litteraturhistoria. 19.
(Hoel, Sigurd: Sesam, Sesam) Nya norska romaner. 12.
(Holm, Sverre: Stor konsert) Nya norska författare. 6.
(Hopkins, Gerard, Manley) En modern engelsk diktare. 1.
(Hornborg, Eirik: På vallen) En man på vallen. 21.
(Jaensson, Knut: Fredrik Böök som litteraturkritiker) Kritik och moral. 12.
(Johnson, Eyvind: Nattövning) Eyvind Johnsons ecclesia militans. 6.
(Johnssen, Arne: Adams hus) Nya norska författare. 6.
(Jändel, Ragnar) Ragnar Jändel död. 12.
(Karlfeldt, Erik Axel) Essäer och brev. 5.
(Karsten, Rafael: Inkariket och dess kultur i det forna Peru). Solgudens land. 16.
(Keating, Geoffrey) Gaelisk poesi. 16.
(Kiaulehn, Walter: Lesebuch fur Lächler) Nytysk litteratur. 14.
(Kvalstad, Louis: Rosa och svart) Nya norska författare. 6.
(Lagercrantz, Olof: Jungfrun och demonerna) Essäer och brev. 5.
(Lagerkvist, Pär: Seger i mörker) Dikt i tidens färg. 9.
(Lange, Birgit: En man finner sig själv) Kritik och moral. 6.
(Lange, Birgit: En ny lapp på en gammal klädnad" 13.
(Larsen, Gudrun: De snakker i byen) Nya norska författare. 6.
(Lindqvist, Ebba: Fiskläge) Ny lyrik från Sverige. 21.
(Lundkvist, Artur: Eldtema) Ny lyrik från Sverige. 21.
(Lützkendorf, F.: Märzwind) Nytysk litteratur. 14.
(Mandelstam, Karin: En källas väg) Ny lyrik. 20.
(Mangan, James Clarence) Gaelisk poesi. 16.
(Masefield, John: Berättelsen om Döde Ned) Tre äventyrsromaner. 20.
(Merriman, Brian) Gaelisk poesi. 16.
(Molzahn, Ilse: Nymphen und Hirten tanzen nicht mehr) Nytysk litteratur. 14.
(Müller, Artur: Traumherz) Nytysk litteratur. 14.
(Mörne, Arvid: Lyriker och berättare) Kultur- och litteraturhistoria. 19.
(Mörne, Arvid: över havet brann Mars) Ny lyrik 18.
(Neiglick, Hjalmar) I Neiglicks spår. 20.
(Nervänder, J. J.: Jephtas bok) J. J. Nervänders "Jephtas bok". 2.
(Netto, Hadrian Maria: Drei Lilien) Nytysk Litteratur. 14.
(O’Bruadair, David) Gaelisk poesi. 16.
(Rafteri) Gaelisk poesi. 16.
(Rame, David: Goda hoppets vin) Tre äventyrsromaner. 20.
(Ringbom, Lars Ivar: Konstrevolutioner) Estetik på avvägar. 7. Kritik på avvägar. 9.
(Roberts, Kenneth: Arundel) Tre äventyrsromaner. 20.
(Roll Anker, Nini: Bak Munkeruds fasade) Nya norska romaner. I. 11.
(Rundt, Joel: Allt talar till ditt hjärta) Ny lyrik. 20.
(Runeberg, Johan Ludvig) Hemlöshet och fosterland hos Runeberg. 14.
(Rydberg, Viktor) Rydberg och vår tid. 11.
(Sieburg, Friedrich: Afrikanischer Frühling) Tysk ser på Frankrike. 18.
(Sieburg, Friedrich: Blick durchs Fenster) Tysk ser på Frankrike. 18.
Silverstolpe, G. Westin: Välstånd och fattigdom) Maskinen och människan-medborgaren. 3.
(Spervogel, Görge: Graue Segel) Nytysk litteratur. 14.
(Strindberg, August) Essäer och brev. 5.
(Swift, Jonathan) En ny teori om Swift. 8.
(Thiis, Jens, Fransk ånd och kunst. Kvinnens århundre. Förste del: Liv och historie) Ett kulturhistoriskt praktverk. 18.
(Tigerstedt, E. N.: Det religiösa problemet i modern finlandssvensk litteratur) Dialektisk litteraturforskning. 10.
(Tuominen, Mirjam: Murar) Två allvarliga böcker. 21.
(Werin, Algot: Svensk idealism) Essäer och brev. 5.
(Westermarck, Edvard: Christianity and Morals) Westermarck åtalar den kristna moralen. 14.
(Yeats, William) William Yeats, poeten. 4.

