NYA ARGUS

Innehållsförteckning 1990–1999>> ÖGONEN UPP! Nya Argus första sekel (Nya Argus historik, 2011)

<<Innehåll 1980–1989   •   >>Innehåll 2000–2009   •   >>Arkivets hemsida


> Gå direkt till
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 1990

Åttiotredje årgången            Nr 1–10

R e d a k t i o n:
Erik Allardt (t.o.m. nr 3–4), Erik Bagerstam, Lars Dufholm, Anne-Marie Londen, Håkan Mattlin, Merete Mazzarella, Elianne Riska (t.o.m. nr 3–4), Leif Salmén (t.o.m. nr 3–4), Tom Sandlund (fr.o.m. nr 5), Folke Stenman, Ingmar Svedberg, Sven Willner, Clas Zilliacus, Henrik Österholm, Tom Östling

A. Artiklar och recensioner

Andelin, Jan-Erik: Evig mässa i stormens öga. 1–2, 11
Andersson, Marianne: Den lilla stämgaffeln och det stora fiskafänget – intervju med Pirkko Lindberg. 3–4, 83
Andtbacka, Ralf: Några reflexioner I (106 unga dikter 80–talet, red. Björn Gunnarson och Per Ögren; Ett åttiotal. En poesiantologi 1979–1989, red. Göran Greider och Madeleine Grive). 5, 111
Antas, Maria: Om långsamheten som episk princip (Ulla-Lena Lundberg). 1–2, 28
Barck, Ghita: Mirjam Tuominen rediviva. 1–2, 25
Berglund, Marianne (tills. med Gert-Ove Fridlund): Ayla eller ”det bästa hos kvinnan”. 6, 143
Blecher, George: Kathy Acker – bygger i ruinerna. 1–2, 21
Bruun, Christer: Den åldrade frälsaren – en ny Oxford-tes om Kristi födelse och död på korset (I synfältet). 6, 154
--- Antikens ”mythistoria” – den första dokumentärromanen? 7, 177
Cavefors, Bo: Pasolinis Calderón. 7, 184
Ehrstén, Birgitta: Är Marx död nu? Fyra intervjuer. 3–4, 74
Enckell, Mikael: Mirjam Tuominen och Hölderlin. 8, 210
Eriksson, Lars D: Tabun – att tiga är guld. 6, 129
Fagerholm, Monika: Splittring och helhet hos Mirjam Tuominen. 8, 206
Geijerstam, Carl-Eric af: Mirjam Tuominen. En brevväxling. 8, 195
Helenius, Ralf: Förstå och bättre veta. 1–2, 16
Hellberg-Hirn: Elena: Utopiernas liv och död. 5, 107
--- Ord och bild om Europa (I Synfältet). 6, 155
--- Bachtin och de befriade ordet. 7, 173
Harju, Aila: Individen och maktmaskineriet (Christoph Hein). 3–4, 63
Haustein, Bernd: Stefan Heyms långa vandring. Om DDR-författarens memoarer Nachruf. 3–4, 67
Huldén, Anders: Fjärde riket? 1–2, 14
Johansson, Rolf: Tanner – den omstridde patrioten (Jaakko Paavolainen). 5, 119
Ihanus, Juhani: Försvunna ursprung – Edvard Westermarcks sociopsykologiska tänkande. 9–10, 234
Jansson, Jan-Magnus: Opinioner på glid. 9–10, 226
Klinge, Matti: Intellektualisera Norden! 9–10, 240
Korsström, Tuva: I fördansarens fotspår. 8, 193
Kosk, Mikael: Irrande själars avslöjande cynism: ”Tupolevbröder” genom tiderna. 3–4, 58
Laitinen, Kerstin: Lyrikern som blev poetisk prosaist (Siv Storå). 6, 149
Lilius, Carl-Gustaf: Inledning till krigsrike. 9–10, 231
Lindholm, Henrik (med Mattsson, Susanne): Moralen från Sääksmäki – en granskning av Pentti Linkolas tänkande. 5, 97
Mazzarella, Merete: Den feministiska litteraturen som påverkningsmedel. 3–4, 54
--- Kommentarer. 5, 95
--- Montaigne som samtalspartner. 5, 104
--- USA och vi. 6, 127
--- Kvinnor, män och samtal. 6, 141
--- Vilka är våra klassiker? 7, 159
--- En levande klassiker. 8, 191
--- Uppror från mitten? 9–10, 219
Moring, Tom: Elitaktörer och väljarbeteende. 3–4, 77
Niemi, Juhani: Vår litteratur i Bresjnevtid? En inblick i finländsk självcensur. 3–4, 50
Olsson, Jan E.: Sommarbrev 9–10, 256
Petherick, Karin: Närmare liv till dig. 1–2, 37
Packalén, Bengt: Resans labyrinter. 7, 182–183
Reuter, Tom: Om forskningskultur. 5, 102
Sallamaa, Kari: Häxan och bödeln i Mirjam Tuominens produktion. 8, 202
Salmén, Leif: Inkubationstid. 7, 161
Sandelin, Peter: Om pauser och tystnader. 3–4, 90
Sandqvist, Gertrud: Om skuld och oskuld i förhållande till Mirjam Tuominens icke-bilder. 8, 212
Sundholm, John: Bachtins karneval – kulturteoretikernas chans. 1–2, 41
Tarkka, Pekka: Volter Kilpi och Elmer Diktonius. 7, 166
Torvalds, Nils: Håll takten vänster. 1–2, 8
Widén, Gustaf: Det oerhördas andedräkt. 9–10, 253
Wright, Georg Henrik v.: Postscriptum. 9–10, 221
Westö, Kjell: Om en symptomatisk artikel. 6, 133
Westö, Mårten: Några reflexioner II. 5, 111
--- Ett intellektuellt fyrverkeri. Slawomir Mrozek. 9–10, 261
Wik, Inga-Britt: ”Sanningen om kvinnorna” (Birgit Svanberg). 1–2, 32
Österholm, Henrik: Varför är självständighetsrörelsen i Sovjet så glädjande? 3–4, 49
Östling, Tom: ”Hur klarar vi oss utan den stora pjäxan?”. 1–2, 5
--- Galenskapen under ytan. (Kjell Westö). 1–2, 30
--- Pietá och konfetti. 1–2, 43
--- Papegojan flyger (Pirkko Lindberg). 3–4, 88
--- Sömngångarmantror. 3–4, 47
--- Det glömda kriget (Bengt Packalén och Sverker Ström). 5, 121
--- Sopsäckar och satanism. 5, 123
--- Kafkas många liv. (Ernst Pawel). 6, 146
--- Vanhelgad demens. 7, 187
--- Hopp i den blå hagen ( I Synfältet). 7, 186
--- Finland – som ett skadat djur (Leif Salmén). 9–10, 229
--- Familjen är värst. 9–10, 263

B. Sakregister

Recenserade böcker


106 unga poeter ur 80–talet (red. Björn Gunnarson och Per Ögren). 5, 111
Boklagets årsbok 1990. 7, 186
Delblanc, Sven: Kära farmor. 1–2, 37
En poesiantalogi 1979–1989 (red. Göran Greider och Madeleine Grive). 5, 111
Hein, Christoph: Tangospelaren. 3–4, 63
Heym, Stefan: Nachruf. 3–4, 67
Lindberg, Pirkko: Byte. 3–4, 88
Lundberg, Ulla-Lena: Leo. 1–2, 28
Paavolainen, Jaakko: Väinö Tanner – patriootti 4. 5, 119
Packalén, Bengt och Ström, Sverker: Belfast är bara ett annat Burundi. 5, 121
Pawel, Ernst: Kafka. Ett liv. 6, 146
Petri, Kristian: Djungeln. 7, 182
Salmén, Leif: Duvorna på Plaza Real. 9–10, 228
Storå, Siv: Lyriker med förhinder. Studier i Olof Lagercrantz tidiga författarskap. 6, 149
Svanberg, Birgit: Sanningen om kvinnorna. En läsning av Agnes von Krusenstjernas romanserie Fröknarna von Pahlen. 1–2, 32
Tannen, Deborah: You Just Don’t Understand. Women and Men in Conversation. 6, 141–143
Westö, Kjell: Utslag och andra noveller. 1–2, 30

Lyrik

Huldén, Lars: Guldgrävarna. 5, 109. 7, 171
--- Bellman 250 år, 7, 171
Schoultz, Solveig v.: Fredrika. 6, 146
Wikholm, Gungerd: Apropå Montenegro. 1–2, 26

Skönlitteratur och kulturhistoria

Evig mässa i stormens öga. 1–2, 11–13
Kathy Acker – bygger i ruinerna. 1–2, 21–24
Närmare liv till dig. Erik Feldmann. 1–2, 37–41
Bachtins karneval – kulturteoretikernas chans. 1–2, 41–42
Utlåningen vid svenska folkbibliotek. 1–2, 42–43
Den feministiska litteraturen som påverkningsmedel. 3–4, 54–57
”Tupolevbröder” genom tiderna. Irrande själars avslöjande egoism. 3–4, 58–60
Den lilla stämgaffeln och det stora fiskefänget. Pirkko Lindberg. 3–4, 83–87
Om pauser och tystnader. 3–4, 90–92
Kommentarer. 5, 95–96
Montaigne som samtalspartner. 5, 104–106
Antologiserat 80–tal. Några reflexioner I. 5, 111–114
Några reflexioner II. 5, 115–118
Ayla eller ”det bästa hos kvinnan”. 6, 143–145
Den åldrande frälsaren – en ny Oxford-tes. 6, 154–155
Ord och Bild om Europa. 6, 155–156
Vilka är våra klassiker? 7, 159–165
Inkubationstid. 7, 161–162
Ta skeppsyxan och hugg av händerna! 7, 162–165
Volter Kilpi och Elmer Diktonius. 7, 166–170
Bachtin och det befriade ordet. 7, 173–176
Antikens ”mythistoria” – den första dokumentärromanen? 7, 177–181
En levande klassiker. 8, 191–192
I fördansarens fotspår. 8, 193–194
Mirjam Tuominen. En brevväxling. 8, 195–201
Häxan och bödeln i Mirjam Tuominens produktion. 8, 202–206
Splittring och helhet hos Mirjam Tuominen. 8, 206–209
Mirjam Tuominen och Hölderlin. 8, 210–211
Om skuld och oskuld i förhållande till Mirjam Tuominens icke-bilder. 8, 212–215
Inledning till krigsrike. 9–10, 231–233
Intellektualisera Norden! 9–10, 240–243
Det egna rummet. Märta Tikkanen. 9–10, 244–252
Sommarbrev. 9–10, 256–260

Teater och konst

Pietá och konfetti. 1–2, 43–44
Sopsäckar och satanism. 5, 123–124
Vanhelgad demens. 7, 187–188
Det oerhördas andedräkt. 9–10, 253–256
Ett intellektuellt fyrverkeri. Slawomir Mrozek. 9–10, 261–263
Kappvändare. 9–10, 262–263
Familjen är värst. 9–10, 263–264

