NYA ARGUS

Innehållsförteckning 1980–1989>> ÖGONEN UPP! Nya Argus första sekel (Nya Argus historik, 2011)

<<Innehåll 1970–1979   •   >>Innehåll 1990–1999   •   >>Arkivets hemsida


> Gå direkt till
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 1980

Sjuttiotredje årgången            Nr 1–17

R e d a k t i o n:
Erik Allardt, Erik Bagerstam, Lars Dufholm, Jerker A. Eriksson, Lars von Haartman, Ilmari Hustich, Christer Kihlman, Håkan Mattlin, Merete Mazzarella, Pär Stenbäck, Folke Stenman, Ingmar Svedberg, Sven Willner, Clas Zilliacus, Henrik Österholm.

A. Artiklar och recensioner

Airas-Ehrnrooth, Charlotte: Om glädjens alkemi. 3–4, 45
--- En levande-död själ. 16–27, 227
Allardt-Ekelund, Karin: Om Emilia Fogelklou och urvalet ”Brev till vännerna”. 8, 103
Bagerstam, Erik: ”Enahanda grunder” för Sverigefinska författare. 8, 102
--- I gränslandet (I synfältet). 9, 123
--- I Norden talas många språk. 1–2, 3
--- Litteratur som kontraband (I synfältet). 8, 106
--- Pauli Virta, tvåländsk trubadur med egen profil (I synfältet). 14, 192
--- Rätten till vårt mål (I synfältet). 9, 123
Bargum, Marianne: Fragment av en barndom. 3–4, 43
Bruun, Kettil: Tystlåtenhetskonspirationen. 8, 101
Bäcksbacka, Inger: Vardagen i industrin och på småbruket. 3–4, 44
Donner, Jörn: Fragment av en fadersbild. 5–6, 57
Ekelund, Louise: Där bor en tvärvigg i dig. 5–6, 64
Ekman, Michel: Under glaskupan. 5–6, 69
Elgemyr, Göran: Radiotjänst och vinterkriget I. 3–4, 28
--- Radiotjänst och vinterkriget II. 5–6, 51
Eskola, Antti: Den finska identiteten i marxistens stöpslev. 15, 195
Friberg, Ralf: Mordet på Söderlångvik. 7, 77
Granqvist, Raoul: Dolores i Marilyn Frenchs Det blödande hjärtat: en lidandets och kampens prästinna. 16–17, 234
Haartman, Lars v.: Forskning som passion. 3–4, 59
Hamberg, Lars: Bo Widerbergs lärdomar. 14, 181
--- Europeiska intryck. 3–4, 35
--- Grönländarna och konsten. 1–2, 10
--- Hans Ruin och Nya Argus. 16–17, 221
--- Skuggan som vi glömmer. 12–13, 151
--- Studier kring Yrjö Hirn. 9, 111
--- Tankar kring nordismen. 8, 91
--- Väsentlig amatörhistorik. 7, 79
Helenius, Henrik: Ett mänskligt politikerdokument. 10–11, 141
Hustich, Ilmari: Vart försvann Norden? 1–2, 5
--- Mannen som bytte sida, tredje versionen. 3–4, 27
Johansson, Rolf: K. H. Wiik – mannen mot strömmen. 9, 119
Jänicke, Gisbert: Ett liv bakom all kärlek – Martin Walsers ”kapitalistiska realism”. 3–4, 38
Kockberg, Mats: Henry Rinnans landsförräderi. 1–2, 20
Laitinen, Kerstin: Ålandskungen och hans folk. 3–4, 31
Lidman, Sara: Norden i hela världen – och Missenträsk. 7, 75
Lindroos, Gunilla: Läsaren och den finlandssvenska boken. 12–13, 155
Mattin, Håkan: Nord-sydkrisen. 15, 195
Mazzarella, Merete: Drakflicka i världen. 16–17, 231
--- Fredrika i tiden. 1–2, 18
--- I historiens flod. 12–13, 166
--- Mänskan i histoien. 9, 119
Modeen, Herdis: Saint Bris, broderskapets fanbärare. 5–6, 66
Niemi, Juhani: Kekkonens tid och litteraturen. 10–11, 127
Njardvik, Njördur P.: Idériktningar i den isländska litteraturen mellan världskrigen. 14, 184
Norrman, Ralf: Den finlandssvenska överklassen. 9, 116
Påhlsson, Christer: Om språk, ångest och lagen. 10–11, 130
Rask, Henry: Joseph Loseys Don Giovanni. 15, 211
Rehnström, Vivi-Ann: Det vansinniga samhället. 10–11, 157
--- Livet som irrbloss och värk. 5–6, 68
Salmén, Leif: Att ge friheten namn. 7, 87
--- Meddelanden från sjuttiotalet. 5–6, 71
Salminen, Johannes: Den finländska identiteten. 14, 175
Sandqvist, Tom: Skuggboxaren: det passiva motståndets estetik. 1–2, 22
--- Tomhetens estetik. 16–17, 228
Sorainen, Kalle: L. Onervas svenskspråkiga diktning. 16–17, 232
Stenbäck, Pär: U-länderna och miljön. 16–17, 215
Sundberg, Björn: Dikten som sköld, om Ernst Brunners poesi. 16–17, 235
Svedberg, Ingmar: Finlandssvensk litteratur i Willners lupp. 12–13, 171
--- Nabokovs familjealbum. 10–11, 147
--- Rötter i det förflutna. 1–2, 21
--- Två finländska oliktänkande. 16–17, 225
Tägil, Sven: Bäste Ilmari Hustich (Från läsekretsen). 8, 106
Ulfvens, Levi: Kulturellt samspel i Svenskfinland. 8, 95
Willner, Sven: Bruten förtrollning. 8, 107
--- Folkligt och kommersiellt. 12–13, 167
--- Marskalken av Finland. 1–2, 15
--- Nordisk modernism. 14, 191
--- Sandemoses drömmar och syner. 10–11, 143
--- Vänsterströmningar i nordisk litteratur mellan världskrigen. 15, 206
Väyrynen, Raimo: Forskning och diplomati. 16–17, 217
Zilliacus, Clas: Om finlandssvensk medvetandehistoria. 8, 99
--- Privatdetektiv Strömbergs svåraste fall. 14, 190
--- Teater. 3–4, 46; 7, 88; 8, 108; 9,123
Åström, Margit: Erik Loest, BRD eller DDR. 9, 121
Åström, Sven-Erik: Den ”nya klassen” och omvärldsekonomin. 14, 179
--- Partiernas män och presidenten. 1–2, 14
Österberg, Ingalill: Flyktingpolitik under kriget. 10–11, 145
Österholm, Henrik: Svanens sång i vår natur. 15, 304
--- Tankar kring firandet av Svenska Dagen. 1–2, 8

B. Sakregister

Recenserade böcker

Aarbakke, Jorunn Hareide: Høyt på en vinget hest. 10–11, 143
Alander, Siw: Bandet. 3–4, 44
Ara, Agneta: Hästens hjärta. 7, 87
Bargum, Johan: Den privata detektiven. 14, 190
Eskola, Antti & Salminen, Johannes: Puhe on Suomesta. 16–17, 225
Forsström, Tua: Tallört. 5–6, 68
French, Marilyn: Det blödande hjärtat. 16–7, 234
Granholm, Olof: Den vita natten. 1–2, 21
Geijerstam, Carl-Erik af: Den brutna förtrollningen och andra essäer. 8, 107
Groth, Joakim: Blindfönster vidare. 5–6, 69
Gustavsen, Finn: Kortene på bordet. 10–11, 141
Hemming, Gunilla & Smeds, Kerstin: Ansats. 5–6, 71
Högholm, Gunnel: Kvinnomorgon. 3–4, 44
Jacobsson, Bengt, Johannesson, Lena, Johansson, Anna & Sjögren, Olle: Folklig och kommersiell konst. 12–13, 167
Joenpelto, Eeva: Husfolk och fiender. 9, 119
--- Sådd bland törnen. 9, 119
Jersild, P. C.: En levande själ. 16–17, 27
Jägerskiöld, Stig: Marskalken av Finland, Gustaf Mannerheim 1941–44. 1–2, 15
Kipphardt, Heinar: März. 12–13, 157
Lindfors, Bodil: Om glädjens alkemi. 3–4, 45
Lyng, John: Forraederiets epoke. 1–2, 20
Loesh, Lise: Tamme fugle laenges – vilde flyver. Avantgardlyrik i Danmark, Finland och Sverige i mellankrigstiden. 14, 191
Mazzarella, Merete: Först sålde de pianot. 3–4, 43
Naipaul, V. S.: Där floden flyter förbi. 12–13, 166
Nissén, Oscar: Sjöbobacken. 1–2, 21
Saint Bris, Gonzaque: Le romantisme absolu. 5–6, 66
--- Ligne ouverte an coeur de la nuit. 5–6, 66
Salminen, Johannes: Ålandskungen. 3–4, 31
Sandell, Tom: Skuggboxaren. 1–2, 22
Steinby, Torsten: Amos Anderson. 7, 77
Stenwall, Åsa: Den frivilligt ödmjuka kvinnan. En bok om Fredrika Runebergs verklighet och diktning. 1–2, 18
Suominen, Elina: Kuolemanlaiva S/S Hohenhörn. 10–11, 145
Tuomioja, Erkki: K. H. Wiik- itsenäisyysmies ja internationalisti. I Elämäkera vuoteen 1918. 9, 118
Walser, Martin: Bortom all kärlek. 3–4, 38
--- Pakeneva hevonen. 3–4, 38
Willner, Sven: Söner av nederlaget. 12–13, 171
Wolf Christa: Barndomsmönster. 12–13, 169

Lyrik, aforistik, novellistik

Bagerstam, Erik: Kort från Paleochora I. 3–4, 47
--- Kort från Paleochora II. 5–6, 63
--- Kort från Paleochora III. 7, 83
Enckell, Martin: ”one-Way ticket”. 15, 205
Herrgård, Elin: Två dikter. 1–2, 13
Huldén, Lars: Finsk tango i svensk tolkning. 12–13, 159
Melleri, Arto: Efter dansen; Jag instämmer inte. 14, 188
Mårtenson, Jan: Jens Hildén till minne. 10–11, 134
Mörne, Barbro: Två dikter. 10–11, 133
Wahlroos, Kim: Haikudikter. 12–13, 165

Skönlitteratur och kulturhistoria

Tankar kring firandet av Svenska dagen. 1–2, 8–10
Europeiska intryck. 3–4, 35–38
Fragment av en fadersbild. 5–6, 53–59
Där bor en tvärvigg i dig. 5–6, 64–66
Norden i hela världen – och Missenträsk. 7, 75–77
Om Emilia Fogelklou och urvalet ”Brev till vännerna”. 8, 103–105
Erich Loest, BRD eller DDR? 9, 121–122
Kekkonens tid och litteraturen. 10–11, 127–130
Skuggan som vi glömmer 12–13, 151–155
Läsaren och den finlandssvenska boken. 12–13, 155–157
Den finländska identiteten. 14, 175–178
Idériktningar i den isländska litteraturen mellan världskrigen. 14, 184–188
Vänsterströmningar i nordisk litteratur mellan världskrigen. 15, 206–211
Hans Ruin och Nya Argus. 16–17, 221–225
Dikten som sköld. Om Ernst Brunners poesi. 16–17, 235–236

Konst, teater, film

Teater. 3–4, 47
Väsentlig amatörhistorik. 7, 79–82
Öyvind Fahlström i helfigur. 7, 84–87
Teater. 7, 88
Teater. 8, 108
Studier kring Yrjö Hirn. 8, 111–115
Bo Widerbergs lärdomar. 14, 181–183
Film. Joseph Loseys Don Giovanni. 15, 211–212
Tomhetens estetik. 16–17, 228–230

Filosofi, sociologi, psykologi

I Norden talas många språk. 1–2, 3–5
Kulturellt samspel i Svensk-Finland. 8, 95–98
Om Finlandssvensk medvetandehistoria. 8, 99–100
Den finska identiteten i marxistens stöpslev. 15, 197–203
Forskning och diplomati. 16–17, 217–220

Naturvetenskap

Forskning som passion. 5–6, 59–63
Svanens sång i vår natur. 15, 203–204

Politik, ekonomi, juridik

Vart försvann Norden? 1–2, 5–7
Partiernas män och presidentens. 1–2, 14–15
Mannen som bytte sida, tredje versionen. 3–4, 27–28
Radiotjänst och Vinterkriget I. 3–4, 28–30
Radiotjänst och Vinterkriget II. 5–6, 51–53
Tankar kring nordismen. 8, 91–95
Tystlåtenhetskonspirationen. 8, 101–102
”Enahanda grunder” för sverigefinska författare. 8, 102–203
Den finlandssvenska överklassen. 9, 116–117
Om språk, ångest och lagen. 10–11, 130–133
Tibets öde. 10–11, 135–140
Den ‘nya klassen’ och omvärldsekonomin 14, 179–181
Kommentarer. Nord-sydkrisen. 15, 195–196
U-länderna och miljön. 16–17, 215–217 


> Gå direkt till
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1981

Sjuttiofjärdje årgången            Nr 1–12

R e d a k t i o n:
Erik Allardt, Erik Bagerstam, Lars Dufholm, Jerker A. Eriksson, Lars von Haartman, Ilmari Hustich, Christer Kihlman, Håkan Mattlin, Merete Mazzarella, Pär Stenbäck, Folke Stenman, Ingmar Svedberg, Sven Willner, Clas Zilliacus, Henrik Österholm.


