NYA ARGUS

Innehållsförteckning 1940–1949

>> Faksimil: Georg Henrik von Wrights Dostojevskij-artikel »Mannen i underjorden» (1949) (pdf)


>>ÖGONENUPP! Nya Argus första sekel (Nya Argus historik, 2011)


<<Innehåll 1930–1939   •   >>Innehåll 1950–1959   •   >>Arkivets hemsida
> Gå direkt till

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

på denna sida

>>Arkivets hemsidaNYA ARGUS 1940

TRETTIOTREDJE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:

ERIK EKELUND     RAGNAR FURUHJELM    

JARL HEMMER     EIRIK HORNBORG

BERTEL KIHLMAN     HUGO E. PIPPING

HANS RUIN     EMIL ZILLIACUS


A. Författarnamn och pseudonymer.

Allardt-Ekelund, Karin: Skaldebrev. 18.

Barck, P. O.: K. A. Tavaststjerna och Herman Bang. 12.

Barck, P. O.: Purgatorium. 16.

Carlson, B. C.: Anpassning av rättsregler. 18.

Colliander, Tito: Till ett barn. Dikt av Ludwig Friedrich Barthel i svensk tolkning. 14.

Diktonius, Elmer: Julen 1939. 1–2.

Diktonius, Elmer: Finsk novellistik. 3–4.

Diktonius, Elmer: Ton och färg. 9–10.

Diktonius, Elmer: Lantliga betraktelser. 11.

Diktonius, Elmer: Finsk sommar 1940. 16.

Diktonius, Elmer: På författarnas vägnar. 19.

Diktonius, Elmer: Ode till Jean Sibelius. 20.

Ehrnrooth, N. G.: Stormakter och småfolk. 13.

Ehrnrooth, N. G.: Kris i skolfrågan. 15.

Ehrnrooth, N. G.: Katastrofen. 17.

Ehrnrooth, N. G.: Hellenska förebilder. 21.

Ekelund, Erik: Sigrid Undsets nya roman, 1–2.

Ekelund, Erik: Finlands historia. 3–4.

Ekelund, Erik: Essäer av Ivar Harrie. 7–8.

Ekelund, Erik: En social roman. 9–10.

Ekelund, Erik: Drömmaren, brottslingen och konstnären. 16.

Ekelund, Ragnar: Bikt. 5–6.

Ekelund, Ragnar: Tre dikter av Otto Varhia i svensk tolkning. 5–6.

Eklund, Ole: Istider – en kosmisk skuggeffekt? 16.

Enckell, Rabbe: Fyra dikter. 17.

Gustafson, Brita Ysabel: Konst i krigstid. 11.

Gustafson, Brita Ysabel: De ungas utställning. 15.

Gustafson, Brita Ysabel: Konstakademin och bildhuggarfönbundet. 18.

Gustafson, Brita Ysabel: Tre utställningar. 20.

Hagelstam, Magnus: Riktig svenska. 3–4.

Hirn, Hans: Gustav IV Adolfs ungdomskärlek. 17.

Hirn, Yrjö: Spöken och spökerier. 5-6.

Hirn, Yrjö: Förnyad bekantskap. Joseph Conrads Lord Jim. 7–8.

Hornborg, Eirik: På nyåret 1940. 1–2.

Hornborg, Eirik: Hjälpen från Sverige. 3–4.

Hornborg, Eirik: Nederlaget som var en seger. 5–6.

Hornborg, Eirik: Gunnar Mickwitz. In memoriam. 5–6,

Hornborg, Eirik: Småstatsmentalitet – ett västerlandets kräftsår. 7–8.

Hornborg, Eirik: Jämförande belastningsprov. 7–8.

Hornborg, Eirik: Innebörden av kriget i Norge. 9–10.

Hornborg, Eirik: Dödsskuggans dal 11.

Hornborg, Eirik: Offren. 11.

Hornborg, Eirik: Historiens gengångare. 12.

Hornborg, Eirik: Från synfältet. 12.

Hornborg, Eirik: Caveant consules. 14.

Hornborg, Eirik: En röst i tidens kör. 14.

Hornborg, Eirik: Det svenska arvet. 16.

Hornborg, Eirik: Enighet. 18.

Hornborg, Eirik: Striderna i Suomussalmi. 18.

Hornborg, Eirik: Från synfältet. 18.

Hornborg, Eirik: Krigsböcker. 19.

Hornborg, Eirik: Från synfältet. 19.

Hornborg, Eirik: Inför det stora krigets andra vinter. 20.

Hornborg, Eirik: Diktaturen som statsform. 21.

Hornborg, Eirik: En krigsbok och en sjöroman. 21.

Kihlman, Bertel: Två dikter. 3–4.

Kihlman, Bertel: Sally Salminens nya bok. 3–4.

Kihlman, Bertel: I bokmarginalen. 18.

Kihlman, Bertel: Boken om Herrligö. 19.

Kihlman, Bertel: Legend. 19.

Kihlman, Bertel: Krigsårets lyrik. I–II. 20. 21.

von Kraemer, Elin: Äventyret blev en upplevelse. 16.

Kranck, E. H.: Propaganda och verklighet. 1–2.

Krokfors, Hj.: Två dikter. 15.

Kverulant: Från synfältet. 7–8.

Lagerkvist, Pär: Apokalyptisk tid. 14.

Langenskjöld, Agnes: "Människor och makter". 21.

Lesch, Bruno: "Lugnet i Norden". 3–4.

Lindgren, Kaj: Knut Hagbergs bok om Linné. 15.

Malmström, S. R.: Som finländsk frivillig på Sveriges hemmafront. 9–10.

Mörne, Arvid: På insjöfjärden. 13.

Mörne, Barbro: Tre dikter av Eino Leino i svensk översättning. 15.

Numelin, Ragnar: Den gröna grenen. 9–10.

Numelin, Ragnar: Lapskt. 17.

Nyberg, Paul: De glömda fäderna. 17.

Olin, Ulla: Tre dikter. 18.

Olsoni, Emerik: Kolingens fader. 20.

Olsoni, Eric: Teater. 9–10. 11. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Osara, N. A.: Svar till dr Hornborg. 19.

Palmgren, Gunnar: Några synpunkter på rättsvetenskapens arbetsuppgifter. 17.

Parland, Ralf: Sensommarnatt. 13.

Pipping, Hugo E.: Kollektivismen i fred och krig. 1–2.

Pipping, Hugo E.: Runebergsminnet 1940. 5–6.

Pipping, Hugo E.: Från kvartett till duett. 11.

Pipping, Hugo E.: Rättssamhället på återtåg. 12.

Pipping, Hugo E.: Maktsamhällets frammarsch. 13.

Pipping, Hugo E.: Helsingfors universitets jubileum. 14.

Pipping, Hugo E.: En nationalekonoms självbetraktelser. 19.

Proteus: Från synfältet. 3–4.

Rudberg, Gunnar: Hellas i norden, 1–2.

Ruin, Hans: Finland och Norden. 1–2.

Ruin, Hans: Dagens ansikte. 11.

Ruin, Hans: Skuld och tragik i det franska nederlaget. 12.

Ruin, Hans: Från Stockholm till Märkäjärvi. I–III. 19. 20.

von Schantz, Eric: Nord-Norge. 9–10.

von Schantz, Eric: En kulturhistorisk roman av Kristmann Gudmundsson. 12.

Sorainen, Kalle: Introduktion till Kierkegaard. 13.

Söderborg, Lars: Opinionsbildning i blindo. 13.

Svedstedt, Tore: Yrjö. löparen. 5–6.

Söderholm, Kerstin: Två norska romaner om etiska problem. 7–8.

Söderholm, Kerstin: Norsk novellkonst. 9–10.

Söderholm, Kerstin: Norska berättare. I–II. 13. 14.

Therman, Erik: Eddans syn på tillvaron såsom kamp. 12.

Tigerstedt, E. N.: Racine. 3–4.

Tigerstedt, E. N.: Svenska Vetenskapsakademiens uppkomst. 15.

Torvalds, Ole: Tre dikter. 11.

Varhia, Otto: Tre dikter. 5–6.

von Wendt, Georg: Livets förbränningsproblem. 20.

von Wright, Georg Henrik: Eino Kaila som kunskapsfilosof. 5–6.

von Wright, Georg Henrik: Mystikern Huxley. 7–8.

Zilliacus, Emil: De fallna vid Thermopyle. 1–2.

Zilliacus, Emil: Runebergsdagar. 3–4.

Zilliacus, Emil: Vid gränsen. 9–10.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

(Bang, Herman) K. A. Tavaststjerna och Herman Bang. 12.

(Bernson, Hannes: Bröderna i Vidala kloster) I bokmarginalen. 18.

(Bohlin, Torsten: Sören Kierkegaard. Mannen och verket) Introduktion till Kierkegaard. 13.

(Bojer, Johan: Gård och grend) Norsk novellkonst. 9–10.

(Bondestam, Anna: Fröken Elna Johansson) En social roman. 9–10.

(Botvidsson, Ån: Havsvargarna) I bokmarginalen. 18.

(Brinchman, Alex.: Veien frem) Norska berättare. I. 13.

(Bye, Lilian: Finner i Finnmark) (Nord-Norge. 9–10.

(Cassel, Gustav: I förnuftets tjänst) En nationalekonoms självbetraktelser. 19.

(Conrad, Joseph: Lord Jim) Förnyad bekantskap. Joseph Conrads Lord Jim. 7–8.

(Egge, Peter: Fortid) Två norska romaner om etiska problem. 7–8.

(Eklund, R. R.: Du stallbror med Gud) Krigsårets lyriyk. I. 21.

(Engelstad, Carl Fredrik: Mennesker och makter) "Människor och makter". 21.

(Engström. Albert) Kolingens fader. 20.

(Fangen, Ronald: Kvernen som maler langsomt) Två norska romaner om etiska problem. 7–8.

(Forester. C. S.: Med flaggan i topp) En krigsbok och en sjöroman. 21.

(Gudmundsson, Kristmann: Gudinnen och oksen) En kulturhistorisk roman av Kristmann Gudmundsson. 12.

(Gullberg, Hialmar) Purgatorium. 16.

(Haanpää, Pentti: Ihmiselon karvas ihanuus) Finsk novellistik. 3–4.

(Hemdal, Dag: Reservfänrik) En krigsbok och en sjöroman. 21.

(Hagberg, Knut: Carl Linnaeus) Knut Hagberns bok om Linné. 15.

(Harrie, Ivar: Sju grekiska sagor) Essäer av Ivar Harrie. 7–8.

(Hemmer, Jarl: Du land) Krigsårets lyrik. I. 20.

(Hildebrand. Bengt: Kungl. Svenska Vetenskapsakademien) Svenska Vetenskapsakademiens uppkomst. 15.

(Hoel, Sigurd: Prinsessen på glassberget) Norsk novellkonst. 9–10.

(Hornborg, Harald: De glömda fäderna) De glömda fäderna. 17.

(Huxley, Aldous: After many a summer) Mystikern Huxley. 7–8.

(Josephy, Berthold: Rätt och makt i samhällslivet) Rättssamhället på återtåg. 12.

Josephy, Berthold: Maktsamhällets frammarsch. 13.

(Johansson, Gunnar: Vi ville inte dö) Krigsböcker. 19.

(Kaila, Eino: Den mänskliga kunskapen, vad den är och vad den icke är) Eino Kaila som kunskapsfilosof. 5–6.

(Kierkegaard, Sören) Introduktion till Kierkegaard. 13.

(Lagerkvist, Pär) Purgatorium. 16.

(Lind, Christer: Vindarnas bröllop) Krigsårets lyrik. II. 21.

(Lindgren, Kaj: Brev till mitt hjärta) Krigsårets lyrik. H. 21.

(Lippmann, Walter: Frihetens samhälle) Kollektivismen i fred och krig. 1–2.

(Lundberg, Liv: En vei lå open) Norska berättare. II. 14.

(Mörne, Håkan: Ärans vinter) Krigsböcker. 19.

(Nicolson, Harold:) Handbok i diplomati. 9- 10.

(Olsson, Hagar: Träsnidaren och döden) Legend. 19.

(Omre, Arthur: Intermesso) Norska berättare. II. 14.

(Pekkanen, Toivo: Musta hurmio) Finsk novellistik. 3–4.

(Racine, Jean) Racine. 3–4.

(Ring, Barbra: Farlig start) Norska berättare. I. 13.

(Ruin, Hans: Rummet med de fyra fönstren) Boken om Herrligö. 19.

(Rundt, Joel: Landet i norr) Krigsårets lyrik. I. 20.

(Runebergs brev till Emilie Björksten) Skaldebrev. 18.

(Russel, Bertrand: Makt) Maktsamhällets frammarsch. 13.

(Salminen, Sally: Den långa våren) Sally Salminens nya bok. 3–4.

(Saraja, Vilho: Det friköpta landet) Krigsböcker. 19.

(von Schoultz, Solveig: Min timme) Krigsårets lyrik. II. 21.

(Setrao, Ola: Når tuftene ryk) Norska berättare. II. 19.

(Siewertz, Sigfrid: Jag fattig syndig) Drömmaren, brottslingen och konstnären. 18.

(Siilasvuo, Hj.: Striderna i Suomussalmi) Striderna i Suomussalmi. 18.

(Stålhane, Bertil: Barbari eller civilisation. Tro och övertro) En röst i tidens kör. 14.

(Tavaststjerna, K. A.) K. A. Tavaststjerna och Herman Bang. 12.

(Therman, Erik: Bland noider och nomader) Lapskt. 17.

(Undset, Sigrid: Madam Dorthea) Sigrid Undsets nya roman. 1–2.

(Wellander, Erik: Riktig svenska) Riktig svenska. 3–4.

(Vinde, Victor: "Det franska sammanbrottet") Katastrofen. 17.

(Zilliacus, Emil: Choros) Hellas i Norden. 1–2.

(Zilliacus, Emil: Finlands festspel) Krigsårets lyrik. I. 20.

Dikter.

Colliander, Tito: Till ett barn. Dikt av Ludwig Friedrich Barthel i svensk tolkning. 14.

Diktonius, Elmer: Julen 1939. 1–2.

Diktonius, Elmer: Finsk sommar 1940. 16.

Diktonius, Elmer: Ode till Jean Sibelius. 20.

Ekelund, Erik: Finlands historia. 3–4.

Ekelund, Ragnar: Bikt. 5–6.

Enckell, Rabbe: Fyra dikter. 17.

Kihlman, Bertel: Två dikter. 3–4.

Krokfors, Hj.: Två dikter. 15.

Lagerkvist, Pär: Apokalyptisk tid. 14.

Mörne, Arvid: På insjöfiärden. 13.

Mörne, Barbro: Tre dikter av Eino Leino i svensk översättning. 15.

Glin, Ulla: Tre dikter. 18.

Parland, Ralf: Sensommarnatt. 13.

Svedstedt, Tore: Yrjö, löparen. 5–6.

Torvalds, Ole: Tre dikter. 11.

Varhia, Otto: Tre dikter i svensk tolkning av Ragnar Ekelund. 5–6.

Zilliacus, Emil: De fallna vid Thermopyle. 1–2.

Zilliacus, Emil: Runebergsdagar. 3–4.

Zilliacus, Emil: Vid gränsen. 9–10.

Konst.

De ungas utställning. 15.

Konstakademin och bildhuggarförbundet. 18.

Konst i krigstid 11.

Teater. 9–10. 11. 15. 16. 17. 18. 20. 21.

Ton och färg. 9–10.

Tre utställningar. 20

Äventyret blev en upplevelse. 16.

Historia.

Det svenska arvet. 16.

Diktaturen som statsform. 21.

Gustav IV Adolfs ungdomskärlek. 17.

Hellenska förebilder. 21.

Helsingfors universitets jubileum. 14.

Historiens gengångare. 12.

Jämförande belastningsprov. 7–8.

K. A. Tavaststjerna och Herman Bang. 12.

Lugnet i Norden. 3–4.

Offren. 11.

Runebergsminnet 1940. 5–6.

Striderna i Suomussalmi. 18.

Svenska Vetenskapsakademiens uppkomst. 15.

Filosofi.

Anpassning av rättsregler. 18.

Dagens ansikte. 11.

Eddans syn på tillvaron såsom kamp. 12.

Eino Kaila som kunskapsfilosof. 5–6.

Några synpunkter på rättsvetenskapens arbetsuppgifter. 17.

Skuld och tragik i det franska nederlaget.

Naturvetenskap.

Istider – en kosmisk skuggeffekt? 16.

Livets förbränningsproblem. 20.

Ekonomi och politik.

Caveant consules. 14.

Dödsskuggans dal. 11.

Enighet. 18.

Finland och Norden, 1–2.

Från kvartett till duett. 11.

Från synfältet. 3–4.

Hjälpen från Sverige. 3–4.

Innebörden av kriget i Norge. 9–10.

Inför det stora krigets andra vinter. 20.

Kollektivismen i fred och krig. 1–2.

Maktsamhällets frammarsch. 13.

Nederlaget som var en seger. 5–6.

Propaganda och verklighet, 1–2.

På nyåret 1940. 1–2.

Rättssamhället på återtåg. 12.

Småstatsmentalitet – ett västerlandets kräftsår. 7–8.

Stormakter och småfolk. 13.

Diverse artiklar.

Från Stockholm till Märkäjärvi I–III. 19. 20.

Från synfältet. 7–8. 12. 18. 19.

Gunnar Mickwitz. In memoriam. 5–6.

Kolingens fader. 20.

Kris i skolfrågan. 15.

Lantliga betraktelser. 11.

Opinionsbildning i blindo. 13.

På författarnas vägnar. 19.

Riktig svenska. 3–4.

Som finländsk frivillig på Sveriges hemmafront. 9–10.

Spöken och spökerier. 5–6.

Svar till dr Hornborg. 19.
> Gå direkt till

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

på denna sida

>>Arkivets hemsidaNYA ARGUS 1941

TRETTIOFJÄRDE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:

ERIK EKELUND     RAGNAR FURUHJELM    

JARL HEMMER     EIRIK HORNBORG

BERTEL KIHLMAN     HUGO E. PIPPING

HANS RUIN     EMIL ZILLIACUS


A. Författarnamn och pseudonymer.

Allardt-Ekelund, Karin: Vad säger Hellquist? 1–2.

Anderson, Caleb J.: Prosadikter av Franz Kafka i svensk översättning. 9.

Barck, P. O.: Kampen för en ny själ. 3.

Barck, P. O.: Ny rikssvensk prosa. 6.

Biblex: Akademisk biografi och bibliografi. 4.

Castrén, Gunnar: Heidenstams minnen. 19.

Chorell, Walentin: Fyra dikter. 8.

Christensen, Theodor: Filmlitteratur. 4.

Diktonius, Elmer: Gemensamt. 1–2.

Diktonius, Elmer: Två dikter. 5.

Diktonius, Elmer: Ny finsk lyrik. 9.

Diktonius, Elmer: Nya finska böcker. 11.

Diktonius, Elmer: Finsk sång i Ryssland. 18.

Diktonius, Elmer: Apropå Söderberg. 18.

Edfelt, Johannes: Dikter av Georg Trakl i svensk tolkning. 12.

Edfelt, Johannes: Martin Koch. 13.

Ehrnrooth, N. G.: I fält med danska ambulansen. 3.

Ekelund, Erik: Essäer och minnen. 5.

Ekelund, Erik: Pär Lagerkvist och tiden. 7.

Ekelund, Erik: Sten Selanders nya dikter. 12.

Ekelund, Erik: Två biografiska porträtt. 17.

Ekelund, Ragnar: Några dikter. 15.

Eklund, Ole: Livet och den kosmiska strålningen. 6.

Furuhjelm, Åke: Horatiana. Några tolknings försök. 17.

Grönvall, Sven: Dödsklagan över Vera. 4.

Gustafson, Brita Y.: "Konstverkets födelse". 1–2.

Gustafson, Brita Y.: Konstutställningar. 7. 10.

Gustafson, Brita Y.: Konsten lever. 16.

Gustafson, Brita Y.: Tyko Sallinen ställer ut. 17.

Gustafson, Brita Y.: Tre konstnärer. 19.

Hedvall, Ruth: Ett nytt bidrag till kännedomen om Runeberg. 10.

Hedvall, Ruth: Ett apropos till frågan om Runebergsforskningen. 10.

Hiort af Ornäs, Brita: Ung teater. 18.

Hiort af Ornäs, Brita: Filmens halvsekel. 21.

Hirn, Hans: Sverige och Ryssland genom tiderna. 18.

Hirn, Yrjö: Ett bildverk om Finlands stora målarinna. 1–2.

Hornborg, Eirik: Fosterländsk enighet. 1–2.

Hornborg, Eirik: Finlands förste president. 1–2.

Hornborg, Eirik: Från historieforskningens utmarker. 1–2.

Hornborg, Eirik: Nordöstra Afrika i gungning. 3.

Hornborg, Eirik: Från synfältet. 3.

Hornborg, Eirik: Det oundvikliga skeendet. 6.

Hornborg, Eirik: Äventyrsromaner. 6.

Hornborg, Eirik: Residenset i Lucknow. 7.

Hornborg, Eirik: Nyordning. 8.

Hornborg, Eirik: Blixtkrigets mysterium. 9.

Hornborg, Eirik: En bok om Finlands svenskar. 9.

Hornborg, Eirik: En glimt av romantikens Italien. 10.

Hornborg, Eirik: Den åländska segelsjöfartens historia. 11.

Hornborg, Eirik: På gungande mark. 12.

Hornborg, Eirik: Viborg. 14.

Hornborg, Eirik: Nylänningar i vinterkriget. 14.

Hornborg, Eirik: Inringningsstrategien. 15.

Hornborg, Eirik: Snorre Sturlasson. 16.

Hornborg, Eirik: Diskussion med munkavle. 16.

Hornborg, Eirik: Väntan och hopp. 17.

Hornborg, Eirik: Krigsnöd förr och nu. 18.

Hornborg, Eirik: Konturer av ett nytt Europa. 20.

Hornborg, Eirik: Goda vildar och ädla rövare. 20.

Hornborg, Harald: Herrar och herrgårdar. 21.

Ilmoni, Synnöve: "Hur troheten är hemfödd där". 3.

Kafka, Franz: Prosadikter. 9.

Kihlman, Bertel: Bryskt och ömt. 1–2.

Kihlman, Bertel: Efterskrift till "Vakt i öster". 3.

Kihlman, Bertel: Arvid Mörnes nya dikter. 18.

Kihlman, Bertel: Bertel Gripenberg, hans popularitet, hans patos och hans sista rond. 19.

Kihlman, Bertel: Två romaner. 20.

Kihlman, Bertel: Inhemsk prosa. 21.

Kranck, E. H., Befolkningsproblem i Ryssland. 17.

Lagercrantz, Olof: Erik Lindorm. 5.

Langenskjöld, Agnes: Kamp och idyll. 21.

Lind, Christer: Indiansk lyrik i svensk tolkning. 11.

Meinander, Runar: Kommentarer kring folktingsvalet. 4.

Mårtenson, Gunnar: Den afrikanska kolonisationens vedermödor. 4.

Mårtenson, Gunnar: Professor Kranck i Labrador. 7.

Mårtenson, Gunnar: Två vittnesbörd om Frankrikes sammanbrott. 11.

Mårtenson, Gunnar: Tre vittnesbörd om Balticum. 14.

Mårtenson, Gunnar: Donetsbäckenet – en hörnsten i Sovjetunionen. 16.

Mårtenson, Gunnar: Diplomati, diskussion och krig. 21.

Mörne, Arvid: Tysk lyrik på svenska, 1–2.

Mörne, Arvid: Röster från Schweiz. 10.

Mörne, Arvid: Floderna. 16.

Mörne, Arvid: Östkarelen. 17.

Mörne, Arvid: Finsk orientering mot Norden. 21.

Mörne, Barbro: Stenen. 14.

Numelin, Ragnar: En etnografisk roman. 5.

Olsoni, Eric: Dansk teaterlitteratur. 1–2.

Olsoni, Eric: Teater. 3.

Olsoni, Eric: Recitationskonst. 4

Olsoni, Eric: Teater. 3. 5. 7. 8. 9. 11. 16. 17. 19. 21.

Palmgren, Pontus: Nyare synpunkter på frågan om arternas uppkomst. 5.

Parland, Ralf: Du sköna nya värld. 6.

Pipping, Hugo E.: Handelshuset Hackmans historia. 1–2.

Pipping, Hugo E.: Nya brev om Nya världen. 8.

Pipping, Hugo E.: Den nordiska frågan. 11.

Pipping, Hugo E.: Återuppbyggnad. 15.

Pipping, Hugo E.: Svensk statskunskap av i dag. 15.

Pipping, Hugo E.: Nationalekonomi och folkhushållning. 16.

Procopé, Georg: Tre dikter av Lermontoff i svensk tolkning. 13.

Proteus: Från synfältet. 8.

Renqvist, Henrik: Vattnets kretslopp i Finlands sjöar och floder. 13.

Ruin, Hans: Den tid vi lever i. 1–2.

Ruin, Hans: Studenter tolka modern dramatik. 4.

Ruin, Hans: Två år av Finlands historia. 12.

Sahlberg, E.: Den gröna grenen. 20.

Schildt, Göran: Paul Valéry sjuttio år. 18.

von Schoultz, Solveig: De dagarna. 13.

von Schoultz, Solveig: Torpet. 4.

Steinby, Torsten: Roms tredje storhetstid. 21.

Stolpe, Sven: Människor mellan krig. 14.

Stolpe, Sven: Replik. 18.

Strindberg, Axel: Angående litterär stöld. 18.

Suviranta, Bruno: De ekonomiska relationerna mellan Finland och Sverige och deras planering. 19.

Söderhjelm, J. O.: Laurin Zilliacus om hemmafronten. 11.

Söderholm, Kerstin: Krigsvinter 1941. 8.

Söderholm, Kerstin: Kvinnopsykologi och populär psykoanalys i romanform. 12.

Söderholm, Kerstin: Rikssvenska diktsamlingar. 14.

Tegengren Jacob: Hur kan din lyra finna ton? 7.

Söderholm, Kerstin: Tre prosadikter. 14.

Therman, Erik: Kan världen tänkas utan krig. 7.

Torvalds, Ole: Nordisk elitkör. 4.

Torvalds, Ole: Om konsten att vara mänska. 20.

von Törne, Bengt: Ett minne från Villa Medici i Rom. 6.

von Törne, Bengt: Lärdomstempel i Rom. I–II. 12. 13.

von Törne, Bengt: Bibliothèque Nationale och British Museum. 15.

Törnudd, Alvar: Werner Wolfs bok om Heidenstam och Övralid. 9.

Warburton, Th: Uuno Kailas i sina noveller. 8.

Warburton, Th: Helvi Hämäläinen och den förfinade doktorn. 20.

Vennberg, Karl: Prosadikter av Franz Kafka i svensk översättning. 9.

Windell, C.-G.: En ny Lasse Lucidor. 10.

Wirtanen, Atos: En stormakts fall. 16.

X: Vem är vad 1941. 7.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

(Arvidsson, Stellan: Fredlös) Rikssvenska diktsamlingar 1940. 14.

(Asplund, Karl: Det brinner en eld) Rikssvenska diktsamlingar 1940. 14.

(Balodis, Francis: Våld och frihet) Tre vittnesmål om Balticum. 14.

(Bergman, Bo: Bernhard Elis Malmström) Två biografiska porträtt. 17.

(Boye, Karin: Kallocain) Ny rikssvensk prosa. 6.

(Capek, Karel: Den tid vi lever i) Den tid vi lever i. 1–2.

(Carl XII :s död) Från historieforskningens utmarker. 1–2.

(de Chambrun, René: Jag såg Frankrike falla) Två vittnesbörd om Frankrikes sammanbrott. 11.

(de Chessin, Serge: Diplomatiens ragnarök) Diplomati, diskussion och krig. 21.

(Dahl, Hjalmar: Herrarna till Kaukola) Inhemsk prosa. 21.

(Den svenska folkstammen i Finland) En bok om Finlands svenskar. 9.

(Dhejne, Hans: Fågelröster) Rikssvenska diktsamlingar 1940. 14.

(Diktonius, Elmer: Medborgare 2) Bryskt och ömt. 1–2.

(Enckell, Olof: Krigaren och bonden) Efterskrift till "Vakt i öster". 3.

(Essen, Rütger: Den svenska idyllen) Diplomati, diskussion och krig. 21.

(Ferlin, Nils) En ny Lasse Lucidor. 10.

(Festskrift till professor skytteanus Axel Brusewitz) Svensk statskunskap av i dag. 15.

(Gallén, J.: Tionde regementet) Nylänningar i vinterkriget. 14.

(Gripenberg, Bertel: Sista ronden) Bertel Gripenberg, hans popularitet, hans patos och hans sista rond. 19.

(Grönbech, Vilh.: Kampen för en ny själ) Kampen för en ny själ. 3.

(Hedberg, Olle: Josefina eller säg det med blommor) Ny rikssvensk prosa. 6.

(von Heidenstam, Verner: När kastanjerna blommade) Heidenstams minnen. 19.

(Heikel, Ivar A: Helsingfors universitet 1640-1940.) Akademisk biografi och bibliografi. 4.

(Hellquist, Elof: Svensk etymologisk ordbok) Vad säger Hellquist? 1–2.

(Hildebrand, Karl-Gustaf: Medan natten varar) Essäer och minnen. 5.

