NYA ARGUS

Innehållsförteckning 1970–1979>> ÖGONEN UPP! Nya Argus första sekel (Nya Argus historik, 2011)

<<Innehåll 1960–1969   •   >>Innehåll 1980–1989   •   >>Arkivets hemsida
> Gå direkt till
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
på denna sida

>>Arkivets hemsidaNYA ARGUS 1970

Sextiotredje årgången            Nr 1–20

R e d a k t i o n:
Erik Allardt, Lars Dufholm, Jerker A. Eriksson, Lars von Haartman, Kristina Hertzberg, Ilmari Hustich, Jan-Magnus Jansson, Christer Kihlman, Kristina Rotkirch, Pär Stenbäck, Nils-Börje Stormbom, Ingmar Svedberg, Klaus Törnudd, Th. Warburton

A. Artiklar, recensioner kommentarer

Ahlfors, Bengt: Försök med politisk teater. 8, 131
Allardt, Erik: Ungdomsrevolten och historiens mening. 3, 30
--- ”Juristen som kritiker”. 3, 42
--- Sociala institutioner, mänskliga behov och Rundradion. 4, 50
Barck, P. O.: Från läsekretsen (Litteratursällskapets pris). 6, 100
Bergman, Göran: Oljeskyddsfrågan. 3, 28
Bergquist, Mats: Handel och säkerhet i Norden. 1–2, 15
Blom, Raimo: Den uppspaltade människan och kompensationerna. 12, 179
Bondestam, Sixten: Den auktoritära människan. 14, 222
--- Höjd över alla misstankar. 20, 327
Bonsdorff, Henrik von: Redaktionsdemokrati (Enkät). 10–11, 161
Brotherus, Greta: 1969–märkesår för finsk dramatik. 5, 77
--- Kihlmans triumfala teaterdebut. 10–11, 174
Carpelan, Bo: Är barn ett folk som bor i ett främmande land? 14, 127
Dufholm, Lars: Dött lopp i riksdagsvalet? 5, 67
--- Oroande valresultat. 7, 104
--- Parlamentariskt interregnum. 10–11, 155
--- Breddad ”folkfront”. 14, 212
--- Palme och finländsk opinion. 16, 243
--- Paasikivi-jubiléet och Julij Jachontovs farhågor. 20, 315
Edfelt, Johannes: Anders Österlings diktsamling Sent i livet. 20, 325
Engman, Max: U-länderna och historieskrivningen. 13, 204
--- Gustav Vasa i engelsk tappning. 18, 292
Eriksson, J. A.: Filmdistributionen. 8, 119
Eriksson, Lars D.: Liberalen som politisk spåman. 3, 40
--- Från ”rådsdemokrati” till självförvaltning. 4, 59
Falcke, Caj: Ota Siks modell. 6, 93
Federley, Berndt: Sovjetrysk historiesyn. 14, 215
Frenckell, Erik von: Från läsekretsen. 15, 240
Friberg, Ralf: Film: Jörn Donners Anna. 18, 294
Gisvold, Per: Redskapet og Budskabet: FN:s utviklingshjelp i støpeskjeen. 9, 136
Gulin, Åke: Från läsekretsen (Den beträngda lyriken). 20, 332
Haartman, Lars von: Spegelbild av det förgångna. 3, 34
--- Den nya finländska konsten X. 7, 111; XI 15, 240
--- Skulptur i Finland. 19, 302
--- Angeläget – på två sätt. 20, 322
Hakalehto, Ilkka: Lenin och Finlands självständighet. 8, 124
Hamberg, Lars: Teater. 6, 97; 12, 190
--- Från läsekretsen. 8, 132
Hemánus, Pertti: Reklamens mekanismer. 10–11, 157
--- Svar på Kekkonens tal. 15, 228
--- Liberal på villovägar. 19, 309
Hemming-Väyrynen, Gun: Disparata debattämnen (Från synfältet). 3, 43
Henrikson, Thomas: Kring radikalismens rötter. 16, 250
--- Konst och moral vid sekelskiftet. 17, 266
--- Kuusinen, materialismen och det högre psykofysiska livet. 18, 285
Hertzberg, Kristina: Dialog om det fria (Från synfältet). 6, 100
--- Äktenskap och samhälle (Från synfältet). 16, 258
--- Sista leken. 16, 258
--- Hemmafruarnas halmstrå (Från synfältet). 17, 280
Hustich, Ilmari: Japan – om 20 år världens rikaste stat? 7, 110
--- Är Finland en av världens rikaste stater – om 20 år? 8, 121
--- Terve menoa. 18, 283
--- Bilden är falsk. 20, 317
Hällström, Olof af: Kulturinstitut eller studentmotell? 4, 47
Jansson, Jan-Magnus: Säkerhetspolitik och fredsforskning. 1–2, 7
Jernström, Frank: Verklighet och illusioner. 1–2, 19
--- Redaktionsdemokrati (Enkät). 10–11, 162
Joenniemi, Pertti: Försvarspolitik i omvandling. 1–2, 10
--- Begreppet fred i fredsforskningen. 19, 306
Kihlman, Christer: Konstens kritiska funktion I. 16, 244; II. 17, 271
--- Dutsckhe och ”friheten”. 17, 264
Lillquist, Holger: Det förflutnas närvaro och fantasins styrka. 4, 55
--- Se Faustus’ undergång. 13, 200
--- Medmänniskor. 18, 290
Linna, Väinö: Kunskapen som styrare av kulturens kapitalströmmar. 20, 318
Lyra, Marcus: Det industrialiserade universitetet. 9, 144
Långbacka, Ralf: Den politiska teatern en gång till. 1–2, 22
Mertanen, Teo: Redaktionsdemokrati (Enkät). 10–11, 163
Mickwitz, Johan: Dikter att hålla i handen. 18, 295
Nordenstreng, Kaarle: Unesco omprövar massmedia. 7, 107
Numelin, Ragnar: En biografi över K. J. Ståhlberg. 7, 112
--- Arktiska odlingsmarker. 14, 219
--- En statsministers memoarer. 16, 254
---Vinterkrigets reflexer i UM. 18, 296
Olesen, Lisbet: Landskapet med den dubbla skuggan: Om individet og det almene. 15, 234
Peltonen, Väinö: Redaktionsdemokrati (Enkät). 10–11, 165
Pipping, Ida: Kvinnor, män och förvärsarbete. 5, 75
Poukka, Pentti: Redaktionsdemokrati (Enkät). 10–11, 165
Pousar, Jarl: Villaägares bekymmer. 5, 80
Rask, Henry: Karis sockens historia. 9, 149
Rotkirch, Kristina: Från synfältet. 4, 63
--- Författarcentrum. 6, 83
--- Från synfältet. 10–11, 175
--- Lågavlönad i Sverige. 15, 227
Ruin, Hans: Ur en anteckningsbok. 13, 197
Salminen, Johannes: Litteratursällskapets pris. 4, 62
Sandman-Lilius, Irmelin: Barnboksöversikt I: Ständig förändring. 10–11, 169
--- Barnboksöversikt II: Aldrig vissnande blomma. 12, 186
Simpura, Jorma: Redaktionsdemokrati (Enkät) 10–11, 165
Starck, Margaretha: Kulturen och barnen. 3, 37
Steinby, Torsten: Redaktionsdemokrati (Enkät). 10–11, 165
--- Från läsekretsen. 10–11, 176
Stenbäck, Pär: Mot en säkerhetspolitikens guldålder? 1–2, 3
--- Moralen och riksdagen. 18, 284
Stenroth, Ove: Moberg och historiens musa. 16, 256
Stormbom, N-B: Störningar i etern. 3, 37
--- Information eller eskapism? 6, 84
--- En reform. 9, 135
--- Brev från Putkinotko (Från synfältet) 12, 192
--- Mens sana… (Från synfältet) 13, 207
--- Ung i Rödbergen ( I bokmarginalen) 17, 278
--- För vad vi fortsätter. 17, 263
--- Radiofars. 17, 265
Sundström, Marina: Den delade verkligheten. 20, 239
Svedberg, Ingmar: Från synfältet. 12, 191
--- Boken i vågskålen. 13, 195
--- Eine kleine wintermusik. 18, 295
--- Drömmen om det lilla livet. 19, 311
Svensson, Helen: Sent i november. 20, 331
Thilman, Börje: Det irländska partiet (Från synfältet) 7, 114
--- Från läsekretsen. 10–11, 176
Thölix, Birger: Redaktionsdemokrati (Enkät). 10–11, 166
Törnudd, Klaus: Säkerhet för vem och mot vad? 1–2, 5
--- Slagskuggan över Latinamerika. 6, 96
--- Om opartisk lagberedning. 14, 211
--- Hädelse och skymf (från synfältet) 14, 224
--- Jämlikhet för halva folket. 19, 299
Warburton, Thomas: ”Var vore ni om icke vi funnits?” 1–2, 4
--- … och för sista gången. 1–2, 24
---Teater. 3,44; 4, 63; 6, 96; 7, 115; 15, 239; 16, 260; 19, 311
--- Finska böcker på svenska. 4, 48
--- Politik och porslin (från synfältet) 6, 99
--- Reträtt bakom murarna. 7, 103
--- Replik till Bengt Ahlfors. 8, 132
Wickström, Kristina: Komparativ skolforskning I. 5, 72; II. 6, 89
Willner, Johan: Gösta Oswald. 6, 91
--- Danska romaner. 8, 128
--- Det modernistiska befrielseverket. 12, 182
--- Människor och kulturer. 16, 259
--- Motströms. 17, 279
Zilliacus, Jutta: Filmen som kom bort. 3, 39

B. Sakregister

Recenserade böcker

Algulin, Ingemar: Tradition och modernism. 12, 182
Ambjörnsson, Gunila m.fl.: Kulttuuririhkamaa lapsille. 3, 37
Andersson, Claes: Det är inte lätt att vara villaägare i dessa tider. 5, 80
--- Bli, tillsammans. 18, 295
Blomstedt, Yrjö: K. J. Ståhlberg. 7, 112
Bodelsen, Anders: Frysepunktet. 8, 128
Brandt, Jørgen Gustava: Kvinden på Lüneburg hede. 8, 128
Chorell, Walentin: Sista leken. 16, 258
Enehjelm, Helen af: Vintermusik. 18, 295
Faulkner, William: Absalom, Absalom. 4, 55
Fors, Hans: Ohördas rop. 18, 290
Gardberg, John: Karis socken från forntiden till våra dagar V. 9, 149
Gran, Bo-Erik och Klingenberg, Hilding: Människor och kulturer. 16, 259
Halsti, Wolf H.: Me, Venäjä ja muut. 1–2, 19
Hedberg, Håkan: Den japanska utmaningen. 7, 110
Holm, Birgitta: Gösta Oswald. 6, 91
Jansson, Tove: Sent i november. 20, 331
Klingenberg, Hilding, se Gran, Bo-Erik
Kampmann, Cristian: Uden navn. 8, 128
Lilius, Carl-Gustaf m.fl.: Konst eller samhälle. 20, 329
Lindqvist, Sven: Slagskuggan. 6, 96
Linkomies, Edwin: Vaikea aika. Suomen pääministerinä 1943–1944. 16, 254
Linnemann, Willy-August: Planlaeggeren. 8, 128
Lowry, Malcolm: Under vulkanen. 13, 200
Madsen, Svend Åge: Tredje gang så tar vi ham. 8, 128
Moberg, Vilhelm: Min svenska historia. 16, 256
Mäki-Kuutti, Tarmo: Suomalainen turvallisuus. 1–2, 19
Mörner, Magnus m.fl.: U-länderna i modern historieskrivning. 13, 204
Pakaslahti, Aaro: Talvisodan poliittinen näytelmä. 18, 296
Pohlebkin, V. V.: Suomi vihollisena ja ystävänä. 14, 215
Rifbjerg, Klaus: Anna (jeg) Anna. 8, 128
Roberts, Michael: Gustav Vasa. 18, 292
Ruin, Hans: Världen i min fickspegel. 3, 34
Sandelin, Peter: Fågeln i stenen. 20, 322
Sanmark, Kurt: Anteckningar, drömmar. 19, 311
Schildt, Göran: Skulptur i Finland. 19, 302
Seppälä, Helge: Taistelu Leningradista ja Suomi. 1–2, 19
Sik, Ota: Sanningen om den tjeckoslovakiska ekonomin. 6, 93
Sinkkonen, Lassi: Solveigin laulu. 17, 278
Skou-Hansen, Tage: Hjemkomst. 8, 128
Stangerup, Henrik: Slangen i brystet. 8, 128
Svanberg, Victor: Leva för att leva. 17, 279
Warburton, Th: Leve revisionismerna! 20, 322
Österling, Anders: Sent i livet. 20, 325

Lyrik, novellistik, aforistik

Bly, Robert: Depression. I tolkn. av Lars v. Haartman. 10–11, 168
Carlson, Stig: Förslag. 5, 79
--- Tre dikter. 20, 326
Dickinson, Emily: Dikt i tolkning av Lars v. Haartman. 10–11, 168
Edfelt, Johannes: Temata. 17, 270
Fried, Erich: Mått och steg. I tolkn. av Johannes Edfelt. 4, 54
Geijerstam, Carl-Erik af: Anteckningar om ljud. 9, 141
Huldén, Lars: Åtta herdedikter. 19, 304
Jeffers, Robinson: Dovhjortskalvens fostermor. I tolkn. av Nalle Valtiala. 13, 199
Liliencron, Detlev von: I en storstad. I tolkn. av Johannes Edfelt.
Merwin, W. S.: När du går din väg. I tolkning av Lars von Haartman. 10–11, 169
Olsoni, Eric: Bilen 1971. 18, 293
Porter, Peter: Historia. I tolkn. av Th. Warburton. 16, 249
Rein, Carolus: Blågult. 9, 148
Rilke, Rainer Maria: I idel lyssnade undran… I tolkn. av Johannes Edfelt. 4, 54
Sandman-Lilius, Irmelin: Minnen från Rom. 9, 143
Stormbom, N-B.: Tre blad ur en medelåldrings minnesbok. 12, 184

Skönlitteratur och kulturhistoria

Finska böcker på svenska. 4, 48–49
Litteratursällskapets pris. 4, 62–63
Författarcentrum. 6, 83–84
Ständig förändring. Barnboksöversikt I. 10–11. 169–173
Aldrig vissnande blomma. Barnboksöversikt II. 12, 186–190
Kommentarer. 13, 195–196
Ur en anteckningsbok. 13, 197–199
Är barn ett folk som bor i ett främmande land? 14, 217–219
Arktiska odlingsmarker. 14, 219–222
Landskapet med den dubbla skuggan. 15, 234–239
Den beträngda lyriken. 20, 332

Konst, teater, film

Den politiska teatern en gång till. 1–2, 22–24
Filmen som kom bort. 3, 39–40
Teater. 3, 44
Teater. 4, 63–64
1969 – märkesår för finsk dramatik. 5, 77–80
Teater. 6, 97
Kommentarer. Reträtt bakom murarna. 7, 103
Teater. 7, 115–116
Kommentarer. Filmdistributionen. 8, 119–121
Försök med politisk teater. 8, 131–132
Kihlmans triumfala teaterdebut. 10–11, 174–175
Teater. 12, 190–191
Teater. 15, 239–240
Konstens kritiska funktion I. 16, 244–249
Teater. 16, 260
Radiofars. 17, 265–279
Konst och moral vid sekelskiftet. 17, 266–270
Konstens kritiska funktion II. 17, 271–274
Film. Innan kritiken kom. 18, 294
Skulptur i Finland. 19, 302–304

Filosofi, sociologi, psykologi

Sociala institutioner, mänskliga behov och Rundradion. 3, 50–53
Komparativ skolforskning I. 5, 72–75
Kvinnor, män och förvärvsarbete. 5, 75–77
Information eller eskapism? 6, 84–89
Komparativ skolforskning II. 89–91
Den auktoritära människan. 14, 222–224
Kuusinen, materialismen och det högre psykofysiska livet. 18, 285–290
Begreppet fred i fredsforskningen. 19, 306–308
Kunskapen som styrare av kulturens kapitalströmmar. 20, 318–322
Höjd över alla misstankar. 20, 327–328

Ekonomi och politik

Mot en säkerhetspolitikens guldålder? 1–2, 3–4
”Var vore ni om icke vi funnits?” 1–2, 4
Säkerhet för vem och mot vad? 1–2, 5–7
Säkerhetspolitik och fredsforskning. 1–2, 7–10
Försvarspolitik i omvandling. 1–2, 10–14
Handel och säkerhet i Norden. 1–2, 15–19
Störningar i etern. 3, 27–28
Oljeskyddsfrågan. 3, 28–30
Ungdomsrevolten och historiens mening. 3, 30–33
Liberalen som politisk spåman. 3, 40–41
”Juristen som kritiker”. 3, 42
Kulturinstitut eller studentmotell? 4, 47–48
Från ”rådsdemokrati” till självförvaltning. 4, 59–62
Dött lopp i riksdagsvalet? 5, 67–72
Politik och porslin. 6, 99
Oroande valresultat. 7, 104–106
Unesco omprövar massmedia. 7, 107–109
Det irländska partiet. 7, 114–115
Är Finland en av världens rikaste stater – om 20 år? 8, 121–123
Lenin och Finlands självständighet. 8, 124–127
En reform. 9, 135–136
Redskapet og budskapet. 9, 136–141
Det industrialiserade universitetet. 9, 144–148
Parlamentariskt interregnum. 10–11, 155–157
Reklamens mekanismer. 10–11, 157–160
Redaktionsdemokrati: Nya Pressen, Västra Nyland, Helsingin Sanomat, Aamulehti, Uusi Suomi, Kansan Uutiset, Hufvudstadsbladet, Vasabladet. 10–11, 161–167
Den uppspaltade människan och kompensationerna 12, 179–181
Kommentarer. Om opartisk lagberedning. 14, 211–212
Lågavlönad i Sverige. 15, 227–228
Palme och finländsk opinion. 16, 243–244
Kring radikalismens rötter. 16, 250–254
Äktenskap och samhälle. 16, 258
Dutschke och ”friheten”. 17, 264–265
Valfrihetens dialektik. 17, 275–278
Hemmafruarnas halmstrå. 17, 280
Terve menoa. Moralen och riksdagen. 18, 283–285
Jämlikhet för halva folket. 19, 299–301
Liberal på villovägar. 19, 309–310
Paasikivijubileet och Julij Jachontovs farhågor. 20, 315–317
Bilden är falsk. 20, 317–318
> Gå direkt till
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 1971

Sextiofjärdje årgången            Nr 1–20

R e d a k t i o n:
Erik Allardt, Lars Dufholm, Jerker A. Eriksson, Lars von Haartman, Kristina Hertzberg, Ilmari Hustich, Jan-Magnus Jansson, Christer Kihlman, Kristina Rotkirch, Pär Stenbäck, Nils-Börje Stormbom, Ingmar Svedberg, Klaus Törnudd, Th. Warburton