A. Artiklar och recensioner

Airas Ehrnrooth, Charlotte: Att bli herre över livet. 3, 61
--- Casanova Lindqvist. 6, 131
--- Hamnen och Havet. 2, 32
--- Mytens bemästrare. 6, 130
Allardt, Erik: ”Leffan” som konst och livsform. 12, 223
Aminoff, C. G.: Humanist i ekonomernas värld. 4, 74
Bagerstam, Erik: Exotism? (I synfältet). 6, 129
--- Cenralorten i norr (I synfältet) 6, 129
--- Lite otekniskt om TV-satelliter (I synfältet) 1, 82
--- Skämt eller verklighet (I synfältet) 1, 84
--- Så desarmerar okunnig journalistik samhällskritik. 1, 82
Block, Eskil: Allt smått är inte vackert. 6, 115
Broms, Henri: Politikens sagor och sägner. 6, 123
Brotherus, Greta: Under en död flodhäst. 1, 16
Engman, Max: Offentlighetsprincipen, forskningen och de hemliga arkiven. 8–9, 152
Friberg, Ralf: Fånge i natt och dimma. 7, 139
Hamberg, Lars: Avantgardistisk bildkonst i Ryssland. 8–9, 157
--- Finlands kulturhistoria i nytt ljus. 7, 141
--- Kulturpolitik och -praktik i USA. 3, 43
--- Negrer, judar och kvinnor i USA:s kulturliv. 4, 78
--- Problem kring kulturinformation. 11, 202
--- Teater kring Broadway. 2, 25
--- 200 år norskt måleri. 12, 227
--- Tvärkulturell kulturexposé. 1, 7
Huldén, Anders: Betraktelser kring ett biblioteks upplösning. 1, 3
--- En bok om det mesta som hände på 20–talet. 4, 70
Hirn, Sven: Finland i bilder. 5, 97
Ivre, Ivar: Valfriheten i multimediesamhället. 3, 46
Joenpelto, Eeva: Från sjuttiotalet till tjugotalet. 11, 196
Johansson, Rolf: Röda gardets krig. 12, 231
--- Sabel-Simonen. 6, 130
Kankaanpää, Hannu: Viljo Kajavas diktning genom fem decennier. 10, 179
Kockberg, Mats: Blick på säkerhetspolitiken. 3, 37
--- Dansk oppositionsledare vände vinden. 8–9, 170
--- Reagans korrespondens. 1, 20
Laitinen, Kerstin: Essäer om öarna i havet. 2, 30
Lindroos, Gunilla: Att spela sitt liv med humor. 12, 234
--- Bödelns sång. 1, 10
--- Graham Greenes bombparty. 5, 109
--- Kvinnoträdet i Helsingfors. 4, 85
Mattlin, Håkan: Det svåra språket. 8–9, 151
--- Om folkviljan och presidentvalet. 11, 195
--- Republikens husbondedräng. 3, 63
Mazzarella, Merete: Jörn Donner, Angela och friheten. 7, 145
--- Kvinnovardag. 12, 233
--- Kvinnovisioner 12, 235
Nyberg, René: Finländsk säkerhetspolitik. 12, 216
Salmén, Leif: Det nödvändiga. 8–9, 162
--- Förvirrat. (Från läsekretsen). 10, 191
--- Gud och Satan i Väse. 10, 190
--- John Irvings nacksving. 6, 126
--- Man kan alltid välja. 2, 34
--- Olyckligt. 7, 146
--- Styron och överlevandet. 5, 110
--- Tikkanens dödsdans. 1, 15
 --- Vilka bilder blir kvar. 3, 38
Sandqvist, Tom: Att eliminera. 11, 209
--- ”Ett inflammerat hål med intriger och förtal”. 4, 87
--- Molnbyggen. 2, 36
Segercrantz, Olof:: Den finländska identiteten. 1, 18
--- Quo vadis svenska modersmål? (Från läsekretsen). 5, 110
Sjöstrand, Göran: Rapport från Mariehamn. 5, 106
Stanković, Dušan: Jugoslaviskt fönster på glänt mot världen. 10, 188
Svedberg, Ingmar: Finskt och svenskt mellan språkgränsen. 12, 215
--- Kritikens kritiska uppdrag. 10, 175
--- Skydd mot kylan. 4, 85
Tallqvist, J. O.: Kai Laitinens litteraturhistoria, några marginalanteckningar. 8–9, 168
--- Om, av och till Väinö Linna. 3, 54
Törnudd, Klaus: Utrikespolitik och rättsmedvetande. 2, 23
Ulfvens, Levi: Mångfald och enhet i Svenskfinland. 5, 100
Wallgren, Thomas: Martin Enckells sortie. 1, 19
Widén, Gustaf: Thomas Wulff står på huvudet. 3, 39
--- Var går gränsen för konsten och kärleken. 8–9, 166
Willner, Sven: Det mänskliga uppdraget? 5, 97
--- Myten Mannerheim. 11, 206
--- Ur Sommarbrev (Ett verk i vardande). 10, 186
--- Vart tog liberalismen vägen? 3,59
Wrede, Johan: Högerlitteraturens signalement I. 4, 67
--- Några diktare till höger. 5, 91
Zilliacus, Clas: Att komma till korta. 6, 127
--- Familjen bildas. 8–9, 164
--- Litteraturens vittnesbås. 7, 135
Österberg, Ingalill: Ett ögonblick i sänder. 3, 62
--- Tragiskt (Från läsekretsen) 8–9, 172

B. Sakregister

Recenserade böcker

Andersson, Claes: Tillkortakommanden. 6, 127
Antti, Gerda: Ett ögonblick i sänder. 3, 62
--- Bilder av ett folk, en festskrift till Väinö Linna. 3, 54
Björklund, Kristina: Festen. 5, 108
Boucht, Birgitta: Lång vandring. 12, 235
Bratteli, Tryggve: Fånge i natt og tåke. 7, 139
Böll, Heinrich: Skyddande belägring. 4, 85
Dahl, Peter: Konstnären som magister. 4, 87
Damm, Helen van (red.): Sincerely, Ronald Reagan. 1, 20
Delblanc, Sven: Speranza. 2, 34
Donner, Jörn: Angela och kärleken.
Ekbom, Torsten: Molnbyggen, Essäer. 3, 36
Enckell, Martin: Sortie. 1, 19
Fagerberg, Sven: Det Mänskliga Uppdraget. 5, 97
Franzén, Lars-Olof: Instrumentmakarna. 8–9, 166
Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar: Den kultiverade människan. 8–9, 164
Greene, Graham: Doktor Fisher, Genève eller Bombpartyt. 5, 109
Gustafsson, Lars: För Liberalismen, En stridsskrift. 3, 59
Herzog, Werner: Att gå i kylan. 4, 85
Irving, John: Garp och hans värld. 6, 126
Johannesson, Eric: Den läsande familjen. 8–9, 164
Jägerskiöld, Stig: Från krig till fred, Gustaf Mannerheim 1941–51. 11, 206
Kihlman, Christer: Alla mina söner. 2, 32
Laitinen, Kai: Suomen kirjallisuuden historia. 8–9, 168
Lappalainen, Jussi: Punakaartin sota 1–2. 12, 231
Lindqvist, Sven: En älskares dagbok. 6, 131
Lehtinen, Lasse: Virolainen – tasavallan isäntärenki. 3, 63
Leiponen, Pauli W.: Bilderna blir kvar. 2, 38
Lybeck, Sebastian: Råttansiktet. 8–9, 162
Mailer, Norman: Bödelns sång. 1, 10
Mazzarella, Merete: Att spela sitt liv. 12, 114
Meinander, Nils: Det fria Finland formas. 4, 70
Peltoniemi, P. & Rajala, H.: Sapeli Simonen. 6, 130
Pulkkinen, Matti: Elämän herrat. 3, 61
Schlüter, Poul: Den lange vej fra nederlag til fremgang. Tal og artiklar 1973–80. 8–9, 170
Stjernschantz, Göran: Hugo E. Pipping, humanist i ekonomernas värld. 4, 74
Styron, William: Sophies val. 5, 110
Suomi, Juhani (red.): Näkökohtia Suomen turvalisuuspolitiikkaan 1980–luvulla. 3, 37
Tikkanen, Henrik: Georgsgatan. 1, 15
Tikkanen, Märta: Mörkret som ger glädjen djup. 7, 146
Tommila, Päiviö: Sumen kulttuurihistoria I-II. 7, 141
Tournier, Michel: Den röda dvärgen. 6, 130
Widén, Gustaf: Syrenbacken. Åländska essäer. 2, 30
Wikman, Anita: Du skall icke hava lust. 12, 233
Wulff, Thomas: Snap-shots. 2, 39
--- Sumpråttans resa. 2, 39
--- Väinö Linna, toisen tasavallan kirjailija. 3, 54
Österberg, Anna-Lisa: Kvinnoträdet. 4, 85

Lyrik, novellistik, aforistik

Bagerstam, Erik: I Pajala. 6, 121
Bäck, Tomas Mikael: Vid en flodmynning. 12, 226
Kajava, Viljo: Våren 1918. 11, 201
Kuisma, Leena: Fyra dikter. 6, 122
Larsen, Marianne: Tre dikter. 3, 52
Lerner, Laurence: Rembrandt till sin spegel. 11, 200
Norrman, Ralf: Tre dikter från Malax. 1, 13
Nylund, Mauritz: stilleben med komplikationer, telepati, II. 10, 183
Sigurđardottir, Steinunn: Sorgen, Snaefellajökeln stiger i land. 5, 105
Solstrand, Helena: Haiku från höst till vår. 4, 77
Sørensen, Knud: Regn. 3, 53
Wik, Inga-Britt: Ur höstdagbok. 1, 12–13
--- Dikt från fredsmarschen i Paris. 10, 184–186

Skönlitteratur och kulturhistoria

Betraktelser kring ett biblioteks upplösning. 1, 3–6
Tvärkulturell kulturexposé. 1, 7–10
Den finländska identiteten (Från läsekretsen). 1, 18–19
Kulturpolitik och -praktik i USA. 3, 43–46
Högerlitteraturens signalement I. 4, 67–70
Några diktare till höger. 5, 91–95
Quo Vadis svenska modersmål? 5, 110
Litteraturens vittnesbås. 7, 135–138
Det svåra språket. 8–9, 151–152
Tragiskt (Från läsekretsen) 8–9, 172
Kritikens kritiska uppdrag. 10, 175–176
Tysk-finsk kulturfront 1933–1940. 10, 176–179
Viljo Kajavas diktning genom fem decennier. 10, 179–182
Jugoslaviskt fönster på glänt mot världen. 10, 188–189
Förvirrat (Från läsekretsen) 10, 192
Från sjuttiotalet till tjugotalet. 11, 196–199

Konst, teater, film

Under en död flodhäst. 1, 16–18
Teater kring Broadway. 2, 25–29
Negrer, judar och kvinnor i USA:s kulturliv. 4, 78–82
Avantgardistisk bildkonst i Ryssland. 8–9, 157–161
Att eliminera. 11, 209–212
”Leffan” som konst och livsform. 12, 223–226
200 år norskt måleri. 12, 227–231

Ekonomi, media och politik

Reagans korrespondens. 1, 20
Utrikespolitik och rättsmedvetande. 2, 23–25
Valfriheten i multimediesamhället. 3, 46–51
Lite otekniskt om TV-satelliter. 4, 82–83
Mångfald och enhet i Svensk-Finland. 5, 100–104
Rapport från Mariehamn. 5, 106–108
Allt smått är inte vackert. 6, 115–121
Politikens sagor och sägner. 6, 123–125
Offentlighetsprincipen, forskningen och de hemliga arkiven. 8–9, 152–156
Om folkviljan och presidentvalet. 11, 195–196
Problem kring kulturinformationen. 11, 202–206
Finländsk säkerhetspolitik. 12, 216–222
Finskt och svenskt mellan språkgränsen. 12, 215–216


> Gå direkt till
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1982

Sjuttiofemte årgången            Nr 1–15

R e d a k t i o n:
Erik Allardt, Erik Bagerstam, Lars Dufholm, Jerker A. Eriksson (t.o.m. nr 4), Lars von Haartman (t.o.m. nr 4), Ilmari Hustich (t.o.m. nr 4), Christer Kihlman (t.o.m. nr 4), Anne-Marie Londen (fr.o.m. nr 9–10), Håkan Mattlin, Merete Mazzarella, Elianne Riska, Pär Stenbäck, Folke Stenman, Ingmar Svedberg, Sven Willner, Clas Zilliacus, Henrik Österholm.


A. Artiklar och recensioner

Allardt, Erik: Om arbete och sysselsättning I. Arbetslösheten. 7–8, 111
--- Om arbete och sysselsättning II. Arbetstiden 9–10, 136
--- Finlands förvandling I. Strukturförändringar. 11, 160
--- Finlands förvandling II. Generationsbrytningarna. 12–13, 182
Bagerstam, Erik: Myrdal och minoriteterna. 4, 67
--- De sydslaviska folkens land. Jugoslavien I. 4, 76
--- ”Vi är många, stolta och olika”. Jugoslavien II. 5–6, 102
--- Nationalitet och folkvandringar. Jugoslavien III. 7–8, 126
--- När Munsala fick befolkningsskydd. 11, 163
--- Järntiden (I synfältet). 11, 176
--- Åttiotalets Sverige förblir socialdemokratiskt. 14, 208
--- Finsk litteraturhistoria på svenska (I synfältet. 15, 243
--- Björklund, Kristina: Berättarperspektivet i några finlandssvenska barndomsskildringar (Lectio praecursoria) 9–10, 149
Björklöf, Eva: Sinnessjukdom i litteraturen. 3, 64
Chydenius, Kaj: Upphetsat (Från läsekretsen). 1, 23
Dufholm, Lars: Varför på två stolar? 12–13, 179
Enberg, Sture: Terapeutiskt om MBD. 14, 221
Eskola, Katarina: Kvinnorna i konsten. 5–6, 87
Friberg, Ralf: Helsingin Sanomat under luppen. 1, 14
--- Norges ödesår 1940 fortfarande traumatiskt. 5–6, 90
Gustafsson, Ralf: Ungdomar på ett ben. 4, 84
Hamberg, Lars: Reflexioner från Kaukasus. 2, 32
--- Postad och datastyrd kultur. 4, 82
--- Hjälpredor för konversation. 5–6, 95
--- Vanvördigt om konst? 12–13, 194
Helenius, Ralf: Att älska i äktenskapet. 15, 235
Hellström, Lars Gustav: En gemensam nordisk bokmarknad (I synfältet). 15, 242
Huldén, Anders: Presidentspel 1925. 1, 6
Johansson, Rolf: Gandoner? 1, 23
--- De rödas kommunalförvaltning. 12–13, 200
Jänicke, Gisbert: Från läsekretsen 9–10, 155
Klinge, Matti: Finlands huvud och hjärta. 3, 48
Kockberg, Mats: Norsk höyreveteran minns. 15, 241
--- Vem var LBJ? 2, 43
Lindfors, Bodil: Att drömma i Finland. 12–13, 190
Lindroos, Gunilla: Graham Greenes flyktvägar. 1, 19
Mattsson, Björn-Eric: Nya gränser för litteraturen? 14, 209
Mazzarella, Merete: Myt och verklighet i bonden Paavo. 1, 3
--- Den direkta beröringens profet (Anders Cleve). 3, 62
--- Om att ropa utan att få svar. 11, 59
--- Bargums intrigbygge (J.B: Pappas flicka). 12–13, 199
--- Mångtydiga drömmar. 14, 223
Nyberg, Stig-Björn: Barndom på Karelska näset. 7–8, 132
Rask, Henry: Vad är finlandssvensk kultursommar? (I synfältet). 12–13, 202
Riska, Elianne: Offentlig omsorg och frivilligt arbete. 15, 230
Ritanoro-Niva, Marja-Riitta: Jämlikhet – ord med många tolkningar (I synfältet) . 15, 243
Rönnberg, Margareta: TV – hot eller resurs. 4, 70
Saarinen, Esa: Mannen som sexobjekt. 5–6, 89
Salmén, Leif: Tikkanen på Henriksgatan. 14, 218
--- Samuels döttrar. 14, 222
Sandlund, Tom: Vi behöver kulturell pluralism (I synfältet). 14, 224
Sandqvist, Tom: Kulturer i vår inre. 2, 36
--- Kulturer i vårt inre. 5–6, 99
--- Anarkister och bohemer. 15, 233
Segerberg, Anita: Ledsamt (M anl. av Leif Salméns rec. av M. Tikkanens Mörkret som ger glädjen djup). 1, 21
Segercrantz, Olof: Flaggor och andra nationella och rojalistiska symboler. 1, 24
Sihvo, Hannes: Mål och uppgifter för litteraturforskningen i Finland. 9–10, 141
Soininvaara, Osmo: En alternativ utveckling – men hur? 4, 68
Stenholm, Stig: Om en fråga kan framställas kan den också besvaras. 12–13, 184
Stenius, Caterina: Sonat på finlandssvenska (I synfältet). 12–13, 203
Stenius, Yrsa: Littraturkritisk debatt hos oss och i Sverige. 2, 27
Stenvall-Albjerg, Åsa: Bibliografi 1893–99 finner 41 finlandssvenska författarinnor. 14, 212
Sundberg, Björn: Magisk realism på norska. 15, 240
Svedberg, Ingmar: Nyländsk identitet och identitetslöshet. 3, 47
--- Förfalskat liv i Beirut. 7–8, 131
--- Finlandssvensk kultursommar? 9–10, 135
--- ”Det tyska eländet” 12–13, 200
--- Bortspelade mänskor. 15, 239
Troupp, Henry: Hur mäta effekten av medicinsk behandling? 11, 167
Ulfvens, Levi: Försvaret av människovärdet det centrala i kulturarbetet. 7–8, 122
Widén, Gustaf: Vilse i livets tunnel. 14, 220
Willner, Sven: Canetti och massdriften. 1, 17
--- Den nyländska småstaden i finlandssvensk litteratur. 3, 54
--- Czeslav Milosz’ Europa. 3, 59
--- Ezra Pound och hans kulturguide. 5–6, 107
--- Vägen upphör men Sandelin fortsätter. 7–8, 114
--- En värld utanför Tulavall. 12–13, 198
--- Lagercrantz i första kretsen. 14, 217
--- Det handlar om ett mord. 14, 221
--- Presidenten och det som sker. 15, 227
--- Lo-Johanssons 30–tal. 15, 237
Zilliacus, Clas: Hur en mästare bygger satser. 11, 172
--- Det gäller realismen. 12–13, 187
Österberg, Ingalill: Krigsbarnet 13408. 2, 42
Österholm, Henrik: ”Boken om vårt land” och vår tid. 2, 29
--- Orörda öar i en exploaterad natur. 2, 39
--- Killingarna, aluminiumverket och Figaro. 7–8, 118
--- Lärdom av den åländska självstyrelsen. 9–10, 138
--- Kustkanalen och kanal tre. 14, 207
--- Naturvetaren och krigsrisken. 15, 228