(Hirn, Yrjö: Goda vildar och ädla rövare i dikt och verklighet) Goda vildar och ädla rövare. 20.

(Holm, Torsten: Kriget och kulturutvecklingen) Kan världen tänkas utan krig? 20.

(Hornborg, Eirik: Sverige och Ryssland genom tiderna) Sverige och Ryssland genom tiderna. 18.

Hornborg, Eirik: (Roms tredje storhetstid.) Roms tredje storhetstid. 21.

(Hämäläinen, Helvi: Säädyllinen murhenäytelmä) Nya finska böcker. 11.

Hämäläinen, Helvi: Helvi Hämäläinen och den förfinade doktorn. 20.

(Idriess, Ion L.: Trummorna på Mer) En etnografisk roman. 5.

(Jennings, John: Näst efter mod) Äventyrsromaner. 6.

(Johansson, Gotthard: Helene Schjerfbecks konst) Ett bildverk om Finlands stora målarinna, 1–2.

(Jurkunas-Scheynius: Den röda floden stiger) Tre vittnesmål om Balticum. 14.

(Jylhä, Yrjö: Kiirastuli) Ny finsk lyrik. 9.

(Kailas, Uuno) Uuno Kailas i sina noveller. 8.

(Kajava, Viljo: Ankara maa) Ny finsk lyrik. 9.

(Koch, Martin) Martin Koch. 13.

(Kranck, E. H.: Med motor och hammare längs Labradorkusten) Professor Kranck i Labrador. 7.

(Kuczynski, Boguslaw: Panik i Polen) Diplomati, diskussion och krig. 21.

(Kåhre, Georg: Den åländska segelsjöfartens historia) Den åländska segelsjöfartens historia. 11.

(Lagerkvist, Pär: Verner von Heidenstam. Den befriade människan. Sång och strid) Pär Lagerkvist och tiden. 1.

(Lefèvre, Halfdan: Danmark sender en Ambulance) I fält med danska ambulansen. 3.

(Lindin, Ester: Tänk om jag gifter mig med prästen) Kvinnopsykologi och populär psykoanalys i romanform. 12.

(Lindorm, Erik) Erik Lindorm. 5.

(Ljungqvist, Walter: Farväl sommar) Ny rikssvensk prosa. 6.

(Lyy, Toivo: Kuin Hellaan heimot) Ny finsk lyrik. 9.

(Martinson, Moa: Vägen under stjärnorna) Ny rikssvensk prosa. 6.

(Masefield, John: Berättelsen om levande Ned) Äventyrsromaner. 6.

(Maurois, André: Frankrikes tragedi) Två vittnesbörd om Frankrikes sammanbrott. 11.

(Myrdal, Alva och Gunnar: Kontakt med Amerika) Nya brev om Nya världen. 8.

(Mårbacka och Övralid) Essäer och minnen. 5.

(Mörne, Arvid: Sånger i världsskymning) Arvid Mörnes nya dikter. 18.

(Nauticus: Totuus Virosta, Latviasta ja Liettuasta) Tre vittnesmål om Balticum. 14.

(Nesna, Hans: Hollands fem dagar) Diplomati, diskussion och krig. 21.

(Nordens stämma) Nordisk elitkör. 4.

(Numelin, Ragnar: Den gröna grenen) Den gröna grenen. 20.

(Nyberg, Paul: Herrar och herrgårdar) Herrar och herrgårdar. 21.

(Odstedt, Anne-Marie: Dan Andersson) Två biografiska porträtt. 17.

(Roos, Karl: "Filmmanuskriptet") Filmlitteratur. 4.

(Ruin, Hans: Ett land växer fram) Kamp och idyll. 21.

(Runeberg, J. L.) Ett apropos till Runebergsforskningen. 10.

(Runebergs brev till Emelie Björksten) "Hur troheten är hemfödd där". Skaldebreven ännu en gång, 3.

(Salminen, Sally: På lös sand) Två romaner. 20.

(von Schantz, Eric: Aranda och Edgar) Inhemsk prosa. 21.

(Schyberg, Fredrik: Dansk teaterkritik) Dansk teaterlitteratur. 1-2

Schyberg, Fredrik: (Ti Aars teater) Dansk teaterlitteratur. 1-2

(Selander, Sten: Sommarnatten) Sten Selanders nya dikter. 12.

(Seppänen, Unto: Synnin miilu) Nya finska böcker. 11.

(Siwertz, Sigfrid: Mer än skuggor) Ny rikssvensk prosa. 6.

(Sola, Solmu och L. O. Th. Tudeer: Helsingfors universitet. Lärare och tjänstemän från år 1828) Akademisk biografi och bibliografi. 4.

(Strindberg, Axel: Människor mellan krig). Människor mellan krig. 14.

(Sundberg, Halvar G. F.: Den nordiska frågan) Den nordiska frågan. 11.

(Söderberg, Hjalmar) Apropå Söderberg. 18.

(Theorin Kolare, Ebba: En man kastar loss) Kvinnopsykologi och populär psykoanalys i romanform. 12.

(Tideström, Gunnar: Runeberg som estetiker) Ett nytt bidrag till kännedomen om Runeberg, 10.

(Tigerstedt, Örnulf: Huset Hackman) Handelshuset Hackmans historia, l--2.

(Tudeer, L. O. Th. och Solmu Sola: Helsingfors universitet. Lärare och tjänstemän från 1828) Akademisk biografi och bibliografi. 4.

(Waldekrantz, Rune: Filmen växer upp) Filmens halvsekel. 21.

(Valéry, Paul) Paul Valéry sjuttio år. 19.

(Varhia, Otto: Siirtolaislaiva) Nya finska böcker. 11.

(Vem och vad 1941) Från synfältet. 7.

(von Willebrand-Hollmerus, Margit: Hedvig och Desirée) Två romaner. 20.

(Vinde, Victor: En stormakts fall) En stormakts fall. 16.

(Wolf, Werner: Med Heidenstam på Övralid)

Werner Wolfs bok om Heidenstam och övralid. 9.

(Zilliacus, Laurin: Ett folk – en front) Laurin Zilliacus om hemmafronten. 11.

(Österling, Anders: Livets värde) Rikssvenska diktsamlingar 1940. 14.

Dikter.

Chorell, Walentin: Fyra dikter. 8.

Diktonius, Elmer: Gemensamt. 1–2.

Diktonius, Elmer: Två dikter. 5.

Diktonius, Elmer: Finsk sång i Ryssland. 18.

Edfelt, Johannes: Dikter av Georg Trakl i svensk tolkning. 12.

Ekelund, Ragnar: Några dikter. 15.

Furuhjelm, Åke: Horatiana. Några tolkningsförsök. 17.

Grönvall, Sven: Dödsklagan över Vera. 4.

Kafka, Franz: Prosadikter i svensk översättning av Caleb J. Andersson och Karl Vennberg. 9.

Lind, Christer: Indiansk lyrik i svensk tolkning. 11.

Mörne, Arvid: Tysk lyrik på svenska. 1–2.

Mörne, Arvid: Floderna. 16.

Mörne, Barbro: Stenen. 14.

Parland, Ralf: Du sköna nya värld. 6.

Procopé, Georg: Tre dikter av Lermontoff i svensk tolkning. 13.

von Schoultz, Solveig: De dagarna. 13.

von Schoultz, Solveig: Torpet. 14.

Söderholm, Kerstin: Krigsvinter 1941. 8.

Tegengren, Jacob: Hur kan din lyra finna ton? 7.

Tegengren, Jacob: Tre prosadikter. 14.

Konst.

Konsten lever. 16.

Konstutställningar. 7. 10.

Recitationskonst. 4.

Studenter tolka modern dramatik. 4.

Teater. 3. 5, 7. 8. 9. 11. 16. 17. 19. 21.

Tre konstnärer. 19.

Tyko Sallinen ställer ut. 17.

Ung teater. 18.

Historia.

Blixtkrigets mysterium. 9.

Det oundvikliga skeendet. 6.

Finsk orientering mot Norden. 21.

Inringningsstrategien. 15.

Krigsnöd förr och nu. 18.

Residenset i Lucknow. 7.

Snorre Sturlasson. 16.

Två år av Finlands historia. 12.

Viborg. 14.

Östkarelen. 17.

Filosofi.

Den gröna grenen. 20.

Kan världen tänkas utan krig? 20.

Om konsten att vara mänska. 20.

Naturvetenskap.

Livet och den kosmiska strålningen. 6.

Nyare synpunkter på frågan om arternas uppkomst. 5.

Vattnets kretslopp i Finlands sjöar och floder 13.

Ekonomi och politik.

Befolkningsproblem i Ryssland. 17.

De ekonomiska relationerna mellan Finland och Sverige och deras planering. 19.

Den afrikanska kolonisationens vedermödor. 4.

Den nordiska frågan. 11.

Donetsbäckenet – en hörnsten i Sovjetunionen 16.

Fosterländsk enighet, 1–2.

Kommentarer kring folktingsvalet. 4.

Konturer av ett nytt Europa. 20.

Nordöstra Afrika i gungning. 3.

Nyordning. 8.

På gungande mark. 12.

Röster från Schweiz. 10.

Väntan och hopp. 17.

Återuppbyggnad. 15.

Diverse artiklar.

Angående litterär stöld. 18.

Bibliothèque Nationale och British Museum. 15.

Diskussion med munkavle. 16.

En glimt av romantikens Italien. 10.

Ett minne från Villa Medici i Rom. 6.

Finlands första president. 1–2.

Från synfältet. 3. 8.

Lärdomstempel i Rom. I–II. 12. 13.

Nationalekonomi och folkhushållning. 16.

Replik. 18.
> Gå direkt till

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

på denna sida

>>Arkivets hemsidaNYA ARGUS 1942

TRETTIOFEMTE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:

ERIK EKELUND     RAGNAR FURUHJELM    

JARL HEMMER     EIRIK HORNBORG

BERTEL KIHLMAN     HUGO E. PIPPING

EMIL ZILLIACUS


A. Författarnamn och pseudonymer.

Allardt Ekelund, Karin: Nordisk språkvård. 9.

Boldt, Alexander: Två dikter sommaren 1942. 19.

Brecht, Bertold: En ballad om Cortez’ män. Till svenska av Th. Warburton. 13.

Castrén, Gunnar: Heidenstams, tankar och utkast. 1–2.

Castrén, Gunnar: Hjalmar Söderbergs sista bok. 13.

Castrén, Gunnar: Georg och Edvard Brandes’ brevväxling. 10.

Colliander, Börje: Anmärkningar om den nationella teorin. 4.

Diktonius, Elmer: Finska böcker 1941. 3.

Diktonius, Elmer: Två dikter. 6.

Diktonius, Elmer: Kinesiska gubbar. 9.

Diktonius, Elmer: Krigssommar. 11.

Diktonius, Elmer: Tuomistonoja. 12.

Diktonius, Elmer: En skomakares äreminne. 14.

Diktonius, Elmer: Eino Leino. 16.

Ekelund, Erik: Henrik Schücks "Svenska bilder". 3.

Ekelund, Erik: Norskt och danskt. 6.

Ekelund, Erik: J. L. Runeberg, Selma Lagerlöf och Verner von Heidenstam. 10.

Ekelund, Erik: Minna Canth. 21.

Ekelund, Ragnar: Två dikter. 1–2.

Ekelund, Ragnar: Ej ofta lyste solen på vår väg... 4.

Ekelund, Ragnar: Helena Westermarcks levnadsminnen. 10.

Ekelund, Ragnar: Strandmotiv. 11.

Eklund, Ole: Dubbelväsenden, 6.

Eklund, R. R.: Två dikter. 15.

Enckell, Rabbe: Gissel och möjor. 21.

Furuhjelm, Rachel: Dorothy Sayers och Lord Peter. 18.

Gadd, Georg Otto: Meiji-altaret och japanerna. 8.

Grotenfelt, Tor: En lekmans tankar om vår nutida bebyggelse. 1–2.

Gulin, Åke: Boman får rätt. 12.

Gullberg, Hjalmar: Tornet. 14.

Gustafson, Brita Y: Konsthallens utställningar. 5.

Gustafson, Brita Y: Vårutställningar. 11.

Gustafson, Brita Y: Konstutställningar. 18.

Hedvall, Ruth: Karin Boye och hennes sista dikter. 8.

Hedvall, Ruth: Svar på en fråga. 11.

Hedvall, Ruth: N:o 15 Stolt och hans "försvar". 12.

Hedvall, Ruth: Runebergs dikt och verkligheten. 12.

Hedvall, Ruth: Dikter av V. A. Koskenniemi i svensk tolkning. 18.

Hemmer, Jarl: Två dikter. 5.

Hirn, Hans: En bok om Axel Oxenstierna. 15.

Hirn, Yrjö: Jens Thiis 1880-1942. 14.

Hornborg, Eirik: Den tredje krigsvintern. 1–2.

Hornborg, Eirik: Vinlandsfärdema. 1–2.

Hornborg, Eirik: Alexander II och den okända soldaten. 3.

Hornborg, Eirik: Solfanans segerlopp. 4.

Hornborg, Eirik: Småstaternas problem. 6.

Hornborg, Eirik: Japanska nationalhjältar. 6.

Hornborg, Eirik: Ett hundrafemtioårsminne. 7.

Hornborg, Eirik: Finlands historia i belysningen av modern finsk historieforskning. 8.

Hornborg, Eirik: Krig och fred på primitiva kulturstadier. 9.

Hornborg, Eirik: Från synfältet. 9.

Hornborg, Eirik: Replik. 10.

Hornborg, Eirik: Den tredje krigsvåren. 11.

Hornborg, Eirik: Slutreplik till dr Numelin. 11.

Hornborg, Eirik: Krig och kultur. 12.

Hornborg, Eirik: Malta och Tripolis. 13.

Hornborg, Eirik: Krigsfilosofi och krigshistoria. 14.

Hornborg, Eirik: Den tredje krigssommaren. 15.

Hornborg, Eirik: Den namnlösa nationen. 16.

Hornborg, Eirik: Ljusets riddarvakt. 17.

Hornborg, Eirik: Ett bidrag till den moderna idéhistorien. 19.

Hornborg, Eirik: Den napoleonska tragedien i Ryssland. 19.

Hornborg, Eirik: De stupades minne. 20.

Hornborg, Eirik: Sjöromanens dekadans. 20.

Hornborg, Eirik: Ett verk om vinterkriget. 21.

Jylhä, Yrjö: Två dikter i svensk tolkning av Miriam Sucksdorff. 4.

Kihlman, Bertel: Fyra krigsböcker. 1–2.

Kihlman, Bertel: Två släktromaner. 5.

Kihlman, Bertel: Den okände karolinen. 17.

Kihlman, Bertel: Två novellsamlingar. 18.

Kihlman, Bertel: Tidsbetonad lyrik. 19.

Kihlman, Bertel: Frisk vind. 20.

Kihlman, Bertel: E. R. Gummerus nya roman. 20.

Kihlman, Bertel: Skald med målaröga. 21.

v. Kræmer, Erik: Bröderna Thibault och kriget. 12.

Lagercrantz, Olof: Två dikter. 11.

Lagercrantz, Olof: Gunnar Mascoll Silfverstolpe. 13.

Lagercrantz, Olof: Sparvhöken. Tidig vår på Falan. 15.

Langenskjöld, Agnes: En andens vapensmed. 1–2.

Langenskjöld, Agnes: Röster ur tiden. 3.

Langenskjöld, Agnes: Två kvinnliga lyriker. 4.

Lindgren, Kaj: Knut Hagberg – från natur till själ. 17.

Mårtenson, Gunnar: Hollands kolonier i blickpunkten. 1–2.

Mårtenson, Gunnar: En kommentar till borgåresan den 17 maj 1837. 3.

Mårtenson, Gunnar: Från tronen i Berlin till Huize Doorn. 8.

Mårtenson, Gunnar: Politiska in- och utblickar. 21.

Mörne, Arvid: Tre tyska dikter i svensk tolkning. 1–2.

Mörne, Arvid: Tre dikter. 16.

Mörne, Barbro: Två dikter. 7.

Mörne, Barbro: Fyra dikter. 13.

Nikula, Oscar: "Jan Anders Jägerhorn, patriot och världsmedborgare, separatist och emigrant". 7.

Numelin, Ragnar: Krig och fred på primitiva kulturstadier. 10.

Olsoni, Börje: Tillämpad darwinism. 18.

Olsoni, Eric: Teater. 1–2. 3. 5. 7. 8. 9. 11. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Olsoni, Eric: Dramatisk saga. 12.

Olsoni, Eric: Elli Tompuris väg. 15.

Olsoni, Eric: Lyriska tolkningar. 19.

Olsoni, Eric: En recitationsafton. 19.

Olsoni, Eric: En egocentriker biktar sig. 20.

Palmén, Erik: Vägen till Minerva. 1–2.

Pipping, Aline: En polemik bakom kulisserna under Selma Lagerlöfs besök i Helsingfors. 9.

Pipping, Hugo E: Svensk ekonomisk historia. 1–2

Pipping, Hugo E: Inför studieåret. 17.

Ruin, Hans: Det förtrampade hjärtat. 11.

Ruin, Hans: Människan – medborgare två världar. 1–2. 15. 16.

Schildt, Göran: Dantes staty. 5.

Schildt, Göran: Runar Schildt och lyckligare länder. 7.

von Schoultz, Solveig: Brev till en konstnär. 8.

Sorainen, Kalle: Hans Larssons kulturoptimism. 5.

Steinby, Torsten: Gränsfästet Viborg. 21.

Steinby, Torsten: Italiensk kultur och litet till. 21.

Ståhlberg, Ester: Hjalmar Gullberg. 20.

Tegengren, Jacob: Tre dikter. 17.

Therman, Erik: Våra skalders anfader. François Villon. 14.

Torvalds, Ole: Rymden och lapptäcket. 13.

Torvalds, Ole: Stillsamt ljust. 17.

Torvalds, Ole: Sanctum officium. 20.

Wirtanen, Atos: Tre ting ha varit mig trogna. 10.

Åkerblom, Bror K.: Sverige berättar om sig självt. 6.

Åkerblom, Bror K.: Wellanders evangelium. 12.

Öhqvist, Nils: Ludvig Nordströms sista bok. Folkhemmet i social närbild. 10.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

(Ahnlund, Nils: Axel Oxenstierna intill Gustav Adolfs död) En bok om Axel Oxenstierna. 15.

(Ahtela, H.: Pohjolan rapsodia) Finska böcker 1941. 3.

(Alvaro, Corrado: Italienskt panorama) Italiensk kultur och litet till. 21.

(Bachelli, Riccardo: Floderna flyta mot havet) Två släktromaner. 5.

(Bergman, Hjalmar: Sagan) Dramatisk saga. 12.

(Blomberg, Harry) En andens vapensmed. 1–2.

(Boye, Karin: De sju dödssynderna) Karin Boye och hennes sista dikter. 8.

(Boye, Karin, Minnen och studier. Utgivna av Margit Abenius och Olof Lagercrantz). Karin Boye och hennes sista dikter. 8.

(Brandes, Edvard) Georg och Edvard Brandes’ brevväxling. 10.

(Brandes, Georg) Georg och Edvard Brandes’ brevväxling. 10.

(Edfelt, Johannes: Hymner och visor) Lyriska tolkningar. 19.

(Ekelund, Ragnar: Ljust i mörkt) Stillsamt ljust. 17.

(Eklund, R. R.: Gissel och möjor) Gissel och möjor. 21.

(Ericsson, Christoffer H.: Vindslitet) Frisk vind. 20.

(van Eysselstejn, Ben: Med ödet som kompass) Sjöromanens dekadans. 20.

(von Frenckell-Thesleff, Greta: Minna Canth och Det unga Finland ) Minna Canth. 21.

(Gardberg, Erik: Adertonde avdelta bataljonen) Krigsfilosofi och krigshistoria. 14.

(Granit, Ragnar: Vägen till Minerva) Vägen till Minerva. 1–2.

(Gullberg, Hjalmar) Hjalmar Gullberg. 20.

(Gummerus, E. R.: Arvet) E. R. Gummerus nya roman. 20.

(Haarla, Lauri: Herra Benediktus ja hänen iloinen lukkarinsa) Finska böcker 1941. 3.

(Hagberg, Knut: Tutanchamoms dödsmask, Från Aristoteles till Brehm) Knut Hagberg – från natur till själ. 17.

(Hannula, J. O.: Hakkapeliter och karoliner) Krigsfilosofi och krigshistoria. 14.

(Heckscher, Eli F.: Svenskt arbete och liv från medeltiden till nutiden) Svensk ekonomisk historia.1–2.

(Hedvall, Ruth: Runeberg och hans diktning) J. L. Runeberg, Selma Lagerlöf och Verner von Heidenstam. 10.

(Hedvall, Ruth: Runeberg och hans diktning) Runebergs dikt och verkligheten. 12.

(von Heidenstam, Verner: Tankar och utkast) Heidenstams tankar och utkast, 1–2.

(von Heidenstam, Verner: Tankar och utkast) J. L. Runeberg, Selma Lagerlöf och Verner von Heidenstam. 10.

(Hellaakoski, Aaro: Vartiossa) Finska böcker 1941. 3.

(Hemdal, Dag: Eldledare) Fyra krigsböcker. 1–2.

(Hiisivaara, Tapio: I fält med JR 10) Fyra krigsböcker. 1–2.

(Holm, Torsten: Kriget och kulturutvecklingen. Kriget och den europeiska enheten.) Krig och kultur. 12. Krigsfilosofi och krigshistoria. 14.

(Hornborg, Eirik: Gränsfästet Viborg) Gränsfästet Viborg. 21.

(Hornborg, Harald: Den okände karolinen) Den okände karolinen. 17.

(Hämäläinen, Helvi: Säädyllinen murhenäytelmä) Finska böcker 1941. 3.

(Jaakkola, Jalmari: Finska folkets historia) Finlands historia i belysningen av modern finsk historieforskning. 8.

(Jernström, Harald: Stevensons ballader) Lyriska tolkningar. 19.

(Jylhä, Yrjö: Kiirastuli) Finska böcker 1941. 3.

(Karikoski, A. M. o. W. E. Tuompo: Ära – Fädernesland) Ett verk om vinterkriget. 21.

(Kernan, Thomas: Det erövrade Frankrike) Politiska in- och utblickar. 21.

(von Kürenberg, Joachim: Var allt förfelat ? Wilhelm II) Från tronen i Berlin till Huize Doorn. 8.

(Lagerborg, Rolf: I egna ögon och andras) En egocentriker biktar sig. 20.

(Lagerlöf, Selma) J. L. Runeberg, Selma Lagelöf och Verner von Heidenstam. 10.

En polemik bakom kulisserna under Selma Lagerlöfs besök i Helsingfors. 9.

(Lagerqvist, Pär: Midsommardröm i fattighuset. Han som fick leva om sitt liv) Det förtrampade hjärtat. 11. Boman får rätt. 12.

(Larsson, Hans) Hans Larssons kulturoptimism. 5.

(Lea, Dina: Hans E. Kinck. Grunnmotiver i hans diktning) Norskt och danskt. 6.

(Legler, Thomas och v. Muralt, Albrecht: Beresina) Den napoleonska tragedien i Ryssland. 19.

(Lesch, Bruno: Jan Anders Jägerhorn) "Jan Anders Jägerhorn, patriot och världsmedborgare, separatist och emigrant". 7.

(Martin du Gard, Roger: Les Thibault) Bröderna Thibault och kriget. 12.

(v. Muralt, Albrecht o. Legler, Thomas: Beresina) Den napoleonska tragedien i Ryssland. 19.

(Müllern, Gunnar: Det har inte stått i tidningen) Politiska in -och utblickar. 21.

(Mörne, Arvid: Tysk lyrik i svensk tolkning) Lyriska tolkningar. 19.

(Niininen, Margit: Ensamma ansikten) Två novellsamlingar. 18.

(Nordström, Ludvig: En dag av mitt liv) Ludvig Nordströms sista bok. Folkhemmet i social närbild. 10.

(Noreen, Erik: Svensk språkvård) Nordisk språkvård. 9.

(Numelin, Ragnar: Den gröna grenen, en studie i diplomatiens förhistoria) Krig och fred på primitiva kulturstadier. 9. Krig och fred på primitiva kulturstadier. 10. Replik. Slutreplik till dr Numelin. 11.

(von Numers, Lorenz: Havslyktan) Skald med målaröga. 21.

(Olin, Ulla: Verklighetens idyller) Två kvinnliga lyriker. 4.

(Palolampi, Erkki: Viimeinen vastaisku) Finska böcker 1941. 3.

(Pohjanpää, Lauri: Musta rastas) Finska böcker 1941. 3.

(Runeberg, J. L.) En kommentar till borgåresan den 17 maj 1887. 3,

(Runeberg, J. L.) J. L. Runeberg, Selma Lagerlöf och Verner von Heidenstam. 10.

(Runeberg, J. L.) Svar på en fråga. 11.

(Runeberg, J. L.) N:o 15 Stolt och hans "försvar". 12.

(Runeberg, J. L.) Runebergs dikt och verklighet. 12

(Sarrimo, T.: Krigsfånge i Sovjet) Fyra krigsböcker. 1–2.

(Sarvanto, Jorma: Stridsflygare under Karelens himmel) Fyra krigsböcker. 1–2.

(Sayers, Dorothy) Dorothy Sayers och Lord Peter. 18.

(Schildt, Runar) Runar Schildt och lyckligare länder. 7.

(Schück, Henrik: Svenska bilder) Henrik Schücks "Svenska bilder". 3.

(Silfverstolpe, Gunnar Mascoll) Gunnar Mascoll Silfverstolpe. 13.

(Sillanpää, F. E.: Skördemånad) Finska böcker 1941. 3.

(von Simpson, Villiam: Barrings) Två släktromaner. 5.

(Sjöberg, Valentin: Skuggan över Norden) Politiska in- och utblickar. 21.

(Stangerup, Hakon: Levende dansk Litteratur) Norskt och danskt. 6.

(Suolahti, Gunnar: Nuori Yrjö Koskinen) Anmärkningar om den nationella teorin. 4.

(Söderberg, Hjalmar: Sista boken) Hjalmar Söderbergs sista bok. 13.

(Söderhokn, Kerstin: Mörkret och människan) Röster ur tiden. 3.

(Talvio, Maila: Linnoituksen iloiset rouvat) Finska böcker 1941. 3.

(Tegengren, Liv: Gräset sjunger) Två kvinnliga lyriker. 4.

(Thiis, Jens) Jens Thiis 1870-1942. 14.

(Tompuri, Elli: Minun tieni...) Elli Tompuris väg. 15.

(Torvalds, Ole: Ointagligt land) Tidsbetonad lyrik. 19.

Tuominen, Mirjam: Visshet) Två novellsamlingar. 18. samlingar. 18.

(Tuompo, W. E. o. A. M. Karikoski: Ära- Fädernesland) Ett verk om vinterkriget. 21.

(von Törne, Bengt: Där murarna tala) Italiensk kultur och litet till. 21.

(Viereck, Peter: Nazismens rötter) Ett bidrag till den moderna idéhistorien. 19.

(Warburton, Th: Du – människa) Tidsbetonad lyrik. 19.

(Wellander, Erik: Hur man skriver svenska) Wellanders evangelium. 12.

(Westermarck, Helena: Levnadsminnen) Helena Westermarcks levnadsminnen. 10.

(Willon, François) Våra skalders anfader. François Willon. 14.

(Wirtanen, Aatos: Stoft och öde) Rymden och lapptäcket. 13.

Dikter.

Boldt, Alexander: Två dikter sommaren 1942. 19.

Brecht, Bertold: En ballad om Cortez’ män. Till svenska av Th. Warburton. 13.

Diktonius, Elmer: Två dikter. 6.

Diktonius, Elmer: Kinesiska gubbar. 9.

Diktonius, Elmer: Tuomistonoja. 12.

Diktonius, Elmer: Eino Leino. 16.

Ekelund, Ragnar: Två dikter, 1–2.

Ekelund, Ragnar: Ej ofta lyste solen på vår väg... 4.

Ekelund, Ragnar: Strandmotiv. 11.

Eklund, R. R.: Två dikter. 15.

Gullberg, Hjalmar: Tornet. 14.

Hedvall, Ruth: Dikter av V. A. Koskenniemi i svensk tolkning. 18.

Hemmer, Jarl: Två dikter. 5.

Jylhä, Yrjö: Två dikter i svensk tolkning av Miriam Sucksdorff. 4.

Lagercrantz, Olof: Två dikter. 11.

Lagercrantz, Olof: Sparvhöken. Tidig vår på Falan. 15.

Mörne, Arvid: Tre tyska dikter i svenska tolkningar. 1–2.

Mörne, Arvid: Tre dikter. 16.

Mörne, Barbro: Två dikter. 7.

Mörne, Barbro: Fyra dikter. 13.

von Schoultz, Solveig: Brev till en konstnär. 8.

Tegengren, Jacob: Tre dikter. 17.

Torvalds, Ole: Sanctum officium. 20.

Wirtanen, Atos: Tre ting ha varit mig trogna. 10.

Konst.

Konsthallens utställningar. 5.

Konstuställningar. 18.

Recitation. 19.

Teater. 1–2. 3. 5. 7. 8. 9. 11. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Vårutställningar. 11.

Historia.

De stupades minne. 20.

Den namlösa nationen. 16.

Den tredje krigsvintern. 1–2.

Den tredje krigsvåren. 11.

Den tredje krigssommaren. 15.