Dikter.

Colliander, Tito: Två dikter. 4.
Colliander, Tito: Människa. 17.
Diktonius, Elmer: Vår kring diktatorns grav. 9.
Diktonius, Elmer: Visor från Lumparland. 13.
Diktonius, Elmer: Dödens siesta. 16.
Edfeldt, Johannes: Den första natten (Jules Laforgue).
Edfeldt, Johannes: Klockan är slagen. 7.
Hemmer, Jarl: Två dikter. 8.
Hemmer, Jarl: Klockan i havet. 14.
Kihlman, Bertel: Våldet. 19.
Mandelstam, Karin: Dansande bin. 2.
Mörne, Arvid: Kretsgång. 10.
Mörne, Arvid: Två hjältar. 15.
von Schoults, Solveig: Min timme är kort. 19.
Tigerstedt, Örnulf: Ultimatum. 14.

Konst.

Brittisk samtidskonst. 7.
Chaplin. 15
Dansk Teater. 15.
En utställning av veneziansk konst i London. 12.
En utställning som varit, och en utställning som är. 4.
Fransk teater. 1.
Konstutställningar. 16.
Nordiskt i linje och färg. 5.
Om orkidéer och busar. 9.
Reidar Aulie på konsthallen. 9.
Teater. 2. 3. 4. 6. 9. 11. 12. 16. 18. 19.

Historia.

"En finsk krigsscen". 7.
"Forna tiders krig" och de nutida. 20.
Kejsarinnan Eugénie. 15.
Världskrigets degradering. 7.

Filosofi.

Den förrådda själen. 21.
Etnologisk orientering. 10.
Höffdings kunskapsideal i ny belysning. 17.
I Neiglicks spår. 18.
Individens självförsvar. 4.
Kristendomen och "främmande gudar".
Tankespån. 1.
Saklighetens etos. 3.

Naturvetenskap.

Människan och växtvärlden. 10.
Om experimentella mutationer hos växterna. 6.

Ekonomi och politik.

Aktuella prisbildningsproblem. 19.
Den tyska sfinxen. 6.
Det storpolitiska åskvädret. 8.
Dyrtidsminnen och prisförväntningar. 15.
En storm är lös... 20.
Finland i väntan. 19.
Flykten från landsbygden ur brittisk synpunkt. 17.
Frankrikes affärer. 7.
Händelsernas logik. 17.
I den diplomatiska töckendimman. 9.
Industrialism och rationalism. 2.
"Klarare linjer i Spanien". 3.
Kolonier och livsrum. 12.
Krig och politik. 18.
Krigshot och fredsperspektiv. 11.
Maktförskjutningarna i sydöstra Europa. 8.
Maskinen och människan – medborgaren. 3.
Polemik mot en molnstod. 2.
Opposition mot en påve. 5.
Politiska aspekter. 11.
Rättsbegreppets utmärker. 13.
Sanningen på marsch. 14.
Spanien ännu en gång. Svar till mag. Gallén. 3.
Slutreplik till en eldstod. 5.
Statsmannaord. 10.
Sverige och Finland. 20.
Sverige och kriget i Finland. 21.
Tal vid mötet för Finland i Musikaliska akademin i Stockholm den 17 okt. 1939.
Tyskland och vi. 1.
Två veckors krig. 15.
Ungern vid skiljovägen. 1.
Ödesbestämdhet. 16.

Diverse artiklar.

Ett studiebesök i Quai d’Orsays arkiv. 9.
"En lapp på en gammal klädnad". 13.
Finlands institut i Rom. 3.
Från synfältet. 3. 5. 20.
Gunnar Castrén 60 år. 1.
Peter Egge 70 år. 13.
Polemik. 4. 5. 6.
Ragnar Jändel död. 12.

>Gå direkt till   •   1930   •   1931   •   1932   •   1933   •   1934  
•  
1935   •   1936   •   1937   •   1938   •   1939   på denna sida

>>Innehåll 1920–1929   •   >>Innehåll 1940–1949   •   >> Arkivets hemsida>> ÖGONEN UPP! Nya Argus första sekel (Nya Argus historik, 2011)

Prenumerera    •    E-post    •    Nya Argus hemsida