A. Artiklar, recensioner kommentarer

Allardt, Erik: Om självrannsakans typer och Jörn Donner. 16, 227
Andersson, Claes: Psykoanalys och marxism. 6, 73
Barck, P. O.: Världen och vi. 18–20, 264
Bélinki, Karmela: Neosuffragettrörelsen. 15, 216
Bergman, Göran: Neste och Tvärminne. 5, 55
Bergman, Roger: Skärgårdsinformation. 18–20, 273
Björkman, Nina & Laurén, Renée: Inlärning, utveckling och estetisk fostran genom drama. 18–20, 266
Dufholm, Lars: Från radiokrig till presskritik? 3, 23
--- ”Het höst”? 12, 175
--- Nyval – för status quo under SPD-ledning? 17, 243
Donner, Jörn: Arbetet med Perkele! Bilder från Finland. 8, 108
Engman, Max: En klassiker. 4, 46
--- Lenins ungdom. 12, 182
--- Arkiv i rörelse. 13–14, 208
Eriksson, J. A.: Den svenska 30–talsfilmen. 8, 119
--- Gösta Werner om svensk film. 9, 136
--- Sommarnotiser. 10, 151
--- Bollen är rund. 18–20, 275
Eriksson, Lars D.: Radion och den pluralistiska illusionen. 6, 80
Fogelberg, Paul: Lärt eller populärt inom vetenskaplig publicering? 18–20, 259
Geijerstam, Carl Erik af: Hermann Hesse – en rationell mystiker. 7, 90
Hartman, Lars v.: Äventyr i konstbranschen. 3, 28
--- Den nya finländska konsten XII. 3, 36; XIII. 16, 240
--- Sent på jorden. 12, 178
--- Svar till Johannes Salminen. 12, 184
Hamberg, Lars: 3 x Peltonen. 3, 32
--- Teater. 7, 104
--- Jacob Fellman som romanhjälte. 15, 221
--- Hur sköts kulturekonomin? 18–20, 268
Hartman, Tor: Inkomstfördelning och moral. 13–14, 192
Hemànus, Pertti: ”En gnutta mera kritisk och framstegsvänlig”. 1–2, 15
Hertzberg, Kristina: Skattelättnad ger skatteflykt. 4, 39
--- Ingen eld utan rök? 5, 68
Huldén, Lars: Ljus över Almqvist. 5, 66
Hustich, Ilmari: Ragnar Numelins essäer. 7, 103
--- O Kina. 9, 123
--- Mot EEC. 15, 211
Jansson, Jan-Magnus: Erik Allardts ”Förankringar”. 10, 139
Jyränki, Antero: Rundradion igår, idag, och imorgon. I. 16, 230; II. 17, 246
Kalliola, Reino: Natur- och miljövård – vägen mot framtiden. 11, 160
Laitinen, Kai: När en diktare dör 1–2, 10
Laurén, Renée, se Björkman, Nina
Mallander, J. O.: Eliot Conscious-Ness. 8, 114
Mazzarella, Merete: Litteraturforskning. 17, 256
Myrdal, Jan: Om censur och åsiktskontroll i Sverige. 11, 156
Nikula, Karl-Henrik: Om censur och påtryckning. 1–2, 3
Nordenstreng, Kaarle: Massmedia och det internationella kapitalet. 5, 63
Numelin, Ragnar: Vitaliteten i geografin. 9, 124
--- Nordkalotten. Ekonomisk och poltisk aspekt. 11, 168
--- Ryti, Voionmaa och Halsti. 17, 252
Nyholm, Leif: Om helsingforsiskan. 12, 180
Pyron, Ulf: Jan Myrdal och åsiktskontrollen. 18–20, 274
Rein, Carolus: Den segrande verkligheten. 1–2, 16
--- Nonfigurativismens ofrånkomliga dilemma. 13–14, 202
Repo, Eino S.: Rundradion och tidningspressen. 5, 56
Riska, Elianne: Danmark och EEC. 8, 112
Rotkirch, Kristina: Ett uppvaknande. 1–2, 8
--- På djupt vatten (från synfältet). 3, 36
Salminen, Johannes: Smädedikt på frisinnad nivå. 12, 184
Sandell, Tom: Den moderna krogen: Urbs kameleont. 15, 220
Sandman Lilius, Irmelin: Barnboksöversikt I. Livets knapp. 9, 127
--- Barnboksöversikt II. Kungens lilla piga. 10, 145
--- Ett romerskt lejon. 16, 239
Sanmark, Kurt: Från läsekretsen. 4, 52
--- Sökande efter bönens språk. 16, 235
Segercrantz, Olof: Från läsekretsen. 12, 188
Stenbäck, Pär: Utlänningsförordning. 13–14, 191
Stenius, Birgitta: Pariskommunen. 18–20, 271
Stenius, Yrsa: Sven Willners öppna möjligheter. 1–2, 13
--- Universitetslektor mot strömmen. 15, 223
Stenroth, Ove: Från Engelbrekt till Dacke. 16, 237
Stormbom, N-B.: Sterila attityder. 7, 87
--- Attityder kring Hbl (Svar till J.O.T.). 9, 134
--- Ett pressetiskt problem. 11, 155
Sundgren, Tatiana: Barnteater hos andra och hos oss (från synfältet). 6, 83
Svedberg, Ingmar: Från synfältet. 1–2, 19
--- Äreminnen och vederkvickelser. 1–2, 18
--- Pacifismens kris. 7, 88
--- Från synfältet. 11, 172
--- En österbottnisk Svejk. 16, 238
--- En historia om ett krig. 17, 255
Svensson, Helen: Clarteistiskt tjugotal. 12, 187
Tallqvist, J. O.: Attityder kring Hbl. 9, 133
Tikkanen, Henrik: Cirkus Henrik. 18–20, 261
Törnudd, Klaus: Förhandlingar i Moskva. 1–2, 18
--- Kritiskt om Hufvudstadsbladet. 4, 44
--- Kvantitet och kvalitet. 8, 107
Tötterman, Helena: Den politiska pamflettlitteraturen. 7, 93
Valtiala, Nalle: Tillbaka till Tavastland. 18–20, 262
Warburton, Th.: Ur det japanska träsnittets värld I. 1–2, 4; II. 3, 25 III. 4, 41; IV. 5, 60; V. 6, 77
--- Främlingens syn. 3, 35
--- Teater. 4, 51; 6, 83; 8, 119; 9, 135; 12, 186; 13–14, 207
--- Amnesty i Finland. 6, 71
--- Kulturarbetare i alla länder, ta ett jobb (från synfältet). 13–14, 207
--- Ett konstnärsjag i aktion. 17, 250
Wickström, Gustav: Om det gränslösa försvarandet. 6, 82
Willner, Johan: Till arbetsvärdelärans försvar. 7, 99
Willner, Sven: Diktarens demaskering. 3, 30
--- Diktare i tiden. 4, 48
--- Martinson erövrar sitt språk. 7, 101
--- Det kalla ekonomiska kriget. 8, 116
--- Marxistiska litteraturanalyser. 9, 132
Österholm, Henrik: Varför undervärderas den vetenskapliga populariseringen. 15, 214

B. Sakregister

Recenserade böcker

Adler-Karlsson, Gunnar: Världens ekonomiska krigföring 1947–1967. 8, 116
Allardt, Erik: Förankringar. 10, 139
Alopaeaus, Marianne: Betraktelser kring en gräns. 18–20, 264
Aspelin, Kurt: Marxistiska litteraturanalyser. 9, 132
Bergom-Larsson, Maria: Diktens demaskering. 3, 30
Broström, Torben: Klaus Rifbjerg. En digter i tiden. 4, 48
Bruun, Kettil m. fl.: Hufvudstadsbladet – partilös partitidning. 4, 44
Carpelan, Bo: Rösterna i den sena timmen. 12, 178
Carr, E. H.: Ryska revolutionen 1917–1923 I-III. 4, 46
Chopin, Kate: The Awekening. 1–2, 8
Deutscher, Isaac: Lenins ungdom. 12, 182
Donner, Jörn: Sommar av kärlek och sorg. 16, 227
Ekelund, Erik: Litteraturforskning. 17, 256
Ekelöf, Gunnar: Partitur. 1–2, 10
Espmark, Kjell: Harry Martinson erövrar sitt språk. 7, 101
Granholm, Olof: Bässpojken. 16, 230
Gunnarsson, Gunnar: Pariskommunen 1871. 18–20, 271
Halsti, Wolf H.: Talvisodan päiväkirja. 17, 252
Harberg, Göran & Kulves, Håkan: Skärgård – sammanbrott eller utveckling. 18–20, 273
Horowitz, David: Storfinansen och det kalla kriget. 8, 116
Isaksson, Folke: 72 dagar i Paris. 18–20, 271
--- Pariskommunen. 18–20, 271
--- Tre pjäser om Pariskommunen. 18–20, 271
Jägerskiöld, Stig: Från jaktslottet till landsflykten. 5, 66
Kihlman, Christer: Människan som skalv. 17, 250
Kroh, Eino: Upptäckare i konstens värld. 3, 28
Kulves, Håkan, se Harberg, Göran
Linkola, Pentti: Unelmat paremmasta maailmasta. 18–20, 262
Lundberg, Ulla-Lena: Gaijin. 3, 35
Moberg, Vilhelm: Min svenska historia. 16, 237
Nilsson, Nils: Arkiv i rörelse. 13–14, 208
Nordgren, Ralf: Fjärilsörat. 15, 223
Numelin, Ragnar: Dagning. 7, 103
Pakarinen, Erik (red.): Pressen i samhället. 1–2, 15
Rifbjerg, Klaus: Marts 1970. 4, 48
Schildt, Jurgen: Det pensionerade paradiset. 8, 119
Seyersted, Per: Kate Chopin. A Critical Biography. 1–2, 8
Skyttä, Kyösti: Ei muuta kunniaa. 17, 252
Stenkvist, Jan: Arnold Ljungdal, Clarté och tjugotalet. 12, 188
Söderhjelm, J.O.: Tre resor till Moskva. 1–2, 18
Voionmaa, Väinö: Kuriiripostia 1941–1946. 17, 252
Wahlund, Per Erik: Kammarrådinnans konterfej och andra äreminnen. 1–2, 18
Way, Brian: Utveckling genom drama. 18–20, 266
Werner, Gösta: Den svenska filmens historia. 9, 136
Willner, Sven: Möjligheter. 1–2, 13
Wrede, Renata: Mitt romerska lejon. 16, 239
Zilliacus, Jutta: Rökringar. 5, 68
Ågren, Gösta: Cellens dagrar. 1–2, 16
Ågren, Leo: Krigshistoria. 17, 255

Lyrik, novellistik, aforistik

Ahlfors, Bengt: Vi och våra vänner. 1–2, 12
Cardenal, Ernesto: Timmen Noll. I tolkn. av Sven Wernström & Peter Curman. 13–14. 195
Haartman, Lars v.: Cuba. 10, 143
Kajava, Viljo: Ur Ljusen i Reykjavik. I tolkn. av N-B. Stormbom. 11, 165
Kihlman, Christer: Orso. 6, 72
Murube, Joaquin, Romeo: Kasida del Rey Almotamid. I tolkn. av Beata Mikander. 17, 249
Sandelin, Peter: Monologer och dialoger. 16, 233
Sandell, Tom: Två dikter.4, 40
--- Reflexioner. 11, 166
--- Reflexioner. 12, 186
Wén, Yi-duō: Två dikter i tolkn. av Göran Malmqvist. 17, 248
Wirtanen, Atos: Aforismer och reflexioner. 13–14, 205

Skönlitteratur och kulturhistoria

Hermann Hesse – en rationell mystiker. 7, 90–93
Eliot Conscious-Ness. 8, 114–116
Livets knapp. Barnboksöversikt I. 9, 127–132
Kungens lilla piga. Barnboksöversikt II. 10, 145–151
Om helsingforsiskan. 12, 180–182
Jacob Fellman som romanhjälte. 15, 221–223

Konst, teater, film

Ur det japanska träsnittets värld I. 1–2, 5–7
Ukiyo-e och livet i Edo
Ur det japanska träsnittets värld II. 3, 25–27
Kabukiteatern och dess män.
3x Peltonen. 3, 32–33
Ur det japanska träsnittets värld. III. 4, 41–43
Yoshiwara och dess kvinnor.
Teater. 4, 51–52
Ur det japanska träsnittets värld. IV. 5, 60–62
De berömda vyerna och Hirishiga.
Ur det japanska träsnittets värld. V. 6, 77–79
Traditionerna, smaken och Kuniyoshi.
Teater. 6, 83
Barnteater hos andra och hos oss. 6, 83–84
Teater. 7, 104
Arbete med Perkele! Bilder från Finland. 8, 108–111
Teater. 8, 119
Den svenska 30–talsfilmen. 8, 119–120
Teater. 9. 135
Teater. 12, 186–187
Nonfigurativismens ofrånkomliga dilemma. 13–14, 202–205
Teater. 13–14, 206

Filosofi, sociologi, psykologi

Psykoanalys – marxism. 6, 73–76
Inlärning, utveckling och estetisk fostran genom drama. 18–20, 266–268

Naturvetenskaper

Vitaliteten i geografin. 9, 124–127
Natur- och miljövård – vägen mot framtiden. 11, 160–164
Varför undervärderas den vetenskapliga poulariseringen? 15, 214–216
Lärt eller populärt inom vetenskaplig publicering? 18–20, 259–262

Ekonomi, media, politik

 Censur och påtryckning. 1–2, 3–4
Från radiokrig till presskritik? 3, 33–35
Skattelättnad ger skatteflykt. 4, 39–40
Neste och Tvärminne. 5, 55–56
Rundradion och tidningspressen. 5, 56–59
Massmedia och det internationella kapitalet. 5, 63–65
Amnesty i Finland. 6, 71–72
Radion och den pluralistiska illusionen. 6, 80–82
Om det gränslösa försvarandet. 6, 82–83
 Sterila attityder, pacifismens kris. 7, 87–89
Den politiska pamflettlitteraturen. 7, 93–98
Till arbetsvärdelärans försvar. 7, 99–100
Kvantitet och kvalitet. 8, 107–108
Danmark och EEC. 8, 112–113
Om Kina. 9, 123
Attityder kring Hbl + svar. 9, 133–135
Ett pressetiskt problem. 11, 155–156
Om censur och åsiktskontroll i Sverige. 11, 156–159
Nordkalotten. Ekonomiska och politiska aspekt. 11, 168–172
”Het höst”? 12, 175–178
Smädedikt på ”frisinnad” nivå + svar. 12, 184 + 185
Utlänningsförordning 25.4.1958/187. 13–14, 191–192
Inkomstfördelning och moral, ett diskussionsinlägg. 13–14, 192–195
Mot EEC. 15, 211–213
Neosuffragettrörelsen. 15, 216–219
Rundradion i går, i dag och i morgon II. 17, 247–248
Hur sköts kulturekonomin? 18–20, 268–270
Jan Myrdal och åsiktskontrollen. 18–20, 274–275
> Gå direkt till
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 1972

Sextiofemte årgången            Nr 1–20

R e d a k t i o n:
Erik Allardt, Kristina Dufholm, Lars Dufholm, Jerker A. Eriksson, Lars von Haartman, Ilmari Hustich, Jan-Magnus Jansson, Christer Kihlman, Arvo Salo, Pär Stenbäck, Nils-Börje Stormbom, Ingmar Svedberg, Klaus Törnudd, Th. Warburton