En kommentar till borgåresan den 17 maj 1837. 3.

Ett hundrafemtioårsminne. 7.

Japanska nationalhjältar. 6.

Malta och Tripolis. 13.

Meijialtaret och japanerna. 8.

Solfanans segerlopp. 4.

Vinlandsfärderna. 1–2.

Filosofi.

Ett bidrag till den moderna idéhistorien. 19.

Hans Larssons kulturoptimism. 5.

Krig och fred på primitiva kulturstadier. 9.

"Krig och fred på primitiva kulturstadier". 10.

Människan – medborgare i två världar, 1–2. 15. 16.

Naturvetenskap.

Dubbelväsenden. 6.

Ekonomi och politik.

Anmärkningar om den nationella teorin. 4.

Hollands kolonier i blickpunkten. 1–2.

Ljusets riddarvakt. 17.

Småstaternas problem. 6.

Svensk ekonomisik historia, 1–2.

Tillämpad darwinism. 18.

Diverse artiklar.

Alexander II och den okända soldaten. 3.

En polemik bakom kulisserna under Selma Lagerlöfs besök i Helsingfors. 9.

En skomakares äreminne. 14.

Dantes staty. 5.

En lekmans tankar om vår nutida bebyggelse. 1–2.

Från synfältet. 9.

Inför studieåret. 17.

Krigssommar. 11.

N:r 15 Stolt och hans "försvar". 12.

Runar Schildt och lyckligare länder. 7.

Svar på en fråga. 11.

Sverige berättar om sig självt. 6.
> Gå direkt till

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

på denna sida

>>Arkivets hemsidaNYA ARGUS 1943

TRETTIOSJÄTTE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:

ERIK EKELUND     RAGNAR FURUHJELM

EIRIK HORNBORG     BERTEL KIHLMAN    

ERIC OLSONI     HUGO E. PIPPING    

HANS RUIN     EMIL ZILLIACUS


A. Författarnamn och pseudonymer.

Allenius, Harry: Registerton och andra ton. 6. 72.

Barck, P. O.: Fem kornbröd och två fiskar. 12. 144.

Barck, P. O.: Hemland och evighetsland. 14. 170.

Barck, P. O.: Författarjubileum. 15. 182.

Barck, P. O.: Vatikanens källare. 18. 223.

Barck, P. O.: Johannes Edfelts dikter. 19. 233.

Barck, P. O.: Två röster i höstens lyrik. 20-21. 252.

Bondestam, Anna: Debuter. 20-21. 268.

Castrén, Gunnar: Gustaf Mattssons brev. 1–2. 4.

Castrén, Gunnar: Elin Wägners bok om Selma Lagerlöf. 7. 86.

Clayhills, Harriet: Två dikter av Dorothy Parker. 19. 237.

Edfelt, Johannes: En europé. 12. 138.

Ekelund, Erik: Strindberg i helfigur. 8-9. 105.

Ekelund, Erik: Litteraturhistoriska avhandlingar. 10. 117.

Ekelund, Erik: Hårt och mjukt. 13. 159.

Ekelund, Erik: Olof Lagercrantz’ dikter. 18. 220.

Ekelund, Erik: Hans Ruins essäer. 19. 233.

Ekelund, Erik: Skalderna skriver prosa. 20-21. 250.

Eklund, Ole: Åldrandets gåta. 1–2. 14.

Eklund, Ole: Överorganismer. 13. 156.

Eklund, Ole: Amerikansk vetenskap. 15. 186.

Ekström, Arthur: William Saroyan – en amerikansk armenier. 19. 239.

Ericsson, Christoffer H.: Två dikter. 3. 29.

Federley, Harry: Nyare rön inom växtförädlingen. 17. 209.

Frosterus, Sigurd: Till Vigelands minne. 6. 68.

Furuhjelm, Rachel: Missromaner. 13. 160.

Furuhjelm, Rachel: Mr. Duluth och Mr. Allein. 16. 198.

Gustafson, Brita Ysabel: T. K. Sallinen hos Bäcksbacka. 16. 196.

Gustafson, Brita Ysabel: Konstkrönika. 18. 225.

Hedvall, Ruth: Ragnar Ekelunds diktning. 5. 56.

Hedvall, Ruth: Upplevelse och dikt. 6. 70.

Hedvall, Ruth: "Kung Fjalar" och "Wilhelm Meister". 7. 88. II, 12. 143.

Hedvall, Ruth: Tegnér och Geijer i ny svensk litteraturforskning. 14. 174.

Hellström, B. Harald: Ett gammalt stadsvapen i ny tolkning. 16. 200.

Hirn, Hans: En bok om Runsala. 8-9. 107.

Hornborg, Eirik: Den nordiska tanken, 1–2. 1.

Hornborg, Eirik: Kriget går vidare. 1–2. 16.

Hornborg, Eirik: Från synfältet. 1–2. 23.

Hornborg, Eirik: Problemet Karl XII. 3. 27.

Hornborg, Eirik: Krisen på östfronten. 4. 42.

Hornborg, Eirik: Krigsmentalitet. 6. 67.

Hornborg, Eirik: Cannae. 7. 81.

Hornborg, Eirik: Tre sydamerikanska diktatorer. 8-9. 96.

Hornborg, Eirik: Gravarna vid Katyn. 10. 109.

Hornborg, Eirik: De fosterlandslösa finlandssvenskarna. 11. 123.

Hornborg, Eirik: Den andra frontens problem. 11. 130.

Hornborg, Eirik: Diskussion om Norden. 12. 137.

Hornborg, Eirik: Från synfältet. 12. 149.

Hornborg, Eirik: Invasion och demission. 13. 151.

Hornborg, Eirik: Kultur och barbari. 14. 166.

Hornborg, Eirik: Utrikespolitik och demokrati. 15. 179.

Hornborg, Eirik: Krig och erövring. 15. 181.

Hornborg, Eirik: Finland och Norden. 16. 203.

Hornborg, Eirik: Från synfältet. 16. 203.

Hornborg, Eirik: Mörkrets återkomst. 17. 206.

Hornborg, Eirik: Censuren och rättsskyddet. 18. 219.

Hornborg, Eirik: Ett tvåhundraårsminne. 20-21. 248.

Hornborg, Eirik: Duncker och Savolaksbrigaden. 20-21. 266.

Hornborg, Harald: Ett stycke kulturhistoria. 20-21. 254.

Hortling, Ivar: "Våra fåglar i Norden". 5. 58.

Hustich, L: Den transsylvanska frågan. 17. 213.

Jansson, Jan-Magnus: "Två dikter". 12. 142.

Kihlman, Bertel: Tre kvinnliga lyriker. 1–2. 21.

Kihlman, Bertel: I bokmarginalen. Finlandssvenska romaner 1942. 6. 78.

Kihlman, Bertel: Olle Hedberg och herrarna Svenningsson, far och son. 10. 114.

Kihlman, Bertel: Två romaner. 20-21. 256.

Kihlman, Bertel: Vacker vardag. 20-21. 262.

Kihlman, Bertel: I bokmarginalen. 20-21. 270.

Lagercrantz, Olof: Invigning. 14. 165.

Levertin, Anna,: Den unge Heidenstam. 5. 64.

Lillja, Alexis A.: Den gåtfulle tsaren. 19. 238.

Lillja, Alexis A.: Sanningen om Ukraina. 20-21. 267.

Lindgren, Kaj: Ett land (On maa.) av Saima Harmaja. 1–2. 7.

Lindgren, Kaj: En förnäm skaldinna. 4. 48.

Lindqvist, Margit: Om utländsk hjälp till Finland 1857. 8-9. 102.

Malmström, S. R.: Betraktelse över antisemitismen. 17. 216.

Mårtenson, Gunnar: Ryskt. 13. 162.

Mårtenson, Gunnar: Öst och väst. 18. 228.

Mörne, Arvid: En norsk diktargärning, 1–2. 8.

Mörne, Arvid: Böcker om Sydamerika. 7. 83.

Mörne, Arvid: Till en nyländsk bonde. 8-9. 95.

Mörne, Arvid: Bönerna. 15. 180.

Nikula, Oscar: Människor och minnen. 3. 33.

Nikula, Oscar: II. 14. 176.

Nikula, Oscar: Carl XIV Johan. 15. 184.

Nikula, Oscar: Örlogsmän. 20-21. 261.

Nikula, Sigrid: Lättläst stilhistoria. 6. 77.

Nordling, Maria: Fredrik Paasche in memoriam. 15. 183.

Nyberg, Paul: Vårt äldsta boktryckeri. 10. 116.

Olsoni, Börje: Grodor. 1–2. 22.

Olsoni, Eric: Teater. 3. 35, 4. 50, 5. 62, 7. 92, 8-9. 106, 10. 119, 11. 132, 16. 201, 18. 230, 20-21. 264.

Panelius, Olav: En isländsk ordbok. 19. 243.

Parland, Ralf: Från höstens konserter. 18. 222.

Parland, Ralf: Symfonisk återblick. 19. 242.

Pipping, Hugo E.: Svenskt näringsliv. 1–2. 11.

Pipping, Hugo E.: Finland i Norden. 3. 25.

Pipping, Hugo E.: Några ekonomiska efterkrigsproblem. 17. 207.

Pipping, Hugo E.: Traditioner som förplikta. 20-21. 247.

Qvarnström, E.: Dostojevskijs sibiriska år. 11. 125.

Reuter, Ole: Amerika av i dag. 13. 153.

Ruin, Hans: Storfolk och småttfolk. 6. 69.

Schildt, Göran: Evangelium för de unga. 3. 30.

von Schoultz, Solveig: Augustimorgon. 13. 153.

von Schoultz, Solveig: Vi bär bud. 20-21. 250.

af Schultén, Ingrid: Föräldrar och barn. 1–2. 19.

af Schultén, Ingrid: En fascinerande tidsroman. 4. 47.

af Schultén, Ingrid: Läseboken som blev en saga. 10. 112.

af Schultén, Ingrid: Röda korsets skapare. 12. 146.

af Schultén, Ingrid: Danska stämningar. 14. 172.

Schur, Israel: Religionen som fredsfaktor. 16. 196.

Sorainen, Kalle: "Enten Eller" 10 år. 7. 90.

Steinby, Torsten: Cicero ur dansk synvinkel. 4. 44.

Steinby, Torsten: Frank Heller bakom italienska förlåten. 20-21. 263.

Söderholm, Kerstin: Tre märkliga diktsamlingar. 6. 75.

Tallqvist, J. O.: Den unge Kaarlo Bergbom. 16. 192.

Tegengren, Jacob: Stjärnorna brinna... 5. 53.

Tideström, Gunnar: Fredrika Runeberg. 4. 39.

Tideström, Gunnar: Runebergslitteraturen. 5. 54.

Torvalds, Ole: Ur Rubaiyat av Omar Khayyam. 20-21. 259.

Tuominen, Mirjam: Finsk romankonst. 20-21. 257.

Warburton, Th.: Över dem går vinden. 8-9. 99.

Warburton, Th.: En amerikansk mystiker. 15. 189.

Warburton, Th.: Lyrik. 20-21. 260.

Wickberg, Nils Erik: Improvisationer. 5. 57.

Wickström, Kristina: Bön till min lilla dotter. 16. 195.

Windell, C.-G.: Nils Ferlins ungdomsår. 5. 61.

Wirtanen, Atos: Politisk rapport. 3. 33.

Woldstedt-Buch, Lullu: En rikssvensk teaterdiskussion. 11. 134.

von Wright, G. H.: Platon-problemet. 14. 167.

Zilliacus, Emil: Gränsmark. 10. 111.

Zilliacus, Emil: Två brottstycken av Menandros. 17. 205.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

(Aabye, Karin: Det skete ved Kisum Bakke) Danska stämningar. 14. 172..

(Ahlström, Gunnar: Den underbara resan) Läseboken som blev en saga. 10. 112.

(Alison, Elsie: Porträtt av en ung kvinna) Debuter. 20-21. 268.

(Alison, Elsie: (I bokmarginalen. 20. 270.

(Allardt-Ekelund, Karin: Fredrika Runeberg) Fredrika, Runeberg. 4. 39.

(Aminoff Torsten G.: Mellan svärdet och kroksabeln) Öst och väst. 18. 228.

(Belobodoroff Alexandra o. Rydelius, Ellen: Alexander den gåtfulle) Den gåtfulle tsaren. 19. 238.

(Björling, Gunnar: Ohjälpligheten) Lyrik. 20 -21. 260.

(Bonow, Mauritz: Stat och näringsliv) Några ekonomiska efterkrigsproblem. 17. 207.

(Borge, Bernhard: De dödas tjärn) Mr. Duluth och Mr. Allein. 16. 199.

(Broby-Johansen, R.: Vardagskonst – Världskonst) Lättläst stilhistoria 6. 77.

(Bruse, Elin: Hård mark blommar) I bokmarginalen. 6. 79.

(Chorell, Walentin: Spegling: Lyrik. 20-21. 261.

(Cicero), Cicero ur dansk synvinkel. 4. 44.

(Colliander, Tito: Grottan) I bokmarginalen. 6. 79.

Colliander, Tito: Den femte juli. J. Z. Duncker och Savolaksbrigaden) Duncker och Savolaksbrigaden. 20-21. 266.

(Crane, Hart) En amerikansk mystiker. 15. 189.

(Crow, Carl: Räkna med Sydamerika) Böcker om Sydamerika. 7. 83.

(Dahlström, Svante: Ur Runsalas hävder) En bok om Runsala. 8-9. 107.

(Ditlevsen, Tove: Man har gjort ett barn illa) Föräldrar och barn. 1–2. 19.

(Diktonius, Elmer: Varsel) Tre märkliga diktsamlingar. 6. 75.

(Dostojevskij, F. M.) Dostojevskijs sibiriska år. 11. 125.

(Dunant, Henri: Röda Korsets skapare) Röda korsets skapare. 12. 146.

(Edfelt, Johannes: Elden och klyftan) Johannes Edfelts dikter. 19. 235.

(Ekelund, Ragnar: Lyrik 1912-1926) Ragnar Ekelunds diktning. 5. 56.

(Elster, Kristian d. ä.) En norsk diktargärning. 1–2. 8.

(Enckell, Olof: Rapport från ödemarken) Politisk rapport. 3. 33.

(Enckell, Rabbe: Lutad över brunnen) Tre märkliga diktsamlingar. 6. 75.

(af Enehjelm, Helen: I lä för östanvinden) Vacker vardag. 20-21. 262.

(Ericsson, Christoffer H.) Örlogsmän. 20-21. 261.

(Ferlin, Nils) Nils Ferlins ungdomsår. 5. 61.

(Fleetwood, Harald, Västerås, Åbo och Skärminge sigill) Ett gammalt stadsvapen i ny tolkning. 16. 200.

(von Frenckell, Ester Margret: Offentliga nöjen och privata i Helsingfors 1812-1827) Ett stycke kulturhistoria. 20-21. 254.

(Fridegård, Jan: Lars Hård. – Här är min hand) Hårt och mjukt. 13. 159.

(Gide, André) Evangelium för de unga. 3. 30.

(Gide, André) (Vatikanens källare) Vatikanens källare. 18. 223.

(Gripenberg, Bertel, Det var de tiderna) Skalderna skriver prosa. 20-21. 251.

(Gullberg, Hjalmar: Fem kornbröd och två fiskar) Fem kornbröd och två fiskar. 12. 144.

(Gummerus, E. R.: Sönerna) Två romaner. 20 -21. 257.

(Gyllenberg, Rafael: En luthersk fänrik) Runebergslitteraturen 1942. 5. 55.

(Haanpää, Pentti) Över dem går vinden. 8-9. 99.

(Harding, Bertita: Krönta emigranter) Böcker om Sydamerika. 7. 85.

(Hedberg, Olle: Vad suckar leksakslådan och Sista sommarlovet) Olle Hedberg och herrarna Svenningsson, far och son. 10. 114.

(Hedin, Greta: Arvet från Geijer) Tegnér och Geijer i ny svensk litteraturforskning. 14. 172.

(Heller, Frank: Gladiatorernas uttågsmarsch) Frank Heller bakom italienska förlåten. 20 -21. 263.

(Hemmer, Jarl) Författarjubileum. 15. 182.

(Hirn, Yrjö: Runebergsgestalten) Runebergslitteraturen 1942. 5. 55.

(Holmström, C. T., Henrici, Paul, Rosenberg, Erik, Söderberg, Rudolf: Våra fåglar i Norden) "Våra fåglar i Norden". 5. 58.

(Horn, Vivi: Du lyckliga tid) Öst och väst. 18. 229.

(Hornborg, Harald: Det mörknar över Illerstad) Två romaner. 20-21. 256.

(Hornborg, Torsten: Martin Qvist och barnet Beijer) / bokmarginalen. 6. 79.

(Huurre, Kirsti: Under hammaren och skäran) Ryskt. 13: 163.

(Häggqvist, Arne: Ferlin) Nils Ferlins ungdomsår. 5. 61.

(Høg, Carsten: Introduktion til Cicero, Kunstneren, Statsmanden, Mennesket) Cicero ur dansk synvinkel. 4. 44.

(Höjer, Torvald T:son: Carl XIV Johan) Carl XIV Johan. 15. 184.

(Josephson, Lennart: Kellgren och samhället) Litteraturhistoriska avhandlingar. 10. 118.

(Kamras, Hugo: Den unge Heidenstam) Den unge Heidenstam. 5. 64,

(Kentrschynskyj, Bohdan: Sanningen om Ukraina) Sanningen om Ukraina. 20-21. 267.

(Klitgaard, Mogens: Den guddommelige Hverdag) Danska stämningar. 14: 172.

(Kraus, Herbert: Stalins Ryssland) Ryskt. 13, 163.

(Lagercrantz, Olof: Dikter från mossen) Olof Lagercrantz’ dikter. 18. 220.

(Lagerlöf, Selma) Elin Wägners bok om Selma Lagerlöf. 7. 86.

(Lagerlöf, Selma) Läseboken som blev en saga. 10. 112.

(Lagerqvist, Pär) Hemland och evighetsland. 14. 170.

(Lamm, Martin: August Strindberg I–II) Strindberg i helfigur. 8-9. 105.

(Leijström, Gunnar o. Magnússon, Jón: Isländsk-svensk ordbok) En isländsk ordbok. 19. 243.

(Lyttkens, Alice: Lyckans tempel) I bokmarginalen. 20-21. 270.

(Löwenhjelm, Harriet) En förnäm skaldinna. 4. 48.

(Mac Innes, Helen: Sista paret ut) Mr. Duluth och Mr. Allein. 16. 199.

(Mandelstam, Karin: Denna natt är ett prov) Två röster i höstens lyrik. 20-21. 253.

(March, Ngaio) Mr. Duluth och Mr. Allein. 16. 198.

(Mattsson, Gustaf) Gustaf Mattssons brev. 1 -2. 4.

(Myrdal, Gunnar: Amerika mitt i världen) Några ekonomiska efterkrigsproblem. 17. 207.

(Mårtenson, Gunnar: Fru Astenii värdshus) Runebergslitteraturen 1942. 5. 55.

(Mörne, Arvid: Det övergivna samvetet) Skalderna skriver prosa. 20-21. 250.

(Mörne, Barbro: Trädet i vinternatten) Tre kvinnliga lyriker. 1–2. 21.

(Nikula, Oscar, Frenckellska Tryckeriet) Vårt äldsta boktryckeri. 10. 116.

(Nordin-Grip, Imber, Den röda ränningen) Debuter. 20-21. 269.

(Nyberg, Paul o. Hoving Victor: Människor och minnen) Människor och minnen. 3. 33. – Samma II. 14. 176.

(Olin, Ulla: Mörk ligger jorden) Lyrik. 20-21. 261.

(Olsson, Hagar) Författarjubileum. 15. 182.

(Paasche, Fredrik) Fredrik Paasche in memoriam. 15. 183.

(Pekkanen, Toivo: Den svåra vägen) Finsk romankonst. 20-21. 257.

(Quentin, Patrick) Mr. Duluth och Mr. Allein. 16. 198.

(Qvarnström, Ingrid: I Kumlinge prästgård) I bokmarginalen. 20-21. 270.

(Renvall, Viola: Livsvilja) Tre kvinnliga lyriker. 1–2. 22.

(Rudberg, Gunnar: Platon, en inledning till studiet) Platon-problemet. 14. 167.

(Runeberg, Fredrika) Fredrika Runeberg. 4. 39.

(Ruin, Hans: Det finns ett leende) Hans Ruins essäer. 19. 233.

(Sandström, Hulda Maria: Det hände mig i Novorossijsk) Ryskt. 13. 163.

(Saroyan, William) William Saroyan – en amerikansk armenier. 19. 239.

(von Schoultz, Solveig: De sju dagarna) Föräldrar och barn. 1–2. 20.

(von Schoultz, Solveig: Den bortvända glädjen) Lyrik. 20-21. 260.

(Stiernstedt, Marika: Attentat i Paris) En fascinerande tidsroman. 4. 47.

(Strandberg, Olof: Urban Hiärnes ungdom och diktning) Litteraturhistoriska avhandlingar. 10. 117.

(Strandvik, Vide: Utanför) Lyrik. 20-21. 261.

(Studier i svenskt näringsliv tillägnade Jacob Wallenberg) Svenskt näringsliv. 1–2. 11.

(Söderholm, Margit: Driver dagg, faller regn) Debuter. 20-21. 269.

(Tammelander, Marita: Den stora gemenskapen) I bokmarginalen. 20-21. 271.

(Tegengren, Liv: Människa på vandring) Tre kvinnliga lyriker. 1–2. 21.

(Tegnérstudier tillägnade Algot Werin på 50- årsdagen) Tegnér och Geijer i ny svensk litteraturforskning. 14. 174.

(Tonndorff, H. G.: Fredsekonomiska resurser) Några ekonomiska efterkrigsproblem. 17. 207.

(Tykesson, Elisabeth: Rövarromanen och dess hjälte) Litteraturhistoriska avhandlingar. 10. 118.

(Uurto, Iris: Kroppens visdom) Finsk romankonst. 20-21. 257.

(Wickman, Johannes: Finlands väg) Stortjolk och småttfolk. 6. 69.

(von Willebrand-Hollmerus, Margit: Det borde vara glömt) I bokmarginalen. 6. 79.

(Wirtanen, Atos: Amor Fati) Tre märkliga diktsamlingar. 6. 76.

(Wägner, Elin: Selma Legerlöf, I) Elin Wägners bok om Selma Lagerlöf. 7. 86.

(Zilliacus, Emil: Silverhöst) Två röster i höstens lyrik. 20-21. 252.

(Zweig, Stefan: Die Welt von gestern) En europé. 12. 139.

Dikter.

Clayhills, Harriet: Två dikter av Dorothy Parker. 19. 237.

Ericsson, Christoffer H.: Två dikter. 3. 29.

Jansson, Jan-Magnus: Två dikter. 12. 142.

Lagercrantz, Olof: Invigning. 14: 165.

Lindgren, Kaj: Ett land (On maa.) av Saima Harmaja. 1–2. 7.

Mörne, Arvid: Till en nyländsk bonde. 8-9. 95.

Mörne, Arvid: Bönerna. 15. 180.

von Schoultz, Solveig: Augustimorgon. 13. 153.

von Schoultz, Solveig: Vi bär bud... 20-21. 250.

Tegengren, Jacob: Stjärnorna brinna... 5. 53.

Torvalds, Ole: Ur Rubaiyat av Omar Khayyam. 20-21. 259.

Wickström, Kristina: Bön till min lilla dotter. 16. 195.

Zilliacus, Emil: Gränsmark. 10. 111.

Zilliacus, Emil: Två brottstycken av Menandros. 17. 205.

Konst.

Den unge Kaarlo Bergbom. 16. 192.

En rikssvensk teaterdiskussion. 11. 134.

Konstkrönika. 18. 225.

Teater. 3. 35, 4. 50, 5. 62, 7. 92, 8-9, 106, 10. 119, 11. 132, 16. 201, 18. 230, 20-21 264.

Till Vigelands minne. 6. 68.

T. K. Sallinen hos Bäcksbacka. 16. 196.

Musik.

Från höstens konserter. 18. 222.

Symfonisk återblick. 19. 242.

Historia.

Cannae. 7. 81.

Carl XIV Johan. 15. 184.

Den gåtfulle tsaren. 19. 238.

Ett gammalt stadsvapen i ny tolkning. 16. 200.

Ett tvåhundraårsminne. 20-21. 248.

Om utländsk hjälp till Finland 1857. 8-9. 102.

Problemet Karl XII. 3. 27.

Tre sydamerikanska diktatorer. 8-9. 95.

Filosofi.

"Enten – Eller" 100 år. 7. 90.

Platon-problemet. 14. 167.

Naturvetenskap.

Åldrandets gåta. 1–2. 14.

Överorganismer. 13. 153.

Nyare rön inom växtförädlingen. 17. 209.

"Våra fåglar i Norden". 5. 58.

Ekonomi och politik.

Amerika av i dag. 13. 153.

Betraktelser över antisemitismen. 17. 216.

Censuren och rättsskyddet. 18. 219.

De fosterlandslösa finlandssvenskarna. 11. 123.

Den andra frontens problem 11. 130.

Den nordiska tanken. 1–2. 1.

Den transsylvanska frågan. 17. 213.

Diskussion om Norden. 12. 137.

Finland i Norden. 3. 25.

Finland och Norden. 16. 191.

Gravarna vid Katyn. 10. 109.

Invasion och demission. 13. 151.

Krig och erövring 15. 181.

Kriget går vidare, 1–2. 16.

Krigsmentalitet. 6. 67.

Krisen på östfronten. 4. 42.

Kultur och barbari. 14. 166.

Mörkrets återkomst. 17. 206.

Några ekonomiska efterkrigsproblem. 17. 207.

Religionen som fredsfaktor. 16. 196.

Stortfolk och småttfolk 6. 69.

Svenskt näringsliv, 1–2. 11.

Traditioner som förpliktar. 20-21. 247.

Utrikespolitik och demokrati. 15. 179.

Diverse artiklar.

Amerikansk vetenskap. 15. 186.

Från synfältet. 1. 23, 12. 149, 16. 203.

Grodor. 1–2. 22.

Improvisationer. 5. 57.

"Kung Fjalar" och "Wilhelm Meister". 7. 88.

"Kung Fjalar" och "Wilhelm Meister". II. 12. 143.

Missromaner. 13. 160.

Registerton och andra ton. 6. 72.

Upplevelse och dikt. 6. 70.
> Gå direkt till

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

på denna sida

>>Arkivets hemsidaNYA ARGUS 1944

TRETTIOSJUNDE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:

ERIK EKELUND     RAGNAR FURUHJELM

EIRIK HORNBORG     BERTEL KIHLMAN

ERIC OLSONI     HUGO E. PIPPING

HANS RUIN     EMIL ZILLIACUS


A. Författarnamn och pseudonymer.

Ahlbäck, Olav: Det danska språkets historia. 14. 213.

Ahlbäck, Ragna: Uppsalafronten. 8. 108.

Allardt-Ekelund, Karin: Kerstin Söderholms diktning. 19. 287.

Barck, P. O.: De många mästerverken. 1–2. 16.

Beaurain, Elisabeth: Fritid i fånglägren. 5–6. 82.

Colliander, Tito: Ett genmäle. 3. 42.

Ekelund, Erik: Social dikt. 1–2. 14.

Ekelund, Erik: Realistiskt Bellmansporträtt. 12. 180.

Ekelund, Erik: Arvid Mörnes nya dikter. 20. 303.

Eklund, Ole: Verklighet och tankar. 7. 93.

Ekström, Arthur: Fallet Nils Ferlin. 21. 329.

af Enehjelm, Helen: Skåp och skänk i några franska dikter. 12. 176.

af Enehjelm, Helen: En lyckad krigsövervintring. 16. 243.

Ericsson, Chr.: Captain Frederick Marryat. 1 -2. 23.

Federley, Berndt: Åbo gymnasii matrikel i ny utgåva. 15. 230.

von Frenckell-Thesleff, Greta: Kaj Munk. 1 -2. 7.

Frosterus, Sigurd: Edvard Munch. 5–6. 64.

Från bokhyllan: 18. 279, 19. 295, 20. 307, 21. 331.

Grönvall, Sven: Konst och kritik. 18. 275.

Grönvall, Sven: Konst och konstindustri. 20. 305.

Gästrin, Jan: Sainte Beuve på svenska. 17. 258.

Gästrin, Jan: Bakåt i bokfloden. Reflexion om Carrel. 17. 263.

Hirn, Hans. Frihetstiden i svensk historieskrivning. 7. 88.

Hirn, Hans. Gustaf IV Adolf och lantvärnet. 20. 301.

Hirn, Yrjö: Svenska kungliga porträtt. 12. 173.

Hornborg, Eirik: Rättskänslans förvirring. 1–2. 4.

Hornborg, Eirik: Svar till herr Tito Colliander. 8. 43.

Hornborg, Eirik: Världskrigets ändrade aspekt. 4. 47.

Hornborg, Eirik: Finlands läge. 7. 87.

Hornborg, Eirik: Kan Rom räddas? 8. 103.

Hornborg, Eirik: Jacta est alea. 9. 119.

Hornborg, Eirik: Historiens lärdomar. 10. 135.

Hornborg, Eirik: Inför urladdningen. 11. 151.

Hornborg, Eirik: Krisen. 12. 167.

Hornborg, Eirik: Ett tjugofemårsminne. 13. 187.