B. Sakregister

Recenserade böcker

Aho, Hannu: Pelistä pois. 15, 239
Alander, Siw: Tunneln. 14, 220
Alavirta, Pentti: Kun kirja sai siivet. 4, 82
Bargum, Johan: Pappas flicka. 12–13, 199
Björkegren, Hans: Gandonerna i Narva. 1, 23
Born, Nicolas: Förfalskningen. 7–8, 131
Canetti, Elias: Facklan i örat. 1, 17
Chorell, Walentin: Kvarteret barmhärtigheten. 14, 221
Delblanc, Sven: Samuels döttrar. 14, 222
Emtö, Solveig: Krigsbarn 13408. 2, 42
Falkman, Kaj: Orden och Bergen. 9–10, 152
Fløgstad, Kjartan: Eld och lågor. 15, 240
Giacobbe, Maria: Den blinde fra Smyrna. 14, 223
Greene, Graham: Flyktvägen. 1, 19
Grün, Max von der: Löpeld. 12–13, 200
Heine – Biermann: Tyskland, en vintersaga. 12–13, 200
Klemola, Pertti: Helsingin Sanomat. 1, 14
Klinge, Matti: Suomen sinivalkoiset värit. 1, 24
Kyllingmark, Håkon: Lagspill – i krig og fred. 15, 241
Kyrklund, Willy: 8 variationer. 11, 172
Lagercrantz, Olof: Min första krets. 14, 217
Lindqvist, Sven: En gift mans dagbok. 15, 235
Lindström, U. B. och Sundgren, Chr.: Tillväxt eller hushållning? 7–8, 118
 Lo-Johansson, Ivar: Tröskeln. 15, 237
Lund, Hans: Texten som tavla. 15, 233
Lundberg, Ulla-Lena: Öar i Afrikas inre. 2, 39
Miller, Merle: Lyndon. 2, 43
Milosz, Czeslaw: Mitt Europa. 3, 59
Paavolainen, Jaakko: Lapsuus Kanneljärvellä. 7–8, 132
Piilonen, Juhani: Vallankumous kunnallishallinnossa. 12–13, 200
Pound, Ezra: Gajd till kulturen. 5–6, 107
Sandelin, Peter: Vägen upphör men jag fortsätter. 7–8, 114
Sandman-Lilius, Irmelin: Främlingsvägen. 12–13, 198
Soulie, Hélène: På ett ben. 4, 84
Säfve, Torbjörn: Ivan Agueli – en roman om frihet. 9–10, 152
Tikkanen, Henrik: Henriksgatan 14, 218
Tikkanen, Märta: Mörkret som ger glädjen djup. 1, 21

Lyrik, aforistik, kåserier

Ara, Agneta: Helsingfors min älskade. 3, 53
Carpelan, Bo: Marginalia tll Juvenalis. 4, 74
Hamberg, Lars: Mobilier från en lång resa. 1, 11
Lindfors, Bodil: Fyra dikter. 9–10, 147
Lundkvist, Lars: Tre dikter. 11, 173
Mäkelä, Hannu: Två dikter, i övers. av Bo Carpelan. 5–6, 94
Rasa, Risto: Sju dikter. 14, 215
Salmén, Leif: Tre dikter. 7–8, 121
Wahlbäck, Jan-Christer: Individer, förfall. 2, 31

Skönlitteratur och kulturhistoria

Myt och verklighet i Bonden Paavo 1, 3–6
Ledsamt (Från läsekretsen). 1, 21–23
Upphetsat (Från läsekretsen) 1, 23
Litteraturkritisk debatt hos oss och i Sverige. 2, 27, 28
”Boken om vårt land” och vår tid. 2, 29–31
Den nyländska småstaden i finlandssvensk litteratur. 3, 54–59
Sinnessjukdom i litteraturen. 3, 64
Jugoslavien I. De sydslaviska folkens land. 4, 76–82
Kvinnorna i konsten. 5–6, 87–89
Hjälpredor för konversation. 5–6, 95–99
Jugoslavien II. ”Vi är många, stolta och olika”. 5–6, 102–107
Jugoslavien III. Nationalitet och folkvandringar. 7–8, 126–131
Finlandssvensk kultursommar? 9–10, 135
Mål och uppgifter för litteraturforskningen i Finland. 9–10, 141–146
Berättarperspektivet i några finlandssvenska barndomsskildringar. 9–10, 149–152
Vad är finlandssvensk kultursommar? 12–13, 202–203
Sonat på finlandssvenska. 12–13, 203–204
En gemensam nordisk bokmarknad. 15, 242–243

Konst

Reflexioner från Kaukasus. 2, 32–35
Kulturer i vårt inre. 2, 36–39
Kulturer i vårt inre. 5–6, 99–101
Det gäller realismen. 12–13, 187–190
Vanvördigt om konst? 12–13, 194–197

Filosofi, psykologi, sociologi

Nyländsk identitet och identitetslöshet. 3, 47–48
Finlands huvud och hjärta. 3, 48–52
Myrdal och minoriteterna. 4, 67–68
Mannen som sexobjekt. 5–6, 89–90
Om arbete och sysselsättning I: arbetslösheten. 7–8, 111–114
Om arbete och sysselsättning II: arbetstiden. 9–10, 136–138
Finlands förvandling I: strukturförändringar. 1, 160–163
Finlands förvandling II: generationsbrytningarna. 12–13, 182–184
Om en fråga kan framställas kan den också besvaras. 12–13, 184–186
Nya gränser för litteraturen? 14, 209–212
Bibliografi 1893–99 finner 41 finlandssvenska författarinnor. 14, 212–215

Naturvetenskap

Hur mäta effekten av medicinsk behandling? 11, 167–171
Naturvetaren och krigsrisken. 15, 228–230

Ekonomi, politik och media

Presidentspel 1925. 1, 6–10
En alternativ utveckling – men hur? 4, 68–70
TV – hot eller resurs? 4, 70–74
Norges ödesår 1940 fortfarande traumatiskt. 5–6, 90–93
Försvaret av människovärdet det centrala i kulturarbetet. 7–8, 122–126
Lärdom av den åländska självstyrelsen. 9–10, 138–141
Om att ropa utan att få svar. 11, 159
När Munsala fick befolkningsskydd. 11, 162–166
Varför på två stolar? 12–13, 179–182
Kustkanalen och kanal tre. 14, 207–208–209
80–talets Sverige förblir socialdemokratiskt. 14, 208
Presidenten och det som sker. 15, 227–228
Offentlig omsorg och frivilligt arbete. 15, 230–233
Jämlikhet – ord med många tolkningar. 15, 243–244


> Gå direkt till
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1983

Sjuttiosjätte årgången            Nr 1–15

R e d a k t i o n:
Erik Allardt, Erik Bagerstam, Lars Dufholm, Anne-Marie Londen, Håkan Mattlin, Merete Mazzarella, Elianne Riska, Pär Stenbäck, Folke Stenman, Ingmar Svedberg, Sven Willner, Clas Zilliacus, Henrik Österholm.


A. Artiklar och recensioner

Abrahamsson, Sten-Erik: Så är det också att vara finlandssvensk. 1–2, 12
Allardt, Erik: Nya Argus som socialiationsagent och folklore. 5, 71
--- Perspektiv på utvecklingen i Nyland. 14–15, 215
Andersson, Claes m.fl.: Kreativitet och repression i samhällsdebatten. 9–10, 141
Anhava, Martti: Tjechov – porträtt av en författare. 8, 124
Björklund, Ilkka-Christian: Arvskiftet. 8, 122
Brotherus, Greta: Teater. 14–15, 243
Bäcksbacka, Inger: Den dubbla blicken. 6–7, 96
Bäckström, Lars: Den meditativa promenaden. 14–15, 238
Dufholm, Lars: Försvarspolitisk uppståndelse. 1–2, 4
--- Maktkamp eller linjeval? 3–4, 31
--- Teknokraten som en samhällsfara. 5, 78
Engman, Max: Petersburgsfinländarna och tidsperspektiven. 14–15, 227
Friberg, Ralf: Djävulens bländverk. 1–2, 19
--- Livet som teaterkonst (I synfältet) 6–7, 114
Geijerstam, Carl-Erik af: Om andras plågor. 3–4, 38
--- Philine. 6–7, 92
Granqvist, Raoul: Afrika i Ulla-Lena Lundbergs Tre afrikanska berättelser. 13, 195
Hamberg, Lars: Vår nyaste kulturhistoria. 9–10, 156
Helenius, Henrik: En resa till symbolernas rike. 1–2, 22
Holm, Dan: Av jord kommen. 8, 135
Ingström, Pia: Goda ord om reproduktion. 3–4, 55
Jansson, Jan-Magnus: En bruten linje – eller en rak? 5, 68
Johansson, Rolf: K. H. Wiik och den praktiska politiken. 9–10, 164
Lehtimaja, Lauri: Om lagspråk och samhällsmoral. 14–15, 223
Lindgren, Sören G.: Yves Klein och konceptualismen. 8, 129
Londen, Stig-Olof: Död och rosor. 6–7, 102
Mallander, J. O.: De mjuka männens problem. 3–4, 46
Mattlin, Håkan: Är dagens internationella system bipolärt? 3–4, 35
Mazzarella, Merete: Att gå i den skog man själv planterat. 1–2, 27
--- Fån evighet till evighet. 3–4, 43
--- På väg mot en ny humanism. 11–12, 171
Salmén, Leif: Sorgsen, sakta musik. 3–4, 54
--- Effektivt av Donner. 6–7, 113
Salokannel, Juhani: Kulturtidskrifterna: Några måste leva, andra dö. 1–2, 14
Sandqvist, Tom: Frågor kring det ”nya måleriet” I. 3–4, 40
--- I det tidlösa nuet. 14–15, 241
Stenbäck, Pär: Finland i det europeiska säkerhetssystemet. 5, 74
--- Riddaregatan 2. 14–5, 222
Stenmark, Erik: Berg och vatten. 14–15, 235
Stenroos, Merja-Riitta: På lift i osannolikheten. 8, 136
Stenwall-Albjerg, Åsa: Hyllning till Karin Westman Berg. 6–7, 94
Svedberg, Ingmar: Idealrealisationen och det inre reviret. 1–2, 3
--- Nya Argus i backspegeln. 5, 59
--- Vanliga pengar och kulturpengar. 11–12, 167
--- Sverige – skälmarnas paradis. 11–12, 187
--- Ny och nygammal utrikespolitik. 13, 191
Tallqvist, J. O.: Eirik Hornborg och Nya Argus (I synfältet). 8, 133
Tarkka, Pekka: Förläggarens utmaningar. 11–12, 179
Thors, Berit: Kvinnorna, männen och J. O. Mallander. 6–7, 99
Turkka, Jouko: Ett uppslag. 11–12, 186
Widén, Gustaf: Vi behöver en fränare kulturjournalistik! 8, 119
--- Småstaden – en falsk idyll? 13, 205
Willner, Sven: Efter floden. 1–2, 25
--- Ormens väg på hälleberget. 3–4, 44
--- Nya Argus tjugotal. 5, 64
--- Livsdrömmar rena. 6–7, 109
--- Diktare till dikt nödda. 9–10, 160
--- Roman om det omöjliga. 11–12, 173
--- Gösta om Leo Ågren. 13, 211
Winckelmann, Barbara: Historien som material i litteraturen. 13, 192
Väyrynen, Gun: En gift mans dagbok än en gång (Från läsekretsen). 6–7, 116
Ylikangas, Heikki: Fantasin i författarens och historieforskarens arbete. 14–15, 230
Zilliacus, Clas: Om föryngringsytor. 9–10, 139
--- Konsten att stjäla en ås. 1–2, 28
--- Turkkas uppslagsverk. 11–12, 184
--- Tennresursen Bolivia. 13, 208
--- Konsten och nationalförmögenheten (I synfältet). 13, 212
Åström, Sven-Erik: Patroner och klienter. 6–7, 89
Österholm, Henrik: Våra partier och den gröna nischen. 6–7, 87