Sociologi, psykologi

Moralen från Sääksmäki. Pentti Linkola. 5, 97–101
Om forskningskultur. 5, 102–103
Amerikanska judevitsar och jag. 6, 136–140
Postscriptum. 9–10, 221–225
Försvunna ursprung. Edvard Westermarck. 9–10, 234–236
Karismatikern vid makten? 9–10, 237–240

Ekonomi och politik

Finland och Frank Sinatra. 1–2, 3–4
Vinterkrig och självcensur. Hur klarar vi oss utan den stora pjäxan? 1–2, 5–7
Håll takten vänster. 1–2, 8–10
Fjärde riket? 1–2, 14–15
Sömngångarmantror. 3–4, 47–48
Varför är självständighetsrörelsen i Sovjetunionen så glädjande? 3–4, 49
En inblick i finländsk självcensur. 3–4, 50–53
Är Marx död nu? 3–4, 74–77
Elitaktörer och väljarbeteende. 3–4, 77–82
USA och vi. 6, 127–128
Tabun – att tiga är guld… 6, 129–133
Om en symptomatisk artikel. 6, 133–135
Uppror från mitten? 9–10, 219–220
Opinioner på glid. 9–10, 226–228


> Gå direkt till
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1991

Åttiofjärdje årgången            Nr 1–10

R e d a k t i o n:
Erik Bagerstam, Lars Dufholm, Pia Ingström, Anne-Marie Londen, Håkan Mattlin, Merete Mazzarella, Thomas Rosenberg, Tom Sandlund, Folke Stenman, Ingmar Svedberg, Sven Willner, Clas Zilliacus, Henrik Österholm, Tom Östling


A. Artiklar och recensioner

Andtbacka, Ralf: Postmodernismens tio minuter – en sorts efter-skrift. 9, 253–261
Backström, Carita: Fantasins hemländer. 5, 155–158
Backström, Joel: Från Homeros till hemdatorn. 6–7, 202–206
Bagerstam, Erik: Inatt jag drömde… 10, 318–320
Billing, Björn: ”Någon annan tar min hand och jag följer bara med”. 10, 293–296
Björnsson, Anders: Kring staden som mötesplats. 4, 123–130
Burton, Nina: I mitten av världen. 4, 109–113
Donner, Jörn: Sfp en fara för finlandssvenskheten? 8, 225–232
Duffy, Carol Ann: Liten kvinnoskalle. 6–7, 189. Tolkad av Th. Warburton
Enckell, Barbro: Kihlmans Den blå modern: Från splittring till helhet. 6–7, 207–210
Flodin, Pia Maria: De klarsynta humanisternas återkomst. 5, 159–162
Fridlund, Gert-Ove: Sovjetprosan upp i tö: Vita kläder och Kronstadtuppror. 10, 311–317
Geijerstam, Carl-Erik af: Aforismer. 2–3, 75
Godenhielm, Berndt: Om upphovsrätt till brev. 6–7, 190–195
Holmberg, Maj-Lis: Fem dikter. 6–7, 196
Häkli, Esko: Karl Collan som bibliotekarie och kulturpersonlighet. 2–3, 86–89
Ingström, Pia: Att älska det vanliga. 1, 34–35
Johansson, Kim Peter: Tankar om konstnärsetos och publikförakt. 4, 118–120
--- Replik. Monopolisering, missunnsamhet. 6–7, 216
Kosk, Mikael: En kritik av det ekonomiska förnuftet. 2–3, 71–74
Kronman, Gunvor: Att läsa av lust. 1, 23–25
Laurén, Christer: K-ismernas sammanbrott. 5, 163–165
Londen, Stig-Olof: Nyplatonismens sista fäste. 2–3, 67–70
Lönnfors, Per-Erik: Japan slår dövörat till. 8, 237–239
Mattlin, Håkan: Landet och bilden. 2–3, 90
Mazzarella, Merete: Massmedievåld? 1, 3–4
--- Om ”elitkultur”. 2–3, 51–52
--- Vad är intellektualism? 4, 99–100
--- Bokslut. 5, 139–140
--- Pär Lagerkvist som monument. 8, 243–245
--- Klipp och forskning. 9, 288
Moring, Tom: Offentligheten som marknad – tre synvinklar på politisk offentlighet. 6–7, 173–182
Nylander, Stefan: Att vinna utan strid. 2–3, 62–66
Olsoni, Kristin: Blicken in i framtidens land. 2–3, 76–80 
--- Svensk prosahöst: Mörkrets ljus, ljusets mörker. 10, 297–301
Parland, Milena: ”Lerfötterna splittras”. 10, 305–307
Peltomaa, Marianne: 1+1=1, en finlandssvensk förlagskalkyl. 9, 273–277
Petherick, Karin: Sven Delblancs Ifigenia. 2–3, 83–85
--- Den mångstämmige Hjalmar Bergman. 5, 166–168
--- Vårt behov av fusk. 10, 302–305
Rahikainen, Agneta: Musiken i texten. 4, 121–122
Reuter, Samuel: Green is he colour of money – men går det att säga på finlandssvenska? 9, 268–270
Reuter, Tom: Ragnar Granit 1900–1991. 5, 141–144
Ritamäki, Tapani: Rösterna och rummen. 8, 246–247
Rosenberg, Thomas: Donner en fara för svenskheten? 9, 263–266
--- Fondernas förlorade heder? 9, 270–272
Ruin, Olof: Beundra, fördöma och förlåta. 1, 5–9
Saarikoski, Pentti: Sex dikter. 8, 234–236
Sandlund, Tom: ”Må du leva i intressanta tider”. 6–7, 171–172
--- Linjer och perspektiv. 8, 219–220
--- Ekonomi och kultur. 9, 251–252
--- 1992. 10, 291–292
Schoultz, Solveig von: Kommentar till ett landskap. 4, 101–108
Sibelius, Patrick: Det dubbeltydiga europeiska kulturarvet. 2–3, 53–56
--- Litenhetens kultur. 8, 221–224
Similä, Matti: Får en finlandssvensk se ut hur som helst? 9, 266–267
Starck, Margaretha: Nya möjligheter inom grundskolan. 1, 10–15
Stjernschantz, Göran: Oss revisorer emellan. 4, 133
--- Myten och verkligheten. 9, 285–287
Sundholm, John: Iskelmäprinssi – nostalgi som kritik. 4, 131–132
Söderholm, Annlis: På väg från barn till vuxen. 1, 16–22
Söderman, Tom: Pentti Saarikoski – minnesbilder. 8, 233–234
Toft- Pedersen, Arne: Når de døde spiller fløjte i havet. Om vandsymbolik og metafysik i Tua Forsströms oratorium Marianergraven. 6–7, 211–214
Thölix, Birger: Men Donner har ju rätt. 9, 262–263
Törnudd, Klaus: Den kollektiva säkerheten. 4, 114–115
Wahlbeck, Jan-Christer: Två dikter. 4, 116–117
Warburton, Thomas: En tysk text av Edith Södergran. 1, 30–32
Westö, Mårten: Kärleken eller ”Saken”. 6–7, 197–201
Wickberg, Nils Erik: Alvar Aalto i helfigur. 5, 145–149
--- Alvar Aalto i helfigur II. 6–7, 183–188
Willner, Sven: Det bortglömda kriget. 8, 240–242
--- Rabbe Enckells krisår genomlysta. 10, 308–311
Wolf, Manfred: I och kring aforismen. 2–3, 57–61
Zilliacus, Clas: Rapporter från ex-DDR. 2–3, 81–82
Zilliacus, Jutta: Politik, journalistik och etik. 1, 26–30
Östling, Tom: Hjärtats stråtrövare. 1, 36–37
--- Svältfödd genthriller. 1, 38
--- Miles minns. 2–3, 91
--- Teater: Mycket rök, ingen eld! 2–3, 93
--- Tänk om tidskrifterna hade stor spridning. 4, 134
--- Svenska krusbär. 4, 135–136
--- Tre mothugg om musik och publik. 5, 150–154
 Caterina Stenius: Sikta först, skjut sen.
 Sven Willner: Vad vet publiken som ingen annan vet?
 Tom Östling: Om snyltgästens rätt
--- Teater: Som flugor kring lampan. 6–7, 214–215
--- Teater: Mästrande djävlar. 8, 248
--- Sov gott fagra 70–tal! 9, 278–284

B. Sakregister

Recenserade böcker

Ara, Agneta: Antonio Gades kommer inte. 1, 34–35
Davis, Miles och Troupe, Quincey: Självbiografin. 2–3, 91
Enckell Mikael: – dess ljus lyse! 10, 308–311
Enckell, Rabbe: Inledning till Modärn finlandssvensk litteratur. 10, 308–311
Fors, Hans: Under höga träd.1, 32–33
Leino, Olle: Ännu ett brev. Hertta Kuusinens dramatiska liv och hennes kärlek till Yrjö Leino. 6–7, 197–201
Leino, Yrjö: Kommunisti sisäministerinä. 6–7, 197–201
Paasikivi, J. K.: Jatkosodan päiväkirjat. 9, 285–287
Woolf, Virginia: Samlade noveller och prosaskisser. 8, 246–247
Wulff, Thomas: Helsinski-Romanka. 1, 36–37

Skönlitterära bidrag

Duffy, Carol Ann: Liten kvinnoskalle. Tolkad av Th. Warburton. 6–7, 189
Geijerstam, Carl-Erik af: Aforismer. 2–3, 75
Holmberg, Maj-Lis: Fem dikter. 6–7, 196
Laurén, Christer: K-ismernas sammanbrott. 5, 163–165
Saarikoski, Pentti: Sex dikter. 8, 234–236
Wahlbeck, Jan-Christer: Två dikter. 4, 116–117

Kulturhistoria och skönlitteratur

Att läsa av lust. 1, 23–25
En tysk text av Edith Södergran. 1, 30–32
Om ”elitkultur”. 2–3, 51–52
Det dubbeltydiga europeiska kulturarvet. 2–3, 53–56
I och kring aforismen. 2–3, 57–61
Blicken in i framtidens land. 2–3, 76–80
Sven Delblancs Ifigenia. 2–3, 83–85
Karl Collan som bibliotekarie och kulturpersonlighet. 2–3, 86–89
Kommentar till ett landskap. 4, 101–108
Resans syster, poesin: I mitten av världen. 4, 109–113
Om konstnärsetos och publikförakt. 4, 118–120
Musiken i texten. 4, 121–122
Kring staden som mötesplats. 4, 123–130
Iskelmäprinssi – nostalgi som kritik. 4, 131–132
Oss revisorer emellan. 4, 133
Tänk om tidskrifterna hade stor spridning. 4, 134
Svenska krusbär. 4, 135–136
Bokslut. 5, 139–140
Fantasins hemländer. 5, 155–158
De klarsynta humanisternas återkomst. 5, 159–162
Den mångstämmige Hjalmar Bergman. 5, 166–168
Om upphovsrätt till brev. 6–7, 190–195
Från Homeros till hemdatorn. 6–7, 202–206
Kihlmans Den blå modern: Från splittring till helhet. 6–7, 207–210
Når de døde spiller fløjte i havet. Om vandsymbolik og metafysik i Tua Forsströms oratorium Marianergraven. 6–7, 211–214
Linjer och perspektiv. 8, 219–220
Litenhetens kultur. 8, 221–224
Pentti Saarikoski – minnesbilder. 8, 233–234
Pär Lagerkvist som monument. 8, 243–245
Postmodernismens tio minuter. 9, 253–261
Klipp och forskning. 9, 288
Svensk prosahöst: Mörkrets ljus, ljusets mörker. 10, 297–301
Vårt behov av fusk. 10, 302–305
Mikael Enckell: Lerfötterna splittras. 10, 305–307
Sovjetprosan upp i tö. 10, 311–317