A. Artiklar, recensioner kommentarer

Alander, Rainer: Från synfältet. 6, 84
Barck, P. O.: Romantik och marxism. 1–2, 17
--- Inte ett lamm, 3, 27
--- Karlfeldt och eftervärlden. 5, 59
--- Existentialism och marxism. 7, 96
--- Flyktförsök. 19–20, 282
Bergman, Torsten: Finns det någon gräns för TV-underhållning? 16, 234
Broms, Henri: Kommittéer. 14, 199
Carpelan, Bo: Litteratur på undantag (Från synfältet). 1–2, 19
--- Tre svar från Bo Carpelan. 4, 49
--- & Sandelin, Carl-Fredrik: Kring en underskrift. 12, 171
--- & Sandelin, Carl-Fredrik: Från läsekretsen. 14, 211
Dufholm, Lars: Regeringsbildning i presidentvalets skugga. 3, 23
--- Skärpt maktstrid? 5, 55
--- Fortsatt taktikspel? 8, 103
Enckell, Johanna: Kihlman/Donner – ett motsatspar. 3, 29
Engman, Max: Uganda och de etniska syndabockarna. 14, 207
Forsén, Gunilla: A som i Aktivitet, B som i Barn, Bok och Bibliotek. 17–18, 258
Friberg, Ralf: Emil Skog – en enkel man. 12, 168
--- Komiskt (Film). 13, 195
--- Orgasmiskt (Film). 14, 212
--- Sura apelsiner och hårda tag (Film). 16, 243
--- Efter det västtyska valet. 17–18, 250
--- Hai (Film). 17–18, 264
Geijerstam, Carl-Erik af: Resonören med fågelfoten. 7, 93
Grönberg, Tom: De tekniska partiteterna och kommunikationspolitiken. 10, 143
Haartman, Lars von: En rik miljö. 9, 119
--- Människans förvandlingar. 19–20, 277
Hamberg, Lars: Om att översätta dramatik (Från synfältet). 8, 116
Harms, Joan: Svar till Bo Carpelan. 3, 34
Hartman, Tor: Om sinnessjukdomar. 13, 192
Hemanus, Pertti: Världsbilden i de danska radionyheterna. 14, 202
Hirn, Sven: Över taken ut mot viken. 6, 76
Huldén, Lars: Allkärlekens Andersson. 6, 80
Hustich, Ilmari: Mot EEC II. 1–2, 3; III. 16, 231
--- Inte för EEC. 10, 135; II. 13, 183; III. 16, 231
--- Om Europas framtid. 14, 204
--- Tack, Palme. 19–20, 267
Häkli, Esko & Schauman, Henrik: Dr Broms och kommittéerna (Från läsekretsen). 16, 244
Kihlman, Christer: Vi och Nordirland. 6, 71
--- Borgerlig kulturpolitik. 19–20, 267
Lindeberg, Leo: Vad är sovjetrysk opposition? 7, 98
Linna, Väinö: Boken som påverkare. 17–18, 247
Lundkvist, Artur: Språket och demokratin. 7, 87
Lång, K. J.: SFP:s politiska roll i fallet Repo. 13, 185
Nikula, Karl Henrik, Se Nyström, Carita
Nordenstreng, Kaarle: Masskommunikation som samhällskraft. 5, 63
Numelin, Ragnar: Antropologiska perspektiv. 8, 106
--- En statsmans memoarer. 10, 145
Nyström, Carita, Nikula, Kal Henrik & Packalen, Bengt: Svar till Bo Carpelan. 3, 34
Oittinen, Vesa: Vänstertankar. 19–20, 271
Packalén, Bengt, se Nyström, Carita
Pauli, Ralf: Nationalekonomisk syn på miljöskador. 1–2, 13
Pihlström, Bengt: Individen och helheten. 7, 100
Pipping, Hugo E.: Krig i fred. 4,42
Rask, Henry: Idrott och politik. 12, 172
Rein, Carolus: Den kollektiva ensamheten. 19–20, 281
Ringbom, Mårten: Kring en resolution. 11, 153
Riska, Elianne: En dag i New York (Från synfältet). 17–18, 263
Ruin, Hans: Vattenvärldens diktare. 15, 225
Sandelin, Carl Fredrik: se Carpelan, Bo
Sandman Lilius, Irmelin: Barnboksöversik I. Gorillor i paradiset. 8, 112
--- Barnboksöversikt II. Den långa vägen. 9, 127
Schauman, Henrik: Se Häkli, Esko
Schildt, Göran: Är fotbollen verkligen rund? (Från läsekretsen). 4, 51
Stenbäck, Pär: Kolonialismens förbannelse. 19–20, 268
Stenius, Birgitta: Vi är många, vi är hälften. 16, 240
Stenius, Yrsa: I samhällets ankdammar. 16, 242
--- Från beroende till solidaritet. 17–18, 260
Stormbom, N-B.: Svar till Bo Carpelan. 3, 35
--- Apropå fallet Tarmio. 4, 39
--- Oj, Yleisradio Ab! 11, 151
--- Intresset för provinskulturen. 12, 167
Svedberg, Ingmar: Utrivna blad ur en vapenvägrares dagbok (Från synfältet). 12, 179
--- Ett och annat eller Jörn Donner i kiosken. 15, 228
--- Staden heter Helsingfors. 16, 238
--- Svar till Benedict Zilliacus. 19–20, 284
Svensson, Helen: Verkligheten sedd genom en fantasi. 16, 242
Tamminen, Mauno:: Kommunisterna och Rundradions programpolitik. 9, 124
Tikkanen, Henrik: Cirkus Henrik. 1–2, 5; 3, 28; 4, 48; 5, 62; 6, 75; 7, 97; 8, 111; 9, 131; 10, 146; 12, 179; 13, 195; 14, 211; 15, 227; 16, 243; 17–18, 261; 19–20, 281
Valtiala, Nalle: Ett polynesiskt dokument. 15, 221
--- Östsamoanska miljöproblem. 19–20, 278
Warburton, Thomas: Film. Joe Hill. 1–2, 18
--- Bulgakov – Alov – Naumov: Flykten. 4, 48
--- En liten åsnespark åt kulturen (Från synfältet). 4, 49
--- Böcker talar bättre än debattörer (Från synfältet). 5, 67
--- Teater 6, 83; 9, 132; 15, 227; 17–18, 262
--- En stam som ingen finner. 15, 218
--- Från läsekretsen. 15, 228
Westerholm, Kurt: Norden och EEC (Från synfältet). 15, 226
Willner, Sven: Den finländska högerextremismen. 4, 40
--- Nordens litteratur. 7, 90
--- Danska bilder. 7, 99
--- Semiotisk diktanalys. 9, 121
--- Om självförverkligande. 12, 174
--- Harry Järvs läsarmekanismer. 13, 190
--- Hedenius och helvetet. 14, 201
--- Familjen Dinesen. 14, 211
--- Hemma i Terjärv. 15, 223
--- Från läsekretsen. 16, 244
--- Småborgaren, konstnären och revolutionären. 19–20, 273
--- Opraktiska dikter. 19–20, 273
Wirtanen, Atos: Från läsekretsen. 13, 196
Wrede, Johan: Om sanning i skönlitteratur. 1–2, 7
Väyrynen, Gun: Salminen och slavarna. 11, 154
Zilliacus, Benedict: Från läsekretsen. 19–20, 213
Zilliacus, Clas: Boss. 8, 110
--- Den sorgliga historien om Runar och Kyllikki. 15, 215
Zilliacus, Jutta: Från läsekretsen. 5, 68
Öller, Lars-Erik: Om kriget kommer. 10, 147
Österberg, Inga-Lill: Claes Andersson bakom bilderna. 17–18, 252
Österholm, Henrik: Svar till Paul Fogelberg. 4, 51
--- Den svenska riksplanen. 10, 139
--- Tankar efter en glaciologkongress. 17–18, 254

B. Sakregister

Recenserade böcker

Andersson, Claes: Bakom bilderna. 17–18, 252
Banck, Majt (red.): Karlfeldt – synpunkter och värderingar. 5, 59
Barn i bibliotek. 17–18, 258
Bonsdorff, Göran von: Europas val av framtid. 14, 204
Brandt, Jørgen Gustava: Upraktiske digte. 19–20, 282
Brøndsted, Mogens (red.): Nordens litteratur. 7, 90
Cleve, Anders: Labyrint. 7, 100
Dinesen, Thomas: Boganis. 14, 210
Donner, Jörn: Marina Maria 15, 228
Egebak, Niels: Tom Kristensen. 9, 121
Enckell, Mikael: Över stumhetens gräns. 15, 218
Enckell, Rabbe: Resonören med fågelfoten. 7, 93
--- Dikter 1923–1937. 7, 93
Enquist, Per Olov: Sekonden. 12, 172
Franzén, Lars-Olof: Danska bilder. 7, 99
Gerhardsen, Einar: Felleskab i krig og fred. Erindringer 1940–1945. 10, 145
--- Samarbeid og strid. Erindringer 1945–1955. 10, 145
Granvik, Erik: Två göukar. 15, 223
Guillou, Jan: Om kriget kommer. 10, 147
Hedenius, Ingemar: Helvetesläran. 14, 201
Henrikson, Thomas: Romantik och marxism. 1–2, 17
Hyvämäki, Lauri: Sinistä ja mustaa. 4, 40
Jansson, Tove: Sommarboken. 16, 242
Järv, Harry: Läsarmekanismer. 13, 190
Mortensen, Frands: Kommunikationsteknisk Analyse af Radioaviser. 14, 202
Mårtenson, Gunnar: Du – oskyldiga lamm. 3, 27
Polvinen, Tuomo: Venäjän vallankumous ja Suomi II. 4, 42
Rifbjerg, Klaus: Brevet till Gerda. 19–20, 273
--- R. R. 19–20, 273
Royko, Mike: Boss: Richard J. Daley of Chicago. 8, 110
Salminen, Johannes: Slavarna kastar ingen skugga. 11, 154
Sartre, Jean-Paul: Existentialism och marxism. 7, 96
Schimanski, Folke (red.): Kvinnan och revolutionen. 16, 240
Skog, Emil: Sosialisti ja patriootti muistelee. 12, 168
Stürmer, Wava: Stadens ofullmäktige. 16, 242
Tikkanen, Henrik: Mitt Helsingfors. 16, 238
 Tikkanen, Märta: Ingenmansland. 17–18, 260
Tingsten, Herbert: Sällskap för mina tankar. 1–2, 20
--- Flyktförsök. 19–20, 282
Vaijärvi, Kari (red.): Lapsi ja kirja. 17–18, 258
Ågren, Gösta: Kärlek som i allting bor – Dan Anderssons liv och diktning 1916–1920. 6, 80
--- Massmöte på jorden. 19–20, 281

Lyrik, novellistik, aforistik

Andersson, Claes: Carl. 11, 160
--- När någon/något föds. 14, 206
Bondestam, Anna: Två dikter. 11, 163
Bäck, Tomas M.: Ur en dagbok. 12, 178
Edfelt, Johannes: Tre Hölderlin-epigram. 12, 171
--- Tre Schiller-tolkningar. 16, 239
Geijerstam, Carl-Eric af: Hoppet. 19–20, 274
Granholm, Olof: Tre dikter. 6, 79
Huldén, Lars: Ur ett presidenttal. 9, 122
Kilpi, Eeva: Sången om kärlek. 17–18, 257 (I tolkning av J. O. Tallqvist)
Lilius, Carl-Gustaf: Fyra dikter som frågar. 4, 46
Nordgren, Ralf: Dethär måste vi tro. 1–2, 11
Saaritsa, Pentti: Tre barndikter. 11, 164 (I tolkning av Mauritz Nylund)
Sandell, Tom: Det finns en planet. 19–20, 280
Ström Carl-Erik: Tre prosadikter. 10, 138
Tikkanen, Henrik: Mitt Helsingfors. 11, 158
Ågren, Gösta: Tre dikter. 5, 61
--- Tre miniatyressäer. 13, 188

Skönlitteratur och kulturhistoria

Om sanning i skönlitteratur. 12, 7–11
Litteratur på undantag. 1–2, 19
 + svar till Bo Carpelan. 1–2, 34–35
Kihlman/Donner – ett motsatspar. 3, 29–34
Apropå ”pokerspelet” om litteraturen. 1–2, 35–36
En liten åsnespark åt kulturen. 4, 49
Tre svar från Bo Carpelan. 4, 49–51
Är fotbollen verkligen rund? 4, 51
Böcker talar bättre än debattörer. 5, 67
Över taken ut mot viken. 6, 76–78
Gorillor i paradiset. Barnbokskrönika I. 8, 112–115
Om att översätta dramatik. 8, 116
Den långa vägen. Barnbokskrönika II. 9, 127–132
Boken som påverkare. 17–18, 247–249
A som i aktivitet. B som i Barn, Bok och Bibliotek. 17–18, 258–259
Hoppet. 19–20, 274–275
Tryck- och tyckarfrihet. + svar. 19–2, 283–284

Konst, teater, film

Bo Widerberg: Joe Hill. 1–2, 18–19
Bulgakov – Alov – Naumov: Flykten. 4, 48
Jan Bergqvist – Hans Bendrik: Mr President. 6, 83–85
Marguerite Duras: Hela dagarna i träden. 9, 132
Engelsk läsövning. 12, 180
Komiskt. 13, 195–196
Orgasmiskt. 14, 212
Den sorgliga historien om Runar och Kyllikki. 15, 215–218
Teater. 15, 227
Stora apelsiner och hårda tag. 16, 243–244
Strindberg: Fröken Julie. 17–18, 262
Hai. 17–18, 264
Människans förvandlingar. 19–20, 276–278

Sociologi, filosofi, psykologi, media

Masskommunikationen som samhällskraft. 5, 63–67
Språket och demokratin. 7, 87–90
Antropologiska perspektiv. 8, 106–110
Om sinnessjukdomar. 13, 192–194
Ett polynesiskt dokument. 15, 221–223
Finns det någon gräns för TV-underhållning? 16, 234–237
En dag i New York. 17–18, 263

Naturvetenskap

En rik miljö. 9, 119–120
Tankar efter en glaciologkongress. 17–18, 254–256
Östsamoanska miljöproblem. 19–20, 278–27

Ekonomi och politik

Mot EEC II. 1–2, 3–6
Nationalekonomisk syn på miljöskador. 1–2, 13–16
Regeringsbildning i presidentvalets skugga. 3, 23–27
Apropå fallet Tarmio. 4, 39–40
Skärpt maktstrid? 5, 55–58
Vi och Nordirland. 6, 71–72
Mot EEC III. 6, 72–75
Fortsatt taktikspel? 8, 103–106
Kommunisterna och Rundradions programpolitik. 9, 124–126
Inte för EEC I. 10, 135–137
Den svenska riksplanen. 10, 139–142
De tekniska pariteterna och kommunikationspolitiken. 10, 143–145
Oj, Yleisradio Ab! 11, 151–153
Kring en resolution. 11, 153–154
Intresset för provinskulturen. 12, 167–168
Kring en underskrift. 12, 171
Utrivna blad ur en vapenvägrares dagbok. 12, 179–180
Inte för EEC II. 13, 183–185
SFP:s politiska roll i fallet Repo. 13, 185–188
Några ord om Finlands Svenska Författareförening och Finlands Svenska Arbetarförbund. 13, 196
Kommittéer. 14,199–200
Uganda och de etniska syndabockarna. 14, 207–210
Norden och EEC. 15, 226
Inte för EEC III. 16, 231–233
Dr Broms och kommittéerna. 16, 244
Efter det västtyska valet. 17–18, 250–252
Tack, Palme. 19–20, 267
Borgerlig kulturpolitik. 19–20, 267–68
Kolonialismens förbannelse. 19–20, 268–270
Vänstertankar. 19–20, 271–272
> Gå direkt till
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 1973

Sextiosjätte årgången            Nr 1–17

R e d a k t i o n:
Erik Allardt, Kristina Dufholm, Lars Dufholm, Jerker A. Eriksson, Lars von Haartman, Ilmari Hustich, Jan-Magnus Jansson, Christer Kihlman, Arvo Salo, Pär Stenbäck, Nils-Börje Stormbom, Ingmar Svedberg, Klaus Törnudd, Th. Warburton, Sven Willner


A. Artiklar, recensioner kommentarer

Allardt, Erik: Skolan som isoleringsmekanism. 16–17, 204
Barck, P. O.: DN och Finland. 3, 23
--- Studentaktivister under 30–talet. 9–10, 110
Bélinki, Karmela: Kvinnoparti eller könskvotering? 1–2, 16
Bruun, Kettil: Har ny chefredaktör för Hbl. valts? (från läsekretsen) 4, 51
Carpelan, Bo: Gunnar Björling – några antekningar. 1–2, 5
--- Språket som hem. 11, 127
Enckell, Johanna: Charles Fourier om kvinnan. 5, 58
Engman, Max: Förbudslagen i perspektiv. 9–10, 118
Friberg, Ralf: Film. 5, 67; 11, 140; 16–17, 216
--- Erlanders memoarer. 14, 172
Geijerstam, Cal-Erik af: En storfamilj. 9–10, 123
Gulin, Åke: Aina Eriksons målningar. 15, 192
Haartman, Lars v.: Den nya finländska konsten XIV. 6, 84
Hamberg, Lars: Reflexioner kring museikonst. 5, 65
Henrikson, Thomas: Christer Kihlmans ”Orso”. 3, 25
Holmberg, Barbro: Om Hufvudstadsblad och andra läroinrättningar. 11, 132
Holmström, Roger: Dagboksblad från Island (från synfältet). 3, 35
Hustich, Ilmari: De nationella minoriteterna i Europa. 6, 91
--- EEC-karusellen. 16–17, 200
Laitinen, Kai: Från skogen till staden. 12–13, 144
Magnusson, Bo: Esteticism och epikurism i Hårda tider. 4, 48
Nyholm, Leif: Obunden socialism. 6, 81
Pipping, Hugo E.: Ideologiernas korsdrag. 7–8, 100
Pousar, Jarl: Dr Broms bekymmer (Från synfältet). 3, 35
Påhlsson, Christer: Sverigefinnarna och modersmålet. 4, 43
Rask, Henry: Den sönderfallande katedralen. 3, 34
--- Den svenska medelklassens uppgång och fall. 9–10, 119
Rein, Carolus: Den outtydbara evigheten. 16–17, 207
Repo, Eino S.: Lyrikern och politikern Koskenniemi. 1–2, 12
Rying, Matts: Eftermiddag med Enckell. 15, 185
Sandman-Lilius, Irmelin: Barnboksöversikt I. Barn är upptäcktsresande. 6, 76
--- Barnboksöversikt II. Stadier av upptäckt. 7–8, 95
--- Det lysande torget. 14, 180
--- Att tyda ett liv. 16–17, 203
Stenius, Geo: Allende och Chile. 14, 168
Stormbom, N-B.: Mediapolitik och kabel-TV. 1–2, 3
--- En vänkritik. 4, 40
--- Kulturarbetarna som fredskämpar. 6, 71
--- En egocentrisk betraktelse. 9–10, 107
--- Chile, hemmaplan och Husis. 14, 167
--- Arbetarinformation i motvind. 14, 177
--- Sårad. 15, 196
--- På Paasikivilinjen före vinterkriget. 16–17, 212
Svedberg, Ingmar: Svar till Benedict Zilliacus. 1–2, 20
--- Stödet till kulturtidskrifterna. 7–8, 87
--- Världen som provins. 11, 137
--- Pratnordism och annan nordism. 12–13, 143
Tallgren, Carl-Olof: Hbl och Konstsamfundet (Från läsekretsen) 6, 83
Tarkka, Pekka: Lyrikern och politikern Koskenniemi. 1–2, 10
--- Människoskildring och kritisk realism. 12–13, 150
Tikkanen, Henrik: Cirkus Henrik. 1–2, 19; 4, 51; 5, 67; 6, 83; 7–8, 103; 9–10, 123; 11, 134; 15, 195; 16–17, 208
Träskman, Tuva: Lögnen om skolans nödvändighet. 3, 31
Törnudd, Klaus: Världens klyftor och broar. 4, 52
Uusitalo, Kari: Enmanskrig eller vi klarar biffen? 12–13, 157
Valtiala, Nalle: Äreminne över Toote. 11, 128
Warburton, Thomas: Eric Olsoni och Nya Argus. 4, 39
--- Teater. 4, 50; 5, 68; 15, 193; 16–17, 215
--- Lafcadio Hearn. 5, 55
--- Film. 6, 83
--- Salamas vittnesmål. 12–13, 154
Willner, Sven: Krigets sociologi. 1–2, 19
--- På gränsen till paniken. 3, 32
--- Konstarternas sociala historia. 5, 61
--- Vårt förakt för svaghet. 7–8, 88
--- Nordiska färdeminnen. 7–8, 104
--- Ingen verklighet finns? 11, 135
--- Religion och politik. 14, 174
--- Herman Hesses aktualitet. 14, 179
--- Yogin och konferensmannen. 15, 183
--- Hj. Bergmans abdikationer. 16–17, 211
Wirtanen, Atos: Objektiv personhistorik, subjektiv historik. 15, 194
Zilliacus, Benedict: Om att hålla sig till sak (från läsekretsen). 1–2, 20
Zilliacus, Clas: Vår teater i stöpsleven. 16–17, 199
Ågren, Gösta: Ett tal om finlandssvenskarna. 6, 72
Österberg, Ingalill: Salamas vittnesmål. 12–13, 154

