NYA ARGUS

Innehållsförteckning 1950–1959>> ÖGONEN UPP! Nya Argus första sekel (Nya Argus historik, 2011)

>> Faksimil: Jan-Magnus Jansson: Om frisinne och ”tredje ståndpunkten” (1951) (PDF)

<<Innehåll 1940–1949   •   >>Innehåll 1960–1969   •   >>Arkivets hemsida


> Gå direkt till
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 1950

Fyrtiotredje årgången

R e d a k t i o n:
Rabbe Enckell, I. Hustich, Jan-Magnus Jansson, Bertel Kihlman, Nils Meinander, Eric Olsoni, Thomas Warburton, G. H. v. Wright, Henrik Zilliacus


A. Författarnamn och pseudonymer

Allardt, Erik: Kulturens relativitet. 6, 85
Aminoff, Torsten G.: Den kristnes tvivel och sökande. 20–21, 295
Bergroth, Rolf: Virtuosparaden. 1–2, 20
--- I bokmarginalen. 1–2, 21
--- Teater. 3, 39; 7, 101
--- En fransk manifestation m.m. 4, 49
--- Musik. 6, 80
--- Musiköversikt. 11, 159
--- Musiklivet. 17, 242
--- Musikevenemang i huvudstaden. 19, 282
Björling, Gunnar: Två dikter. 17, 235
Brusiin, Otto: Om allmän rättsteori. 19, 272
Bäckström, Lars: Vennbergs ”Fiskefärd”. 13, 181
Carlson, B. C.: En bok om rättsskipningens objektivitet. 1–2, 17
Carpelan, Bo: Elegier. 5, 63
Castrén, Gunnar: Paul Nybergs Topelius-biografi. 1–2, 7
Collander, Runar: Växthormoner. 12, 164
Colliander, Tito: Kristendom och konstnärskap. 18, 255
Dufholm, Lars: Socialliberal samling. 20–21, 292
Elfving, Ebba: Noveller av Fridegård. 20–21, 306
Enckell, Rabbe: Ostia. 8, 107
--- Bo Carpelans dikter. 18, 258
--- Aforistiskt. 20–21, 287
Ericus: Revy-revy. 5, 70
Federley, Berndt: Ny handbok i Finlands historia. 11, 148
Federley, Harry: Den ödesbestämda människan. 1–2, 4
Gripenberg, Ulla: Nyare medicinskt-genetiska aspekt. 19, 280
Groundstroem, Nils: Ett epos från fjällen. 11, 154
Hamberg, Lars: Ole Sarvig och dansk modernism. 8, 108
--- Nils Petersens lyrik. 15, 208
Hartman, Tor: Kommentarer kring en kommentar. 20–21, 304
Havu, Toini: Den finska teatern – en del av den nordiska vridscenen. 9–10, 136
Hirn, Hans: Norges historia. 14, 199
Hirn, Yrjö: En diktare och hans omgivning. 3, 31
Holmberg, Håkon: I bokmarginalen. 1–2, 22
Hornborg, Eirik: Intermezzot i Korea. 14, 187
Hoving, Victor: Gustaf Mattsson redivivus. 20–21, 303
Hustich, I.: Korruption? 3, 27
--- Våra naturforskares resor i främmande länder. 14, 189
Hällström, Erik af: En avhandling om finlandssvensk självstyrelsetanke. 13, 175
Ingo, Martin: Försök med strandråg som näringsväxt. 7, 99
Jansson, Jan-Magnus: Teater. 3, 36
--- ”Safe for Democracy”. 7, 91
--- Idealtyperna inom kulturvetenskaperna. 9–10, 127
Kihlman, Bertel: Två romaner. 1–2, 14
--- Önskeresan. 5, 69
--- Marianne Alopaeus’ andra roman. 16, 228
--- Fyra novellsamlingar. 20–21, 301
Kihlman, Christer: Fyra lyriska arvtagare. 15, 212
Koskenniemi, V. A.: Tolv distika. 13, 178
Koskimies, Rafael: Att översätta nationallitteratur. 9–10, 124
Koskull, W. v.: En Helsingforshistorik. 9–10, 141
--- Sedelärande historieskrivning. 15, 211
--- Vår huvudstad genom tiderna. 16, 224
--- Ännu en Helsingforsbok. 18, 263
--- Nordens Vasco da Gama. 19, 278
Kutter, Hans: Dansen i Sovjet. 15, 207
Langenskjöld, Agnes: Den kristna diktens paradox. 19, 269
--- Pär Lagerkvists Barabbas. 20–21, 297
Lindeberg, Leo: Sovjetrysk litteraturdebatt I. 5, 63; II. 6, 82
Luther, Hans: Traditionen om det felslående vassfröet. 8, 114
Lybäck, Holger: Novellisten Maila Talvio. 14, 198
--- Finsk litteraturhistoria. 16, 231
--- Författaren och den kristna livssynen. 18, 256
--- Finsk prosa. 20–21, 299
Meinander, Nils: Riksdag och regering. 1–2, 3
--- Inkomstutjämning med förhinder. 6, 75
--- Räntan. 11, 147
Mörne, Barbro: Gäst i det systemlösa. 12, 166
Numelin, Ragnar: Rive Gauche. 8, 115
--- Ett kolonialuniversitet. 11, 156
Oksala, Tarvo: Neodarwinismen. 9–10, 133
Olsoni, Börje: I bokmarginalen. 15, 214
Olsoni, Eric: Skådespelarkonst. 1–2, 13
--- Teater. 3, 38; 4, 52; 6, 87; 7, 102; 8, 119; 9–10, 142; 11, 158; 15, 214; 17, 244; 18, 260; 20–21, 307
--- En finsk romantiker. 13, 179
--- I bokmarginalen. 20–21, 310
Paillard, Jean: Några glimtar av Jacques Maritains filosofi. I. 16, 221; II. 17, 240
Palme, Ulf: Grå lycka. 14, 192
Pound, Ezra: Tre dikter i översättning av Johannes Edfelt. 11, 156
Proteus: Från synfältet. 15, 214; 16, 230; 17, 248; 19, 284
Ravila, Paavo: En glömd reserv. 9–10, 123
Ringbom, Nils-Eric: Är Sibelius’ musik universell, och är den aktuell? 19, 273
Riska, Tove: Väinö Aaltonen-utställningen. 6, 84
--- Ett nytt försök till kulturdiagnos. 14, 193
Sandqvist, Rolf: Sven Grönvalls akvareller. 4, 55
--- Kring några utställningar. 7, 97
--- Nordisk grafik. 8, 117
--- Gammal Helsingforsgrafik. 12, 171
--- Kring ”det gamla Helsingfors”. 13, 183
--- Finlands konstakademis utställning. 16, 226
Schauman, Henrik: Två ministermemoarer. 20–21, 305
Schoultz, Solveig v.: Amaryllis. 7, 93
--- Flicka med vattenkanna. 20–21, 291
Schultén, Ingrid af: En passionshistoria. 4, 50
--- Att minnas. 6, 77
--- Historien om en motståndsrörelse. 12, 172
--- En mellankrigseuropé. 15, 204
Sipponen, Kauko: Staten som försäkringsanstalt. 9–10, 139
Stjernschantz, Göran: Fyra krigsböcker. 1–2, 15
Stormbom, N.-B.: Ny finsk prosa. 5, 66
Therman, Tor: Skolan och uppfostran. 18, 251
Trakl, Georg: Rosenkranssånger. 12, 163
Tuominen, Mirjam: Franskt. 19, 276
Wahlund, P. E.: Ung rikssvensk prosa. 11, 151
--- Den svåra resan inåt. 20–21, 288
Wallgren, Göran: Sådd för alla vindar. 12, 168
Warburton, Th.: Framtidsvisioner. 3, 34
--- Teater. 4, 53; 11, 158
--- Isflaket. 5, 59
--- Den unga Hagar Olsson under luppen. 12, 169
--- Rabbe Enckells dikter. 19, 277
Westerholm, Kurt: Teater. 1–2, 21; 4, 54; 7, 103; 8, 119; 9–10; 143; 15, 213; 16, 229; 17, 247; 18, 261
--- Kring Ålands rättsliga ställning. 16, 219
--- Kring Ålands självstyrelse. 17, 236
Willebrand, C. A. v.: Adalbert Stifter – klassikern som läses. 4, 45
--- Bruckner i närbild. 14, 195
Woldstedt-Buch, L.: Dramatikerns dilemma. 20–21, 309
Wright, G. H. v.: Om logik I. 5, 60. II. 7, 94; III. 8, 110; IV. 9–10, 130
Zilliacus, Emil: Skolmästaren. Mim av Herondas. 1–2, 10
Zilliacus, Henrik: Aktuella synpunkter på vår högskolepolitik. 3, 28
--- Svensk högskolepolitik i Finland. 4, 43
--- Rättighet och ansvar. 15, 203
--- Finlandssvensk vetenskap. 19, 267

B. Sakregister

Recenserade böcker

Alopaeus, Marianne: Dröm utan slut. 16, 228
Att översätta nationallitteratur. 9–10, 124–126
Aurén, Sven: Mitt fönster i Paris. 8, 115
Aymé, Marcel: ur askan i elden. 19, 276
Beijer, Harald: Johannes och Trubbnos. 1–2, 15
Benedict, Ruth: Patterns of Culture. 6, 85
Blucher, Wipert v.: Ödesdigra år. 20–21, 306
Bodén, Bertil: Återvändo. 15, 212
Bonsdorff, Göran v.: Självstyrelsetanken i finlandssvensk politik åren 1917–1923. 13, 175
Bonsdorff, Lars G. v.: Stämningar och förhållanden i Finland före skilsmässan från Sverige. 1–2, 22
Brusiin, Otto: Über die objektivität der Rechtsprechung. 1–2, 17
Böök, Fredrik: Victoria Benedictsson och Georg Brandes. 4, 50
Carpelan, Bo: Variationer. 18, 258
Den kristna diktarens paradox. 19, 269
Den kristnes tvivel och sökande. 20–21, 295
Ekman, Karl: Landsbygdens bildningsproblem. 1–2, 22
Ekström, Per-Olof: Sommardansen. 11, 154
Eliaeson, Åke – Olsson, Bror: Esaias Tegnér. 3, 31
Enckell, Olof: Den unga Hagar Olsson. 12, 169
Enckell, Rabbe: Sett och återbördat. 19, 277
--- Relation i det personliga. 20–21, 304
En passionshistoria. 4. 50–52
En mellankrigseuropé. 15, 204–207
Ett nytt försök till kulturdiagnos. 14, 193–195
Fridegård, Jan: Kvinnoträdet. 20–21, 306
Författaren och den kristna livssynen. 18, 256–258
Gallén, Jarl: Tre bataljoner. 1–2, 16
Gehlin, Jan: Enskilt område. 11, 143
Gide, André: Isabelle. 19, 276
Gustafson-Knyphausen, Brita: Okänd adressat. 20–21, 302
Göransson, Lars: Sälla jaktmarker. 11, 152
Haanpää, Pentti: Jauhot. 5, 67
Haatanen, Martta: Matara. 20–21, 299
Hedberg, Olle: Mera vild än tam. 1–2, 15
Helsingfors stads historia. I. III: 1. 16, 224
Historiska studier, tillägnade Nils Ahnlund. 1–2, 22
Hollmérus, Viveca: Nervlänges. 20–21, 301
Husàhr, Ove: Mistluren. 11, 153
Huxley, Aldous: Ape and Essence. 3, 34
Höijer, Björn-Erik: Trettio silverpengar. 11, 151
Jansson, Lars: Jag är min egen oro. 20–21, 302
Järvinen, Y. A. : Finsk och rysk taktik under vinterkriget. 1–2, 17
Kavaleff, Carl: Försök till triangel. 20–21, 302
Kokko, Yrjö: De fyra vindarnas väg. 11, 154
Korpela, Jorma: Martinmaa, mieshenkilö. 5, 68
Kuussaari, E. – Niitemaa, V.: Finlands krig 1941–1945. 1–2, 17
Kyrklund, Willy: Tvåsam. 11, 152
Lagerborg, Rolf: ”Dess trohet trotsar döden”. 15, 211
Lagerkvist, Pär: Barabbas. 20–21, 267
Lobråten, Gunnar: Joker. 11, 153
Lund, Carl: Glädje. 15, 213
Lybäck, Holger: T. Vaaskivi. Kirjailija ja ihminen. 13, 179
Mann, Klaus: Vändpunkten. 15, 204
Mannerkorpi, Juha: Niin ja toisin. 20–21, 300
Mattsson, Gustaf: I dag. 20–21, 303
Nummi, Lassi: Maisema. 5, 66
Nyberg, Paul: Zacharias Topelius. 1–2, 7
Nyman, Inga: Passage. 15, 213
Ording, J. F. – Østvedt, E. – Hølaas, Odd: Norges historia. 14, 199
Orwell, George: Nineteen Eighty-Four. 3, 35
Paloheimo, Oiva: Lepakko. 5, 68
Pekkanen, Toivo: Mies ja punapartaiset herrat. 20–21, 309
Pennanen, Eila: Leda ja joutsen. 5, 68
--- Kattoparveke. 20–21, 300
Petersen, Nis: Samlede Digte. 15, 208
Peterson, Hans: Den uppdämda ravinen. 11, 153
Posse, Amelie: Åtskilligt kan nu sägas. 12, 172
Ramsay, Henrik: Nordenskiöld sjöfararen. 19, 278
Reijonen, Tuuli: Silta. 20–21, 299
Rive Gauche. 8, 115–117
Rosendahl, Sven: Svartstarr. 11, 151
Sadolin, Ebbe: På vandring i London. 20–21, 310
Sarvig, Ole: Menneske. 8, 108
--- Et essay over modernismen. 8, 108
--- Midtvejs i det tyvende aarhundrede. 8, 108
Schildt, Göran: Önskeresan. 5, 69
Schyberg, Frederik: Skådespelarkonst. 1–2, 13
Sedlmayr, Hans: Verlust der Mitte. 14, 193
Siwertz, Sigfrid: Att vara ung. 6, 78
Sjögren, Peder: Mannen som försökte smita. 11, 141
Sovjetrysk litteraturdebatt. 6, 82–83
Stendhal: Henri Brulards liv. 6, 77
Suolahti, Eino E.: Helsingin neljä vuosisataa. 9–10, 141
Suomen historian käsikirja. I-V. 11, 148
Svensk bygd i Finland. 1–2, 22
Talvi, Jussi: Kivikasvoinen jumala. 5, 67
Talvio, Maila: Rakkauden riemut ja tuskat. 14, 198
Tanner, Väinö: Finlands väg 1939–1940; 20–21, 305
Tarkiainen, V.: Finsk litteraturhistoria. 16, 231
Vehanen, Kosti: Markisinnan. 1–2, 21
Vennberg, Karl: Fiskefärd. 13, 181
Wickman, Bertil: Hymner i hyreshus. 15, 213
Viita, Lauri: Moreeni. 20–21, 300
Vår huvudstad Helsingfors. 18, 263
Öhquist, Harald: Vinterkriget ur min synvinkel. 1–2, 15

Dikter och skönlitterära bidrag

Carpelan, Bo: Elegier. 5, 63
Enckell, Rabbe: Ostia. 8, 107
--- Aforistiskt. 20–21, 287–288
Koskenniemi, V. A.: Tolv distika. 13, 178–179
Mörne, Barbro: Gäst i det systemlösa. 12, 166–167
Palme, Ulf: Grå lycka. 14, 192
Pound, Ezra: Tre dikter av Ezra Pound i översättning av Johannes Edfelt. 11, 156
Schoultz, Solveig v.: Amaryllis. 7, 93
--- Flicka med vattenkanna. 20–21, 291
Trakl, Georg: Rosenkranssånger. 12, 163
Zilliacus, Emil: Skolmästaren. Mim av Herondas. 1–2, 10–12

Konst och teater

Skådespelarkonst. 1–2, 13-14
Teater. 1–2, 21
Teater. 3, 36-39
Teater. 4, 52–55
Sven Grönvalls akvareller. 4, 55
Revy-revy. 5, 70–71
Teater. 6, 87
Kring några utställningar. 7, 97–98
Teater. 7, 101–104
Nordisk grafik. 8, 117–118
Teater. 8, 118–119
Den finska teatern – en del av den nordiska vridscenen. 9–10, 136–139
Teater. 9–10, 142–144
Teater. 11, 158
Gammal Helsingforsgrafik. 12, 171– 172
Kring ”Det gamla Helsingfors”. 13, 183–184
Dansen i Sovjet. 15, 207–208
Teater. 15, 213–214
Finlands konstakademis utställning. 16, 226–228
Teater. 16, 229–230
Teater. 17, 244–248
Teater. 18, 260–262
Teater. 20–21, 307–309
Dramatikerns dilemma. 20–21, 309–310

Musik

Virtuosparaden. 1–2, 20–21
En fransk manifestation m.m. 4, 49–50
Musik. 6, 80–82
Musiköversikt. 11, 159
Bruckner i närbild. 14, 195–198
Musiklivet. 17, 242–244
Är Jean Sibelius’ musik universell, och är den aktuell? 19, 273–276
Musikevenemang i huvudstaden. 19, 282–284

Filosofi och sociologi

Om logik I. 5, 60–63
Kulturens relativitet. 6, 85–87
Om logik II. 7, 94–97
Om logik III. 8, 110–113
Idealtyperna inom kulturvetenskaperna. 9–10. 127–129
Om logik IV. 9–10, 130–133
Några glimtar ur Jacques Maritains filosofi. 16, 221–224
--- II. 17, 240–242
Skolan och uppfostran. 18, 251–255
Kristendom och konstnärskap. 18, 255–256
Om allmän rättsteori. 19, 272–273

Naturvetenskap

Den ödesbestämda människan. 1–2, 4–7
Försök med strandråg som näringsväxt. 7, 99–101
Traditionen om det felslående vassfröet. 8, 114–115
Neodarwinismen. 9–10, 133–136
Växthormoner. 12, 164–166
Våra naturforskares resor i främmande länder. 14, 189–192
Finlandssvensk vetenskap. 19, 267–269
Nyare medicinskt-genetiska aspekt. 19, 280–282

Ekonomi och politik

Riksdag och regering. 1–2, 3–4
Korruption? 3, 27–28
Aktuella synpunkter på vår högskolepolitik. 3, 28–31
Svensk högskolepolitik i Finland. 4, 43–45
Isflaket. 5, 59–60
Inkomstutjämning med förhinder. 6, 75–77
”Safe for Democracy”. 7, 91–93
En glömd reserv. 9–10, 123–124
Staten som försäkringsanstalt. 9–10, 139–141
Räntan. 11, 147–148
Ett kolonialuniversitet. 11, 156–157
Sådd för alla vindar. 12, 168–169
En avhanling om finlandssvensk självstyrelsetanke. 13, 175–178
Intermezzot i Korea. 14, 187–189
Rättighet och ansvar. 15, 203–204
Kring Ålands rättsliga ställning. 16, 219–221
Kring Ålands självstyrelse. 17, 236–239
Socialliberal samling. 20–21, 292–294


> Gå direkt till
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1951

Fyrtiofjärdje årgången

R e d a k t i o n:
P. O. Barck, I. Hustich, Jan-Magnus Jansson, Bertel Kihlman, Nils Meinander, Eric Olsoni, Thomas Warburton, G. H. v. Wright, Henrik Zilliacus