Hornborg, Eirik: Blixtkrigets fiasko. 13. 191.

Hornborg, Eirik: Våldet fräter. 14. 203.

Hornborg, Eirik: Det återuppstånda Frankrike. 15. 219.

Hornborg, Eirik: Svenska Pressens öde. 15. 222.

Hornborg, Eirik: Den hårda verkligheten. 16. 235.

Hornborg, Eirik: Från synfältet. 16. 246, 17. 261, 19. 293.

Hornborg, Eirik: Sent uppvaknande. 17. 251.

Hornborg, Eirik: Amfibiekriget i Fjärran Östern. 21. 321.

Hornborg, Harald: Det stora äventyret. 3. 32.

Hortling, Ivar: Våra fåglar i Norden. 10. 145.

Hustich, I.: Ett nytt nationernas förbund. 14. 211.

Hustich, I.: Debatten om Tysklands öde. 17: 252.

K. S.: Småstaterna och Atlantchartan. 13. 190.

Kihlman, Bertel: Två debutanter. 18. 278,

Kihlman, Bertel: Hungergropen. 19. 290.

Kihlman, Bertel: Två novellsamlingar. 21. 319.

Kihlman, Bertel: Bo Stensson Svenningsson ännu en gång. 21. 327.

Lindblad, T.: Från det flytande batteriet till det moderna slagskeppet. 5–6. 78.

"Magister Bock": Översättningssvenska. 8. 111.

Malmström, Nicken: Aforismer. 9. 123.

Mårtenson, G.: De mänskliga rättigheterna. 11. 154.

Mörne, Arvid: Erik Ekelunds bok om Jac. Ahrenberg. 1–2. 8.

Mörne, Arvid: Tre kummel. 3. 31.

Mörne, Arvid: De vita fläckarna. Ett stycke finländsk censurhistoria. 9. 120,

Mörne, Arvid: Äktfinsk historieskrivning. 12. 168. (Rättelse 12. 183.)

Mörne, Arvid: Åländsk författardebut. 18. 269.

Nikula, Oscar: Drottning Joséphine av Sverige-Norge, 1–2. 22.

Nikula, Oscar: Människor och minnen III. 12. 178.

Nikula, Sigrid: Thorvald Bindesbøll. 3. 38.

Nilsson, Nils: "Singapore är vårt". 15. 226.

Nordling, Maria: Norges historie og litteratur. 9. 125.

Nordling, Maria: Syttende mai. 10. 141.

von Numers, Lorenz: Två dikter. 5–6. 72.

Nyberg, Paul: En brevantologi. 7. 95.

Olsoni, Börje: En geograf och två resenärer. 1–2. 21.

Olsoni, Börje: Film. 3. 40.

Olsoni, Börje: En zoolog berättar. 8. 109.

Olsoni, Börje: Ostrobothnia Australis 20 år. 9. 181.

Olsoni, Börje: Fiskafänge. 11. 160.

Olsoni, Börje: Skärgårdshavets skönhet. 14. 207.

Olsoni, Eric: Teater 1–2. 25, 4. 55. 9. 130, 10. 146, 15. 228, 16. 245, 17. 259, 19. 291, 21. 330.

Olsoni, Eric: Där havet blommar. 7. 91.

Olsoni, Eric: Mellan lärka och mull. 8. 110.

Olsoni, Eric: Tolstojs äktenskap. 16. 243.

Olsoni, Eric: Kocken silver och de andra. 17. 257.

Osignerat: Hvorfor är tyskerne så forhatt i Norge 18. 272.

Parland, Ralf: Gamla och nya vyer inom musiken. 3. 37.

Parland, Ralf: Vårens konserter. 8. 106.

Parland, Ralf: Några starka konserter. 10. 143.

Parland, Ralf: Vårt gamla musikliv och Raitios nya opera. 18. 275.

Parland, Ralf: Musikåterblick. 21. 318.

Pipping, Hugo: Några iakttagelser rörande Runebergs hexameter. 3. 33.

Pipping, Hugo E.: Vår svenska tidningspress diskuteras. 1–2. 5.

Pipping, Hugo E.: Striden om skogen. 4. 49.

Pipping, Hugo E.: Den statsvetenskapliga fakulteten. 5–6. 70.

Pipping, Hugo E.: Myrdals piller. 14. 204.

Pipping, Hugo E.: Wiborgare och världsborgare. 17. 255.

Pipping, Hugo E.: Den allmänna opinionens pendelslag. 18. 267.

Pipping, Hugo E.: Frihet eller slaveri? 19. 284.

Pipping, Hugo E.: Opinion och opposition. 21. 316.

Pipping, Knut: Nationell filosofi. 8. 115.

Planting, Gunvor: Amerikas negerproletariat. 18. 277.

Proteus: Från synfältet: Bankdirektörer och statsmän. 13. 199.

Qvarnström, E.: Den ryska imperialismen i verklighet och vitterhet. 10. 137.

Redaktionen: Gamla visdomsord. 13. 191.

Redaktionen: Ragnar Furuhjelm [nekrologi]. 19. 283.

Ruin, Hans: Förgånget och närvarande. 4. 51.

Ruin, Hans: En modern Sokrates. 15. 222.

Runeberg, Arne: Är det vår plikt att fördummas 20. 299.

von Schoultz, Solveig: Det tidlösa ögonblicket. 9. 127

von Schoultz, Solveig: Rast. 15. 221.

von Schoultz, Solveig: Fackla. 21. 326.

Segercrantz, Olof: Det totala kriget. 17. 260.

Sorainen, Kalle: Hans Larsson – filosofen i Lund. 5–6. 73.

Steinby, Torsten: En patriot om sitt fosterland. 1–2. 11.

Steinby, Torsten: De tiotusendes härtåg. 3. 36.

Steinby, Torsten: Bengt von Törne i Venedig och Rom. 4. 53.

Steinby, Torsten: Ett svenskt reportage om italienska kollapsen. 5–6. 75.

Steinby, Torsten: Det italienska sammanbrottet. 7. 96.

Steinby, Torsten: Anna Lenah Elgström och Italiens elfte timma. 11. 157.

Steinby, Torsten: Italien i svensk litteratur. 19. 292.

Steinby, Torsten: Kritikern Rydqvist. 21. 324.

Stenius, Eva: Flygfisken. 11. 159.

Tallqvist, J. O.: Jooseppi från Ryysyranta. 11. 155.

Tallqvist, J. O.: Minna Canths Brev. 16. 240.

Tegengren, Jacob: Tre dikter. 14. 210.

Therman, Erik: Olaf Homéns Kalevala-översättning. 13. 193.

Therman, Erik: En vägvisare i Kalevalas värld 14. 213.

Therman, Tor: Vår nyaste historia. 16. 237.

Torvalds, Ole: Men jag var fast i stegen. Kaj Munk [nekrologi]. 5. 1. 1944. 1–2. 3.

Torvalds, Ole: En önskedröm om vår idédebatt. 8. 104.

Torvalds, Ole: Ur Rubaiyat av Omar Khayyam. 9. 124, 11. 153.

Torvalds, Ole: Försvar för boksamlaren. 11. 161.

Torvalds, Ole: Om diktens medansvar. 12. 182.

Torvalds, Ole: Sommarsång för två stämmor. 13. 182.

Torvalds, Ole: Jarl Hemmer in memorian. 21. 315.

Tuominen, Mirjam: van Goghs livsväg. 13. 197.

Törnudd, Allan: Den logiska empirismen. 4. 57.

Valros, Fredrik: Finlands tro på Norden. 15. 220.

Warburton, Th.: Önskeleken. 3. 40.

Wirtanen, Atos: En filosofisk pamflett. 1–2. 18.

Wirtanen, Atos: Eros och Eris. 13. 195.

Zilliacus, Emil: Universitetet brinner. 5–6. 63.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

(Annist, August: Kalevala taideteoksena) En vägvisare i Kalevalas värld. 14. 214.

(Arianos: Alexander den store och hans krigiska bragder i svensk översättning av Ivar A. Heikel) Den bästa Alexanderbiografin. 20. 308.

(Attorps, Gösta: Ungdomsskeppen) Kocken Silver och de andra. 17. 257.

(Barck, P. O. och Lagercrantz, Olof: Dikter om kärleken ur samtidens svenska dikt) Dikter om kärleken. 20. 310.

(Bergman, Johan: Hågkomster från skiftesrika levnadsöden i Sverige och främmande länder) Professor Johan Bergmans memoarer. 20. 309.

(Bjerne, Ulla: Lustjakten) Solstänk. 18. 279.

(Bondestam, Anna: Lågt i tak) Social dikt. 1–2. 14.

(Brontë, Emily: Stormvindar) Emily Brontë. 20 310.

(Campion, Robert: Det Normandiska skåpet) Skåp och skänk i några franska dikter. 12. 176.

(Canth, Minna: Kirjeitä vuosilta 1860-1897) Minna Canths brev. 16. 240.

(Carrel, Alexis: Den okända människan) Reflexion om Carrel. 17. 263.

(Cederberg, A. R.: Suomen uusinta historiaa 1898-1942) Vår nyaste historia. 16. 237.

(Colliander, Tito: Den femte juli) Ett genmäle. 3. 42.

Colliander, Tito: Den femte juli. Svar till herr Tito Colliander. 3. 43.

(Colliander, Tito: Två timmar) Två novellsamlingar. 21. 320.

(Diktonius, Elmer: Höstlig bastu) Mellan lärka och mull. 8. 110.

(Ekelund, Erik: Jac. Ahrenberg) Erik Ekelunds bok om Jac. Ahrenberg. 1–2. 8.

(Elgström, Anna Lenah: Italiens elfte timma) Anna Lenah Elgström och Italiens elfte timma. 11. 157.

(Enckell, Olof: Jägarnas historia) Det stora äventyret. 3. 32.

(Fabricius, Johan: Demonernas ö) Buli. 20. 311.

(Ferlin, Nils) Fallet Nils Ferlin. 21. 329.

(France, Anatole: Drottning Gåsfot) Drottning Gåtfot åldras. 20. 311.

(Fridegård, Jan: En natt i juli) Social dikt. 1–2. 14.

(Gontjarow, I. A.: Oblomov) Oblomov. 18. 279.

(Grotenfelt, Thyra: I en vindstilla skog) Två debutanter. 18. 279.

(Gästrin, Jan: Inlärningsprocessens psykologi) Jan Gästrins bok. 21. 331.

(Hamrin, Agne: Diktatorns fall) Ett svenskt reportage om italienska kollapsen. 5–6. 75.

(Hayck, F. R.: Vägen till träldom) Frihet eller slaveri? W. 284.

(Hedberg, Olle: Slå dank) Bo Stensson Svenningsson ännu en gång. 21. 327.

(Holma, Harri: Arabiens stora profet) Muhammed. 19. 295.

(Homén, Olaf: Kalevala) Olaf Homéns Kalevala översättning. 13. 193.

(Hornborg, Torsten: Livets möjligheter) Livets möjligheter. 20. 307.

(Hortling, Ivar: Svenska fågelnamn) Ivar Hortlings bok. 21. 332.

(Hoving, Victor: En wiborgare berättar för sina vänner) Wiborgare och världsborgare. 17. 255.

(Hoving, Victor och Nyberg, Paul: Människor och minnen III) Människor och minnen III, 12. 178.

(James, Henry: Amerikan i Paris) Henry James. 20. 311.

(Jammes, Francis: Matsalen) Skåp och skänk i några franska dikter. 12. 176.

(Jansson, Jan-Magnus: Morgon och uppbrott) Två debutanter. 18. 278.

(Johansson, J. Viktor: Försvar för boksamlaren) Försvar för boksamlaren. 11. 161.

(Johnson, Eyvind: Grupp Krilon, Krilons resa, Krilon själv) En modärn Sokrates. 15. 222.

(Johnsson, Melker: Nietzsche och tredje riket) En filosofisk pamflett. 1–2. 18.

(Jägerskiöld, L. A.: Upplevt och uppnått) En zoolog berättar. 8. 109.

(Kianto, Ilmari: Ryysyrannan Jooseppi) Jooseppi från Ryysyranta. 11. 155.

(Kjellberg, Elisabeth: Den månbelysta vägen) Kring Ungern. 18. 280.

(Kleberg, Tönnes: Italien i svensk litteratur) Italien i svensk litteratur. 19. 292.

(Koht, Halvdan och Skard, Sigmund: Norges röst – i historia och litteratur) Norges historie og litteratur. 9. 125.

(Kumlien, Gunnar: Axelbrott, en diktators fall) Det italienska sammanbrottet. 7. 96.

(Lagerborg, Rolf) Eros och Eris. Kulturessäer tillägnade Rolf Lagerborg. 13. 195.

(Lagercrantz, Olof och Barck, P. O.: Dikter om kärleken i samtidens svenska dikt) Dikter om kärleken. 20. 310.

(Landgrén, Folke: Åbo gymnasii matrikel) Åbo gymnasii matrikel i ny ugtåva. 15. 230.

(Lindgren, Kaj: Tall i storm) Dikt. 19. 296.

(Lindhé, Curt: Fiskafänge) Fiskajänge. 11. 160.

(Lundebeck, Anders: Joséphine av Sverige- Norge) Drottning Joséphine av Sverige- Norge, 1–2. 22.

(Lyttkens, Alice: Längtans blåa blomma) Alice Lyttkens. 19. 295.

(Madsen, Karl: Thorvald Bindesbøll) Thorvald Bindesboll. 3. 38.

(Marryat, Frederick) Captain Frederick Marryat, R. N. 1–2. 23.

(Matthis, Henry Peter: Nordisk mosaik) Nordisk mosaik. 18. 279.

(Mihaly, Jo: Av samma blod) Fackla. 21. 326.

(Munk, Kaj) Kaj Munk. 1–2. 1.

(Munsterhjelm, Erik: Guldfeber) En geograf och två resenärer. 1–2. 21.

Munsterhjelm, Erik: (Den underbara dalen) Äventyr. 19. 296.

(Myrdal, Gunnar: Varning för fredsoptimism) Myrdals piller. 14-. 304.

(Mårtenson, Gunnar: Med gåspenna och skrivmaskin) En brevantologi. 7. 95.

(Mörne, Arvid: Sfinxen och pyramiden) Arvid Mörnes nya dikter. 20. 303.

(Mörne, Håkan: Alfred vagabonden) En geograf och två resenärer. 1–2. 22.

(Niininen, Margit: Huset med den gröna gardinen) Aktuell novellroman. 20. 308.

(Nordenfalk, Carl: Vincent van Gogh) van Goghs livsväg. 13. 197.

(Novén, Leo: Detta sällsamma liv) Detta sällsamma liv. 19. 295.

(Numelin, Ragnar: Vandringsfolk) En geograf och två resenärer. 1–2. 21.

(Nyberg, Paul: Där havet blommar) Där havet blommar. 7. 91.

(Nyman, Valdemar: Som tusen liljor) Åländsk författardebut. 18. 269.

(Puntila, L. A.: Suomen ruotsalaisuuden liikkeen synty) Äktfinsk historieskrivning. 12. 168.

(Rachmanova, Alja: Tolstojs kärlek) Tolstojs äktenskap. 16. 243.

(Rimbaud, Artur: Le Buffet) Skåp och skänk i några franska dikter. 12. 176.

(Runeberg, J. L.) Några iakttagelser rörande Runebergs hexameter. 3. 33.

(Sainte-Beuve: Kritiker och porträtt i urval och översättning av E. N. Tigerstedt) Sainte-Beuve på svenska. 17. 258.

(Samuelsson, Gunnar: Lantvärnet 1803-09) Gustaf IV Adolf och lantvärnet. 20. 301.

(Schildt, Göran: Önskeleken) Önskeleken. 3. 41.

(Sforza, Carlo: Italiens verkliga ansikte) En patriot om sitt fosterland. 1–2. 11.

(Sihvo, Jussi: Som etappjägare till sjöss) Äventyr. 18. 279.

(Steinbeck, John: Riddarna kring Dannys bord) Ett skälmeri av modernt slag. 20. 310.

(Stenius, Göran: Hungergropen) Hungergropen. 19. 290.

(Strelewicz, Willy: Kampen om de mänskliga rättigheterna) De mänskliga rättigheterna. 11. 154.

(Strömbom, Sixten: Svenska kungliga porträtt i Svenska porträttarkivets samlingar. Del I) Svenska kungliga porträtt. 12. 173.

(Sylvan, Otto: Bellman och Fredmans epistlar) Realistiskt Bellmansporträtt. 12. 180.

(Söderholm, Kerstin) Kerstin Söderholms diktning. 19. 287.

(Tuominen, Mirjam: Mörka gudar) Två novellsamlingar. 21. 319.

(von Törne, Bengt: Italienska krigsdagrar) Bengt von Törne i Venedig och Rom. 4. 53.

(von Urbanytzky, Grete: Den stora drömmen) Kring Ungern. 18. 279.

(Valentin, Hugo: Frihetstiden inför eftervärlden) Frihetstiden i svensk historieskrivning. 7. 88.

(Prins Wilhelm: Inom egna gränser) Svenska bildrutor. 19. 296.

(von Willebrand-Hollmérus, Margit: Min vrå av världen) Barnaår. 20. 310.

(Villiers de L’Isle-Adam: Hjärtlösa historier) En verkligt intressant bekantskap. 20. 311.

(Woolf, Virginia: Roger Fry) En lyckad krigsövervintring. 16. 243.

(Voltaire: Candide) Voltaires Candide. 20. 310.

(von Wright, Georg Henrik: Den logiska empirismen) Den logiska empirismen. 4. 59.

(Xenofon: Anabasis översatt av Ivar A. Heikel) De tiotusendes härtåg. 3. 36.

(Åberg, Einar: Omar) Einar Åbergs bok. 19. 295.

(Österling, Anders: All världens lyrik) Det tidlösa ögonblicket. 9. 127.

Dikter.

Mörne, Arvid: Tre kummel. 3. 31.

von Numers, Lorenz: Två dikter. 5–6. 72.

von Schoultz, Solveig: Rast. 15. 221.

Tegengren, Jacob: Tre dikter. 14. 210.

Torvalds, Ole: Men jag var fast i stegen. Kaj Munk [nekrologi] 5. 1. 1944. 1–2. 3.

Torvalds, Ole: Ur Rubaiyat av Omar Khayyam. 9. 124, 11. 153.

Torvalds, Ole: Sommarsång för två stämmor. 13. 189.

Zilliacus, Emil: Universitetet brinner. 5–6. 63.

Konst.

Edvard Munch. 5–6. 84.

van Goghs livsväg. 13. 197.

Konst och kritik. 18. 275.

Konst och konstindustri. 20. 305.

Teater. 1–2. 25, 4. 55, 9. 130, 10. 146, 15. 228, 16. 245, 17. 259, 19. 291, 21. 330.

Musik.

Gamla och nya vyer inom musiken. 3. 37.

Musikåterblick. 21. 318.

Några starka konserter. 1.0. 143.

Vårens konserter. 8. 106.

Vårt gamla musikliv och Raitios nya opera. 18. 275.

Historia.

Det danska språkets historia. 14. 213.

Frihetstiden i svensk historieskrivning. 7. 88.

Gustaf IV Adolf och lantvärnet. 20. 301.

Kritikern Rydqvist. 21. 324.

Norges historia og litteratur. 9. 125.

Svenska kungliga porträtt. 12. 173.

Vår nyaste historia. 16. 237.

Filosofi.

De mänskliga rättigheterna. 11. 154.

Den logiska empirismen. 4. 59.

En filosofisk pamflett. 1–2. 18.

Hans Larsson – filosofen i Lund. 5–6. 73.

Nationell filosofi. 8. 115.

Om diktens medansvar. 12. 182.

Verklighet och tanke. 7. 93.

Naturvetenskap.

Ostrobothnia Australis 20 år. 9. 131.

Skärgårdshavets skönhet. 14. 207.

Våra fåglar i Norden. 10. 145.

Ekonomi och politik.

Amfibiekriget i Fjärran Östern. 21. 321.

Blixtkrigets fiasko. 13. 191.

Debatten om Tysklands öde. 17. 252.

Den allmänna opinionens pendelslag. 18. 267.

Den hårda verkligheten. 16. 235.

Den statsvetenskapliga fakulteten. 5–6. 70.

Det återuppståndna Frankrike. 15. 219.

En önskedröm om vår idédebatt. 8. 104.

Ett nytt nationernas förbund. 14. 211.

Ett tjugufemårsminne. 13. 187.

Finlands läge. 7. 87.

Finlands tro på Norden. 15. 220.

Historiens lärdomar. 10. 135.

Hvorfor er tyskerne så forhatt i Norge? 18. 272.

Inför urladdningen. 11. 151.

Jacta est alea. 9. 119.

Kan Rom räddas. 8. 103.

Krisen. 12. 167.

Opinion och opposition. 21. 316.

Rättskänslans förvirring, 1–2. 4.

Sent uppvaknande. 17. 251.

"Singapore är nu vårt". 15. 226.

Småstaterna och Atlantchartan. 13. 190.

Striden om skogen. 4. 49.

Svenska Pressens öde. 15. 222.

Uppsalafronten. 8. 108.

Våldet fräter. 14. 203.

Vår svenska tidningspress diskuteras, 1–2. 5.

Världskrigets ändrade aspekt. 4. 47.

Äktfinsk historieskrivning. 12. 168.

Är det vår plikt att fördummas 20. 299.

Diverse artiklar.

Aforismer. 9. 123.

Bankdirektörer och statsmän. 13. 199.

De många mästerverken. 1–2. 16.

De vita fläckarna. Ett stycke finländsk censurhistoria. 9. 120.

Den ryska imperialismen i verklighet och vitterhet. 10. 137.

Det totala kriget. 17. 260.

Film. 3. 40.

Flygfisken. 11. 159.

Fritid i fånglägren. 5–6. 82.

Från det flytande batteriet till det moderna slagskeppet. 5–6. 78.

Från synfältet. 16. 246, 17. 261, 19. 293.

Förgånget och närvarande. 4. 51.

Gamla visdomsord. 13. 191.

Jarl Hemmer in memoriam. 21. 315.

Ragnar Furuhjelm [nekrologi] 19. 283.

Syttende mai. 10. 141.

Översättningssvenska. 8. 111.
> Gå direkt till

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

på denna sida

>>Arkivets hemsidaNYA ARGUS 1945

TRETTIOÅTTONDE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:

ERIK EKELUND     EIRIK HORNBORG

BERTEL KIHLMAN     ERIC OLSONI

HUGO E. PIPPING     HANS RUIN

EMIL ZILLIACUS


A. Författarnamn och pseudonymer.

Barck, P. O.: Hagar Olssons skådespel. 3. 40.

Barck, P. O.: Från bokhyllan. 7. 102.

Bondestam, Anna: Tidens narr. 20. 283.

Bondestam, Anna: Från bokhyllan. 21. 301.

Carlson, B. C.: Nullum crimen sine lege. 12. 165.

Castrén, Gunnar: Bööks Heidenstambok. 15. 208.

Colliander, Tito: Inspiration. 3. 31.

Colliander, Tito: Vattenbärerskan. 9. 119.

Colliander, Tito: Konstnären och tidsproblem. 10. 135.

Dahl, Hjalmar: Ryskt på tre sätt. 16. 222.

Dahl, Hjalmar: Ung finsk prosa. 21. 296.

Dahl, Lars Hj:son: Prisroman eller idealiserad verklighet, 20. 284.

Dahl, Lars Hj:son: Från bokhyllan. 17. 243, 20. 285, 21. 301.

Diktonius, Elmer: Befrielse från allt. 1–2. 8.

Diktonius, Elmer: Jag, arma rö. 13. 178.

Donner, H. W.: Milton, Mary Powell och Mr. Robert Graves. 11. 155.

Ekelund, Erik: Norge i dikt. 1–2. 12.

Ekelund, Erik: Ett pennskaft från anno dazumal. 1–2. 22.

Ekelund, Erik: Böcker om böcker. 7. 95.

Ekelund, Erik: Svenska diktarprofiler. 8. 116.

Ekelund, Erik: En samhällsbevarande rebell. 14. 197.

Ekelund, Erik: Verkligheten och dikten. 18. 247.

Ekelund, Erik: Solveig von Schoultz’ dikter. 20. 278.

Ekelund, Erik: Skepsis och tro. 21. 291.

Ekelund, Erik: Från bokhyllan. 21. 299-300.

Ekholm, Kurt: Svenska Slöjdföreningen 100 år. 20. 276.

Ekström, Arthur: Erskine Caldwell. 10. 141.

Ekström, Arthur: Adolf Törneros – ett 150 års minne. 14. 199.

af Enehjelm, Helen: Varför förstå fransmännen bäst amerikanen Poe? 4. 50.

af Enehjelm, Helen: Nya Englands blomning och vissnande. 11. 152.

af Enehjelm, Helen: Shakespeare och Karlfelt som lyriker. 18. 250.

Fredenberg, Gösta: "Finsk lagröta". 13. 185.

Frosterus, Sigurd: Johannes V. Jensen. I. 1–2. 9. II. 3. 32.

Frosterus, Sigurd: Albert Edelfelt skildrad av Bertel Hintze. 6. 80.

Frosterus, Sigurd: Jean Sibelius 8. 12. 1945. 20. 273.

Gadd, Per-Erik: Från bokhyllan. 21. 301.

Grönvall, Sven: Måleri och grafik. 1–2. 17.

Grönvall, Sven: Meditationer kring Matisse. 4. 56.

Grönvall, Sven: Konstutställningar i Helsingfors. 6. 81.

Grönvall, Sven: Konstkrönika. 9. 122.

Grönvall, Sven: Blick på konstvärlden. 10. 136.

Grönvall, Sven: "Broderfolkens konst". 16. 220.

Grönvall, Sven: Kinesisk konst i Stockholm. 17. 235.

Grönvall, Sven: Oaser i konstöknen. 18. 248.

Gylling, Ulla: Ung dikt. 12. 167.

Gästrin, Jan: Från bokhyllan. 7-2. 26, 17. 243.

Hausen, Ulla: Övers, av John Drinkwater: 1914- 1918. De döda tala. 6. 79.

Hemmer, Jarl: Bönhörelse över hövan. 1–2. 5.

Hirn, Hans: Generalmajor Tolls krigsplan. 5. 70.

Hirn, Hans: Ur Frankrikes nyaste historia. 13. 182.

Hirn, Hans: Gustav IV Adolfs fall. 14. 194.

Hirn, Yrjö: August Lindberg, skådespelare och dikttolkare. 8. 107.

Holmberg, Håkon: Från grundlagskommitté till landtdagsordning. 1–2. 24.

Hornborg, Eirik: Språkfanatism och kommittébetänkanden. 1–2. 3.

Hornborg, Eirik: Lady Macbeth och doktor Faust. 3. 36.

Hornborg, Eirik: Europas ruin. 5. 63.

Hornborg, Eirik: Nya regeringsmetoder. 6. 77.

Hornborg, Eirik: Retrospektiv historisk spekulation. 7. 91.

Hornborg, Eirik: En klassisk äventynsskildrare. 7. 99.

Hornborg, Eirik: En statsmannagärning. 8. 105.

Hornborg, Eirik: Det oundvikliga slutet. 10. 133.

Hornborg, Eirik: Invasion på Gotland. 10. 144.

Hornborg, Eirik: Inför fredsverket. 13. 175. (Rättelse 14. 201.)

Hornborg, Eirik: Krigsförluster. 13. 184. (Rättelse 14. 201.)

Hornborg, Eirik: Den nya lapporörelsen. 14. 189.

Hornborg, Eirik: Rök och mörker. 15. 206.

Hornborg, Eirik: Dokument från en brytningstid. 17. 231.

Hornborg, Eirik: Från Englands ungdomstider. 17. 240.

Hornborg, Eirik: Skolväsendets likriktning. 18. 245.

Hornborg, Eirik: Två sjöromaner. 21. 298.

Hornborg, Harald: Barndom kring sekelskiftet. 21. 295.

Hustich, I.: Politisk litteratur. 11. 158.

Hustich, I.: Sveriges politiska litteratur. 19. 269.

af Hällström, Erik: Karl XII som domare. 15. 211.

Karlsson, Ragni: Vårt bildningsproblem. I. 11. 149. II. 12. 161.

Kerkkonen, Gunvor: Finlands 1300-tal. 12. 170.

Kihlman, Bertel: Två böcker av Helvi Hämäläinen. 6. 86.

Kihlman, Bertel: Bildningstörst och skönhetskult i två romaner. 20. 279.

Kihlman, Bertel: Oscar Parlands roman. 21. 279.

Kihlman, Bertel: Från bokhyllan. 1–2. 25.

Lambertsen, Stig: Kaj Munk som politisk diktare. 12. 168.

Lambertsen, Stig: Ett danskt fredsproblem. 19. 264.

Mårtenson, Gunnar: Kring förspelet till kriget. 1–2. 19.

Mårtenson, Gunnar: Viljanens Runebergbiografi. 5. 67.

Mårtenson, Gunnar: Den svårfattlige Bellman. W. 138.

Mörne, Arvid: Maximiliano. 4. 47.

Mörne, Arvid: Saloniki. 14. 191.

Mörne, Arvid: Kring en resebok. 17. 233.

Mörne, Arvid: Baltiskt junkerdöme. 21. 287.

Nikula, Oscar: Oscar I. 4. 57.

Nikula, Oscar: Från bokhyllan. 1–2. 25.

Nordling, Maria: Fänrik Stål på norsk. 9. 126.