B. Sakregister

Recenserade böcker

Achté, Kalle: Syksystä jouluun. 3–4, 54
Adams, Douglas: Liftarens guide till Galaxen. 8, 136
Blåfield – Vuoristo: Maktskiftet. 8, 122
Donner, Jörn: Gabriels dag. 6–7, 113
Eco, Umberto: Der Name der Rose. 6–7, 102
Ekelund, Louise: Rabbe Enckell, lyriker av den svåra skolan. 9–10, 160
Författarförlaget: Kvinnor och skapande. 6–7, 94
Hämäläinen, Simo: Kättenpäällepanijat. 1–2, 28
Jersild, P. C.: Efter floden. 1–2, 25
Jung, Carl Gustav: Människan och hennes symboler. 1–2, 22
Lindgren, Torgny: Ormens väg på hälleberget. 3–4, 44
Lundbo Levy, Jette: Den dubbla blicken. 6–7, 96
Lundberg, Ulla-Lena: Tre afrikanska berättelser. 13, 195
Nyström, Carita: Återväxt. 3–4, 55
Sandelin, Singa: Gäst i eget hem. 1–2, 27
Sandell, Tom: Pavlovs hundar. 14–15, 241
Sandqvist, Tom: Konst. Mull. Myter. 8, 135
Seeberg, Peter: Om fjorten dage. 3–4, 43
Tunström, Göran: Juloratoriet. 11–12, 173
Tuomioja, Erkki: K. H. Wiik – puoluesihteeri ja oppositiososialisti, 2. 9–10, 164
Turkka, Jouko: Aiheita. 11–12, 184
WSOY: Suomen Kulttuurihistoria 3. 9–10, 156
Ågren, Gösta: En man gick genom stormen. 13, 211
Östergren, Klas: Fattiga riddare och stora svenskar. 11–12, 187

Lyrik, aforistik, noveller, kåserier

Andersson, Claes: Ur Sambo-elegierna I–XII. 11–12, 175
Hulden, Lars: Kreatursvaktaren (Ballad till Nya Argus 75–årsjubileum). 5, 62
--- Plock ur en brevväxling. 5, 84
--- Studier över Fantomen alias Dragos. 13, 199
Lindén, Gurli: Hembyn. 9–10, 152
Nagy, László: Stadens vapen. 3–4, 53
Norrman, Ralf: Martallar. 6–7, 105
Sandman-Lilius, Irmelin: Kund’öi. 6–7, 112
Stenroos, Marja-Riitta: Speglarnas stad. 11–12, 182
Wik, Inga-Britt: Sociala bilder. 1–2, 10

Skönlitteratur och kulturhistoria

Kulturtidskrifterna: Några måste leva, andra dö. 1–2, 14–18
Nya Argus i backspegeln. (Kommentarer). 5, 59–61
Nya Argus tjugotal. 5, 64–68
Philine. 6–7, 92–93
En gift mans dagbok än en gång. 6–7, 116
Vi behöver en fränare kulturjournalistik! 8, 119–122
Tjechov – porträtt av en författare. 8, 124–128
Eirik Hornborg och Nya Argus. 8, 133–135
Om föryngringsytor. 9–10, 139–140
Kreativitet och repression i samhällsdebatten. 9–10, 141–152
På väg mot en ny humanism. 11–12, 171–173
Förläggarens utmaningar. 11–12, 179–182
Historien som material i litteraturen. 13, 192–195
Afrika i Ulla-Lena Lundbergs Tre afrikanska berättelser. 13, 195–199
Småstaden – en falsk idyll? 13, 205–208
Tennresursen Bolivia. 13, 208–210
Petersburgsfinländarna och tidsperspektiven. 14–15, 227–230
Fantasin i författarens och historieforskarens arbete. 14–15, 230–234

Teater, konst, film

Djävulens bländverk. 1–2, 19–22
Frågor kring det ”nya måleriet” I. 3–4, 40–42
Frågor kring det ”nya måleriet” II. 6–7, 106–108
Livet som teaterkonst (I synfältet). 6–7, 114–115
Yves Klein och konceptualismen. 8, 129–132
Konsten och nationalförmögenheten. 13, 212
Berg och vatten. 14–15, 235–238
Teater. 14–15, 243–244

Filosofi, psykologi, sociologi

Så är det också att vara finlandssvensk. 1–2, 12–14
Om andras plågor. 3–4, 38–39
De mjuka männens problem. 3–4, 46–52
Nya Argus som socialisationsagent och folklore. 5, 71–74
Patroner och klienter. 6–7, 89–91
Kvinnorna, männen och J. O. Mallander. 6–7, 99–102
Perspektiv på utvecklingen i Nyland. 14–15, 215–221
Om lagspråk och samhällsmoral. 14–15, 223–226

Naturvetenskap

Naturen som brottsplats. 9–10, 154–156

Ekonomi och politik

Idealrealisation och det inre reviret. 1–2, 3
Försvarspolitisk uppståndelse. 1–2, 4–9
Maktkamp eller linjeval? 3–4, 31–34
Är dagens internationella system bipolärt? 3–4, 35–38
En bruten linje – eller en rak? 5, 68–71
Finland i det europeiska säkerhetssystemet. 5, 74–77
Teknokraten som en samhällsfara. 5, 78–83
Våra partier och den gröna nischen. 6–7, 87–88
Var är högskolan i högskoledebatten? 11–12, 168–171
Vanliga pengar och kulturpengar. 11–12, 167–168
Ny och nygammal utrikespolitik. 13, 191
Riddaregatan 2. 14–15, 222–223


> Gå direkt till
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1984

Sjuttiosjunde årgången            Nr 1–13

R e d a k t i o n:
Erik Allardt, Erik Bagerstam, Lars Dufholm, Anne-Marie Londen, Håkan Mattlin, Merete Mazzarella, Elianne Riska, Pär Stenbäck, Folke Stenman, Ingmar Svedberg, Sven Willner, Clas Zilliacus, Henrik Österholm.


A. Artiklar och recensioner

Ahlqvist, Agneta: 1300–talet i blickpunkten (Barbara Tuchman) 12, 223
Airas Ehrnrooth, Charlotte: Kriget vid världens ände (Vargas Llosa, Mario). 6, 121
Allardt, Erik: At utvärdera, att bli utvärderad, att motta utvärderingar. 4–5, 90
--- Datatekniken och arbetslivet. 13, 245
Alopaeus och Sverige, kommentarer av Jörn Donner, Risto Laakkonen och Sven Willner. 3, 53
Bagerstam, Erik: Språkräkning – och sedan? 9–10, 159
Broms, Henri: Mythologia fennica. 1–2, 12
--- Mythologia fennica II. 6, 117
Brotherus, Greta: Teater 4–5, 95
Chapelle, Albert de la: Problem inom vår naturvetenskapliga forskning. 9–10, 176
Donner, Kai Otto, Londen, Stig-Olof och Stenholm, Stig: Om forskningen i Finland. 3, 46
Dufholm, Lars: Finland och Nordens säkerhet. 6, 101
Ekelund, Louise: Johannes Edfelts dagar och nätter. 4–5, 86
Enberg, Sture: Faktabok om åldringar. 6, 123
Enkät om finlandssvensk regionalism och finlandssvensk strategi. 13, 251
Eriksson, Lars D.: Om den åländska självstyrelsens gränser. 9–10, 162
Finnäs, Fjalar: Om befolkningsutvecklingen 4–5, 73
Helander, Elisabeth: Forskningsinformation och massmedia 7–8, 128
Helenius, Henrik: Kampuchea år noll (K. Kiljunen). 11, 209
Hongell, Anders: Ålderdomens psykiska problem. 4–5, 79
Jakobsson, Ebba: Ekonomin efter pensioneringen. 4–5, 75
Jallinoja, Riitta: Kärlekens tre ansikten. 11, 200
Jansén, John-Erik: Warburtons finlandssvenska litteratur. 9–10, 184
Johansson, Rolf: Ointressant om Tanner. 9–10, 188
Krogius, Tove: Rena kemikalier – livsdrömmen som återstår (Kim Weckström). 9–10, 186
Lönnqvist, Bo: Kulturbegreppet och finlandssvenskarna. 11, 197
Mattlin, Håkan: Näringslivet och kulturen i Sverige. 7–8, 155
Mazzarella, Merete: Att dränera själens avlopp (Claes Andersson). 3, 50
--- Om att reflektera över åldrandet. 4–5, 67
--- Debatten om debatten. 11, 195
Meinander, Henrik: Individualiseringens historia (Johan Asplund). 13, 248
Mickwitz, Johan: Dikt ut ur tiden. Finlandssvensk lyrik år 1983. 1–2, 18
Modéen, Tore: En publicists minnen (Raymond Aron). 3, 59
Mäkelä, Hannu: Intryck av den slaviska kulturen. 7–8, 146
Niemi, Irmeli: Göran Tunström, språket och döden. 7–8, 133
Nilsson, Kim: Gabrielböckerna – en utvecklingsroman om Finland (I synfältet). 1–2, 31
Ramsay, Alexandra: Intervju med Gunhild Kyle. 6, 113
Rask, Henry: Nordiska historikermötet i Odense (I synfältet). 12, 229
--- Moderna landskapsbilder från Finland. 13, 241
Reuter, Tom: Skall vi ändra mänskans gener? 1–2, 5
Riska, Dan Olof: Hur dålig är finländsk forskning? 1–2, 9
Rosenberg, Thomas: På spaning efter en tydligare värld I. 13, 236
Rosengren, Rainer: Är sociobiologin biskop Wilkins seglande lokomotiv? 9–10, 170
Rotkirch, Kristina: Claude Simon – passionerat författarskap. 7–8, 154
Ruth, Jan-Erik: Åldrandets dimensioner 4–5, 70
Saari, Heikki T: Wittgensteins särskilda anmärkningar. 7–8, 152
Sandqvist, Tom: Försvar för den glömda konsten (Bengt Olvång). 3, 57
--- Konstnären som kommentator. 12, 225
Sarajas-Korte, Salme: Från symbolism till abstrakt konst. 1–2, 15
Sihvola, Tapani: Om åldringspedagogik. 4–5, 83
Stenbäck, Pär: Finland och u-länderna. 9–10, 180
Stenius, Yrsa: Människan, samhället och politiken. 3, 40
Stenlund, Peter: Salmén bugar inte för makthavare. 3, 49
Svedberg, Ingmar: Biblioteken och bokens ställning. 3, 35
--- Nordiskt bokslut. 7–8, 127
--- Den regionala trätan. 13, 235
Svensson, Sonja: EOS – barntidning med traditioner (I synfältet). 1–2, 31
Sund, Lars: Realism, modernism, myter (Kjartan Fløgstad). 7–8, 136
Tallqvist, Hellen: Att bli gammal, personligen. 4–5, 64
Tallqvist, J. O.: Warburtons litteraturbegrepp (I synfältet). 9–10, 189
--- Från Kivi till Björling (Kai Laitinen). 13, 259
Troupp, Henry: Den goda husmodern för 100 år sedan. 1–2, 28
--- Om att åldras. 4–5, 78
Tunström, Göran: Tacktal vid Nordiska rådets session 1984. 7–8, 132
Ulfvens, Levi: Näringslivet och kulturen i Sverige (Från läsekretsen). 9–10, 192
Wahlbäck, Krister: Reflexioner kring Törnudd, Jakobsson och zonfrågan. 6, 109
Valtiala, Nalle: Teater. 12, 231
Widén, Gustaf: Åländsk kultur – självstyrd eller fjärrstyrd? 9–10, 167
--- Den oppositionelle muslimen från Sund. 12, 217
Willner, Sven: Lyrikern Bo Carpelan. 1–2, 22
--- Hjalmar Bergman, fantasten (Erik Linder). 7–8, 149
--- Samuels dotter i Kanaans land. 12, 230
Zilliacus, Clas: Nitton åttify… 1–2, 3
--- Ålder. 4–5, 63
--- Ny rapport från Berlin (G. Lauströer). 11, 212
Österholm, Henrik: Krigsspel och fredsspel. 3, 37
--- Värdering av prestationer och av naturen. 6, 99
--- Ett hemligt val. 12, 215

B. Sakregister

Recenserade böcker

Alopaeus, Marianne: Drabbad av Sverige. 3, 53
Andersson, Claes: En mänska börjar likna sin själ. 3, 50
Aron, Raymond: Mémoires. 3, 59
Asplund, Johan: Tid, rum individ och kollektiv. 13, 248
Delblanc, Sven: Kanaans land. 12, 230
Jakobson, Max: Den finländska paradoxen, Trettioåttonde våningen. 6, 109
Kiljunen, Kimmo: Kamputsea – Kansanmurhan vuosikymmen. 11, 209
Laitinen, Kai: Metsästä kaupunkiin. 13, 259
Linder, Erik Hj.: Se fantasten (Hj. Bergman). 7–8, 149
Lauströer, Gitte: Berlin – öppen stad. 11, 212
Nilsson, Bo (red.): Konstnären som kommentator. 12, 225
Olvång, Bengt: Våga se! Svensk konst 1945–80. 3, 57
Paavolainen, Jaakko: Väinö Tanner – sillanrakentaja. 9–10, 188
Ruth, J.-E. och Heikkinen, E.: Vanhuus Suomessa. 6, 123
Salmén, Leif: Finländsk bokföring. 3, 49
Simon, Claude: Georgica. 7–8, 154
Tuchman, Barbara W.: En fjärran spegel. 12, 223
Törnudd, Klaus: Ord och handling. 6, 109
Warburton, Thomas: Åttio år finlandssvensk litteratur. 9–10, 184
Vargas Llosa, Mario: Maailmanlopun sota. 6, 121
Weckström, Kim: Trägrottan. 9–10, 186
Wittgenstein, Ludwig: Särskilda anmärkningar. 7–8, 152

Poesi, novellistik, aforistik, kåserier

Ara, Agneta: Dedikation 4–5, 95
Hoydal, Gunnar: Rotlös och rådlös. 7–8, 140
Hylin, Birgitta: Verklighet. Saga. 7–8, 140
Johnson, Bengt Emil: Två morgondikter. 6, 116
Klinkmann, Sven-Erik: Den vita månen. 6, 120
Mannerheim, Augustin: Det kostbara skrinet. 7–8, 152
Okudzjava, Bulat: Sång om Arbat och tre andra dikter. 7–8, 143
Salmén, Leif: 4 prosadikter. 9–10, 182
Stevens, Wallace: 2 dikter. 12, 227
Westerberg, Caj: Rigeln och dörren. 7–8, 148

Skönlitteratur och kulturhistoria

Nitton åttiofy… 1–2, 3–4
Mythologia fennica. 1–2, 12–14
Dikt ut ur tiden. 1–2, 18–21
Lyrikern Bo Carpelan. 1–2, 22–27
Den goda husmodern för 100 år sedan. 1–2, 28–30
Gabrielböckerna – en utvecklingsroman om Finland. 1–2, 31
EOS – barntidning med traditioner. 1–2, 31–32
Biblioteken och bokens ställning. 1–2, 35–36
Alopaeus och Sverige. 3, 53–56
Om att reflektera över åldrandet. 4–5, 67–69
Johannes Edfelts dagar och nätter. 4–5, 86–89
Mythologia fennica II. 6, 117–119
Nordiskt bokslut. 7–8, 127
Tacktal vid Nordiska rådets session 1984. 7–8, 132–133
Göran Tunström, språket och döden. 7–8, 133–135
Kjartan Fløgstads författarskap, Realism, modernism, myter. 7–8, 136–139
Intryck av den slaviska kulturen. 7–8, 146–148
Åländsk kultur – självstyrd eller fjärrstyrd? 9–10, 167–169
Debatten om debatten. 11, 195–196
Kulturbegreppet och finlandssvenskarna. 11, 197–199
Den oppositionelle muslimen från Sund. 12, 217–222
Nordiska historikermötet i Odense. (I synfältet) 12, 229–230
Den regionala trätan. 13, 235
På spaning efter en tydligare värld I. 13, 236–240
Moderna landskapsbilder från Finland. 13, 241–244