A. Författarnamn och pseudonymer

Allardt, Erik: I bokmarginalen. 14, 218
Antell, Kurt: Nationalitetsbegreppet. 7, 91
Barck, Ghita: Ny rikssvensk lyrik. 11, 163
Barck, P. O.: Erik Ekelunds Tavaststjerna-bok. 3, 29
--- Världspolitiken och demokratin. 14, 207
Bergman, Göran: Flyttande stannfåglar och stannande flyttfåglar. 18, 208
Bergroth, Rolf: Synpunkter på pianospelandets teknik. 1–2, 15
--- Konserter. 5, 69
--- Konserter under vårsäsongen. 9, 133
--- Brasilianska toner. 11, 168
--- Musik. 12, 188
--- Musik. 21, 332
Brotherus, Greta: Filmfacit september–juni. 12, 184
--- Teater. 20, 318
Carlson, Stig: Att välja. 3, 31
Carpelan, Bo: De livegnas lek. 17, 265
--- Den svåra mognaden. 18, 279
Castrén, Gunnar: Vår 1900–talslitteratur. 16, 245
Colliander, Tito: Kristendom och konstnärskap II. 7, 93
Dahl, Lars Hj.: Uppgå, dyk! 12, 178
Edfelt, Johannes: Heidenstam – enslingen. 13, 196
Ekelund, Erik: Om Edith Södergran. 10, 147
Elfelt, Kjeld: Da Nis Petersen løj sig til en god ven. 16, 247
Frenckell, Ester v.: Hur en glansperiod i Finlands svenska teaters historia förbereddes. 7, 97
Gulin, Åke: Två dikter. 14, 213
Haartman, Lars v.: August Strindberg och flyttfåglarnas vintersömn. 20, 313
Hackman, Walter: Den moderna djur- och växtsystematiken. 10, 144
Hakamies, Reino: I bokmarginalen. 11, 170
Hamberg, Lars: Teater. 20, 319; 21, 336
Havu, Toini: Dramatikern Pär Lagerkvist. 19, 289
Hollmérus, Viveca: Utanförvinden når mig. 19, 298
Hustich, Ilmari: Understödsmentalitet. 3, 27
--- Världens livsmedelsläge. Några synpunkter. 5, 65
--- I bokmarginalen. 7, 103
--- Ett vårfesttal a.d. 1951. 10, 139
--- Framtidsperspektiv i vår inrikespolitik. 20, 303
In memoriam. 4, 43
Jansson, Jan-Magnus: I bokmarginalen. 1–2, 22
--- Världspolitik i återvändsgränd. 4, 44
--- Två politiska slagord. 11, 155
--- En deklaration om de mänsklig rättigheterna. 17, 255
--- Om frisinne och ”tredje ståndpunkten”. 21, 323
Johannessen, Knut Stahl: Nye fremstöt for boken i Norge. 8, 118
--- Strejftog i Martin A. Hansens diktning. I. 14, 214. II. 15, 232
Kihlman, Bertel: Lyrik 1950. 1–2, 11
--- Tre unga prosaister. 4, 50
--- Fröding på nytt. 8, 112
--- Agnes v. Krusenstjerna. 20, 305
--- Bygdeskildringar. 21, 335
Kihlman, Christer: Tre dikter. 6, 78
Koskull, W. v.: I bokmarginalen. 1–2, 23
Kurtén, Björn: Kinesiskt forntidspanorama. 9, 131
Liljeström, Lars: En annan uppfattning. 1–2, 5
Lybäck, Holger: Heikki Toppila – folklivsskildraren. 3, 33
--- Finsk prosa II. 8, 116
Läsekretsen, Från 1–2, 24; 3, 40; 4, 55; 6, 87; 9, 136
Malmström, S. R.: Marskalk Mannerheim som memoarförfattare. 19, 296
Meinander, Nils: Statstjänstemännens lönefråga. 1–2, 3
--- Stabiliseringen. 5, 59
--- Oron i Asien. 6, 75
--- Persien och oljan. 10, 141
--- Lord Keynes’ liv. 12, 179
--- Lord Keynes’ lära. 14, 210
--- Skenstabilisering? 15, 223
--- Lord Keynes’ världsåskådning. 17, 262
--- Lord Keynes’ inflytande. 21, 326
Michelsen, Ellen: Emigranten som kom hem. 10, 149
Mårtenson, Gunnar: Minnen från sekelskiftet. 20, 315
Mörne, Barbro: De likgiltiga. 1–2, 10
Mörne, Håkan: I bokmarginalen. 1–2, 22
Nash, Jörgen: Lad os synge om paradiset Jorden. 13, 191
Numelin, Ragnar: Indiabrand. 13, 201
--- Ett rikes renässans. 21, 333
Olin, Ulla: Vilhelm Ekelund och hans barndomsvärld. 12, 183
Olsoni, Börje: I bokmarginalen. 3, 39; 12, 188; 18, 284
Olsoni, Eric: Teater. 1–2, 20; 3, 36; 4, 52; 6, 88; 7, 101; 9, 135; 10, 151; 14, 216; 16, 249; 20, 318
--- I bokmarginalen. 12, 187; 21, 339
Ottelin, Olof: Allmänna konstindustriutställningen 1950. 1–2, 18
Paillard, Jean: Barabbas, min broder. 21, 328
Palmgren, Pontus: ”Studium generale”. 19, 287
Parland, Ralf: Tema. 8, 111
--- Livskäglan. 13, 195
Paulig, Torsten: I bokmarginalen. 17, 267
Pipping, Hugo E.: John Stuart Mill och Harriet Taylor. 13, 192
Proteus: Från synfältet. 1–2, 24; 3, 38; 5, 71; 7, 102; 8, 119; 11, 170; 14, 217; 15, 233; 17, 267; 21, 339
Ruin, Hans: Genom årtusenden i Medelhavsvärlden. 11, 159
Sandelin, C. F.: F. Scott Fitzgerald. 9, 129
Sandqvist, Rolf: Ch. Lindholm och den moderna konsten. 3, 35
--- Kort om de ungas utställning. 4, 51
Schildt, Christoffer: Churchill kommer igen.18, 271
Schoultz, Solveig v.: Barmark. 10, 145
Schultén, Ingrid af: I bokmarginalen. 3, 39; 21, 337
--- Det inre ljusets väg. 6, 82
--- Två danska författare. 13, 197
--- Graham Greens nya bok. 20, 317
Simons, Lennart: Forskaren och litteraturtjänsten. 1–2, 13
Stenius, Erik:Hedenius och tankens frihet. 15, 229
--- Om begriplighet. 20, 311
Ström, Halvdan: Riksdagsarbetets rationalisering. 8, 107
Tammelander, Marita: Fem dikter. 21, 331
Tuominen, Mirjam: Avfallssamlaren. 7, 95
Törnudd, Margit: De introverta författarna. 12, 175
Wahlund, Per-Erik: I bokmarginalen. 14, 217
Warburton, Th.: En tidnings försvarstal. 9, 123
--- Teater. 10, 151; 11, 169; 17, 266; 18, 283
--- Avsked i Venedig. 12, 181
Westerholm, Kurt: Teater 1–2, 20; 3, 37; 4, 53; 6, 87; 7, 101; 16, 251; 19, 299; 20, 319
--- Teaterintryck från Moskva. 11, 165
--- I bokmarginalen. 12, 186
--- Vårt ”litteraturproblem”. 19, 294
Willebrand, C. A. v.: I bokmarginalen. 21, 338
Wright, G. H. v.: Spengler och Toynbee. 4, 47
--- De stora kulturerna. 6, 79
--- Ödets kurva. 8, 109
--- Ödets kurva II. 9, 125
--- Rummets symbolik. 15, 225
--- Den historiska pseudomorfosen. 16, 241
--- Kausalitet och öde. 17, 258
--- Västerlandets undergång. 18, 275
Zilliacus, Emil: Krigströtthet. Körsång ur Sofokles’ ”Aias”. 5, 64
Zilliacus, Henrik: Euripides’ Backantinnorna. 3, 32
--- Akademisk nyordning. 16, 239
--- Demokrati och maktpolitik i aktuellt forntidsperspektiv. 18, 272
--- Meditationer i Odysseus kölvatten. 20, 308
Ålander, P.-M.: I bokmarginalen. 12, 187
Åström, Sven-Erik: Helsingfors på 1700–talet. 6, 85
Öhman, Axel: I bokmarginalen. 15, 234
Öhqvist, Nils R. W.: Kanske poetisk logik. 13, 202
Ölander, Ragnar: Kraven på vår radio. 5, 61

B. Sakregister

Recenserade böcker

Aurén, Sven – Hassner, Rune: Parispromenad. 1–2, 22
Björkman-Goldschmidt, Elsa: Wien vaknar. 3, 39
Botwid, Hans: Unna dem deras synder. 14, 217
Bonsdorff, G. v.: Finlands politik efter kriget. 12, 186
Branner, H. C.: Rytteren. 13, 197
Bååthe, Nils: Folk med färg. 7, 103
Carlson, Stig Mellanålder. 11, 164
Chorell, Walentin: Intim journal. 17, 265
Dahl, Lars Hjalmarsson: Djungel. 4, 50
Dons, Aage: Frosten paa Ruderne. 13, 197
Ekelund, Erik: Tavaststjerna och hans diktning. 3, 29
Ekelund, Vilhelm, Boken om. 12, 183
Enckell, Olof: Esteticism och nietzscheanism i Edith Södergrans lyrik. 10, 147
Erhomaa, Ester: Kirjavan koiran kuja. 8, 116
Euripides: Backantinnorna. 3, 32
Fogelklou, Emilia: Barhuvad. 6, 82
Forsskål, Petrus: Resa till lyckliga Arabien. 3, 39
Gheorgiu, C. Virgil: Timmen 25. 14, 218
Greene, Graham: Slutet på historien. 20, 317
Harrod, R. F.: The life of Lord Keynes. 12, 179
Hayek, F. A.: John Stuart Mill and Harriet Taylor. 13, 192
Hedenius, Ingemar: Tro och vetande. 15, 229
Hellberg, Helle: Amaryllis. 21, 335
Hemingway, Ernest: Över floden in bland träden. 12, 181
Hornborg, Eirik: Helsingfors stads historia. 6, 85
Ingman, Katri: Lapsen käsi. 8, 116
Joenpelto, Eeva: Kaakerholman kaupunki. 8, 116
Kaila, T. T.: Kriget i Lappland. 12, 188
Kyrklund, Willy: Solange. 13, 202
Lagercrantz, Olof: Agnes von Krusenstjerna. 20, 305
Liddel Hart, B. H.: Västerns försvar. 15, 234
Lindholm, Charles: Konsten och tiden. 3, 35
Lounaja, Heikki: Pitkin varsitietä. 8, 116
Lundqvist, Artur: Indiabrand. 13, 201
Lönnroth, Erik: En annan uppfattning. 1–2, 5
Malmberg, Bertil: Med cyklopöga. 11, 163
Mannerheim, C. G.: Minnen I. 19, 296
Mannerheim-Sparre, Eva: Konstnärsliv. 20, 315
Molander, Olof: Harald Molander. Ungdom och resor. 1858–1886. 7, 97
Mörne, Håkan: Spanskt paradis. 21, 338
Numers, L. v.:Konungariket Mallorca. 21, 338
Olsson, Henry: Gustaf Fröding. 8, 112
Paula, Viljo: Liekehtivä kaupunki. 8, 116
Pälsi, Sakari: Kova mies ja nimetön. 8, 116
Sandelin, C. F.: Övergång. 4, 50
Sandqvist, Rolf: Sommarflanör i Amerika. 4, 50
Schildt, Göran: I Odysseus kölvatten. 20, 308
Schoultz, Solveig v.: Närmare någon. 18, 279
Schulman, Tyyni: Stendalen. 21, 336
Sjödin, Stig: Nattliga besök. 11, 164
Social Case-work in Great Britain. 17, 267
Svenska aforismer. 21, 339
Talvi, Jussi: Rakkaus ja armo. 8, 116
Thesleff, Holger: Djupsjöseglare. 1–2, 22
Tideström, Gunnar: Edith Södergran. 10, 147
Toppila, Heikki: Tarinoita. 3, 33
Toynbee, A.: A Study of History. 4, 47
Uurto, Iris: Joonas ei välittänyt. 8, 116
Vammelvuo, Anja: Viimeinen Kleopatra. 8, 116
Warburton, Thomas: Femtio år finlandssvensk litteratur. 16, 245
Westermarck, Helena: Berättelser i urval. 21, 337
Wine, Maria: Född med svarta segel. 11, 165
Åkerholm, Joh.: Dunkel över havsbandet. 21, 336

Dikter och skönlitterära bidrag

Mörne, Barbro: De likgiltiga. 1–2, 10
Carlson, Stig: Att välja. 3, 31
Edfelt, Johannes: Livskäglan. 13, 195–196
Gulin, Åke: Två dikter. 14, 213
Hjalmarsson Dahl, Lars: Uppgå, dyk! 12, 178
Hollmérus, Viveca: Utanförvinden når mig. 19, 298
Kihlman, Christer: Tre dikter. 6, 78
Nash, Jörgen: Lad os synge om paradiset jorden. 13, 191–192
Schoultz, Solveig v.: Barmark. 10, 45
Sophokles: Krigströtthet. I tolkn. av Emil Zilliacus. 5, 64
Tammelander, Marita: Fem dikter. 21, 331–332

Skönlitteratur och kulturhistoria

Forskaren och litteraturtjänsten. 1–2, 13–15
Från läsekretsen. 4, 55–56
Kraven på vår radio. 5, 61–63
Helsingfors på 1700–talet. 6, 85–86
Kristendom och konstnärskap II. 7, 93–95
Avfallssamlaren. 7, 95–97
En tidnings försvarstal. 9, 123–125
Scott Fitzgerald. 9, 129–131
Genom årtusenden i medelhavsvärlden. 11, 159–163
De introverta författarna. 12, 175–179
Lord Keynes liv. 12, 179–181
Engelsk kulturpropaganda. 12, 187
Heidenstam – enslingen. 13, 196–197
Streiftog i Martin A. Hansens diktning. 14, 214–217
 --- II. 15, 232–233
Vår 1900-talslitteratur. 16, 245
Da Nils Petersen løj sig til en god ven. 16, 247–249
Vårt ”litteraturproblem”. 19, 294–296
Om begriplighet. 20, 311–313
Barabbas min broder. 21, 328–331

Konst och teater

Allmänna konstindustriutställningen 1950. 1–2, 18–20
Teater. 1–2, 20–22
Teater. 3, 36–38
Kort om de ungas utställning. 4, 51–52
Teater. 4. 52–54
Teater. 6, 87–88
Teater. 7, 101–102
Teater. 9, 135–136
Teater. 10, 151–152
Teaterintryck från Moskva. 11, 165–168
Teater. 11, 169–170
Filmfacit september-juni. 12, 184–186
Teater. 16, 249–250
Teater. 17 266–267
Teater. 18, 283–284
Dramatikern Pär Lagerkvist. 19, 289–294
Teater. 19, 299
Teater. 20, 318–320

Musik

Synpunkter på pianospelandets teknik. 1–2, 15–18
Konserter. 5, 69–71
Konsterter under vårsäsongen. 9, 133–135
Brasilianska toner. 11, 168–169
Musik. 12, 188
Musik. 21, 332–333

Filosofi och sociologi

Spengler och Toynbee. 4, 47–50
De stora kulturerna. 6, 79–82
Ödets kurva I. 8, 109
Ödets kurva II. 9, 125–129
Rummets symbolik. 15, 225–229
Hedenius och tankens frihet. 15, 229–232
Den historika pseudomorfosen. 16, 241–245
Kausalitet och öde. 17, 258–262
Demokrati och maktpolitik i aktuellt forntidsperspektiv. 18, 272–275
Västerlandets undergång. 18, 275–279

Naturvetenskap

Kinesiskt forntidspanorama. 9, 131–133
Den moderna djur- och växtsystmatiken. 10, 144–147
Flyttande stannfåglar och stannande flyttfåglar. 18, 280–283
August Strindberg och flyttfåglarnas vintersömn. 20, 313–315

Ekonomi och politik

Statstjänstemännens lönefråga. 1–2, 3–5
Understödsmentalitet. 3, 27–28
In memoriam. 4, 43
Världspolitik i återvändsgränd. 4, 44–47
Stabiliseringen. 5, 59–61
Världens livsmedelsläge. 5, 65–69
Oron i Asien. 6, 75–77
Nationalitetsbegreppet. 7, 91–93
Riksdagsarbetets rationalisering. 8, 107–109
Ett vårfesttal a.d. 1951. 10, 139–141
Persien och oljan. 10, 141–144
Två politiska slagord. 11, 155–159
Världspolitiken och demokratin. 14, 207–210
Lord Keynes’ lära. 14, 210–214
Skenstabilisering? 15, 223–225
Akademisk nyordning. 16, 239–241
Lord Keynes’ världsåskådning. 17, 262–262
En deklaration om de mänskliga rättigheterna. 17, 255–258
Churchill kommer igen. 18, 271–272
Studium Generale. 19, 287–289
Framtidsperspektiv i vår inrikespolitik. 20, 303–305
Om frisinne och ”tredje ståndpunkten”. 21, 323–326
Lord Keynes’ inflytande. 21, 326–328


> Gå direkt till
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1952

Fyrtiofemte årgången

R e d a k t i o n:
P. O. Barck, I. Hustich, Jan-Magnus Jansson, Bertel Kihlman, Nils Meinander, Eric Olsoni, Thomas Warburton, G. H. v. Wright, Henrik Zilliacus


A. Artiklar och recensioner

Ahlbäck, Olav: Finlandssvensk folklivsdiktning. 15, 221
Andrenius, Isa: Fornmexikansk konst. 21, 309
Anthoni, Eric: Åbomötet 1812 och de svenska krigsutrustningarnas inställande. 7–8, 108
Barck, Ghita: Ny lyrik. 1–2, 19
Barck, P. O.: Finlandssvenskt frisinne. 18, 259
Bergroth, Rolf: Aktuellt musikaliskt. 5, 70
--- Musik. 10, 141
--- Parisiskt musikliv. 13, 184
--- Tankar om musikkritik. 14, 202
Bokmal: I bokmarginalen. 18, 271
Bonsdorff, M.-L. v.: I bokmarginalen. 21, 316
Brotherus, Greta: 26 veckor på bio. 1–2, 14
--- Filmer under vårsäsongen och sommaren. 13, 187
--- Teater. 9, 124; 10, 143; 17, 255
Brusiin, Otto: I bokmarginalen. 1–2, 21
--- En katolsk rättsfilosof. 14, 201
Bruun, Kettil: Hur ska bostäderna fördelas? 12, 175
Carlson, B. C.: Några reflexioner i anledning av en doktorsavhandling. 5, 67
Castrén, Gunnar: Holmqvists bok om modernismen. 3, 29
Cawén, Matti: Internationellt i Geneve. 4, 52
Colliander, Stig: Vår industris framtidsmöjligheter. 15, 211
Colliander, Tito: Några anteckningar kring Gogols tragiska dilemma. 5, 61
Dufholm, Lars: Tankar kring folktinget. 5, 63
Edfelt, Johannes: Snabbt porträtt av Gunnar Ekelöf. 4, 48
--- Ur en resedagbok. 12,174
Elfelt, Kjeld: Om Agnes von Krusenstjerna – og mit Bekendtskab med hende. 17, 243
Elfving, Ebba: Sivar Arnérs kraftprov. 18, 266
--- I bokmarginalen. 19, 287
Enckell, Rabbe: De lagerkrönta skoplaggen. 1–2, 6
Enehjelm, Helen af: Syskonen Brontës dagdrömsmanuskript. 1–2, 9
Fisher, Wilhelm: Gymnasister och klassiker. 12, 163
Frenckell, E.-M. v.: Rollerna talar. 1–2, 11
Frosterus, Sigurd: Arabesk kring Erik Blombergs Josephson. 3, 34
Gallén, Jarl: I bokmarginalen.7–8, 110
--- Grekisk-ortodox tro och livssyn. 11, 157
Gebhard, Johannes: Edvard Munch på Ekely. 7–8, 95
Gestrin, Birger: Trojanskorna av Euripides. 21, 312
Groundstroem, Nils: Ur fjolårets finska prosa. 11, 154
--- Finsk prosa och vers. 13, 186
Gröndahl, Henry G.: Revolt och revolution. 3, 37
--- Jean Cayrol och hans värld. 14, 199
Gulin, Åke: Eget och andras i Konsthallen. 9, 116
--- Nonfigurativ bukett. 16, 228
--- Den friska grenen. 19, 277
Hamberg, Lars: Teater. 1–2, 23; 3, 40; 5, 72; 6, 86; 7–8, 107; 9, 125; 11, 158; 16, 239; 18, 269; 19, 285; 20, 301
--- I bokmarginalen. 12, 176; 13, 191
--- Strötankar kring det litterära läget i Tyskland. 14, 205
Hancock, William: Sydafrikansk oro. 14, 196
--- I bokmarginalen. 18, 271; 20, 304
Hornborg, Eirik: Yrjö Hirn. 5, 59
--- Vandalismens skugga över Strängnäs. 11, 159
--- Med olika mått. 13, 181
--- Svar till Eric Olsoni. 16, 238
Hustich, Ilmari: Statsminister Kekkonen diskuterar norra Finlands framtid. 7–8, 92
--- Våra landsmän i Kanada. 10, 138
--- Statsminister Kekkonen och norra Finland; fortsatt diskussion. 10, 143
--- I bokmarginalen. 17, 256
--- Vår jordbrukskris. 20, 291
Jansson, Gösta: Kroppens visdom I. 15, 214; II. 16, 232
Jansson, Jan-Magnus: Människor på alptopp. 3, 31
--- Valsystemen och politiken. 6, 75
--- Resa i österled. 11, 149; 12, 168
--- Maktdelning och maktkoncentration. 21, 307
Kihlman, Bertel: Tre svenska berättare. 1–2, 18
--- I bokmarginalen. 1–2, 30
--- Hans Ruins essäer. 9, 121
--- Konstnärlig prosa. 17, 248
--- Johannes Edfelt och hans nya dikter. 18, 261
--- Kvinnor med ”nedfällt visir”. 19, 281
--- Noveller av Cora Sandel. 21, 314
Koskull, Walter v.: I bokmarginalen. 17, 255
Lake, John: Modern konst. 7–8, 110
Lindeberg, Leo: Strindberg i Ryssland. 12, 165
Lundén, Ingegerd: Tre romaner som står sig. 10, 139
Malmström, S. R.: Sveriges neutralitet. 19, 283
Meinander, Nils: Kommentar till ett tal. 3, 27
--- Frankrike på glid. 6, 78
--- Våren 1944. 10, 131
--- Om politiska utnämningar. 13, 179
Numelin, Ragnar: Prelogisk reträtt. 9, 117
Nygren, Olga Alice: Kring Bengt von Törnes resebok. 1–2, 17
Olin, Ulla: Två österbottningar. 20, 299
Olsoni, Börje: I bokmarginalen. 1–2, 23; 6, 87; 19, 286; 21, 317
--- Öppen fråga till dr Holger Ahlenius. 7–8, 112
--- Linneansk tradition. 9, 126
Olsoni, Eric: I bokmarginalen. 1–2, 22; 17, 256; 18, 270; 21, 318
--- Engelskt gästspel. 4, 54
--- Ett skådespelarjubileum. 6, 84
--- Teater. 7–8, 106; 9, 123, 127; 15, 233; 17, 255; 18, 267, 269; 19, 285; 20, 300
--- Dr Hornborg och R. L. Stevenson – ett inlägg. 16, 237
Olsoni, Tove: Målaren på Moulin Rouge. 19, 284
Pettersson, Lars: Den iranska världsmittens helgedom i rekonstruktion. 4, 44
Pontán, Einar:En italiensk klassiker. 6, 83
Proteus: Från synfältet. 21, 318
Schauman, Sigrid: Dagens konst – konstvisiter. 10, 135
Schoultz, Solveig v.: Om vår allmänna kitslighet. 3, 28
--- Om brutalitet. 15, 213
--- I bokmarginalen. 19, 287
--- Harriet Löwenhjelm. 20, 293
Schultén, Ingrid af : I bokmarginalen. 1–2, 22
--- Vad sker i Caux? 13, 190
--- Två helgongestalter. 20, 295
Sipponen, Kauko: Den inre krisen inom Labourpartiet I. 7–8, 99. II. 9, 119
Stjernschantz, Göran: Dr Kekkonen och norra Finlands framtid. 9, 125
Tuominen, Mirjam: Helena Schjerfbeck. 5, 65
Törne, Bengt v.: Inför Lionardos anlete. 17, 250
Valros, Fredrik:Från pressfronten i Sverige. 11, 147
Warburton, Th.: Norsk rundblick. 6, 81
--- Självbekännelser. 7–8, 105
--- Dialog kring en bok. 16, 230
--- Vilda västerns renässans. 18, 264
--- Teater. 18, 268; 20, 301; 21, 315
--- Monisten Lidman. 20, 298
Westerholm, Kurt: Teater. 1–2, 23; 5, 72; 15, 224; 16, 238; 20, 302
--- Om rättsordningens struktur. 3, 35
--- Om rättens ”giltighet”. 4, 49
--- K. J. Ståhlberg. 16, 227
--- I bokmarginalen. 18, 270, 272
Zilliacus, Henrik: Finland i Rom. 1–2, 3
--- Kunskap och bildning. 17, 243
--- Försummad forskargeneration. 19, 275
Zweygbergk, Ola: I bokmarginalen. 7–8, 109
--- Porträtt av Carl Hill. 15, 218
Åström, Sven-Erik: I bokmarginalen. 1–2, 21
Öhman, P. E.: Samefolkets religion. 19, 280
Österholm, John: Det nordiska rådet. 7–8, 91