Teater, konst, film

Svältfödd genthriller. 1, 38
Mycket rök, ingen eld! 2–3, 92
Alvar Aalto i helfigur. 5, 145–149
Alvar Aalto i helfigur II. 6–7, 183–188
Som flugor kring lampan. 6–7, 214–215
Mästrande djävlar. 8, 248

Musik

Tre mothugg om musik och publik. Caterina Stenius, Sven Willner, Tom Östling. 5, 150–154
Replik. Monopolisering, Missunnsamhet. 6–7, 216
Joonas Kokkonen i samtal med Björn Billing: ”Någon annan tar min hand och jag kan bara följa med”. 10, 293–296

Filosofi, sociologi, pedagogik

Nya möjligheter inom grundskolan. 1, 10–15
På väg från barn till vuxen. 1, 16–22
Att vinna utan strid. 2–3, 62–66
Nyplatonismens sista fäste. 2–3, 67–70
Vad är intellektualism? 4, 99–100

Naturvetenskap

Ragnar Granit 1900–1991. 5, 141–144

Ekonomi, politik, media

Massmedievåld? 1, 3–4
Beundra, fördöma och förlåta. En nordisk humanists syn på Tyskland under 1900–talets första hälft. 1, 5–9
Politik, journalistik och etik. 1, 26–30
En kritik av det ekonomiska förnuftet. 2–3, 71–74
Rapporter från ex-DDR. 2–3, 81–82
Landet och bilden. 2–3, 90
Den kollektiva säkerheten. 4, 114–135
”Må du leva i intressanta tider”. 6–7, 171–172
Offentligheten som marknad – tre synvinklar på politisk offentllighet. 6–7, 173–182
Sfp en fara för finlandssvenskheten? 8, 225–232
Japan slår dövörat till. 8, 237–239
Det bortglömda kriget. 8, 240–242
Ekonomi och kultur. 9, 251–252
Men Donner har ju rätt. 9, 262–263
Donner en fara för svenskheten? 9, 263–266
Får en finlandssvensk se ut hur som helst? 9, 266–267
Green is the colour of money – men går det att säga på finlandssvenska? 9, 268–270
Fondernas förlorade heder? 9, 270–272
1+1=1, en finlandssvensk förlagskalkyl. 9, 273–277
Sov gott fagra 70–tal! 9, 278–284
1992. 10, 291–292
I natt jag drömde… 10, 318–320

> Gå direkt till
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1992

Åttiofemte årgången            Nr 1–10

R e d a k t i o n:
Erik Bagerstam, Lars Dufholm, Pia Ingström, Anne-Marie Londen, Håkan Mattlin, Merete Mazzarella, Thomas Rosenberg, Tom Sandlund, Folke Stenman, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Sven Willner, Clas Zilliacus, Henrik Österholm, Tom Östling


A. Artiklar och recensioner

Bildt, Carl: Mannerheim, Finland och Sverige. 7, 161
Bruun, Christer: Vem har låst in forskarna i elfenbenstornet? 10, 241
Bruun, Niklas: Arbetsmarknadens nordiska modell. 2, 52
Cavefors, Bo: Språk är guld värt. 7, 178
--- Tankens triptyk (Peter Handke). 4, 117
Edfelt, Johannes: Minnet och drömmen. Olof och Rabbe Enckell in memoriam. 8–9, 202
Ekman, Michel: Berättelserna och livets övermakt – om Ulla-Lena Lundberg och Lars Sunds nya romaner. 1, 5
--- Modernisterna och jaget. Om några nya modernism-studier. 2, 43
--- ”Inristningen/inte klangen har betydelse” – lyrikern Mirjam Tuominen. 3, 85
--- Om konsten att debutera och annat kusligt (om Minna Karsten och Kjell Lindblad). 4, 105
--- Sunt förnuft och symbolism – Ulla Olin och Kurt Högnäs’ nya dikter. 5–6, 141
--- ”Vem har SÅDÄR STORA LURKKAR?” om en debatt ch en diktsamling (Eva-Stina Byggmästar). 7, 174
--- Fragment av ett starkt och gåtfullt tilltal (Gösta Ågren). 8–9, 207
--- Noveller som tidsdiagnos (Kjell Westö och Fredrik Lång). 10, 247
Enckell, Mikael: Judendomen – en underskattad hörnsten i europeisk kultur I. 10, 225
Federley, Berndt G: Tidningen Päewalehts syn på högernationalismen i Finland 1932–1939. 3, 92
Geijerstam, Carl-Erik af: Tre prosatexter. 5–6, 139
Haldin, Dagmar: Människans revir. 5–6, 131
Harju, Aila: Homeros må slumra – frihetskämpen måste vaka (Nadine Gordimer). 2, 60
Hirn, Sven: Sockerbagaren. 1, 18
Huldén, Henrik: Vad behöver vi tvål till? 1, 14
Hylinger, Claes: Nysningen. 8–9, 189
Ingström, Pia: Synliggöra, sade man. 5–6, 144
--- Pigroman och arbetsbok för intellektuella. 7, 181
Janelsina-Priedite, Aija: Sagohjälten Lãčplesis betydelse för den lettiska identiteten. 8–9, 190
Joenniemi, Pertti: Säkerhet har en ny innebörd runt Östersjön. 10, 230
Laurén, Christer: Bland likasinnade. 3, 84
Londen, Stig-Olof: Matematik och fiktion. 8–9, 203
Mattlin, Håkan: Helsingfors – Bonn – Berlin. 10, 238
Mazzarella, Merete: Att spela sitt liv. 3, 88
Mickwitz, Peter: Appendix A. 7,180
Niitepõld, Andres: Tre medborgarskap. 8–9, 196
Nikula, Karl Henrik: Onödig krigshistoria. 2, 58
Nordström, Olof: Pjotr. 5–6, 152
Norrman, Ralf: Naturnäringarnas framtid. 8–9, 211
Olsson, Jan Esper: Att välja sin dåtid. 8–9, 200
Othman, Hans: Dostojevskij och judarna. 1, 26
Rosenberg, Thomas: Babbels torn – om retorikens renässans och textens nya (m)oralitet. 2, 37
--- Öppna fönstret – det är vår! 3, 81
Sandlund, Tom: Konflikt eller samarbete. 1, 3
--- Den nationella frågan. 2, 35
--- Politik och forskning. 3, 67
--- Debatter och strategier. 3, 83
--- Staten och vi. 4, 99
--- Sommarreflexioner. 5–6, 123
--- Förändring och kontinuitet. 7, 159
--- Dåtid och Nutid. 8–9, 187
--- Politik och ideologi. 10, 223
Schildt, Göran: Havet, konsten och samhället. 7, 171
Smeds, Kerstin: Nordisk identitet – ett ofullbordat projekt. 10, 234
Starck, Margaretha: Grundskolan idag: Inre frihet utan yttre täckning. 5–6, 125
Stjernschantz, Göran: Alma Mater Klingeana. 1, 20
Svensson, Conny: Dante som anarkist. 5–6, 147
Söderholm, Tor-Erik: Språk, tal och subjektivitet (Jacques Lacan). 4, 109
Torvalds, Nils: Mediastruktur och optimal storlek. 3, 75
Törnudd, Klaus: Återblick på finlandiseringen. 1, 23
Ulfvens, Levi: Kulturpolitiken och fonderna. 3, 78
Westö, Mårten: Teater. 8–9, 219
Wik, Inga-Britt: Dagar. 2, 47
Wikholm, Gungerd: Du skrattar, lilla flicka. 2, 51
--- Sommarfragment. 5–6, 155
Willner, Sven: Om att välja väg i Europa. 2, 55
--- Tingsten och Lagercrantz (oxe och fjäril?). 3, 69
--- Gunnar Ekelöfs skrifter. 4, 115
--- Den vite mannens bördor. (Sven Lindqvist). 8–9, 217
Wolf, Manfred: Icke-judar har tålamod. 5–6, 134
Österberg, Anna-Lisa: Modersmålsundervisning är också dikter. 3, 90
Österholm, Henrik: Europa är mer än EG. 1, 10
--- Starka och svaga svenska miljöer. 3, 72
--- Europeisk och amerikansk integration. 4, 101
Östling, Tom: ”Revolution! Kopulation!” (Hannu Salama). 2, 62
--- Teater 3, 95; 4, 119
--- Debatt. 4, 120
--- Konsten att spänna upp ett paraply (Samuel Beckett). 5–6, 150
--- Krigsdagbok. 7, 167
--- Teater: Sommargobelänger. 7, 183
--- Teater.10, 252

B. Sakregister

Recenserade böcker

Att välja väg. 2, 55–57
Bühler, Roman: Bündner im Russichen Reich. 1, 18–20
Byggmästar, Eva-Stina: För upp en svan. 7, 174–177
Ekbom, Torsten: Samuel Beckett. 5–6, 150–151
Ekelöf, Gunnar: Skrifter 1–3 (red. Reidar Eikner). 4, 115–116
Handke, Peter: Versuch über den geglückten Tag, Noch einmal für Thukydides. 4, 117–118
Högnäs, Kurt: Månvass. 5–6, 141–143
Karsten, Minna: Panterns språng. 4, 105–108
Lindblad, Kjell: Aftonbarn. 4, 105–108
Lundberg, Ulla-Lena: Stora världen. 1, 5–9
Nordström, Tage: II/JR 13. Kavas bataljon. 2, 58–59
Olin, Ulla: Solen installerad. 5–6, 141–143
Oreglia, Giacomo: Dante. 5–6, 147–149
Salama, Hannu: Ottopoika. 2, 62–64
Självbiografi, kultur, liv (red. Christoffer Tigerstedt, J. P. Roos och Anni Vilkko). 3, 88–90
Tuominen, Mirjam, i urval 3: 3, 85–87
Vihavainen, Timo: Kansakunta rähmällään; suomettumisen lyhyt historia. 1, 23–25

Lyrik, skönlitterära bidrag

Edfelt, Johannes: Minnet och drömmen. Olof och Rabbe Enckell in memoriam. 8–9, 202
Geijerstam, Carl-Erik af: Upprördhet och atarax; Historien om Job; Världskarta. 5–6, 139–140
Nordström, Olof: Pjotr. 5–6, 152–154
Wik, Inga-Britt: Dagar. 2, 47–50
Wikholm, Gungerd: Du skrattar, lilla flicka. 2, 51
--- Sommarfragment. 5–6, 155–156
Hylinger, Claes: Nysningen. 8–9, 189