Nordling, Maria: Hårde tider. 11. 157.

von Numers, Lorenz: Har paraplyet ett kultiskt ursprung? 5. 72.

von Numers, Lorenz: Marcel Aymé – en sagans mästare. 9. 120.

Olsoni, Börje: Glimtar från Asien. 4. 58.

Olsoni, Börje: Från bokhyllan. 1–2. 26, 15. 215, 16. 229, 18. 257, 21. 300-301.

Olsoni, Eric: Teater. 1–2. 23, 3. 43, 5. 74, 6. 89, 9. 128, 10. 143, 12. 172, 16. 223, 17. 239, 19. 268, 20. 282.

Olsoni, Eric: Per Lindberg och Anders de Wahl. 15. 213.

Olsoni, Eric: Från bokhyllan. 20. 285.

Parland, Ralf: Dikter om medansvar. 3. 38.

Parland, Ralf: Två symfonier av Schostakovitj. 5. 68.

Parland, Ralf: Vårens konserter. 9. 125.

Parland, Ralf: En romandebut. 16. 228.

Parland, Ralf: Bengt v. Törnes tonförkunnelse. 17. 238.

Pipping, Ella: Folk och familj. 8. 113.

Pipping, Hugo E.: Universitetsstudiernas organisation. 1–2. 14.

Pipping, Hugo E.: En hyllningsskrift till Eli F. Heckscher. 3. 41.

Pipping, Hugo E.: Nyliberala skrifter. 7. 102.

Pipping, Hugo E.: Några kapitel ekonomisk demokrati. 13. 179.

Pipping, Hugo E.: Från bokhyllan. 7. 102, 20. 285.

Pipping, Knut: Tankens oro. 4. 53.

Qvarnström, Einar: Dostojevskij om antagonismen mellan Ryssland och Europa. 19. 259.

Runeberg, Arne: Något måste göras. 7. 101.

Saxén, Åke: Dikten om Gilgamesch. 18. 253.

von Schoultz, Solveig: Eko av ett rop. 8. 106.

Segercrantz, Olof: En bok om det moderna Hellas. 19. 266.

Steinby, Torsten: Italiensk bukett. 1–2. 20.

Steinby, Torsten: Riccardo Bacchelli. 6. 83.

Steinby, Torsten: Tider och stilar. 18. 253.

Steinby, Torsten: En finsk bok om krigets Rom. 19. 271.

Steinby, Torsten: Lucretius – ett tvåtusenårsiminne. 20. 274.

Steinby, Torsten: Från bokhyllan. 7. 102, 21. 302.

Stjernschantz, Göran: Statsvetenskapens ansvar. 1–2. 15.

Tallqvist, J. O.: Anna Lenah Elgströms senaste novellsamling. 4. 54.

Tigerstedt, E. N.: Rabelais på svenska. 7. 96.

Tuominen, Mirjam: Marcel Proust i sina brev. 5. 65.

Tuominen, Mirjam: R. R. Ekelund och Nykarleby. 8. 111.

Tuominen, Mirjam: Rättegång enligt Kafka. 17. 237.

Törnudd, Allan:* Språkstrid och ordstrid. 9. 129.

Wichman, Eva: Två dikter. 14. 193.

Wickberg, Nils Erik: Improvisationer. 7. 92.

Vilkuna, Kustaa: Censuren i Finland. 16. 225.

Wirtanen, Atos: Förnäm prosakonst. 8. 115.

Wirtanen, Atos: Var Nietzsche kristen? 19. 262.

Wirtanen, Atos: Finlands ödesår 1939-1943. 21. 290.

Zilliacus, Emil: Två sånger ur Sophokles’ Oidipus i Kolonos. 11. 147.

Öhman, Paul-Erik: Gustav Wied – en dansk humorist. 6. 87.

Österholm, John: Censurens högkonjunktur. 15. 203.

Österholm, John: När Ribbentrop kom till Helsingfors. 16. 217.

Österholm, John: Censuren under kriget. 17. 242.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

(Afzelius, Nils: Myt och bild) Den svårfattlige Bellman. 10. 138.

(Alopaeus, Marianne: Uppbrott) Bildningstörst och skönhetskult i två romaner. 20. 279.

(Aymé, Marcel) Marcel Aymé – en sagans mästare. 9. 120.

(Bachelli, Riccardo) Riccardo Bachelli. 6. 83.

(Barck, Axel: Från tackel och tåg) Axel Barck. 21. 300.

(Bates, Herbert Ernest) H. E. Bates. 16. 229.

(Bech Nygaard, Jakob: Guds blinda öga) Två danskar. 17. 243.

(Bennet, Arnold: Systrarna) Arnold Bennets mästerverk. 1–2. 26.

(Birck, Erik Ludvig: General Tolls krigsplan år 1788) Generalmajor Tolls krigsplan. 5. 70.

(Bohlin, Birger: På jakt efter urmänniskans förfäder) Glimtar från Asien. 4. 58.

(Borgens, Jons: Himlens ängar) Två danskar. 17. 243.

(Bruhn, Karl: Från prinsessan Snövit till Kavaljererna på Ekeby) Karl Bruhns. 18. 257.

(Burman, Edor: Varg i fjällen) Edor Burman. 21. 300.

(Buscher, Gustav: Elektroteknik i bilder) Ole Eklund. 18. 257.

(Böök, Fredrik: Werner von Heidenstam) Bööks Heidenstambok. 15. 208.

(Caldwell, Erskine) Erskine Caldwelt. 10. 141.

(Carlson, Stig: Sjukjournal) Ny lyrik från Sverige. 21. 299.

(Carlsson, Sten: Gustav IV Adolfs fall) Gustaf IV Adolfs fall. 14. 194.

(Castrén, G.: Herman Kellgren) Dokument från en brytningstid. 17. 231.

(Claesson, Åke: Stjärnklara firmamente) Åke Claesson. 15. 215.

(Coles, Manning: Utan lagens hjälp) Utan lagens hjälp. 21. 302.

Dahl, Lars Hj:son: Dr. Friese contra livet) En romandebut. 16. 228.

(Dostojevskij, F.: En skriftställares dagbok) Dostojevskij om antagonismen mellan Ryssland och Europa. 19. 259.

(Drinkwater, John: 1914-1918: De döda tala) översättning. 6. 79.

(Eklund, R. R.: Liten drömmarpilt och Ny dag börjar) R. R. Eklund och Nykarleby. 8. 111.

(Elgström, Anna Lenah: De trogna) Anna Lenah Elgströms senaste novellsamling. 4. 54.

(Enckell, Olof: Solnedgång) Bildningstörst och skönhetskult i två romaner. 20. 280.

(Eng, Uno: Den besvärliga kanariefågeln) Skälmaktiga funderingar. 20. 285.

(Ericsson, Cristoffer H.: Okänt hav) Två sjöromaner. 21. 298.

(Eskolin, Guido: Svarta örn) Guido Eskolin. 21. 301.

(Fabritius, J. Chr.: Barndom kring sekelskiftet) Barndom kring sekelskiftet. 21. 296.

(Fangen, Ronald: En ljusets ängel) Ockupation och kristendom. 21. 301.

(Fem Noretedtsförfattare) Svenska diktarprofiler. 8. 116.

(Fletschner, Hans-Joachim: Väder och vind) H. -J. Fletschner. 1–2. 26.

(Forester, C. S.: Kommendör Hornblower) Två sjöromaner. 21. 298.

(Forssell, Nils: Från Robespierre till Clemenceau) Ur Frankrikes nyaste historia. 13. 182.

Från bokhyllan: 1–2. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21.

(Graves, Robert: John Milton) Milton, Mary Powell och Mr. Robert Graves. 11. 155.

(Hamrin, Arne: På italienska vägar) Italiensk bukett. 1–2. 21.

(Hårde tider ha vi døiet) Hårde tider. 11. 157.

(Harding, Bertita: Kejsardrama i Mexico) Maximiliano. 4. 47.

(Harrie, Ivar) In i fyrtiotalet) Böcker om böcker. 7. 95.

(Heckscher, Eli F.: Studier i ekonomi och historia tillägnade E. H.) En hyllningsskrift till Eli F. H. 3. 41.

(Hiisku, Kyllikki: Italia valinkauhassa) En finsk bok om krigets Rom. 19. 271.

(Hintze, Bertel: Albert Edelfelt) Albert Edelfelt skildrad av B. H. 6. 80.

(Holma, Klaus: De unga i det gamla huset och Runoja) Ung finsk prosa. 21. 296.

(Hornborg, Harald: Syndafloden) Harald Hornborg. 1–2. 25.

(Hovilainen, Erla: Tankar fyrland) Erla Hovilainen. 21. 300.

(Hoving, Victor: En wiborgare i Helsingfors och Sockholm) Rörlig wiborgare. 20. 285.

(Huxley, Aldous: Tre gracer) Aldous Huxleys 7. 102.

(Huxley, Aldous: Tidens narr) Tidens narr. 20. 283.

(Hälli, Matti: Ystävämme Andersson) Ung finsk prosa. 21. 296.

(Hämäläinen, Helvi: Förpliktelse och Kylä vaeltaa) Två böcker av H. H. 6. 86.

(Jaakkola, Jalmari: Suomen sydänkeskiaika) Finlands 1300-tal. 12. 170.

(Jackson, Charles: Förspillda dagar) Whisky. 16. 228.

(Jansson, Per: Samuel Paldan. Borgare i Helsingfors) Samuel Paldan. 21. 301.

(Jensen, Johannes V.) Johannes V. Jensen. 1–2. 9. o. 3. 32.

(Jändel, Bengt: Verklighet) Ny lyrik från Sverige. 21. 299.

(Kafka, Franz: Processen) Rättegång enligt Kafka. 17. 237.

(Kaila, Eino: Tankens oro) Tankens oro. 4. 53.

(Kokko, Yrjö: Jorden och vingarna) Jorden och vingarna. 20. 285.

(Krog, Helge: Levende norsk dikt. I utvalg.) Norge i dikt. 1–2. 12.

(Krokfors, Hjalmar: Före hanegället) Skepsis och tro. 21. 291.

(Lagerborg, Rolf) En samhällsbevarande rebell. 14. 197.

(Langenfelt, Gösta: Brittiska brottstycken) Från Englands ungdomstider. 17. 240.

(Lehtonen, Väinö: Tarinoita Korkeasaaren eläimistä) V. Lehtonen. 21. 300.

(Lidman, Hans: Det nappar i Svartån) Hans Lidman. 21. 301.

(Lille, Martha: Det finns en kungsväg) Debut. 1–2. 25.

(Lindberg, Per: August Lindberg, skådespelaren och människan) August Lindberg, skådespelare och dikttolkare. 8. 107.

(Lindberger, Örjen: Gustav Hedevind-Eriksson) Svenska diktarprofiler. 8. 116.

(Lindeman, Kelvin: Den frihet väl kan bära) K. L:s nya bok. 1–2. 26.

(Lindqvist, Åke: Politiska förbindelser mellan Sverige och Danmark 1648-1655) Nordiskt mellanspel åren 1648-55. 1–2. 25.

(Lucretius) Lucretius – ett tvåtusenårsminne. 20. 274.

(Lybäck, Holger: Impromptu) Ny inhemsk lyrik. 21. 300.

(Mariani, Irina: Genom natten) Ny inhemsk lyrik. 21. 300.

(Munk, Kaj) Kaj Munk som politisk diktare. 12. 168.

(Munsterhjelm, Erik: Som vagabond i Kalifornien) E. Munsterhjelm. 21. 300.

(Mörne, Arvid: Det förlorade landet) Verkligheten och dikten. 18. 247.

(Mörne, Håkan: Den förtrollade ön) Håkan Mörne 21. 300.

(Olliwant, Alfred: Gamle Bob) A. Olliwant. 1–2. 26.

(Olsson, Hagar: Rövaren och jungfrun) Hagar Olssons skådespel. 3. 40.

(Paloheimo, Eino: Mistassini) Eino Paloheimo. 1–2. 26.

(Paloheimo, Oiva: Punainen lintu) Ungfinsk prosa. 21. 296.

(Paloheimo, Oiva: Orolig barndom) Oiva Paloheimo. 21. 301.

(Parland, Oscar: Förvandlingar) Oscar Parlands roman. 21. 293.

(Poe, Edgar Allan.) Varför förstår fransmännen bäst amerikanen Poe? 4. 50.

Porkalabygden. 18. 256.

(Proust, Marcel) M. P. i sina brev. 5. 65.

(Rabelais, François: Gargantua) Rabelais på svenska. 7. 96.

Radiobiblioteket. 18. 257.

(Ramstedt, G. J.: Seitsemän retkeä itään) Glimtar från Asien. 4. 59.

(Ridderstad, Stina: Ett pennskaft från förra århundradet) Ett pennskaft från anno dazumal. 1–2. 22.

(Rogberg, Martin: Följ med till framtidslandet) Kring en resebok. 17. 233:

(Rundt, Joel: Valda dikter) Joel Rundt. 18. 257.

(Runeberg, J. L.) Fänrik Stål pä norsk. 9. 126.

Ryskt på tre sätt. 16. 232.

(von Schantz, Eric: Som man ropar) Eric von Schantz. 1–2. 25.

(von Schoultz, Solveig: Eko av ett rop) Solveig v. Schoultz’ dikter. 20. 278.

(von Schoultz-Frankenhaeuser, Margit: Lysande i skugga) Ny inhemsk lyrik. 21. 300.

(Schreiner, Olive: Farmen i Afrika) O. Schreiner. 16. 229.

Shakespeare och Karlfeldt som lyriker. 18. 250.

(Stevenson, R. L. Arvingen till Ballantrae) En klassisk äventyrsskildrare. 7. 99.

Stevenson, R. L. Nya Stevcnson-upplagor. 20. 285.

(Suomen suvi) Finsk sommar. 1–2. 25.

(Söderhjelm, Alma o. Palmstierna, C. F.: Oscar I) Oscar I. 4. 57.

(Tallqvist, Knut: Gilgamesch-eposet) Dikten om Gilgamesch. 18. 254.

(Teresita: Kejsardagar och furstenätter) Teresitas memoarer. 21. 302.

(Theotokas, Giorgos: Argo) En bok om det moderna Hellas. 19. 266.

(Therman, Erik: Renhandlaren) Erik Therman. 18. 257.

(Thordeman, Bengt: Invasion på Gotland 1361) Invasion på Gotland. 10. 144.

(Tigerstedt, E. N.: Sainte Beuve) Böcker om böcker. 7. 95.

(Tjehov, A.: Noveller) Två ryssar. 17. 243.

(Torvalds, Ole: Hemligt medansvar) Dikter om medansvar. 3. 38.

(Turgenev, I.: Fäder och söner) Två ryssar. 17. 243.

(Törneros, Adolf) Adolf Törneros – ett 150-års minne. 14. 199.

(Warburton, Th.: Två främlingar) Böcker om böcker. 7. 95.

(Warburton, Th.: Bröd av lera) Skepsis och tro. 21. 291.

(Wedberg, Birger: Karl XII på justitietronen) Karl XII som domare. 15. 211.

(Wichman, Eva: Ohörbart vattenfall) Förnäm prosakonst. S. 115.

(Widén, Albin: Nu blommar prärien) Prisroman eller idealiserad verklighet. 20. 284.

(Wied, Gustav) Gustav Wied – en dansk humorist. 6. 87.

(Wifstrand, Albert: Tider och stilar) Tider och stilar. 18. 253.

(Viljanen, Lauri: Runeberg ja hänen runoutensa) Viljanens Runebergsbiografi. 5. 67.

(von Willebrand-Hollmenus, Margit: Ursula Kastellporten) M. v. W. -H. 1–2. 25.

(van Wyck Brooks) Nya Englands blomning och vissnande. 11. 152.

Dikter.

Colliander, Tito: Inspiration. 3. 31.

Colliander, Tito: Vattenbärerskan. 9. 119.

Diktonius, Elmer: Befrielse från allt. 1–2. 8.

Diktonius, Elmer: Jag, arma rö. 13. 178.

Gylling, Ulla: Ung dikt. 12. 167.

von Schoultz, Solveig: Eko av ett rop. 7. 106.

Wichman, Eva: Två dikter. 14. 193.

Wickberg, Nils Erik: Improvisationer. 7. 92.

Zilliacus, Emil: Två sånger ur Sophokles’ Oidipus i Kolonos. 11. 147.

Konst.

Blick på konstvärlden. 10. 136.

"Broderfolkens konst". 16. 220.

Kinesisk konst i Stockholm. 17. 235.

Konstkrönik. 9. 122.

Konstnären och tidsproblemen. 10. 135.

Konstutställningar i Helsingfors. 6. 81.

Meditationer kring Matisse. 4. 56.

Måleri ooh grafik. 1–2. 17.

Oaser i konstöknen. 18. 248.

Per Lindberg och Anders de Wahl. 15. 213.

Svenska slöjdföreningen 100 år. 20. 276.

Teater. 1–2. 23, 3. 43, 5. 74, 6. 89, 9. 128, 10. 143, 12. 172, 16. 223, 17. 239, 19. 268, 20. 282.

Musik.

Bengt von Törnes tonförkunnelse. 17. 238.

Jean Sibelius 8. 12. 1945. 20. 273.

Två symfonier av Schostakovitj. 5. 68.

Vårens konserter. 9. 125.

Historia.

Baltiskt junkerdöme. 21. 287.

Från grundlagskommitté till lantdagsordning. 1–2. 24.

Filosofi.

Språkstrid och ordstrid. 9. 129.

Var Nietzsche kristen? 19. 262.

Ekonomi och politik.

Censuren i Finland. 16. 225.

Censurens högkonjunktur. 15. 203.

Censuren under kriget. 17. 242.

Den nya Lapporörelsen. 14. 189.

Det oundvikliga slutet. 10. 133.

En statsmannagärning. 8. 105.

Ett danskt fredsproblem. 19. 264.

Europas ruin. 5. 63.

Finlands ödesår 1939-1943. 21. 290.

Folk och familj. 8. 113.

Inför fredsverket. 13. 175. (Rättelse 14. 201).

Krigsförluster. 13. 184. (Rättelse 14. 201).

Nya regeringsmetoder. 6. 77.

Nyliberala skrifter. 7. 102.

Några kapitel ekonomisk demokrati. 13. 179.

När Ribbentrop kom till Helsingfors. 16. 217.

Politisk litteratur. 11. 158.

Retrospektiv historisk spekulation. 7. 91.

Rök och mörker. 15. 206.

Saloniki. 14. 191.

Skolväsendets likriktning. 18. 245.

Språkfanatism ooh kommittébetänkanden. 1–2. 3.

Statsvetenskapens ansvar. 1–2. 15.

Sveriges politiska litteratur. 19. 269.

Universitetsstudiernas organisation. 1–2. 14.

Vårt bildningsproblem. I. 11. 149. II. 12. 161.

Diverse artiklar.

Blänkfyrar. 3. 38.

Bönhörelse över hövan. 1–2. 5.

Finsk "lagröta". 13. 185.

Har paraplyet ett kultiskt ursprung? 5. 72.

Lady Macbeth och doktor Faust. 3. 36.

Nullum crimen sine lege. 12. 165.

Något måste göras. 7. 101.

Tre fågelböcker. 16. 229.


*) I det tryckta registret står Alvar Törnudd (död 1943) felaktigt som författare till artikeln. (^tillbaka)
> Gå direkt till

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

på denna sida

>>Arkivets hemsidaNYA ARGUS 1946

TRETTIONIONDE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:

ERIK EKELUND     EIRIK HORNBORG

BERTEL KIHLMAN     ERIC OLSONI

HUGO E. PIPPING     HANS RUIN

EMIL ZILLIACUS


A. Författarnamn och pseudonymer.

Allardt-Ekelund, Karin: Arvid Mörne. 16. 211.

Barck, P. O.: Helen af Enehjelms favoriter. 5. 63.

Bondestam, Anna: I bokmarginalen. 18. 251, 20. 276.

Carlberg-Wolter, Elsa: General Boulanger. 9. 119.

Carlson, Stig: Att fly till sig själv. 6. 80.

Carlson, Stig: Ny dansk lyrik. 13. 175.

Castrén, Gunnar: Den unge Diktonius. 19. 255.

Colliander, Tito: Döda kamrater. 21. 285.

Dahl, Hjalmar: Två finska märkesromaner. 4. 48.

Dahl, Hjalmar: I bokmarginalen. 8. 108.

Donner, H. W.: Stupade skalder. 12. 162.

Edfelt, Johannes: Reseskildring. 10. 125.

Edfelt, Johannes: Dansk lyrik. 20. 269.

Ehrnrooth, N. G.: Den döende humanismen. 7. 86.

Ehrnrooth, N. G.: Den finska sågindustrins genesis. 8. 98.

Ehrnrooth, N. G.: Franska problem. 12. 165.

Ekelund, Erik: Sillanpääs nya roman. 1–2. 6.

Ekelund, Erik: Jokern i ödets spel. 4. 45.

Ekelund, Erik: Svensk dikt i finsk tolkning. 8. 103.

Ekelund, Erik: I bokmarginalen. 5. 108.

Ekelund, Erik: Vandringen och vägen. 12. 155.

Ekström, Arthur: Ny skälmroman av John Steinbeck. 1–2. 17.

Ekström, Arthur: En neger berättar om sitt liv. 10. 132.

Ekström, Arthur: Två amerikaner. 16. 217.

Ekström, Arthur: Bestickande pessimism. 19. 260.

Enckell, Rabbe: Elmer Diktonius 50 år. 3. 27.

Enckell, Rabbe: Oidipus vid havet. 8. 97.

Enckell, Rabbe: Två kris-skildringar. 18. 247.

af Enehjelm, Helen: En värdefull antologi. 3. 37.

af Enehjelm, Helen: Rättelse. 4. 53.

af Enehjelm, Helen: En engelsk Napoleonbiografi. 7. 89.

af Enehjelm, Helen: Engelsk livsnärhet. 18. 245.

Ericsson, Christoffer H.: Sommar och segel. 21. 291.

Frosterus, Sigurd: Världens gång ett konstnärsöde. I. 11. 143, II. 12. 156.

Furuhjelm, Rachel: Lyrik och detektivromaner. 1–2. 21.

Gadd, P. Er.: En vandringsman berättar. 13. 180.

Grönvall, Sven: Kritikkoncentrat. 1–2. 10.

Grönvall, Sven: Helene Schjerfbeck. 4. 41.

Grönvall, Sven: Rakt på sak. 6. 76.

Grönvall, Sven: Vårstädning. 10. 130.

Grönvall, Sven: Höstlig konstrond. 18. 250.

Grönvall, Sven: En protest. 18. 250.

Grönvall, Sven: Mellanakt. 20. 271.

Grönvik, Ann-Mari: På litteraturens spårsnö. 21. 290.

Gummerus, Herman: Den stora franska revolutionen. 21. 285.

Helsingius, Torsten: Brev till Hans Ruin. 18. 25.

Hirn, Hans: Gustaviansk utrikespolitik. 6. 78.

Hornborg, Eirik: Demokrati och politik. 1–2. 1.

Hornborg, Eirik: Finlandssvenska problem. 3. 29.

Hornborg, Eirik: Från synfältet. 4. 52, 7. 94.

Hornborg, Eirik: Sten på börda. 6. 69.

Hornborg, Eirik: Rätt och politik. 7. 141.

Hornborg, Eirik: Den gamle Adam. 19. 253.

Hornborg, Harald: Några blad ur Sveriges intima hovkrönika. 5. 61.

Hustich, Ilmari: Liberalistisk planhushållning. 1–2. 12.

Hustich, Ilmari: Internationellt hjälparbete. 5. 65.

Hustich, Ilmari: Trädens årsringar och deras vittnesbörd. 19. 261.

Jansson, Jan-Magnus: Demokratins problem. 6. 72.

Jansson, Jan-Magnus: En lyrisk deby. 19. 258.

Jansson, Jan-Magnus: Ett avsked. 20. 267.

Jansson, Jan-Magnus: En lyriker av den svåra skolan. 21. 288.

Johansen, Per: En Folkekonge. 4. 44.

Karlsson, Ragni: Demokratins förtroendekris. 7. 83.

Karlsson, Ragni: Demokratins människa. 14. 184.

Kihlman, Bertel: Litterär underhållning: I. 3. 39, II. 5. 66.

Kihlman, Bertel: Ole Torvalds noveller. 8. 102.

Kihlman, Bertel: Två rikssvenska berättare. 10. 134.

Kihlman, Bertel: Boken om Francois Villon. 17. 232.

Kihlman, Bertel: Anna Bondestams nya bok. 19. 257.

Kihlman, Bertel: I bokmarginalen. 21. 282.

Kivikoski, Ella: Från bokhyllan. 1–2. 25.

v. Kraemer, Erik: I väntan på befrielsen. 1–2. 14.

v. Kraemer, Erik: Existentialistisk litteratur. 10. 128.

Krokfors, Hjalmar: Befrielse. 18. 244.

Lagerborg, Rolf: Exemplaria prisca. 17. 231.

Langenskjöld, Agnes: Krigsproblemet i Jarl Hemmers diktning. I. 1–2. 3, II. 3. 34.

Langenskjöld, Agnes: En diktares testamente. 10. 126.

Langenskjöld, Agnes: En kristen kulturkämpe. 13. 171.

Lindgren, Kaj: Döden. 14. 183.

Mårtenson, Gunnar: Judiska öden. 1–2. 16.

Mårtenson, Gunnar: Var Runeberg kvartettsångare? 9. 117.

Mörne, Arvid: Roman om kloserliv i Nådendal. 1–2. 7.

Mörne, Håkan: Vandring mot döden. 5. 59.

Nikula, Oscar: l bokmarginalen. 21. 293.

Nilsson, Nils: Kunskap och profetism. 13. 179.

Numelin, Ragnar: Norska etnologer. 8. 105.

Numelin, Ragnar: Marstrandsidyller. 9. 115.

Numelin, Ragnar: Rättelse. 11. 152

Numelin, Ragnar: Handstilspsykologi. 20. 272,

v. Numers, Lorenz: Anteckningar på ett bokmärke. 8. 99.

Olsoni, Börje: En geolog ser på världen. 1–2. 19.

Olsoni, Börje: Från bokhyllan. 4. 53.

Olsoni, Börje: I bokmarginalen. 7. 95, 8. 109, 20. 277, 21. 293.

Olsoni, Börje: Lapponia rediviva. 8. 101.

Olsoni, Eric: Teater. 1–2. 23, 4. 50, 5. 63, 7. 92, 8. 106, 9. 121, 10. 135, 14. 191, 15. 207, 17. 235, 18. 248, 19. 263, 20. 275.

Olsoni, Eric: Från bokhyllan. 1–2. 25.

Olsoni, Eric: I bokmarginalen. 16. 223.

Palmén, Erik: Vetenskapens ekonomiska nödläge i Finland. 5. 55.

Parland, Ralf: Erik Lindegren – lyrisk vägröjare. 14. 189.

Parland, Ralf: Höstsyn. 16. 219.

Parland, Ralf: Konsertåterblick. 77. 229.

Parland, Ralf: v. Törnes nya symfoni. 19. 259.

Pipping, Hugo E.: Kolossen på stålfötter. 1–2. 9.

Pipping, Hugo E.: Från bokhyllan. 4. 53, 5. 67.

Pipping, Hugo E.: Politisk vaudeville. 13. 169.

Pipping, Hugo E.: Finska memoarer. 1. 14. 187, II. 75. 202, III. 16. 220.

Pipping, Hugo E.: Universitetslärarnas medelålder. 77. 225.

Pettersson, V. E.: I bokmarginalen. 16. 222.

Ruin, Hans: Brev till Torsten Helsingius. 20. 277.

Saxén, Åke: Från kilskriftens länder. 7. 90.

Schildt, Christoffer: Nürnbergprocessen. 14. 194.

v. Schoultz, Solveig: Gränsen. 9. 112.

v. Schoultz, Solveig: Nattlig äng. 77. 227.

af Schultén, Ingrid: Johanne Luise Heiberg och Michael Wiehe. 75. 197.

af Schultén, Ingrid: Danskt och norskt. 77. 233.

af Schultén, Ingrid: Den aktuella Wergeland. 20. 265.

af Schultén, Ingrid: I bokmarginalen. 20. 277.

Sorainen, Kalle: Hans Larsson och 80:talet. 9. 123.

Sorainen, Kalle: Konvergensidén hos Höffding. 77. 153.

Steinby, Torsten: Fem gustavianer. 1–2. 20.

Steinby, Torsten: Oidipus epi Kolono. 4. 47.

Steinby, Torsten: Tidningen före pressen. I. 16. 213, II. 77. 227.

Stenius, Erik: Bevarandet av våra livsvärden. 4. 51.

Stenius, Erik: "På tal om grop". 5. 67.

Tigerstedt, E. N.: Två svenska romaner. 77. 148.

Tigerstedt, E. N.: Europeisk litteratur mellan världskrigen. 14. 195.

Torvalds, Ole: Arvid Mörne 70 år. 9. 111.

Tuominen, Mirjam: Livskraftig naturalism. 75. 204.

Unnerstad, Edith: Jag gungar i ett träd... 9. 112.

Wahlund, Per Erik: Svensk fyrtiotalslyrik. I. 11. 149, II. 72. 159.

Warburton, Th.: Fyra finska poeter. 9. 113.

Welle-Strand, Edvard: Den første norske Proletarforfatter. 75. 205.

Vesaas, Halldis Moren: Ung norsk lyrikk. 18. 239.