B. Sakregister

Recenserade böcker

Allardt Ekelund, Karin (red.): Folkliv i finlandssvensk diktning. 15, 221
Ahtela, H.: Helena Schjerfbeck. 5, 65
Anderberg, Ad.: Carl Hill. 15, 218
Arnér, Sivar: Han – hon – ingen. 18, 266
Aurén, Sven: Mitt café i Paris. 1–2, 22
--- Annorlunda. 21, 318
Aymé, Marcel: Den klipske barberaren. 18, 271
Bergman, Sten: Vildar och paradisfåglar. 6, 87
Bengtsson, Frans G.: De långhåriga merovingerna. 18, 272
Blomberg, Erik: Ernst Josephson. 3, 34
Bondestam, Anna: Enskilt område. 19, 281
Browallius, Irja: Vänd ryggen åt Sivert. 1–2, 18
Burns, Frank: Paradis för oss. 19, 283
Camus, Albert: L’homme révolté. 3, 37
Chorell, Walentin: Sträv gryning. 17, 248
Colliander, Tito: Grekisk-ortodox tro och livssyn. 11, 157
Danielsson, Bengt: Den lyckliga ön. 6, 88
Diktonius, Elmer: Novembervår. 1–2, 20
Duverger, Maurice: L’influence des systèmes electoraux sur la vie politique. 6, 75
Edqvist, Dagmar: Penelope väntar inte. 1–2, 19
Edfelt, Johannes: Dikter I-III. 18, 261
--- Hemliga slagfält. 18, 263
Engström, T. A.: Buffalo vind. 19, 286
Euripides: Trojanskorna. Tolkning av Emil Zilliacus. 21, 312
Finlandssvenskt frisinne. 18, 259
Fogelklou, Emilia: Helgon och häxor. 20, 295
Fridegård, Jan: Lars Hård går vidare. 1–2, 18
--- Porten kallas trång. 19, 287
Genet, Jean: Tjuvens dagbok. 16, 230
Granfelt, O. Hj.: Friherre Rabbe Axel Wrede. 1–2, 21
Hagberg, Knut: Linneansk tradition. 9, 126
Hansen, Martin A.: Lögnaren. 10, 139
Heckscher, Eli F.: Studium och undervisning i ekonomisk historia. 1–2, 21
Hirn, Yrjö: De lagerkrönta skoplaggen. 1–2, 6
Hoel, Sigurd: Jag har blivit kär i en annan. 10, 140
Hollmerus, Viveca: Dagblind. 17, 250
Holmqvist, Bengt: Modern finlandssvensk litteratur. 3, 29
Houm, Philip: Norsk litteratur efter 1900. 6, 81
Howard, Peter: Världen återuppbyggd. 13, 199
Huldén, Evert: Hemgården och byn. 20, 300
Hälli, Matti: Aurinkoisia tarinoita. 11, 157
Jansson, J.-M.: Hans Kelsens statsteori mot bakgrunden av hans rättsfilosofiska åskådning. 3, 35; 4, 49
Jansson, Lars: En ring för mycket. 21, 317
Jensen, Erik Aalbaek: Daemningen. 12, 176
Johnson, Eyvind: Lägg undan solen. 3, 33
Jäntti, Y. A. – Haavio, Martti (red.): Suomen vuosi – Året runt i Finland. 11, 157
Jääskelänen, Lempi: Henkipatto. 11, 156
Jörgensen, Harald: Det moderne Finland. 20, 304
Kajava, Viljo: Vihreä kartta. 13, 186
Kallas, Aino: Rakkauden vangit. 11, 156
Kalliola, Reino: Suomen luonto vuodenaikojen vaihtelussa. 1–2, 23
Karsten, Rafael: Samefolkets religion. 19, 280
Kokko, Yrjö: Sångsvanens land. 6, 87
--- Sudenhampainen kaulanauha. 11, 155
Korpi-Anttila, Hannes: Värmlannin lauluja. 13, 186
Krokfors, Hjalmar: Kustland. 20, 299
Lahtinen, Osvi: Zum Aufbau der rechtlichen Grundlagen. 5, 67
la Mure, Pierre: Målaren på Moulin Rouge. 19, 284
Landström, Björn: Regina och Gullkronan. 6, 87
Leskinen, Lauri: Kirkkaus liki varjoa. 11, 154
Ley, Willy – Bonestell, Chesley: Rymdens erövring. 19, 286
Lidman, Sven: Gossen i grottan. 7–8, 104
--- Lågan och lindansaren. 20, 298
Lindström, Aune: Sisäkuva Alankomaiden taiteessa. 7–8, 109
Lounaja, Heikki: Lautta ohittaa kylän. 11, 154
Lundén, Ingegerd: För gitarrens skull. 21, 316
Luño Peña, Enrique: Derecho Natural. 14, 201
--- Historia de la Filosofia del Derecho. 14, 201
Lüchou, Nils: Rollerna talar. 1–2, 11
Löwenhjelm, Harriet: Brev och dikter. 20, 295
Manzoni, Alessandro: De trolovade. 6, 83
Meinander, Ragnar: Samhället vi lever i. 18, 270
Munsterhjelm, Ludvig: Fiskarglädje vid älv och sjö. 21, 317
Mårtenson, Gunnar: Åhmanska mordet. 18, 271
Nordgren, Aili: Brinn eld. 1–2, 20
Numers, Lorenz v.: Månen är en säl. 18, 271
Nummi, Lassi: Ristikot. 13, 186
Nya biologiska läroböcker. 17, 256
”Pieni kirjasto”. 17, 256
Prins Wilhelm: Episoder. 1–2, 22
--- (red.): Min bästa resa. 21, 317
Ringbom, Lars-Ivar: Graltempel und Paradies. 4, 44
Ruin, Hans: Drömskepp i torrdocka. 9, 121
Sandel, Cora: En blå soffa. 21, 314
Schück, H. (red.): Världslitteraturen II. 7–8, 110
Siippainen, Olavi: Tarinaniskijä. 11, 155
--- Ikuisilla niityillä. 11, 155
Sjögren, Peder: Damen. 19, 287
Sorvari, Vilho: Semiramis, Assyrian kuningatar. 11, 157
Svenska radiopjäser. 1951. 13, 191
Svensson, Sven: Den merkantila bakgrunden till Rysslands anfall på den livländska ordensstaten 1558. 17, 255
Törne, Bengt v.: Möten och hägringar. 1–2, 17
Unnerstad, Edith: Ensam hemma med Johnny. 10, 140
Waller, Sture M.: Åbomötet 1812 och de svenska krigsrustningarnas inställande. 7–8, 108
Wichman, Eva: Dikt i dag. 1–2, 19

Skönlitterära bidrag

Bergengruen, Werner: Duvan. Tolkning av Karin Mandelstam. 16, 235
Brecht, Bert: Tre sånger ur ”Den kaukasiska kritcirkeln”. Tolkning av Johannes Edfelt. 17, 254
Carlson, Stig: Två men aldrig tre. 6, 80
Carossa, Hans: Måne.
--- Otillgängligt tycktes berget. Tolkning av Johannes Edfelt. 13, 183
Carpelan, Bo: Två prosadikter. 11, 150
Droste-Hülshoff, Anette v.: Förälskad. Tolkning av Johannes Edfelt. 13, 183
Eich, Günther: Ögonblick i juni. Tolkning av Karin Mandelstam. 16, 235
Euripides: Körsång ur ”Trojanskorna”. Tolkning av Emil Zilliacus. 14, 195
Kihlman, Christer: Två dikter. 10, 137
Lehman, Wilhelm: Daphne. Tolkning av Karin Mandelstam. 16, 236
Mörne, Barbro: Namnlös ort. 1–2, 5
Nicholson, Norman: Ljuset. Tolkning av Th. Warburton. 4, 43
Nylund, Mauritz: Tornet. 20, 297
Schoultz, Solveig v.: Hotad sjukhuspark. 9, 115
Sigurjónsson, Jóhann: Jag hälsar -. Tolkning av Maj-Lis Holmberg. 12, 173
Steinar, Steinn: Vår. Tolkning av Maj-Lis Holmberg. 12, 173
Unnerstad, Edith: Gropen. 7–8, 103
Warburton, Th.: Anteckningar. 14, 197

Skönlitteratur och kulturhistoria

Finland i Rom. 1–2, 3–6
Om vår allmänna kitslighet. 3, 28–29
Yrjö Hirn. Några minnesord. 5, 59–61
Resa i österled. 11, 149–153
Vandalismens skugga över Strängnäs. 11, 159–160
Gymnasister och klassiker. 12. 163–165
Resa i österled, forts. från föregående nr. I. 11, 149-153
--- II. 12, 168–174
Strötankar kring det litterära läget i Tyskland. 14, 205–208
Dr Hornborg och R. L. Stevenson – Ett inlägg. 16, 237–238 + svar till Eric Olsoni. 16, 238
Kunskap och bildning. 17, 243–245
Om Agnes von Krusenstjerna – og mit bekendtskap med hende. 17, 245–248
Vilda västerns renässans. 18. 264–266
Trojanskorna av Euripides. 21, 312–314

Konst och teater

Rollerna talar. 1–2, 11–14
26 veckor på bio. 1–2, 15–17
Teater. 1–2. 23–24
Teater. 3, 40
Engelskt gästspel. 4, 54–56
Teater. 5, 72
Ett skådespelarjubileum. 6, 84–86
Teater. 6, 86–87
Edvard Munch på Ekely. 7–8. 95–98
Teater. 7–8. 106–108
Från läsekretsen. Modern konst. 7–8, 110–112
Eget och andras i Konsthallen. 9, 116–117
Teater. 9, 123–125
Wasa teater. 9, 127–128
Dagens konst. Konstvisiter. 10, 135–136
Teater. 10, 143
Teater. 11, 158–159
Filmer under vårsäsongen och sommaren. 13, 187–190
Om brutalitet. 15, 213–214
Porträtt av Carl Hill. 15, 218–221
Teater. 15, 223–224
Nonfigurativ bukett. 16, 228–230
Teater. 16, 238–239
Inför Lionardos anlete. 17, 250–253
Teater. 17, 255
Teater. 18, 267–270
Den friska grenen. 19, 277–280
Teater. 19, 285–286
Teater. 20, 300–304
Fornmexikansk konst. 21, 309–312
Trojanskorna av Euripides. 21, 312–314
Teater. 21, 315–316

Musik

Aktuellt musikaliskt. 5, 70–72
Musik. 10, 141–142
Parisiskt musikliv. 13, 184–186
Tankar om musikkritik. 14, 202–204

Filosofi och sociologi

Prelogisk reträtt. 9, 117–119
Samefolkets religion. 19, 280–281

Naturvetenskap

Våra landsmän i Kanada. 10, 138–139
Kroppens visdom I. 15, 214–218
Kroppens visdom II. 16, 232–234

Ekonomi och politik

Kommentar till ett tal. 3, 27–28
Internationellt i Geneve. 4, 52–54
Tankar kring Folktinget. 5, 63–65
Valsystemen och politiken. 6, 75–78
Frankrike på glid. 6, 78–80
Det nordiska rådet. 7–8, 91–92
Statsminister Kekkonen diskuterar norra Finlands framtid. 7–8, 92–95
Den inre kretsen inom Labourpartiet I. 7–8, 98–104
Den inre kretsen inom Labourpartiet II. 9, 119–121
Dr Kekkonen och norra Finlands framtid. 9, 125–126
Våren 1944. 10, 131–135
Statsminister Kekkonen och norra Finland. Fortsatt diskussion. 10, 143–144
Från pressfronten i Sverige. 11, 147–149
Hur skall bostäderna fördelas? 12, 175–176
Om politiska utnämningar. 13, 179–181
Sydafrikansk oro. 14, 196–197
Vår industris framtidsmöjligheter.15. 211–213
K. J. Ståhlberg. 16, 227–228
Finlandssvenskt frisinne. 18, 259–261
Försummad forskargeneration. 19, 275–277
Sveriges neutralitet. 19, 283–284
Vår jordbrukskris. 20, 291–293
Maktdelning och maktkoncentration. 21, 307–309

> Gå direkt till
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1953

Fyrtiosjätte årgången

R e d a k t i o n:
P. O. Barck, I. Hustich, Jan-Magnus Jansson, Bertel Kihlman, Nils Meinander, Eric Olsoni, Th. Warburton, G. H. v. Wright, Henrik ZilliacusA. Artiklar och recensioner

Alanen, Tirza: Hellaakoski och hans Gud. Från läsekretsen. 6, 95
Aminoff, Torsten G.: Karriär vid kommissariatet. 11, 168
Aspelin, Gunnar: Heresi. 12, 190
--- Arcus senilis. 15, 238
Barck, P. O.: Ofärdsårens eftermäle. 16, 243
--- Dikt och tidsbakgrund. 21, 323
Bergroth, Rolf: Wien på åtta dagar. 4, 56
--- Klaver och taktpinne. 8, 124
Bokmal: I bokmarginalen. 19, 303
Brotherus, Greta: Teater. 3, 41
Bruun, Kettil: Karelarnas anpassning och finlandssvenskarna. 8, 120
Bruun, Patrick: Den byråkratiska staten. 7, 99
Carlson, Stig: Pilen i det blå. 13, 200
Colliander, Tito: Kommentar till en traktat. 20, 311
Dickson, Walter: En diktanalys. 12, 181
Dufholm, Lars: Fjärde internationalen. 15, 227
Ekroth, Evert: Innehållet i SFV:s kalender. 5, 75
Ericsson, Christoffer H.: Vårt handelstonnage och dess utökning. 9, 131
Eriksson, Jerker A.: Om film och filmkritik. 16, 250
--- Charlie Chaplin – clown och människoskildrare. 18, 276
Forsblom, Enzio: Synpunkter på ett instrument. 6, 86
Frenckell, E-M v.: Florilegium Amicitiæ. 19, 296
Gadd, P.: I bokmarginalen: 21, 335
Gröndahl, Henry G.: Dualismen hos François Mauriac. 3, 36
--- Fransk teater. 11, 172
--- Henri Michaux, besvärjaren. 20, 308
Gulin, Åke: Den nya konstens källor. 1–2, 3
--- Björling, stilrevolutionären. 5, 69
--- Björling och realiteterna. 6, 89
--- Konst och kolportage. 10, 157
--- Målerisk resumé. 20, 313
Gunnarsson, Olafur: Laxness’ mest universale bog. 4, 52
--- David Stefansson, Islands störste nulevande lyriker. 10, 154
--- Islands störste humorist og stilkunstner. 14, 214
Haartman, Lars v.: Homosexualitetens orsaker. 9, 134
Hamberg, Lars: Teater. 3, 41; 5, 71; 9, 143; 11, 175; 13, 206; 17, 271; 19, 302
--- Teater som vetenskap. 8, 115
--- Tyska radiopjäser. 14, 220
Hindström, Björn: Den strukturella spänningen hos Graham Greene. 19, 292
Hirn, Hans: Karolinen Armfelt. 4, 55
Hornborg, Eirik: Till redaktionen. 13, 207
--- Replik till Th. Warburton. 15, 239
Hustich, I.: Replik [till Wallgren: Vår jordbrukskris]. 1–2, 27
--- Regeringsmödor. 13, 195
--- Replik [till J. O. Söderhjelm]. 14, 224
Jansson, J.-M.: Det brittiska rikets omvandling. 5, 72
--- Frankrike och EDC- fördraget. 20, 317
Kihlman, Bertel: Huxley, Hirn och djävlarna i Loudun 7, 106
--- Sally Salminens nya bok. 16, 252
--- Havet utan ände. 18, 284
--- Den förtrollade vägen. 21, 330
--- En novellsamling och fyra romaner. 21, 331
Kurtén, Björn: Den fula fisken och människans stamträd. 4, 51
Langenskjöld, Agnes: Stor lyrik. 21, 325
Malmström, S. R.: Eirik Hornborgs världshistoria. 1–2, 19
--- Stalingrad och Moskva. 9, 139
--- Skall en Hitlerlegend uppstå? 17, 263
Meinander, C. F.: Svaromål [med anledning av B. Olsoni: Våra postglaciära epoker]. 5, 74
Meinander, Nils: Over ævne. 3, 31
--- Det återuppvaknande Japan. 11, 163
--- Kostnadskrisen, regeringen och riksdagen. 12, 179
Olin, Ulla: Lyrisk förnyelse. 1–2, 16
--- Rabbe Enckells flyktingdrama. 9, 138
--- I bokmarginalen. 14, 221
Olsoni, Börje: I bokmarginalen. 4, 60; 17, 272; 19, 304; 20, 318
--- Våra postglaciära epoker. 5, 73
--- Floder, savann, urskog. 18, 282
Olsoni, Eric: Teater. 8, 127; 11, 174; 15, 237; 16, 255; 18, 286; 20, 315
--- I bokmarginalen: 21, 334
Olsson, Curt: Rättsvetenskapens mål och medel. 6, 79
Parland, Ralf: Mannen som gjorde decenniet. 17, 261
Pipping, Hugo E.: Om Eli F. Heckscher och hans verk. 1–2, 7.
Pontán, Einar: I bokmarginalen. 9, 143
Proteus: Från synfältet. 1–2, 28; 6, 96; 7, 112
Repo, Ville: En fattigdom, väldig och vid. 3, 34
Ruin, Hans: Dödens demokrati. 4, 47
Runeberg, Arne: Kristendom och kapitalism 1–2. 10, 147; 11, 166
Sandberg, Sven: Konsertöversikt. 17, 269; 18, 285; 19, 301; 20, 316; 21, 333
--- I bokmarginalen. 16, 256
Schauman, Henrik: I bokmarginalen. 3, 42
Schauman, Sigrid: Svar till Th. Warburton. 15, 239
Schoultz, Solveig v.: Nordnorsk bilderbok. 15, 234
 Schultén, Ingrid af: Resa med Graham Greene. 1–2, 20.
--- I bokmarginalen. 3, 42; 5, 76
Simons, Lennart: Solens energikälla funnen. 17, 265
Smeds, Helmer: Jordens växande befolkning. 13, 202
Stormbom, N.-B.: Ny finsk prosa I. 7, 109 II. 8, 122
Svedlin, Christel: I bokmarginalen. 12, 192
Söderhjelm, J. O.: ”Regeringsmödor”. 14, 222
Thomasson, Alf: Demokrati i praktiken. 1–2, 22
--- Gullbergs nya dikter. 10, 156
Thors, Carl-Eric: Kring två tiotalsförfattare. I – Ludvig Nordström. 21, 327
Tillander, Herbert: Om högädla stenar och pärlor. 1–2, 10
Törne, Bengt v.: Tonkonst i Paris 11, 170
--- Nyordning i Louvren I. 13, 198. II. 14, 218. III. 15, 232
--- En akt av Montherlant. 18, 279
Törne, Johan v.: I bokmarginalen. 3, 13
Törnudd, Allan: Återblick på stalinismen. 14, 212
Törnudd, Klaus: Spansk politik. 12, 183
Törnudd, Margit: Rumänska perspektiv. 16, 247
Verkko, Veli: Är finnarna halvprimitiva? 15, 229
Wahlund. P. E.: Poesi på rispapper. 14, 216
Wallgren, Göran: Vår jordbrukskris. 1–2, 24
Wallgren, Henrik: ”Lagen” om ytorna. 12, 187
Warburton, Th.: Teater. 4, 58; 6, 93; 7, 112; 9, 141; 17, 269; 18, 286; 19, 302
--- I bokmarginalen. 11, 175; 13, 206; 16, 256
--- [Replik till Eirik Hornborg och Sigrid Schauman]. 15, 240
--- En epiker formas. 16, 253
--- Årets nobelpris. 18, 275
--- Kulturliv och kulisser. 20, 307
--- Martinsons Cikada. 20, 312
Westerholm, Kurt: Frihet och jämlikhet. 6, 91
--- Finsk och finlandssvensk liberalism. 17, 260
Willner, Sven: En diktares väg. 8, 117
--- Lewi Pethrus, Sven Lidman och pingströrelsen. 10, 151
--- Hagar Olssons litteraturkritik. 17, 267
--- Två aforismsamlingar. 19, 298
--- I bokmarginalen. 21, 334
Wirtanen, Atos: Lysande diktanalys – men riktig? 13, 208
Wright, G. H. v.: Språkvetenskap, logik och filosofi. 5, 66
--- Språket som kalkyl. 6, 83
--- Logik och språkdräkt. 7, 101
Zilliacus, Henrik: Nya uppslag i högskolepolitiken. 5, 63
--- En kejsares minnen. 19, 300
Zweygbergk, Ola: Konstens pånyttfödelse. 3, 38

B. Sakregister

Recenserade böcker

Ahlberg, Alf: Augustinus – den första moderna människan. 3, 43
Alopaeus, Marianne: Utanför. 21, 333
Björling, Gunnar: Så fjärran skäller. 5, 69; 6, 89
--- Träd står i sina rader. 5, 69; 6, 89
Bruhn, Karl: Helsingfors-testet. 12, 192
Butler, J. A. V.: Människan under mikroskopet. 19, 304
Carpelan, Bo: Minus sju. 1–2, 6
Ehrström, Inga: Slocknad är elden. 20, 318
Enckell, Rabbe: Hekuba. 9, 138
--- Traktat. 19, 298
Fehrman, Carl: Diktaren och Döden. 4, 47
Florilegium Amicitiæ till Emil Zilliacus. 19, 296
Fridegård, Jan: Vägen heter smal. 21, 334
Gheerbrant, Alain: Expedition Sälla jaktmarker. 18, 282
Giaever, John – Schytt, Valter: Antarktisboken. 4, 60
Greene, Graham: Resa utan karta. 1–2, 20
Gullberg, Hjalmar: Dödsmask och lustgård. 10, 156
Harrer, Heinrich: Sju år i Tibet. 20, 318
Holappa, Pentti: Peikkokuninkaat. 8, 123
Hollingshead, A. B.: Tonåringar. 1–2, 22
Hornborg, Eirik: Karolinen Armfelt. 4, 55
--- Världshistorien från forntid till nutid. 1–2, 19
Hornborg, Harald: Ensam herre. 21, 332
Hoving, Victor: Vänner och böcker. 21, 335
Huber, Camilla: Min dag är ny. 14, 222
Huovinen, Veikko: Havukka-ahon ajattelija. 8, 122
Huxley, Aldous: The Devils of Loudun. 7, 106
Jansson, Jan-Magnus: Enskild. 1–2, 16
--- Frihet och jämlikhet. 6, 91
Joenpelto, Eeva: Johannes vain. 8, 123
Koestler, Arthur: Pil i det blå. 13, 200
Korhonen, Arvi: Eerikki Antinpoika. 11, 168
Korpela, Jorma: Tohtori Finckelman. 7, 111
Kurjensaari, Matti: Syntynyt Suomessa. 7, 110
Kåhre, Georg: Knut på fånglinan. 21, 331
Lagerkvist, Pär: Aftonland. 21, 325
Landström, Björn: Havet utan ände. 18, 284
Laxness, Halldor Kiljan: Gerpla. 4, 52
Lidman, Sara: Tjärdalen. 13, 206
Ljungdal, Arnold: Till mänska klarnad. 16, 256
Lo-Johansson, Ivar: Analfabeten. 16, 253
--- Gårdfarihandlaren. 16, 253
Malmberg, Bertil: Ett författarliv. 8, 117
--- Ett stycke väg. 8, 117
Malmström, Nicken: Fågelvägen. 19, 300
Martinson, Harry: Cikada. 20, 312
Montgomery, Arthur: Stalinismen. 14, 212
Namier, Lewis: In the Nazi Era. 3, 42
Numers, Lorenz v.: Basturesan. 21, 332
Nummi, Lassi: Ristikot. 8, 123
Olsson, Hagar: Tidiga fanfarer. 17, 267
Palmgren, Raoul: Den dubbelbottnade marxistiska estetiken. 11, 175
Paloheimo, Oiva: Ratsastus Eedeniin. 7, 110
Parland, Oscar: Den förtrollade vägen. 21, 330
Pekkanen, Toivo: Voittajat ja voitetut. 7, 109
Pethrus, Lewi: Den anständiga sanningen. 10, 151
Plievier, Theodor: Moskva. 9, 139
--- Stalingrad. 9, 139
Prins Wilhelm (red.): Min bästa resa II. 20, 318
Salminen, Sally: Prins Efflam. 16, 252
Sandelin, C. F.: Bland annat om Jeder. 21, 332
Sanmark, Kurt: Människans ansikte. 14, 222
Schildt, Göran: Daphne och Apollon. 3, 42
Schoultz, Solveig v.: Allt sker nu. 1–2, 18
Segerstam, Selim: Vår sångbok. 16, 256
Segerstråle, Sven (red.): Krisen och svaret. 5, 76
Steinby, Torsten – Tikkanen, Henrik: Romerska bilder. 9, 143
Stevenson, R. L.: Sjöresa på landbacken. 21, 334
Stiernstedt, Marika: Kring ett äktenskap. 21, 327
Tammelander, Marita: Ovisst mål. 14, 221
Tapio, Marko: Lasinen pyykkilauta. 8, 123
Tollet, Håkan: Motsols med Vespan. 17, 272
Waris, Heikki et al.: Siirtoväen sopeutuminen. 8, 120
Wik, Inga-Britt: Profil. 14, 222
Yourcenar, Marguerite: Kejsar Hadrianus minnen. 19, 300
Ölander, Dolly: Katalog över den svenska litteraturen i Finland… 1916–1925. 19, 303