Skönlitteratur och kulturhistoria

Alma Mater Klingeana. 1, 20–23
Dostojevskij och judarna. 1, 26–31
Babbels torn. Om retorikens renässans och textens nya (m)oralitet. 2, 37–42
Modernisterna och jaget. Om några nya modernismstudier. 2, 43–46
Homeros må slumra – frihetskämpen måste vaka. 2, 60–62
Tingsten och Lagercrantz (oxe och fjäril?) 3, 69–71
Modersmålsundervisning är också dikter. 3, 90–91
Synliggöra, sade man. 5–6, 144–146
Vem har SÅDÄR STORA LURKKAR? Om en debatt och en diktsamling. 7, 174–177
Appendix A. 7, 180
Sagohjälten Lãčplesis betydelse för den lettiska identiteten. 8–9, 190–195
Helsingfors – Bonn – Berlin. 10, 238–240
Vem har låst in forskarna i elfenbenstornet? Vetenskapes och historiens ställning i landets intellektuella liv. 10, 241–247

Teater, konst

Vad behöver vi tvål till? 1, 14–17
Teater. 3, 96
Lyckan är ett kex. 4, 119
Två ”skandaler”. 4, 119
Havet, konsten och samhället. 7, 171–173
Sommargobelänger. 7, 183–184
Mörker och ljus. 8–9, 219–220
3 x Svenskan. 10, 252

Filosofi, psykologi

Språk, tal och subjektivitet.Tre presentationer av Jacques Lacan. 4, 109–114
Människans revir. 5–6, 131–133
Icke-judar har tålamod. 5–6, 134–138
Matematik och fiktion. 8–9, 203–207
Judendomen – en underskattad hörnsten i europeisk kultur. 10, 225–229

Politik, ekonomi,  och media

Konflikt eller samarbete. 1, 3–4
Europa är mer än EG. 1, 10–13
Den nationella frågan. 2, 35–36
Arbetsmarknadens nordiska modell. 2, 52–55
Politik och forskning. 3, 67–68
Starka och svaga svenska miljöer. 3, 72–74
Mediastruktur och optimal storlek. 3, 75–77
Kulturpolitiken och fonderna. 3, 78–81
Öppna fönstren – det är vår! 3, 81–82
Debatter och strategier. 3, 83
Bland likasinnade. 3, 84
Tidningen Päewalehts syn på högernationalism i Finland 1932–1939. 3, 92–95
Staten och vi. 4, 99–100
Europeisk och amerikansk integration. 4, 101–104
Sommarreflexioner. 5–6, 123–124
Grundskolan idag: inre frihet utan yttre täckning. 5–6, 125–130
Förändring och kontinuitet. 7, 159–160
Mannerheim, Finland och Sverige. 7, 161–166
Krigsdagbok. 7, 167–170
Dåtd och nutid. 8–9, 187–188
Tre medborgarskap. 8–9, 196–199
Att välja sin dåtid. 8–9, 200–201
Naturnäringarnas framtid. 8–9, 211–216
Politik och ideologi. 10, 223–224
Säkerhet har en ny innebörd runt Östersjön. 10, 230–233


> Gå direkt till
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1993

Åttiosjätte årgången            Nr 1–10

R e d a k t i o n:
Erik Bagerstam, Lars Dufholm, Pia Ingström, Anne-Marie Londen, Håkan Mattlin, Merete Mazzarella, Thomas Rosenberg, Tom Sandlund, Folke Stenman, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Sven Willner, Clas Zilliacus, Henrik Österholm, Tom Östling


A. Artiklar och recensioner

Abrahamson, Peter: EF-medlemskab i Danmark og i Norden. 9–10, 246
Allardt, Erik: Hör Finland till Europa? 1, 5
Backlén, Marianne: Vi och vildarna. Repliken. 7, 192
Bagerstam, Erik: Myten om ”de nya svenskarna”. 1, 33
--- Regionalradio och riksprogrammen. Debatt. 9–10, 254
Brunow, Stefan: Om jordens och blodets rätt. 4, 128
Cavefors, Bo: Katarina Frostenssons rakade himmel. 1, 31
Eklund, Erland: Att förvalta begränsade naturresurser. 5–6, 163
Ekman, Michel: Det blev en diktsamling – den finlandssvenska skönlitteraturen 1992. 1, 15
--- Att begrunda det obegripliga – om den nya litteraturkritiken. 2, 59
--- ”tystnaden vill översvämma orden” – ett tema i Peter Sandelins poesi. 3, 86
--- Från barndomen till Rastornas land (Susanne Ringell och Marianne Backlén). 4, 121
--- Kontinuitetens problematik – Inga-Britt Wik och Gungerd Wikholm och de poetiska traditionerna. 5–6, 142
--- Anteckningar från ett antikvariat – Bo Carpelans roman Urwind. 7, 179
--- Levande klassiker och död väninna – Edith och Hagar vid 100. 8, 210
--- Motstånd och poesi – om Martin Enckells och Peter Mickwitz nya dikter. 9–10, 233
Enckell, Mikael: Judendomen – en underskattad hörnsten i europeisk kultur II. 1, 11
--- Det mystikanknutna elementet i psykoanalysen. 9–10, 226
Eriksen-Benros, Jette: SKUD – dansk tekstanalyse. 1, 19
Fontana, Oscar Maurus: I byn Kossinetz. 7, 191
Forss, Mikael: Om nödvändigheten av en fixpunkt. 4, 109
Fridlund, Gert-Ove: Om ny och udda musik. 6, 165
Geijerstam, Carl-Erik af: Röster i drömmen (Stina Aronsson och Rabbe Enckell). 5–6, 146
Hirn, Sven: Att skriva om cirkus. 2, 52
Holmberg, Maj-Lis: Åtta dikter. 2, 64
Hylinger, Claes: När hans Daimon talade. 8, 200
Ingström, Pia: Intim journal – anteckningar från ett Runebergsår. 2, 41
Koivisto, Hanne: Europabild och identitet i 20– och 30–talets Finland. 3, 77
Kuitunen, Kalevi: Finlands presshistoria ur bibliofilens synvinkel. 2, 66
Leporanta-Morley, Pirkko: Mitt hjärtas länder. 1, 35
Lindén, Zinaida: Funderingar framför den sönderslagna spegeln – om ryssofobi i dagens Ryssland. 4, 105
Londen, Stig-Olof: Chilensk kärlek. 7, 182
Mazzarella, Merete: Dialogiskt om män. 2, 55
--- Politik och metafysik i Tito Collianders memoarsvit. 3, 90
--- Om kroppen som idé. 7, 173
Mickwitz, Joachim: I filmens tecken: Hagar Olsson och Venny Soldan-Brofeldt. 3, 82
Norrman, Ralf: Ny kunskap om järnålderns ekonomi och kultur. 4, 124
Olsson, Jan Esper: Körsbärsträdet och furan (Brecht). 7, 189
Othman, Hans: Tusen år rysk litteratur. 9–10, 239
Rosenberg, Thomas: Jag tillhör en gammal stam – svar till Westö, Similä, Mickwtz, Forss m.fl.. 5–6, 133
Ruth, Jan-Erik: Vad är vishet? 8, 197
Sandlund, Tom: Finland och Norden. 1, 3
--- Frihet och jämlikhet. 2, 39
--- Strategier och strukturer. 3, 75
--- Institutioner och Projekt. 4, 103
--- Sommarreflexioner. 5–6, 131
--- Rätt och moral. 7, 171
--- Samhällsutveckling och samhällsvetenskap. 8, 195
--- Nyår och presidentval. 9–10, 219
Sederholm, Margit: Om författaren (Friđa A Sigurđadóttir). 1, 30
Sibelius, Patrick: Det katolska och det protestantiska Europa. 8, 204
Sigurđadóttir, Friđa A: Brev till en syster. 1, 27
Sillander, Kenneth: Borneo i dag. 5–6, 156

Similä, Matti: Debatt. 2, 72
Stenmark, Erik: Petäjävesi kontra Europa. 8, 201
Toftegaard Pedersen, Arne: Hvor magien begynder – optegnelser om realisme. 1, 24
Törnudd, Klaus: Minoritetspolitik i nutiden. 2, 46
--- Makt och kvinnlighet (Yrsa Stenius). 8, 214
Wadenström, Ralf: Integration, nationalism och religion. 8, 207
Westö, Mårten: Den andra muren. 4, 117
Willner, Sven: Myten om framsteget (von Wright). 3, 97
--- Att resa är nödvändigt (Ulla-Lena Lundberg och Pirkko Lindberg). 9–10, 236
Wik, Inga-Britt: Två dikter. 9–10, 231
Voigt, Heinz-Rudolf: Eutrofieringen och influxen i Östersjön. 5–6, 161
Wolf, Manfred: Aubaden. 5–6, 151
Zilliacus, Clas: Det tolkade landet. 9–10, 221
Österberg, Inga-Lill: Kunskapens vägar. 7, 177
Österholm, Henrik: EG – En föråldrad konstruktion. 2, 49
--- Ryssland framom EG? 7, 186
Östling, Tom: Teater & Film. 1, 36
--- Kanalreformens ödesfråga: Hur tänker man utan huvud? 2, 69
--- Teater & Film. 3, 99
--- Film. 5–6, 168
--- Teater. 9–10, 255

B. Sakregister

Recenserade böcker

Backlén, Marianne: Hundarna i Kingston. 3, 121–123
Carpelan, Bo: Urwind. 7, 179–181
Contreras, Gonzales: La ciudad anterior. 7, 182–185
Ekenstam, Claes: Kroppens idéhistoria. 7, 173–176
Enckell, Martin: Kali. 9–10, 233–235
Frostensson, Katarina: Berättelser från dom. 1, 31–32
Gyllensten, Lars och Klein, Georg: Hack i häl på Minerva. , 177–181
Lindberg, Pirkko: Tramp. 9–10, 236–237
Lundberg, Ulla-Lena: Sibirien. Ett självporträtt med vingar. 9–10, 236–237
Mickwitz, Peter: Om. 9–10, 233–235
Frostensson, Katarina: Berättelser från dom. 1, 31–32
Ringell, Susanne: Det förlovade barnet. 3, 121–123
Sandelin, Peter: Regnets uråldriga sätt att regna. 3, 86–89
Stenius, Yrsa: Makten och kvinnligheten. 8, 214–215
Söderling, Fredrik: Män emellan. 2, 53–58
Talavera, Arturo Fontaine: Dir su voz. 7, 182–185
Wik, Inga-Britt: ett hav, ett vatten. 5–6, 142–145
Wikholm, Gungerd: Ur vattnets arkiv. 5–6, 142–145
Wright, Georg Henrik v.: Myten om framsteget. 3, 97–99
Østergård, Anders (red): ”SKUD-tekstanalysen i dag”. 1, 19–23

Skönlitterära bidrag

Holmberg, Maj-Lis: Åtta dikter. 2, 64–65
Leporanta-Morley, Pirkko: Mitt hjärtas länder. 1, 35
Maurus Fontana, Oscar: I byn Kossinetz. 7, 191
Sigurđađóttir, Friđa: Brev till en syster. 1, 27–29
Wik, Inga-Britt: Ros, o rena motsägelse. 9–10, 231
--- I rosens sken. 9–10, 232