B. Sakregister

Recenserade böcker

Ahtokari, Reijo: Pirtua, Pirtua. 9–10, 118
Björnvig, Thorkild: Virkeligheden er til. 11, 135
Boalt, Gunnar & Herlin, Helena: Krigets sociologi. 1–2, 19
Christie, Nils: Om skolan inte fanns. 3, 31
Colliander, Tito: Måltid. 16–17, 203
Enquist, Per Olov: Katedralen i München och andra berättelser. 3, 34
Erlander, Tage: Memoarer 1940–1949. 14, 172
Halsti, Wolf H.: Mies elää aikaansa. 16–17, 212
Hammarberg-Åkesson, Jarl: Mina kvinnor min stora familj. 9–10, 123
Hauser, Arnold : Konstarternas sociala historia I–II. 5, 61
Hesse, Hermann: Hemligheter. 14, 179
Hustich, Ilmari: Världens klyftor och broar. 4, 52
Hylinger, Claes: Färdaminnen. 7–8, 104
Klinge, Matti: Vihan veljistä valtiososialismiin. 7–8, 100
Koestler, Arthur: Call-girls. 15, 183
Leino, Olle: Vam tackar Yrjö Leino. 15, 194
Lilius, Carl-Gustaf: Metsytiska boken. 16–17, 207
Lindström, Heimer: Religion och politik. 14, 174
Linder, Erik Hjalmar: Kärlek och fadershus farväl. 16–17, 211
Ofsttad, Harald: Vårt förakt för svaghet. 6, 88
Salama, Hannu: Siinä näkijä missä tekijä. 12–13, 154
Skou-Hansen, Tage: Det midlertidige faelleskab. 3, 32
Söderberg, Tom: Två sekel svensk medelklass: Från gustaviansk tid till nutid. 9–10, 119
Torbacke, Jarl: Dagens Nyheter och demokratins kris 1937–1946: Genom stormar till seger. 3, 23
Willner, Sven: Öppna dörrar. 4, 40
Wivel, Ole: Romance for valdhorn. 3, 32
Wrede, Renata: Juvelskrinet. 14, 180
Ågren, Erik: Sårad. 15, 196

Lyrik, novellistik, aforistik

Carpelan, Bo: Ode över vår tids hjälte. 6, 64
Chorell, Walentin: Två dikter. 3, 30
Colliander, Tito: Släpp ut mig. 9–10, 113
Granholm, Olof: Socialisterna är inte gjorda av kalvaladåb. 9–10, 115
Helmsdal, Gudrid: Gästen (I tolkning av Lars Hamberg). 16–17, 209
Holmberg, Maj-Lis: Nostalgiskt om Kottby. 4, 47
Huldén, Lars: ”Vän av frihet” om radion och författarna. 11, 137
Kilpi, Volter: Tre av hjältarna i stugan på Ylistalo. 12–13, 160
Kristansen, Alexandur: Att dräpa ett barn (I tolkning av Lars Hamberg). 16–17, 210
Liggjas i Bö: In memoriam (I tolkning av Lars Hamberg). 16–17, 209
Parkkinen, Pekka: Tre dikter (I tolkning av Mauritz Nylund). 1–2, 15
Petterson, Joel: Jorden sover och himmeln är tyst. 9–10, 114
Ruuth, Alpo: Ur korpral Julin. 12–13, 162
Sandelin, Peter: Liten sommarsvit. 11, 131
Simberg, Caj: Tre dikter. 7–8, 100
Sinervo, Elvi: Svik inte, kamrat! 15, 189
Stürmer, Wava: Tre dikter. 9–10, 116
Wrede, Renata: Om man rostar det ordentligt. 9–10, 117

Skönlitteratur och kulturhistoria

Gunnar Björling – några anteckningar. 1–2, 5–9
Lyrikern och politikern V. A. Koskenniemi. 1–2, 10–12
Repo om Koskenniemi. 1–2, 12–15
Christer Kihlmans ”Orso”. 3, 25–30
Dagboksblad från Island. 3, 35–36
Eric Olsoni och Nya Argus. 4, 39–40
Esteticism och epikurism i Hårda tider. 4, 48–50
Lafcadio Hearn. 5, 55–57
Charles Fourier om kvinnan och Den Nya Förälskade Världen. 5, 58–61
Barn är upptäcktsresande. Barnbokskrönika I. 6, 76–80
Stadier av upptäckt. Barnbokskrönika II. 7–8, 95–99
En egocentrisk betraktelse. 9–10, 107–110
Språket som hem. 11, 127–128
Äreminne över Toote. 11, 128–130
Från skogen till staden. 12–13, 144–149
Människoskildring och kritisk realism. 12–13, 150–154
Salamas vittnesmål. 12–13, 154–155
Eftermiddag med Enckell. 15, 185–189

Konst, teater, film

Teater. Dumas d.y.: Kameliadamen. Johan Bargum: Virke och verkan. 4, 50–51
Reflexer kring museikonst. 5, 65–67
Film. Frenzy. 5, 67–68
Teater. Kent Andersson: Agnes. 5, 68
Film. Bertolucci: Sista tangon i Paris. 6, 83–84
Film. Ökenvandringen. 11, 140
Enmanskrig eller Vi klarar biffen? 12–13, 157–160
Aina Eriksons målningar. 15, 192–193
Teater. Brecht: Trepennioperan. 15, 193–194
Teater. Shaw: Candida. 16–17, 215
Film. Mollberg och Mukka. 16–17, 216

Sociologi

Sverigefinnarna och modersmålet: tvåspråkighet eller halvspråkighet? 4, 43–46

Ekonomi och politik

Mediapolitik och kabel-TV. 1–2, 3–5
Kvinnoparti eller könskvotering? 1–2, 16–19
Lögnen om skolans nödvändighet. 3, 31–32
Har ny chefredaktör för Hbl valts? 4, 51
Kulturarbetarna som fredskämpar. 6, 71–72
Ett tal om finlandssvenskarna. 6, 72–76
Obunden socialism. 6, 81–82
Hbl och Konstsamfundet. 6, 83
Stödet till kulturtidskrifterna. 7–8, 87–88
De nationella minoriteterna i Europa. 7–8, 91–95
Studentaktivister under 30–talet. 9–10, 110–112
Förbudslagen i perspektiv. 9–10, 118–119
Om Hufvudstadsblad och andra läroinrättningar. 11, 132–134
Världen som provins. 11, 137–139
Pratnordism och annan nordism. 12–13, 143–144
Chile, hemmaplan och Husis. 14, 167–168
Arbetarinformation i motvind. 14, 177–179
Vår teater i stöpsleven. 16–17, 199–200
EEC-karusellen. 16–17, 200–203
Skolan som isoleringsmekanism. 16–17, 204–207
> Gå direkt till
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 1974

Sextiosjunde årgången            Nr 1–16

R e d a k t i o n:
Erik Allardt, Kristina Dufholm, Lars Dufholm, Jerker A. Eriksson, Lars von Haartman,  Thomas Henrikson, Ilmari Hustich, Christer Kihlman, Håkan Mattlin, Pär Stenbäck, N-B Stormbom, Ingmar Svedberg, Th. Warburton, Sven Willner, Clas Zilliacus.


A. Artiklar, recensioner kommentarer

Allardt, Erik: Att beskriva välfärd I: Levnadsnivå eller livskvalitet. 4, 48
--- Att beskriva välfärd II. Kan man utgå från människans värderingar? 5, 68
--- Formalkultur, masskultur och folkkultur. 6, 83
--- Individ, språk och klass. 1–2, 3
Bélinki, Karmela: Alexandra Kollontay och kvinnorörelsen. 13, 183
Cronström, Eige: En bok om 30–talet (från läsekretsen). 5, 78
Ekholm, Henrik: Mittenideologin och ekokrisen. 14, 208
Engman, Max: Afrikanskt motstånd. 11, 156
Eriksson, Lars D.: Jakobinismens konsekvenser. 14, 196
Friberg, Ralf: Den sista tisdagsnylänningen. 3, 35
--- Film. 1–2, 23; 4, 63; 6, 96; 9–10, 144; 14, 211; 15, 228; 16, 243
--- Om Väinö Tanner i valda bitar. 9–10, 138
Geijerstam, Carl-Erik af: Tove Janssons muminvärld. 7–8, 106
Gulin, Susanna: Om dokumentation av kulturaktiviteter. 1–2, 5
Gulin, Åke: Konst och konst. 11, 147
Haartman, Lars von: Den nya finländska konsten. XV. 4, 64
--- Den nya finländska konsten XVI. 16, 244
--- Teaterkvällar med Eric Olsoni. 1–2, 10
Hagerfors, Lennart: En materialistisk naturlyrik. 9–10, 128
--- Strålkastarljus. (I synfältet) 14, 209
Hakalax, Vivi-Ann: Sylvia Plath och dödsbesattheten. 16, 232
Hamberg, Lars: Hos fem polska teaterchefer. 3, 40
Hartman, Tor: ”Frihet, jämlikhet, broderskap”. 14, 203
--- Pessimism, konservatism, radikalism. 1–2, 13
Hasselgren, Kristina: Om nerskräpningen av språket. 9–10, 135
Henrikson, Thomas: Vittnesbörd om honom. 3, 37
Hustich, Ilmari: 1973 – Europas år? I. 5, 73
--- 1974 – Europas år? II. 13, 179
--- Renässans för karelianismen. 4, 51
Jaatinen, Stig: Utskärsliv. 16, 237
Jakobsson, Max: Små nationers självständighet i supermakternas tidsålder. 9–10, 123
Lindman, Sven: Regeringsformens bakgrund. 7–8, 104
Lång, K.J.: Kriminalisering och sanktion. 6, 87
Mattlin, Håkan: Hurrare på krigsstigen. 5, 80
--- Perspektiv på O. W. Kuusinen. 16, 243
--- Republikens stadgar. 7–8, 103
--- U-hjälp på undantag. 16, 231
Mazzarella, Merete: ”Några steg mot tystnaden”. 5, 72
Nygård, Barbro: Ansa i bubblan. 4, 62
--- Ändamålet helgar inte medlen. 5, 79
Rein, Carolus: Dit du icke vill. 12, 163
--- Livssmärtans brännpunkt. 16, 242
Sandell, Tom: Vem bryr sig om Doris. 16, 236
Sandman-Lilius, Irmelin: Att berätta i bild: Barnbokskrönika I. 7–8, 114
--- Att bilda i ord. Barnbokskrönika II. 9–10, 130
--- Mod och förtröstan. 5, 80
--- Solstad, skuggbild, nattligt slott. 16, 239
Schütt, Peter: Författaren i samhället. 7–8, 112
Setelä, Rauno: Stormbom och humanismens fana. 4, 56
Stenbäck, Pär: Svar till Nils-Börje Stormbom. 4, 47
Stormbom, Nils-Börje: Antti Eskolas romandebut. 1–2, 21
--- Ett hanagäll. 3, 27
--- Ett K-utspel. 6, 93
--- Sannsaga om medvetenheten. 1–2, 21
--- Setelä, socialismen och humanismen. 4, 58
--- Vilsna möten. 1–2, 22
Svedberg, Ingmar: Det blir så tyst omkring oss. 3, 28
--- De trofasta själarnas lov. 13, 191
--- Litterärt förmynderskap. 15, 215
--- Livet i glesbygderna. 11, 159
--- Stormboms retrospektiva utställning. 1–2, 16
--- Vår man på Cypern. 14, 212
Tikkanen, Henrik: Cirkus Henrik. 1–2, 20; 3, 36; 4, 63; 5, 75; 6, 86; 11, 115; 13, 185; 14, 199; 16, 234; 16, 240
Tikkanen, Märta: Tove Ditlevsens Gift. 1–2, 19
Ulfvens, Levi: Amerikanska bilder. 15, 224
Valtiala, Nalle: Ordet har kraft. 11, 50
Warburton, Th.: Bengt Ahlfors: Hårda tider (Teater). 4, 63
--- Ferenc Molnár: Två enaktare (Teater). 14, 210
--- Moliere-Harrison: Misantropen (Teater). 14, 211
--- Om Sven Delblanc. 3, 30
--- Strindberg: Moderskärlek-Paria (Teater). 15, 227
--- Walentin Chorell: Den ljufva galenskapen (Teater) 16, 241
 Willner, Sven: Det stora kriget om sexualmoralen. 7–8, 119
--- I norsk pingstvänsmiljö. 5, 77
--- Lars Gyllensten. 14, 206
--- Lars Stenbäck. 9–10, 142
--- Outsiderns maximalupplevelser. 12, 175
--- Passivt och aktivt motstånd. 15, 216
--- Poeten Arvid Mörne. 13, 186
--- Psykoanalys och marxism. 6, 91
--- Sakernas tillstånd. 1–2, 23
Wirtanen, Atos: Skärpta brytningar i det intellektuella klimatet (från synfältet). 3, 43
Zilliaus, Clas: Hållfasthetens prov. 5, 67
--- Kulturens motorväg. 14, 195
Österholm, Henrik: Klyftor och broar. 15, 220

B. Sakregister

Recenserade böcker

Alftan, Robert: Våra gossar på Cypern. 14, 212
Barck, P. O.: Mina oroliga år. 3, 35
Beckman, Erik: Sakernas tillstånd. 1–2, 23
Bo Cavefors förlag (red.): Psykoanalys och marxism. En introduktion till socialpsykologin I. 6, 91
Bredsdorff, Elias: Den store nordiske krig om sexualmoralen. 7–8, 119
Brommels, Mats m. fl.: Överlevandets villkor. 14, 208
Dahl, Tor: Edvin Guds tjener. 5, 77
Ditlevsen, Tove: Gift 1–2, 16
Donner, Jörn: Sverigeboken. 3, 37
Enquist, Per Olov: Berättelser från de inställda upprorens tid. 13, 191
Eskola, Antti: Mies ja ääni. 1–2, 21
Fors, Hans: ”Påminnaren”. 5, 80
Haestrup, Jörgen: Christmas Möllers Londonbreve. 15, 216
Hakalehto, Ilkka: Väinö Tanner. Taipumattoman tie. 9–10, 139
Hedlund, Tom: Poeten Arvid Mörne. 13, 186
Hodgson, John H.: Den röde eminensen. 16, 243
Hustich, Ilmari: Världens klyftor och broar. 15, 220
Högnäs-Sahlgren, Brita: Ett hutlöst pris. 1–2, 22
Isaksson, Hans: Hängivenhet och distans. 14, 206
Jansson, Tove: Solstaden. 16, 239
Johnson, Eyvind: Några steg mot tystnaden. 5, 72
Kraft, Ole Björn: Frem mod nye tider. 15, 216
Kähkölä, Lehtilä, Pihlajaniemi, Pyyluoma: Suomi K-linjalla. 6, 93
Liversage, Toni: Mary og revolutionen. 7–8, 119
Munck, Kerstin: Gyllenstens roller. 14, 206
Oksanen, Aulikki: Isosisko ja pikkuveli. 1–2, 21
Schoultz, Solveig v.: Där står du. 4, 62
Sihvo, Hannes: Karjalan kuva. 4, 51
Sjöqvist, Viggo: Eric Scavenius. 15, 216
Stenbäck, Lars: Dikter och prosa. 9–10, 142
Stormbom, Nils-Börje: Pejlingar. 1–2, 16
Thyssen, Ole: Wilhelm Reich. 6, 91
Tikkanen, Märta: Vem bryr sig om Doris Mihailov. 16, 236
Turunen, Heikki: Simpauttaja: 11, 159
Valtiala, Nalle: Lotus. En berättelse om kärlek. 5, 79
Wilson, Colin: Nya frågeställningar inom psykologin. 12, 175
Zilliacus, Benedict: Utöar. 16, 237
Ågren, Gösta (red.): Hurrarna. 5, 80
--- Natten har djup för oss alla. 16, 242

Lyrik, novellistik, aforistik

Andersson, Claes: Tillstånd. 12, 168
Ara, Agneta: Två dikter. 14, 202
Bergman, Karl-Erik: Vinterstorm. 16, 241
Granvik, Erik: Fyra dikter. 7–8, 110
Gummerus E. R.: Rom-Helsingfors tur och retur. 12, 170
Haartman, Lars von: Ord mot mörkret (RE in memoriam). 13, 190
Herrgård, Elin: Orfeus och Eurydike. 9–10, 134
Huldén, Lars: Tre dikter från Grusien
Kautia, Anita: Min realitet, Hjälplösa, Medlidandet. 15, 223
Krokfors, Hjalmar: Tre dikter. 12, 167
Lindén, Gurli: Besök i Helsingfors. 4, 54
Manner, Eeva-Liisa: Men Mario, Ty Victoria. 12, 174
Nylund, Mauritz: Två dikter. 1–2, 18
Salminen, Runar: Två dikter. 12, 169
Sandell, Tom: Toppmöte. 1–2, 9
--- Utskär. 14, 205
Ström, Carl-Erik: Tre Prosastycken. 12, 173
Sund, Lars: Frågor till general Franco av ett barn. 13, 189
Turtiainen, Arvo: Avsked till min barndoms Rödbergen, Odysseus 1968. 14, 200
Wulff, Thomas: Livets Mördare. 15, 219
Österberg, Anna-Lisa: Halvvägs i glad förväntan ror jag. 16, 295

Skönlitteratur, kulturhistoria, kulturpolitik

Kommentarer. Ett hanagäll. 3, 27–28
Det blir så tyst omkring oss. 3, 28–30
Om Sven Delblanc. 3, 30–34
Kommentarer. 4, 47–48
Stormbom och humanismens fana. 4, 56–58
Setälä, socialismen och humanismen. 4, 58–62
Tove Janssons muminvärld. 7–8, 106–110
Författaren i samhället. 7–8, 112–114
Barnbokskrönika I. Att berätta i bild. 7–8, 114–119
En materialistisk naturlyrik? 9–10, 128–130
Barnbokskrönika II. Att bilda i ord. 9–10, 130–135
Om nerskräpningen av språket. 9–10, 135–138
Ordet har kraft. 11, 150–156
Rom-Helsingfors tur och retur. 11, 170–173
Kommentarer. Kulturens motorväg. 14, 195–196
Kommentarer. Litterärt förmyndarskap. 15, 215
Sylvia Plath och dödsbesattheten. 16, 232–234

Konst, teater, film

Teaterkvällar med Eric Olsoni. 1–2, 10–12
Film. Chaplin-feber. 1–2, 23–24
Hos fem polska teaterchefer. 3, 40–43
Film. James Bond. 4, 63
Teater. Bengt Ahlfors: Hårda tider. 4, 63–64
Kommentarer. Hållfasthetsprov. 5, 67–68
Film. Stjärnkulten. 9–10, 144
Konst och konst. 11, 147–149
Strålkastarkultur eller Hur det blir när man inte har några gamla muséer. 14, 209–210
Teater. Ferenc Molnár: Två enaktare. 14, 210
 Moliére – Harrison: Misantropen. 14, 211
Film. 14, 211–212
Teater. Strindberg: Moderskärlek – Paria. 15, 227–228
Film. In-flight movie. 15, 228
Teater. Walentin Chorell: Den ljufva galenskapen. 16, 241–242
Film. Zardoz. 16, 243–244

Filosofi, sociologi, psykologi

Om dokumentation av kulturaktiviteter. 1–2, 5–9
Pessimism, konservatim, radikalism. 1–2, 13–15
Att beskriva välfärd I: levnadsnivå eller livskvalitet. 4, 48–51
Att beskriva välfärd II. Kan man utgå från människans värderingar? 5, 68–72
Formalkultur, masskultur och folkkultur. 6, 83–86
Dit du icke vill. 12, 163–167

Ekonomi och politik

Individ, språk och klass. 1–2, 3–5
1973 – Europas år? (I). 5, 73–77
Kriminalisering och sanktion. 6, 87–91
Kommentarer. Republikens stadgar. 7–8, 103–104
Förfttningsreformen I: Regeringsformens bakgrund. 7–8, 104–106
Små nationers självständighet i supermakternas tidsålder. 9–10, 123–128
Om Väinö Tanner i valda bitar. 9–10, 138–141
Afrikanskt motstånd. 11, 156–159
1974 – Europas år? (II). 13, 179–183
Alexandra Kollontay och kvinnorörelsen. 13, 183–186
Författningsreformen 2. Jakobinismens konsevenser. 14, 196–199
”Frihet, jämlikhet, broderskap”. 14, 203–205
Amerikanska bilder. 15, 224–227
Kommentarer. U-hjälp på undantag. 16, 231
> Gå direkt till
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 1975

Sextioåttonde årgången            Nr 1–18

R e d a k t i o n:
Erik Allardt, Lars Dufholm, Jerker A. Eriksson, Lars von Haartman,  Thomas Henrikson, Ilmari Hustich, Christer Kihlman, Håkan Mattlin, Pär Stenbäck, N-B Stormbom, Ingmar Svedberg, Th. Warburton, Sven Willner, Clas Zilliacus.