Skönlitterära bidrag

Carpelan, Bo: Två dikter. 12, 185
--- Tre dikter. 19, 291
Dahl, Lars Hj.: Två dikter. 13, 201
Englund, Lars: Fyra japanska dikter i svensk tolkning. 8, 117
Garcia Lorca, F.: Gitarren. Tolkning av Barbro Mörne. 17, 259
Hellberg, Helle: Två dikter. 15, 235
Holmberg, Maj-Lis: 1953. 10, 153
Kivikk’aho, Eila: Nocturne. Sången till sommaren. Tolkning av Solveig v. Schoultz. 4, 50
Konow, Anna-Lisa v.: Cykelfärd i skogen. 1–2, 10
Lenau, Nikolaus: Fyra dikter. Tolkning av Estrid Tenggren 16, 245
Malmström, Nicken: Aforismer. 20, 310
Meriluoto, Aila: Den vadande flickan. Tolkning av Solveig v. Schoultz. 4, 50
Parland, Ralf: Dagsljus. 7, 105.
Stormbom, N.-B.: Två dikter. 5, 67
Wahlund, Per Erik: Fyra japanska tankadikter från 1100–talet. 14, 217
Williams, William Carlos: För att väcka en gammal dam. Tolkning av Johannes Edfelt. 9, 137
Zilliacus, Emil: Källan. 14, 211

Skönlitteratur och kulturhistoria

En fattigdom, väldig och vid. 3, 34–36
Dualismen hos François Mauriac. 3, 36–38
Björling, stilrevolutionären. 5, 69–71
Från läsekretsen + svaromål. 5, 73–76
Björling och realiteterna. 6, 89–91
Från läsekretsen. 6, 95–96
David Stefansson. Islands största nulevande lyriker. 10, 154–155
En diktanalys. 12, 181–183
Lysande diktanalys – men viktig?. 13, 208
Islands störste humorist og stilkunstner. 14, 214–216
Poesi på rispapper. 14, 216–218
Nordnorsk bilderbok. 15, 234–237
Mannen som gjorde decenniet. 17, 261–263
Hagar Olssons litteraturkritik. 17, 267–269
Årets nobelpris. 18, 275
Den strukturella spänningen hos Graham Greene. 19, 292–296
Kulturliv och kulisser. 20, 307–308
Florilegium Amicitiæ. 19, 296–298
Henri Michaux, besvärjaren. 20, 308–311
Kommentar till en traktat. 20, 311
Dikt och tidsbakgrund. 21, 323–325
Kring två tiotalsförfattare. I – Ludvig Nordström. 21, 327–330

Konst och teater

Den nya konstens källor. 1–2, 3–7
Teater. 3, 41–42
Teater. 4, 58–59
Teater. 5, 71–72
Teater. 6, 93–95
Teater. 7, 112
Teater som vetenskap. 8, 115–116
Teater. 8, 127–128
Teater. 9, 141–143
Konst och kolportage. 10, 157–160
Karriär vid kommissariatet. 11, 168–170
Fransk teater. 11, 172–174
Teater. 11, 174–175
Nyordning i Louvren I. 13, 198–200
Teater. 13, 206
Nyordning i Louvren II. 14, 218–220
Tyska radiopjäser. 14, 220–221
Nyordning i Louvren III. 15, 232–234
Teater. 15, 237–238
Om film och filmkritik. 16, 250–252
Teater. 16, 255–256
Teater. 17, 269–272
Charlie Chaplin – clown och människoskildrare. 18. 276–279
En akt av Montherlant. 18, 279–282
Teater. 18, 286–288
Teater. 19, 302–303
Målerisk resumé. 20, 313–315
Teater. 20, 315–316

Musik

Wien på åtta dagar. 4, 56–58
Synpunkter på ett instrument. 6, 86–89
Klaver och taktpinne. 8, 124–126
Tonkonst i Paris. 11, 170–172
Konsertöversikt 18, 285–286
--- 17, 269
--- 19, 301–302
--- 20, 316–317
--- 21, 333–334

Filosofi och sociologi

Språkvetenskap, logik och filosofi. 5, 66–69
Språket som kalkyl. 6, 83–86
Logik och språkdräkt. 7, 101–104
Karelarnas anpassning och finlandssvenskarna. 8, 120–122
Homosexualitetens orsaker. 9, 134–137
Kristendom och kapitalism. 10, 147–150
--- 11. 166–168
Är finnarna halvprimitiva? 15, 229–232

Naturvetenskap

Om högädla stenar och pärlor. 1–2, 10–15
Den fula fisken och människans stamträd. 4, 51–52
”Lagen” om ytorna. 12, 187–190
Solens energikälla funnen. 17, 265–267

Ekonomi och politik

Om Eli F. Heckscher och hans verk. 1–2, 7–10
Demokrati i praktiken. 1–2, 22–24
Vår jordbrukskris. 1–2, 24–26 + replik. 1–2, 27–28
Over ævne. 3, 31–34
Nya uppslag i högskolepolitiken. 5, 63–65
Fönster. Det brittiska rikets omvandling. 5, 72–73
Rättsvetenskapens mål och medel. 6, 79–83
Frihet och jämlikhet. 6, 91–93
Den byråkratiska staten. 7, 99–101
Vårt handelstonnage och dess utökning. 9, 131–134
Det återuppvaknade Japan. 11, 163–166
Kostnadskrisen, regeringen och riksdagen. 12, 179–180
Spansk politik. 12, 183–187
Regeringsmödor. 13, 195–197
Jordens växande befolkning. 13, 202–206
Fjärde internationalen. 15, 227–229
Ofärdsårens eftermäle. 16, 243–245
Rumänska perspektiv. 16, 247–250
Finsk och finlandssvensk liberalism. 17, 260–261
Skall en Hitlerlegend uppstå? 17, 263–265
Fönster. Frankrike och EDC-fördraget. 20, 317–318


> Gå direkt till
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1954

Fyrtiosjunde årgången

R e d a k t i o n:
P. O. Barck, I. Hustich, Jan-Magnus Jansson, Bertel Kihlman, Nils Meinander, Eric Olsoni, Th. Warburton, Kurt Westerholm, G. H. v. Wright, Henrik Zilliacus


A. Artiklar och recensioner

Allardt, Erik: Höger och vänster. 12, 177
Aminoff, C. G.: Ensio Hiitonens bok. 19, 299
Bandler, Vivica: Praktisk synpunkt på en teori. 9, 136
Barck, P. O.: Riksdagsvalet och Svenska folkpartiet. 6, 75
--- Neutralitet och propaganda. 17, 255
--- Guss Mattsson och Dagens Tidning. 19, 290
--- Från synfältet. 7, 108
Bolay, Karl-Heinz: ”Litteraturen i den aperspektiva världsbilden”. 12, 184
Bäckström, Lars: Metamorfosgruppen. 14, 219
Carlson, C. E.: Om glaskonstens material. 4, 47
Castrén, Gunnar: Emil Hasselblatt in memoriam. 19, 294
Chydenius, Johan: T. S. Eliot och medeltiden. 7, 92
--- I Pius XII:s Rom. 13, 195
--- Poeten Bo Setterlind. 16, 241
Cronström, Eige: [Kommentar till Kihlman: Litteraturen i verkligheten]. 10, 148
Donner, Jörn: Jordens brinnande hjärta. 7, 103
--- Ilja Ehrenburg och Sovjetromanen. 14, 217
--- [Kommentar till Kihlman: Litteraturen i verkligheten]. 10, 148
--- Att fostra teaterpublik. 11, 163
--- Påvarna i Rom. 15, 235
--- Förneka och bejaka. 17, 264
Dufholm, Lars: Rektorstalet och ungdomen. 15, 223
Elfving, Gustav: Språkets matematiska teori. 5, 61
Enckell, Rabbe: [Enkätsvar]. 10, 149
Enkvist, Terje: Hur vi kemiskt utnyttjar träet. 11, 160
Eriksson, Jerker A.: Shane, Kane och Brando. 17, 258
Fison, Peter: Den engelska romanen av i dag I. 21, 320
Fra Diavolo: Till sömnens försvar – och själens. 17, 267
Frater Candidus. Talita kumi. 16, 252
Groundstroem, Nils: Aino Kallas’ dagböcker. 1–2, 15
--- Finsk berättarkonst. 16, 245
Gröndahl, Henry G.: Henry de Montherlant. 7, 99
--- Edith Södergran på franska. 10, 153
Gunnarsson, Olafur: Frygtens tempel. 1–2, 17
Haartman, Lars von: Djurens ”språk”. 5, 65
Hagman, Bertil: I Brechts teaterverkstad. 19, 295
Hamberg, Lars: Teater 1–2, 22; 5, 71; 7, 106; 8, 123; 9, 139; 10, 155; 17, 266; 18, 282; 19, 298; 20, 314
--- Frank Jæger – den naturlige. 4, 51
--- Kritik av teaterkritik. 6, 77
Hewish, John: Litteraturkritik i England. 7, 97
Hiitonen, Ensio: Vem är subjektiv? 21, 329
Hindström, Björn: Dylan Thomas. 15, 229
Hornborg, Harald: Carl Olof Cronstedt i närbild. 16, 244
--- Renässans och rokoko. 21, 326
Hustich, Ilmari: Världens råvarutillgångar i dagens perspektiv. 1–2, 5
Jansson, Jan-Magnus: En diktares tillblivelse. 3, 33
--- Fönster. 6, 86; 19, 298
--- Göran Schildts ryska resa. 11, 167
--- Radikalismens dilemma. 16, 239
Karlsson, Ragni: Deckaren och litteraturen. 15, 232
Kihlman, Bertel: Två sjöromaner. 17, 263
--- Walentin Chorells nya roman. 19, 297
Kihlman, Christer: Litteraturen i verkligheten. 9, 128
Lindeberg, Leo: Runeberg och Ryssland I. 3, 30; II 5, 67
Malmström, S. R.: Casimir von Kothens kungstanke. 5, 70
--- Östersjön, Italien och världshaven. 18, 279
Meinander, Nils: Vad liberalismen kräver. 4, 43
--- Finlandssvenskarnas ödesfråga. 12, 175
Nordman, C. A.: ”Den indiska galenskapen”. 13, 192
Nordman, V. A.: En biografi över Napoleon I. 13, 201
Numelin, Ragnar: Vinet kring Wien. Rolf Lagerborg 80 år. 8, 116
--- 8 840 m. 13, 203
--- I bokmarginalen. 16, 250
Olin, Ulla: Med morgnars ögon – . 1–2, 12
--- Ny lyrik. 6, 79
--- I bokmarginalen. 7, 107
--- Frånvaro och närvaro i Barbro Mörnes lyrik. 17, 261
--- Verkligheter. 18, 280
--- Vidsyn, rannsakan, vindfäste. 21, 324
Olsoni, Börje: I bokmarginalen. 4, 55; 9, 140; 10, 156; 16, 251
Olsoni, Eric: Röster över vattnet. 3, 37
--- Österbottnisk resa. 5, 59
--- Teater. 11, 171; 16, 250
--- I egen sak, och andras. 14, 207
--- Från synfältet. 20, 316; 21, 330
Olsson, Hagar: Om att värna svenskheten. 3, 28
--- [Enkätsvar]. 10, 149
Palm, Göran: [Enkätsvar]. 10, 150
Pihlström, Bengt: [Kommentar till Kihlman: Litteraturen]. 10, 151
--- Den unga litteraturen. 13, 191
Rein, Carolus: Kommentar. 15, 234
--- Om det konstnärliga skapandet. 21, 323
Ringbom, Mårten: [Kommentar till Kihlman: Litteraturen]. 10, 152
Ruin, Hans: Romanens formvärld. 13, 199
Sanmark, Kurt: Aspekter. 18, 275
Schoultz, Solveig von: Nya landskap och människor I. 18, 272 II. 20, 305
 Simons, Lennart: Den kosmiska strålningens källa. 7, 101
--- Ett nytt grundämne. 9, 134
Tallqvist, J. O.: Var dröjer Mattsson-syntesen? 19, 288
Thomasson, Alf: Arvid Brenner. 6, 83
--- [Kommentar till Kihlman: Litteraturen]. 10, 152
Thors, Carl-Eric: Kring två tiotalsförfattare; II. Gustaf Hällström. 1–2, 19
Törne, Bengt von: En komedi av Marivaux. 1–2, 8
--- Angelo Poliziano. 10, 144
--- Poliziano, Medicéernas vän. 12, 180
Törne, Johan von: I bokmarginalen. 16, 251
Warburton, Thomas: Teater. 1–2, 22; 3, 39; 4, 53; 5, 71; 6, 86; 7, 106; 10, 155; 15, 236; 16, 249; 18, 281; 20, 313
--- I bokmarginalen. 4, 55
--- Boknytt från USA. 4, 56
--- Boknytt från England. 8, 124
--- En vandring i Timgad. 14, 214
--- Stockholmsporträtt. 16, 248
--- Från synfältet. 18, 284
--- Ett porträtt av vår modernism. 19, 287
--- Fönster. 20, 315
Westerholm, Kurt: ”Vår demokratis kris”. 1–2, 3
--- I bokmarginalen. 4, 54
--- Synpunkter på vår religionsfrihet I. 8, 111. II. 9, 131
--- Teater. 12, 187
--- Det rödgröna axiomet. 18, 271
--- Från synfältet. 18, 283
--- Grundlagsutskottet som konstitutionens väktare. 20, 309
Wik, Inga-Britt: I bokmarginalen. 17, 267
Willner, Sven: Karl Vennbergs dikter. 1–2, 21
--- Bonderomaner. 9, 137
--- Översättningar från finska. 12, 186
--- Walter Ljungquist. 15, 225
--- Knapphet och överflöd. 20, 311
--- I bokmarginalen. 21, 330
Wirtanen, Atos: Personlig poängtering. 8, 114
--- Några anmärkningar till Tito Collianders ”Farled”. 11, 169
--- En märklig studie i finländskt rättsväsen. 18, 277
--- Ett reflexionsdestillat. 21, 327
Wright, G. H. von: Tankens gryning. 8, 118
Zilliacus, Henrik: Kulturblommor på stenbunden mark. 3, 27
--- Reform med olustig bakgrund. 20, 303
Åström, Sven-Erik: Svenska folkpartiets kurs. 14, 210

B. Sakregister

Recenserade böcker

Acerbi, Guiseppe: Resa i Finland 1799. 9, 140
Ahlenius, Holger: Personligt. 1–2, 19
Aspenström, Werner: Hundarna. 20, 311
Barck, P. O.: Arvid Mörne och sekelskiftets Finland. 3, 33
Bengtsson, Frans G.: Den lustgård som jag minns. 4, 55
Björck, Staffan: Romanens formvärld. 13, 199
Björling, Gunnar: Som alla dar. 1–2, 12
--- Att i sitt öga. 21, 324
Brantôme: Högförnäma damer. 21, 326
Brecht, Bertolt: Teaterteori. 9, 136
Brenner, Arvid: Stranden mitt emot. 6, 83
Chorell, Walentin: Miriam. 19, 297
Colliander, Tito: Farled. 11, 169
Danielsson, Gudmundur: Musteri óttans. 1–2, 17
Dardel, Gustaf von: Lyckliga hov, stormiga år. 16, 251
Ehrenburg, Ilja: Den nionde vågen. 14, 217
Ekström, Per Olof: När någon älskar. 9, 139
Enckell, Rabbe: Skuggors lysen. 1–2, 13
Enehjelm, Helen af: Röster över vattnet. 3, 37
Fors, Hans: Samklang. 7, 107
Fridegård, Jan: Sommarorgel. 21, 330
Fries, Carl: Vägen till Rom. 10, 156
Gulin, Åke: Höståker. 18, 280
Gummerus, E. R.: Utdrag utan register. 21, 327
Gyldenstolpe, Greta och Nils: Orört land. 4, 55
Hammenhög, Waldemar: I en fransk småstad. 4, 55
Hiitonen, Ensio: Vääryyttä oikeuden valekaavussa. 18, 277
Hornborg; Eirik: Länder och hav. 18, 279
Hunt, Sir John: Erövringen av Mount Everest. 13, 204
Huldén, Evert: Utåt ljungen. 6, 82
Huovinen, Veikko: Konsta. 12, 186
Hustich, Ilmari: Finlands råvarutillgångar. 16, 251
Hybinette, Ulla: Färjan. 17, 267
Jansson, J-M: Grundlagsutskottets funktioner vid riksdagarna 1939–1952. 20, 309
Joenpelto, Eeva: Bara Johannes. 12, 186
--- Kivi palaa. 16, 247
Kallas, Aino: Päiväkirja I-II. 1–2, 15
Kihlman, Christer: Munkmonolog. 6, 82
Lagerborg, Rolf: Sanningen om Casimir von Kothen. 5, 70
Landström, Björn: Vägen till Vinland. 17, 263
Lidman, Sven: Mandoms möda. 16, 251
Lo-Johansson, Ivar: Stockholmaren. 16, 248
Lundkvist, Artur: Liv som gräs. 7, 103
Margareta av Navarra: Heptameron. 21, 326
Mitford, Nancy: Madame de Pompadour. 21, 327
Murray, W. H.: Kampen om Mount Everest. 13, 204
Mörne, Barbro: Namnlös ort. 17, 261
Mörne, Håkan: Havets bröd. 17, 263
Nylund, Mauritz: Om mörker är allt. 7, 107
Odelberg, Wilhelm: Viceamiral Carl Olof Cronstedt. 16, 244
Palomeri, R.: 30–luvun kuvat. 4, 54 (pseud.)
Parland, Ralf: Det blåser ur intet. 6, 79
Pihlström, Bengt: Askes. 7, 107
Rein, Carolus: Färd genom verkligheter. 18, 281
Salje, Sven Edvin: Den söker inte sitt. 9, 137
Sandelin, Peter: De lysande och de döda. 6, 83
Schildt, Göran: Tre veckor i Sovjet. 11, 167
Setterlind, Bo: Dikter från San Michele. 16, 242
--- Poeten och samhället. 16, 243
Sex unga lyriker. 14, 219
Smeds, Helmer: Vasatrakten. 9, 140
Stadius, Gunnar: Fem år i Afrika. 9, 140
Stenius, Erik: Tankens gryning. 8, 118
Stormbom, N.-B.: In memoriam. 6, 81
Södergran, Edith: Poèmes du pays qui n’est pas 10, 153
Tarlé, J. V.: Bonaparte. 13, 201
Torvalds, Ole: Strängar av aska. 21, 325
Waltari, Mika: Johannes Angelos. 16, 245
--- Kuun maisema. 16, 246
Warburton, Th.: Slagruta. 6, 81
Vennberg, Karl: Vårövning. 1–2, 21
--- Synfält. 17, 264
Wichmann, Margareth: Av förekommen anledning. 17, 267
Wigforss, Ernst: Minnen III. 16, 250
Wine, Maria: Stenarnas källa. 20, 312

Skönlitterära bidrag

Björling, Gunnar: O morgons dag. 14, 214
Colliander, Tito: Tankar om en valborgsmässokväll. 10, 143
Frost, Robert: En gammal mans vinternatt. Tolkning av Th. Warburton. 21, 319
Graves, Robert: Rhea. Tolkning av Th. Warburton. 7, 91
Hornborg, Eirik: Kontakt med världen. Ett memoarfragment. 14, 211
Kästner, Erich: Gammal kvinna på kyrkogården. Tolkning av Johannes Edfelt. 5, 70
Lesch, Margherita: Två dikter. 16, 243
Mörne, Barbro: Tre dikter. 10, 147
Nylund, Mauritz: Anemi. 4, 50
Parland, Ralf: Två dikter. 4, 46
--- Spelöppning. 9, 127
Schoultz, Solveig von: Förvandling. 11, 159
Tammelander, Marita: Två dikter. 13, 197
Tre dikter från Turkiet. Tolkning av Lasse Söderberg och Lütfi Özkök. 1–2, 9
Tuominen, Mirjam: Begynnelse och rörelse. 14, 213
Wik, Inga-Britt: Tre dikter. 20, 308
Wirtanen, Atos: Personlig poängtering. 8, 114

Skönlitteratur och kulturhistoria

Kring två tiotalsförfattare II. Gustaf Hellström. 1–2, 19–21
Kulturblommor på stenbunden mark. 3, 27–28
Om att värna svenskheten. 3, 28–30
Runeberg och Ryssland. 3, 30–33
--- II. 5, 67–69
Frank Jaeger – den naturlige. 4, 51–53
T. S. Eliot och medeltiden. 7, 92–96
Litteraturkritik i England. 7, 97–98
Personlig poängtering. 8, 114–115
Vinet kring Wien. Rolf Lagerborg 80 år. 8, 116–118
Litteraturen i verkligheten. Några kommentarer till Christer Kihlman. 10, 148–153
Edith Södergran på franska. 10, 153–154
Poliziano, medicéernas vän. 12, 180–184
Litteraturen i den aperspektiva världsbilden. 12, 184–186
Den unga litteraturen. 13, 191–192
I egen sak, och andras. 14, 207–210
Kontakt med världen. 14, 211–213
En vandring i Timgad. 14, 214–217
Metamorfosgruppen. 14, 219–220
Walter Ljungquist. 15, 225–229
Dylan Thomas. 15, 229–232
Deckaren och litteraturen. 15, 232–234
Kommentar. 15, 234–235
Nya landskap och människor. 18, 272–275
--- II. 20, 305-308
Aspekter. 18, 275–277
Ett porträtt av vår modernism. 19, 287–288
Var dröjer Mattsson-syntesen? 19, 288–289
Guss Matsson och Dagens tidning. 19, 290–294
Emil Hasselblatt in memoriam. 19, 294
Den engelska romanen av i dag. 21, 320–322
Om det konstnärliga skapandet. 21, 323–324