Skönlitteratur och kulturhistoria

Det blev en diktsamling. Den finlandssvenska skönlitteraturen 1992. 1, 15–19
Hvor magien begynder – opptegnelser om realisme. 1, 24–26
Om författaren (Friđa A Sigurđađóttir). 1, 30
Intim journal – anteckningar från ett Runebergsår. 2, 41–45
Att begrunda det obegripliga. Om den nya litteraturkritiken. 2, 59–63
Finlands presshistoria ur bibliofilens synvinkel. 2, 66–68
Politik och metafysik i Tito Collianders memoarsvit. 3, 90–96
Ny kunskap om järnålderns ekonomi och kultur. 4, 124–127
Röster i drömmen. 5–6, 146–150
Borneo i dag. Om natur, kultur och utveckling i den indonesiska urskogen. 5–6, 156–160
Vi och vildarna. 7, 192
Det katolska och det protestantiska Europa. 8, 204–207
Integration, nationalism och religion. 8, 207–209
Levande klassiker och död väninna. Edith och Hagar. 8, 210–213
Det tolkade landet. 9–10, 221–225
Tusen år rysk litteratur. 9–10, 239–245

Teater, konst, film och media

Vad är en kultfilm? 1, 36
Att skriva om cirkus. 2, 52–54
Kanalreformens ödesfråga: Hur tänker man utan huvud? 2, 69–71
I filmens tecken: Hagar Olsson och Venny Soldan-Brofeldt. 3, 82–85
Körsbärsblom och piskor. 3, 100
Gråzoner. 5–6, 168
Körsbärsträdet och furan. Brecht. 7, 189–190
Petäjävesi kontra Europa. 8, 201–203
Grasserande virus. 9–10, 255–256

Musik

Om ny och udda musik. 5–6, 165–167

Filosofi, psykologi, sociologi

Judendomen – en underskattad hörnsten i europeisk kultur. 1, 11–14
Myten om ”de nya svenskarna”. 1, 33–34
Enspårighet och ensidighet (debatt). 2, 72
Europabild och identitet i 20– och 30–talets Finland. 3, 77–81
Funderingar framför den sönderslagna spegeln. Om ryssofobi i dagens Ryssland. 4, 105–108
Om nödvändigheten av en fixpunkt. 4, 109–116
Om jordens och blodets rätt. 4, 128
Jag tillhör en gammal stam. 5–6, 133–141
Rätt och moral. 7, 171–172
Samhällsutveckling och samhällsvetenskap. 8, 195–196
Vad är vishet? 8, 197–200
Det mystikanknutna elementet i psykoanalysen. 9–10, 226–230

Naturvetenskap

Eutrofieringen och influxen i Östersjön. 5–6, 161–162
Att förvalta begränsade naturresurser. 5–6, 163–164

Ekonomi, politik och media

Finland och Norden. 1, 3–4
Hör Finland till Europa? 1, 5–10
Frihet och jämlikhet. 2, 39–40
Minoritetspolitik i nutiden. 2, 46–48
EG – en föråldrad konstruktion. 2, 49–51
Strategier och strukturer. 3, 75–76
Institutioner och Projekt. 4, 103–104
Den andra muren. 4, 117–120
Sommarreflexioner. 5–6, 131–132
Ryssland framom EG? 7, 186–188
Nyår och Presidentval. 9–10, 219–225
EF-medlemskab i Danmark og i Norden. 9–10, 246–253
Regionalradio och riksprogrammen. 9–10, 254


> Gå direkt till
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1994

Åttiosjunde årgången            Nr 1–10

R e d a k t i o n:
Erik Bagerstam, Lars Dufholm, Pia Ingström, Anne-Marie Londen, Håkan Mattlin, Merete Mazzarella, Thomas Rosenberg, Tom Sandlund, Folke Stenman, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Sven Willner, Clas Zilliacus, Henrik Österholm, Tom Östling


A. Artiklar och recensioner

Bagerstam, Erik: Gränslös med rätt till gränser. 7, 170
Barck, Ghita: Gustaf Fröding och hans brev. 4–5, 91
Bélinki, Karmela: Georg Sands Lélia. 4–5, 105
Bengts, Ulrika: Mishimas demaskering. 4–5, 109
Bruun, Christer: Rysslandsrapportering under nittio år. 6, 121
Ekman, Michel: Införståddhet och hemligheter (Claes Andersson och Ulla Olin). 1, 15
----- ”närmevärde med/rund akustik” – om den finlandssvenska skönlitteraturen 1993. 2, 42
----- Rabbe Enckell och Peter Sandelin omlästa. 3, 70
----- Från Tulavall till Egeiska havet (Irmelin Sandman Lilius). 6, 129
----- Poesikrönika (Ralf Andtbacka, Torsten Pettersson, Henrika Ringbom). 7, 158
Eklund, Erland: Bönder och torpare i kustfiskets historia. 8–9, 197
Elfving, Ebba: James Joyces Odysseus. 4–5, 95
Enckell, Henrik: Gyurkovicsarna av Ferenc Herczeg. 4–5, 111
Enckell, Martin: Möten i Sankt Petersburg: Innergårdars dystra magi, brunpanelad ödslighet. 8–9, 183
Enckell, Mikael: Det förflutna är här! eller ”Här” finns i det förflutna? 7, 154
Fridlund, Gert-Ove: Förklädd kvinna i islams skugga. 10, 225
Geijerstam, Carl-Erik af: Prosadikter. 3, 74
Gräsbeck, Gottfrid: Om musikkritik. 3, 64
Hilén Gunnar: Att leva utan kärlek. 7, 164
Holmberg, Barbro: Klassiker. 4–5, 83
Hylinger, Claes: Ingen sällskapsmänniska. Ett fragment. 10, 219
Josephson, Peter: ”Dagligt bröd i varandras liv”. Om det etiska kravet. 7, 167
Kjellin, Gösta: Berättelsen om Sindbad Sjöfararen. 4–5, 86
Klinkmann, Sven-Erik: Några aneckningar om Billy Joels hitlåt ”The river of Dreams”. 1, 18
----- Från puritaner till rock & roll: Den amerikanska musikens afrikanska rötter. 6, 137
----- Tankar om rock & rollens estetik. 10, 209
Leskinen, Juice: Två dikter. 7, 156
Lilius, Pirkko: Språkbruk och språkhistoria. 2, 37
Londen, Stig-Olof: Josef K. i Sibirien (Libuše Moníkovà). 7, 149
Malmberg, Stefan: Ett år som engelsk rektor i Riga. 8–9, 187
Mazzarella, Merete: Vad allt ryms i ett samtal? 10, 215
Mennola, Erkki: Integration och regionerna – mot en anpassad regionalstruktur. 3, 76
Meurman, Kalle: Ferdinand Wahlberg och den svenska scenen. 8–9, 203
Modeen, Herdis: Om festivalen i Avignon. 6, 125
Nevakivi, Jukka: Om Finlands neutralitet. 2, 47
Niemi, Juhani: Mumindalen och den moderna världen: Muminböckerna som vuxenlitteratur. 1, 5
Niitepöld, Andres: Fallet Kiik: En sovjetisk ”J’accuse!”. 8–9, 191
Oittinen, Vesa: En glädjens filosofi (J. Pietarinen). 2, 50
Paul, P.-E.: Från läsekretsen. 1, 24
Pettersson, Carita: S:t Petersburg – förstår ni? 8–9, 177
Qvickström, Majlis: Silver och jag av Juan Ramon Jiménez. 4–5, 113
Ritamäki, Tapani: Virgina Woolfs Samlade noveller och prosaskisser. 4–5, 99
Salmén, Leif: Montaignes Essayer. 4–5, 93
Sandell, Tom: Engagemangets villkor. 3, 57
Sandlund, Tom: Väljare och svikare. 1, 3
----- Högskolefrågan. 2, 27
----- Inför valet. 3, 55
----- Sommarläsning. 4–5, 84
----- Hotbilder och utmaningar. 6, 119
----- Det nya samhället? 7, 147
----- Baltikum. 8–9, 175
----- Det samhälleliga samtalet. 10, 207
Schoultz, Solveig v.: Dikter. 1, 13
Sibelius, Patrick: Mannen: en sorgsen gäst på den dystra jorden. 6, 134
----- ”Ursäkta, vad menar ni?” Om den fria viljan. 7, 161
Stjernschantz, Göran: Popularisator i tidsenlig getsalt. 2, 40
Strandell, Harriet: Barndomen här och nu. 10, 220
Sundgren, Tatiana: Johnny var en ung soldat. 4–5, 107
Swedenmark, John: Novalis fragment. 4–5, 103
Thelestam, Camilla: John Don Passos USA-trilogi. 4–5, 88
Toftegaard Pedersen, Arne: Riddarne af den store ambivalens (Finlandssvensk kärlekslyrik, M. Ekman). 1, 10
Warburton, Thomas: Carl von Linnés Nemesis Divina. 4–5, 89
Westö, Kjell: Stränghetens retorik. 2, 29
Willner, Sven: Som en ljusstråle in i mörkret – om Peter Høegs författarskap. 3, 67
----- Prosaisten Gunnar Ekelöf. 6, 131
Voigt, Heinz-Rudolf: Tar laxen slut i Östersjön? 8–9, 201
von Wright-Grönberg, Anita: Agnes Smedleys Daughter of Earth. 4–5, 101
Örnkloo, Ulf: Morden på Rue Morgue av E. A. Poe. 4–5, 97
Östling, Tom: Teater. 1, 24
----- Historiens kikarsikte (Paavo Rintala). 1, 22
----- Teater. 2, 52
----- Medierna enligt Wuori. Åtta sekunder tid att göra fiktionen gällande. 2, 34
----- Debatt: Tusen och en vaddtussar. 3, 80
----- Jag känner mig som ett zigenarläger. 6, 144
----- Förvarat upprätt i stormen (Monika Fagerholm). 10, 223

B. Sakregister

Recenserade böcker

Andersson, Claes: Dikter från havets botten. 1, 15–17
Andtbacka, Ralf: Öga för öga. 7, 158–160
Att du älskar. Finlandssvenska kärleksdikter (red. Michel Ekman). 1, 10–12
Ekelöf, Gunnar: Skrifter 1–8 (red. Reidar Ekner). 6, 131–133
Fagerholm, Monika: Underbara kvinnor vid vatten. 10, 223–224
Hedlund, Tom: Rörelse och mångfald. En studie i Peter Sandelins författarskap 1971–1993. 3, 70–73
Løgstrup, K. E.: Det etiska kravet. 7, 167–169
Olin, Ulla: Närmare dikt, till dig. 1, 15–17
Ringbom, Henrika: Det finns ingen annanstans. 7, 158–160
Rintala, Paavo: Aika ja uni. 1, 22–23
Pettersson, Torsten: Livets namn är alltid. 7, 158–160
Pietarinen, Juhani: Ilon filosofia. Spinozan käsitys aktiivisesta ihmisestä. 2, 50–51
Sandman-Lilius: Irmelin: Korpfolksungen. 6, 129–130
Ullén, Jan-Olov: Dessa ord snubblande av längtan. Anteckningar om Rabbe Enckell. 3, 70–7