A. Artiklar, recensioner kommentarer

Allardt, Erik: Om samhällsforskning I: Den traditionella synens tvångströjor 17–18, 223
Alsterdal, Alvar: Kulturtidskrifternas död (I synfältet) 10, 147
--- Martin Buber om judar och araber. 4–5, 48
--- Praxis i praktiken (I synfältet). 8, 115
--- Proletär arbetarförfattare (I synfältet). 15–16, 215
Andersson, Claes: Att växa i ensamhället. 6, 71
--- Didaktika. 13–14, 183
--- Finlandssvenska kulturfrågor. 11–12, 164
Bélinki, Karmela: Agapé. 3, 31
--- Innan du vet ordet av. 17–18, 234
--- Om kvinnan i litteraturen. 15–16, 195
Bredsdorff, Thomas: Den kulturpolitiska situationen i Danmark. 1–2, 4
Broo, Roger: Österbottens högskolproblem. 17–18, 226
Dufholm, Lars: Pluralismen – finns den? 11–12, 151
Enckell, Martin: Sagan om Flickan. 17–18, 239
Forsén, Gunilla: Om älvor och kisinödiga tanter. 4–5, 62
--- Saga och realism – årets tre finlandssvenska barnböcker. 17–18, 238
Friberg, Ralf: Chinatown tur-retur. 10, 148
--- Emil Skogs olyckliga tid i partipolitiken. 3, 35
--- Mäkinen och Halsti. 3, 38
--- Ronkainen vs. Emanuelle. 1–2, 22
--- Skolpojken Fellini. 3, 40
Gube, Ellinor: Fräls oss från Isadora Wing. 15–16, 208
Gulin, Åke: Konst och samhälle. 6, 80
Haartman, Lars v.: Den nya finländska konsten XVII. 4–5, 64
--- Ett slag mot kritiken. 3, 27
Helenius, Henrik: Utvecklingen inom den norska yttervänstern. 6, 75
Hoydal, Karsten: Den kulturpolitiska situationen på Färöarna. 1–2, 15
Hustich, Ilmari: En värld, många världar – nationalism och internationalism. 11–12, 160
--- Finland 1975. 17–18, 219
--- Hjältar – finns dom? 1–2, 20
--- Romklubbens ”världsbild”. 15–16, 198
--- Teknik och samhälle I. 7, 89
--- Teknik och samhälle II. 8, 107
--- Tellus vår hemvist. 13–14, 174
Jor, Finn: Norsk kulturpolitik idag. 1–2, 8
Kallifatides, Theodor: Litteraturen och den nationella identiteten. 10, 135
Kihlman, Christer: Brev till Fantomen. 15–16, 203
--- Litteraturen och den nationella identiteten. 10, 135
Kreitor, Nikolaj-Klaus v.: Existens och identitet. 11–12, 156
Krogius, Tove: En spegelvänd lovsång. 15–16, 212
Lindholm, Magnus: Vad är kreativitet? 6, 81
Linna, Väinö: Litteraturen som gestaltare av verkligheten. 6, 67
Mazzarella, Merete: Centrallyrikerns svåra väg ut ur sig själv. 15–16, 209
Niemi, Irmeli: Alpo Ruuths korpral. 11–12, 167
Nikula, Karl-Henrik: Bönder i andra och tredje led. 1–2, 11
Persson, Ola: H. G. Wells och utopierna. 4–5, 60
Salmén, Leif: Finlandssvenska noveller. 4–5, 63
--- Nyberättad verklighet. 4–5, 63
--- Österbottnisk prosa. 9, 130
Salminen, Johannes: Spelet om Europa. 15–16, 201
Sandell, Tom: Att sitta på två stolar. 13–14, 171
Sandqvist, Tom: Oscar Behm och 1800–talets finlandssvenska folklivsskildring. 9, 119
Segercrantz, Olof: Pentti Saarikoski om Eino Leino (Från läsekretsen). 3, 37
Stenbäck, Pär: Demokratisera statsbolagen. 7, 87
Stenius, Geo: Israel – med ryggen mot väggen? 4–5, 45
Stenius, Yrsa: Självcensuren, utrikespolitiken och tidningspressen. 8, 103
--- Willner mellan hammaren och städet. 7, 96
Svedberg, Ingmar: Fackelskenet från Paavolainen. 17–18, 234
--- Ny och gammal nordism. 1–2, 3
--- På spaning efter ett ansikte. 10,146
Svensson, Helen: Vinduet – ett kvinnonummer (I synfältet). 13–14, 189
Törnudd, Klaus: Politiseringens intensitet. 4–5, 43
Uggla, Marta: Isländsk lyrik på svenska. 1–2, 14
Ulfvens, Levi: Svenska Kulturfonden idag. 8, 111
Warburton, Thomas: Claes Andersson – Tua Forsström: Diktonius. 1–2, 23
Wijkmark, Carl-Henning: Brecht och det finska undret. 7, 92
Willner, Sven: Den misslyckade människan. 1–2, 19
--- Det gäller realismen. 9, 128
--- Fenomenet Ernst Jünger. 13–14, 186
--- Illusionistens väg. 1–2, 21
--- Kommunistisk kritik. 15–16, 210
--- Kristen realism. 9, 131
--- Lexikon ger svar. 9, 131
--- Nio diktsamlingar. 15–16, 213
--- Rabbe Enckell. 4–5, 58
--- Realismens triumf? 10, 144
--- Tre lärodiktare. 7, 99
--- Två isländska prosaister. 1–2, 21
--- Utopier och verkligheten. 9, 124
Wirtanen, Atos: Historiefilosofiska anteckningar. 4–5, 53
Zilliacus, Clas: Att formulera vår nödvändiga gemenskap. 4–5, 56
Ågren, Erik: Göran Palms bokslut. 4–5, 54

B. Sakregister

Recenserade böcker

Andersson, Christina: Sagoblundet. 4–5, 62
Andrsson, Claes: Rumskamrater. 4–5, 56
Ara, Agneta: Det är redan en annan dag. 10, 146
Backlén, Marianne: Minnet av Michael. 17–18, 239
Beckman, Erik: Tumme. 15–16, 213
Carpelan, Bo: Din gestalt bakom dörren. 15–16, 209
Clante, Carsten: Normale mennesker. 10, 144
Ekelund, Louise: Rabbe Enckell. Modernism och klassicism under tjugo- och trettiotal. 4–5, 58
Ekman, Hans-Göran: Humor, grotesk och pikaresk. 9, 131
Forsblom, Harry: Toivakan kirkon kattomaalaus. 15–16, 213
Gjedsted, Rolf: Bevidsthedens have. 15–16, 213
Granholm, Olof: Livet på Trollstensvägen. 17–18, 238
Halsti, Wolf H.: Aika vaatii veronsa. 3, 38
Hansen, Torkild: De søde piger. 9, 124
Holmberg, Majlis (red.): Mellan fjäll och hav. 1–2, 14
Holt, Kåre: Kapploppet. 1–2, 20
Håkansson, Björn: Fronter i tredje världskriget. 15–16, 213
Johnson, Bengt-Emil: Tal till folket. 15–16, 213
Jong, Erica: Rädd att flyga. 15–16, 208
Karlsen, Hugo Hørlych: Skriften, spejlet og hammeren. 1–2, 19
Kissinger, Henry A.: Att återvinna världen. 15–16, 201
Knutsson, Inge (red.): Ord från ett utskär. 1–2,14
Kristensen, Sven Möller: Den store generationen. 10, 144
Kullberg, Ingeborg: Mårten och Maria. 4–5, 63
Kurjensaari, Matti: Loistava Olavi Paavolainen. 17–18, 234
Leth, Jørgen: Det går förbi mig. 15–16, 213
Lindqvist, Marita: Malena 11 år. 17–18, 238
Lukács, Georg – Brecht, Bert: ”Det gäller realismen”, En trettiotalsdebatt rekonstruerad av Lars Bjurman. 9, 128
Madsen, Sven Åge: Jakkels vandring. 1–2, 19
Mazzarella, Merete – Solstrand, Helena (red.): Finlandssvenska noveller. 15–16, 211
Mesarovic, M. – Pestel, E.: Mänskligheten vid vändpunkten. 15–16, 211
Modvig, Gunnar: Eros kunst og socialitet. 9, 124
Mäkinen, Jussi: Keskustelen Kekkosen kanssa. 3, 38
Nissen, Jan: Den unge Martin A. Hansen. 9, 124
Nordbrandt, Henrik: Oprud og ankomster. 15–16, 213
Ottosen, Leo: H. C. Branners tidige fortfattarskab. 9, 124
Palm, Göran: Bokslut från LM. 4–5, 54
Poulsen, Peter: Verden omkring mig. 15–16, 213
Ramnefalk, Marie Louise: Tre lärodiktare. 7, 99
Ruuth, Alpo: Korpral Julin. 11–12, 167
Rying, Matts: Nattliga ackord. 15–16, 212
Saarikoski, Pentti: Eino Leino – Legenda jo eläessään. 3, 37
Sandman-Lilius, Irmelin: Tulles resa sunnantill. 17–18, 238
Skog, Emil: Veljet vastakkain. 3, 35
Sonne, Jørgen: Thai-noter. 15–16, 213
Svenska Österbottens Litteraturförening: +21. Prosa-antologi. 9, 130
Tiemroth, Jørgen E.: Illusionens vej. 1–2, 21
Willner, Sven: Mellan hammaren och städet. 7, 96
Zennström, Per-Olov: Kommunistisk kritik. 15–16, 210
Zilliacus, Jutta: Innan du vet ordet av. 17–18, 237

Lyrik, novellistik, aforistik, kåserier

Ara, Agneta: Till Petersgatan. 9, 126
Bergman, Karl-Erik: Två dikter. 2, 34
”Den galne Sprengtporten”: Ögat. 9, 122; 10, 141; 13–14, 191
Diktonius, Elmer: Brev till Eric Olsoni den 17.3 1925. 17–18, 236
Ecevit, Bülent: Fyra dikter. 4–5, 51
Enckell, Martin: Skapande akt. 15–16, 205
Fors, Hans: Människor som lyser. 15–16, 206
Geijerstam, Carl-Henrik af: Drömmar. 8, 115
--- Fyra prosadikter. 17–18, 229
Grönvall, Sven: Aforismer som konst. 8, 114
Haartman, Lars v.: Tre dikttolkningar. 6, 78
Hamberg, Lars (tolkning): Sex sfäriska dikter. 1–2, 17
Hjálmarsson, Jóhann: Två dikter om Island. 1–2, 13
Huldén, Lars: Island i december. 17–18, 231
Lindén, Gurli: Genast sökte jag mig till vattnen. 7, 95
Mallander, J. O.: Naturmetoden. 10, 143
Salmén, Leif: Tre dikter. 10, 142
Sandelin, Peter: En sommardikt. 15–16, 207
Wichman, Eva: Obruten korrespondens. 6, 74
Vör, Jón úr: Tre dikter. 1–2, 11

Skönlitteratur, kulturhistoria, kulturpolitik

Kommentarer. Ny och gammal nordism. 1–2, 3–4
Den kulturpolitiska situationen i Danmark. 1–2, 4–8
Norsk kulturpolitikk idag. 1–2, 8–10
Den kulturpolitiska situationen på Färöarna. 1–2, 15–16
Ett slag mot kritiken. 3, 27–31
H. G. Wells och utopierna. 4–5, 60–62
Litteraturen som gestaltare av verkligheten. 6, 67–71
Svenska kulturfonden i dag. 8, 111–113
Oscar Behm och 1800–talets finlandssvenska folklivsskildring. 9, 119–122
Lexikon ger svar. 9, 131–132
Litteraturen och den nationella identiteten. 10, 135–137 + 138–140
Kulturtidskrifternas död. 10, 147–148
Finlandssvenska kulturfrågor 11–12, 164–167
Att sitta på två stolar. 13–14, 171–174
Om kvinnan i litteraturen. 15–16, 195–198
Brev till Fantomen. 15–16, 203–205

Konst, teater, film

Film. Ronkainen vs. Emanuelle. 1–2, 22–23
Teater. Claes Andersson – Tua Forsström: Diktonius. 1–2, 23–24
Skolpojken Fellini. 3, 40
Konst och samhälle. 6, 80–81
Brecht och det finska undret. 7, 92–95
Film. Chinatown tur-retur. 10, 148

Filosofi, sociologi, psykologi

Bönder i andra och tredje led. 1–2, 11–13
Agape. 3, 31–34
Att växa i ensamhället. 6, 71–74
Vad är kreativitet? 6, 81–84
Existens och identitet. 11–12, 156–159
Försök med marxism. 13–14, 178–183
Didaktika. 13–14. 183–186
Vinduet – ett kvinnenummer. 13–14, 189–191
Om samhällsforskning I. Den traditionella synens tvångströjor. 17–18, 223–226

Ekonomi och politik

Politiseringens intensitet. 4–5, 43–44
Israel – med ryggen mot väggen? 4–5, 45–47
Martin Buber om judar och araber. 4–5, 48–51
Utvecklingen inom den norska yttervänstern. 6, 75–78
Kommentarer. Demokratisera statsbolagen. 7, 87–88
Teknik och samhälle I. 7, 89–92
Självcensuren, utrikespolitiken och tidningspressen. 8, 103–107
Teknik och samhälle II. 8, 107–111
Pluralismen – finns den? 11–12, 151–156
En värld, många världar – nationalism och internationalism 11–12, 160–163
Tellus vår hemvist. 13–14, 174–178
Finland 1975. 17–18, 219–223
Österbottens högskolepolitik. 17–18. 226–229 
> Gå direkt till
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 1976

Sextionionde årgången            Nr 1–16

R e d a k t i o n:
Erik Allardt, Lars Dufholm, Jerker A. Eriksson, Lars von Haartman,  Thomas Henrikson, Ilmari Hustich, Christer Kihlman, Håkan Mattlin, Pär Stenbäck, N-B Stormbom, Ingmar Svedberg, Th. Warburton, Sven Willner, Clas Zilliacus.


A. Artiklar, recensioner kommentarer

Ahmavaara, Yrjö: Yttrandefriheten – borgerlig liberalism? 8–9, 103
Airas, Charlotte: Beska droppar. 14, 188
--- Brecht i Sverige. 12–13, 169
--- Höstliga noveller. 15–16, 209
--- Spanien i din hand. 10–11, 142
--- Tre kvinnoporträtt. 10–11, 143
Allardt, Erik: Om samhällsforskning II: Forskningen som krossare av lagbundenheter. 1–2, 8
Bagerstam, Erik: En annan rapport från Hässelby (I synfältet) 10–11, 141
--- Hågsar du, roslagsrospigg. 15–16, 203
--- I princip är allting förändrat, intryck från Atlanta Georgia (I synfältet) 15–16, 211
--- Om solidaritet. 5, 69
--- Svensk, svenskare, finlandssvensk. 6–7, 79
Bargum, Johan: Brev från Amos A. till C. O. Tallgren. 5, 65
Bélinki, Karmela: Att skriva dagbok vid tjugonio. 12–13, 165
--- Homo fugiens. 4, 44
Björklöf, Eva: Västnyländska skrivare. 5, 75
Bondestam, Sixten: Moder Afrika 10–11, 131
Enckell, Martin: Vattnets flykt. 8–9, 123
Engman, Max: Bix. 5, 73
--- Popularisering av Afrikas historia. 3, 39
Eriksson, Lars D.: De nationella suveräniteten och de multinationella bolagen. 12–13, 156
Friberg, Ralf: Film. 8–9, 124
--- Från slagfält till ”slagfält”. 6–7, 99
--- Kvinnoåret och Alice. 3, 40
--- Tanner i Andra republiken. 6–7, 91
--- Teater. 3, 37
--- Pressfrihetens förlorade heder. 10–11, 147
--- Årets film från Sovjet. 1–2, 24
Gube, Ellinor: Suzanne Brøgger som vägvisare. 14, 186
Haartman, Lars v.: Sven Stolpe och gustavianerna. 1–2, 15
Hanf, Kerstin: Myrdals mörka framtidsvision. 14, 175
Hemánus, Pertti: Indoktrinering och propaganda. 3, 39
Hustich, Ilmari: Banketten. 1–2, 20
--- Brevkvarnen malar. 15–16, 195
--- Europa 1975. 3, 27
--- Kronotorpens folk. 15–16, 210
Kekkonen, Urho: Fyra brev. 15–16, 191
Kihlman, Mårten: Teater. 1–2, 23
--- Teater. 8–9, 118
--- Teater. 15–16, 207
Kockberg, Mats: Boken om Juha Rihtniemi. 1–2, 19
Kreitor, Nikolaj-Klaus v.: Herr K i paradiset. 1–2, 16
Krogius, Tove: Plock ur Tammerfors teaterdagar. 12–13, 168
Kruskopf, Erik: Verklighetsåtergivning och abstraktion. 10–11, 127
Litonius, Beatrice: Aktivitetscentrum skapas. 10–11, 141
Norrman, Ralf: Språk och jämlikhet. 15–16, 198
Rein, Carolus: Vit magi. 6–7, 98
Riska, Elianne: Danmark i Västindien. 8–9, 107
Salmén, Leif: Förljugenhetens äggskal. 1–2, 21
--- Jag såg all möda. 3, 39
--- Joseph Heller: Överlevandets etik. 8–9, 112
Sandqvist, Tom: Dadaisten Man Ray. 10–11, 134
--- Eric Grate – romantiker och idealist. 14, 177
--- Finländskt konsthanverk 100 år. 1–2, 3
--- J. L. Runebergs staty i Helsingfors – ett nationellt monument. 6–7, 81
--- Jolifanto bambla. 8–9, 120
Stenius, Yrsa: Kihlmans prins. 4, 49
Svedberg, Ingmar: Böll om opinionsläget i Västtyskland. 6–7, 95
 --- Debatt och förkunnelse. 4, 43
 --- Halt väglag. 14, 187
 --- Inbördeskrigets litterära fronter. 12–13, 163
 --- Noveller från Färöarna. 10–11, 143
 Svensson, Helen: Agnes Smedley – en återupptäckt författare. 4, 54
 Tallgren, Carl Olof: Svarsbrev till Amos Anderson. 5, 68
 Törnudd, Klaus: Information och internationell avspänning. 5, 63
 Ulfvens, Levi: Svenska kulturfondens uppgifter. 6–7, 89
 Willner, Sven: Aktuell på nytt. 15–16, 208
--- Céline i Danmark. 1–2, 22
--- Det omöjligas diktare. 3, 34
--- Diktare och förlagschef. 5, 75
--- Ekologisk socialist. 12–13, 170
--- Fältmarskalken. 1–2, 11
--- Gullberg och religionerna. 12–13, 171
--- Notiser om Karen Blixen. 4, 58
--- Walter Ljungquist och den skapande processen. 10–11, 137
--- Willy Sørensen och senscuren. 14, 183
--- Ångesthjulets svängningar. 8–9, 116
--- Ökat med-vetande. 8–9, 121
--- Österbottnisk radikalism. 6–7, 96
Wrede, Johan: Svenskfinlands högskolprolem. 1–2, 7
Zilliacus, Clas: Brändövärlden. 3, 36
--- Den moderna teaterns rötter. 3, 31
--- Tre spanska filmer. 15–16, 205
Åström, Sven-Erik: Fria val i Finland? 12–13, 154
Österberg; Anna-Lisa: Finlandssvensk verklighet? (Från läsekretsen) 6–7, 94
Österholm, Henrik: Behövs en finlandssvensk populärkultur. 12–13, 151