Wichman, Eva: Förargad fråga... 1–2. 8.

Zilliacus, Emil: Morgonsång av Euripides. 6. 71.

Zilliacus, Henrik: Universitetsfrågan inför sin lösning? 3. 31.

Zilliacus, Henrik: Finland i Rom. 7. 88.

Zilliacus, Henrik: Den återuppståndna Homeros. 21. 281.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

(Andersson, Sven: Åländskt skärgårdsliv) I bokmarginalen. 7. 95.

(Arnér,Sivar: Knekt och klerk) Tvä svenska romaner. 11. 148.

(Aubry, Octave: Franska revolutionen) Den stora franska revolutionen. 21. 285.

(Bech Nygaard, Jacob: Livets fångst och dödens) Epos från hav och bygd. 20. 276.

(Bergholm, Katri: Kuultua ja elettyä) Finska memoarer. 15. 202.

(Bernson, Hannes: Systrarna i Nådendals kloster) Roman om klosterliv i Nådendal. 1–2. 7.

(Beveridge, Sir William: Full omployment in a free society) Liberalistisk planhushållning, 1–2. 12.

(Beyer, Harald: Henrik Wergeland) Den aktuella Wergeland. 20. 265.

(Bondestam, Anna: Klyftan) Anna Bondestams nya bok. 19. 257.

(Carlsson, Signe: Sverige och Storbritannien 1787 -1790) Gustaviansk utrikespolitik. 6. 78.

(Carpelan, Bo: Som en dunkel värme) En lyrisk deby. 19. 258.

(Cary, Joyce: The moonlight) Engelsk livsnärhet. 18. 245.

(Cederlöf, Johannes: Ur Ekenäs hävder) Ekenäs genom fyrahundra år. 21. 293.

(Collis, John Stewart: While Following the Plough) Engelsk livsnärhet. 18. 245.

(Creston, Dormer: In Search of Two Characters) En engelsk Napoleonbiografi. 7. 89.

(Dahlström, Svante: Gullkrona) I bokmarginalen. 8. 109.

(Dalin, Ebba: The Zephyr Book of American Verse) En värdefull antologi. 3. 37.

(Diktonius, Elmer) Elmer Diktonius 50 år. 3. 27.

(Eckerbom, Nils: I de blå bergen) Från bokhyllan. 4. 53.

(af Edholm, Erik: På Karl XV:s tid) Några blad ur Sveriges intima hovkrönika. 5. 61.

(Enckell, Olof: Den unge Diktonius) Den unge Diktonius. 19. 255.

(Enckell, Rabbe: Andedräkt av koppar) En lyriker av den svåra skolan. 27. 288.

(af Enehjelm, Helen: Promenad med favoriter) Helen af Enehjelms favoriter. 5. 63.

(af Enehjelm, Helen: Hemlängtan) På litteraturens spårsnö. 21. 290.

(Evensmo, Sigurd: Englandsfiarare) Vandring mot döden. 5. 59.

(Falkberget, Johan: Nattens bröd) Danskt och norskt. 17. 233.

(Fangen, Ronald) En kristen kulturkämpe. 13. 171.

Från bokhyllan: 1–2, 25, 4. 53, 5. 67.

(Gauffin, Axel: Olof Sager-Nelson) Världens gång; ett konstnärsöde. I. 77. 143, II. 72. 156.

(Gårdlund, Torsten: En förändrad värld) En svensk samhällskritiker. 5. 67.

(Hagman, Toivo: Rädda våra själar) Litterär underhållning. 5. 66.

(Hammarsten-Jansson, Per Olov: Ung man vandrar allena) Från bokhyllan. 1–2. 25.

(Hauberg, Sonja: Sju år för Lea) Danskt och norskt. 17. 233.

(Haukland, Andreas) Den første norske proletarforfatter. 15. 205.

(Hausen, Hans: över kontinenter och oceaner) En geolog ser på världen. 1–2. 19.

(Hedberg, Olle: Den felande länken) Två rikssvenska berättare. 10. 135.

(Hemmer, Jarl) Krigsproblemet i Jarl Hemmers diktning. I. 1–2. 3, II. 3. 34.

(Hemmer, Jarl Skrifter i minnesupplaga) En diktares testamente. 10. 126.

(Heporauta, Elsa: Hulkan emännän kultakala) Finsk efterskörd. 8. 108.

(Hirdman, Maj: Uppror i Järnbäraland) Prisböcker. 8. 108.

(Homeros) Den återuppståndne Homeros. 21. 281.

(Hornborg, Harald: Bröderna Berghjelm) Litterär underhållning. 3. 39.

(Hornborg, Harald: Galne Berghjelmen) Berghjelmar och Bjurcronor ännu en gång. 21. 292.

(Hoving, Victor: Guy de Maupassant) Exemplaria prisca. 17. 231.

(Hustich, Ilmari: Lappland lever) Lapponia, rediviva. 8. 102.

(Huxley, Aldous: Den mexikanska hatten) I bokmarginalen. 20. 276.

I bokmarginalen: 7. 95, 8. 108, 16. 222, 18. 251, 20. 276, 21. 292.

(Isherwood, Christopher: Violen från Pratern) Bestickande pessimism. 19. 260.

(Kajava, Vilho: Suljetuin silmin) Fyra finska poeter. 9. 114.

(Keyes, Sidney: The Collected Poems) Stupade skalder. 12. 163.

(Krantz, Claes: Människor i sommarstad) Marstrandsidyller. 9. 115.

(Lagercrantz, Olof: Dikter om mor och barn) Från bokhyllan. 1–2. 25.

(Lidman, Hans: Skogen kallar) I bokmarginalen. 20. 277.

(Lindegren, Erik) Lyrisk vägröjare, det vidgade medvetandets skald. 14. 189.

(Lindholm, Disa: Klara) Två kris-skildringar. 18. 248.

(Lindqvist, Margit: Vi kasta loss) Reseminnen. 20. 277.

(Lindqvist, Sune: Vår svenska guldålder) Från bokhyllan. 1–2. 25.

(Linkomies, Edwin: Petronius arbiters Trimalchion pidot, övers.) Anteckningar på ett bokmärke. 8. 99.

(Louhikko, E. K.: Vi gjorde revolution) Finska memoarer. 16. 222.

(Lundkvist, Arthur: Europas litteraurhistoria 1918 -1939) Europeisk litteratur mellan världskrigen. 14. 195.

(Meinander, Nils: En krönika om vattensågen) Den finska sågindustrins genesis. 8. 98.

(Muistikuvia I) Finska memoarer. 14. 187.

(Mustapää, P.: Jäähyväiset Arkadialle) Fyra finska poeter. 9. 114.

(Mykkänen, Eino: Takaisintulo) Finsk efterskörd. 8. 108.

(Myrman, Zoe: Ett liv är oss givet) Litterär underhållning. 5. 66.

(Mörne, Arvid) Arvid Mörne 70 år. 9. 111.

(Mörne, Arvid) Arvid Mörne. 16. 211.

(Mörne, Arvid Solbärgning) Ett avsked. 20. 267.

(Neumann, S. o. Rück, Friedrich: Kolossen på stålfötter. Den ryska industrimaktens utveckling och problem.) Kolossen pä stålfötter. 1-2. 9.

(Nielsen, Morten: Efterladte Digte) Att fly till sig själv. 6. 80.

(Nilsson Piraten, Fritiof: Tre terminer) Två svenska romaner. 11. 148.

(v. Numers, Lorenz: Ordkynne) Litterär underhållning. 3. 39.

(V. Numers-Snellman, Gund.: Minns någon Annuskja?) Litterär underhållning. 5. 66.

Ny dansk lyrik. 13. 175.

(Nyström, Per: Tolv kapitel om Munksnäs) En bok om Munksnäs. 16. 222.

(Oclay: Episoder) Litterär underhållning. 3. 39.

(Olsson, Paul: Trädgårdskonst i Finland) I bokmarginalen. 20. 277.

(Panache-serien) I bokmarginalen. 16. 223.

(Paranen, Sulo: Remusaari) Finsk efterskörd. 8. 108.

(Parker, Dorothy: Levande begråtna) I bokmarginalen. 16. 223.

(Pennanen, Jarno: Tomun kimallus och Jeremian murhe) Fyra finska poeter. 9. 114.

(Petersen, Nils: Lyrik) Dansk lyrik. 20. 272.

(Porter, Katherine Anne: Det lutande tornet) Två amerikaner. 16. 219.

(Pälsi, Sakari: Maailmanmatkoilla) Långväga. 21. 293.

(Ramsay, Henrik: Sommar och segel) Sommar och segel. 21. 29.

(Rode, Helge: Udvalgte Digte) Dansk lyrik. 20. 269.

(Rose, William: Spring Deferred) Stupade skalder. 12. 165.

Rud, Nils Johan: Alla tiders störste) Från bokhyllan. 1–2. 25.

(Runeberg, J. L.) Var Runeberg kvartettsångare? 9. 117.

(Salminen, Väinö: Vaeltajan tarinoita) En vandringsman berättar. 13. 180.

(Salonen, Armas: Kaksoisvirranmaa) Från kilskriftens länder. 7. 90.

(Santavuori, Martti: Petrus, kirjani) Finsk efterskörd. 8. 108.

(Sartre, Jean-Paul:. Les chemins de la liberté) Existentialistisk litteratur. W. 128.

(Scott Fitzgerald, F.: Den stora Gatsby) Två amerikaner. 16. 217.

(Sievertz, Sigfrid: Förtroenden) Två rikssvenska berättare. 10. 131.

(Sillanpää, F. E.: Ihmiselon ihannuus ja kurjuus) Sillanpääs nya roman, 1–2. 6.

(Spong, Berit: Svarta tavlan) Epos från hav och bygd. 20. 276.

(Steinbeck, John: Cannery Row) Ny skälmroman av John Sieinbeck. 1–2. 17.

(Steinby, Torsten: Romerska år och minnen) Fintand i Rom. 7. 88.

(Strömbom, Sixten: Fem stora gustavianer) Fem gustavianer. 1–2. 20.

(Suomen kirjailijaliitto: Me kerromme itsestämme) Finska memoarverk. 15. 203.

Svensk fyrtiotalslyrik. I. 11. 149, II. 12. 159.

(Svensson, Sven: Från Louis de Geer till Per Albin) Två statsministrar. 4. 53.

(Söderberg, Henry: över gränser genom spärrar) Internationellt hjälparbete. 5. 65.

(Thomas, Maurice W.: Young People in Industry 1750-1945) Brittisk socialpolitik. 7. 95.

(Tigerstedt, Örnulf: Den lyckliga Jokern) Jokern i ödets spel. 4. 45.

(Tingsten, Herbert: Demokratiens problem) Demokratins problem. 6. 72.

(Toppila, Heikki: Ja niin tuli kevät taas) Två finska märkesromaner. 4. 48.

(Torvalds, Ole: Svår glädje) Ole Torvalds noveller. 8. 102.

(Tuominen, Mirjam: Kris) Två krisskildringar. 18. 247.

(Tysk romantik) I bokmarginalen. 18. 251.

Ung norsk lyrikk. 18. 239.

(Valentin, Hugo: Det judiska folkets öde) Judiska öden. 1–2. 16.

(Valta, Essi: Rakas olet, elämä) Finsk efterskörd. 8. 108.

(Waltari, Mika: Sinuhe) Två finska märkesromaner. 4. 48.

(de la Varende, Jean: Den okände) Anteckningar på ett bokmärke. 8. 100.

(Varhia, Otto Kajava, Vilho: Viesti mereen) Svensk dikt i finsk tolkning. 8. 103.

(Westerlund, Per: Kanchenjunga) I bokmarginalen. 20. 277.

(Wikberg, Per: De bröto bygd) Prisböcker. 8. 108.

(Viljanen, Lauri: Tuuli ja ihminen) Fyra finska poeter. 9. 114.

(v. Willebrand-Hollmerus, Margit: Bunden och fri) Berghjelmar och Bjurcronor ännu en gång. 21. 293.

(Wirtanen, Atos: Nietsche den otidsenlige) Kunskap och profetism. 13. 179.

(Wright, Richard: Black Boy, a Record of Childhood and Youth) En neger berättar om sitt liv. 10. 132.

(Wuolijoki, Hella: Koulutyttönä Tartossa och Yliopistovuodet Helsingissä) Finska memoarer. 16. 220.

(Zolá, Emil: Krogen, övers, av Karin de Laval) Livskraftig naturalism. 15. 204.

Dikter.

Colliander, Tito: Döda kamrater. 21. 287.

Edfelt, Johannes: Reseskildring. 10. 125.

Ekelund, Erik: Vandringen och vägen. 12. 155.

Enckell, Rabbe: Oidipus vid havet. 8. 97.

Krokfors, Hj.: Befrielse. 18. 244.

Lindgren, Kaj: Döden. 14. 183.

Parland, Ralf: Höstsyn. 16. 219.

v. Schoultz, Solveig: Gränsen. 9. 112.

v. Schoultz, Solveig: Nattlig äng. 17. 227.

Unnerstad, Edith: Jag gungar i ett träd. 9. 112.

Wichman, Eva: Förargad fråga... 1–2. 8.

Zilliacus, Emil: Morgonsång av Euripides. 6. 71.

Konst & teater.

Helene Schjerfbeck. 4. 41.

Höstlig konstrond. 18. 242

Johanne Luise Heiberg och Michael Wiehe. 15. 197.

Kritikkoncentrat. 1–2. 10.

Mellanakt. 20. 271.

Rakt på sak. 6. 76.

Teater. 1–2. 23, 4. 50, 5. 63, 7. 92, 8. 106, 9. 121, 10. 135, 14. 191, 15. 207, 17. 235, 18. 248, 19. 263, 20. 275.

Vårstädning. 10. 130.

Musik.

Konsertåterblick. 17. 229.

v. Törnes nya symfoni. 19. 259.

Historia.

Den stora franska revolutionen. 21. 285.

En folkekonge. 4. 44.

General Boulanger – en den nationalistiska idéns dilettant i Frankrike. 9. 119.

Tidningen före pressen, I. 16. 213, II. 17. 227.

Filosofi.

Handstilspsykologi. 20. 272.

Hans Larsson och 80-talet. 9. 123.

Konvergensidén hos Höffding. 11. 153.

Ekonomi och politik.

Bevarandet av våra livsvärden. 4. 51.

Demokrati och politik. 1–2. 1.

Demokratins förtroendekris. 7. 83.

Demokratins människa. 14. 184.

Den gamle Adam. 19. 253.

Finlandssvenska problem. 3. 29.

Franska problem. 12. 165.

Från synfältet. 4. 52, 7. 94.

Nürnbergprocessen. 14. 194.

Politisk vaudeville. 13. 169.

"På tal om grop". 5. 67.

Rätt och politik. 11. 141.

Sten på börda. 6. 69.

Universitetsfrågan inför sin lösning? 3. 31.

Vetenskapens ekonomiska nödläge i Finland. 5. 55.

Diverse.

Brev till Hans Ruin. 18. 251.

Brev till Torsten Helsingius. 20. 277.

Den döende humanismen. 7. 86.

En protest. 18. 250.

Lyrik och detektivromaner. 1–2. 21.

Norska etnologer. 8. 105.

Trädens årsringar och deras vittnesbörd. 19. 261.

Universitetslärarnas medelålder. 17. 225.
> Gå direkt till

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

på denna sida

>>Arkivets hemsidaNYA ARGUS 1947

FYRTIONDE ÅRGÅNGEN

REDAKTION:

ERIK EKELUND     EIRIK HORNBORG

JAN-MAGNUS JANSSON     BERTEL KIHLMAN

ERIC OLSONI     HUGO E. PIPPING

HANS RUIN     GEORG HENRIK VON WRIGHT

EMIL ZILLIACUS


A. Författarnamn och pseudonymer.

Allardt-Ekelund, Karin: Kim. 1–2. 16.

Berlinger, Elieser: Problemet Palestina. 15. 234.

Blomstedt, Rafael: Lera och eld. 4. 57.

Bondestam, Anna: Teater, 1–2, 24, 3. 43, 4. 58, 9. 135, 17. 265, 19. 298.

Brydolf, Ernst: Kring några Fredrika Runeberg-brev. 9. 128.

Bäckström, Lars: Vennberg. 12. 180.

Carlson, Stig: Den unga svenska prosan. I. 4. 51 II 5. 68.

Colliander, Tito: Utställningsrond i oktober. 18. 273.

Colliander, Tito: Konst i november. 20. 207.

Diktonius, Elmer: Beethoven i Hammarby. 14. 213.

af Enehjelm, Helen: En bok om Dorothy Wordsworth: 6. 86.

af Enehjelm, Helen: Ungt och gammalt i den nyaste engelska dikten. 12. 183.

Ekström, Arthur: Den irländska Odysseus. 3. 34.

Ekström, Arthur: I bokmarginalen. 21. 235.

Ekström, Arthur: På bussfärd med John Steinbeck. 10. 151.

Frosterus, Sigurd: Konstböcker. 21. 222.

Gadd, P. Er.: I bokmarginalen. 1–2. 26.

Gestrin, Birger: Sophokles’ Philoktetes. 20. 208.

Grönvall, Sven: Dansk konst och fransk. 4. 54.

Hakamies, Reino: Italienska reseintryck. 13. 202.

Hakamies, Reino: Fransk tidskriftsrevy. 18. 280.

v. Hausen, Werner: Apropå modern konst. 11. 170.

Holmqvist, Bengt: Sorgens testamente. 3. 119.

Holmqvist, Bengt: I bokmarginalen. 9. 139.

Holmqvist, Bengt: Sången om någonting annat. 13. 192.

Hornborg, Eirik: Kampen för kulturen, 1–2. 4.

Hornborg, Eirik: Merikoivisto och andra tecken i skyn. 6. 79.

Hornborg, Eirik: Den nionde vågen. 7. 97.

Hornborg, Eirik: Hövdingar och styresmän. 10. 144.

Hornborg, Eirik: De väldigas fall. 11. 159.

Hornborg, Eirik: Från synfältet. 11. 171, 16. 250.

Hornborg, Eirik: Forntidsvisioner i nutidsregi. 12. 175.

Hornborg, Eirik: Ohöljd orättfärdighet. 73. 191.

Hornborg, Eirik: Skärpta varsel. 14. 210.

Hornborg, Eirik: En brusten illusion. 15. 224.

Hornborg, Eirik: Farligt okynne. 16. 239.

Hornborg, Eirik: Problemet Palestina. 16. 251.

Hornborg, Eirik: Ett akademiskt val. 17. 255.

Hornborg, Eirik: Svar till professor H. Smeds. 17. 267.

Hornborg, Harald: Bilder från Borgå och Helsingfors. 6. 84.

Hornborg, Harald: I bokmarginalen. 19. 299.

Hornborg, Harald: En bellmansbok. 20. 213.

Hustich, Ilmari: Experiment i Tyskland. 3. 41.

Hustich, Ilmari: Vetenskap och livsåskådning. 8. 111.

Hustich, Ilmari: Klimatförbättringen. 13. 200.

Hustich, Ilmari: Om det blir varmare och torrare... 19. 293.

Jansson, Jan-Magnus: Från den tredje republiken till den fjärde. I. 7. 100, II. 11. 163.

Jansson, Jan-Magnus: I fara. 10. 143.

Jansson, Jan-Magnus: Förnuftet i historien. 15. 225.

Jansson, Jan-Magnus: Bödeln och offret. 17. 261.

Jansson, Jan-Magnus: Nike Samothrake. 20. 203.

Karlsson, Ragni: Finsk folklivsskildring från anno dazumal. 1–2. 22.

Kihlman, Bertel: Middagsätare och konstentusiast. 1–2. 14.

Kihlman, Bertel: Vår tids Odysseus. 7. 103.

Kihlman, Bertel: Tre novellsamlingar. 18. 277.

Kihlman, Bertel: Solveig von Schoultz’ noveller. 19. 295.

Kihlman, Bertel: Rikssvenska romaner. 21, 229.

v. Kraemer, Erik: Sartre inför rasproblemet. 8. 113.

Lagercrantz, Olof: Historien om torven. 15. 232.

Langenfelt, Gösta: Himmelen och barnen. 14. 216.

Lybäck, Holger: Lauri Viljanen – diktare och humanist. 13. 198.

Lybäck, Holger: Finsk prosa. 17. 263.

Lybäck, Holger: Aaro Hellaakoski – ett diktarporträtt. 19. 290.

Meinander, C. F.: Begriplig arkeologi. 21. 225.

Minni, J. W.: Ragnar Furuhjelm i statsutskottet. 4. 47.

Mårtensson, Gunnar: Längtan västerut. 3. 39.

Mörne, Barbro: Sonat. 19. 287.

Mörne, Håkan: Prisbelönt norrman. 20. 215.

Nikula, Oscar: Gustaf IV Adolf. 4. 50.

Nikula, Oscar: Gods och herresäten i Finland. 7. 105.

Nikula, Oscar: I bokmarginalen. 18. 283, 19. 299.

Nilson, Nils G.: Lyrikern Anderberg. 16. 247.

Numelin, Ragnar: Göteborgsmemoarer. 5. 73.

Numelin, Ragnar: Sarek. 10. 154.

Numelin, Ragnar: Franska memoarer. 12. 186.

Olin, Ulla: Nyutkommen Vilhelm Ekelund-litteratur. 9. 133.

Olin, Ulla: Moderat och radikal modernism. 11. 167.

Olin, Ulla: I bokmarginalen. 12. 187, 21. 235.

Olin, Ulla: Meditation. 18. 271.

Olin, Ulla: Om slätstrukenhet och originalitet i finsk lyrik. 20. 211.

Olin, Ulla: Från Viola Renvall till Bo Carpelan. 21. 227.

Olsoni, Börje: I bokmarginalen. 1–2. 13. 7. 107, 14. 219, 18. 283, 19. 298.

Olsoni, Börje: Ålands natur. 10. 150.

Olsoni, Eric: Teater: 1–2. 23, 3. 42, 4. 57, 6. 90, 8. 121, 10. 153, 12. 185, 15. 233, 16. 248, 18. 279, 19. 297, 21. 233.

Parland, Ralf: Konsertåterblick. 5. 71.

Parland, Ralf: Två apokalypser. 8. 113.

Parland, Ralf: Det obegränsades diktare. 21. 161.

Parland, Ralf: Från höstens konserter. 21. 224.

Pipping, Hugo E.: Plan och ledning, 1–2. 7

Pipping, Hugo E.: I bokmarginalen. 1–2. 24, 14. 219, 18. 282.

Pipping, Hugo E.: Socialdemokratisk historieskrivning. 3. 31.

Pipping, Hugo E.: En bok om boksamlare. 5. 75.

Pipping, Hugo E.: Rättelse. 6. 91.

Pipping, Hugo E.: Missnöjet i landet. 14. 208.

Pipping, Hugo E.: Nationellt och internationellt. 16. 244.

Pipping, Hugo E.: Från Raketen till Saar. 19. 296.

Qvist, Gerda: Medaljkonst. 8. 117.

Raae, Ellen: Et norsk dikterpar. 16. 240.

Ringbom, Lars-Ivar: Sigurd Frosterus’ nordiska essayer. 9. 131.

Ruin, Hans: Hermaea. 1–2. 10.

Salminen, Johannes: Sista milstolpen. 9. 132.

Schauman, Henrik: Uppsaliensisk statsvetenskap. 1–2. 20.

af Schultén, Ingrid: God psykologisk konst. 1–2. 19.

af Schultén, Ingrid: I bokmarginalen. 1–2. 27, 18. 283.

af Schultén, Ingrid: En musikers minnen. 11. 169.

af Schultén, Ingrid: En röst från England. 12. 177.

af Schultén, Ingrid: Angeläget ärende. 14. 215.

af Schultén, Ingrid: Ett hundraårsminne. 18. 272.

af Schultén, Ingrid: Elin Wägners nya roman. 21. 231.

v. Schoultz, Solveig: De två färgerna. 9. 127.

Segercrantz, Olof: Brev till prof. Henrik Zilliacus. 9. 136.

Sjöberg, Wilhelm: Amerikanska intryck. 6. 81.

Smeds, Helmer: ”En brusten illusion.” 17. 266.

Steinby, Torsten: Svenska spår i främmande land. 1–2. 18.

Steinby, Torsten: Mjöldrygan och dansen. 6. 88.

Steinby, Torsten: Grekiska bilder. 10. 155.

Tallqvist, J. O.: Diktaren lever – hans tid är död. 10. 145.

Tallqvist, J. O.: Henrik Schück och Finland. 17. 256.

Therman, Erik: ”Den nionde vågen” än en gång. 8. 122.

Therman, Erik: Aforismer. 14. 214.

Tuominen, Mirjam: Två prosastycken. 18. 276.

Tuominen, Mirjam: Fransk prosa i svensk språkdräkt. 20. 204.

Törnudd, Allan: A propos Anaximander. 18. 282.

Wallgren, Göran: Filosofi mellan plogskalmar. 3. 37.

Vesaas, Halldis Moren: Eit norsk teaterstykke. 10. 147.

Wichman, Eva: Två dikter. 12. 180.

v. Wright: G. H.: Gide och människan. 5. 63.

v. Wright: G. H.: Universiteten och bildningen. 7. 95.

v. Wright: G. H.: I bokmarginalen. 7. 107.

v. Wright: G. H.: Rättelse. 8. 123.

v. Wright: G. H.: Paideia. 15. 229.

v. Wright: G. H.: Upptäckten av kosmos. 17. 259.

v. Wright: G. H.: Grekernas humanism. 19. 288.

v. Wright: G. H.: Individen och samhället. 21. 219.

Zilliacus, Emil: Horatius’ vinterode. 1–2. 3.

Zilliacus, Emil: Prins Eugen. 14. 207.

Zilliacus, Henrik: Arvet från Rom. 1–2. 11.

Zilliacus, Henrik: Svar till Olof Segercrantz. 9. 138.

Österling, Anders: Tidigt och sent. 15. 223.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

Aforismer. 14. 214.

(Ahlbäck, Ragna: Gods och herresäten i Finland) Gods och herresäten i Finland. 7. 105.

(Alain-Fournier: Den store Meaulnes) Fransk prosa i svensk språkdräkt. 20. 204.

(Alenius, Sigyn: Finland efter vapenstilleståndet i Finland efter vapenstilleståndet. 19. 299.

(Alfvén, Hugo: Första satsen) En musikers minnen. 11. 169.

(Alison, Elsie: Postskriptum till en dagbok) Tre novellsamlingar. 18. 279.

(Anderberg, Bengt) Lyrikern Anderberg. 16. 247.

(Andersen, H. C.: De tre baronesser) En roman av H. C. Andersen. 1–2. 27.

(Asunta, Heikki: Ruuhenveistäjä) Om slätstrukenhet och originalitet i finsk lyrik. 20. 211.

(Backman, E. Louis: Den religiösa dansen) Mjöldrygan och dansen. 6. 88.

(Bergholm, Katri: Paljon toivoa, paljon toteutumista) Finskt familjeliv. 1–2. 25.

(Björling, Gunnar) Det obegränsades diktare. 11. 161.

(Björling, Gunnar) Luft är och ljus) Moderat och radikal modernism. 11. 167.

(v. Born, Elsa: Det levande Borgå) Det levande Borgå. 1–2. 26.

(Brovallius, Irja: Jord och himmel) Rikssvenska romaner 21. 229.

(Burman, Edor: Äventyr i Nastajaure) Ödemark. 7.107.

(Campbell, A. B.: Havets mysterier) I bokmarginalen. 14. 219.

(Carlson, Stig: Sorgens testamente) Sorgens testamente. 8. 119.

(Carlsson, Sten: Gustaf IV Adolf) Gustaf IV Adolf. 4. 50.

(Carpelan, Bo: Du mörka överlevande) Från Viola Renvall till Bo Carpelan. 21. 238.

(Colliander, Tito: Träsnittet) Moderat och radikal modernism. 11. 168.

(Collis, John Stewart: While following the Plough) Filosofi mellan plogskalmar. 3. 37.

(Dahlberg. Erik: Fiskefeber i U.S.A.) Jakt och fiske. 19. 299.

Den nionde vågen. 7. 97.

"Den nionde vågen” än en gång. 8. 122.

(Den svenska jorden, utg. av Radiotjänst) Jordbruk. 18. 283.

Den unga svenska prosan 1946. I. 4. 51, II. 5. 68.

(Desternes, Jean: Livets glänta) Fransk prosa i svensk språkdräkt. 20. 204.

(Duras, Marguerite: Stilla liv) Fransk prosa i svensk språkdräkt. 20. 206.

(Ehrnrooth, Leo: Från ett skiftesrikt liv) Från Raketen till Saar. 19. 296.

(Ekelöf, Gunnar) Sången om någonting annat. 13. 192.

(Eklundh, Albert: Så mötte jag dem) I bokmarginalen. 1–2. 26.

(Ekman, Rolf: Kulturen och livet) Nyutkommen Vilhelm Ekelund-litteratur. 9. 135.

(Englund, Lars: Hand, fågel -) Lyriska impressioner. 12. 187.

(Erlandsson, Elis: Engelsk lyrik) Himmelen och barnen. 14. 216.

(Francois-Poncet, André: Souvenirs d’un ambassade à Berlin) Franska memoarer. 12. 187.

Fransk tidskriftrevy. 18. 280.

(Franzén, Frans Mikael) Ett hundraårsminne. 18. 272.

(Fridegård: Jan: Fäderna) Begriplig arkeologi. 21. 225.