Dikter, skönlitterära bidrag

Enckell, Martin: Möten i S:t Petersburg. Innergårdars dystra magi, brunpanelad ödslighet. 8–9, 183–187
Geijerstam, Carl-Erik af: Prosadikter. 3, 74–75
Hilén, Gunnar: Att leva utan kärlek. 7, 164–166
Hylinger, Claes: Ingen sällskapsmänniska. 10, 219
Leskinen, Juice: Två dikter (övers. Johan Wrede). 7, 156–157
Schoultz, Solveig v.: Tidig morgon. 1, 13–14

Skönlitteratur och kulturhistoria

Mumindalen och den moderna världen. Muminböckerna som vuxenlitteratur. 1, 5–9
Storfurstinna icke hertiginna. 1, 24
Stränghetens retorik. 2, 29–33
Språkbruk och språkhistoria. 2, 37–39
Populisator i tidsenlig gestalt. 2, 40–41
”närmevärde med/rund akustik” – om den finlandssvenska skönlitteraturen 1993. 2, 42–46
Som en ljusstråle in i mörkret. Om Peter Høegs författarskap. 3, 67–69
Tusen och en vaddtussar. 3, 80
Klassiker. 4–5, 83–84
Berättelsen om Sindbad Sjöfararen. 4–5, 86–87
John Don Passos USA-trilogi. 4–5, 88
Carl von Linnés Nemesis Divina. 4–5, 89–90
Gustaf Fröding och hans brev. 4–5, 91–92
Montaignes Essayer. 4–5, 93–94
James Joyces Odysseus. 4–5, 95–96
Virginia Woolfs Samlade noveller och prosaskisser. 4–5, 99–100
Agnes Smedleys Daughter of Earth. 4–5, 101–102
Novalis fragment. 4–5, 103–104
George Sands Lélia. 4–5, 105–106
Johnny var en ung soldat. 4–5, 107–108
Mishimas demaskering. 4–5, 109–110
Gyurkovicsarna av Ferenc Herczeg. 4–5, 111–112
Silver och jag av Juan Ramon Jiménez. 4–5, 113–116
Josef K. i Sibirien. 7, 149–153
S:t Petersburg – förstår ni? 8–9, 177–182
Om samtalets konst. Vad allt ryms i ett samtal? 10, 215–218

Konst och teater

Hypertrofi. 1, 24
Oplockade höns. 2, 52
Om festivalen i Avignon. 6, 125–128
Gränslös med rätt till gränser. 7, 170–171
Ferdinand Wahlberg och den svenska scenen. 8–9, 203–204

Musik 

Några anteckningar om Billy Joels hitlåt The River of Dreams. 1, 18–21
Om muskikkritik. 3, 64–66
Tankar om rock & rollens estetik. Är Elvis graffiti? 10, 209–214

Filosofi, sociologi, psykologi

Engagemangets villkor. 3, 57–63
Mannen: en sorgsen gäst på denna dystra jord. 6, 134–143
Det förflutna är här! Eller ”Här” finns i det förflutna. 7, 154–160
”Ursäkta, vad menar ni?” Om den fria viljan. 7, 161–164
Barndomen här och nu. 10, 220–222
Förklädd kvinna i islams skugga. 10, 225–228

Naturvetenskap

Tar laxen slut i Östersjön? 8–9, 201–202

Ekonomi och politik, media och juridik

Väljare och svikare. 1, 3–4
Högskolefrågan. 2, 27–28
Medierna enligt Wuori. Åtta sekunder tid att göra fiktionen gällande. 2, 34–36
Om Finlands neutralitet. 2, 47–49
Inför valet. 3, 55–79
Integration och regionerna – mot en anpassad regionalstruktur. 3, 76–79
Hotbilder och utmaningar. 6, 119–120
Rysslandsrapportering under nittio år. 6, 121–124
Jag känner mig som ett zigenarläger. 6, 143–143
Det nya samhället? 7, 147–148
Baltikum. 8–9, 175–176
Ett år som engelsk rektor i Riga. 8–9, 187–190
Fallet Kiik. En sovjetisk ”J’accuse!” 8–9, 191–196
Bönder och torpare i kustfiskets historia. 8–9, 197–200
Det samhälleliga samtalet. 10, 207–208

> Gå direkt till
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1995

Åttioåttonde årgången            Nr 1–10

R e d a k t i o n:
Erik Bagerstam (t.o.m. nr 2), Pia Ingström, Marit Lindqvist (fr.o.m. nr 7), Anne-Marie Londen, Merete Mazzarella, Tom Sandlund, Patrick Sibelius (fr.o.m. nr 3), Stig Stenholm (fr.o.m. nr 3), Folke Stenman, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Mårten Westö, Sven Willner, Clas Zilliacus, Henrik Österholm, Tom Östling


A. Artiklar och recensioner

Ahlfors, Bengt: Den första sommaren. 3, 81
Allardt, Erik: Internationaliseringen som löfte och problem. 7, 152
Bargum, Marianne: George Eliot: Middlemarch. 4–5, 93
Björling, Gunnar: ”… prövningen är ej en gång, utan ständigt”, två brev av Gunnar Björling. 1, 115
----- ”Och allt är samma dans…” 1, 11
Boström, Elsa: Svartrocken. 3, 68
Bruun, Christer: Bortom stråtrövare och makedoner på Balkanhalvön – nya bulgariska iakttagelser I. 7, 149
----- Hundar, bilar och svarta får – nya bulgariska iakttagelser II. 8, 175
Bäcksbacka, Mary-Ann: Vi blir kanske vind. 3, 61
Ekman, Michel: Hjalmar Bergman: Herr von Hancken. 4–5, 111
----- Peter Sandelins metamorfoser. 8, 173
Enckell, Barbro: Honoré de Balzac: Två unga hustrurs memoarer. 4–5, 91
Enckell, Mikael: Calibans ansikte I. 2, 39
----- Calibans ansikte II. 3, 75
Enckell, Rabbe: Må alla dagar vara sig lika… 3, 82
Forsgård, Nils Erik: Konservatismens ärkeängel Evelyn Waugh. 3, 79
Fredriksson, Kerstin: Teater i London: Indiskt bläck och krossat glas. 3, 70
Geijerstam, Carl-Erik af: Jan Fridegård – några minnesbilder. 8, 188
Groth, Marcus: Franz Kafka: Processen 4–5, 104
Holmberg, Barbro: Albert Camus: Pesten. 4–5, 115
Huldén, Anders: Ulla och Léon – Anteckningar kring villa Biaudet. 9–10, 211
Hylinger, Claes: Solförmörkelsen. 9–10, 216
Ingström, Pia: Laura Ingalls Wilders: Det lilla huset på prärien. 4–5, 102
Karlsson, Svante: ”Huvudsaken är att folk har arbete”. 8, 180
Kjellin, Gösta: Thomas Mann: Tristan. 4–5, 89
Krivulin, Viktor: Våra författare har alltid rätt (övers. Milena Parland). 8, 186
Landefort, Lisbeth: Richard Adams: Den långa flykten. 4–5, 107
Lindén, Zinaida: Om svartsjukan. 3, 72
Lindholm, Anna-Stina: Drömmen om den förlorade trädgården. 9–10, 223
Lindqvist, Marit: Skuggor i underlandet. 7, 165
----- En ängel i rummet. 9–10, 221
Mannil, Anna: Lawrence Durrell: Alexandriakvartetten. 4–5, 109
Mazzarella, Merete: När sociologen skriver memoarer. 9–10, 219
Nikula, Karl Henrik: Ett (litet) vrål ur en förnedring. 1, 25
Njardvik, Njördur P.: Exakthet är inte det samma som sanning. Matisse. 9–10, 206
Ohls, Erik: G. K. Chesterton: Det flygande värdshuset. 4–5, 113
Othman, Hans: Dr Bastholm och universum. 1, 22
Olsson, Hagar: Måste Finlands svenska litteratur dömas till koncentrationsläger? 7, 163
Olsson, Jan Espen: Polska ackord. 2, 55
----- Sommar i tid som flytt. Eduard Keyserlings berättelse ”Am Sudhang”. 6, 143
Pettersson, Carita: Vem ljuger, polisen eller inbrottstjuven? 6, 130
Reuter, Johan. Den trimmade människan. 2, 51
Roos, Jertta: Skriande tystnad – en detektivhistoria i massmediavärlden (övers. Mårten Westö). 6, 123
Sandlund, Tom: Det nationella kapitalet. 1, 3
----- Information och offentlighet. 2, 31
----- Neutralitet och identitet. 3, 61
----- Makt och media. 6, 119
----- Norden och Europa. 7, 147
----- Reflexioner kring förfalskning och självförsvar. 7, 161
----- Fondens dilemma. 8, 171
----- Medborgerliga rättigheter i Europa. 9–10, 199
Sarje, Kimmo: Från dreadnought till Bonkvärlden. 6, 141
Sibelius, Patrick: Kulturtidskrifter och andra tidskrifter. 6, 121
----- Den högtutbildade kvinnan och hennes män. 7, 157
----- Vilken filosofi? 8, 183
Smeds, Kerstin: Det gudomliga skräpet – om jaget, tingen och evigheten. 1, 13
Stenmark, Erik: Fingalskatedralen. 9–10, 201
Swedenmark, John: Georg Trakl: Helian och andra dikter. 4–5, 100
Thelestam, Camilla: Jean Rhys: Den första hustrun. 4–5, 97
Varis, Tuula-Liina: Utdrag ur Sköldpaddan och halmmarskalken (övers. Westö). 8, 191
Westö, Mårten: ”Det glada kriget”, några anteckningar om Olavi Paavolainen. 2, 33
----- ”Ni fotograferar ju med era ögon” – om Helvi Hämäläinen och en diskret borgerlig tragedi. 6, 135
Wikholm, Gungerd: Den underbara monotonin. 3, 66
----- Flickan på himlens bro – om Eeva-Liisa Manner och molekylernas sång. 6, 133
Willner, Sven: Tills döden skiljer – Ulla Isaksson, Maria Wine, Artur Lundkvist. 1, 19
----- Gottfried Benn – nihilist utan förbehåll. 6, 138
----- Åländskt sjöfartsepos fullbordat. 9–10, 217
Wrede, Johan: Forskningen och makten. 2, 47
Örnkloo, Ulf: Sven Delblanc: Åminne. 4–5, 95
Östling, Tom: Sengotik och Disneyland. 1, 27
----- Oktetten som sprängdes – om boken på det glatta golvet. 2, 44
----- Stackars Pärt och Abba! 2, 56
----- Freden i Dorpat. 3, 83
----- Vidgade perspektiv. 4–5, 87