B. Sakregister

Recenserade böcker

Andrén, Erik: Jag såg all möda. 3, 39
Bjørnvig, Thorkild: Pakten. Min vänskap med Karen Blixen. 4, 58
Blixen, Karen: Efterladte fortaellinger. 4, 58
B. Mats: För en idébaserad konst. 5, 72
Borgström, Georg: Banketten. 1–2, 20
Brøgger, Suzanne: Kärlekens vägar och villovägar. 14, 186
Böll, Heinrich: Katharina Blums förlorade heder. 6–7, 95
--- Rapport om nationens opinionsläge. 6–7, 95
Böök, Fredrik: Kritiskt bokslut. 15–16, 208
Chorell, Walentin: Livstycket. 14, 188
Dahl, Per: Thorkild Bjørnvigs taenkning. 12–13, 170
Dinesen, Thomas: Tanne. Min søster Karen Blixen. 4, 58
Dolci-förbundet i Finland: Danilo Dolci – i kamp för en bättre värld. 6–7,96
Dylan, Bob: Nu är jag tillbaka i regnet. 8–9, 121
Ejby, Ernst Arne, Lykke Pedersen, Steen och Nordahl Svendsen, Erik: Aalborg Stiftstidende i lokalsumfundet. 3, 39
Espmark, Kjell: Sent i Sverige. 10–11, 145
Fylkeson, Erik: Dandy. 8–9, 121
Gross, Elsa: Compania. 10–11, 145
--- Mina många hem. 10–11, 145
Grün, Max von der: Halt väglag. 14, 187
Hakalehto, Ilkka: Väinö Tanner. Omalla linjalla. 6–7, 91
Heinesen, Jens Pauli: Vågorna rullar mot stranden. 10–11, 143
Heller, Joseph: Någonting har hänt. 8–9, 112
Holten, Ragnar von: Jolifanto bambla. 8–9, 120
Hylin, Birgitta: Noveller från Färöarna. 10–11, 143
Jägerskiöld, Stig: Fältmarskalken. 1–2, 11
Kazakov, Juri: Syksyä tammimetsässä. 15–16, 209
Kekkonen, Urho: Kirjeitä myllystäni II. 15–16, 195
Kihlman, Christer: Dyre prins. 4, 49
Korjus, Jaakko: Juha Rihtniemi: 1–2, 19
Kunnas, Marja-Liisa: Kansalaissodan kirjalliset rintamat. 12–13, 163
Lindahl, Per-Erik: ”Ångesthjulets svängningar” – en biografi om Eric Hermelin. 8–9, 116
Malmberg, Bo (red.): Kronotorpens folk. 15–16, 210
Nerman, Bengt: Den skapande processen. En studie i Walter Ljungqvists diktarmetod. 10–11, 137
Niemi, Irmeli: Nykyteatterin juuret. 3, 31
Närpes hembygdsförening: Albert Brommels – en österbottnisk idékämpe. 6–7, 96
Palm, Per: Kristet, indiskt och antikt i Hjalmar Gullbergs diktning. 12–13, 171
Pedersen, Helga: Céline og Danmark. 1–2, 22
Ray, Man: Självporträtt. 10–11, 134
Seneca: Om vrede. Om mildhet. Om sindro. På dansk ved Willy Sørensen. 14, 183
Sigurdson, Ólafur Jóhann: Du minns en brunn. 8–9, 123
Sjögren, Bengt: Mörka Afrika. Det förflutna klarnar. 3, 38
Snyder, Gary: Tidens ådring. 8–9,121
Sonnevi, Göran: Det omöjliga. 3, 34
Stolpe, Sven: Linné – Bellman – Kjellgren. 1–2, 15
Sudhalters, Richard M., Evan, Phillip R. och Dean-Myatts, William: Bix. Man & Legend. 5, 73
Sund, Lars: Natten är ännu ung. 1–2, 21
Svedberg, Annakarin: Sagor vid kanten av ingenting. 6–7, 98
Svendsen, Clara: Notater om Karen Blixen. 4, 58
Söder, Per-Eric: Den okända födan. 8–9, 121
Sørensen, Willy: Seneca. Humanisten ved Neros hof. 14, 183
Tikkanen, Henrik: Brändövägen 8. 3, 36
Weimarck, Torsten: Om konst. Två essäer. 5, 72
Wivel, Ole: Tranedans. Erindringsmotiver. 5, 75
Västnyländska samfundet: Gryet – Västnyländska skrivare 1975. 5, 75

Lyrik, novellistik, aforistik, kåserier

Andersson, Claes: Andersson. 3, 33
Brodskij, Josef: Nature morte. 12–13, 116
Carpelan, Bo: Tolv dikter till minne av Johannes Bobrowski. 5, 70
Forsström, Tua: Egentligen är vi mycket lyckliga. 6–7, 87
Granlid, Hans: Porträtt av finlandssvenska författare. 15–16, 202
Granvik, Erik: Orgtramparn. 1–2, 13
Haartman, Lars v.: Fyra dikter. 14, 180
Herrgård, Elin: Dikt från Rhodos. 15–16, 202
Kihlman, Christer: Till Lassi. 4, 53
Suhonen, Pekka: Fyra dikter. 10–11, 136

Skönlitteratur och kulturhistoria

Herr K i paradiset. 1–2, 16–19
Boken om Juha Rihtniemi. 1–2, 19–20
Kommentarer. Debatt och förkunnelse. 4, 43–44
Agnes Smedley – en återupptäckt författare. 4, 54–58
Brev från Amos A till C. O. Tallgren. 5, 65–68
Danmark i Västindien. 8–9, 107–112
Moder Afrika. 10–11, 131–133
Behövs en finlandssvensk populärkultur? 12–13, 151–154
Att skriva dagbok vid tjugonio. 12–13, 165–168
Hågsar du, roslagsrospigg. 15–16, 203–205

Konst, teater, film

Finländskt konsthantverk 100 år. 1–2, 3–7
Teater. 1–2, 23–24
Film. Årets film från Sovjet. 1–2, 24
Teater. 3, 37–38
Kvinnoåret och Alice. 3, 40
J. L. Runebergs staty i Helsingfors. 6–7, 81–87
Film. Från slagfält till ”slagfält”. 6–7, 99–100
Teater. 8–9, 118–119
Film. 8–9, 124
Verklighetsåtergivning och abstraktion. 10–11, 127–131
Film. Pressfrihetens förlorade heder. 10–11, 147–148
Plock ur Tammerfors teaterdagar. 12–13, 168–169
Eric Grate – Romantiker och idealist. 14, 177–180
Tre spanska filmer. 15–16, 205–207
Teater. 15–16, 207–208

Filosofi, sociologi, psykologi

Om samhällsforskning II. Forskningen som krossare av lagbundenheter. 1–2, 8–11
Homo fugiens. 4, 44–49

Ekonomi och politik


Svenskfinlands högskoleproblem. 1–2, 7–8
Europa 1975. 3, 27–31
Information och internationell avspänning. 5, 63–65
Om solidaritet. 5, 69–70
Svensk, svenskare, finlandssvensk. 6–7, 79–80
Svenska Kulturfondens uppgifter. 6–7, 89–91
Finlandssvensk verklighet? 6–7, 94
Yttrandefriheten – borgerlig liberalism? 8–9, 103–107
Fria val i Finland? 12–13, 154–156
Den nationella suveräniteten och de multinationella bolagen. 12–13, 156–160
Urho Kekkonen. Fyra brev. 15–16, 191–194
Språk och jämlikhet. 15–16, 198–201

> Gå direkt till
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 1977

Sjuttionde årgången            Nr 1–16

R e d a k t i o n:
Erik Allardt, Lars Dufholm, Jerker A. Eriksson, Lars von Haartman,  Thomas Henrikson, Ilmari Hustich, Christer Kihlman, Håkan Mattlin, Pär Stenbäck, N-B Stormbom, Ingmar Svedberg, Th. Warburton, Sven Willner, Clas Zilliacus.


A. Artiklar, recensioner kommentarer

Airas, Charlotta: Dikter från trädgården. 1–2, 23
--- Jersild i barnens värld. 1–2, 20
Albjerg, Asger: Om Christiania. 10, 165
Allardt, Erik: Rikssvensk förträfflighet. 7, 83
--- Finlandssvenskarna. 7, 84
Andersson, Jan Otto: Bästa kamrater! 9, 137
Bagerstam, Erik: Hemåt i natten. 8, 126
--- I statistiken är alla krusbär – svenska. (I synfältet). 1–2, 21
--- Sara Lidman och Fänrik Ståls sägner.14–15, 219
--- Sjönt, tå an får riet ut tungon. 10, 172
--- Sverige blir finskare (I synfältet). 16, 250
--- Sveriges fredsskuld till Finland. 11, 175
Barck, P. O.: ”Allas vår Amos”. 3–4, 39
--- Jörn Donners självporträtt. 5–6, 69
--- Om Guss Matsson. 7, 101
--- Ung och arbetslös (I synfältet). 16, 249
Bondestam, Sixten: Det ondas natur. 16, 239
--- Mission impossible. 12–13, 193
Carpelan, Bo: Modernisternas hallonbackslyrik (Från läsekretsen). 5–6, 78
Donner, Johan & Wulff, Thomas: Tom Sandlåda: Missförstådd finlandssvensk dadaism (Från läsekretsen). 11, 186
Falk, Pasi & Ståhle, Bertel: Samhällsvetenskaplig forskning i skottlinjen. 10, 156
Friberg, Ralf: Den unga Tanner. 11, 183
--- Edvard Gylling. 7, 94
--- Film. 1–2, 24
--- Ha-hahhaa. 3–4, 51
--- Mannen i bildrutan. 9, 134
--- Riksdagen och utrikespolitiken. 14–15, 215
Geijerstam, Carl-Erik af: Om insekter och småkryp. 10, 169
Gyllensten, Lars: Reservation till NORDSAT. 16, 224
Hamberg, Lars: En judeflickas kritiska dag. 16, 248
Hartman, Tor: Om begreppet under. 9, 149
Hellman, Ben: Dostojevskij och idealmäniskan. 12–13, 202
Hirn, Sven: Finländska filmpionjärer. 8, 115
--- Levande bilder och röröiga fotografier. 5–6, 66
--- XIX seklets underverk. 7–91
Hustich, Ilmari: Finland krymper ännu en tid. 9, 131
--- Om den s.k. högervinden i Europa. 8, 107
--- Vem är emot kärnkraften. 5–6, 56
Johansson, Rolf: Finland i Englands politik. 7, 103
--- Finland och England i andra världskriget. 3–4, 33
Karsten, Yvonne: Ajtmatov: Den vita ångbåten. 1–2, 24
Kihlman, Mårten: Teater. 5–6, 75
Kockberg, Mats: Yrjö Keinonen minns. 15, 250
Koivisto, Mauno: Varför Finland inte undertecknade Nordek. 1–2, 4
Kruskopf, Erik: Den omöjliga nonfigurativismen. 5–6, 61
Laurén, Kristina: Bildkonst. 7, 100
Lindström, U. B.: Replik till Pasi och Bertel Ståhle. 10, 160
Lundberg, Ulla-Lena: Dalens ande. 3–4, 46
Lång, Fredrik: Mozarts ”Trollflöjten”. 3–4, 42
--- Tjechovs ”Körsbärsträdgården”. 7, 98
Lönnqvist, Barbara: Vasilij Grossman och de moraliska frågorna. 12–13, 204
Mattlin, Håkan: Den borttappade jämlikheten. 3–4, 27
--- Kort om gott. 12–13, 209
--- Till Edith Södergrans försvar. 10, 155
Mazzarella, Merete: Kvinnor under belägring. 1–2, 22
--- Livet som skådespel. 14–15, 229
--- Rapport om förträngda känslor. 16, 254
--- Vittnesbörd om en frigörelse. 7, 101
Moring, Tom:Korporativistiska tendenser. 5–6, 59
Mörne, Barbro: Obehövlig debatt (Från läsekretsen). 5–6, 78
Pettersson, Christel: ”Många de konster vi pröva att brist och förtvivlan döva”. 3–4, 50
Rein, Carolus: Att uthärda sin medvetenhet. 5–6, 80
--- Vemodsfull besinning. 7, 102
Riska, Elianne: St Barthelemy 100 år senare. 8, 109
Rytkönen, Arvo: Det ekonomiska samarbetet mellan Finland och Sovjetunionen. 1–2, 7
--- Det svensk-finländska ekonomiska samarbetet. 3–4, 28
Salmén, Leif: Den döda och den levande myten. 14–15, 250
--- Käppärä ger inte upp. 16, 253
--- Runar Schildts tiotal. 12–13, 195
Sandqvist, Tom: Att ifrågasätta det problemfria (Från läsekretsen). 14–15, 233
--- Dadaism, avantgarde och litet Fågel Fenix. 9, 141
--- Finlandssvensk konst- och kultursyn. 1–2, 11
--- Saarikoskis hemkomst. 16, 241
Schybergson, Per: Om pjäsförfattares allvarliga avsikter (Från läsekretsen). 14–15, 233
Segercrantz, Olof: Erövrare och herrefolk. 16, 252
Stenius, Yrsa: Tikkanen på Bävervägen. 1–2, 19
Stenwall, Åsa: De tecknade serierna och myterna. 7, 87
Stjernschantz, Göran: Dagboksblad i Europas hjärta. 12–13, 191
 Svedberg, Ingmar: Republikens opinionsläge. 1–2, 3
--- Stenig glesbygd. 10, 170
Svensson, Helen: Om samlevnadens villkor. 3–4, 45
Tallqvist, J. O.: Klippbok med kritik och minnesbilder. 9, 151
--- Svenska Teaterns liv genom hundrade spelår. 14–15, 226
Tikkanen, Henrik: Käre Caj Chydenius. 3–4, 35
Ulfvens, Levi: ”Svensk-Finlands fond”. 8, 112
Walther, Herbert: Arbetarrörelsens historia i Finland. 3–4, 48
Warburton, Thomas: Den hemliga faran. 1–2, 16
Wickström, Kristina: En ordinär läsares reaktion (Från läsekretsen). 5–6, 79
Willner, Sven: Fredrik Bööks 30–tal. 3–4, 49
--- Linjer i nordisk prosa. 8, 122
--- Om och av Ivar Conradson. 5–6, 73
--- Resor in i tystnaden. 7, 103
--- Tom Kristensens förintelse. 12–13, 206
--- Tora Dahl och Knut Jaensson. 16, 255
--- Tre kulturtidskrifter. 8, 127
--- Victoria och världsrevolutionen. 12–13, 209
Väyrynen, Gun: Språk och politik. 14–15, 224
Zilliacus, Clas: Kritik och kritik. 5–6, 55
--- Om vad som sker i det tysta. 5–6, 72
--- Teater. 5–6, 75
--- Teater. 8, 125
--- Teater. 11, 187
--- Teater. 12–13, 211
--- Teater. 14–15, 225
--- Teater 16, 256
Åström, Margit: En bortglömd klassiker. 9, 146
--- Med Hermann Hesse genom året. 11, 178
Österberg, Anna-Lisa: Glada vi i skolan gå. 11, 177