(Frosterus, Sigurd: Nordiskt i dur och moll) Sigurd Frosterus’ nordiska essayer. 9. 130.

Ragnar Furuhjelm i statsutskottet. 3. 47.

(Gerdner, Gunnar: Det svenska regeringsproblemet 1917-1920) Uppsaliensisk statsvetenskap 1–2. 20.

(Gide, André: Falskmyntarna) Fransk prosa i svensk språkdräkt. 20. 205.

(Grigson, Geoffrey: The Isles of Scilly) Ungt och gammalt i den nyaste engelska dikten. 12. 183.

Gripenberg, Bertel) Diktaren lever – hans tid är död. 10. 145.

(Harmaja, Saima: Tidig kallelse) Saima Harmajas dagbok. 21. 235.

(Hausen, H.: Ålands natur) Ålands natur. 10. 150.

(Havrevold, Finn: Til de dristige) God psykologisk konst. 1–2. 19.

(Hedberg, Olle: Bekänna färg) Rikssvenska romaner. 21. 229.

(Heikel, Ivar A.: Minnen från min studenttid och mina studieår) En universitetslärares minnen, 1–2. 24.

(Heikel, Ivar A.: Minnen från min mannaålders och den höga ålderns år) En gammal universitetslärare berättar. 18. 282.

(Hellaakoski, Aaro: Runot) Aaro Hellaakoski, ett diktarporträtt. 19. 290.

Hellsing, L. o. Hoogland, Claes: När vi var mycket små) Himmelen och barnen 14. 216.

(v. Hertzen, Heikki: Koti vaiko kasarmi lapsillemme) Hem och kasärn? 1–2. 27.

(Hiisku, Helka: Muuttolintu) Om slätstrukenhet och originalitet i finsk lyrik. 20. 211.

Hoel, Sigurd: Tanker i mörketid) Angeläget ärende. 14. 215.

(Holmsen, Sverre: Sjungande korall) Söderhav. 1-2. 27.

Homeros och Eyvind Johnson. 9. 136.

(Hoving, Victor: Strömsdals bruk) Strömsdals bruk Juantehdas 1746-1946. 19. 299.

(Hämäläinen, Helvi: Pouta) Finsk prosa. 17. 265.

(Hämäläinen, Helvi: Voikukka-pyhimykset) Om slätstrukenhet och originalitet i finsk lyrik. 20. 211.

I bokmarginalen. 1–2. 24. 7. 107, 9. 139, 12. 187, 14. 219, 18. 282, 19. 298, 21. 235.

Jaeger. Werner: Paideia) Paideia. 15. 229. Upptäckten av kosmos. 17. 259. Grekernas humanism. 19. 288. Individen och samhället. 21. 219.

(Joad, C. E. M.: Vetenskap och livsåskådning) Vetenskap och livsåskådning. 8. 111.

Johnson. Eyvind: Strändernas svall) Vår tids Odysseus. 7. 103.

(Jordiskt hem) Om hem och hemlängtan. 9. 139.

(Joyce, James: Odysseus) Den irländske Odysseus. 3. 34.

(Järner, V. V.: Fågelklo i mullen) Från Viola Renvall till Bo Carpelan.. 21. 228.

(Kallas, Aino: Löytöretkillä Lontoossa, Kanssavaeltajia ja ohikulkijoita och Uusia kanssavaeltajia ja ohikulkijoita) Nationellt och internationellt. 16. 246.

Kalliola, Reino: Suomen kaunis luonto) Finlands natur. 1–2. 13.

(Kianto, Ilmari: Det röda strecket) Finsk folklivsskildring från anno dazumal. 1–2. 22.

(Kivimaa, Arvi: Puolipäivä) Om slätstrukenhet och originalitet i finsk lyrik. 20. 211.

(Kulttuurin saavutuksia) Kulturens vinningar. 1–2. 27.

Kupiainen, Unto: Aamukuutamo) Om slätstrukenhet och originalitet i finsk lyrik. 20. 211.

(Lagercrantz. Herman: I skilda världar) Gud och Mammon. 1–2. 25.

(Laurila, Elisabet: Flickan och mörkret) God psykologisk konst. 1–2. 25.

(Laurin, Carl G.: Liv och konst) Middagsätare och konstentusiast. 1–2. 14.

(Leander, Åke: Dikter om stunden) Vacker poesi. 21. 235.

(Lindström, Aksel: Grå grannar) Vildmark. 14. 219.

(Lindström, Aksel: Kanuk) Nordlandsroman. 19. 298.

(Linkomies, Edwin: Keisari Augustus ja Rooman perintö) Arvet från Rom. 1–2. 11.

(Lindqvist, Hilding: Grekisk resa) Grekiska bilder. 10. 155.

(Lundgren, Svante: Sarek) Sarek. 10. 154.

(Lundgren, Tyra: Lera och eld) Lera och eld. 4. 57.

(Lyttkens, Yngve: Giftmorden i Silbodal) Brottmål. 19. 299.

(Malmström, Nicken: Mot morgonportar) Moderat och radikal modernism. 11. 168.

(Malthe-Bruun, Kim: Utdrag ur dagbok och brev) Kim. 1–2. 16.

(Molnár, A.: Sol över livet) Sol över livet. 7. 107.

(Muir, Edwin: The Voyage and other Poems) Ungt och gammalt i den yngsta engelska dikten. 12. 183.

(Munsterhjelm, Erik: Gamle Bill) Pojkbok. 1–2. 26.

(Munsterhjelm, Ludv.: Rävjakter) Jakt och fiske. 19. 299.

(Mårtensson, Gunnar: Gamla gårdar i Borgå) Bilder från Borgå och Helsingfors. 6. 84.

(Nielsen, Carl: Min barndom på Fyen) Min barndom på Fyen. 18. 283.

(Noëls, Léon: L’agression allemande contre la Pologne) Franska memoarer. 12. 187.

(Padower, Saul K.: Experiment i Tyskland) Experiment i Tyskland. 3. 41.

(Paloheimo, Oiva: Peili) Finsk prosa. 17. 264.

(Parland, Ralf: Oavslutad människa) Moderat och radikal modernism. 11. 169.

(Pekkanen, Toivo: Nuorin veli) Finsk prosa. 17. 263.

(Pesonen, Leo A.: Retkeilyllä Helsingin historiassa) Bilder från Borgå och Helsingfors. 6. 86.

(Pineus, Conrad: Minnen) Göteborgsmemoarer. 5. 73.

(Renvall, Viola: Väg och vinge) Från Viola Renvall titt Bo Carpelan. 21. 227.

(Reuter, Jonatan: Allehanda minnen) Skärgårdsminnen. 14. 219.

(Reuterswärd, Gösta: Din trädgård) Förnäm blomsterkonst. 14. 219.

(Rundt, Joel: Uppfyllelse) Från Viola Renvall till Bo Carpelan. 21. 227.

(Runeberg, Fredrika) Kring några Fredrika Runeberg-brev. 9. 128.

(Salminen, Väinö: Vallattomilta vaellusvuosilta) En spiuver på strövtåg, 1–2. 26.

(Sandelin, C. F.: Rummet och regnbågen) Tre novellsamlingar. 18. 277.

(Sandavist, Rolf: Fjärilsväg) Från Viola Renvall till Bo Carpelan. 21. 228.

(Schildt, Göran: Gide och människan) Gide och människan. 5. 63.

(v. Schoultz, Solveig: Ingenting ovanligt) Solveig von Schoultz’ noveller. 19. 295.

(Schwab, Günther: Kamraten med det ludna ansiktet) I bokmarginalen. 1–2. 27.

(Schück, Henrik) Henrik Schück och Finland. 17. 256.

(Seppänen, Unto: Myllykylän juhlaa) Finska prosa 17. 264.

(Siippainen, Olavi: Maata näkyvissä) Finsk prosa. 17. 264.

(Siwertz, Sigfrid: Spegeln med amorinerna) Rikssvenska romaner. 21. 231.

(Skouen. Arne: Fest i Port des Galets) Prisbelönt norrman. 20. 215.

(Sophokles: Philoktetes) Sophokles’ Philoktetes. 20. 208.

(Spring, Howard: And another thing) En röst från England. 12. 177.

(Steinbeck, John: The Wayward Bus) På bussfärd med John Steinbeck. 10. 151.

(Stiernstedt, Marika: Banketten) Rikssvenska romaner. 21. 230.

(Strandberg, Gun: Den brinnande vägen) Från Viola Renvall till Bo Carpelan. 21. 228.

(Studier i människokunskap tillägnade John Landquist) Studier i människokunskap. 7. 107.

(Stålhane, Arvid: En Bellmansbok) En Bellmansbok. 20. 213.

(Suolahti, Eino: Muistikuvia II, toim.) Nationellt och internationellt. 16. 244.

(Svenska bibliotek) En bok om boksamlare. 5, 75.

(Svensson, K. A.: Vilhelm Ekelund – novellisten – kulturhistorikern) Nyutkommen Vilhelm Ekelundlitteratur. 9. 133.

(Tapionlinna, Tellervo: Järvikoulun kuningatar) En bok om Dorothy Wordsworth. 6. 86.

(Tegengren, Jakob: Sista milstolpen) Sista milstolpen. 9. 132.

(Thorsund, Olav: Dagdrivare på Kanarieöarna) I bokmarginalen, 1–2. 27.

(Tuominen, Mirjam: Besk brygd) Bödeln och offret. 17. 261.

(Tutein, Peter: Dramat i Storisen) Ishavsdrama. 18. 283.

(Vennberg, Karl) Vennberg. 12. 180.

(Vesaas, Tarjei o. Halldis Moren) Et norsk dikterpar. 16. 240.

(Wichman, Eva: Ormöga) Moderat och radikal modernism. 11. 168.

(Wickberg, Nils Erik: Improvisationer) Från Viola Renvall till Bo Carpelan. 21. 228.

(Wikström, Holger: Vindsträvt) Från Viola Renvall till Bo Carpelan. 21. 227.

(Viljanen, Lauri: Kootut runot) Lauri Viljanen – diktare och humanist. 13. 198.

(Viljanti, Arvo: Egentliga Finlands anlete) Ett bildverk. 18. 283.

(v. Willebrand-Hollmerus, Margit: Med sista tåget) Tre novellsamlingar. 18. 278.

(Wägner. Elin: Vinden vände bladen) Elin Wägners nya roman. 21. 231.

(Ölander, Ragnar: Amerika i blickpunkten) Amerikanska intrvck. 6. 81.

Dikter, noveller m.m.

Diktonius, Elmer: Beethoven i Hammarby. 14. 213.

Jansson, Jan-Magnus: I fara. 10. 143.

Jansson, Jan-Magnus: Nike Samothrake. 20. 203.

Lagercrantz, Olof: Historien om torven. 15. 232.

Mörne, Barbro: Sonat. 19. 287.

Olin, Ulla: Meditation. 18. 271.

v. Schoultz, Solveig: De två färgerna. 9. 127.

Shakespeare: Ofelias Sång. 14. 213.

Tuominen, Mirjam: Två prosastycken. 18. 276.

Wichman, Eva: Två dikter. 12. 180.

Zilliacus, Emil: Horatius’ vinterode, 1–2. 3.

Österling, Anders: Tidigt och sent. 15. 223.

Konst och teater.

Apropå modern konst. 11. 170.

Dansk konst och fransk. 4. 54.

Eit norsk teaterstykke. 10. 147.

Konstböcker. 21. 223.

Konst i november. 20. 207.

Konståterblick. 5. 71.

Lera och eld. 4. 57.

Medaljkonst. 8. 117.

Teater. 1–2. 23, 3. 42, 4. 57, 6. 90, 8. 121, 9. 135, 10. 153, 12. 185, 15. 233, 16. 248, 17. 265, 18. 279, 19. 297, 21. 233.

Utställningsrond i oktober. 18. 273.

Musik.

Från höstens konserter. 21. 225.

Två apokalypser. 8. 115.

Filosofi.

A propos Anaximander. 18. 282.

Gide och människan. 5. 63.

Grekernas humanism. 19. 288.

Hermaea. 1–2. 10.

Individen och samhället. 21. 219.

Paideia. 15. 229.

Upptäckten av kosmos. 17. 259.

Naturvetenskap.

Klimatförbättringen. 13. 200.

Om det blir varmare och torrare... 19. 293.

Ekonomi och politik.

De väldiges fall. 11. 159.

En brusten illusion. 15. 224, 17. 266.

Ett akademiskt val. 17. 255.

Farligt okynne. 16. 239.

Forntidsvisioner i nutidsregi. 12. 175.

Från den tredje republiken till den fjärde I. 7. 100, II. 11. 163.

Från synfältet. 11. 171, 16. 250.

Förnuftet i historien. 75. 225.

Hövdingar och styresmän. 10. 144.

Italienska reseintryck. 13. 202.

Kampen för kulturen. 1–2. 4.

Längtan västerut. 3. 39.

Merikoivisto och andra tecken i skyn. 6. 79.

Missnöjet i landet. 14. 208.

Ohöljd orättfärdighet. 13. 191.

Plan och ledning, 1–2. 7.

Problemet Palestina. 15. 234, 16. 251.

Sartre inför rasproblemet. 8. 113.

Skärpta varsel. 14. 210.

Socialdemokratisk historieskrivning. 3. 31.

Svar till professor H. Smeds. 17. 267.

Svenska spår i främmande land. 1–2. 18.

Universiteten och bildningen. 7. 95.
> Gå direkt till

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

på denna sida

>>Arkivets hemsidaDet nuvarande tidningshuvudet, ritat av Björn Landström, togs i bruk fr.o.m. nr 3/1948.

1948

FYRTIOFÖRSTA ÅRGÅNGEN

REDAKTION:

ERIK EKELUND     EIRIK HORNBORG     ILMARI HUSTICH

JAN-MAGNUS JANSSON     BERTEL KIHLMAN

ERIC OLSONI     GEORG HENRIK VON WRIGHT

EMIL ZILLIACUS


A. Författarnamn och pseudonymer.

Allardt-Ekelund, Karin: Lauri Viljanens Runebergsbok. 1–2. 21.

Allardt-Ekelund, Karin: Engelsk uppfostran. 17. 266.

Allenius, Harry: I kamp mot Östersjöns isar. 7. 105.

Allenius, Harry: Segelsjöfartens historia. 19. 302.

Bergman, Erik: Konsertöversikt. 5. 73.

Bergroth, Rolf: Konsertöverblick. 16. 246.

Bergroth, Rolf: Högklassiska konsertillfällen. 17. 263.

Bergroth, Rolf: En bok om Debussy. 20. 315.

Bjerne, Ulla: Stendhal som krönikör. 10. 150.

Bonsdorff, Göran v.: Regeringen och rådsunionen. 14. 212.

Bruun, Kettil: ”Finlands akademi”. 6. 94.

Carlson, B. C.: Läkare och jurister. 13. 196.

Carlson, Stig: Död svan. 6. 90.

Carlson, Stig: Josef Kjellgren. 10. 148.

Carpelan, Bo: I bokmarginalen. 13. 208.

Colliander, Tito: Torger Enckell och några andra utställningar. 5. 68.

Colliander, Tito: Norskt, Ole Kandelin och Markkula. 6. 88.

Colliander, Tito: Konstöversikt. 8. 123.

Colliander, Tito: Refuserade och icke refuserade. 9. 137.

Dahl, Hjalmar: Student när seklet var ungt. 12, 184.

Dahl, Hjalmar: Översättarkonst och ansvar. 21. 327.

Enehjelm, Helen af: Klara Johanssons essäer. 3. 46.

Enehjelm, Helen af: En författare som inte funnit sig själv. 16. 250.

Enehjelm, Helen af: Två föreläsningar och ett konstalbum. 19. 293.

Ekelund, Erik: En barockskald och en resenär. 1–2. 18.

Ekelund, Erik: Johannes Edfelts dikter. 3. 34.

Ekelund, Erik: Tegnérgestalten. 8. 117.

Ekelund, Erik: Dikter från fem sekel. 21. 340.

Ekström, Arthur: Latinskt. 8. 126.

Englund, Lars: Tre dikter. 6. 83.

Ericsson, Christoffer H.: Egypten och Kreta i den nyare skönlitteraturen. 1–2. 25.

Ericsson, Christoffer H.: Churchills ungdom. 21. 339.

Frenckell, Ester v.: Vår stad. 3. 41.

Frosterus, Sigurd: Bland Ernst Josephsons vänner. I. 1–2. 6.

Frosterus, Sigurd: Bland Ernst Josephsons vänner. II. 4. 56.

Gripenberg, Utta: Bakterier och vira i den nyare forskningens ljus. 5. 70.

Groundstroem, Nils: Ett urval nya finska romaner. 14. 218.

Groundstroem, Nils: Kivis sju bröder i ny tolkning. 18. 284.

Hamberg, Lars: ”Stjärnan bakom gaveln.” 16. 251.

Hamberg, Lars: Kritiken mot ”Galmannen” 1922-27. 18. 279.

Hamberg, Lars: Några synpunkter på radioteater. 20. 321.

Hirn, Hans: Lars Gabriel v. Haartman. 14. 222.

Holmberg, Håkon: I bokmarginalen. 9. 143, 15. 238, 17. 271.

Holmqvist, Bengt: Poeterna och poesin. 7. 99.

Hornborg, Eirik: Ett fyrtioårsjubileum. 1–2. 3.

Hornborg, Eirik: Reflexioner kring asylrätten. 3. 35.

Hornborg, Eirik: Paktfrågan och den allmänna opinionen. 8. 115.

Hornborg, Eirik: Statspolisen. 14. 211.

Hornborg, Eirik: Telefonföreningen och spionaget. 15. 237.

Hornborg, Eirik: Politiska kampmetoder. 16. 243.

Hustich, Ilmari: Tysk geografisk vetenskap. 1–2. 16.

Hustich, Ilmari: Om granen, istiden och nordens förhistoria. 11. 172.

Hustich, Ilmari: I bokmarginalen. 14. 223.

Hustich, Ilmari: Kanada av i dag. 17. 264.

Hustich, Ilmari: Vår kulturkontakt med utlandet. 20. 307.

Ilmoni, Synnöve: ”Kung Fjalar” och Runebergs långfredagspsalm. 13. 202.

Jansson, Jan-Magnus: Höger och vänster, 1–2. 13.

Jansson, Jan-Magnus: Ett hundraårsminne. 4. 51.

Jansson, Jan-Magnus: Olof Lagercrantz som prosaist. 6. 86.

Jansson, Jan-Magnus: Svenskarna och paktfrågan. 6. 93.

Jansson, Jan-Magnus: Rätten, politiken och människan. 9. 131.

Jansson, Jan-Magnus: Människans villkor. 21. 335.

Karsten, Rafael: Sociologins nuvarande ställning i Finland. 10. 155.

Kihlman, Bertel: Finlandssvensk konstprosa, 1–2. 20.

Kihlman, Bertel: Två diktsamlingar: Eva Wichman – Örnulf Tigerstedt. 19. 295.

Kihlman, Bertel: Mänskor på stranden. 20. 313.

Kihlman, Bertel: Rikssvenska romaner. 21. 331.

Kihlman, Bertel: Hårda tag. 21. 341.

Koskull, W. v.: Östersjöns krigshistoria. 14. 220.

Koskull, W. v.: Finland av i går och i dag. 20. 316.

Krook, Ole: Personhistoria på avvägar. 7. 111.

Krook, Ole: Slutreplik till prof. Lagerborg. II. 175.

Lagerborg, Rolf: Släkten är värst. 9. 142.

Lundén, Ingegerd: Två dikter. 16. 248.

Luther, Hans: Krigets spår i vår flora. 19. 291.

Lybäck, Holger: I bokmarginalen. 16. 255.

Mickwitz, Gösta: Skandinavisk tullunion. 6. 84.

Nikula, Oscar: I bokmarginalen. 6. 95, 17. 271.

Nilsson, Nils: Sann individualism och falsk. 13. 206.

Nilson, G. N.: De fem sinnenas dans – en diktanalys. 14. 216.

Numelin, Ragnar: Belgisk parlamentarism och språkpolitik. 4. 61.

Numelin, Ragnar: Antarktisk konflikt. 7. 103.

Numelin, Ragnar: Ett sociologiskt institut. 13. 203.

Nyberg, Bertel: Knut Tallqvists månbok. 21. 328.

Olsoni, Börje: Entomologisk kalender. 12. 181.

Olsoni, Börje: I bokmarginalen. 3. 47, 6, 95, 10. 159, 12. 191, 13. 208, 15. 239.

Olsoni, Eric: Teater. 1–2. 23, 3. 44, 5. 77, 6. 91, 7. 107, 11. 174, 16. 252, 18. 286, 20. 319, 21. 342.

Olsoni, Eric: I bokmarginalen. 11. 175.

Olsoni, Eric: Danska intryck. 12. 182.

Palmgren, Pontus: Varför flytta flyttfåglarna? 9. 134.

Palmgren, Pontus: Den subjektiva tidsförnimmelsen hos människor och djur. 12. 179.

Pettersson, Björn: Topelius’ fästmansbrev. 21. 334.

Pipping, Hugo E.: Ekonomi och politik. 1–2. 4.

Pipping, Hugo E.: Minnen i rött. 8. 119.

Pipping, Knut: Prof. Karsten och sociologien. 12. 189.

Qvarnström, E.: Leo Tolstoj i närbild. 11. 163.

Ringbom, Nils-Eric: Sibelius’ ställning i tiden. 9. 133.

Rosenqvist, G. O.: Åbo akademi och dess 30-årsjubileum. 16. 244.

Ruin, Hans: Domptör gör debattinlägg. 1–2. 28.

Salminen, Johannes: Gripenbergs postuma dikter. 4. 62.

Salminen, Johannes: I bokmarginalen. 15. 238-239.

Sandelin, C. F.: I bokmarginalen. 20. 323.

Sandqvist, Rolf: Några av höstens illustrerade böcker. 20. 317.

Sandqvist, Rolf: Erik Enroths utställning. 21. 338.

Schildt, Monica: Reflexioner över fransk teater. 8. 124.

Schoultz, Solveig v.: Bladet. 10. 147.

Schoultz, Solveig v.: Två dikter. 17. 259.

Schultén, Ingrid af: Kerstin Söderholms ”Journal Intime”. 5. 74.

Schultén, Ingrid af: Den unge Levertin. 14. 213.

Schultén, Ingrid af: Den ensamma människan. 16. 248.

Schultén, Ingrid af: En själs historia. 19. 300.

Schultén, Ingrid af: I bokmarginalen. 16. 254, 19. 303.

Segerstråle, Sven: Livets erövring av landet på jorden. 20. 308.

Stahl Johannessen, Knut: Ung norsk dikter. 10. 154.

Stahl Johannessen, Knut: Stein Bugges teater. 12. 186.

Stjernschantz, Göran: Ur en industrikoncerns hävder. 9. 139.

Stormbom, N-B.: Teater. 6. 91.

Stormbom, N-B.: Kring Juhani Siljo. 13. 198.

Stormbom, N-B.: Ung finsk prosa. 18. 282.

Stormbom, N-B.: I bokmarginalen. 20. 323.

Tallqvist, J. O.: Finlandssvensk teaterhistoria. 15. 229,

Torvalds, Ole: Om vår obefintliga bokvägledning. 17. 260.

Trakl, Georg: Tre dikter i tolkning av Johannes Edfelt. 3. 38.

Tuominen, Mirjam: Två rikssvenska novellsamlingar. 6. 87.

Törnudd, Allan: Världsfredsproblemet i gårdagsperspektiv. 13. 204.

Wallgren, Göran: Briljantörhängena. 19. 298.

Westerholm, Kurt: Teater. 1–2. 24, 3. 45, 5. 78, 6. 92, 7. 108, 9. 140, 10. 157, 12. 188, 15. 235, 16. 254, 17. 267, 18. 287, 20. 319.

Westerholm, Kurt: Finlands akademi. 5. 79, 6. 94.

Westerholm, Kurt: Tankar kring riksdagsvalet. 13. 195.

Wichman, Eva: Två dikter. 7. 104.

Willebrand, C. -G. v.: Dr. Faustus. 11. 169.

Wright, G. H. v.: Filosofen som statsman. 1–2. 10.

Wright, G. H. v.: Humanism och teologi. 4. 54.

Wright, G. H. v.: En insats för bildningen. 5. 67.

Wright, G. H. v.: En filosofkongress. 15. 233.

Wright, G. H. v.: I bokmarginalen. 6. 94, 9. 143, 16. 255.

Dr. Y.: Benelux. 20. 321.

Zilliacus, Emil: De unga eller Theseus körsång av Bacchylides. 15. 275.

Zilliacus, Henrik: Renässans för antikintresset. 3. 39.

Zweygbergk, Ola: Teori och kritik. 18. 275.

Zweygbergk, Ola: Sallinen i närbild. 20. 311.

B. Sakregister.

Skönlitteratur och kulturhistoria.

Studier och bokanmälningar.

(Aho, Juhani: Fiskelycka) Några av höstens illustrerade böcker. 20. 318.

(Alho, Armo – Rauanheimo Uljas: Helsinki ennen meitä) I bokmarginalen. 6. 95.

(Amiel, H-F.: En drömmares dagbok) I bokmarginalen 15. 239.

(Ampuja Mikko: Pajasta parlamenttiin) Minnen i rött. 8. 120.

Argus fyrtiårsjubileum, 1–2. 3.

(Arnér, Sivar: Egil) Rikssvenska romaner. 21. 333.

(Arnér, Sivar: Verandan) Två rikssvenska novellsamlingar. 6. 87.

(Beijer, Harald: Så går en dag) Rikssvenska romaner. 21. 333.

(Bjerke, André: Fakkeltog) Ung norsk dikte. 10. 154.

(Bjerke, André: Regnbuen) Ung norsk dikte. 10. 154.

(Bjerke, André: Syngende jord) Ung norsk dikte. 10. 154.

(Björnståhl, J. J.) En barockskald och en resenär. 1–2. 18.

(Björnvig, Th.: Stjaernen bag gavlen.) ”Stjärnan bakom gaveln”. 16. 251.

(Brome, Janrik: Jämtlands och Härjedalens historia. II.) I bokmarginalen. 17. 271.

(Brotherus, K. R.: översikt av statsskickets historiska utveckling i Finland) I bokmarginalen. 17. 271.

(Böök, Fr.: Esaias Tegnér) Tegnérgestalten. 8. 117.

(v. Bonsdorff, L. G.: Lars Gabriel v. Haartman intill 1827) L. G. v. Haartman. 14. 222.

(Camus, Albert: Främlingen) Latinskt. 8. 126.

(Carr, E. H.: Condition of Peace) Världsproblemet i gårdagsperspektiv. 13. 204.

(Carr, E. H.: International Relations between the two World Wars) Världsproblemet i gårdagsperspektiv. 13. 204.

(Chorell, Valentin: Calibans dag) Hårda tag. 21. 341.

(Chorell, Valentin: Jörgen Hemmelinks stora augusti) Finlandssvensk konstprosa. 1–2. 20.

(Churchill, W. S.: Min ungdom) Churchills ungdom. 21. 339.

(Dagerman, Stig: Bränt barn) Rikssvenska romaner. 21. 331.

(Dahl, Georg: Den odödliga conquistadoren) I bokmarginalen. 6. 95.

(Dahl, Georg: Äventyrens män) I bokmarginalen. 6. 95.

(Dahlstierna, Gunno) En barockskald och en resenär. 1–2. 19.

Johannes Edfelts dikter. 3. 37.

(Eliot, T. S.: Milton) Två föreläsningar och ett Konstalbum. 19. 293.

(av Enehjelm, Helen: På stranden) Människor på stranden. 20. 313.

En insats för bildningen. 5. 67.

(Eriks, G. R.: Lyktorna) Två rikssvenska novellsamlingar. 6. 87.

(Falk, Karl m.fl: Vårt arbetssätt) l bokmarginalen. 3. 47.

”Finlands akademi”. 5. 79.

Gripenbergs postuma dikter. 4. 62.

(Gummerus, E. R.: Rebeller) En författare som inte funnit sig själv. 16. 250.

(Haahti, Hilja: Sammatin sisarukset) Ett urval finska romaner. 14. 219.

(Hausen, Hans: Det blev Kanarieöarna) I bokmarginalen. 10. 159.

(Havrevold, Finn: Walter den fredsommelige) Den ensamma människan. 16. 248.

(Hedberg, Olle: Dan före dan) Rikssvenska romaner. 21. 332.

(Hedin, Greta: Engelsk uppfostran. Tradition och nyskapelse) Engelsk uppfostran. 17. 266.

(Hornborg, Eirik: Kampen om Östersjön) Östersjöns krigshistoria. 14. 221.

(Hornborg, Eirik: Segelsjöfartens historia. 19. 302.

(Hornborg, Eirik-Urbans, Runar: Finlands historia från äldsta tid till våra dagar) Finland av i går och i dag. 20. 316.

(Hoving, Victor: Kymmene aktiebolag 1872- 1947) Ur en industrikoncerns hävder. 9. 139.

(Hälli, Matti: Muovailu-savea) Ett urval finska romaner. 14. 219.

(Hämäläinen, Helvi: Sarvelaiset) Ett urval finska romaner. 14. 218.

I bokmarginalen. 3. 47, 6. 94, 9. 143, 10. 159, 11. 175, 12. 191, 13. 208, 14. 223, 15. 239, 16. 254, 17. 271, 19. 303, 20. 323.

(Johanson, Klara: Det rika sterbhuset) Klara Johansons essäer. 3. 46.