Konst, teater, film

Från symbolism till abstrakt konst. 1–2, 15–17
Teater. 4–5, 95–96
Bo Carpelans jul. 12, 231–232

Filosofi, psykologi, sociologi

Ålder. 4–5, 63
Att bli gammal, personligen. 4–5, 64–66
Åldrandets dimensioner. 4–5, 70–73
Om befolkningsutvecklingen. 4–5, 73–75
Om åldringspedagogik. 4–5, 83–85
Att utvärdera, att bli utvärderad, att motta utvärderingar. 4–5, 90–94
Är sociobiologin biskop Wilkins seglande lokomotiv? 9–10, 170–175
Kärlekens tre ansikten. Kärleken som kulturhistoria. 11, 200–208
Enkät om finlandssvensk regionalism och finlandssvensk strategi. 13, 251–258

Naturvetenskap

Skall vi ändra mänskans gener? 1–2, 5–8
Rapport om den oorganiska kemin. Hur dålig är finländsk forskning? 1–2, 9–11
Om forskningen i Finland. 3, 46–49
Neurokirurgen: Om att åldras. 4–5, 78
Värdering av prestationer och av naturen. 6, 99–100
Problem inom vår naturvetenskapliga forskning. 9–10, 176–179

Ekonomi, politik, media

Krigsspel och fredsspel. 3, 37–39
Människan, samhället och politiken. 3, 40–45
Ekonomin efter pensioneringen. 4–5, 75–77
Finland och Nordens säkerhet. 6, 101–108
Vardagens rollkonflikter ger upphov till samhällskonflikter. 6, 113–115
Forskningsinformation och massmedia. 7–8, 128–131
Språkräkning – och sedan? 9–10, 159–161
Om den åländska självstyrelsens gränser. 9–10, 162–166
Finland och u-länderna. 9–10, 180–182
Näringslivet och kulturen i Sverige. 9–10, 192
Ett hemligt val. 12, 215–216
Datatekniken och arbetslivet. 13, 245–247 


> Gå direkt till
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1985

Sjuttioåttonde årgången            Nr 1–11

R e d a k t i o n:
Erik Allardt, Erik Bagerstam, Lars Dufholm, Anne-Marie Londen, Håkan Mattlin, Merete Mazzarella, Elianne Riska, Leif Salmén (fr.o.m. nr 8), Pär Stenbäck, Folke Stenman, Ingmar Svedberg, Sven Willner, Clas Zilliacus, Henrik Österholm.


A. Artiklar och recensioner

Ahlqvist, Agneta: Dynamiskt i medeltiden (M. Nordberg). 6–7, 155
Allardt, Erik: Frihet och gemenskap i stadskulturen. 3, 52
Andersson, Claes: Sex teser om litteratur och författarskap. 10, 221
Bagerstam, Erik: Ett judiskt levnadsöde. 4, 99
Brotherus, Greta: Teater. 10, 238
--- Teater 1–2, 38
Bäckström, Lars: Skalder efter 1970. 10, 235
Dufholm, Lars: Zonplanen – ett led i nordisk koordinering. 3, 46
--- Kring ledarskiftet i Kreml. 5, 106
Enberg, Sture: Skapande om skapande (Haavikko).4, 98
Engman, Max: Ryssar i Finland. 11, 262
Fellman, Urban och Mattsson, Birgitta: Seminariet som form. 9, 205
Granqvist, Raoul: John Donne: Kärlekens alkemist. 8, 171
Grönberg, Anne-Marie: Behöver vi en jämställdhetslag? 5, 103
Helenius, Henrik: Atos Wirtanen mellan Marx och Nietzsche. 3, 65
Hertzberg, Lars: Om värdet av humanistiska studier. 9, 195
--- Filosofins ställning. 9, 209
Hirn, Sven: Apolloteatern, bortglömd (I synfältet). 8, 184
Häggblom, Alarik: Om utvecklingen av Ålands självstyrelse. 1–2, 33
Jernström, Frank: Tysklandsfrågan 40 år efteråt. 5, 121
Johnson, Bengt Emil: Densamma. 1–2, 8
Klinkmann, Sven-Erik: Poesins uppgifter (I synfältet). 6–7, 159
Kurtén, Björn: Ett evolutionistiskt perspektiv. 9, 198
Lång, K. J.: Osmo Jussila och Terijokiregeringen. 5, 116
--- Återkomsten från ett krig (Tor Högnäs). 11, 256
Mattlin, Håkan: Mannen som handlade rätt (G. Stjernschantz). 1–2, 38
--- Kvalitetslitteratur till biblioteken. 5, 128
Mazzarella, Merete: Kvinnlighetens triumf? (F. Lång). 4, 93
--- Hjältinnor, finns dom? (U-L Lundberg). 1–2, 25
--- De två kulturerna. 9, 187
--- Om att läsa en roman. 10, 225
Meyer, Chris: När kvinnor börjar tala. En introduktion till Lacan och Irigaray. 6–7, 141
Mickwitz, Johan: Lyrik som livsstil. Det finlandssvenska lyrikåret 1984. 1–2, 19
Niemi, Irmeli: Kvinnorna i Kalevala. 4, 75
Noro, Arto: Simmels salong. En ideal sociologisk värld. 3, 63
Nyberg, Stig-Björn: Marie Linder återupptäckt (Katri Lehto). 11, 268
Peltonen, Carita: Kvinnor, naturvetenskaper och teknologi. 11, 250
Ramsay, Alexandra: En upptäcktsresa i ryskt folkliv anno 1812 (Christman Ehrström). 4, 80
--- Litteratur – till glädjen. 9, 204
Rask, Henry: Svenska ortnamn i Finland (I synfältet). 3, 69
--- Engelbrekt idag och för 50 år sedan. 5–6, 151
Reuter, Tom: Familjetradition och mänskoblivande. 1–2, 9
--- Slump och reglering. 8, 176
--- Hjärnan är klyftigare än tanken. 10, 217
Riska, Elianne: Arbetstiden ur social och familjesynvinkel. 3, 57
--- Corn Flakes. 4, 95
--- Kvinnoperspektiv på samhällsvetenskaperna. 11, 247
Rosas, Allan: Den nordiska zonplanen – Var står vi nu? 8, 167
Rosenberg, Thomas: På spaning efter en tydligare värld II. 1–2, 3
--- Mise mono ja nai – anteckningar om vårt behov av hemligheter. 6–7, 135
--- Å-topia eller Var det en dröm? 9, 207
Rosengren, Rainer: Mänskoblivandets biologiska problematik (Från läsekretsen) 3, 71
Sandlund, Tom: Om pressens bildningsskede i Finland. 11, 260
Schack, May: Romanen i krise. 10, 229
Stjernschantz, Göran: Apollo i politikens virvlar (M. Lemberg). 6–7, 148
--- Tsarens politik i i gränslandet (T. Polvinen). 1–2, 28
Sundberg, Jan: Är Finland på väg mot en finsk monokultur? 6–7, 132
Svedberg, Ingmar: Ett val i det tysta? 6–7, 131
--- Polismakten och säkerheten. 8, 163
--- I valet och kvalet melan språken. 10, 215
--- Mat och moral. 11, 243
Thavenius Jan: Studia humanitatis – att skapa utrymme för det mänskliga. 9, 189
Thesleff, Holger: Platon, Popper och platonism. 4, 87
Ulfvens, Johan: Skogens upplevelsevärden. 1–2, 13
Widén, Gustaf: Joel Petterson – vår samtida. 6–7, 145
Viljo, Eeva Marja: Arkitektmonografin i den konsthistoriska forskningen. 8, 179
Willner, Sven: Två krigsromaner (Tor Högnäs, Antti Tuuri). 1–2, 30
--- Solsjenitsyns historiska teser. 4, 83
--- 100 frågor om freden (G. v. Bonsdorff). 4, 100
--- Daniel Hjort i Centraleuropa. 5, 125
--- Lars Ahlins återkomst. 6–7, 157
--- Det stora nejet (T. Sandqvist). 10, 239
Wolf-Knuts, Ulrika: Historikern som folklorist (P. Burke). 3, 60
Zilliacus, Clas: Ögonblick i återblick (S. Uexkull). 8, 183
--- Teater. 11, 264
Öhrnberg, Kaj: Nu va de kucku de! (G. A: Wallin) (Från läsekretsen). 1–2, 40
Österholm, Henrik: Realiteter i högskolevärlden. 3, 43
--- Tankar efter den stora fredsdagen. 8, 164
--- Misskreditering, diskriminering, privilegiering. 11, 244

B. Sakregister

Recenserade böcker

Ahlin, Lars: Sjätte munnen. 6–7, 157
Bonsdorff, Göran v.: 100 frågor om freden. 4, 100
Burke, Peter: Folklig kultur i Europa 1500-1800. 3, 60
Ehrström, Christman: Moskva brinner. 4, 80
Göndör, Ferenc: Ett judiskt levnadsöde. 4, 99
Haavikko, Ritva och Ruth, J. E.: Luovuuden ulottuvuudet. 4, 98
Hjort, Daniel: Kakafoni. 5, 125
Högnäs, Tor: Korsfararna. 1–2, 30
--- Att söka sin väg. 11, 256
Jussila, Osmo: Terijoen hallitus 1939–40. 5, 116
Lehto, Katri: Kytäjän kreivitär. Marie Linderin elämä. 11, 268
Lemberg, Magnus: Hjalmar J. Procopé som aktivist, utrikesminister och svensk partiman. 6–7, 148
Lovio, Maisa: Laatukirjoja kirjastoihin. 5, 128
Lundberg, Ulla-Lena: Ingens Anna. 1–2, 25
Lång, Fredrik: Sommaren med Sue. 4, 93
Nordberg, Michael: Den dynamiska medeltiden. 6–7, 155
Polvinen, Tuomo: Valtakunta ja rajamaa. 1–2, 28
Sandqvist, Tom: Det stora Nejet. 10, 239
Solsjenitsyn, Alexander: Det röda hjulet, Augusti 14, Oktober 18. 4, 83
Stjernschantz, Göran: Ernst v. Born. 1–2, 38
Tuuri, Antti: Talvisota. 1–2, 30
Wirtanen, Atos: Och så vidare? Betraktelser av en utopist i vår tid. 3, 65
Zilliacus, Clas – Knif, Henrik: Opinionens tryck. En studie över pressens bildningsskede i Finland. 11, 260
Zilliacus, Kurt och Ådahl-Sundgren, Ulla: Svenska ortnamn i Finland. 3, 69

Poesi och aforistik

Ara, Agneta: Sex dikter. 11, 265
Donne, John: Två dikter 8, 174
Geijerstam, Carl-Erik af: Fisken, Förbjudet, Bortvändhet. 4, 92
Johnsson, Bengt Emil: Densamma. 1–2, 8
Wik, Inga-Britt: Svensk dagbok 1.10.84. 1–2, 16
--- Mamike. 11, 255

Skönlitteratur och kulturhistoria

Lyrik som livsstil. 1–2, 19–24
Nu va de kucku de! 1–2, 40
Kvinnorna i Kalevala. 4, 75–80
Joel Pettersson – vår samtida. 6–7, 145–148
Engelbrekt idag och för 50 år sedan. 6–7, 151–14
Poesins uppgifter. 6–7, 159–160
John Donne: Kärlekens alkemist. 8, 171–173
De två kulturerna. 9, 187–188
Studia humanitatis – att skapa utrymme för det mänskliga. 9 189–194
Om värdet av humanistiska studier. 9, 195–197
Diskussion om kunskapen och dess levande centrum. 9, 201–203
Litteratur – till glädjen. 9, 204
Seminaret som form. 9, 205–206
Å-topia eller Var det en dröm? 9, 207–209
I valet och kvalet mellan spåken. 10, 215–216
Sex teser om litteratur och författarskap. 10, 221–224
Om att läsa en roman. 10, 225–228
Romanen i krise. 10, 229–234
Skalder efter 1970. 10, 235–238

Konst, teater

Inhemskt på våra scener. 1–2, 38–39
Arkitektmonografin i den konsthistoriska forskningen. 8, 179–182
Ögonblick i återblick. 8, 183
Apolloteatern, bortglömd. 8, 184
Absurdister och Hamlet. 10, 238–239

Filosofi, sociologi och psykologi

På spaning efter en tydligare värld II. 1–2, 3–7
Familjetradition och mänskoblivande. 1–2, 9–12
Skogens upplevelsevärden. 1–2, 13–16
Frihet och gemenskap i stadskulturen. 3, 52–56
Arbetstiden ur social och familjesynvinkel. 3, 57–59
En ideal sociologisk värld. 3, 63–65
Mänskoblivandets biologiska problematik. 3, 71–72
Platon, Popper och platonism. 4, 87–91
Corn Flakes. 4, 95–98
Är Finland på väg mot en finsk monokultur? 6–7, 132–134
Mise mono ja nai – anteckningar om vårt behov av hemligheter. 6–7, 135–140
När kvinnor börjar tala – en introduktion till Lacan och Irigaray. 6–7, 141–144
Filosofins ställning. 9, 209–212
Kvinnor, naturvetenskaper och teknologi. 11, 250–254

Naturvetenskap

Slump och reglering. Kari Lagerspetz och biologins filosofiska grunder. 8, 176–178
Ett evolutionistiskt perspektiv. 9, 198–200
Hjärnan är klyftigare än tanken. 10, 217–220

Ekonomi, politik och media

Om utvecklingen av Ålands självstyrelse. 1–2, 33–37
Realiteter i högskolevärlden. 3, 43–45
Zonplanen – ett led i nordisk koordinering. 3, 46–51
Behöver vi en jämställdhetslag? 5, 103–105
Kring ledarskiftet i Kreml. 5, 106–115
Tysklandsfrågan 40 år efteråt. 5, 121–125
Ett val i det tysta? 6–7, 131
Polismakten och säkerheten. 8, 163
Tankar efter den stora fredsdagen. 8, 164–166
Den nordiska zonplanen – var står vi nu? 8, 167–170
Mat och moral. 11, 243
Misskreditering, diskriminering, privilegiering. 11, 244–246
Kvinnoperspektiv på samhällsvetenskaperna. 11, 247–249


> Gå direkt till
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1986

Sjuttionionde årgången            Nr 1–13

R e d a k t i o n:
Erik Allardt, Erik Bagerstam, Lars Dufholm, Anne-Marie Londen, Håkan Mattlin, Merete Mazzarella, Elianne Riska, Leif Salmén, Pär Stenbäck, Folke Stenman, Ingmar Svedberg, Sven Willner, Clas Zilliacus, Henrik Österholm.