B. Sakregister

Recenserade böcker

Ajtmatov, Tjingiz. Den vita ångbåten. 1–2, 24
Barck, P. O.: Reflexer. 9, 151
Berggren, Tobias: Resor i din tystnad. 7, 103
Bergman, Torsten: Allas vår Amos. 3–4, 39
Bez & Pon: 100 klipp ur vår dagbok. 12–13, 209
Carpelan, Bo: Vandrande skugga. 14–15, 229
Conradson, Ivar: Om kristendomens betydelse i mänsklighetsödet. 5–6, 73
Dahl, Tora: Förvandlingar. 5–6, 73
--- Vägvisare. 16, 255
Donner, Jörn: Angelas krig. 5–6, 69
--- Sagt och gjort. 5–6, 69
Edberg, Rolf: Dalens ande. 3–4, 46
Eriksen, Inge: Victoria og verdensrevolutionen. 12–13, 209
Esmann, Eva: Der er en regbue over Christiania. 10, 165
Espmark, Kjell: Själen i bild. 11, 184
Evander, Per-Gunnar: Fallet Lillemor Holm. 16, 254
Forser, Tomas: Bööks 30–tal. En studie i ideologi. 3–4, 49
Grossman, Vasilij: Allt flyter. 12–13, 204
Gulin, Åke: Dagjämning. 7, 102
Haanpää, Pentti: Muistiinmerkintöjä vuosilta 1925–39. 1–2, 16
Haataja, Hentila, Kalela & Turtola: Suomen työväenliikkeen historia. 3–4, 48
Hultén, Britt: Kulturtidskrifter på 30–talet. 8, 127
Häikiö, Martti: Maaliskuusta maaliskuuhun. 7, 103
Jersild, P. C.: Barnens ö. 1–2, 20
Keinonen, Yrjö: Huipulla. 16, 250
Kristensen, Tom: Förintelse. 12–13, 206
Lindén, Gurli: Bli till. 7, 101
Lindfors, Bodil: Trädgård i förvandling. 1–2, 23
Linnér, Sven: Starets Zosima in the Brothers of Karamasov. 12–13, 202
Lund, May B.: Judi – 11 november 1975. 16, 245
Lüchou, Marianne: Svenska Teatern i Helsingfors. 14–15, 229
Madsen, Rinnig & Norén: Linjer i nordisk prosa 1965–1975. 8, 122
Nevakivi, Jukka: Ystävistä vihollisiksi. 3–4, 33
Nordgren, Ralf: Det har aldrig hänt. 14–15, 230
Paavolainen, Jaakko: Nuori Tanner – Menestyvä sosialisti. 11, 183
Plum, Nils Munk: Hvad med Christiania? 10, 165
Rasmussen, Steen Eiler: Christiania med en fyldig dokumentation. 10, 165
Saarikoski, Pentti: Tanssilattia vuorella. 16, 248
Sandell, Tom: Dikter för medelålders. 5–6, 80
Schildt, Runar: Lättsinniga berättelser. 12–13, 15
Schoultz, Solveig v.: Somliga mornar. 3–4, 45
Sigurđardottir, Jakobina: Levande vatten. 3–4, 50
Steinby, Gunnel: Oss väl och ingen illa. 7, 101
Stenius, Yrsa: I väntan på vadå. 5–6, 72
Stürmer, Wava: Slå tillsammans. 1–2, 22
Talvela, Paavo: Sotilaan elämä II. 16, 252
Tikkanen, Henrik: Bävervägen 11, Hertonäs. 1–2, 19
--- 30-åriga kriget. 16, 253
Turunen, Heikki: Kivenpyörittäjän kylä. 10, 170
 --- Livaren. 10, 170
Ylärakkola, Arvo: Edvard Gylling – Itäkarjalan suomalainen rakentaja. 7, 94

Lyrik, aforistik, novellistik, kåserier

Andersson, Claes: Kvartett. 11, 182
Ara, Agneta: Tvåd ikter till Thomas. 10, 161
Boldt, Jolin: Fyra dikter. 8, 120
Bäck, Tomas Mikael: Augusti 1977. 11, 181
Enckell, Martin: Styckevis och delt. 10, 162
Gube, Ellinor: Elvis är död. 12–13, 200
Haartman, Lars v.: Fyra röster. 8, 119
Hagliden, Sten: Minneslunden susar, Ung flottarhustru anno 1920. 12–13, 201
Hjalmarsson, Johann: Song My 1968. 12–13, 198
Huldén, Lars: Märrfittans sånger. 3–4, 37
--- Skogens ordspråksbok. 1–2, 15
Lindén, Gurli: Tre dikter. 9, 144
Sandelin, Peter: Modern läsebok. 12–13, 197
Segercrantz, Olof: En ”sång” till skalden Lars Huldén. 7, 97
Wahlroos, Kim: Aforismförsök. 12–13, 200
Wikman, Anita: Dikter från en österbottnisk by. 10, 163

Skönlitteratur och kulturhistoria

Käre Kaj Chydenius. 3–4, 35–37
Modernisternas hallonbackslyrik + Obehövlig debatt? + En ordinär läsares reaktion. 5–6, 78–79
De tecknade serierna och myterna. 7, 87–91
St. Barthelemy 100 år senare. 7, 109–112
Mannen i bildrutan. 9, 134–137
En bortglömd klassiker. 9, 146–149
Till Edith Södergrans försvar. 10, 155–156
Med Hermann Hesse genom året. 11, 178–181
Dagboksblad. Europas hjärta. 12–13, 191–193
Mission impossible. 12–13, 193–195
Sara Lidman och Fänrik Stål. 14–15, 219–224

Konst, teater, film

Finlandssvensk konst- och kultursyn. 1–2, 11–14
Film. 1–2, 24
Film. Ha-hahhaa. 3–4, 51–52
Den omöjliga nonfigurativismen. 5–6, 61–65
Den finländska filmens pionjärer I. Levande bilder och rörliga fotografier. 5–6, 66–69
Teater. 5–6, 75–77
Den finländska filmens pionjärer II. XIX seklets underverk. 7, 91–94
Tjechovs ”Körsbärsträdgården”. 7, 98–100
Bildkonst. 7, 100–101
Den finländska filmens pionjärer III. Finländska filmpionjärer. 8, 115–119
Teater. 8, 125–126
Film. Hemåt i natten. 8, 126–127
Dadaism, avantgarde och litet Fågel Fenix. 9, 141–144
Teater. 10, 172
Teater. 11, 187–188
Teater. 12–13, 211–213
Om pjäsförfattares allvarliga avsikter. 12–13, 232
Teater. 12–13, 235–236
Teater. 16, 256

Musik

Mozarts ”Trollflöjten”. 3–4, 42–45

Filosofi, psykologi, sociologi

I statistiken är alla krusbär – SVENSKA. 1–2, 21–22
Rikssvensk förträfflighet. 7, 83–84
Samhällsvetenskaplig forskning i skottlinjen. 10, 156–160 + replik. 10, 160–161
Det ondas natur. 16, 239–244

Naturvetenskaper

Om begreppet under. 9, 149–151
Om insekter och småkryp. 10, 169–170

Ekonomi och politik

Republikens opionsläge. 1–2, 3–4
Varför Finland inte undertecknade Nordek. 1–2, 4–7
Det ekonomiska samarbetet mellan Finland och Sovjetunionen. 1–2, 7–11
Den borttappade jämlikheten. 3–4, 27–28
Det svensk-finländska samarbetet. 3–4, 28–33
Kritik och kritik. 5–6, 55–56
Vem är emot kärnkraften? 5–6, 56–58
Korporativistiska tendenser. 5–6, 59–61
Om den s.k. högervinden i Europa. 8, 107–109
”Svensk-Finlands fond”. 8, 112–115
Finland ”krymper” ännu en tid. 9, 131–134
Bästa kamrater! 9, 137–141
Om Christiania. 10, 165–169
Sveriges fredsskuld till Finland. 11, 175–176
Glada vi i skolan gå. 10, 177–178
Riksdagen och utrikespolitiken. 14–15, 215–219
Språk och politik. 14–15, 224–226
Reservation till NORDSAT. 16, 244–245
Ung och arbetslös. 16, 249–250
> Gå direkt till
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 1978

Sjuttioförsta årgången            Nr 1–18

R e d a k t i o n:
Erik Allardt, Lars Dufholm, Jerker A. Eriksson, Lars von Haartman,  Thomas Henrikson, Ilmari Hustich, Christer Kihlman, Håkan Mattlin, Pär Stenbäck, N-B Stormbom, Ingmar Svedberg, Sven Willner, Clas Zilliacus.


A. Artiklar, recensioner kommentarer

Abrahamsson, Sten-Erik: Forskning utanför elfenbenstornet. 14, 196
Airas, Charlotte: En anakronism? 5, 66
--- En inre emgrants visioner. 3–4, 43
--- Var finns Teresa? 9–10, 135
Andersson, Claes: Att varje dag. 17–18, 251
Bagerstam, Erik: Från Cicero till Pippi Långstrump. 11–12, 160
--- Herr Sveriges ambassadråd! 15–16, 207
--- Idrott och politik i Pajala (I synfältet). 8, 112
--- Nej, ja, tja, mja till NORDSAT. 1–2, 3
--- Sverige ömsar skinn. 5, 60
--- Synpunkt (I synfältet). 6–7, 92
Barck, P. O.: En vit broder och en röd (I synfältet). 1–2, 22
--- Kommentar till en artikel. 6–7, 92
--- Uppbrott och återkomst. 5, 57
Björklöf, Eva: Den svåra översättningen (I synfältet). 5, 64
Bondestam, Sixten: Partners i Apartheid. 1–2, 4
Bäcksbacka, Inger: Kinnolitteratur och kvinnofrigörelse. 11–12, 157
Friberg, Ralf: Det våras för Hitler. 8, 103
--- Lördagskväll i Brooklyn. 13, 177
Geijerstam, Carl- Erik af: Den hemlighetsfulla enfalden. 8, 106
Gordin, Dan: Finlandssvensk lång dags färd till natt. 17–18, 238
--- Indien underifrån. 14, 201
--- Sadat söker sin identitet. 13, 181
Gube, Ellinor: Margaret Drabbles Istid. 5, 67
Haartman, Lars v.: Kring Yrjö Saarinen. 3–4, 35
--- Strövtåg bland vetenskapens toppar. 17–18, 236
Hamberg, Lars: Brecht i dagarna sju. 5, 51
 --- Fest och tristess kring Eino Leino. 11–12, 145
--- Forskandets petitesser. 3–4, 39
--- Metamorfoser i Paris. 17–18, 233
--- Seminarier eller inte. 15–16, 214
Helenius, Henrik: Affärer kring Finlands självständighet. 1–2, 8
Hellman, Ben: Mänskligheten kan inte längre leva splittrad. 9–10, 122
Hustich, Ilmari: En kulturjournalist i byn. 17–18, 251
--- Modell Deutchland. 17–18, 231
Jansson, Henrik: Engagerande debutpoesi. 17–18, 252
--- Splittrande stunder. 17–18, 252
Johansson, Rolf: Strejkgeneralens memoarer. 9–10, 134
Kreitor, Nikolaj-Klaus v.: Alexander Weiss: Marginalmänniskan. 6–7, 71
--- Theodor Adorno – den negativa dialektiken. 11–12, 152
Laitinen, Kerstin: Processen mot Hamsun. 15–16, 217
Lindgren, Sören G.: Slöjan framför Jungfru Maria I. 3–4, 45
--- Slöjan framför Jungfru Maria II. 5, 61
Lång, Fredrik: Övergången från antiken till feodalismen. 9–10, 134
Lång, K. J.: Om presidentmakt och annan makt. 15–16, 210
Mattsson, Christina: Fula visor blir fina? 1–2, 17
Mazzarella, Merete: Att brottas med sitt förflutna. 14, 198
--- Dansk kvinnolitteratur – en igenkännandets litteratur. 17–18, 243
--- Djupborrning i besatthet. 11–12, 163
--- Elin Wägner och hennes tid. 11–12, 163
--- En kollektiv kvinnoroman. 5, 65
--- Kvinnan som åker – kvinnan som fågel. 1–2, 16
--- Livet som ond cirkel. 8, 111
--- 1740–talets Helsingfors i panoramaperspektiv. 1–2, 12
--- Suzanne Brøgger uppfinner livet. 9–10, 129
Norrman, Ralf: Integrering eller särexistens. 3–4, 27
Rask, Henry: Äger det finlandssvenska folket en historia. 8, 98
Salmén, Leif: Svarta och röda vinbär. 6–7, 82
Sandlund, Tom: Några reflexioner om förhållandet mellan språkgrupperna i Finland I. 11–12, 142
--- Några reflexioner om förhållandet mellan språkgrupperna i Finland II. 13, 172
Sandqvist, Tom: Konkretismens dilemma i finländsk verklighet. 5, 54
--- Nordiska bilder och självkritik i 70–talet. 6–7, 83
--- Självbedrägeriets estetik. 14, 191
--- Spår från tjugo år. 9–10, 128
--- Uppå Kalevalas moar. 17–18, 240
Sjöblom, Erik: Dan Anderssons dödsdrift och dödslängtan (I synfältet) 1–2, 23
Stara, Ragnar: Studenter och idéer. 15–16, 224
Stenbäck, Pär: Svenska folkpartiet och VSB-förhandlingarna 1948. 14, 187
Stenius, Yrsa: Ensamheten i mörkrummet. 1–2, 14
Stormbom, Nils-Börje: Falskmyntarjournalistik. 13, 167
Ståhlberg, Krister: Poltik och legitimitet. 11–12, 139
Svedberg, Ingmar: Fem dagar i juni 1953. 6–7, 89
--- Glesbygdens uppgång och fall. 3–4, 41
--- Groteskerier från Berlin. 13, 179
Svensson, Helen: Dockskåpet – en infallsvinkel. 15–16, 225
Ulfvens, Levi: Kulturlivets kvalitativa sida. 8, 95
Walther, Herbert: En stubbe med djupa rötter. 14, 200
Willner, Sven: Drabbad av tidssjukdomar. 6–7, 86
--- En kämpande intellektuell. 1–2, 19
--- Ernst Jünger och drogerna. 15–16, 221
--- Karlfeldt. 6–7, 88
--- Om vikten av litteraturvetenskapliga författarskap. 6–7, 91
--- Poesi och verklighet. 9–10, 131
--- Uppror från mitten. 11–12, 149
Zilliacus, Clas: Ballerina (Teater). 17–18, 250
--- En folkfiende (Teater). 17–18, 250
--- En och en halv Joel. 1–2, 9
--- Replik till Jutta Zilliacus (Teater). 15–16, 227
--- Revisorn (Teater). 14, 203
--- Sex goda år. 8, 100
--- Spöksonaten (Teater). 15–16, 227
--- Teater. 5, 68
--- Teater. 13, 183
--- Vi betalar inte (Teater). 15–16, 227
Zilliacus, Jutta: Replik till Clas Zilliacus. 17–18, 249
--- Zilliacus till Zilliacus. 14, 203
Åström, Sven-Erik: Landnam och statsbildning i Finlands historia. 9–10, 115
Österberg, Inga-Lill: Dikter om kärleks förtvivlan. 9–10, 125

B. Sakregister

Recenserade böcker

Andersson, Perry: Övergångar från antiken till feodalismen. 9–10, 134
Ara, Agneta: Det är som i dikter. 6–7, 82
Aspelin, Kurt: Poesi och verklighet, del I. 9–10, 131
Axelsson, Sun: Drömmen om ett liv. 14, 198
Bagh, Peter v. – Milonoff, Pekka: teatterikirja: Ralf Långbacka – Kalle Holmberg. 8, 100
Bargum, Johan: Mörkrum. 1–2, 14
Blackwood, Caroline: Styvdottern. 11–12, 163
Blomberg, Erik: Konst och kritik och Folk och litteraturen. 1–2, 19
Bonde Jensen, Jørgen: Litterær arkeologi. Studier i Villy Sørensens Formynderfortællinger. 11–12, 149
Bondestam, Anna & Helsing, Alf-Erik: Som en stubbe i en stubbåker. 14, 200
Brøgger, Suzanne: Creme fraiche. 9–10, 129
Bulgakov, Michail: De ödesdigra äggen, En hunds hjärta. 3–4, 43
Drabble, Margaret: Istid. 5, 67
Ehnberg, Maj-Lis: Varje stund någonstans. 17–18, 252
Hansen, Torkild: Processen mot Hamsun. 15–16, 217
Hautala, Arvo: Kehuttiin lakkokenraaliksi. 9–10, 134
Heym, Stefan: Fem dagar i juni. 6–7, 89
Hildeman, Karl-Ivar: En löskekarl. 6–7, 88
Isaksson, Ulla & Linder, Erik Hjalmar: Elin Wägner – Amason med två bröst. 11–12, 163
Jansson, Tove: Dockskåpet. 15–16, 225
Jünger, Ernst: Psykonauterna, Rus och droger. 15–16, 221
Jyränki, Antero: Presidentti, Tutkimus valtionpäämiehen asemasta Suomessa v. 1919–1976. 15–16, 210
Klinge, Matti: Studentkåren vid Helsingfors universitet 1828–1920, III delen 1872–1917. 15–16, 224
Konstnärsgillet i Finland: Pohjoisia kuvia – Nordiska bilder. 6–7, 83
Kunert, Günter: Begravningen äger rum i stillhet. 13, 179
Lampl, Hans Erich: Nova über Henrik Ibsen und sein Alterswerk. 3–4, 39
Lindén, Gurli: Brännmärken. 1–2, 16
Lindqvist, Sven: Gräv där du står. 14, 196
Lundbo Levy, Jette: De kunste spejle. 11–12, 157
Löfström, Tomas: Minnet av en by. 17–18, 251
Mattsson, Christina & af Klintberg, Bengt: Fula visboken. 1–2, 17
Meyer, Nils I., Helveg Petersen, K., Sørensen, Villy: Oprør fra midten. 11–12, 149
Nilsson, Sven Åke: Hillefanten. Konstvenskapliga studier i C. F. Hills värld. 6–7, 86
Nyman, Valdemar: Pojken och den gråa byn. 1–2, 9
Oksanen, Aulikki: Kanonjärens famn. 5, 66
Pulkkinen, Matti: Ja pesäpuu itki. 3–4, 41
Rautakallio, Hannu: Kaupantekoa Suomen itsenäisyydellä. Saksan sodanpäämäärät Suomessa 1917–1918. 1–2, 8
Rossner, Judith: Var finns Mr Goodbar. 9–10, 135
Ruin, Hans: Uppbrott och återkomst. 5, 57
al-Sadat, Anvar: Mitt liv, mitt land. 13, 181
Sonck, Carl Erik: Yrjö Saarinen. 4–5, 35
Tikkanen, Märta: Århundradets kärlekssaga. 9–10, 125
Trier Mørch, Dea: Vinterbarn. 5, 65
Tyler, Mary: Fem år i indiskt fängelse. 14, 201
Wilhelms, Tom: Under ytans grå – hårdhet. 17–18, 252
Willner, Sven: Tecken och spår. 9–10, 128
Winckelmann, Barbara: Din vredes dag. 1–2, 12
Zennström, Per-Olov: Ernst Josephson, En studie. 6–7, 86
Zetterström, Margareta: Erik Blomberg. En kämpande intellektuell. 1–2, 19
Ågren, Gösta: Vår historia – en krönika om det finlandssvenska folkets öden, en analys av vårt lands historia. 8, 98
Åkesson, Sonja: En tid att avliva. 8, 111
Øhrgaard, Per: Klaus Rifbjerg. 6–7, 91