Konst och teater

En komedi av Marivaux. 1–2, 8–12
Teater. 1–2, 22–24
Teater. 3, 39–40
Om glaskonstens material. 4, 47–50
Teater. 4, 53–54
Österbottnisk resa. 5, 59–61
Teater. 5, 71–72
Kritik av teaterkritik. 6, 77–79
Teater. 6, 86–87
Henry de Motherlant. 7, 99–101
Teater. 7, 106–107
Teater. 8, 123–124
Praktisk synpunkt på en teori. 9, 136–137
Teater. 9, 139–140
Teater. 10, 155–156
Att fostra teaterpublik. 11, 163–167
Teater. 11, 171–172
Teater. 12, 187–188
I Pius XII:s Rom. 13, 195–199
Teater. 15, 236
Teater. 16, 249–250
Shane, Kane och Brando. 17, 258–261
Teater. 17, 266–267
Teater. 18, 281–283
I Brechts teaterverkstad. 19, 295–296
Teater. 19, 298
Teater. 20, 313–315

Filosofi och sociologi

Språkets matematiska teori. 5, 61–64
Synpunkter på vår religionsfrihet. 8, 111–114
--- II. 9, 131–134
Tankens gryning. 8, 118–123

Naturvetenskap

Djurens språk? 5, 65–67
Den kosmiska strålningens källa. 7, 101–103
Ett nytt grundämne. 9, 134–136
Hur vi kemiskt utnyttjar träet 11, 160–163

Ekonomi och politik

”Vår demokratis kris”. 1–2, 3–5
Världens råvarutillgångar i dagens perspektiv. 1–2, 5–8
Vad liberalismen kräver. 4, 43–45
Riksdagsvalet och Svenska folkpartiet. 6, 75–77
Finlandssvenskarnas ödesfråga. 12, 175–177
Höger och vänster. 12, 177–180
Svenska folkpartiets kurs. 14, 210–211
Rektorstalet och ungdomen. 15, 223–225
Radikalismens dilemma. 16, 239–241
Neutralitet och propaganda. 17, 255–257
Det rödgröna axiomet. 18, 271–272
En märklig studie i finländskt rättsväsen. 18, 277–279
Reform med olustig bakgrund. 20, 303–395
Grundlagsutskottet som konstitutionens väktare. 20, 309–311


> Gå direkt till
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1955

Fyrtioåttonde årgången

R e d a k t i o n:
P. O. Barck, I. Hustich, Jan-Magnus Jansson, Bertel Kihlman, Eric Olsoni, Th. Warburton, Kurt Westerholm, G. H. v. Wright, Henrik ZilliacusA. Artiklar och recensioner

Allardt Ekelund, Karin: Ett intressant bildverk. 6, 83
Aminoff, C. G.: Replik till dr Ensio Hiitonen. 1–2, 23
Barck, P. O.: Dagens Tidning än en gång. 3, 38
--- I vätebombens skugga. 6, 75
--- Ernst von Borns minnen. 7, 93
--- Kring en partidag. 12, 171
--- En Hemmer-monografi. 21, 327
Bergroth, Rolf: På tal om Mozarts brev. 17, 263
--- Musik. 17, 267
--- En Sibeliusbok. 21, 328
Berndtson, G., V.: Rasproblemet i Sydafrikanska Unionen I. 14, 207; II. 15, 226
Bäckström, Lars: Birger Sjöberg 1955. 9, 132
Carpelan, Bo: Dikt och verklighet. 17, 260
Chydenius, Johan: Paris, omodern storstad. 14, 210
--- En roman om Rom. 19, 290
Colliander, Tito: Självförhävelse och gudsefterföljelse I. 6, 80; II. 7, 95
Donner, Jörn: Nej, ingen vill dö. 10, 144.
--- Svar till G. Markio och Patrick Törnudd. 12, 184
Dufholm, Lars: Idépolitisk värdegemenskap. 15, 219
E. Crm: Hemliga skrifter. Från Läsekretsen. 16, 252
Ehrnrooth, Georg C.: [Insändare med anledning av recension av ”Höger om”]. 15, 231
Elfelt, Kjeld: En stund med Martin A. Hansen. 15, 222
Emanuelsson, Georg: Ragnar Jändel. 5, 67
Engström, Nils Göran: Skolreform – trots allt? 6, 77
Enkvist, Terje: Kolsyreassimilationen. 11, 164
Fison, Peter: Den engelska romanen av i dag II. 1–2, 11
--- Graham Greene. 18, 281
Fliflet, Albert Lange: Estisk kulturarbejde i eksil. 16, 245
Foerster, Svante: Cubansk poesi. 1–2, 14
Forselles, C-J. af: Ett bemötande i en nonfigurativ sak. 19, 297
G. M-z: [Insändare med anledning av recensionen av ”Höger-om”]. 15, 231
Goland, Erik: Stockholmsbrev. 3, 35; 8, 115
Gulin, Åke: Retrospektivt konstår. 3, 27
--- Replik och översikt. 12, 177
--- Höstens konstsäsong. 21, 322
Haartman, Lars v.: Biologi och livsåskådning. 1–2, 5
Hagman, Bertil: Teaterkvällar i London. 1–2, 18
--- Stockholmsbrev. 7, 102
--- Drottningholmsteater. 13, 199
Hamberg, Lars: Teater 1–2, 21; 3, 36–37; 5, 72; 6, 86; 7, 103; 8, 117; 16, 251; 17, 266; 21, 336
--- Skådespelaren och hans kolleger. 5, 63
--- Våra radioprogram. 12, 179
Hustich, I.: Politiker och presidentkandidater. 5, 59
--- Världen inför avspänning. 14, 203
--- Asiens renässans. 21, 319
Jansson, J.-M.: Den vanskliga friheten. 4, 43
--- Näbbar och klor. 16, 235
Karlsson, Ragni: Presentation av ”hjärntrust”. 18, 278
Kihlman, Bertel: En fängslande dagbok. 3, 34
--- Bornholm och Döderhamn. 19, 294
--- Ett hedbergskt marionettspel. 21, 336
Kruskopf, Erik: Nordström och nonfigurativismen. 16, 249
Lagerborg, Rolf: Okänt om Marika Stiernstedt. 10, 150
Laurén, Kristina: Historiekongress i Rom. 19, 295
Lilius, Carl-Gustaf: Konst – kunskap – kritik. 9, 127
--- Hyllning till Ezra Loomis Pound. 16, 237
Malmström, S. R.: Om diplomati. 4, 54
Markio, G.: Linje Warburton eller linje Donner? 12, 182
Mörne, Håkan: Resa bland Antillerna. 14, 212
Nordman, V. A.: Förebilden för alkemisten dr Martin Weis i Fältskärns berättelser. 16, 250
Numelin, Ragnar: I bokmarginalen. 1–2, 22; 6, 87; 14, 215
--- Nordafrikanska problem. 4, 46
--- Samhällsvetenskap. 11, 158
--- Urkultur. 20, 308
Olin, Ulla: Lyrik för alla. 5, 70
--- Rundts, Diktonius’ och Carpelans nya dikter. 8, 112
--- Rymd, slätt och människa I. 12, 175; II. 13, 194
Olsoni, Börje: I bokmarginalen. 3, 39; 10, 152; 21, 338
Olsoni, Eric: Litterärt bokslut. 1–2, 3
--- Från synfältet. 3, 40; 6, 88; 11, 168; 21, 338
--- Sanningens och frihetens talesman. 11, 155
--- I bokmarginalen. 16, 252; 17, 268
--- Teaterdebatt. 17, 255
--- Boksamlare i Stockholm. 20, 316
Olsson, Hagar: En markant scenpersonlighet. 4, 55
Ottelin, Olof: Kommentar till konstindustriutställningen 1955. 20, 312
Parland, Heidi: Övermaktens nederlag. 1–2, 20
--- I bokmarginalen. 3, 39; 8, 119; 17, 268; 18, 284
--- Mest om Calderon. 4, 53
--- Tasso på finska. 10, 149
--- Don Quijote och Sancho Panza. 13, 191
Parmet, Simon: Sibelius’ ställning i samtiden. 20, 303
Pihlström, Bengt: [Insändare med anledning av Jörn Donners artikel ”Nej, ingen vill dö”]. 12, 184
--- Ediths brev. 19, 292
Ringbom, Nils-Eric: Om konstnärliga formers lagbundenhet. 5, 61
Runeberg, C. M.: Arkeologernas himmelssända hjälpmedel. 21, 325
Runeberg, Gunilla: Konflikt och motivval hos Ernst Josephson. 18, 275
Russell, Bertrand: Steg mot freden. 13, 187
Sanmark, Kurt: Dikt och teori. 4, 49
Segerstråle, Sven: En geologs världsbild. 10, 147
Stenius, Erik: Albert Einstein. 9, 123
Stolpe, Sven: Nya svenska berättare. 21, 331
Törnudd, Margit: Resa till det inre. 3, 30
Törnudd, Patrik: Några reflexioner i anledning av J. Donners artikel ”Nej, ingen vill dö”. 12, 183
Ulfvens, Birger: Jordpolitiska perspektiv. 13, 197
Warburton, Thomas: Teater. 3, 37; 4, 56; 6, 85; 8, 117; 9, 134; 10, 152; 16, 251; 17, 265; 18, 283; 20, 314
--- Remarque, Mailer, Linna. 4, 52
--- Om litteraturförgiftning. 7, 91
--- Vid förnimmelsegränsen 9, 130
--- Civil insyn. 10, 139
--- [Replik till G. Markio]. 12, 184
--- Frankrikes nya prövosten. 17, 257
--- Översättarnas plikter och rättigheter. 18, 271
Westerholm, Kurt: Kring vår demokrati. 8, 108
--- Från synfältet. 13, 200
--- [Svar till Georg C. Ehrnrooth]. 15, 231
--- Kring Porkala och äganderätten. 19, 287
--- I bokmarginalen. 19, 298
--- ”Lögn och förbannad dikt”. 20, 306
Wik, Inga-Britt: I bokmarginalen. 1–2, 22
Willebrand, C. A. v.: I bokmarginalen. 14, 216
Willner, Sven: Lindegrens nya dikter. 3, 32
--- Fem rikssvenska lyriker. 7, 99
Wirtanen, Atos: Kierkegaard på svenska – ett tidens tecken? 8, 110
--- Tystnad, halvkvädna visor eller öppen debatt? 13, 195
--- Vid läsningen av En blå bok I. 15, 255. II. 16, 242
--- Halldór Kiljan Laxness. 18, 273
--- Stasministerns nationella linje. 20, 310
Wright, G. H. v.: Modern filosofi I 9, 124; II. 10, 140; III. 11, 160
Zilliacus, Henrik: Från forskningsfälten. 8, 116
Zweygbergk, Ola: En ny konstpublikation. 7, 98
Åström, Sven-Erik: Rättsordningens väktare. 8, 107

B. Sakregister

Recenserade böcker

Aurell, Tage: Viktor. 21, 332
Bergman, Sten: Stenålder och grön urskog. 6, 87
Bjerne, Ulla: Livet väntar dej. 19, 294
Born, Ernst von: Levnadsminnen. 7, 93
Calderon, Elämä on unta. 4, 53
Carpelan, Bo: Objekt för ord. 8, 114
Cervantes, Don Quijote. 13, 191
Chevallier, Gabriel: Den babyloniska skökan. 16, 252
Christoffersson, Birger: Resor i det sinnliga. 21, 333
Cousteau, J. Y.: Den tysta världen. 3, 39
Danielsson, Bengt: Work and Life of Raroia. 14, 215
Diktonius, Elmer: Ringar i stubben. 8, 113
Elmberg, John-Erik: Morgondagens öar. 6, 87
Eskola, Pentti: Maailmankuvaa etsimässä. 10, 147
Forssell, Lars: F. C. Tietjens. 7, 100
Fridegård, Jan: Lyktgubbarna. 21, 335
Gedda, Bertil: Människornas dag. 7, 101
Greene, Graham: Loser Takes All. 18, 281
Hamberg, Lars: Kaos bli spöke. 1–2, 22
Hedberg, Olle: Dockan dansar klockan slår. 21, 336
Hirn, Marta: Runeberg i bild. 6, 83
Holappa, Pentti: Yksinäiset. 8, 119
Hollmerus, Viveca: Ingenmanstid. 5, 71
Hornborg, Eirik: När riket sprängdes. 21, 330
Huie, William Bradford: The Execution of Private Slovik. 10, 144
Huldén, Evert: Ådror i sten. 5, 70
Höger-om. 13, 200
Isaksson, Folke: Det gröna året. 7, 100
Jakobson, Max: Diplomaattien talvisota. 19, 300
Kekkonen, Urho: Maan puolesta. 20, 310
Key-Åberg, Sandro: Bittergök. 7, 101
Kierkegaard, Sören: Skrifter i urval I. 8, 110
Koppers, Wilhelm: Urmänniskan och hennes världsbild. 20, 308
Koskenniemi, V. A.: Elokuisia ajatuksia. 3, 39
Krarup Nielsen, Aage: Merdaka. 6, 88
Kristiansen, Gunnar: Framtidslandet Kanada. 6, 88
Lagercrantz, Olof: Dagbok. 3, 34
Leigh Fermor, Patrick: De resandes träd. 14, 213
Lie, Trygve: Sju år för freden. 1–2, 22
Linna, Väinö: Tuntematon sotilas. 4, 52
Lindegren, Erik: Vinteroffer. 3, 32
Martinson, Moa: Kvinnorna på Kummelsjö. 21, 335
Meidän maa. 10, 152
Mesnet, Marie-Beatrice: Graham Greene and the Heart of the Matter. 18, 282
Mikkola, Eino: Isokrates. 8, 116
Nilsson Piraten, Fritiof: Vänner emellan. 21, 334
Nisser, Peter: Vredens födelse. 21, 333
Numelin, Ragnar: Diplomati. 4, 54
Nyman, Valdemar: Åland, midsommarstångens land. 17, 268
Olsson, Hagar: Ediths brev. 19, 292
Paetau, Kurt: Havslöparen. 5, 71
Panova, Vera: Vuodenajat. 18, 284
Papen, Franz von: Muistelmia. 19, 298
Parmet, Simon: Sibelius symfonier. 21, 238
Pieni kirjasto. 4, 53
Post, Laurens van der: Ansiktet vid elden. Flamingofjädern, I skuggan av ett galler, Vågspel i det inre. 3, 30
Pusjkin, A.: Kaptenens dotter. 8, 119
Renvall, Viola: Osynlig närhet. 5, 70
Rundt, Joel: Under dessa skyar. 8, 112
Salminen, Johannes: Jarl Hemmer. 21, 328
Schoultz, Solveig von.: Ansa och samvetet. 1–2, 20
Sirén, Olle: Skilsmässan från Sverige. 21, 330
Sjöberg, Birger: Syntaxupproret. 9, 132
Stenius, Göran: Klockorna i Rom. 19, 290
Ström, Johanne (pseud.): Kvinnan och skuggan. 8, 119
Su Hua: Melodier från fordom. 17, 268
Suomen taide. Vuosikirja 1953–1954. 7, 98
Tasso, Torquato: Vapautettu Jerusalem. 10, 149
Thesleff, Holger: Studies on Intensification in Early and Classical Greek. 8, 116
Tigerstedt, Örnulf: Ön i havet. 19, 294
Trotzig, Birgitta: Bilder. 7, 101
Tuominen, Mirjam: Monokord, Tema med variationer. Under jorden sjönk. 9, 130
Vaara, Elina: Sadunkertoja. 18, 284
Westman, Rolf: Plutarch gegen Kolotes. 8, 117
Wichman, Eva: De levande. 5, 72
Wright, G. H. von: Tanke och förkunnelse. 6, 80; 7, 95

Skönlitterära bidrag

Björling, Gunnar: Tre dikter. 12, 173
Lindgren, Sören: En dikt. 1–2, 10
Mörne, Barbro: Två dikter. 14, 206
Neruda, Pablo: Två dikter. Tolkning av Jörn Donner. 5, 66
Nylund, Mauritz: Två dikter. 9, 129
Rein, Carolus: Det vandrar en glans genom skogen. 10, 143
Salminen, Sally: Två dikter. 17, 262
Schoultz, Solveig v.: Vinden. 13, 190
Stevens, Wallace: Två dikter i tolkning av Bo Carpelan. 16, 243
Tuominen, Mirjam: Resignation. 15, 222
Whitman, Walt: Ur ”Sången om mig själv”. Tolkning av Eric Olsoni. 12, 174

Skönlitteratur och kulturhistoria

Litterärt bokslut. 1–2, 3–4
Den engelska romanen av i dag II. 1–2, 11–14
Cubansk poesi. 1–2, 14–18
Stockholmsbrev. 3, 35; 8, 115-116; 7, 102-103
Dagens Tidning än en gång. 3, 38–39
Dikt och teori. 4, 49–51
Ragnar Jändel. 5, 67–70
Lyrik för alla. 5, 70–72
Om litteraturförgiftning. 7, 91–93
Konst – kunskap – kritik. 9, 127–130
Okänt om Marika Stiernstedt. 10, 150–152
Rymd, slätt och människa I. 12, 175–176
--- II. 13, 194–195
Replik och översikt. 12, 177–179
Våra radioprogram 12, 179–182
Linje Warburton eller linje Donner? 12, 182–184
Paris, omodern storstad. 14, 210–212
Resa bland Antillerna. 14, 212–215
En stund med Martin A. Hansen. 15, 222–224
Vid läsningen av En blå bok I. 15, 225–226
--- II. 16, 242–245
Hyllning till Ezra Loomis Pound. 16, 237–242
Estisk kulturarbeide i eksil. 16, 245–248
Förebilden till alkemisten dr Martin Weis i Fältskärns berättelser. 16, 250–251
Dikt och verklighet. 17, 260–262
Översättarnas plikter och rättigheter. 18,271–273
Halldór Kiljan Laxness. 18, 273–275
Presentation av ”Hjärntrust”. 18, 278–281
Historikerkongress i Rom. 19, 295–296
Lögn och förbannad dikt. 20, 306–308

Konst och teater

Teaterkvällar i London. 1–2, 18–20
Teater. 1–2, 20–22
Retrospektivt konstår. 1–2, 27–29
Teater. 3, 36–37
Teater. 4, 55–56
Skådespelaren och hans kolleger. 5, 63–66
Teater. 5, 72
Teater. 6, 85–87
Teater. 7, 103–104
Teater. 8, 117–118
Teater. 9, 134–135
Teater. 10, 152
Drottningholmsteater. 13, 199–200
Nordström och nonfigurativismen. 16, 249–250
Teater. 16, 251–252
Teaterdebatt. 17, 255–257
Teater. 17, 265–267
Konflikt och motivval hos Ernst Josephson. 18, 275–277
Teater. 18, 283–284
Ett bemötande i en nonfigurativ sak. 19, 297–298
Kommentar till konstindustriutställningen 1955. 20, 312–314
Teater. 20, 314–316
Höstens konstsäsong. 21, 322–325
Teater. 21, 336–338

Musik

Om konstnärliga formers lagbundenhet. 5, 61–63
På tal om Mozarts brev. 17, 263–265
Musik. 17, 267–268
Sibelius’ ställning i samtiden. 20, 303–306
En Sibeliusbok. 21, 328

Filosofi och sociologi

Biologi och livsåskådning. 1–2, 5–10
Självförhävelse och gudsefterföljelse I. 6, 80–83
--- II. 7, 95–97
Från forskningsfälten. 8, 116–117
Modern filosofi I. 9, 124–127
--- II. 10, 140–143
--- III. 11, 160–163
Samhällsvetenskap. 11, 158–160

Naturvetenskap

Albert Einstein. 9, 123–124
En geologs världsbild. 10, 147–149
Kolsyreassimilation. 11, 164–167
Arkeologernas himmelssända hjälpmedel. 21, 325–326

Ekonomi och politik

Den vanskliga friheten. 4, 43–46
Nordafrikanska problem. 4, 46–49
Politiker och presidentkandidater. 5, 59–61
I vätebombens skugga. 6, 75–77
Skolreform trots allt. 6, 77–80
Rättsordningens väktare. 8, 107–108
Kring vår demokrati. 8, 108–110
Civil insyn. 10, 139–140
Sanningens och frihetens talesman. 11, 155–157
Kring en partidag. 12, 171–173
Steg mot freden. 13, 187–190
Tystnad, halvkvädna visor eller öppen debatt. 13, 195–197
Jordpolitiska perspektiv. 13, 197–199
Världen inför avspänning. 14, 203–205
Rasproblemet i sydafrikanska regionen I. 14, 207–210
--- II. 15, 226–230
Idépolitisk värdegemenskap. 15, 219–221
Näbbar och klor.16, 235–237
Frankrikes nya prövosten. 17, 257–259
Kring Porkala och äganderättem. 19, 287–289
Asiens renässans. 21, 319–321

> Gå direkt till
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1956

Fyrtionionde årgången

R e d a k t i o n:
P. O. Barck, I. Hustich, Jan-Magnus Jansson, Bertel Kihlman, C.-F. Meinander, Eric Olsoni, Th. Warburton, Kurt Westerholm, G. H. v. Wright, Henrik Zilliacus