A. Artiklar och recensioner

Ahlqvist, Agneta: Äktenskapsspelet i feodalismens Frankrike (Georges Duby). 1–2, 15
Allardt, Erik: Mänskliga problem i informationssamhället I. 5–6, 104
--- Mänskliga problem i informationssamhället II. 7–8, 123
Ara, Agneta: Boken om Henrik (Tikkanen). 4, 85
Bélinki, Karmela: Einojuhani Rautavaaras opera Thomas ur ett kvinnoperspektiv (i Synfältet) 3, 59
Blomqvist, Marianne: Om byte av släktnamn. 4, 80
Björklund, Ilkka-Christian: 90–talets nordism. 10–11, 200
Brotherus, Greta: Teater 4, 86; 9, 179; 12, 248; 13, 268
Bruun, Niklas: Rättsvetenskap, postinstrumentell rättsuppfattning och reglering av företagsverksamheten 7–8, 146
Burstein, Liebe: Sydafrikansk parningslek (Lewis Nkosi). 13, 267
Donner, Jörn: Paasikivis linje – i går och i dag. 3, 40
Dufholm, Lars: ”Infokrati” eller självcensur. 5–6, 91
--- Exit UKK. 8, 159
--- Försvarsdoktriner under luppen. 12, 223
--- Bysantinskt. 3, 47
Finnäs, Fjalar: Borde språkregistreringen revideras? 7–8, 126
Friberg, Ralf: En konstig grej hände på väg till Forum (P. E. Lönnfors). 10–11, 206
Geijerstam, Carl-Erik af: Rabbe Enckells liv 1903-1937 (Mikael Enckell). 13, 260
Haustein, Bernd:Hembygdsromanen och ”Hembygd. En tysk krönika”. 4, 76
--- Den tyska ”scenens” enfant terrible? (Botho Strauss). 12, 234
Helenius, Henrik: Den siste proletären (L. Sivonen). 5–6, 118
Hjalmarsson, Johann: Bilder från det vardagliga (Jón úr Vör). 4, 69
Huldén, Anders: Paasikivi speglad i sitt arkiv. 1–2, 11
--- John och Ester (S. Ståhlberg). 3, 56
--- Kekkonen och hatet (Juhani Suomi). 12, 231
Hägglund, Gustav: Strategisk utveckling i Norden. 10–11, 185
Ivars, Ann-Marie: Dialekt och rikssvenska. 5–6, 101
Joenniemi, Pertti: Hotbilden – den blinda fläcken i Finlands försvarspolitik? 10–11, 190
Johansson, Ralf: Påskupprorets ledare. 5–6, 107
Kurtén, Björn: Att tänka biologiskt I. 11, 209
--- Att tänka biologiskt II. 12, 243
Lehti-Eklund, Hanna: Konferens för nordisk och allmän lingvistik. 9, 177
Londen, Stig-Olof: Matematik och polyhistorik – en hundraårskrönika. 7–8, 138
--- Från Buenos Aires till Richardsgatan. 10–11, 219
Lång, K. J.: Lapporörelsens uppgång och fall. 7–8, 129
Lönnqvist, Bo: Med intelligens och hjärta. 13, 265
Mazzarella, Merete: Det postmoderna tillståndet. 1–2, 3
--- Jämställdhet ur mannens synvinkel? 3, 35
--- Om tid och identitet (Solveig v. Schoultz). 9, 171
--- Wästberg som 80-talist. 10–11, 215
--- Det normalas relativitet (Margaret Atwood). 13, 263
Meyer, Chris: Mot en nedmontering av könets metafysik. 7–8, 135
Mickwitz, Johan: Stängda fönster. Finlandssvensk lyrik 1985. 1–2, 26
Mickwitz, Peter: Lyrikrecensioner 1985 i backspegeln. 7–8, 152
Moring, Tom: Att förvalta sitt pund. 1–2, 7
Niemi, Irmeli: På väg mot Europa. 5–6, 112
Nuolijärvi, Pirkko: Finska flyttare på språkets marknad. 5–6, 98
Nyberg, Stig-Björn: Tsaren är död. Länge leve Tsaren! 9, 178
Rask, Henry: Sverige mellan atombomb och u-båtskris. 10–11, 196
Rotkirch, Kristina: Att arbeta genom språket, i språket (Claude Simon). 4, 65
--- Under fågelns blick (Jaan Kaplinski). 13, 253
Sandlund, Tom: Schackspelets udda drag (Rockad). 10–11, 217
Stenbäck, Pär: Paasikivis linje i går och i dag. 3, 42
Stenmark, Erik: En färd till konstens källor.1–2, 19
Stenwall-Albjerg, Åsa: Kvinnors lusthus. 5–6, 115
Svedberg, Ingmar: Värdenas förfall och den allmänna debatten. 4, 63
--- Österrikiska motbilder (Thomas Bernhard och Peter Handke). 4, 84
--- En lyrisk cowboy från Åbo. 7–8, 156
--- Utopiska förslag och förlag. 10–11, 183
--- Presidentvalet och finlandssvenskarna. 13, 251
Tallqvist, J. O.: Kulturtidskrifter stöds, ger idédebatten liv (I Synfältet). 1–2, 31
Törnudd, Klaus: Paasikivis linje – igår och idag. 3, 44
Wahlbeck, Krister: Paasikivi, andra delen. 12, 228
Valtiala, Nalle: I väntan på nya gröna tankar. 3, 53
Warburton, Thomas: De fyrtiosju trogna II. 10–11, 212
---De fyrtiosju trogna III. 12, 239
Wik, Inga-Britt: Säja nej (Birgitta Boucht). 3, 58
Willner, Sven: Wickbergs världshistoriska betraktelser (N. Wickberg). 3, 57
--- Karen Blixen biograferad (Judith Thurman). 4, 73
--- Kulturkrockar i Kalahariöknen (Ulla-Lena Lundberg). 12, 245
Wright, Johan v.: Om inlärningsprocessen. 9, 173
Zilliacus, Clas: Teater 5–6, 119
Åström, Anna-Maria: Om klippmålningarna i Finland. 4, 88
Åström, Sven-Erik: Saknar industin starka ledare? 3, 37
Österberg, Anna-Lisa: Plugga eller kunskaper? 10–11, 220
Österholm, Henrik: Politik är inte att förverkliga prognoser. 5–6, 95

B. Sakregister

Recenserade böcker

Bernhard, Thomas: Beyong. 4, 84
Boucht, Birgitta: Öppna rum. 3, 58
Duby, Georges: Makten och kärleken. Om äktenskapet i feodaltidens Frankrike. 1–2, 15
Enckell, Mikael: Under beständighetens stjärna. 13, 260
Handke, Peter: Smärtans kines. 4, 84
Laine, Jarkko: Elokuvan jälkeen. 7–8, 156
Lundberg, Ulla-Lena: Sand, 12, 245
Lönnfors, Per-Erik: Mannerheimvägen 18. 10–11, 206
Nkosi, Lewis: Parningslek. 13, 267
Paasikivi, J. K.: Dagböcker. Kommentarer av Jörn Donner, Pär Stenbäck och Klaus Törnudd. 3, 40
Paasikivi, J. K.: Dagbok. Andra delen. 12, 228
Rockad (brevbok): 10–11, 217
Schoultz, Solveig v.: Vattenhjulet. 9, 171
Sivonen, Lauri: Viimeinen proletari Rafael Paasio. 5–6, 118
Ståhlberg, Ester: Presidentin rouvan päiväkirja 1920–25. 3, 56
Suomi, Juhani: Urho Kekkonen 1936–1944. 12, 231
Thurman, Judith: Karen Blixen. 4, 73
Tikkanen, Märta, red. Henrik. 4, 85
Wickberg, Nils Erik: Ett tänkande rö. 3, 57
Wästberg, Per: Eldens skugga. 10–11, 215

Lyrik, aforistik, kåserier

Boucht, Birgitta: Sigtuna-dikter. 7–8, 144
Geijerstam, Carl-Erik af: Att färdas till sjöss, Att flyga. 1–2, 30
Huldén, Lars: Dikter från Kina. 9, 168
Kaplinski, Jaan: Sju dikter. 13, 255
Malinovski, Ivan: Varning. 13, 259
Vör, Jón úr: Två dikter. 4, 71
Wik, Inga-Britt: Tre dikter. 5–6, 110

Skönlitteratur och kulturhistoria

Det postmoderna tillståndet. 1–2, 3–6
Stängda fönster. Finlandssvensk lyrik 1985. 1–2, 26–29
Kulturtidskrifter stöds, ger idédebatten liv. 1–2, 31–32
Att arbeta genom språket, i språket. 4, 65–68
Bilder från det vardagliga. 4, 69–70
Hembygsromanen och ”Hembygd. En tysk krönika”. Kommentar till en myt. 4, 76–79
På väg mot Europa. Finlands litteratur på 1880–talet. 5–6, 112–114
Kvinnors lusthus. 5–6, 115–118
Matematik och polyhistorik – en hundraårskrönika. 7–8, 138–143
Lyrikrecensioner 1985 i backspegeln. 7–8, 152–156
De fyrtiosju trogna I. 9, 165–168
Konferens för nordisk och allmän lingvistik. 9, 177–178
Utopiska förslag och förlag. 10–11, 183–184
De fyrtiosju trogna II. 10–11, 212–215
Från Buenos Aires till Richardsgatan. 10–11, 219
De fyrtiosju trogna III. 12, 239–242
Under fågelns blick. Några ord av Jaan Kaplinski. 13, 253–254

Teater, konst 

En färd till konstens källor. 1–2, 19–25
Einojuhani Rautavaaras opera Thomas ur ett kvinnoperspektiv. 3, 59–60
Stor teater i litet format. 4, 86–87
Om klippmålningarna i Finland. 4, 88
Danton i Stockholm. 5–6, 119–120
Teater. 9, 179–180
Den tyska ”scenens” enfant terrible? 12, 234–238
Vägen till Mecka och andra uppgörelser. 12, 248
Mogna elever. 13, 268

Sociologi, filosofi, psykologi 

Om byte av släktnamn. 4, 80–84
Finska flyttare på språkets marknad. 5–6, 98–100
Dialekt och rikssvenska. Språklig anpassning bland österbottningar i Sverige. 5–6, 101–103
Borde språkregistreringen revideras? 7–8, 126–128
Mot en nedmontering av könets metafysik. 7–8, 135–137
Om inlärningsprocessen. 9, 173–176
Plugga eller kunskaper? (Från läsekretsen) 10–11, 220
Med intelligens och hjärta. En minoritet exponerar sig. 13, 265–267

Naturvetenskap

Att tänka biologiskt I. 10–11, 209–211
Att tänka biologiskt II. 12, 243–245

Ekonomi, politik, media och juridik

 Att förvalta sitt pund. En betraktelse i journalism. 1–2, 7–10
Paasikivi speglad i sitt arkiv. 1–2, 11–14
Jämställdhet ur mannens synvinkel? 3, 35–36
Saknar industrin starka ledare? 3, 37–39
Bysantinskt. 3, 47–52
I väntan på nya gröna tankar. 3, 53–55
Värdenas förfall och den allmänna debatten. 4, 63–64
”Infokrati” eller självcensur? 5–6, 91–94
Politik är inte att förverkliga prognoser. 5–6, 95–97
Mänskliga problem i informationssamhället I. 5–6 104–107
Rättsvetenskap, postinstrumentell rättsuppfattning och reglering av företagsverksamheten. 7–8, 146–151
Exit UKK. 9, 159–164
Strategisk utvekling i Norden. 10–11, 185–189
Hotbilden – den blinda fläcken i Finlands försvarspolitik? 10–11, 190–195
90–talets nordism. 10–11, 200–205
Försvarsdoktriner under luppen. 12, 223–227
Preidentvalet och finlandssvenskarna. 13, 251–252


> Gå direkt till
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1987

Åttionde årgången            Nr 1–12

R e d a k t i o n:
Erik Allardt, Erik Bagerstam, Lars Dufholm, Anne-Marie Londen, Håkan Mattlin, Merete Mazzarella, Elianne Riska, Leif Salmén, Pär Stenbäck, Folke Stenman, Ingmar Svedberg, Sven Willner, Clas Zilliacus, Henrik Österholm.