Lyrik, novellistik, aforistik

Andersson, Claes: Trots allt. 17–18, 248
Bagerstam, Erik: Tänk om Tensta… 15–16, 228
Boström, Elsa: Fåglarna; I Södern. 11–12, 148
Ekblad, Stina: Möte; Ett litet barndomsminne. 6–7, 80
Fors, Hans: Tre prosadikter. 14, 194
Haartman, Lars v.: Lev (av Godfrey John). 15–16, 217
Huldén, Lars: Tre sonetter till Bertel Gripenberg. 13, 175
Nylund, Mauritz: Vackra dikter. 6–7, 81
Salmén, Leif: Hammaren. 5, 58
Tiainen, Arja: Kvinno-resa; Också dig lurar jag. 8, 102
Österberg, Inga-Lill: Cave Canem. 9–10, 121

Skönlitteratur och kulturhistoria

Dan Anderssons dödsdrift och dödslängtan. 1–2, 23–24
Slöjan framför Jungfru Maria I. 3–4, 45–48
Slöjan framför Jungfru Maria II. 5, 61–64
Den svåra översättningen. 5, 64–65
Alexander Weiss: Marginalmänniskan. 6–7, 71–80
Den hemlighetsfulla enfalden. 8, 106–111
Landnam och statsbildning i Finlands historia. 9–10, 115–120
Mänskligheten kan inte längre leva splittrad. 9–10, 122–125
Fest och tristess kring Eino Leino. 11–12, 145–148
Från Cicero till Pippi Långstrump. 11–12, 160–163
Seminarier eller inte… 15–16, 214–217
Strövtåg bland vetenskapens toppar. 17–18, 236–238
Finlanssvensk lång dags färd till natt. 17–18, 238–240
Dansk kvinnolitteratur – en igenkännandets litteratur. 17–18, 243–247

Konst, teater, film

Brecht i dagarna sju. 5, 51–54
Konkretismens dilemma i finländsk verklighet. 5, 54– 56
Teater. 5, 68
Det våras för Hitler. 8, 103–106
Lördagskväll i Brooklyn. 13, 177–179
Teater. 13, 183–184
Självbedrägeriets estetik. 13, 191–194
Teater. Revisorn. 13, 203
Zilliacus till Zilliacus. 13, 203–204
Teater. Replik till Jutta Zilliacus. 16, 227
Vi betalar inte. 16, 227
Spöksonaten. 16, 227–228
Metamorfoser i Paris. 17–18. 233–236
Uppå Kalevalas moar. 17–18, 240–243
Teater. 17–18, 249–250
Ballerina. 17–18, 250
En folkfiende. 17–18, 250

Filosofi, sociologi, psykologi

Sverige ömsar skinn. 5, 60–61
Några reflexioner om förhållandet mellan språkgrupperna i Finland I. 11–12, 142–145
Theodor Adorno – den negativa dialektiken. 11–12, 152–157
Några reflexioner om förhållandet mellan språkgrupperna i Finland II. 13, 172–175

Ekonomi och politik

Nej, ja, tja, mja till NORDSAT. 1–2, 3–4
Partners i Apartheid. 1–2, 4–7
Integrering eller särexistens. 3–4, 27–35
Kulturlivets kvalitativa sida. 8, 85–87
Politik och legitimitet. 11–12, 139–142
Falskmyntarjournalistik. 13, 167–171
Svenska folkpartiet och VSB-förhandlingarna 1948. 14, 187–191
Herr Sveriges ambassadråd! 15–16, 207–209
Om presidentmakt och annan makt. 15–16, 210–214
Modell Deutschland. 17–18, 231–233 
> Gå direkt till
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 1979

Sjuttioandra årgången            Nr 1–16

R e d a k t i o n:
Erik Allardt, Lars Dufholm, Jerker A. Eriksson, Lars von Haartman,  Thomas Henrikson, Ilmari Hustich, Christer Kihlman, Håkan Mattlin, Pär Stenbäck, N-B Stormbom, Ingmar Svedberg, Sven Willner, Clas Zilliacus.


A. Artiklar, recensioner kommentarer

Airas, Charlotte: Välfärdens heliga ko. 4, 56
Allardt, Erik: Den nya subjektivismen och 1980–talet. 13, 187
--- Johan Galtung om dogmatism. 16, 233
Andersson, Monica: Modianos familjebok. 13, 202
Bagerstam, Erik: Finskan i Tornedalen (I synfältet). 4, 64
--- Hjälp rikssvenskarna vara svenska. 1, 3
--- Minoritet och identitet. 16, 231
--- Nordsat och Nordens många folk. 5–6, 70
--- Om valrätt och folkomröstning (I synfältet). 8–, 195
Bäcksbacka, Inger: En stad förvandlas. 8–9, 126
Einarsson, Ólafur R.: Kort overblick over islandsk arbeiderbevægelses historie 1887–1971. 10–11, 153
Enckell, Johanna: Nedre botten i ett modernt hus eller vår egen spöksupé i kapitalismen. 3, 38
Friberg, Ralf: Väinö Leskinen – fenomen och bohem. 4, 47
--- Brottet i närbild. 8–9, 123
--- Kommunist med mänskliga drag. 12, 170
Gordin, Dan: En utsträckt tunga. 5–6, 87
--- Så formas mäniskan. 4, 54
Gulin, Åke: Målare, ett genmäle (Från läsekretsen). 3,43
Haartman, Lars v.: Joan Mirós självporträtt (Från läsekretsen). 3, 43
--- Höst. 4, 62
Hamberg, Lars: Elakheter och wienergemyt. 5–6. 79
--- En misslyckad teaterkupp. 8–9, 118
--- Ett kulturpolitiskt vakuum. 13, 189
--- Ett överflöd av kulturutbud? 3, 28
--- Finlands roll i kulturhistorien. 10–11, 156
--- Förvanskad PEN-historik. 4, 59
--- Nysyn på Björnstjerne Björnson? 16, 237
Hellman, Ben: Molnmänniskan som röt. 12, 183
Hustich, Ilmari: Det tredje världskriget. 14–15, 210
--- Drömmen om framtiden i våra händer. 12, 167
--- En kulturjournalis i skogen. 1–2, 24
--- Mannen som bytte sida och andra berättelser. 7, 94
--- Nästa hållplats Atomstaten – stig av till höger. 1, 5
--- Om de västeuropeiska s.k. Gemenskaperna (EEC). 7, 107
Jalander, Ywe: Det analytiska och det poetiska. 8–9, 133
Jansson, Henrik: Det gives alltid något bättre än döden. 7, 100
--- I deras hus. 1–2, 24
Kjellin, Gösta: Hamlet på Lilla Teatern i Helsingfors. 13, 203
Kockberg, Mats: Gösta Bohmans tankar och tal. 14–15, 237
--- Ett norskt halvsekel med John Lyng. 4, 60
Kreitor, Nikolaj-Klaus v.: Hermeneutik, litteratur, samhälle. 1–2, 16
Kress, Helga: En isländsk kvinnorealist. 10–11, 144
Laurén, Kristina: Per-Åke Laurén – ett hundraårsjubileum. 7, 101
Lindgren, Sören G: Att härska med lagen och kontraktet. 16, 240
Lång, K. J.: Brottslingens moral. 1–2, 21
Mattlin, Håkan: Tidskriftsstöd mot tidskriftsdöd (Kommentarer). 3, 27
Marcus, Robin W.: Natur och onatur. 10–11, 163
Mazzarella, Merete: Den kanoniserade progressiviteten.12, 173
--- De utåtvända speglarna. 8–9, 132
--- En brett upplagd utvecklingsroman 7, 102
--- Livsmysterier. 12, 181
--- Nostalgi eller program? 1–2, 23
--- Symboler i dikt och bild. 5–6, 85
Modeen, Herdis: Diktaren Hans Fors – de ohördas tolk. 4, 51
Meri, Veijo: Människans utveckling och litteraturen. 14–15, 207
Parland, Ralf: Hur mina böcker kom till. 8–9, 111
Njardvik, Njördur P.: Stalin är inte här. 10–11, 145
Petberick, Karin: Sven Delblanc och Swedenborg. 3, 41
Rehnström, Vivi-Ann: I Anita Wikmans väntrum. 12, 180
--- Rätten till abort. 13, 201
Ringbom, Mårten: Håll barnen borta från nattvarden! 13, 199
Salmén, Leif: Leende kapitulation. 13, 196
--- Sammansvärjningen mot individen. 14–15, 213
Sandqvist, Tom: Avantgarde som alternativ I. 8–9, 128
--- Avantgarde som alternativ II. 14–15, 219
--- Eino Leino idag: den progressiva öppenheten. 1–2, 10
--- Olle Granath: att framhärda mot alla odds. 14–15, 226
Stefansson, Gunnar: Några ord om modern isländsk litteratur. 10–11,139
Stenius, Yrsa: Trädsångaren Claes Andersson. 8–9, 122
Stjernschantz, Göran: Ett genmäle till Åke Gulin (Från läsekretsen). 4, 58
--- Ett porträtt av Hanna. 4, 63
--- Om konst och okonst. 1–2, 19
Stormbom, Nils-Börje: Svår allergisk rampfeber. 3, 31
Strömberg, John: Svenska folkrörelser. 3, 35
Svedberg, Ingmar: En småskvallrig gammal dam med skarp tunga. 14–15, 224
--- Salama slår till. 16, 243
--- Septemberljuset, den döende sommarens ljus. 12, 179
Svensson, Conny: Pegas och snöbollskrig. 14–15, 222
--- Roman om två ockupationer. 13, 200
Svensson, Helen: Kamrater. 4, 63
Ulfvens, Levi: Folkmusikens renässans. 5–6, 74
--- Svenska kulturfonden 70 år. 7, 91
Willner, Sven: Den gyllene medelvägen. 7, 98
--- Holbergs poetiska maskerad. 10–11, 161
--- Humaniora på undantag. 7, 105
--- Konst och varuform. 12, 177
--- Verklighetens spioner. 1–2, 13
--- Utopierna och deras skuggor. 5–6, 82
--- Utopisten Almqvist. 14–15, 217
Wulff, Thomas: Mäster Bill & hans nakna lunchrum. 7, 103
Zilliacus, Clas: Beckett och Brecht och dialektikens krokben (Teater). 10–11, 159
--- Hemma hos Runebergs. 1–2, 22
--- Replik till Jutta Zilliacus (Teater) 1–2, 21
--- Stort i smått. 3, 44
--- Teater. 4, 58
--- Teater. 8–9, 134
Zilliacus, Jutta: Svar till Nils-Börje Stormbom (Från läsekretsen). 4, 57
Åmossa, Birgitta: Klass och identitet. 1–2, 9
Åström, Sven-Erik: Katastrofer och utvecklingsmodeller. 7, 96
Österberg, Ingalill: Befrielsens visioner. 7, 106
--- Om trygghetsnarkomaner på prosa. 12, 182

B. Sakregister

Recenserade böcker

Ahlfors, Bengt: Fragment av en barndom. 1–2, 23
Albjerg, Asger: Ludvig Holbergs poetiske maskerade. 10–11, 161

Andersson, Claes: Trädens sånger. 8–9, 122
Aspelin, Kurt: ”Det europeiska missnöjet”. Samhällsanalys och historiespekulation. Studier i C. J. L: Almqvists författarskap åren kring 1840. Del I. 14–15, 217
Bienek, Horst: Den första polkan. 12, 79
--- Septemberljus. 12, 79
Björkstén, Ingmar: Leopardväckning. 16, 240
Bohman, Gösta: Tankar och tal. Anföranden och essäer i urval 1975–79. 14–15, 227
Bondestam, Anna: En stad förvandlas. 8–9, 126
Boucht, Birgitta: Livs levande. 7, 106
Burroughs, William S.: Den nakna lunchen. 7, 103
Caputo, Philip: Ett rykte om krig. 4, 54
Carpelan, Bo: Jag minns att jag drömde. 13, 196
Colliander, Tito: Början. 12, 181
Dahl, Tora: Kamrater. 5–6, 86
Delblanc, Sven: Gunnar Emmanuel. 3, 41
Enckell, Mikael: Eko och återsken. 8–9, 133
Enehjelm, Helen af: Systrar och vänner. 10–11, 162
Enquist, Per Olov: Musikanternas uttåg. 7, 100
Forser, Thomas: Humaniora på undantag? Humanistisk forskningstradition i Sverige. 7, 105
Forskningsinstitutet vid Åbo Akademi: Pegas och snöbollskrig, Litteraturvetenskapliga studier tillägnade Sven Linnér. 14–15, 222
Glucksmann, André: Kokerskan och kannibalen. 5–6, 82
Granath, Olle: Utblickar över konst och konstnärer. 14–15, 227
Granholm, Inger: I deras hus. 1–2, 24
Gulin, Åke: Målare. 1–2, 16
Gustafsson, Madeleine: Utopien och dess skugga. 5–6, 82
Hallind, Kristina: Tavlor och deviser. Studier i Erik Lindegrens diktning till Halmstadgruppens måleri. 5–6, 82
Hammarström, Tommy: Så länge skogen finns. 1–2, 24
Heller, Joseph: God som guld. 14–15, 213
Holmer, Per: Kriget om sommaren. 13, 200
Huldén, Lars: J. L. Runeberg och hans vänner. 1–2, 22
Högnäs-Sahlgren, Brita: Skruven. 7, 102
Ivinskaja, Olga: I tidens våld. Mina år med Pasternak. 12, 183
Jersild, P. C.: Babels hus. 4, 56
Järner, V. V.: Fackeltåget. 3, 44
Keskinen, Tuomas: Aika sotia – aika sopia – Väinö Leskinen 1917–72. 4, 47
Lindén, Gurli: Första damernas. 8–9, 32
Lyng, John: Brytningsår, Erindringar 1923–53, Vaktskifte 1953–65, Mellom öst och vest 1965–68, Fra borgfred till politisk blåmandag 1968–71. 4, 61
Mann, Katia: Mina oskrivna memoarer. 14–15, 224
Mattsson, Monika: Illgärningens psykologi. En rapport om brottslighet och moral. 1–2, 21
Modiano, Patrick: Familjebok. 13, 202
Niskanen, Harri O.: Tingens namn är hård granit. 10–11, 163
Palo, Jorma och Leena Maija: Selli 21. 8–9, 123
Sahlström, Anna Lisa: Rätten att leva, En bok för fri abort. 12, 201
Salama, Hannu: Vuosi elämästäni. 16, 243
Schoultz, Solveig v.: Porträtt av Hanna. 4, 63
Sinisalo, Taisto: Niin muuttuu maailma. 12, 70
Suyin, Han: Lhasa, den öppna staden. 5–6, 87
Sørensen, Villy: Den gyldne middelveg. 7, 98
Ulfvens, Johan: Höstbilder. 4, 62
Viklund, Daniel: Att först EG. 7, 107
Wikman, Anita: Väntrum. 12, 180

Lyrik, novellistik, aforistik

Bagerstam, Erik: Dödsbrickor. 3, 37
--- En ingress till en helt vanlig författarmatiné. 1–2, 13
--- För framtids seger. 14–15, 228
Dagbjartsdóttir, Vilborg: Tre dikter. 10–11, 151
Hedman, Kaj: Depression, Ett förbittrat ansikte, Som att åka spårvagn, Att vara finländare. 5–6, 77
Jóhannesdóttir, Liney: Ur Gummors väg. 10–11, 142
Johnson, Bengt Emil: Fyra dikter. 13, 193
Lattunen, Eero: Identitetskris. 16, 235
Mallander, J. O.: Yang Hsin-Ki’s stora solo. 12, 175
Steinarr, Stein: Fem dikter. 10–11, 117
Stürmer, Wava: För diktens dag i Nykarleby sommaren 1979. 14–15, 215
Wahlbeck, Jan-Christer: Liderlig ellips. 8–9, 121
Wik, Inga-Britt: Jack’s Café. 3, 34
Zilliacus, Clas: Shakespeare, vår samtida. 13, 195

Skönlitteratur och kulturhistoria

Hermeneutik, litteratur, samhälle. 1–2, 16–19
Diktaren Hans Fors – de ohördas tolk. 4, 51–54
Orwells geografi 1984. 5–6, 67–69
Hur mina böcker kom till. 8–9, 111–118
Några ord om modern isländsk litteratur. 10–11, 139–142
En isländsk kvinnorealist. 10–11, 144
Finlands roll i kulturhistorien. 10–11, 156–159
Beckett och Brecht och dialektikens krokben. 10–11, 159–161
Håll barnen borta från nattvarden! 13, 199–200
Nysyn på Björnsterne Björnson? 16, 237–240

Konst, teater, film

Teater. Replik till Jutta Zilliacus. 1–2, 20
Ett överflöd av kulturutbud? 3, 28–31
Svår allergisk rampfeber. 3, 31–33
Nedre botten i ett modernt hus eller vår egen spöksupé i kapitalismen. 3, 38–40
Målare, ett genmäle. 3, 43
Joan Mirós självporträtt. 3, 43
Svar till N. B. Stormbom. 4, 57–58
Ett genmäle till Åke Gulin. 4, 58
Teater. 4, 58–59
Elakheter och wienergemyt. 5–6, 79–82
Bildkonst. Per Åke Laurén – ett hundraårsjubileum. 7, 101–102
En misslyckad teaterkupp. 7, 118–121
Avantgarde som alternativ I. 8–9, 128–131
Teater. 8–9, 134–135
Stalin är inte här. 10–11, 145–147
Teater. Hamlet på Lilla Teatern i Helsingfors. 13, 203–204
Avantgarde som alternativ II. 14–15, 218–221

Musik

Folkmusikens renässans. 5–6, 74–77

Filosofi, sociologi, psykologi

Den nya subjektivismen och 1980–talet. 13, 187–189
Människans utveckling och litteraturen. 14–15, 207–210
Minoritet och identitet. 16, 231–233
Johan Galtung om dogmatism. 16, 233–235

Ekonomi och politik

Hjälp rikssvenskarna vara svenska! 1–2, 3–4
Klass och identitet. 1–2, 8–10
Tidskriftsstöd mot tidskriftsdöd. 3, 27–28
Finskan i Tornedalen. 4, 64
Nordsat och Nordens många folk. 5–6, 70–74
Svenska Kulturfonden 70 år. 7, 91–94
Mannen som bytte sida och andra berättelser. 7, 94–96
Katastrofteorier och utvecklingsmodeller. 7, 96–97
Om valrätt och folkomröstning. 8–9, 135–136
Kort overblik over islandsk arbejderbevægelses historie 1887–1971. 10–11, 153–156
Drömmen om framtiden i våra händer. 12, 167–170
Ett kulturpolitiskt vakuum? 13, 189–193
Det tredje världskriget. 13, 210–212
> Gå direkt till   1970   •   1971   •   1972   •   1973   •   1974  
•  
1975   •   1976   •   1977   •   1978   •   1979   på denna sida<<Innehåll 1960–1969   •   >>Innehåll 1980–1989   •   >>Arkivets hemsida>> ÖGONEN UPP! Nya Argus första sekel (Nya Argus historik, 2011)

Prenumerera    •    E-post    •    Nya Argus hemsida