A. Artiklar och recensioner

Ahlbäck, Olav: Vården av vårt talspråk. 1–2, 10
Allardt Ekelund, Karin: Dikt och tanke. 14, 197
Aminoff, T. G.: Söka konstruktiv linje. 6–7, 79
--- Svar på kommentar. 10, 143
Andersson, Otto: Randanmärkningar till en recension. 19, 282
Barck, P. O.: Svensk partipolitik i Finland. 10, 131
--- Vi och världen. 13, 171
--- Tidningar och tidningsägare. 18, 254
--- Från synfältet. 11–12, 167; 13, 183; 17, 248; 19, 283
Bolay, K.-H.: Meditation över en dikt av Ralf Parland. 21, 322
Bondestam, Anna: Österbottnisk kvartett. 6–7, 90
Bruun, Kettil: Radiokritiken och Hbl. 8, 102
Bruun, Patrick: Tidningsägare och pressfrihet. 19, 282
Böhm, Anton: Johannes Edfelts tyska tolkningar. 15, 208
Carlson, Stig: Birger Sjöbergs ”Ålandsfrågan”. 14, 191
Castrén, Gunnar: Fritänkeriet i adertonhundratalets Finland. 16, 223
Donner, Jörn: Neruda och Den stora oceanen. 8, 105
--- Ansvarets börda. 11–12, 154
Dufholm, Lars: Två svenska linjer. 14, 187
---De två svenska linjerna. 15, 205
Edelman, Nils: Malmfynd i tidningarna. 1–2, 22
Enckell, Mikael: Nattens skogar. 16, 228
--- Det visuellas återkomst. 20, 293
--- och Eriksson, J. A.: Dialog kring en karikatyr. 6–7, 83
Enckell, Rabbe: Nätet. 21, 313
Enehjelm, Helen af: Den kinesiska utställningen. 16, 226
Ericsson, Christoffer H.: Waltari och etruskerna. 5, 67
Gadd, P. E.: I bokmarginalen. 19, 283
Groundstroem, Nils: Jungfrun som gick på vatten. 15, 214
Groundstroem, Viggo: Schildt i Egypten. 21, 315
Gröndahl, Henry G.: Vandringar i Palais-Royal. 11–12, 156
Gulin, Åke: En konstepok blir till. 9, 117
Haartman, Lars von: En biolog vid landsvägskanten. 1–2, 18
Hagman, Bertil: Kvällar på nya Burgtheater. 4, 54
--- En musikalisk kröningsfest i Wien. 5, 69
Hamberg, Lars: Några synpunkter på det tragiska. 3, 34
--- Har essäkonsten en framtid hos oss? 5, 64
--- Den gamla damen och våra ideal. 17, 245
--- H. C. Branners vandring längs floden. 20, 297
--- Teater. 1–2, 24; 3, 40; 5, 71; 6–7, 94; 16, 230; 19, 279; 21, 319
Heikel, A.: Om hälsa och arbetsanpassning. 10, 141
Hirn, Sven: Herkules i Karelen. 11–12, 148
Hollmerus, Viveca: De lagerkrönta. 19, 273
Hustich, Ilmari: Den stora strejken. 8, 99
--- Händelserna i Östeuropa. 18, 251
Jansson, J.-M.: Social och estetisk radikalism. 1–2, 3
--- Mellan drabbningarna. 3, 27
--- Politisk geografi. 10, 140
--- Moral och politik. 19, 267
Kihlman, Bertel: Småfolk i Österbotten och i Nyland. 20, 296
--- Inför dödens spegel. 21, 317
--- I bokmarginalen. 11–12, 166
Kihlman, Christer: Syskon till det bestående. 6–7, 93
Klingmann, Guenter: Epikern Hans Henny Jahnn. 4, 48
Korsbäck, Verner: Söka konstruktiv linje. 6–7, 80
Kruskopf, Erik: Bert Brecht instruerar. 14, 193
--- Om form och innehåll i nutida konst. 19, 271
Lagerborg, Rolf: Den ”italienska Sappho”. 1–2, 16
Lindeberg, Leo: Omvärderingar i sovjetlitteraturen. 13, 180
Meinander, C. F.: Om kulturfloran. 4, 43
--- Pernå sockens historia. 11–12, 162
--- Ett besök hos ryska arkeologer. 15, 212
Mörne, Gudrun: Söka konstruktiv linje. 6–7, 82
Nordling, C. O.: Kilroy i Kensington. 1–2, 11
Numelin, Ragnar: Arabländer och arabförbund. 6–7, 75
--- Den vita kontinenten. 10, 138
--- Allianser i sydöst. 11–12, 151
--- I bokmarginalen. 4, 56; 11–12, 166; 15, 216; 16, 232; 20, 300
Olsoni, Börje: I bokmarginalen. 5, 72; 6–7, 96; 11–12, 165
Olsoni, Eric:Allt för alla eller – ingenting. 9, 115
--- I bokmarginalen. 15, 215; 21, 322
--- Från synfältet. 4, 56
Paillard, Jean: Begreppet ”sanning” i Hagar Olssons ”Själarnas ansikten”. 3, 30
Parland, Heidi: Vattendikt. 9, 124
--- En tidlös realist. 18, 262
--- Den milde Jimenez. 21, 318
--- I bokmarginalen. 13, 182
Parmet, Simon: Mozartjubileet 1756–1956. 1–2, 6
--- En bok om Israel. 6–7, 86
--- Sibeliana I. 17, 240; II. 19, 275; III. 21, 309
Pihlström, Bengt: Erik Anders och Jörn Donner. 1–2, 19
Pipping, Hugo E.: Finlands minnesvärda män och kvinnor. 1–2, 14
Rein, Carolus: Du går de ord. 3, 38
Rostbøll, Erik: Samvär med Paul la Cour. 16, 219
Sandelin, Peter: Dikter om vinden och tiden. 18, 261
--- Kuktur och ursprunglighet. 20, 299
--- I bokmarginalen. 17, 247
Sorainen, Kalle: Hjalmar Bergman och filosofien. 4, 50
Stolpe, Sven: Albert Camus och ”vår tids hjälte”. 21, 307
Thölix, Birger: Operation Uppbrott. 8, 108
Törnqvist, Arne: Musica divina och Musica humana. 9, 121
Warburton, Th.: Författaren och ”det andra yrket”. 15, 203
--- Om saltet mister sin sälta. 21, 303
--- Teater. 1–2, 23; 3, 39; 8, 111; 9, 125; 16, 231; 18, 263; 19, 281; 21, 321
--- Från synfältet. 3, 40; 21, 323
Westerholm, Kurt: Servitude et grandeur militaire. 1–2, 21
--- Valet och tidsperspektivet. 5, 59
--- Kommentar till kommentarer. 9, 125
--- Finlands väg. 14, 199
--- Väst-tyskland i blickpunkten:
--- Konstitutionella problem. 17, 235
--- Inrikespolitiska perspektiv. 18, 257
--- Mellan stormakterna. 20, 289
--- Den tyska återföreningstanken. 21, 304
Willner, Sven: Gunnar Ekelöfs Strountes. 14, 196
Wirtanen, Atos: Om naturvetenskaplig och politisk metodik. 11–12, 159
Wright, G. H. von: En modern Lucretius. 13, 173
Zweygbergk, Ola: Två konstpublikationer. 8, 110
--- Konstpsykologi och konstfilosofi. 10, 135
Åström, Sven-Erik: En stor bok om en liten stad. 3, 37

B. Sakregister

Recenserade böcker

Andersson, Otto: Jean Sibelius i Amerika. 17, 240
Antell, Kurt: Pernå sockens historia I. 11–12, 162
Barnes, Djuna: Nattens skogar. 16, 228
Björling, Gunnar: Du går de ord. 3, 38
Bolinder, Gustaf: Kaktusstäppens ryttare. 4, 56
Branner, H. C.: Vandring längs floden. 20, 297
Cederlöf, Johannes: Ekenäs stads historia II. 3, 37
Cleve, Anders: Dagen. 8, 108
--- Det bara ansiktet. 20, 299
Danielsson, Bengt: Bumerang. 20, 300
Donner, Jörn: Jag, Erik Anders. 1–2, 19
Edfelt, Johannes: Under Saturnus. 21, 317
Ekelöf, Gunnar: Strountes. 14, 196
Ekman, Karl: Jean Sibelius och hans verk. 19, 275
Festskrift till Hans Ruin. 11–12, 167
Fors, Hans: Blå infart. 6–7, 92
Frenckell-Thesleff, Greta von: ”Den italienska Sappho”. 1–2, 16
Fries, Carl (red.): Djurhistorier. 11–12, 165
Gulin, Åke: Bildvävnad. 20, 299
Gustafsson, Åke: Åsnans död. 1–2, 18
Hagberg, Knut: Kung Davids arv. 11–12, 167
Hamrin, Agne: Murslev och svärd. 6–7, 86
Heikinheimo, Ilmari: Suomen elämänkerrasto. 1–2, 14
Holmdahl, Sten och Brita: Med Viking över de sju haven. 11–12, 166
Howart, David: Nio liv. 11–12, 166
Huldén, Evert: Nörråkers. 6–7, 91
Hustich, I.: Världen av idag. 10, 140
Högnäs, Kurt: Början till liv. 8, 109
Högnäs, Sven-Olof: På sidan om. 6–7, 92
Jahnn, Hans Henny: Fluss ohne Ufer. 4, 48
Jern, Elly: Tillförsikt. 8, 109
Jiménez, Juan Ramon: Silver och jar. 21, 318
Joenpelto, Eeva: Neito kulkee vetten päällä. 15, 214
Juva, Mikko: Suomen sivistyneistö uskonnollisen vapaamielisyyden murroksessa 1848–1869. 16, 223
--- Rajuilman alla. 16, 223
Juvonen, Helvi: Kalliopohja. 13, 183
Järner, V. V.: Torget. 20, 297
Kaila, Eino: Terminalkausalität in der Atomdynamik. 13, 175
Kurjensaari, Matti: Suuntana suomalainen. 14, 199
Lidman, Sara: Hjortronlandet. 11–12, 166
Lind, Ernst: Fågellivet vid Hovran. 11–12, 167
Lindholm, Disa: Fragment. 17, 247
Mörne, Håkan: Aftonsolens länder. 21, 322
Neruda, Pablo: Den stora oceanen. 8, 105
Ottoson, Lars-Henrik: Mara Moja. 5, 72
Paetau, Kurt: Klocka av glas. 17, 247
Parland, Ralf: Eolita. 18, 261
Pavese, Cesare: Il mestiere di vivere. 11–12, 154
--- I slutningen af august. 11–12, 154
Pelican Book of English Prose, The. 15, 216
Penguin Book of English Verse, The. 15, 216
Post, Laurens van der: Afrikas mörka öga. 15, 216
Påwals, Per-Hakon: Glas emellan. 8, 109
Raittila, Anna Maija: Päivänvarjopuu.13, 182
Rein, Carolus: Syskon till ingen. 6–7, 93
Rekola, Mirkka: Vedessä palaa. 13, 183
Saelen, Frithiof: Shetlands-Larsen. 5, 72
Sandman, Irmelin: Trollsång. 8, 109
Sanmark, Kurt: Vind av stoft. 8, 108
Schildt, Göran: Solbåten. 21, 315
Schindler, John A.: How to live 365 days a year. 10, 141
Schoultz, Solveig von: Nätet. 21, 313
Schulman, Hugo: Minnen från fälttåget i Turkiet åren 1877–78. 19, 283
Šolohov, Mihail: Hiljaa virtaa Don. 18, 262
Stürmer, Wava: Bevingad vardag. 8, 108
Suomen Taide. Vuosikirja 1954–1955. 8, 110
Suomen taiteilijoita. 8, 110
Sörlin, Anton: Jorden och livet. 11–12, 166
Tanner, Väinö: Itsenäisen Suomen arkea. 14, 199
Tawaststjerna, Erik: Sibeliuksen pianosävellykset. 21, 309
Tideström, Gunnar – Tarschys, Bernhard (red.): Dikt och tanke I-III. 14, 197
Tynni, Aale: Kootut runot. 9, 124
--- Vieraana Vihreällä saarella. 11–12, 167
Ullman, James Ramsey: Son av Mount Everest. 16, 232
Vaara, Elina: Salaisuuksien talo. 13, 183
Waltari, Mika: Turms, kuolematon. 5, 67
Viljanen, Lauri: Hansikas. 13, 183
Virkki, Laura: Koko päivän on satanut. 13, 182
Wrede, Johan: 330 dagar. 1–2, 21
Ågren, Gösta: Kraft och tanke. 8, 108
--- Jordlös bonde. 20, 296
Ågren, Leo: Motsols. 6–7, 91

Skönlitterära bidrag

Hölderlin, Friedrich: Fem dikter. Tolkning av Mirjam Tuominen. 20, 287
Kihlman, Christer: Till de förgjorda i Ungern. 19, 270
Lindgren, Sören: Igenkännandets vår. 9, 121
Lybeck, Sebastian: Stenar. 17, 240
Parland, Heli: Två dikter. 10, 137
Parland, Ralf: Höstligt motiv 1956. 18, 256
Påwals, Per-Hakon: Två olyriska dikter. 1–2, 9
Rein, Carolus: En vintersaga. 5, 63
--- När stjärnan brinner brant. 14, 195
Schoultz, Solveig von: Vassrugg. 11–12, 147
Sjöberg, Birger: Ålandsfrågan. 14, 190
Torvalds, Ole: Två dikter. 15, 207
Tuominen, Mirjam: Varken vit eller röd. 4, 47
--- Fragment. 8, 103
Whitman, Walt: Ur ”Sång om mig själv”. Tolkning av Eric Olsoni. 13, 179

Skönlitteratur och kulturhistoria

Social och estetisk radikalism. 1–2, 3–6
Vården av vårt talspråk. 1–2, 10–11
Kilroy i Kensington. 1–2, 11–14
Malmfynd i tidningarna. 1–2, 22–23
Begreppet ”sanning” i Hagar Olssons Själarnas ansikte. 3, 30–33
Om kulturfloran. 4, 43–47
Har essäkonsten en framtid hos oss? 5, 64–66
Dialog kring en karikatyr. 6–7, 83–86
Radiokritiken och Hbl. 8, 102
Allt för alla eller – ingenting. 9, 115–117
Herkules i Karelen. 11–12, 148–151
Vandringar i Palais-Royal. 11–12, 156–159
Pernå sockens historia. 11–12, 162–163
Omvärderingar i Sovjetlitteraturen. 13, 180–182
Birger Sjöbergs ”Ålandsfrågan”. 14, 191–192
Författaren och ”det andra yrket”. 15, 203–205
Johannes Edfelts tyska tolkningar. 15, 208–211
Tidningar och tidningsägare. 18, 254–255
Samvär med Paul la Cour. 16, 219–223
De lagerkrönta. 19, 273–275
Albert Camus och ”Vår tids hjälte”. 21, 307–308

Konst och teater

Teater. 1–2, 23–24
Några synpunkter på det tragiska. 3, 34–36
Teater. 3, 39–40
Kvällar på Burgtheater. 4, 54–56
Teater. 5, 71–72
Teater. 6–7, 94–96
Teater. 8, 111–112
En konstepok blir till. 9, 117–120
Teater. 9, 125
Teater, 11–12. 163–165
Bert Brecht instruerar. 14, 193–195
Den kinesiska utställningen. 16, 226–228
Teater. 16, 230–232
Den gamla damen och våra ideal. 17 245–247
Teater. 18, 263–264
Om form och innhåll i nutida konst. 19, 271–273
Teater. 19, 279–281
Det visuellas återkomst. 20, 293–295
Teater. 21, 319–321

Musik

Mozartjubileet 1756–1956. 1–2, 6–9
En musikalisk kröningsfest i Wien. 5, 69–70
Musica divina och Musica humana. 9, 121–123

Filosofi och sociologi

Hjalmar Bergman och filosofien. 4, 50–53
Konstpsykologi och konstfilosofi. 10, 135–138
Ett besök hos ryska arkeologer. 15, 212–214

Naturvetenskap

En modern Lucretius. 13, 173–179

Ekonomi och politik

Mellan drabbningarna. 3, 27–30
Valet och tidsperspektivet. 5, 59–62
Arabländer och arabförbund. 6–7, 75–79
Söka konstruktiv linje. 6–7, 79–83
Den stora strejken. 8, 99–101
Kommentar till kommentarer. 9, 125–128
Svensk partipolitik i Finland. 10, 131–134
Den vita kontinenten. 10, 138–139
Allianser i sydöst. 11–12, 151–154
Om naturvetenskaplig och politisk metodik. 11–12, 159–162
Vi och världen. 13, 171–173
Porkala och Törngren. 13, 183–184
Två svenska linjer. 14, 187–190
De två svenska linjerna. 15, 205–206
Väst-tyskland i blickpunkten I. Konstitutionella problem. 17, 235–239
Händelserna i Östeuropa. 18, 251–254
Väst-tyskland i blickpunkten II. Inrikespolitiska perspektiv. 18, 257–261
Moral och politik. 19, 267–269
Väst-tyskland i blickpunkten III. Mellan stormakterna. 20, 289–293
Om saltet mister sin sälta. 21, 203
Väst-tyskland i blickpunkten IV. Den tyska återföreningstanken. 21, 304–306


> Gå direkt till
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1957

Femtionde årgången

R e d a k t i o n:
P. O. Barck, I. Hustich, Jan-Magnus Jansson, Bertel Kihlman, C.-F. Meinander, Eric Olsoni, Th. Warburton, Kurt Westerholm, G. H. v. Wright, Henrik Zilliacus


A. Artiklar och recensioner

Aronen, Irmeli: Femtio års paus. 8, 110
Barck, Katarina: Vetorätten i FN. 17, 251
Barck, P. O.: Våra utrikespolitiska affärer. 19, 275
--- Från synfältet. 16, 239
Bergroth, Rolf: En fråga om resurser. 9, 129
Carlson, Stig: Halldór Laxness’ rena ton. 20, 300
Carpelan, Bo: Öronlånarna. 7, 103
Cederlöf, Egil: Musikutredningen dröjer. 8, 110
Donner, Jörn: Socialhistoria? 1–2, 17
Ekelund, Erik: Litterär skandinavism. 18, 269
Ekroos, Thorsten: Från läsekretsen. 7, 104
Enckell, Mikael: Ett filmkritiskt uppdrag. 6, 83
--- Sodom och Gomorra. 18, 263
Enehjelm, Helen af: En ny kinesisk diktarbiogafi. 11, 166
--- En oförglömlig dikt. 19, 278
Groundstroem, Viggo: Mera gammal musik! 9, 131
--- Daphnes sista resa. 21, 318
Gulin, Åke: Två konstböcker. 3, 37
--- Konståret 1956. 4, 52
--- Bland annat om konst. 13, 194
--- Den utdömda stafflikonsten. 20, 295
--- Höstens inhemska konst. 21, 314
--- Inblick i det väsentliga. 21, 317
Haartman, Lars v.: Det naturliga urvalets makt och vanmakt. 10, 143
Hagelstam, Magnus: Ett betänkligt svenskhetsprogram. 12, 183
Hamberg, Lars: Kvinnogestalter i Chorells dramatik. 7, 100
--- Färingen Jörgen-Franz Jacobsen. 13, 191
--- Teater. 1–2, 20; 3, 40; 6, 88; 8, 118; 12, 181; 14–15, 220; 17, 254; 18, 271; 21, 326
Hedberg, K. G.: Musikkritikens ställning. 8, 111
Heinesen, William: Færøsk ånd i ældre tid. 1–2, 10
--- Færøsk digtning og ånd i dag. 5, 68
Hirn, Hans: Nationell romantik och historisk forskning. 13, 198
Hornborg, Eirik: Folkstam och ideologi. 17, 249
Hornborg, Harald: Vasa Rediviva. 8, 114
Hustich, I.: Europas Förenta Stater. 7, 91
--- Nordkalotten. 19, 281
Jansson, Jan-Magnus: Soini contra Paasikivi. 4, 48
--- Litteratur och icke-litteratur. 17, 243
--- Replik [till Törnudd, Allan: Politik och moral]. 1–2, 19
Järner, V. V.: Teatern och teaterförfattaren. 9, 123
Kihlman, Bertel: Miriam på nytt. 1–2, 13
--- Symbolisk cirkus. 14–15, 215
--- Anna Bondestams roman. 17, 252
--- Moget – och omoget. 19, 284
--- En kraftfull historisk roman. 21, 320
Koskull, Walter v.: Den förträfflige landshövdingen. 12, 179
Krook, Hans: Linné och växtsystematiken. 10, 148
Kruskopf, Erik: I bokmarginalen. 10, 151
Kurtén, Björn: Hybridmänniskorna från Palestina. 10, 146
Langenskiöld, Agnes: Bortom Delphi och Golgata. 3, 33
Lindeberg, Leo: Nyorientering i Sovjetlitteraturen. 12, 175
Meinander, Nils: Den nya liberalismen. 6, 79
--- Europa vid frihandelns tröskel. 21, 307
Nordfors, Kurt: Musikkritiken i skottlinjen. 6, 75
Nordling, C. O.: Ett sociologiskt bedrägeri. 11, 161
Numelin, Ragnar: Modern religionsetnologi. 5, 63
--- Från Guernica till Suez. 11, 164
--- En vetenskapens vandringsman. 12, 177
--- Hovmakt, bondemakt, trävarumakt. 14–15, 216
--- Politisk samtidshistoria. 21, 323
Nyberg, Paul: Var Runeberg ett slags kulturpersonlighet? 12, 182
Olsoni, Börje: Något om vår ornitologiska litteratur. 10, 150
--- I bokmarginalen. 1–2, 21; 5, 72; 8, 119; 10, 152; 13, 200; 20, 301
Olsoni, Eric: Engelska intryck. 13, 188
--- Från synfältet. 1–2, 23; 14–15, 222
--- Teater. 8, 119
Parland, Heidi: Där gudarna kämpar förgäves. 1–2, 14
--- Mannens flykt – och kvinnans. 7, 98
--- En ny Faust. 13, 199
--- En faderstrotsare. 14–15, 218
--- Homeros, lätt justerad. 16, 237
--- Diktare i sitt landskap. 21, 321
--- I bokmarginalen. 5, 71; 8, 120; 10, 152
Parmet, Simon: Musikdebatten. 7, 103
--- Jean Sibelius in memoriam. 16, 227
--- Den åttonde symfonins gåta. 17, 246; II. 18, 260
Pipping, Hugo E.: Böckernas öden. 16, 235
Pontán, Einar: Postea laude recens. 1–2, 16
Rehbinder, Bengt: Företagsamhet och skatter. 3, 30
Rein, Carolus: Björling-analyser. 18, 268
--- Stadier av självförverkligande. 19, 286
--- I bokmarginalen. 21, 328
Runeberg, C. M.: Krimkriget i bild. 8, 116
Sandelin, Peter: I bokmarginalen. 4, 56
Sanmark, Kurt: Vägen till försoning. 9, 132
Schoultz, Solveig v.: I bokmarginalen. 18, 272
Stolpe, Sven: Diktaren Överland. 6, 86
--- Anteckningar om Heidenstam. 9, 126
--- Sigrid Undsets sista bok. 13, 196
--- Fenomenet Dag Hammarskjöld. 14–15, 213
Tollet, C. G.: Några devalveringsperspektiv. 16, 229
Törnudd, Allan: Politik och moral. 1–2, 18
--- Från läsekretsen. 3, 40
Törnudd, Klaus: Nationalism och neutralism i Latinamerika. 21, 311
Uthorn, Nils: Ni, du, min herre. 14–15, 221
Warburton, Th.: Ett enkelt, stort, ett alltihopa. 3, 35
--- De voro ett lysande följe. 8, 117
--- Algeriet idag. 14–15, 211
--- Mästare och epigoner. 16, 228
--- Tryckfriheten ringaktas. 18, 259
--- ILJ och hans kamrater. 21, 319
--- Från synfältet. 18, 272; 19, 288
--- Teater. 1–2, 20; 4, 55; 5, 71; 6, 87; 9, 136; 10, 150; 14–15, 220; 17, 255; 19, 287; 20, 301; 21, 325
Westerholm, Kurt: J. K. Paasikivis linje. 1–2, 3
--- Nationell självprövning. 20, 291
--- Från synfältet. 1–2, 22; 11, 168; 12, 183; 17, 256
Willebrand, C.-A. v.: Musikupplysning. 8, 112
--- Kafkas romaner – icke-autentiska? 16, 238
Wirtanen, Atos: Strindberg och Siri von Essen: sista ordet? 3, 39
--- Märkliga politiska minnen. 7, 94
--- Bertrand Russells testamente. 9, 134
--- En vetenskaplig uppgörelse. 20, 298
Wright, G. H. v.: Kunskapens träd. I. 4, 43; II. 5, 59
Zilliacus, Henrik: Högkonjunktur för etruskerna. 1–2, 6
Zilliacus, Laurin: Kashir – bakgrunden och förspelet. 10, 139
--- Vad sker och kan ske i Kashmir? 11, 158
--- En intervju med Nehru. 14–15, 206
--- Nehrus nya giv. 16, 332
Ölander, Ragnar: Realiteter kring televisionen. 3, 27
--- Fredrik Valros, det fria ordets förkämpe. 12, 172