A. Artiklar och recensioner

Airas-Ehrnrooth, Charlotte: Vargas Llosa om terrorismen. 9–10, 207
Alanen, Lilli: Artificiell intelligens och mänskligt tänkande. 8, 155
Allardt, Erik: Vetenskapen och samhällsutvecklingen 1–2, 5
Andersson, Claes: Dikt som läkedom. 9–10, 213
--- Om drömmens och diktarens språk. 11–12, 236
Bagerstam, Erik: Skaffa dig en PC (I synfältet). 9–10, 231
Björklund, Kristina: En återskapad barndomsvärld. 1–2, 33
Brotherus, Greta: Teater 1–2, 37; 3, 76; 4–5, 111; 9–10, 230; 11–12, 262
Böök, Mikael: Bröderna Dreyfus’ datafilosofi. 8, 163
--- Nätverk. 8, 186
Dufholm, Lars: ”Paradigmskifte? 4–5, 79
Eskola, Katarina: Kulturens förändring i Finland ur receptionsforskningens synvinkel. 9–10, 218
Friberg, Ralf: Modern folklore. 1–2, 23
--- En förtjänstfull äreräddning (Sakari Tuomioja). 4–5, 102
Fuentes, Carlos: Hos oss behöver religion och våld inte läras ut. 9–10, 198
Haustein, Bernd: Traditionernas språkliga utplåning (Thomas Bernhard). 6–7, 134
Hautamäki, Antti: Artificiell intelligens och expertsystem. 8, 152
Hellman, Ben: Det våras för den sovjetryska litteraturen. 1–2, 19
Jänicke, Gisbert: Hagar Olsson mellan natt och dag. 6–7, 121
Koskull, Anders v.: Rätt data och datarätt. 8, 173
Lillqvist, Holger: Textens olidliga lätthet? (Anders Olsson och Anders Kusch). 11–12, 259
Lindqvist, Marit: Livet som bikt (Marianne Sällström). 4–5, 110
Lönnfors, Per-Erik: Montaigne spritt naken i helfigur. 3, 64
Mazzarella, Merete: Det personliga jaget, det privata jaget – och ”sanningen”. 4–5, 83
--- Från Orienten och Helsingfors (Knut Tallqvist). 4–5, 109
Meyer, Chris: Farväl, min kära (I synfältet). 9–10, 231
Moring, Tom: Den Politiska Människan. 4–5, 93
Nilsson, Kim: Julqvällens moderna författare. 6–7, 129
Paasilinna, Erno: Höstfiske med Pentti Linkola. 4–5, 97
Riska, Dan Olof: Om fördomar och önsketänkande. 1–2, 26
--- Den ovilliga revolutionärens dilemma. 3, 62
Roll-Hansen, Nils: Modernismens selfrefleksjon og vitenskapens krise (en kommentar till von Wright). 11–12, 246
Rosenberg, Thomas: Släpp ingen djävul över bron! 4–5, 90
Rotkirch, Kristina: Samtal med Joseph Brodsky. 9–10, 193
Saari, Heikki: Georg Henrik v. Wright och förnuftet. 1–2, 13
Salminen, Johannes: Vägen till Weimar. Kulturklimatet i Finland på 1930– och 1940–talet. 6–7, 116
Sandbacka, Carola: Filosofin och förståendet av främmande kulturer. 9–10, 209
Shallis, Michael: Citat ur boken The Silicon Idol. 1, 188
Sibelius, Patrick: Vetenskapen och förnumstigheten. 6–7, 140
--- Om orsaker och etiska överväganden. 11–12, 250
Stenholm, Stig: Forskarna och etiken. 3, 59
Stenius, Caterina: Genomsnittslyssnaren – och den nya musiken. 9–10, 228
Stjernschantz, Göran: Mannen som sköt Bobrikov (Seppo Zetterberg). 3, 71
Storgårds, Johan: Om kunskap är text. 8, 181
Svedberg, Ingmar: Ungdomen och attityderna. 1–2, 3
--- Östeuropa i förvandling. 3, 43
--- Kulturhistoria i Grankulla. 3, 75
--- Ungdomlig och kyrklig vandalism. 6–7, 115
--- Experter, människor, maskiner. 8, 151
--- Bilden av Latinamerika. 9–10, 191
--- Utbildningens fram- och baksida. 11–12, 235
Svensson, Conny: Dikt och biografi (Ingrid Schröier). 11–12, 263
Tallqvist, J. O.: Litteraturvetenskaplig forskning 1981–1985. 1–2, 39
Taxell, Christoffer: Etiken och samhället. 3, 56
Toftegaard-Pedersen, Arne: I den bästa av alla världar? (P. Holmer). 4–5, 109
Wallgren, Thomas: För en romantisk antiteknologi (Thomas Rosenberg). 9–10, 225
Willner, Sven: Den romantiska texten (Horace Engdahl). 3, 73
--- Flykten västerut (Matts Andersén). 4–5, 108
--- Olof Lagercrantz och hans Färd med Mörkrets hjärta. 11–12, 257
Viklund, Birger: Inget datateknikens lyckorike utan en ny kulturpolitik. 8, 170
Vikström, Erik: Bileams åsna eller Frågan om etikens allmängiltighet. 8, 51
Wright-Grönberg, Anita von: Afrikas svar. Perspektiv på litteraturen i Afrika. 3, 45
Zilliacus, Clas: Den litterära provinsen. 1–2, 15
--- En spansk klassiker. 4–5, 106
Östling, Tom: Edi på väg mot klarhet? (Joakim Groth). 1–2, 35
--- Om musikens dimensioner. 4–5, 87
--- Film och mjölk. 11–12, 242

B. Sakregister

Recenserade böcker

Andersén, Matts: Flykten västerut. 4–5, 108
Cela: Pascual Duartes familj. 4–5, 106
Engdahl, Horace: Den romantiska texten. 3, 73
Grankulla 80 år. Aktiebolaget som blev stad. 3, 75
Holmer, Per: Trast. 4–5, 109
Klintberg, Bengt af: Råttan i Pizzan. 1–2, 23
Kusch, Martin: Ymmärtämisen haaste. 11–12, 259
Lagercrantz, Olof: Färd med Mörkrets hjärta. 11–12, 257
Llosa, Vargas: Den sanna berättelsen om kamrat Mayta. 9–10, 207
Olsson, Anders: Den okända texten. En essä om tolkningsteori. 11–12, 259
Rosenberg, Thomas: På spaning efter en ny tydlighet. 9–10, 225
Schöier, Ingrid: Pär Lagerqvist. 11–12, 263
Sällström, Marianne: Missa Brevis. 4–5, 110
Tallqvist, Hellen: Knut Tallqvist och hans fästmö. En brevbok. 4–5, 109
Tuomioja, Erkki: Sakari Tuomioja. Suomalainen sovittelija. 4–5, 102
Wright, Georg Henrik v.: Vetenskapen och förnuftet. 1–2, 13
Zetterberg, Seppo: Viisi laukasta senaatissa. Eugen Schaumanin elämä ja teko. 3, 71

Lyrik, kåserier

Huldén, Lars: Tre sonetter på Gunnar Björlings hundraårsdag. 6–7, 127
Kivi, Alexis: Mitt hjärtas visa. Övers. av Thomas Warburton. 6–7, 133
Lybeck, Sebastian: Steg för steg. 3, 69
Mannil, Anna: Övers. av den bysantiska bönen Herre Du Allsmäktige. 1–2, 29
Paasilinna, Erno: Höstfiske med Pentti Linkola. 4–5, 97–102
úr Vör, Jón: Tre dikter. 11–12, 239

Skönlitteratur och kulturhistoria

Den litterära provinsen. 1–2, 15–18
Det våras för den sovjetryska litteraturen. 1–2, 19–22
Litteraturvetenskaplig forskning 1981–1985. 1–2, 39–40
Afrikas svar. Perspektiv på litteraturen i Afrika. 3, 45–50
Det personliga jaget, det privata jaget – och ”sanningen”. 4–5, 83–86
Hagar Olsson mellan natt och dag. 6–7, 121–126
Julqvällens moderna författare. 6–7, 129–133
Traditionernas språkliga utplåning. 6–7, 134–139
Samtal med Joseph Brodsky. 8, 193–197
Kulturens förändring ur receptionsforskningens perspektiv. 9–10, 218–224
Om drömmens och diktarens språk. 11–12, 236–239

Konst, teater, film

En återskapad barndomsvärld. 1–2, 33–34
Groths främlingar på Lillan. 1–2, 37–38
Långbackas nyskapande Galilei. 1–2, 38–39
Från Ionesco till Gunilla Hemming. 3, 76
Om några klassiker. 4–5, 111–112
När bilderna berättar. 9–10, 230
Revyn om oss. 11–12, 262
Nybrutal klassikergiv. 11–12, 262–263

Musik

Om musikens dimensioner. 4–5, 87–90
Genomsnittslyssnaren – och den nya musiken. 9–10, 238–230

Filosofi, sociologi, psykologi

Vetenskapen och samhällsutvecklingen. 1–2, 5–12
Om fördomar och önsketänkande. 1–2, 26–28
Bileams åsna eller frågan om etikens allmängiltighet. 3, 51–55
Etiken och samhället. 3, 56–59
Forskarna och etiken. 3, 59–61
Vetenskapen och förnumstigheten. 6–7, 140–148
Experter, människor, maskiner. 8, 151, 172
Artificiell intelligens och expertsystem. 8, 152–154
Artificiell intelligens och mänskligt tänkande. 8, 155–162
Bröderna Dreyfus’ datafilosofi. 8, 163–170
Om kunskap är text. 8, 181–186
Nätverk. 8, 186–187
Filosofin och förståendet av främmande kulturer. 9–10, 209–212
Dikt som läkedom. 9–10, 213–217
Modernismens selvrefleksjon og vitenskapens krise. En kommentar til von Wright 11–12, 246–249
Om orsaker och etiska överväganden. 11–12, 250–256

Ekonomi, politik, media och juridik

Ungdomen och attityderna. 1–2, 3–4
Östeuropa i förvandling. 3, 43–44
Den ovilliga revolutionärens dilemma. 3, 62–64
”Paradigmskifte”? 4–5, 79–82
Den Politiska Människan. En oöm betraktelse. 4–5, 93–96
Ungdomlig och kyrklig vandalism. 6–7, 115
Vägen till Weimar. Kulturklimatet i Finland på 1930– och 1940–talet. 6–7, 116–120
Inget datateknikens lyckorike – utan en ny kulturpolitik. 8, 170–172
Rätt data och datarätt. 8, 173–180
Bilden av Latinamerika. 9–10, 191–192
Hos oss behöver religion och våld inte läras ut. Kulturjournalistikens roll i Latinamerika. 9–10, 198–201
Farväl, min kära (I synfältet) 9–10, 231–232
Skaffa dig en PC! 9–10, 231
Utbildningens fram- och baksida. 11–12, 235


> Gå direkt till
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1988

Åttioförsta årgången            Nr 1–10

R e d a k t i o n:
Erik Allardt, Erik Bagerstam, Lars Dufholm, Anne-Marie Londen, Håkan Mattlin, Merete Mazzarella, Elianne Riska, Leif Salmén, Folke Stenman, Ingmar Svedberg, Sven Willner, Clas Zilliacus, Henrik Österholm.


A. Artiklar och recensioner

Allardt, Erik: Idealisering av industrisamhällets nationalstat. 6–7, 137
Bäckström, Lars: Ny svensk litteraturhistoria. 6–7, 160
Bagerstam, Erik: Motrecension. 5, 131
--- Vid kontaktytan föds dikten. (I Synfältet). 8, 188
Björnberg, Mikael: Mera om vetenskap och ansvar (I Synfältet). 9–10, 239
Blomqvist, Marianne: Om personnamn genom tiderna. 2, 52
Brotherus, Greta: Mamet – en stor dramatiker. 2, 59
--- Nordisk teaterfestival. 6–7, 164
--- Tre politiska absurdister. 5, 132
--- Teater. 8, 191
--- Hårt drabbande satir. 9–10, 240
Carlander, Gunilla: I republikens tjänst (I Synfältet). 5, 130
Friberg, Ralf: General för freden. 1, 29
Granqvist, Raoul: Historicismen i litt.vetenskapen. 8, 168
Gustafsson, Claes: Kan man vara moralisk utan att vara snäll? 1, 15
Hamberg, Lars: Miljöer hos Chorell. 9–10, 225
Harling-Kranck, Gunilla: Norrmans sammelsurium. 9–10, 220
Haustein, Bernd: Absolutismen i våra hjärtan. Vardagslitteratur från öst till väst. 5, 119
Heinesen, Jens-Paul: At være forfatter på Færøerne. 6–7, 147
Hellberg-Hirn, Elena: Brodskys metafysiska tillstånd. 9–10, 232
Holmberg, Peter: Vår föränderliga värld i hundra års perspektiv. 9–10, 202
Huldén, Anders: Trojkan som styrde Finland 1918. 2, 38
Ivars, Ann-Marie: Dialektologi och sociolingvistik. 8, 181
Jauho, Pekka: Kulturen, byggandet och informationssamhället. 9–10, 197
Jõerüüt, Jaak: De första dödsbuden. 3–4, 85
Karlsson, Stefan: Salméns vintermonolog. 8, 190
Lillqvist, Holger: Litteraturforskningen – ett babels torn? 9–10, 221
Londen, Stig-Olof: Reflexioner kring Ernesto Sábato. 1, 23
Lotman, Jurij: Att forma sitt öde. 3–4, 78
Lönnfors, Per-Erik: Försök till en recension av Haavikko. 5, 113
Lönnqvist, Bo: Det kulturella arrangemanget. 2, 47
Mazzarella, Merete: Om kvinnors livsformer. 1, 18
--- Den unge Werther i tiden. 8, 171
--- Äktenskapet under lupp. 9–10, 229
--- Författare och kritiker i offentlighetens cirkusmanege. 2, 41
--- Ett spännande halvmisslyckande. 6–7, 158
Paasilinna, Erno: Finnarnas dumhet. 6–7, 145
Paul, P-E: Reich inte Land (Från läsekretsen). 8, 192
Petherick, Karin: Spetsprydd moralitet. 9–10, 235
Riska, Dan Olof: Alvarez om Alvarez. 5, 125
Rotkirch, Kristina: Ett samtal i Tallinn. 3–4, 98
Rummo, Paul-Eerik: Om estnisk poesi. 3–4, 68
Saari, Mirja: Tal och skrift i språkvet. forskning. 9–10, 213
Sibelius, Patrick: Några tankar om västerländsk individualism och frihet. 9–10, 205
Valkeapää, Nils Aslak: Om den samiska kulturen. 9–10, 211
Smeds, Kerstin: Narrationens återkomst. 1, 4
Stenius, Henrik: Hur allmänna är de allmänna frågorna? 1, 11
Svedberg, Ingmar: Finland, Norden och Europa. 6–7, 135
--- Perestrojkans framtid. 5, 107
--- Isbitar i vrångstrupen. 2, 35
--- Östersjön – miljöns och fredens hav. 8, 167
--- Den trängda kulturdebatten. 1, 3
--- Estland är nära. 3–4, 63
--- Thor Vilhjámsson – en isländsk modernist. 6–7, 151
--- Mellan relativism och fundamentalism. 9–10, 195
Tandefelt, Marika: Språkforskare är vi allihopa. 9–10, 217
--- Om tvåspråkighetsforskning. 5, 109
Törnudd, Klaus: Var gränserna går. 2, 36
--- Det gemensamma bästa. 8, 186
Vilhjámsson, Thor: Samtal vid rastställe. 6–7, 153
Willner, Sven: Om Ansvars Fördelning (I Synfältet). 8, 189
--- Karl Vennberg på sitt samvete. 2, 57
--- Sex kritiker och modernisterna. 8, 178
--- Den förtalade Hj. Söderberg. 9–10, 238
Ylikangas, Heikki: F. E. Sillanpää och inbördeskriget. 6–7, 140
Östling, Tom: Undergångens sång. 1, 21

B. Sakregister

Recenserade böcker

Alvarez, Luis W.: Alvarez – Adventures of a physicist. 5, 125
Brodsky, Joseph: Romerska elegier. 9–10, 232
Chorell, Walentin: Översikt av förf. miljöbeskr. 9–10, 225
Christensen, Lone Rahbeck: Livsformer, familietyper & kvindeliv. 1, 18
Delbée, Anne: En kvinna. 1, 32
Delblanc, Sven: Änkan. 9–10, 235
Ejrnaes, Anne Marie: Kvindernes nat. 6–7, 158
Fuchs, Jürgen: Fassonschnitt m. fl. 8, 174
Foucault, Michel: Überwachen und Strafen. 8, 174
Goethe, J. W. von: Den unge Werthers lidanden (övers. Ralf Parland). 8, 171
Haavikko, Paavo: Viisi sarjaa nopeasta virtaavasta elämästä. 5, 113
--- Yritys omakuvaksi. 5, 113
Holmbäck, Bure: Hjalmar Söderberg. Ett författarliv. 9–10, 238
Holmström, Roger: Karaktäristik och värdering. 8, 178
Kihlman, Christer: Gerdt Bladhs undergång. 1, 21
Lewin, Leif: Det gemensamma bästa. 8, 186
McGann, Jerome G.: Social values and Poetic Texts. 8, 168
Norrman, Ralf: Några österbottniska vattennamn. 9–10, 220
Olsson, Bernt – Algulin, Ingemar: Litteraturens historia i Sverige. 6–7, 160
Pettersson, Torsten: Literary interpretation. 9–10, 221
Rose, Phyllis: Parallel lives. 9–10, 229
Salmén, Leif: Vintermonolog. 8, 190
Siilasvuo, Ensio: Rauhan asialla Lähi-Idässä. 1, 29
Vennberg, Karl: På mitt samvete. 2, 57