B. Sakregister

Recenserade böcker

Allardt, Erik: Bondtur och kulturchocker. 9–10, 219–220
Ara, Agneta: Huset med de glömda dörrarna. 9–10, 221–222
Benn, Gottfrid: Dikter & Brevarium. 6, 138–140
Ilander, Hanna: Till skuggan bakom min vänstra axel 7, 165
Isaksson, Ulla: Boken om E. 1, 19–21
Lundberg, Ulla-Lena: Allt man kan önska sig. 9–10, 217–218
Nordgren, Ralf: Han vaktade en å. 1, 25–26
Sandbacka, Carola: Ellen Llewellyn. 9–10, 223–224
Sandelin, Peter: Vedhuggaren i Natten. 8, 173–174
Wine, Maria: Minnena vakar. 1, 19–21

Dikter, skönlitterära bidrag

Ahlfors, Bengt: Den första sommaren. 3, 81
Boström, Elsa: Svartrocken. 3, 68–69
Björling, Gunnar: Och allt är samma dans. 1, 11–12
Bäcksbacka, Mary-Ann: Vi blir kanske vind. 3, 61–65
Enckell, Rabbe: Må alla dagar vara sig lika… 3, 82
Hylinger, Claes: Solförmörkelsen. 9–10, 216
Varis, Tuula-Liina: Utdrag ur sköldpaddan och halmmarskalken. 8, 191–196
Wikholm, Gungerd: Den underbara monotonin. 3, 66–67

Skönlitteratur och kulturhistoria

Två brev av Gunnar Björling (till Arvid von Martens). 1, 5–10
Det gudomliga skräpet. Om jaget, tingen och evigheten. 1, 13–18
Sengotik och disneyland. 1, 27–28
”Det glada kriget”. Några anteckningar om Olavi Paavolainen. 2, 33–38
Calibans ansikte I. 2, 39–43
Oktetten som sprängdes. Om boken på det glatta golvet. 2, 44–50
Polska ackord. 2, 55
Calibans ansikte II. 3, 75–78
Konservatismens ärkeängel Evelyn Waugh. 3, 79–80
Freden i Dorpat. 3, 83–84
Vidgade perspektiv. 4–5, 87
Tristan. 4–5, 89–90
Två unga hustrurs memoarer. 4–5, 91–92
Middlemarch. 4–5, 93–94
Åminne. 4–5, 95–97
Den första hustrun. 4–5, 97–99
Helian och andra dikter. 4–5, 100–101
Det lilla huset på prärien. 102–104
Processen. 4–5, 104–106
Den långa flykten. 4–5, 107–109
Alexandriakvartetten. 4–5, 109–110
Herr von Hancken. 4–5, 111–112
Det flygande värdshuset. 4–5, 113–115
Pesten. 4–5, 115–116
Kulturtidskrifter och andra tidskrifter. 6, 121–122
Flickan på himlens bro. Eeva-Liisa Manner. 6, 133–140
”Ni fotograferar ju med era ögon”. Helvi Hämäläinen. 6, 135–137
Sommar i tid som flytt. 5, 143–144
Bortom stråtrövare och makedoner på Balkanhalvön – nya bulgariska iakttagelser I. 7, 149–151
Måste Finlands svenska litteratur dömas till koncentrationsläger? 7, 163–164
Hundar, bilar och svarta får – nya bulgariska iakttagelser II. 8, 175–179
Våra författare har alltid rätt. 8, 186–187
Jan Fridegård – några minnesbilder. 8, 188–190
Exakthet är inte det samma som sanning. 9–10, 206–210
Ulla och Léon – Anteckningar kring Villa Biaudet. 9–10, 211–219

Teater och konst

Teater i London: Indiskt bläck och krossat glas. 3, 70–71
Från dreadnought till Bonkvärlden. 6, 141–142
Fingalskatedralen. 9–10, 201–205

Musik

Stackars Pärt och Abba! 2, 56

Filosofi, sociologi, psykologi

Mentalitet och identitet. 3, 59–60
Om svartsjukan. 3, 72–74
Internationaliseringen som löfte och problem. 7, 152–156
Den högtutbildade kvinnan och hennes män. 7, 157–160
Reflexioner kring förfalskning och självförsvar. 7, 160–161
”Huvudsaken är att folk har arbete”. 8, 180–182
Vilken filosofi? 8, 183–185

Naturvetenskap

Dr Bastholm och universum. 1, 22–24
Den trimmade människan. 2, 51–54

Ekonomi och politik

Det nationella kapitalet. 1, 3–4
Information och Offentlighet. 2, 31–32
Forskningen och makten. 2, 47–50
Makt och media. 6, 119–120
Skriande tystnad – en detektivhistoria i massmediavärlden. 6, 123–129
Vem ljuger, polisen eller inbrottstjuven? 6, 130–132
Norden och Europa. 7, 147–148
Fondens dilemma. 8, 171–172
Medborgerliga rättigheter i Europa. 9–10, 199–200


> Gå direkt till
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1996

Åttionionde årgången            Nr 1–10

R e d a k t i o n:
Mikael Busck-Nielsen, Pia Ingström, Marit Lindqvist, Anne-Marie Londen, Merete Mazzarella, Tom Sandlund, Patrick Sibelius, Stig Stenholm, Folke Stenman, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Mårten Westö, Sven Willner, Clas Zilliacus, Henrik Österholm, Tom Östling


A. Artiklar och recensioner

Allardt, Erik: Arbetslösheten. 8, 157
Andtbacka, Ralf: Poesiöverblick 1995. 1, 8
Bruun, Christer: En hop hyggliga gossar från Hamburg – en studie i massmord. 2, 40
Ehnholm Hielm, Sara: När längtan blir leda. 2, 55
----- Farväl till ön. 7, 151
----- En läsning i manlighet. 9–10, 197
Ekman, Michel: Carl-Erik af Geijerstams upptagenhet. 4, 96
Enckell-Grimm, Barbro: Katarina Frostensons språkliga universum. 3, 77
----- Wulffs skott och Huldéns humor. 4, 98
----- Janssons uppvaknande. 5–6, 128
----- Finlandssvenskar på drift. 7, 147
----- Göran Tunströms Skimmer. 9–10, 199
Forsgård, Nils Erik: Arvet efter Janus – en idéhistorisk skiss. 7, 136
----- Metamorfoser. 9–10, 193
Geijerstam, Carl-Erik af: Världen i ursprungsskick. En läsning av Irmelin Sandman Lilius. 8, 170
Gustafsson, Karl-Erik: Den nya nationella mediepolitiken. 9–10, 181
Hamberg, Lars: Också jag drömde… 9–10, 203
Hägerfelth, Hasse: När Finland blev som det blev och inte som Baltikum blev… 4, 104
Jansson, Jan-Magnus: Tonbrädets klang. 2, 48
Karlsson, Svante: Textens tillblivelse. 8, 176
Koli, Mari: Hagar Olsson – den finlandssvenska litteraturens Greta Garbo-gestalt? 1, 30
Lindhom, Anna-Stina: Om svanslösa katter. 3, 74
Lindqvist, Marit: ”Tar samtidigt friheten att sända Er min senaste spya” – några anteckningar om Diktonius och Nya Argus. 1, 22
----- När lillen kom till jorden – om trötta mammor och amatörpappor. 4, 89
----- Pastellprippliga smusselvägar in i barnboken – om Irmelin Sandman Lilius som barnbokskritiker. 8, 174
Lindroth, Bengt: Expressen, en tidnings storhet och nedgång. 9–10, 183
Malkamäki, Sari: Resenären. 4, 92
Mazzarella, Merete: Om att använda skönlitteratur. 7, 133
Oftedal Andersen, Hadle: Norsk lyrikk i bakspeilet. 7, 149
Othman, Hans: Från öppen härd till glödlampa. 3, 69
----- De oavslutade människornas uttolkare: Dostojevskij. 5–6, 115
Reuter, Johan: Undernäring och mental utveckling. 7, 143
Rosenberg, Thomas: Vart tog du vägen, Pekka? – reflexioner kring en konferens. 1, 18
Rönnqvist, Ronny: Revolution och kontrarevolution i Centralasien. Baron von Ungern-Sternberg i Mongoliet. 1, 11
Sandlund, Tom: Finlands linje och Argus. 1, 3
----- Gamla problem och nya lösningar. 2, 35
----- Strukturell förändring och identitet. 3, 59
----- Sommarreflektioner: Massmedia och föreställda gemenskaper. 4, 83
----- Attityder och realiteter. 5–6, 107
----- Regeringens historiska mandat. 7, 131
----- Den samhälleliga gemenskapen. 8, 155
----- Avreglering och maktkoncentration. 9–10, 179
Sarje, Kimmo: Från maskinromantiker till teknikkritiker – fasetter i Sigurd Frosterus livsåskådning och estetik. 5–6, 119
Smeds, Kerstin: Vår längtan till Tiden. 5–6, 124
Stenholm, Stig: Knackkorvar och bananknippen – en essay om vetenskaplig metod. 2, 44
----- Driften att döda viljan till vänskap I. 4, 85
----- Driften att döda viljan till vänskap II. 5–6, 109
Stenmark, Erik: Människans ansikte. Malta 1988 – S:t Petersburg 1995. 3, 61
Strandberg, Lotta: Kan frågan äntligen besvaras? Om Märta Tikkanens Personliga angelägenheter. 9–10, 201
Törnudd, Klaus: Europa – illusioner och visioner. 7, 141
Wadenström, Ralf: Kulturhufvudstad 2000. 4, 100
Westö, Mårten: Från Jesus till Sexus – Samtal med Pekka Tarkka om den unge Pentti Saarikoski. 9–10, 185
Willner, Sven: Brevskrivaren Diktonius. 1, 27–29
----- Så började nazismen. 2, 37
----- Det religiösa anslaget hos Per Olov Enquist. 4, 94
----- Livsdramat Sven Lidman. 8, 163
Österholm, Henrik: EU och den hållbara ekonomin. 1, 5
Österling, Anders: Ur Östersjöns poesialbum. Ales stenar. 3, 66
Östling, Tom: Teater: Hundräder. 1, 32
-----Paracelsus på motorcykel. 3, 79
----- På historiens skräphögar: ”Jag frågar om priset på en Kalashnikov och blir erbjuden en pansarvagn”. 8, 166
----- Skrattar bäst som skrattar sist: om finlandiseringsspökets fladdriga uppenbarelser och publikens tilltagande trötthet. 9–10, 195