B. Sakregister

Recenserade böcker

Anderson, Ivar: Arvid Lindman och hans tid. 20, 302
Bergmark, Matts: Lust och lidande. 20, 301
Berliat, Paul: Vilddjur i insekthamn. 13, 200
Björling, Gunnar: Du jord du dag. 18, 268
Bokvännernas bok. 16, 235
Bondestam, Anna: Vägen till staden. 17, 252
Born, Heidi v.: Leken är förbi. 18, 272
Calderón: Livet är en dröm. 5, 71
Chorell, Walentin: Främlingen. 1–2, 13
--- Åtta radiopjäser Haman. 7, 100
--- Tre skådespel. 7, 100
Christensen, Chr. A. R. – Lorents, Yngve: Världen i går och i dag. 11, 164; 21, 323
Cicognani, Bruno: Jag, Konungen. 14–15, 218
Colliander, Tito: Samtal med smärtan. 9, 132
Dahl, Hjalmar: Finlands svenskar. 8, 117
Dickson, Walter: En livslivets diktare. 3, 35
Djilas, Milovan: Den nya klassen. 20, 298
Donner, Jörn: Bordet. 19, 284
Endre Nemes. 3, 38
Enehjelm, Helen af: Den älskades anlete. 21, 317
Geyer, Horst: Om dumheten. 1–2, 14
Goethe, J. W. v.: Faust. 13, 199
Hagberg, Knut: Carl Linnaeus. 20, 302
Heikkilä, Lasse: Carmen. 8, 120
Heyerdahl, Thor: Aku-aku. 20, 303
Highet, Gilbert: Poets in a Landscape. 21, 321
Hirn, Hans: Anders de Bruce 1723–1787. 12, 179
Hirn, Marta: Från Bomarsund till Sveaborg. 8, 116
Homeros: Odyssén. 16, 237
Hoving, Victor: Vasa 1852–1952. 8, 114
Hubendick, Bengt: Klot, vatten och liv. 5, 72
Hultkrantz, Åke (red.): Primitiv religion och magi. 5, 65
Huovinen, Veikko: Rauhanpiippu. 10, 152
Johnscher, Hermine: En sällsam stad. 20, 302
Kampen, Anthony van: Det otillgängliga hjärtat. 1–2, 22
Kardiner, Abram: Sexualitet och moral. 7, 98
Kihlman, Gunilla: Annandag. 21, 328
Lagerkvist, Pär: Sibyllan. 3, 33
Laxness, Halldór K.: Tidens gång i backstugan. 20, 300
Lo-Johansson, Ivar: Författaren. 21, 319
Lundin, C. Leonard: Finland in the Second World War. 14–15, 203
Lybeck, Sebastian: Fågel över sju floder. 19, 286
Malmström, Nicken: Gryning och obelisk. 19, 286
[Christian] Molbechs brevveksling. 18, 269
Mustelin, Olof: Studier i finländsk historieforskning 1809–1865. 13, 198
Mörne, Barbro: Skymningsrummet. 4, 56
Neergaard, Paul – Stage, Mads: Vår gröna jord. 20, 302
Niiniluoto, Yrjö: Mitä on olla suomalainen. 20, 291
Nothin, Torsten: De som länkat landets öden. 14–15, 216
Nyman, Olle: Högern och kungamakten 1911–14. 14–15, 216
Olsson, Jan Olof: Årsklass 39. 1–2, 17
Paasikivi, J. K.: Paasikiven linja. 1–2, 3
Parland, Ralf: Hem till sitt hav. 19, 284
Petersen, Vilh. Bjerke: Konkret konst. 3, 37
Pipping, Inge: Skärgårdsliv och skepparhistorier. 8, 119
Roberts, Cecil: Paradisets port. 10, 152
Russell, Bertrand: Möte med minnen. 9, 134
Sandelin, Peter: Etyder. 19, 286
Sandell, Tom: Ägg och nejlika. 21, 328
Sandqvist, Rolf: Taskspelaren. 14–15, 215
Schildt, Göran: Ikaros’ hav. 21, 318
Schück, Henrik m.fl: Rom, en vandring genom seklerna II. 1–2, 16
Smirnoff, Karin: Så var det i verkligheten. 3, 39
Snellman, Kaj Olof: Dikter. 21, 328
Soini, Yrjö: Dömda – för vad? 4, 48
Sundgren, Tatiana: Blyerts-dagrar. 21, 328
Suuri lintukirja. 10, 150
Tuominen, Arvo: Sirpin ja vasaran tie. 7, 94
--- Kremlin kellot. 7, 94
Undset, Sigrid: Katarina av Siena. 13, 196
Uyttersprot, H.: Eine Neue Ordnung der Werke Kafkas? 16, 238
Waley, Arthur: Yuan Mei, Eighteenth Century Chinese Poet. 11, 166
Willis, W.: Ödet var mig nådigt. 10, 152
Villius, Hans: Kassettbrevens gåta. 5, 71
Åberg, Alf: Skottland. 5, 71
Ågren, Leo: Kungsådern. 21, 320
Öberg, Torgny: I Stora Murens skugga. 13, 200
Österbottnisk årsbok. 1953–1955. 1–2, 21
Överland, Arnulf: Sverdet bak døren. 6, 86

Skönlitterära bidrag

Carlson, Stig: Juno talar till Jupiter i hans frånvaro. 10, 142
Huldén, Lars: Tre dikter. 18, 267
Jiménez, Juan Ramón: Tre dikter. Tolkning av Lasse Söderberg. 1–2, 9
Krolow, Karl: Två dikter. Tolkning av Johannes Edfelt. 4, 51
Kunnas, Kirsi: Tre dikter vid havet. Tolkning av Solveig von Schoultz. 8, 113
Lindgren, Sören: Dafne. 5, 67
Lybeck, Sebastian: Cirkus. 21, 310
Prince, F. T.: Badande soldater. Tolkning av Helen af Enehjelm. 19, 279
Påwals, Per-Hakon: Två dikter. 3, 32
Renvall, Viola: När jag var liten. 13, 187
Sandman, Irmelin: Tre dikter. 6, 82
Åstrand, Bertil: Går sommar över havet. 12, 171

Skönlitteratur och kulturhistoria

Högkonjunktur för etruskerna. 1–2, 6–9
Færøsk ånd i ældre tid. 1–2, 10–13
--- i dag. 5, 68–70
Anteckningar om Heidenstam. 9, 126–128
Vårens död. 11, 155–158
Nyorientering i sovjetlitteraturen. 12, 175–177
Var Runeberg ett slags kulturpersonlighet? 12, 182–183
Engelska intryck. 13, 188–191
Färingen Jörgen-Franz Jacobsen. 13, 191–194
Ni, du, min herre. 14–15, 221–222
Mästare och epigoner. 16, 228–229
Litteratur och icke-litteratur. 17, 243–245
Sodom och Gomorra. 18, 263–267
En oförglömlig dikt. 19, 278–280

Konst och teater

Teater. 1–2, 20–21
Konståret 1956. 4, 52–54
Teater. 4, 55
Teater, 5, 71
Ett filmkritiskt uppdrag. 6, 83–85
Teater. 6, 87–88
Teater. 8, 118–119
Teater och teaterförfattaren. 9, 123–125
Teater. 9, 136
Teater. 10, 151
Teater. 12, 181–182
Bland annat om konst. 13, 194–196
Teater. 14–15. 220–221
Teater. 17, 254–256
Teater. 18, 271–272
Teater. 19, 287
Den utdömda stafflikonsten. 20, 295–298
Teater. 20, 301
Höstens inhemska konst. 21, 314–316
Teater. 21, 325–327

Musik

Musikkritiken i skottlinjen. 6, 75–78
Musikdebatten. 7, 103
Öronlånarna. 7, 103–104
Reflexioner om vårt musikliv. 8, 110–112
Mera om musiklivet. 9, 124–131
Mera gammal musik! 9, 131–132
Jean Sibelius in memoriam. 16, 227
Den åttonde symfonins gåta. 17, 246–248
--- 18, 260–262

Filosofi och sociologi

Kunskapens träd I. 4, 43–47
--- II. 5, 59–62
Modern religionsetnologi. 5, 63–66
Ett sociologiskt bedrägeri. 11, 161–164
En vetenskapens vandringsman. 12, 177–179
Folkstam eller ideologi. 14–15, 209–211
Folkstam och ideologi. 17, 249–250

Naturvetenskap

Det naturliga urvalets makt och vanmakt. 10, 143–145
Hybridmänniskorna från Palestina. 10, 146–147
Linné och växtsystematiken. 10, 148–150
Något om vår ornitologiska litteratur.10, 150–151

Ekonomi och politik

J. K. Paasikivis linje. 1–2, 3–5
Politik och moral + replik. 1–2, 18–19
Realiteter kring televisionen. 3, 27–29
Företagsamhet och skatter. 3, 30–32
Den nyaste liberalismen. 6, 79–82
Europas förenta stater. 7, 91–94
Högskoleplaneringen. 8, 107–109
Kashmir – bakgrunden och förspelet. 10, 139–142
Vad sker och vad kan ske i Kashmir? 11, 158–161
Fredrik Valros. Det fria ordets förkämpe. 12, 172–175
Statsbesök, fredspolitik och vätebomber. 12, 183
Ett betänkligt svenskhetsprogram. 12, 183–184
Krigspolitiken under debatt. 14–15, 203–206
En intervju med Nehru. 14–15. 206–208
Algeriet i dag. 14–15, 211–213
Fenomenet Dag Hammarskjöld. 14–15, 213–215
Några devalveringsperspektiv. 16, 229–231
Nehrus nya giv. 16, 232–235
Vetorätten i FN. 17, 251–252
Tryckfriheten ringaktas. 18, 259–260
Våra utrikespolitiska affärer. 19, 275–277
Nordkalotten 19, 281–283
Nationell självprövning. 20, 291–295
Europa vid frihandelns tröskel. 21, 307–309
Nationalism och neutralism i Latinamerika. 21, 311–314


> Gå direkt till
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1958

Femtioförsta årgången

R e d a k t i o n:
Erik Allardt, P. O. Barck, I. Hustich, Jan-Magnus Jansson, Bertel Kihlman, C. F. Meinander, Eric Olsoni, Th. Warburton, Kurt Westerholm, G. H. v. Wright, Henrik Zilliacus


A. Artiklar, recensioner, kommentarer

Allardt, Erik: Sociologen och de små grupperna. 8, 123
--- Socialhistorikernas Helsingfors. 17, 263
Andersen, Lars: Ensidig tryckfrihet. (Från läsekretsen).
Barck, Katarina: Vreda unga män. 4, 64
--- Radion och politiken. 8, 126
Barck, P. O.: Från synfältet. 4, 68; 8, 132
--- Året 1918. 11, 167
--- Lundin än en gång. 12–13, 202
Bendz, Gerhard: Behöver Lagerlöfs Homerosöversättning revideras? 3, 50
Berefelt, Gunnar: Den objektiverade känslan. 17, 257
Carlson, Stig: Norska poeter. 4, 218
--- I barndomslandet. 17, 265
Castrén, Gunnar: Sigurd Frosterus som litteraturkritiker. 1–2, 8
Cavefors, Bo: Ny kinesisk litteratur. 11, 179
Chydenius, Johan: Traditionen i svensk litteratur. 16, 240
Danielsson, Bengt: Min egen och andras ackulturationsprocess. 12–13, 188
Enehjelm, Helen af: Räddad från glömskan. 7, 111
Fors, Hans: Om människovarats gåtfullhet. 20, 312
Granit, Ragnar: Vad neurofysiologer gör. 4, 59
Gröndahl, Henry G.: Symbolismen hos Emile Zola. 15, 226
Gulin, Åke: Försenad rapport. 15, 232
--- Solveig von Schoultz nya bok. 19, 295
Gästrin, Jan: Richard Malmberg som biografiskt objekt. 7, 113
Halsti, Wolf H.: Vårt militärpolitiska läge. 5, 71
Hamberg, Lars: Teater. 3, 52; 4, 65; 5, 83; 6, 98; 7, 115; 15, 233; 16, 250; 17, 266; 19, 299; 20, 315; 21, 330
--- Framåt marsch för finsk dramatik. 11, 175
--- Brev till Frank Jaeger. 20, 310
--- I ångestens harnesk. 21, 323
Hollmerus, Viveca: En dam utan nåd. 20, 309
Honkasalo, Brynolf: ”Sexualmoraliska tankar”. 9, 148
Hornborg, Eirik: Från en kulturtidskrifts kampår. 1–2, 11
--- Historiens söndertrampade allmänning. (Från läsekretsen). 6, 98
--- Litterär påverkan. 17, 260
Hornborg, Harald: Ett akademiskt jubileum. 12–13, 200
Hustich, I.: Finlands politiska läge. 1–2, 3
--- [Replik till Y. Schartau]. 5, 84
--- Finlands tre ansikten. 21, 319
Jansson, Jan-Magnus: Finlands östpolitik. 14, 207
--- Finlands utrikespolitik och försvaret. 15, 223
Kihlman, Bertel: Stimulerande essäistik. 16, 247
--- Miriam vet vad hon vill. 17, 262
--- Klen romanpristävling. 18, 282
--- Ungdomliga noveller. 19, 297
--- Muntra memoarer. 21, 326
--- Tryggt och otryggt. 21, 327
Kihlman, Christer: Diktaren och vår tid. 10, 151
Koskull, Walter v.: Den vite generalen. 1–2, 27
Kruskopf, Erik: Tidsperspektiv på konsten. 3, 45
--- Fem sekler fransk konst. 19, 293
Lagercrantz, Eliel: Kalevaladikt i utvecklingspsykologisk tolkning. 19, 289
Leppo, Matti: Var vår devalvering och dess ”eftervård” rationellt planerade? 7, 108
Marcussen, Ove: Kaj Munck som polemiker. 4, 62
Moring, Olof: [Från läsekretsen]. 7, 116
Nikander, Bo: [Från läsekretsen]. 6, 99
Nordling, C. O.: Sociologerna och begreppet vetenskap. 15, 234
Numelin, Ragnar: Ett forskarporträtt. 1–2, 30
--- Indonesisk oro. 6, 88
--- Handstilens psykologi. 14, 213
--- Handstilens symbolik. 16, 243
Oker-Blom, Nils: Virussjukdomarnas spridningsmekanism. 6, 90
Olsoni, Börje: I bokmarginalen. 6, 100; 15, 236; 21, 331
Olsoni, Eric: Bokdiskussionen. 3, 39
--- Teater. 1–2, 32
--- Från synfältet. 1–2, 3; 21, 332
--- Stevenson och ”Skattkammarön”. 18, 275
Olsoni, Kristin: I bokmarginalen. 21, 331
Palmén, Erik: Kan vi ändra på väder och klimat? 10, 155
Parland, Heidi: Homeros – Lagerlöf – Bendz. 5, 83
--- Kinesiskt. 6,93
--- Ensamhet och humor. 8, 130
--- Några finska poeter. 9, 146
--- De profundis. 15, 231
--- En lyrikskatt. 16, 249
--- ”Anna Karenina” i ny utgåva. 18, 281
--- Nytt på finska. 20, 313
Parmet, Simon: Karl Flodin 1858–1958. 1–2, 17
--- Randanmärkningar till ett Sibeliusbrev. 9, 138
--- Karl Flodin och den finländska musiken. 12–13, 183
Pipping, Hugo E.: Alexandre Dumas – père och fils –, Finland och Runeberg. 12–13, 191
Pipping, Ida: Margaret Mead och begreppet temperament. 9, 140
Rein, Carolus: Lyrism och intellektualitet. 1–2, 29
--- Urbildernas dynamik. 5, 80
--- Marterat instrument. 6, 94
--- Poesi i vardande. 10, 162
--- Felslagen satir. 12–13, 203
--- Tre temperament. 21, 328
Ringbom, Mårten: Till stafflikonstens försvar. Från läsekretsen. 4, 67
Ringgren, Helmer: Mytologi eller historia? 3, 49
Ringström, Karl K.: Hans Hartung. 12–13, 198
Sandell, Tom: Surrealism och klassicism, en identitet? 14, 210
Sanmark, Kurt: Är pacifismen inaktuell? 8, 131
--- De sammansmultna. 9, 145
Schartau, Yngve: [Från läsekretsen]. 5, 84
Schauman, Henrik: En brevväxling om en utrikesminister. 1–2, 25
Sipponen, Kauko: Intressegrupperna som forskningsobjekt. 5, 77
Stenius, P.: Angående tidsperspektiv på konsten. 5, 81
Stolpe, Sven: Drottning Kristinas visdom. 8, 128
--- Jens Kruuse. 11, 173
--- Hedda Gabler i ny belysning. 14, 216
--- Frankrikes stämma. 15, 229
Stormbom, N.-B.: Sexualmoraliska tankar. 5, 75
Tollet, C. G.: Den fjärde produktionsfaktorn. 19, 287
Törnudd, Klaus: Internationell studentpolitik. 4, 55
--- Artur Lundqvist i Sydamerika. 9, 143
--- Nordisk kulturradikalism. 20, 303
Törnudd, Patrik: Den osynliga fienden. 20, 307
Törnudd, Margit: Mentalhygieniska kätterier. 8, 119
Ulfvens, Birger: ”Det allmänna bästa”. 10, 164
Warburton, Th.: Teater 1–2, 32; 6, 96; 10, 163; 16, 252; 17, 266; 18, 283; 19, 298; 20, 315; 21, 330
--- Från synfältet. 4, 68
--- Förmedlaruppgiften. 6, 87
--- [Replik till E. Hornborg]. 6, 99
--- Vad är defaitism? 7, 103
--- Svensk komedisäsong: på stället vila. 11, 177
--- Författarna och självkritiken. 17, 255
--- Ensam bland livsomskaparna. 18, 279
Vesaas, Halldis Moren: Språkleg islösing. 6, 95
Westerholm, Kurt: Tryckfrihet och tryckfrihet. 3, 42
--- [Replik till Bo Nikander]. 6, 99
--- Minoritetsskyddet i riksdagen. 9, 136
--- Paasikivi och vinterkriget. 10, 159
--- Grundlagarna. 11, 171
--- Grundlagens tolkning. 12–13, 196
--- Tudelad Donner i tudelat Berlin. 21, 325
--- Från synfältet. 21, 332
Wirtanen, Atos: Sigurd Frosterus, skriftställaren. 1–2, 13
--- En märklig minnesbok. 19, 296
Öhqvist, Harald: Det totala kriget och vårt försvar. 7, 104
Ölander, Ragnar: Informationsverksamhet. 18, 272

B. Sakregister

Recenserade böcker

Ahlin, Lars: Gilla gång. 21, 327
Aspenström, Werner: Bäcken. 17, 265
Berg, Erik: Jaktstigens folk. 15, 236
Bjerne, Ulla: Den glada otryggheten. 21, 326
Born, Heidi v.: Molnen kommer med morgonen. 21, 331
Brekke, Paul: Løft min krone, vind fra intet. 14, 218
Bruhn, Karl: Richard Malmberg. 7, 113
Carpelan, Bo: Landskapets förvandlingar. 5, 80
Chorell, Walentin: Kvinnan. 17, 262
Colliander, Tito: Glädjes möte. 9, 145
Declaration. 4, 64
Donner, Jörn: Rapport från Berlin. 21, 325
Enckell, Rabbe: Dikter i urval. 1–2, 29
Erhomaa, Ester: Hopeankirkas aika. 8, 130
Forstén, Christina: Getöga. 19, 297
Granö, Dorotea: Patricia. 18, 282
Gyllensten, Lars: Senatorn. 21, 327
Heinrichs, Erik: Mannerheimgestalten I. 1–2, 27
Henrikson, Alf – Tsu-Yü, Hwang: Kinesiska tänkare. 6, 93
Holappa, Pentti: Lähellä. 9, 146
Huovinen, Veikko: Hamsterit. 8, 130
Høst, Else: Ibsens Hedda Gabler. 14, 216
Jæger, Frank: Velkommen Vinter. 20, 310
Järvstad, Birgitta: Första paret ut. 18, 282
Kallinen, Yrjö: Hälinää ja hijaisuutta. 19, 296
Keilhau, Carl: Konsert i november. 14, 218
Kemppainen, Iivari: Johdatus muinaissuomalaiseen mytologiaan. 3, 49
Kristina: Maximer. 8, 128
Kruuse, Jens: Den underlige Harmonie. 11, 173
Käy eespäin. 15, 231
Lagercranz, Olof: Stig Dagerman. 20, 323
Laitinen, Kai: Puolitiessä. 16, 247
Langer, Susanne: Problems of art. 17, 257
Lidman, Hans: Nordkalott. 6, 100
Lidman, Sara: Regnspiran. 20, 312
Lilius, Irmelin Sandman: Mänskor och fåglars vingar. 19, 298
Ljone, Oddman: Män från havet. 15, 236
Lundin, C. Leonard: Finland och andra världskriget. 12–13, 202
Lundkvist: Artur: Vulkanisk kontinent. 9, 143
Lybeck, Sebastian: Jorden har alltid sitt ljus. 21, 328
Manner, Eeva-Liisa: Tämä matka. Kävelymusiikkia. 9, 147
Marshall, Edison: Jakt i tre världsdelar. 15, 236
Mauriac, François: Bloc-notes. 15, 229
Nieminen, Pertti: Keskitie, Kivikausi. 6, 93
Paasikivi, J. K.: Toimintani Moskovassa ja Suomessa 1939–1941. 10, 159
Packard, Vance: The Hidding Persuaders. 20, 307
Pasternak, Boris: Doctor Zhivago. 18, 279
Prytz, Carl Frederik: Noen vil alltid våke. 14, 219
Påwals, Per-Hakon: Solkatt. 10, 162
Rekola, Mirkka: Tunnit. 9, 146
Sandell, Tom: Lågor under vattnet. 21, 329
Schoultz, Solveig v.: Den blomstertid. 19, 295
Selander, Sten: Sven Hedin. 1–2, 30
Smith, Sydney: Selected Writings. 7, 111
Sundgren, Tatiana: Noveller. 19, 297
Tolstoj, Leo: Anna Karenina. 18, 281
Tuhat laulujen vuotta. 16, 249
Tuominen, Mirjam: Vid gaitans. 6, 94
Tuura, Juhani: Iloiset päivät. 9, 147
Uuden runon kauneimmat. 20, 313
Vasa nation under femtio år. 12–13, 200
Wichman, Eva: Andarnas flykt. 12–13, 203
Ågren, Gösta: Folkvargarna. 21, 329
Åström, Sven-Erik: Samhällsplanering och regionsbildning i kejsartidens Helsingfors. 17, 263