Josef Kellgren. 1907-1947. 10. ,148.

(Kivi, Aleksis: Sju bröder) Kivis sju bröder i ny tolkning. 18. 284.

(Kivi, Aleksis:) Några av höstens illustrerade böcker. 20. 317.

(Klockars, Birgit: Hur var det i Kina?) I bokmarginalen. 12. 191.

(Kokko, Yrjö: Neljän tuulen tie) Ett urval finska romaner. 14. 219.

(Kokko, Yrjö: I bokmarginalen. 15. 239.

(Koskennniemi, V. A.: Vuosisadanalun ylioppilas) Student när seklet, vzr ungt. 12. 184.

(Lagercrantz, Olof: Fågelropet i dimman) Olof Lagercrantz som prosaist. 6. 86.

(Leino, Eino: Simo Hurtta) Några av höstens illustrerade böcker. 20. 319.

(Levande svensk dikt, utg. av Sten Selander) Dikter från fem sekel. 21. 340.

(Levertin, Oscar) Den unge Levertin. 14. 213.

(Lilius, Albert: Nordiska gestalter) I bokmarginalén. 3. 47.

(Lindegren, Erik) De fem sinnenas dans – en diktanalys. 14. 216.

(Mann, Th.: Doktor Faustus) Dr Faustus. 11. 169.

(Meinander, Nils: Varför socialisera?) I bokmarginalen. 9. 143.

(Meresjkovski, D. S.) Egypten och Kreta i den nyare skönlitteraturen. 1–2. 26.

(Moravia, Alberto: Agostino) Latinskt. 8. 127.

(Muir, Edwin: The Politics of King Lear) Två föreläsningar och ett konstalbum. 19. 294.

(Mäkikossa, Oma: Yhteiskunnalle omistettu elämä) Minnen i rött. 8. 120.

(Munsterhjelm, Erik: Amulettens gåta) I bokmarginalen. 6. 94.

(Munsterhjelm, Erik: Katra) l bokmarginalen. 6. 94.

(Numelin, Ragnar: Fältforskare och kammarlärda) I bokmarginalen. 3. 47.

(Nyman, Alf: Östligt och västligt i ryskt tankeliv) I bokmarginalen. 6. 94.

(Nyman, Waldemar: Broder Kilian) Finlandssvensk konstprosa 1947. 1–2. 20.

(Olsson, Hagar: Jag lever) Människans villkor. 21. 335.

Om vår obefintliga bokvägledning. 17. 260.

(Orpheus, ed. by John Lehmann) Två föreläsningar och ett konstalbum. 19. 295.

(Palme, Sven Ulrich: Stånd och klasser i forna dagars Sverige) I bokmarginalen. 15. 238.

(Parland, Ralf: Himlens stenar) Finlandssvensk konstprosa 1947. 1–2. 20.

(Pekkanen, Toivo: Aamuhämärä) Ett urval nya finska romaner. 14. 218.

(Pennanen, Jarno: Lähettämättömiä kirjeitä) Ung finsk prosa. 18. 283.

(”Poesi”) I bokmarginalen. 13. 208.

Poeterna och poesien. 7. 99.

(Prisma) I bokmarginalen. 11. 175.

(Ramsay, Henrik) I kamp med Östersjöns isar. 7. 105.

(Regnard, J.-F.: Voyage de Laponie) l bokmarginalen. 14. 223.

Renässans för antikintresset. 3. 39.

(Rosendahl, Sven: Jakten går i bergen -) I bokmarginalen. 13. 208.

(Runeberg, J. L.) ”Kung Fjalar” och Runebergs långfredagspsalm. 13. 202.

(Salla, Irja: Hävityksen keskellä) Ett urval finska romaner. 14. 219.

(Salminen, Sally: Barndomens land) I bokmarginalen. 19. 303.

(Selin, Elis: Strand-Henriks väg) Mänskor på stranden. 20. 314.

Seppänen, Unto: Huoleton) Ett urval finska romaner. 14. 218.

(Siljo, J.) Kring Juhani Siljo. 13. 198.

(Sillanpää, Miina) Minnen i rött. 8. 1.20.

(Sinervo, Elvi: Viljami Vaihdokas) Ung finsk prosa. 18. 283.

(Steinberg, S. H.: Historical Tables 55 B.C.) I bokmarginalen. 9. 143.

Stendhal som krönikör. 10. 150.

(Studier i människokunskap) I bokmarginalen. 16. 255.

(Suomen kirjallisuuden vuosikirja 1947) I bokmarginalen. 16. 255.

(Suomen kirjallisuuden vuosikirja 1947) I bokmarginalen. 20. 323.

(Söderberg, Sven: Mannen som ingen kände) I bokmarginalen. 16. 254.

(Söderholm, Kerstin: Endast med mig själv) En själs historia. 19. 300.

(Talvi, Jussi: Kivikasvoinen jumala) Ung finsk prosa. 18. 284:

(Tanner, Väinö: Näin Helsingin kasvavan) Minnen i rött. 8. 119.

(Tanttu, Erkki: Exlibriksiä) Några av höstens illustrerade böcker. 20. 318.

(Tanttu, Erkki: Makeata ja kipeätä) 20. 318.

(Tengroth, Birgit: Törst) I bokmarginalen). 20. 323.

(Tigerstedt, Örnulf: Floden rinner förbi) Två diktsamlingar. 19. 297.

(Tokoi, Oskari: Maanpakolaisen muistelmia) Minnen i rött. 8. 121.

Leo Tolstoj i närbild. 11. 163.

Topelius’ Fästmansbrev. 21. 334.

(Trollope, Anthony: Biskopen i Barchester) I bokmarginalen. 15. 239.

(Waltari, Mika: Kultakutri) Några av höstens illustrerade böcker. 20. 318.

(Waltari, Mika: Sinuhe) Egypten och Kreta i den nyare skönlitteraturen. 1–2. 25.

(Wichman, Eva: Den andra tonen) Två diktsamlingar. 19. 295.

Lauri Viljanens Runebergsbok. 1–2. 21.

Vår stad. 3. 41.

Åbo Akademi och dess 30-årsjubileum. 16. 244,

Översättarkonst och ansvar. 21. 327.

Dikter.

Carlson, Stig: Död svan. 6. 90.

Englund, Lars: Tre dikter. 6. 83.

Lunden, Ingegerd: Två dikter. 16. 248.

Olsoni, Börje: Entomologisk kalender. 12. 181.

v. Schoultz, Solveig: Bladet. 10. 147.

v. Schoultz, Solveig: Två dikter. 17. 259.

Trakl, Georg: Tre dikter. 3. 38.

Wichman, Eva: Två dikter. 7. 104.

Zilliacus, Emil: De unga eller Theseus. 15. 227.

Konst och teater.

Bland Ernst Josephsons vänner. I. 1–2. 6.

Bland Ernst Josephsons vänner. II. 4. 56.

Danska intryck. 12. 182.

En träsnittstutställning. 19. 303.

Erik Enroths utställning. 21. 339.

Finlandssvensk teaterhistoria. 15. 229.

Konstöverblick. 16. 246.

Konstöversikt. 8. 123.

Kritik mot ”Galgmannen”. 18. 279.

Några synpunkter på radioteater. 20. 321.

Norskt, Ole Kandelin och Markkula. 6. 88.

Reflexioner över fransk teater. 8. 124.

Refuserade och icke refuserade. 9. 137.

Sallinen i närbild. 20. 311.

Teater. 1–2. 23, 3. 44, 5. 77, 6. 91, 7. 107, 9. 140, 10. 157, 11. 174, 12. 188, 15. 235, 16. 253, 17. 267, 18. 286, 20. 319, 21. 342.

Torger Enckell och några andra utställningar. 5. 68.

Musik.

En bok om Debussy. 20. 315.

Högklassiga konserttillfällen. 17. 263.

Konsertöversikt. 5. 73.

Sibelius’ ställning i tiden. 9. 133.

Filosofi och sociologi.

En filosofkongress. 15. 233.

Ett sociologiskt institut. 13. 203.

Filosofen som statsman. 1–2. 10.

Humanism och teologi. 4. 54.

Professor Karsten och sociologien. 12. 189.

Sociologins nuvarande ställning i Finland. 10. 155.

Teori och kritik. 18. 275.

Naturvetenskap.

Bakterier och vira i den nyare forskningens ljus. 5. 70.

Den subjektiva tidsförnimmelsen hos människor och djur. 12. 179.

Krigets spår i vår flora. 19. 291.

Livets erövring av landet på jorden. 20. 308.

Om granen, istiden och jordens förhistoria. 11. 172.

Tysk geografisk vetenskap. 1–2. 16.

Varför flytta flyttfåglarna? 9. 134.

Ekonomi och politik.

Antarktis konflikt. 7. 100.

Belgisk parlamentarism och språkpolitik. 4. 61.

Benelux. 20. 321.

Ekonomi och politik. 1–2. 4.

Ett hundraårsminne. 4. 51.

Höger och vänster. 1–2. 13.

Kanada av i dag. 17. 264.

Läkare och jurister. 13. 196.

Paktfrågan och allmänna opinionen. 8. 115.

Politiska kampmetoder. 16. 243.

Reflexioner kring asylrätten. 3. 35.

Regeringen och rådsunionen. 14. 212.

Rätten, politiken och människan. 9. 131.

Skandinavisk tullunion. 6. 84.

Statspolisen. 14. 211.

Tankar kring riksdagsvalet. 13. 195.

Telefonföreningen och spionaget. 15. 237.

Vår kulturkontakt med utlandet. 20. 307.

Diverse artiklar.

Briljantörhängena. 19. 293.

Domptör gör debattinlägg. 1–2. 28.

Från synfältet. 6. 93.

Personhistoria på avvägar. 7. 111.

Slutreplik till prof. Lagerborg. 11. 175.

Släkten är värst. 9. 142.
> Gå direkt till

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

på denna sida

>>Arkivets hemsidaNYA ARGUS 1949

FYRTIOANDRA ÅRGÅNGEN

REDAKTION:

RABBE ENCKELL     ILMARI HUSTICH

JAN-MAGNUS JANSSON     BERTEL KIHLMAN

NILS MEINANDER     ERIC OLSONI     THOMAS WARBURTON

GEORG HENRIK VON WRIGHT     EMIL ZILLIACUS


A. Författarnamn och pseudonymer

Allardt, Erik: Psykoanalys och sociologi. 17, 244

Allardt-Ekelund, Karin: Ett par dagboksblad. 21, 310

Aminoff, Torsten G.: Den konservativa samhällsuppfattningens grunder. 10, 137

Barck, P. O.: Ett parti och en fraktion. 8, 110

Bergman, R.: Om svårigheterna att överätta. 9, 126

Bergroth, Rolf: Musikkrönika. 7, 90

   --- Musikupplevelser i huvudstaden. 8, 101

   --- Musikaliska betraktelser. 9, 121

   --- Musiken i kamp med vårvädret. 11, 151

   --- Polskt musikliv. 12, 168

   --- Marie Jaëll – en pedagogikens kungsväg. 14, 199

   --- Musiken. 17, 249

   --- Underbarn och underbara instrumentalister. 19, 278

   --- I bokmarginalen. 21, 320

Bjerne, Ulla: Gamla oljelampor. 14, 203

Björling, Gunnar: Dikter. 14, 202

Bruun, Patrick: I bokmarginalen. 4, 59; 5–6, 79

Bäckström, Lars: Eliots kvartetter. 9, 116

Cronström, Eige: Polemik. 21, 318

Dahl, Hjalmar: Sexton profiler. 21, 314

Enckell, Kristofer: Tre dikter. 11, 148

Enckell, Rabbe: Vårt konstliv. 4, 52

   --- ”Det absoluta mästerverket”. 14, 195

   --- Vilhelm Ekelund. 15, 214

   --- Italiskt. 19, 273

Enehjelm, Helen af: En engelsk diktarepräst. 3, 36

Frenckell, Ester von: Boken framom andra. 21, 306

Granqvist, Gunnar: Den moderna världsbilden. 7,85

Groundström, Nils: Mikael Ludenfot. 21, 315

Gulin, Åke: Två dikter. 4, 51

Hamberg, Lars: Strindbergs ”Högsommar i vinter”. 1–2, 18

   --- Teknik för scenen. 16, 234

   --- Thalia-teori. 20, 298

   --- I bokmarginalen. 12, 173

Hirn, Hans: I bokmarginalen. 7, 93

Holmberg, Håkon: Samlingspartiet. 9, 124

   --- I bokmarginalen. 11, 160

Holmqvist, Bengt: Det moderna dramat. 7,86

Hornborg, Eirik: En rättsstatens riddare. 1–2, 11

   --- En helgonlegend. 19, 277

   --- Stenålders sjöfart. 20, 294

Hustich, Ilmari: Ett liberalt principprogram. 7, 83

   --- Vår kulturpropaganda i utlandet. 9, 115

   --- Arbetarklassens splittring. 11, 147

Jansson, Jan-Magnus: Ett frihetens instrument. 12, 161

   --- Rabbe Enckells Agamemnon. 21, 309

Kihlman, Bertel: John Landqvists Gripenbergurval. 1–2, 14

   --- Alexander Kielland. 4, 50

   --- Reflexioner kring ”Moderna svenska noveller”, 8, 103

   --- Walentin Chorells nya roman. 16, 232

   --- Nya novellsamlingar. 19, 280

   --- Ny lyrik. 20, 291

   --- Eyvind Johnssons nya roman. 21, 311

Koskull, W. v.: Tolv skildringar ur det svenska rikets krigshistoria. 3, 34

Lindgren, Kaj: En ny Kalevala-översättning. 5–6, 72

Luther, Hans: Skärgårdsforskning. 1–2, 21

Meinander, Nils: Jordbrukspolitiken i återvändsgränd. 1–2, 3

   --- Skandinavien i brännpunkten. 4,47

   --- Marshallhjälpen otillräcklig. 7, 92

   --- Borgerlig ansvarsskygghet. 12, 164

   --- Klasser och partier. 13, 177

   --- Polemik. 13, 188

   --- Trygghet eller frihet. 14, 193

   --- ”Uppgift för liberal politik”. 15, 219

   --- Det tudelade Tyskland. 18, 260

   --- Minoritetsvälde och statsfinanser. 20, 289

   --- Polemik. 21, 318

Meinander, Ragnar: Kring abortpropositionen. 3, 31

Mustelin, Olof: Historia och religion. 9, 125

Myrman, Zoe: Hat. 9, 118

Mörne, Barbro: Hur lyrik bedömes. 11, 157

Nikula, Oscar: I bokmarginalen. 7, 95

Nilsson, Nils: Folkstam och övertygelse. 10, 141

Nordman, V. A.: Fransk historia på svenska. 20, 296

Numelin, Ragnar: Tillämpad kulturantropologi. 3, 37

   --- Städer. 5–6, 74

   --- Politiska memoarverk. 13, 187

   --- Afrikansk syntes. 15, 215

   --- I bokmarginalen. 20, 304

Nyberg, Paul: Till Vintergatans genesis. 11, 153

Nyman, Inga: Två dikter. 3, 34

   --- Två dikter. 21, 305

Olin, Ulla: Modern fransk poesi. 9, 119

   --- Konstnärligt genombrott. 13, 181

   --- Havsfärd. 16, 233

   --- I bokmarginalen. 4, 59; 14, 205; 16, 236

Olsoni, Börje: I bokmarginalen. 20, 301; 21, 319

Olsoni, Eric: Teater, 1–2, 24; 3, 40; 4, 57; 5–6, 76; 8, 106; 10, 140; 11, 158; 18, 267; 19, 283; 21, 316

(Bokmal) Den engelska bokutställningen. 9, 127

   --- Funderingar kring en handbok. 13, 176

   --- I bokmarginalen. 16, 236

Parmet, Simon: Ur en essä om interpretationen av Sibelius’ musik. 10, 133

Pontán, Einar: Antiken träder oss nära. 1–2, 16

Proteus: Från synfältet. 5–6, 76

   --- Eirik Hornborg 70 år. 15, 209

Salminen, Johannes: Stolpes katolska romaner. 12, 171

   --- Vägen till Klockrike. 12, 181

   --- Malmbergs nya essayer. 17, 250

Sandelin, Carl-Fredrik: I bokmarginalen. 4, 58

Sandqvist, Rolf: Finska konstnärernas 55:e årsutställning. 7, 89

   --- Centralförbundets utställning i konsthallen. 17, 252

   --- Kring den holländska utställningen. 19, 282

   --- I bokmarginalen 3, 43; 5–6, 79; 20, 300

Schoultz, Solveig von: King La Cours Fragmenter. 4, 53

Schultén, Ingrid af: Två folklivsskildringar. 10, 139

   --- Norden mellan öst och väst. 12, 170

   --- Helgonet och djävulen.20, 300

   --- I bokmarginalen. 3, 43; 7,94; 15, 221; 21, 321

Simons, Lennart: Vetenskap i rundradion. 8, 105

Smeds, Helmer: I bokmarginalen. 3, 42

Sorainen, Kalle: Juhani Siljo och det svenska 90–talet. 4, 55

Stormbom, N-B.: Ny finsk lyrik. 1–2, 22

   --- Två finska novellsamlingar. 5–6, 75

Svedlin, Christel: Peter Grimes, en märklig gäst på Finska Operan. 13, 185

Söderhjelm, J. O.: polemik. 13, 188

Tuominen, Mirjam: ”Att vara eller icke vara”. 18, 264

   --- Kinesisk utflykt. 19, 281

   --- Latinska romaner. 20, 295

Vesaas, Halldis Moren: Nye namn i norsk lyrikk. 5–6, 70

Warburton, Thomas: Finska experiment. 11, 149

   --- Två vinterdikter. 12, 167

   --- Författare och förläggare. 16, 230

   --- I bokmarginalen. 1–2, 27; 16, 236

Westerholm, Kurt: Teater. 1–2, 25; 3, 41; 5–6, 77; 8, 108; 9, 120; 13, 184; 15, 219; 17, 253; 19, 284; 21, 317

   --- Studentlivets kris och vårt samhälle. 1–2, 9

   --- Liberal konsolidering. 9, 127

   --- Presidentval och författning.. 16, 225

Westman, Rolf: Direkt kontakt med antiken. 3, 39

Wright, G. H. v.: Dostojevskij. 5–6, 65

   ---Mannen i underjorden. 15, 211   (>>PDF)

   --- Frihetens tragedi. 16, 227

   --- Revolutionens demon. 17, 241

   --- Ryssland och Europa. 18, 261

   --- Den sanna och den falska guden. 19, 274

Zilliacus, Henrik: Namnlös och odödlig? 1–2, 5

   --- Humanistisk samling. 5–6, 63

   --- Det talade ordets förfall. 8, 99

   --- Fair play. 10, 131

   --- Antik litteratur i urval. 17, 247

   --- Universitetet i blickpunkten. 18, 257

I bokmarginalen: 21, 321

Zweygbergk, Ola: Problemet Picasso. 14, 197

   --- Om Simberg. 15, 314

   --- En skiss av ett konstnärsliv. 21, 313

B. Sakregister.

Recenserade böcker och skönlitteratur

Alfven, Hugo: Tempo Furioso. 7, 94

Appelberg, Hanna och Eilif: Helene Schjerfbeck. 21, 313

Aronson, Stina: Sång till Polstjärnan.10, 139

Bainville, Jacques: Frankrikes historia. 20, 296

Beckman, Knut: Aurora Königsmarck. 4,59

Bjerne, Ulla: Att våga vara. 3,43

Blomberg, Harry: Stackars vår kärlek. 15, 221

Boken om Göteborg. 5–6, 75

Bondestam, Anna: Sällboda frivilliga deckarkår. 21, 321

Bonsdorff, Göran von: Samlingspartiet. 9, 124

Brod, Max: Franz Kafka. 18, 264

Carlson, Stig: Moderna svenska noveller. 8, 103

Chabot, Georges: Les villes. 5–6, 74

Chorell, Walentin: Blindtrappan. 16, 232

Colliander, Tito: I åratal. 19, 280

Collinder, Björn: Kalevala. 5–6, 72

Det svenska svärdet. 3, 34

Det talade ordets förfall. 8, 99–101

Ditlevsen, Tove: Dommeren. 12, 173

Dyfverman, Henrik: Dramats teknik. 16, 234

Eliot, T.S.: Fyra kvartetter. 9, 116

   --- Autio maa. Neljä kvartettia ja muita runoja. 11, 142

Enckell, Rabbe: Agamemnon. 21, 309

Eriks, Gustaf Rune: Din ömhet är hunger. 8, 104

François-Poncet, A.: De Versailles à Potsdam. 13, 187

Gamby, Erik: Träsket. 16, 230

Gjessing, Gutorm: Mennesket är et. 3, 38

Grave, Elsa: Som en flygande skalbagge och Bortförklaring. 13, 181

Gripenberg, Bertel: Dikter i urval. 1–2, 14

Gröndahl, Henry G.: Hjärtat och mörkret. 9, 120

Heyerdahl, Thor: Expedition Kon-Tiki. 20, 295

Hirn, Yrjö: Teater och teaterstrider i 1800–talets Finland. 21, 306

Historia och religion. 9, 125

Hofmo, Gunvor: Fra en annan virkelighet, o.a. 5–6, 70

Hopkins, Gerard Manley: A Study of Poetic…3, 36

Johnson, Eyvind: Drömmar om rosor och eld. 21, 311

Johs, Solveig: Spelöppning. 16, 236

   --- Spader ess. 16, 236

Jensen, Johannes V.: Afrika. 20, 301

Jonsson, Tor: Jarnnetter. 5–6, 70

Kafka, Franz: I straffkolonien. 18, 264

Krohn, Eino: Teatteritaide. 20, 298

Krokfors, Hjalmar: Syn av segel. 20, 291

Kumlien, Akke: Akvarell, gouache, pastell och tempera. 5–6, 79

Kupiainen, Unto: Kohtalon viima. 1–2, 23

La Cour, Paul: Fragmenter af en Dagbog. 4, 53

Laforet, Carmen: Nada. 20, 295

Lamm, Martin: Det moderna dramat. 7, 86

Landquist, John: Som jag såg dem. 21, 314

Lindahl-Axland, Maja: Orädda ögon. 14, 205

Lindegren, Erik och Laaban, Ilmar: 19 moderna franska poeter. 9, 119

Lindman, Sven: Johan Jacob Nordström, hans samhällssyn och politiska personlighet. 1–2, 11

Linkomies, Edwin: Homeros. 1–2, 5

L'Orange, H. P.: Rom efter forvandlingen. 21, 321

Lundén, Ingegerd: Konungens undersåtar. 7, 95

   --- Skrift i vatten. 20, 293

Lundqvist, Arthur: Negerland. 15, 215

Lyberg, Karin: Statyernas leende. 16, 236

Malmberg, Bertil: Utan resolution. 17, 250

Mandelin, Mary: Stoft är min skönhet. 19, 280

Martinson, Harry: Vägen till Klockrike. 13, 183

Munsterhjelm, Ludvig: Från skog och älv. 20, 301

Mörne, Håkan: Den förgyllda fattigdomen. 20, 301

Niininen, Margit: Sin egen verklighet. 19, 280

Nikula, Oscar: Malmska handelshuset. 7, 94

Nordgren, Aili: Visa en väg. 10, 139

Olin, Ulla: Havsfärd. 20, 292

Olsson, Hagar. Kinesisk utflykt. 19, 281

Palme, V. A.: Om disciplinär bestraffning av tjänstemän. 11, 160

Palmgren, Selim: Minusta tuli muusikko. 21, 320

Paloheimo, Oiva: Tuonen virran tällä puolen. 5–6, 75

Piovene, Guido: Novisens bekännelser. 20, 295

Renvall, Pentti: Historiantutkimuksen työmenetelmät. 11, 160

Ringbom, Nils-Eric: Jean Sibelius. 21, 321

Ruggles, Eleanor: Gerard M. Hopkins, a Life. 3, 37

Saarikivi, Sakari: Suuret taiteilijat. 3, 43

   --- Hugo Simberg. 15, 217

Sandqvist, Rolf: Person. 4, 58

Schoultz, Solveig von: Nattlig äng. 20, 294

Schück, Henrk: Världslitteraturen i urval och översättning. 17, 247

Segerstråle, Sven: Det underbara livet. 21, 319

Selja, Sirkka: Linnut. 1–2, 24

Sinervo, Elvi: Vuorelle nousu. 5–6, 76

Skärgårdsboken. 1–2, 21

Stenius, Göran: Vatikanen. 5–6, 79

Stolpe, Sven: Lätt, snabb och öm. 12, 171

   --- Sakrament. 12, 172

Ståhlberg, Ester: Mathilda Wrede.19, 277

Sundberg, H. G. S.: Falskt och äkta mynt. 11, 160

Tammio, E. H. I.: Lain säätäminen itsenäisessä Suomessa. 11, 160

Therman, Tor: Finlands väg genom tiderna. 7, 95

Tigerstedt, E. N.: Svensk litteraturhistoria. 13, 179

Tollefsen, Astrid: Reisenetter. 5–6. 70

Törnudd, Arne: Flickan från Kahra. 11, 153

Vaara, Elina: Kaupunki ja erämaa. 1–2, 23

Waltari, Mika: Mikael Ludenfot. 21, 315

Wickman, Bertil: Nattligt fönster. 4, 59

Winwar, Frances: Helgonet och djävulen. 20, 300

Världens länder och folk. 3, 42

Zennström, Per-Olov: Picasso. 14, 197

Zilliacus, Emil: Eros och Eris. 1–2, 16

Zilliacus, Henrik: Nya vägar till antiken. 3,39

Överland, Arnulf: Norden mellan öst och väst. 12, 170

Dikter

Enckell, Rabbe: Italiskt. 19, 273–274

Enckell, Kristofer: Tre dikter. 11, 149

Gulin, Åke: Två dikter. 4, 51–52

Myrman, Zoe: Hat. 9, 118

Nyman, Inga: Två dikter. 3, 34

   --- Två dikter. 21, 305

Olin, Ulla: Havsfärd. 16, 233–234

Warburton, Thomas: Två vinterdikter. 12, 167

Konst och teater

Teater. 1–2, 24–27

Teater. 3, 40–42

Teater. 4, 57–58

Vårt konstliv. 4, 52–53

Teater. 5–6, 76–78

Finska konstnärernas 55. årsutställning. 7, 89–90

Teater. 8, 106–110

Teater. 9, 120–122

Den engelska bokutställningen. 9, 127

Teater. 11, 158–160

Teater. 12, 184–185

Om Simberg. 15, 217–219

Teater. 15, 219–220

Teknik för scenen. 16, 234–236

Centralförbundets utställning i konsthallen. 17, 252–253

Teater. 17, 253

Teater.18, 267–269

Kring den holländska utställningen. 19, 282–283

Teater. 19, 283–285

Teater. 21, 316–318

Musik

Musikkrönika. 7, 90–92

Musikupplevelser i huvudstaden. 8, 101–103

Ur en essä om interpretationen av Sibelius musik. 10, 133–137

Musiken i kamp med vårvädret. 11, 151–153

Peter Grimes, en märklig gäst på finska operan. 13, 185–187

Marie Jaell – en pedagogikens kungsväg. 14, 199–201

Musiken. 17, 249–250

Underbarn och underbara instrumentalister. 19, 278–280

Filosofi och sociologi

Dostojevskij. 5–6, 56–70

Mannen i underjorden. 15, 211–214   (>>pdf-fil)

Frihetens tragedi. 16, 227–230

Revolutionens demon. 17, 244–247

Ryssland och Europa. 18, 261–264

Den sanna och den falska guden. 15, 274–277

Naturvetenskap

Den moderna världsbilden. 7, 85–86

Vetenskap i rundradion. 8, 105–106

Ekonomi och politik

Jordbrukspolitiken i en återvändsgränd. 1–2, 3–5

Studentlivets kris och vårt samhälle. 1–2, 9–11

Kring abortpropositionen. 3, 31–34

Skandinavien i brännpunkten. 4, 47–50

Humanistisk samling. 5–6, 63–65

Från synfältet. 5–6, 78–79

Ett liberalt principprogram. 7, 83–85

Marshallhjälpen otillräcklig. 7, 92–93

Ett parti och en fraktion. 8, 110–112

Kulturpropaganda i utlandet. 9, 115–116

Liberal konsolidering. 9, 122–124

Samlingspartiet. 9, 124–125

Fair play. 10, 131–133

Den konservativa samhällsuppfattningens grunder. 10, 137–139

Folkstam och övertygelse. 10, 141–144

Arbetarklassens splittring. 11, 147–148

Ett frihetens instrument. 12, 161–167

Klasser och partier. 13, 177–179

Borgerlig ansvarsskygghet. 13, 188–189

 + replik. 13, 189

Trygghet eller frihet. 14, 193–195

”Uppgift för liberal politik”. 15, 219

Presidentval och författning. 16, 225–227

Universitetet i blickpunkten. 18, 257–259

Minoritetsvälde och statsfinanser. 20. 289–290

Oppositionen och statsfinanserna. 21, 318–319

> Gå direkt till   1940   •   1941   •   1942  •   1943   •   1944  

•   1945   •   1946   •   1947   •   1948  •   1949  på denna sida

<<Innehåll 1930–1939   •   >>Innehåll 1950–1959   •   >>Arkivets hemsida


>>ÖGONENUPP! Nya Argus första sekel (Nya Argus historik, 2011)


Prenumerera   •    E-post   •    Nya Argus hemsida