Lyrik

Ahlfors, Bengt: Modersmålets sång. 5, 116
Ara, Agneta: Till Johnny.: 9–10, 210
Emerson, Ralph Waldo: Dagar. 5, 156
Holmberg, Maj-Lis: Sju dikter. 5, 128
Kaplinski, Jaan: Fem dikter. 3–4, 75
Kareva, Doris: Två dikter. 3–4, 90
Luik, Viivi: Fem dikter. 3–4, 82
Lundkvist, Lars: Staty. 8, 185
Långbacka, Ralf: Två sonetter. 5, 124
Ristikivi, Karl: Land och folk. 3–4, 65
Rummo, Paul-Eerik: Svit ur skådespelet Pseudopos. 3–4, 71
Schoultz, Solveig von: Fem bilder. 2, 55
Thorgeirsson, Thorgeir: Öbons saga. 5, 157
Viiding, Juhan: En diktsvit. 3–4, 94

Skönlitteratur och kulturhistoria

På jakt efter det absoluta. Några reflexioner kring Ernesto Sábatos författarskap. 1, 23–28
Författare och kritiker i offentlighetens cirkusmanege. 2, 41–46
Det kulturella arrangemanget. 2, 47–51
Tobbe i Tjöck och Anna Johansdotter Nygård. Om personnamn genom tiderna. 2, 52–55
Estland är nära. 3–4, 63–64
Om estnisk poesi. 3–4, 68–69
Att forma sitt öde. Jurij Lotman om Jaan Kross. 3–4, 78–81
De första dödsbuden. 3–4, 85–89
Ett samtal i Tallin. 3–4, 98–100
Absolutismen i våra hjärtan. S.k. vardagslitteratur från öst och väst. 5, 119–123
F. E. Sillanpää och inbördeskriget. 6–7, 140–144
Finnarnas dumhet. 6–7, 145–146
At være forfatter på Færøerne. 6–7, 147–151
Thor Vilhjámsson – en isländsk modernist. 6–7, 151–152
Ny svensk litteraturhistoria. 6–7, 160–163
Sex kritiker och modernisterna. 8, 178–180
Vid kontaktytan föds dikten. 8, 188
Om Ansvars Fördelning. 8 189–190
Vår föränderliga värld i hundra års perspektiv. 9–10, 202–204
Miljöer hos Chorell. 9–10, 225–228
Spegelskärvor i rymden. Joseph Brodsky. 9–10, 232–234
Mera om vetenskap och ansvar. 9–10, 239–240

Konst, teater, film

Mamet – en stor dramatiker 2, 59
Feltolkad Sartre. 2, 59
Om vårt vardagshelvete. 2, 60
Värmande nostalgi. 2, 60
Motrecension: Resan till kungariket. 5,131
Tre politiska absurdister på Lilla Teatern. 5, 132
Nordisk teaterfestival. 6–7, 164
Teater. 8, 191
Hårt drabbande satir. 9–10, 240

Sociologi, filosofi, lingvistik 

Narrationens återkomst och ”talanglöshetens didaktik”. 1, 4–10
Hur allmänna är de allmänna frågorna? 1, 11–14
Kan man vara moralisk utan att vara snäll? 1, 15–17
Om tillgång och efterfrågan på tvåspråkighetsforskning. 5, 109–113
Idealisering av industrisamhällets nationalstat. 6–7, 137–139
Dialektologi och sociolingvistik – ur en finlandssvensk synvinkel. 8, 181–185
Några tankar om västerländsk individualism och frihet. 9–10, 205–209
Om den samiska kulturen. 9–10, 211–212
Tal och skrift i språkvetenskaplig forskning. 9–10, 213–216
Språkforskare är vi allihopa – du med och jag med. 9–10, 217–219
Norrmanns sammelsurium. 9–10, 220

Ekonomi, politik

Den trängda kulturdebatten. 1, 3
Isbiten i vrångstrupen. 2, 35
Var gränserna går. 2, 36–37
Trojkan som styrde Finland under kungaäventyret 1918. 2, 38–40
Prestrojkans framtid. 5, 107–108
I republikens tjänst 5, 130–131
Finland, Norden och Europa. 6–7, 135–136
Östersjön – miljöns och fredens hav. 8, 167
Absolutismen i våra hjärtan. S. k. vardgslitteratur i öst och väst II. 8, 174–177
Mellan relativism och fundamentalism. 9–10, 195–196
Kulturen, byggandet och informationssamhället. 9–10, 197–201


> Gå direkt till
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1989

Åttioandra årgången            Nr 3–11

NB: Inget nummer 1 eller 2 utkom 1989 på grund av försenad utgivning 1988 och postens bestämmelser. (Se nr 3, s.4.)

R e d a k t i o n:
Erik Allardt, Erik Bagerstam, Lars Dufholm, Anne-Marie Londen, Håkan Mattlin, Merete Mazzarella, Elianne Riska, Laif Salmén, Pär Stenbäck, Folke Stenman, Ingmar Svedberg, Sven Willner, Clas Zilliacus, Henrik Österholm, Tom Östling (nr 10–11).


A. Artiklar och recensioner

Airas Ehrnrooth, Charlotte: Essän och verkligheten. 3, 12
--- Storfångaren och frihetens fångar. 10–11, 193
Allardt, Erik: Finlandssvenskans många ansikten. 5–6, 65
Bagerstam, Erik: I synfältet. 7, 123
--- Arvet efter Arwidsson. 5–6, 70
--- Åter till Slesvig (En idéskiss av ett pågående projekt). 8–9, 137
--- Nio punkter à la Lindroth (I synfältet). 8–9, 160
Berglund, Marianne (med Fridlund, Gert-Ove). Våld och lust i populärlitteraturen. 7, 117
Brotherus, Greta: Teater. 7, 122
--- Ömkligt farsförsök. 3, 35
Bruun, Christer: Romerska namn och mentalitetshistoriska paradoxer. 3, 26
--- Antiken, socialismen och konsensus i nutiden – revideringar. 8–9, 132
Cavefors, Bo: Conrad Ferdinand Meyer. Exakthetens och symbolismens mästare. 4, 46
Dickens, Eric: Deconstructing Lindroth – or what Bengt the Leader-Writer was really trying to say in Nya Argus 4/89 (Från läsekretsen). 5–6, 100
Dufholm, Lars: Rödgult inslag i stat och politik – apropå boken om Jan-Magnus Jansson. 5–6, 76
--- Inför vilket slags Europa? 4, 39
Eskola, Katarina: Läsarnas litteratur och samtidiga otidsenligheter. 8–9, 141
Friberg, Ralf: Från ödemarkskommunist till kasinoekonom. 3, 17
Gripenberg, Ulla: När forskning och politik kolliderar. 7, 115
Hamberg, Lars: Teaterhöst i Stockholm. 8–9, 155
Helander, Elisabeth: Miljöforskningens utmaningar. 4, 55
Jansson, Jan-Magnus: Solveig von Schoultz och kampen med symbolerna. 7, 105
Lindroth, Bengt: Nio rikssvenska tankar om läget i Svenskfinland. 4, 48
Londen, Anne-Marie: Det dialogiska yttrandet – om Bachtins syn på språket 3, 9
Londen, Stig-Olof: Motsvarar matematiken i skolan samhällets förväntningar? 10–11, 179
Mazzarella, Merete: Litteraturens etik. 8–9, 150
--- Kvinnors svåra styrka – ett tema i några moderna mansromaner. 4, 49
--- Bara man har hälsan. 7, 112
Meri, Veijo: I litteraturens karusell. 4, 53
Paul, P. E.: Reich inte Land (Från läsekretsen). 7, 124
Reuter, Tom: Nervcellens idé 100 år. 10–11, 176
Rosenberg, Thomas: En munks bekännelser. 3, 5
Rotkirch, Kristina: Tolstoj och hans sökande – G. H. von Wright intervjuas av K. Rotkirch. 4, 42
Siikala, Kalervo: Två textfragment: variationer på temat för årstiden. 10–11, 200
Svedberg, Ingmar: Ett modernt museum inför 90-talet? 3, 3
--- Europa och den galna hösten 1989. 8–9, 127
--- 1939 – femtio år efteråt. 7, 103
--- Den heta kultursommaren. 5–6, 63
Thesleff, Holger: Stoiker och epikuréer – och spelregler. 10–11, 171
Troupp, Henry: P.G. Wodehouse och jag. 5–6, 95
Törnudd, Klaus: Den smala och den breda neutraliteten. 8–9, 129
Warburton, Thomas: Odysseus’ senaste återkomst. 5–6, 92
Widén, Gustaf: En politiker med järnvilja. 10–11, 195
Willner, Sven: Veijo Meri och Mannerheim. 10–11, 190
--- Experimentatorn Lars Gyllensten. 8–9, 152
--- Gunnar Ekelöf och hans landskap. 5–6, 88
--- Legenden Edvin Sundqvist. 3, 34
Wolf, Manfred: De två kulturerna i den västindiska litteraturen. 10–11 165
Zilliacus, Clas: Den granna sidan. 10–11, 163
--- Helsingör/Helsingfors, 1979 (I synfältet) 10–11, 197
--- En kubistisk diktator. 3, 31
Zilliacus, Jutta: J-M. Jansson, en legend under sin livstid. 5–6, 85
Österholm, Henrik: Vasa universitet. 7, 109
--- Svenskarna i våra svenska regioner. 3, 21
Östling, Tom: 3 x Sovjet – om fatal blindhet och rund galenskap. 10–11, 186

B. Sakregister

Recenserade böcker

Bengtson, Bengt-Erik: Samtidighetens mirakel. Kring tidsproblematiken i Lars Gyllenstens romaner. 8–9, 152
Booth, Wayne C.: The company we keep. An Ethics of Fiction. 8–9, 150
Cajal, S. Ramón y: Recollections of my life. 10–11, 176
Collins, Jackie och Sheldon, Sidney: Presentation av förf. 7, 117
Donner, Jörn: Frihetens fångar. 10–11, 193
Elmbrant, Björn: Palme. 10–11, 195
Enckell, Mikael: Till saknadens lov. 3, 12
Gleick, James: Kaos, vetenskap på nya vägar. 10–11, 179
Jansson, Jan-Magnus: Ett multiporträtt. 5–6, 85
Meri, Veijo: C G Mannerheim. Marskalken av Finland. 10–11, 191
Meyer, C. F.: Presentation av ett författarskap. 3, 46
Philipson, Sten, Uddenberg, Nils m.fl.: Hälsa som livsmening. 7, 112
Sommar, Carl Olov: Gunnar Ekelöf.: 5–6, 88
Stormbom, Nils-Börje: Edvin Sundqvist – tidningsman. 3, 34
Tikkanen, Märta: Storfångaren. 10–11, 192

Lyrik

Ahlfors, Bengt: Tornet i Reykjavik. 3, 25
Andersson, Claes: Efter några år i politiken. 5–6, 87
Sandell, Tom: Bob Dylan. 10–11, 185
Sanmark, Kurt: Dikter från Aqaba. 8–9, 158
Sigurđsson, Ólafur Jóhann: En man frågar nyckelväktaren om en nyckel. 5–6, 90
Warburton, Thomas: Översättning av en ballad ur Kanteletar. 3, 16

Skönlitteratur, kulturhistoria, lingvistik

Det dialogiska yttrandet. Om Bachtins syn på språket. 3, 9–12
Romerska namn och mentalitetshistoriska paradoxer. 3, 26–30
En kubistisk diktator. 3, 31–34
F. Meyer. Exakthetens och symbolismens mästare. 4, 46–48
Kvinnors svåra styrka. Ett tema i några moderna mansromaner. 4, 49–52
I litteraturens karusell. 4, 53–54
Nio rikssvenska tankar om läget i Svensk-Finland. 4, 58–60
Den heta kultursommaren. 5–6, 63–64
Arvet efter Arwidsson. 5–6, 70–75
Odysseus’ senaste återkomst. 5–6, 92–94
P. G. Wodehouse och jag. 5–6, 95–99
Deconstructing Lindroth – or what Bengt the Leader-Writer was really trying to say in Nya Argus 4/89 (Från läsekretsen). 5–6, 100
Solveig von Schoultz och kampen med symbolerna. 7, 105–109
Våld och lust i populärlitteraturen. 7, 117–122
Antiken, socialismen och konsensus i nutiden – revideringar. 8–9, 132–136
Läsarnas litteratur och samtida otidsenligheter. 8–9, 141–149
Nio punkter à la Lindroth. 8–9, 160
De två kulturerna i den västindiska litteraturen. 10–11, 165–170

Teater, konst

Ett modernt museum inför 90–talet. 3, 3–4
Ömkligt farsförsök. 3, 35–36
Teater. 7, 122–123
Teaterhöst i Stockholm. 8–9, 155–158
Helsingör/Helsingfors, 1979. 10–11, 197–198
Elitteater – för folket. 10–11, 199

Sociologi, filosofi

Tolstoj och hans sökande. 4, 42–45
Finlandssvenskans många ansikten. 5–6, 65–69
Reich inte Land (Från läsekretsen). 7, 124
Åter till Slesvig. 8–9, 137–140
Stoiker och epikuréer – och spelregler. 10–11, 171–175

Naturvetenskap

Miljöforskningens utmaningar. 4, 55–57
Nervcellens idé 100 år. 10–11, 76–178
Motsvarar matematiken i skolan samhällets förväntningar? 10–11, 179–185

Ekonomi, politik och media

En munks bekännelser. Tankar kring teknologins utveckling och skapandets kommunism. 3, 5–8
Från ödemarkskommunist till kasinoekonom. 3, 17–20
Svenskarna i våra svenska regioner. 3, 21–24
Inför vilket slags Europa? 4, 39–41
Rödgult inslag i stat och politik. Apropå boken om Jan-Magnus Jansson. 5–6, 76–84
1939 – femtio år efteråt. 7, 103–104
Vasa universitet. 7, 109–111
Europa och den galna hösten 1989. 8–9, 127–128
Den smala och den breda neutraliteten. 8–9, 129–131
Den granna sidan. 10–11, 163–164
3 x Sovjet. Om fatal blindhet och rund galenskap. 10–11, 186–189


> Gå direkt till   1980   •   1981   •   1982   •   1983   •   1984  
•  
1985   •   1986   •   1987   •   1988   •   1989   på denna sida


<<Innehåll 1970–1979   •   >>Innehåll 1990–1999   •   >>Arkivets hemsida>> ÖGONEN UPP! Nya Argus första sekel (Nya Argus historik, 2011)

Prenumerera    •    E-post    •    Nya Argus hemsida


sidan uppdaterad 1.6.2011