Skönlitterära bidrag

Benn, Gottfried: Ur Gottfried Benns efterlämnade papper. Tolkning av Johannes Edfelt. 15, 225
Born, Heidi v.: Två dikter. 11, 170
Colliander, Tito: Hilario. 1–2, 22
Eich, Günther: Där jag bor. Tolkning av Johannes Edfelt. 5, 74
Fors, Hans: Regn. 12–13, 190
Gulin, Åke: Två dikter. 17, 256
Jimenez, Juan Ramon: Två samtal med Silver. Tolkning av Arne Häggqvist. 18, 278
Krolow, Karl: Dikt mot döden. Tolkning av Johannes Edfelt
Lilius, Irmelin Sandman: Två dikter. 12–13, 195
Lindgren, Sören: I morgon. 14, 210
Parland, Ralf: Blue baby. 16, 239
Rilke, Rainer Maria: Två sonetter till Orfeus. Tolkning av Ulla Olin. 20, 306
Sandelin, Peter: Samtal i kärnvapnens skugga. 10, 154
Schoultz, Solveig v.: Hantverkare 1–2, 10
--- Isarna. 9, 135
--- Svanbild. 18, 271
Warmond, Ellen: Fyra dikter. Tolkning av Martha A. Muusses. 12–13, 187
Zilliacus, Emil: Tre grekiska epigram. 1–2, 7
Ågren, Gösta: Elegi över en förlorad kärlek. 1–2, 24

Skönlitteratur och kulturhistoria

Sigurd Frosterus som litteraturkritiker. 1–2, 8–10
Från en kulturtidskrifts kampår. 1–2, 11–12
Sigurd Frosterus, skriftställaren. 1–2, 13–17
Bokdiskussionen. 3, 39–41
Behöver Lagerlöfs Homerosöversättning revideras? 3, 50–52
Sexualmoraliska tankar. 5, 75–76
Homeros – Lagerlöf – Bendz. 5, 83
Förmedlaruppgiften. 6, 87
Historiens söndertrampade allmänning. 6, 98–99
Drottning Kristinas visdom. 8, 128–129
Diktaren och vår tid. 10, 151–153
Ny kinesisk litteratur. 11, 179–180
Alexandre Dumas – père och fils –, Finland och Runeberg. 12–13, 191–195
Ett akademiskt jubileum. 12–13, 200–201
Norska poeter. 14, 218–219
Symbolismen hos Emile Zola. 15, 226–228
Traditionen i svensk litteratur. 16, 240–242
Författarna och självkritiken. 17, 255–256
Den objektiverade känslan. 17, 257–259
Litterär påverkan. 17, 260–262
Informationsverksamhet. 18, 272–275
Stevenson och ”Skattkammarön”. 18, 275–277
Kalevaladikt i utvecklingspsykologins tolkning. 19, 289–292
En dam utan nåd. 20, 309–310

Konst och teater

Teater. 1–2, 32
Tidsperspektiv på konsten. 3, 45–48
Teater. 3, 52
Teater. 5, 83
Teater. 6, 96–97
Teater. 7, 115–116
Teater. 10, 163
Framåt marsch för finsk dramatik. 11, 175–177
Svensk komedisäsong: på stället vila. 11, 177–178
Hans Hartung.12–13, 198–199
Surrealism och klassicism, en identitet? 14, 210–213
Hedda Gabler i ny belysning. 14, 216–218
Konst. 15, 232–233
Teater. 15, 233–234
Teater. 16, 250–252
Teater. 17, 266–267
Fem sekler fransk konst. 19, 293–294
Teater. 19, 298–300
Teater. 20, 315–316
Teater. 21, 330–331

Musik

Karl Flodin 1858–1958. 1–2, 17–21
Randanmärkningar till ett Sibeliusbrev. 9, 138–139
Karl Flodin och den finländska musiken. 12–13, 183–186

Filosofi, sociologi, psykologi

Mentalhygieniska kätterier. 8, 119–122
Sociologien och de små grupperna. 8, 123–125
Margaret Mead och begreppet temperament. 9, 140–142
”Sexualmoraliska tankar”. 9,148
Min egen och andras ackulturationsprocess. 12–13, 188–190
Handstilens psykologi. 14, 213–216
Sociologerna och begreppet vetenskap. 15, 234–235
Handstilens symbolik. 16, 243–246
Den osynliga fienden. 20, 307–308

Naturvetenskap

Vad neurofysiologer gör. 4, 59–61
Virussjukdomarnas spridningsmekanism. 6, 90–92
Kan vi ändra på väder och klimat? 10, 155–158

Ekonomi och politik

Finlands politiska läge. 1–2, 3–6
En brevväxling om en utrikesminister. 1–2, 25–27
Tryckfrihet och tryckfrihet. 3, 42–45
Internationell studentpolitik. 4, 55–58
Kaj Munk som polemiker. 4, 62–64
Ensidig tryckfrihet. 4, 66
Vårt militärpolitiska läge. 5, 71–74
Intressegrupperna som forskningsobjekt. 5, 77–79
Indonesisk oro. 6, 88–89
Vad är defaitism? 7, 103
Det totala kriget och vårt försvar. 7, 104–107
Var vår devalvering och dess ”eftervård” rationellt planerade? 7, 108–110
Räddad från glömskan. 7, 111–113
Radion och politiken. 8, 126–128
Är pacifismen inaktuell? 8, 131
Minoritetsskyddet i riksdagen. 9, 136–137
Året 1918. 11, 167–170
Grundlagarna. 11, 171–172
Jens Kruuse. 11, 173–174
Grundlagens tolkning. 12–13, 196–197
Finlands östpolitik. 14, 207–209
Finlands utrikespolitik och försvaret. 15, 223–225
Den fjärde produktionsfaktorn. 19, 287–288
Nordisk kulturradikalism. 20, 303–305
Finlands tre ansikten. 21, 319–322


> Gå direkt till
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1959

Femtioandra årgången

R e d a k t i o n:
Erik Allardt, P. O. Barck, I. Hustich, Jan-Magnus Jansson, Bertel Kihlman, C. F. Meinander, Eric Olsoni, Th. Warburton, Kurt Westerholm, G. H. v. Wright, Henrik Zilliacus


A. Artiklar och recensioner

Adlerberth, Roland: Klädd i rymddräkt. 16–17, 226
Allardt, Erik: Sociologi, naturvetenskap och historia. 18, 251
--- McCarthyism och vetenskap. 20, 283
Aminoff, T. G.: Röst från höger (Kommunismen och vi). 16–17, 232
Barck, P. O.: En humanist om humaniora. 3, 34
--- Frisinne och partipolitik. 9, 123
--- Man i ledet. 19, 268
--- Från synfältet. 19, 276
--- I bokmarginalen. 20, 291
Borgström, C. A.: Sterilisering av sinnesslöa. 18, 247; 21, 316
Bäckström, Lars: Omdöme om Tranströmer. 5, 69
--- Forssells slagkraft. 6, 85
Carpelan, Bo: Pejling i rökpörte (Kring en pamflett). 11, 158
--- De skärpta sinnenas glädje. 12–13, 183
--- Teater. 19, 275
Chydenius, Johan: Resa i Norditalien. 3, 39
--- Drottning Kristinas väg. 21, 311
Donner, Jörn: Skönt att höra svenska. 21, 301
Eriksson, J. A.: Glädjande fördomsfrihet (Kring en pamflett). 11, 159
Forsblom, Enzio: Vår tid och den förklassiska musiken. 7, 91
Gröndahl, Henry G.: Den nya verkligheten i fransk romankonst. 12–13, 180
Gulin, Åke: Konstens två vägar. 1–2, 14
--- Mellansäsong med ljuspunkter. 11, 164
Haartman, Lars v.: Tragedi och fysiologi. 9, 126
--- Kring ”Arternas uppkomst”. 21, 304
Hamberg, Lars: Teater. 1–2, 22; 4, 53; 6, 87; 7, 103; 8, 118; 9, 135; 10, 151; 11, 167–168; 16–17, 242; 19, 274–275; 21, 315
--- Moira och hennes tjänarinna. 5, 66
--- Illustrationer till Runeberg. 9, 129
--- Inhemsk dramatik på finska. 12–13, 185
--- Skall vi glömma antikens dramer? 15, 215
--- Författare i de kalla stjärnornas tid. 20, 286
Hirn, Hans: En biografi över Karl XI. 16–17, 239
Hirn, Sven: Doktorns dilemma. 3, 27
Huldén, Anders: Kommunismen och vi. 16–17, 230
--- ”Kommunismen och vi”. 18, 257
Huldén, Lars: Hals-fräs min gumma; brumma Dulcjan! 12–13, 174
Hustich, I.: Om ”dvärgpressens” betydelse. 12–13, 171
--- Om Finlands namn ute i världen. 21, 295
Jansson, Jan-Magnus: Det splittrade Finland. 1–2, 3
--- Postskriptum. 3, 30
--- Pressforskningen – ett försummat område. 6, 75
--- Från synfältet. 6, 88
--- I väntan på Godot. 11, 155
--- Dialog med en liberal (Kommunismen och vi). 16–17, 233
--- Vinterkrigets minne. 19, 263
Kihlman, Bertel: Klara brunnar. 1–2, 17
--- Sång ur splittring. 4, 48
--- Karg bygd. 4, 50
--- Hårda tag. 19, 270
--- Två romaner. 21, 313
Lagercrantz, Eliel: Symbol och jagmedvetande. 10, 147
Langenskjöld, Agnes: En bok om själar och böcker. 14, 199
Lindeberg, Leo: Vladimir Nabokov som rysk författare. 6, 99
--- Från författarkongressen i Sovjet. 12–13, 178
--- Kring läget i Laos. 15, 210
Lundén, Tryggve: Kristi liv i finländsk konst. 4, 51
--- Evangelisterna som författare. 5, 68
Meinander, C. F.: Till frågan om finnarnas ursprung. 8, 110
--- Nationalmuseets framtid. 21, 298
Nordling, C. O.: Kvinnligt och manligt temperament. 6, 82
Numelin, Ragnar: Afrikansk oro. 8, 107
--- Försvinnande folkstam. 16–17, 241
--- I bokmarginalen. 20, 291
Olsoni, Börje: I bokmarginalen. 1–2, 23; 4, 56; 5, 72
Olsoni, Eric: Från synfältet. 1–2, 24; 7, 104, 20, 292
Parland, Heli: Bardo Thödol. 8, 115
--- Finsk parnass. 5, 70
--- I bokmarginalen. 9, 136; 15, 219
--- Sagor från Kina. 10, 148
--- Ung finsk prosa. 12–13, 187
--- Med vid bordet. 14, 202
--- Symboler och konkretioner.19, 272
Parland, Ralf: Birger Vikström in memoriam. 10, 141
Parmet, Simon: Fallet Mendelssohn I. 5, 62. II. 6, 79
--- Den okände Händel. 7, 96
--- Bruno Walters visdom. 11, 161
--- Shaw som musikkritiker. 18, 254
Rein, Carolus: Tillbaka till jorden. 3, 36
--- Det trivialas transcendens. 4, 52
--- Kring en Kierkegaard-studie. 20, 288
--- Versdramatisk förnyelse, bortglömda diktkärnor. 21, 308
Ruin, Hans: Yrjö Hirn i närbild. 1–2, 6
Salo, Arvo: Låt oss alltså vara vuxna (Kring en pamflett). 11, 160
Segerstråle, Sven: En biolog ser på människan. 10, 149
Siikala, Kalervo: Agrar syn. (Kommunismen och vi). 16–17, 234
Smeds, Helmer: Skandinavien och Finland. 4, 45
Smeds, Marika: Thorvald Erichsen – en norsk ljusmålare. 9, 134
--- Quetzalcoatl eller den befjädrade ormen. 16–17, 237
Sundgren, John: ”La Mafia”. 9, 132
Tollet, C. G.: Hjälpprogram och låneprojekt. 15, 207
Tyyri, Jouko: Diskrimineringens funktioner (Kommunismen och vi). 16–17, 235
Törnudd, Klaus: I bokmarginalen. 14, 204; 15, 220
--- Liberalt program. 20, 289
Törnudd, Margit: Sterilisering av sinnesslöa. 20, 281
Törnudd, Patrik: Ideologisk strömkantring i studentvärlden? 5, 59
Wallner, Bo: Ett levande museum. 7, 94
Warburton, Th.: Teater. 1–2, 21; 3, 40; 4, 53; 6, 86; 8, 117; 11, 166; 16–17, 243; 18, 259; 19, 273
--- Nya läsekretsar. 4, 43
--- Från synfältet. 8, 119; 14, 204
--- I bokmarginalen. 9, 136
--- Generationernas ideal. 10, 139
--- Vad har vi och vad kan vi få? 14, 191
--- På fest med språket. 15, 217
Westerholm, Kurt: Den dubbla lojaliteten. 15, 212
--- Regeringsformens trettiosjätte paragraf. 16–17, 223
--- Kommentar (Kommunismen och vi). 16–17, 236
Vilkuna, Kustaa: Vår kulturadministration. 3, 31
Willner, Sven: Mellan symbolism och realism. 7, 101
Voipio, Väinö: Fritänkeriet i Finland. 8, 112
Wright, G. H. v.: Thomas av Aquino om rätt och moral. 1–2, 10
Wirtanen, Atos: Censurens vittnesbörd. 3, 37
Österberg, Anna-Lisa: Levande kulturhistoria. 10, 143

B. Sakregister

Recenserade böcker

Almgren, Gerd: Kakaokust. 5, 72
Alopaeus, Marianne: Avsked i augusti. 21, 313
Anhava, Tuomas: 36 runoa. 1–2, 18
Aristofanes: Kvinnornas sammansvärjning. Grodorna. 15, 215
Aurén, Sven: Gudarnas gåva. 1–2, 23
Bardo Thödol, Den tibetanska dödsboken. 8, 115
Behan, Brendan: Borstal Boy, Den dödsdömde, Gisslan. 15, 217
Blomberg, Rolf: Xavante. 1–2, 23
Brandellü, Gunnar: Svensk litteratur 1900–1950. 7, 101
Branner, H. C.: Termopylae. 20, 286
Butor, Michel: L’emploi du temps. 12–13, 181
Castrén, Gunnar: Humanister och humaniora. 3, 34
Chabot, Georges: La Finlande et les pays Scandinaves. 4, 45
Cleve, Anders: Gatstenar. 19, 270
Den mörke brodern. 14, 202
Enckell, Rabbe: Alkman. 21, 308
--- Kärnor av ögonblick. 21, 308
--- Landskapet med den dubbla skuggan. 12–13, 183
Ett liberalt samhälle. 20, 289
Euripides: Orestes, Backanterna. 15, 215
Forsman, Bror: Glatt och tvärstrimmigt. 10, 149
Forssell, Lars: Snurra min jord och andra visor. 6, 85
Gardi, René: Tsad, den glömda sjön. 4, 56
Gullberg, Hjalmar: Terziner i okonstens tid. 4, 48
Haavikko, Paavo: Lehdet lehtiä. 1–2, 18
Holappa, Pentti: Muodonmuutoksia. 19, 272
Hornborg, Eirik: Man i ledet. 19, 268
Hyry, Antti: Kevättä ja syksyä. 12–13, 187
--- Maantieltä hän lähti. 12–13, 187
Kiinalaisia kertojia. 10, 148
Kupiainen, Unto: Suomen kirjallisuuden vaiheet. 15, 219
Lazarsfeld och Thielen: The Academic Mind. 20, 283
Lindström, Valter: Efterföljelsens teologi hos Sören Kierkegaard. 20, 288
Lounela, Pekka: Ollaan sitten suomalaisia. 11, 158
Mauriac, Francois: Mémoires intérieurs. 14, 199
Mead, W. R.: An Economic Geography of the Scandinavian States and Finland. 4, 45
Menandros,: Fy för den sure. 15, 215
Mills, C. Wright: The Causes of World War Three. 15, 220
Mörne, Håkan: Hemåt i natten. 21, 313
Nygren, Olga Alice: En medeltida frälsningsspegel. 4, 51
Nyqvist, Ingmar: Hård vardag. 19, 270
Ollier, Claude: La mise en en scéne. 12–13, 181
Paillard, Jean: Fyra evangelister. 5, 68
Plautus: Tre komedier. 15, 215
Poetry of the Negro 1746–1949, The. 14, 202
Post, Laurens van der: Kalahari, en förlorad värld. 16–17, 241
Rainio, Kullervo: Nämä kuvat. 1–2, 18
Rockefeller Jr, James S.: Lycklig den som finner sin ö. 1–2, 23
Ronimus, Olli-Matti: Siipien alla merta. 1–2, 18
Sarraute, Nathalie: Tropismes. 12–13, 182
Schindler, Peter: Dagar i Norditalien. 3, 39
Selander, Sten: Mark och rymd. 20, 291
Sesemann, Elga: Kuvajaisia. 19, 272
Simon, Claude: Le vent. 12–13, 181
Sjöstrand, Levi: Arvet. 4, 50
Stolpe, Sven: Från stoicism till mystik. 21, 311
Suomalainen parnasso. 5, 70
Talvi, Jussi: Elän Venäjän varjossa. 20, 291
Tranströmer, Tomas: Hemligheter på vägen. 5, 69
Tranøy, Knut Erik: Thomas av Aquino som moralfilosof. 1–2, 10
Tynni, Aale: Yhdeksän kaupunkia. 1–2, 18
Vosmar, Jörn: H. C. Branner. 20, 286
Waltari, Mika: Feliks onnellinen. 4, 52
Walter, Bruno: Musik och musiker. 11, 161
Zilliacus, Emil: Brunnarna. 1–2, 17
Åberg, Alf: Karl XI. 16–17, 239
Ågren, Leo: När gudarna dör. 19, 270
Ölander, Ragnar: Krig och censur. 3, 37

Lyrik och aforistik

Carlson, Stig: Följ ditt spår. 12–13, 173
Castrén, Gunnar: Ord av. 19, 267
Jonson, Ben: Veklagan över Narkissos. Övers. Av Thomas Warburton. 21, 303
Jotuni, Maria: Aforismer. Övers. av Heidi Parland. 20, 279
Koskenniemi, V. A.: Aforismer. 5, 64
Nya dikter av nio lyriker: Åke Gulin, Evert Huldén, Kurt Högnäs, Sören Lindgren, Irmelin Sandman Lilius, Barbro Mörne, Ralf Parland, Solveig v. Schoultz, Gösta Ågren. 14, 194
Olin, Ulla: Tidlöst landskap. 16–17, 229
Parland, Ralf: Berg-tema. 19, 226
Sandell, Tom: Formaliteter. 20, 285
Stevens, Wallace: Två brev. Övers. av Bo Carpelan. 18, 250
Wirtanen, Atos: Strödda reflexioner. 12–13, 177

Skönlitteratur och kulturhistoria

En humanist om humaniora. 3, 34–35
Nya läsekretsar. 4, 43–44
Moira och hennes tjänarinna. 5, 66–68
Vladimir Nabokov som rysk författare. 7, 99–100
Birger Vikström in memoriam. 10, 141–142
Symbol och jagmedvetande. 10, 146–147
Kring en pamflett. Pejling i rökpörte; Glädjande fördomsfrihet; Låt oss alltså vara vuxna. 11, 158–160
Hals-fräs min gumma; brumma Dulcjan: Kring en vers av Bellman. 12–13, 174–176
Från författarkongressen i Sovjet. 12–13, 178–180
Den nya verkligheten i fransk romankonst. 12–13, 180–183
Vad har vi och vad kan vi få? 14, 191–192
Klädd i rymddräkt. 15, 226– 229
Nationalmuseets framtid. 21, 298–301
Skönt att höra svenska. 21, 301–303

Konst och teater

Konstens två vägar. 1–2, 14–16
Teater. 1–2, 21–22
Teater. 3, 40
Teater. 4, 53–57
Teater. 6. 86–88
Teater. 8, 117–119
Tragedi och fysiologi. 9, 126–128
Thorvald Erichsen. 9, 134–135
Teater. 9, 136
Levande kulturhistoria. 10, 143–145
Teater. 10, 151–152
Mellansäsong med ljuspunkter. 11, 164–166
Teater. 11, 166–168
Inhemsk dramatik på finska. 12–13, 185–187
Quetzacoatl eller den befjädrade ormen. 16–17, 237–239
Teater. 18, 259
Teater. 19, 273–275
Teater. 21, 315

Musik

Fallet Mendelssohn. 5, 62–65
--- II. 6, 79–83
Vår tid och den förklassiska musiken. 7, 91–93
Ett levande museum. 7, 94–96
Den okände Händel. 7, 96–98
Shaw som musikkritiker. 18, 254–256

Filosofi, sociologi, psykologi

Yrjö Hirn i närbild. 1–2, 6–9
Thomas av Aquino om rätt och moral. 1–2, 10–13
Kvinnligt och manligt temperament. 6, 82–84
Till frågan om finnarnas ursprung. 8, 110–112
Sociologi, naturvetenskap och historia. 18, 251–254
McCarthyism och vetenskap. 20, 283–284

Naturvetenskap

Kring ”Arternas uppkomst”. 21, 304–307

Ekonomi och politik

 Det splittrade Finland. 1–2, 3–5
Doktorns dilemma. 3, 27–29
Postskriptum. 3, 30
Vår kulturadministration, dess utvecklingsbehov och dess utvecklingsmöjligheter. 3, 31–34
Ideologisk strömkantring i studentvärlden? 5, 59–61
Pressforskningen – ett försummat område. 6, 75–78
Afrikansk oro. 8, 107–109
Fritänkeriet i Finland. 8, 112–114
Kulturoptimismen. 8, 119
Frisinne och partipolitik. 9, 123–125
”La Mafia”. 9, 132–133
Generationernas ideal. 10, 139–140
I väntan på Godot. 11, 155–158
Om ”dvärgpressens” betydelse. 12–13, 171–173
Hjälpprogram och låneprojekt. 15, 207–209
Kring läget i Laos. 15, 210–211
 Den dubbla lojaliteten. 15, 212–214
Regeringsformens trettiosjätte paragraf. 16–17, 223–225
Kommunismen och vi + kommentarer. 16–17, 230–236
Sterilisering av sinnesslöa. Ett samhällskrav. 18, 247–250
”Kommunismen och vi”. 18, 257–259
 Vinterkrigets minne. 19, 263–266
Sterilisering av sinnesslöa. Kanske en överflödsgärning. 20, 281–283
Liberalt program. 20, 289–290
Om Finlands namn ute i världen. 21, 295–297
Sterilisering av sinnesslöa. 21, 316


> Gå direkt till   1950   •   1951   •   1952   •   1953   •   1954  
•  
1955   •   1956   •   1957   •   1958   •   1959   på denna sida


<<Innehåll 1940–1949   •   >>Innehåll 1960–1969   •   >>Arkivets hemsida>> ÖGONEN UPP! Nya Argus första sekel (Nya Argus historik, 2011)

Prenumerera    •    E-post    •    Nya Argus hemsida