B. Sakregister

Recenserade böcker

Ahnlund, Knut: Sven Lidman. Ett livsdrama. 7, 163–165
Ahlroth-Särkelä, Susanne: Upptäcktsresor i en värld som ständigt är ny. 8, 174–175
Berg, Øyvind: Et volum dikt. 7, 149–150
Browning, Christopher: Ordinary men. Reserve Police Battalion or the final Solution in Poland. 2, 40–43
Bäcksbacka, Mary-Ann: Nästan som vanligt. 2, 55–56
Diktonius, Elmer: Brev. (Utg. Jörn Donner och Marit Lindqvist). 1, 27–29
Diktonius, Elmer: Kirjeitä ja katkelmia. (Julk. Jörn Donner ja Marit Lindqvist). 1, 27–29
Ekselius, Eva: Andas fram mitt ansikte. 4, 94–95
Frostenson, Katarina: 2 skådespel. 3, 77–78
Från kulturväktare till Nightdrivers. 7, 147–148
Garnert, Jan: Anden i lampan – Etnologiska perspektiv på ljus och mörker. 3, 69–78
Geijerstam, Carl-Erik af: Röster i drömmen och andra essäer. 4, 96–97
Holmström, Roger: Hagar Olsson och den växande melankolin. 1, 26–31
Huldén, Lars: Berättelser i urval 1979–1996. 4, 98–99
Jansson, Jan-Magnus: Tidiga möten. 5–6, 128
Jansson, Tove och Pietilä, Tuulikki: Anteckningar från en ö. 7, 151–152
Jokinen, Eeva: Väsynyt äiti. 4, 89–91
Oenning Thompson, Diane: The Brothers Karamazov and the poetics of memory. 5–6, 115–118
Mjelve, Sigmund: Jeg er ikke. 7, 149–150
Nikula, Karl Henrik: Varför är det så ont om perestrojka? 8, 166
Sigurdardóttir, Frída A: I en sluten värld. 9–10, 197–198
Snellman, Erik M: Amatörpappan. 4, 89–91
Stjernschantz, Göran: I skuggan av S:t Petersburg. 8, 166
Torvund, Helge: I vatn, i lys. 7, 149–150
Tikkanen, Märta: Personliga angelägenheter. 9–10, 201–202
Tunström, Göran: Skimmer. 9–10, 199–200
Ulven, Tor: Det verdiløse. 7, 149–150
Wulff, Thomas: Pang, pang, du är död. 4, 98–99
Wuori, Matti: Faustin uni. 3, 79–80

Dikter, skönlitterära bidrag

Hamberg, Lars: Också jag drömde… 9–10, 203–204
Hylinger, Claes: Jag drömde. 8, 169
Malkamäki, Sari (övers. Marit Lindqvist): Resenären. 4, 92–93
Österling, Anders: Ales stenar. 3, 66

Skönlitteratur och kulturhistoria

Poesiöverblick 1995. 1, 8–10
Revolution och kontrarevolution i Centralasien. Baron von Ungern-Sternberg i Mongoliet. 1, 11–17
”Tar samtidigt friheten sända er min senaste spya”. Diktonius och Nya Argus. 1, 22–26
Brevskrivaren Diktonius. 1, 27–29
Tonbrädets klang. 2, 48–54
Ur Östersjöns poesialbum. 3, 66–68
Om svanslösa katter. 3, 74–76
Vår längtan till Tiden. 5–6, 124–128
Om att använda skönlitteratur. 7, 133–135
Arvet efter Janus – en idéhistorisk skiss. 7, 136–140
Världen i ursprungsskick. 8, 170–173
Textens tillblivelse. 8, 176
Från Jesus till Sexus. Pekka Tarkka och Pentti Saarikoski. 8, 185–192

Konst och teater

Hundväder. 1, 32
Människans ansikte. Malta – S:t Petersburg. 3, 61–65

Sociologi, filosofi

Vart tog du vägen, Pekka? Reflexioner kring en konferens. 1, 18–29
Knackkorvar och bananknippen. En essay om vetenskaplig metod. 2, 44–47
Strukturell förändring och identitet. 3, 59–60
Driften att döda viljan till vänskap I. 4, 85–88
Driften att döda viljan till vänskap II. 5–6, 109–114
Från maskinromantiker till teknikkritiker. Sigurd Frosterus livsåskådning och estetik. 5–6, 119–123
Den samhälleliga gemenskapen. 8, 155–156
Arbetslösheten. 8, 157–162

Naturvetenskap

Undernäring och mental utveckling. 7, 143–146

Ekonomi och politik

Finlands linje och Argus. 1, 3–4
EU och den hållbara ekonomin. 1, 5–7
Gamla problem och nya lösningar. 2, 35–36
Sommarreflektioner. Massmedia och föreställda gemenskaper. 4, 83–84
Kulturhufvudstad 2000. 4, 100–103
När Finland blev som det blev och inte som Baltikum blev... 4, 104
Attityder och Realiteter. 5–6, 107–108
Regeringens historiska mandat? 7, 131–32
Europa – illusioner och visioner. 7, 141–142
Avreglering och maktkoncentration. 9–10, 179–180
Den nya, nationella mediepolitiken. 9–10, 181–182
Expressen, en tidnings storhet och nedgång. 9–10, 183–184
Metamorfoser. 9–10, 193–194
Om finlandiseringsspökets fladdriga uppenbarelser och publikens tilltagande trötthet. 9–10, 195–196


> Gå direkt till
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1997

Nittionde årgången            Nr 1–10

R e d a k t i o n:
Mikael Busck-Nielsen, Pia Ingström (t.o.m. nr 2), Marit Lindqvist, Anne-Marie Londen, Merete Mazzarella (t.o.m. nr 7), Tom Sandlund, Patrick Sibelius (t.o.m. nr 7), Stig Stenholm, Folke Stenman, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Mårten Westö, Sven Willner, Clas Zilliacus, Henrik Österholm, Tom Östling


A. Artiklar och recensioner

Finlands linje och Argus. 1, 3–4
EU och den hållbara ekonomin. 1, 5–7
Gamla problem och nya lösningar. 2, 35–36
Sommarreflektioner. Massmedia och föreställda gemenskaper. 4, 83–84
Kulturhufvudstad 2000. 4, 100–103
När Finland blev som det blev och inte som Baltikum blev... 4, 104
Attityder och Realiteter. 5–6, 107–108
Regeringens historiska mandat? 7, 131–32
Europa – illusioner och visioner. 7, 141–142
Avreglering och maktkoncentration. 9–10, 179–180
Den nya, nationella mediepolitiken. 9–10, 181–182
Expressen, en tidnings storhet och nedgång. 9–10, 183–184
Metamorfoser. 9–10, 193–194
Om finlandiseringsspökets fladdriga uppenbarelser och publikens tilltagande trötthet. 9–10, 195–196


Nya Argus 1997
Andersson, Claes: Världen enligt Monsieur Plume. 4–5, 103
Andtbacka, Ralf: Dikten möter Trio San José – Några tankar kring poesins villkor med musiken som svepskäl. 6, 127
Antas, Maria: Bildhuggarens dotter. 4–5, 85
Backholm, K-G: Bengt Hallberg – en stilstudie. 6, 109
Brunell, Thomas: Om musik och dikt – empiriska fragment. 6, 131
Csite, András: En reaktionär betraktelse över tillståndet i mitt fosterland Ungern. 1, 12
Ehnholm Hielm, Sara: Inte ge upp min människa. 1, 21
----- När ordet blir bröd. 3, 74
----- Trohetens lockelse? 9–10, 199
Enckell, Henrik: ”Pasienten som tekst” – några kommentarer. 8, 165
Enckell-Grimm, Barbro: Två systrar hand i hand. 2, 47
----- Glasklar molnskugga. 7, 156
----- Att tolka sin vardag. 8, 180
----- Pleijels mellanbok. 9–10, 204
Finnäs, Fjalar: De tvåspråkiga familjerna och deras roll i befolkningsutvecklingen. 7, 137
Forsgård, Nils Erik: Zacharias Topelius och djurskyddet. 7, 150
----- Stig Claessons credo. 8, 178
Hakalax, Vivi-Ann: ”Låt mig förstå, se och komma till insikt” – om Cora Sandels Alberte-böcker. 4–5, 97
Henrikson, Thomas: Min klassiker – Oblomov. 4–5, 83
Hylinger, Claes: Om säkerhet. 9–10, 192
Koskelainen, Jukka: Själens minnen – dikten och mediesamhället. 2, 32
Leiponen, Pauli W: ”Natten är ljuv”. 4–5, 88
Lindberg, Ola: Det namnlösa. 3, 76
Lindén, Zinaida: Om skönheten. 8, 173
Lindqvist, Marit: Kommentarer. 4–5, 79
----- Kommentarer. 6, 107
----- ”Musiken är det som givit mig det mesta och bästa” – Gunnar Ekelöfs förhållande till musiken. 6, 117
----- ”Jag strängar min buk och spelar de skimrande tarmvredssonater”. 9–10, 193
Lång, Fredrik: Filosofi i förändring. 3, 65
Mazzarella, Merete: Att skriva lyckan – att skriva en människa. Om Christer Kihlmans Alla mina söner. 9–10, 185
Nagler, Monica: På jakt efter en ny moral – om Robert Musils Mannen utan egenskaper. 4–4, 101
Nylund, Mats: Marknadsanpassad nyhetsjournalistik. 1, 5
Nyström, Lars: Haikudikter. 9–10, 203
Olsson, Jan Espen: Höstsol över Livland. Reseintryck från slutet av september 1996. 1, 9
Pettersson, Bo: Från ursprung till upplevelse – Kontextuella perspektiv på text och musik. 6, 112
Qvickström, Maj-Lis: Mitt sommaruniversitet: Harry Martinson. 4–5, 99
Salmén, Leif: Ett förfärande geni vid namn Blaise Pascal. 4–5, 81
Sandlund, Annika: Väst- och Östeuropa i dag. 3, 71
Sandlund, Tom: Den sociala transformationen. 1, 3
----- Den kollektiva identiteten. 2, 27
----- Sökande i osäkerhetens tid. 3, 51
----- Samhällsutveckling – frihet och kontroll. 7, 135
----- EU – retorik och projektens död. 8, 159
----- Folket och eliten. 9–10, 183
Sibelius, Patrick: Filosofiska missförstånd. 7, 153
Sinervo, Helena: En bägare för Tantalos, tröttheten och metafysiken. 2, 35
Siikala, Kalervo: Efter festen. 2, 41
Snickars, Ann-Christine: Hamlet, en deppig kulturpolitiker. 4–5, 91
Staffans, Olof: Matematiken – en fast grund och en skön konst. 3, 68
Stenmark, Erik: Holländska scenerier. 8, 161
Strömberg, Mikaela: Har djuren rättigheter? 7, 144
Thilén, Ralf: Inte ge upp min människa. 1, 23
Tikkanen, Märta: Felicia är inte död! 4–5, 93
Törnudd, Klaus: Grå zoner och gemensamt försvar. 2, 29
Wallgren, Thomas: Filosofi och samtid. 3, 61
Warburton, Thomas: Eko av Dante, hägring av Eros. 3, 53
Westö, Mårten: Revolutionen som kom av sig. 2, 43
Wikholm, Gungerd: Speglars musik – om Walter Benjamins Paris, 1800-talets huvudstad – Passagearbetet. 4–5, 95
----- Orgelfantasier och röda trummor – min musik, min poesi – 6, 125
Willner, Sven: Rabbe Enckell 1950–1974. 8, 168
Wrede, Gunnel: Hur ska vi bruka konsten? Tankar kring Svenska Teaterns Lulu. 3, 56
Österberg, Inga-Lill: Det väsentliga: – öppningen i taket. 8, 171
Österholm, Henrik: Kolonialafrikanska Finland. 7, 141
Östling, Tom: Tidsvittnena Westö och Weckström. 1, 16
----- Englund, med och utan knarr. 6, 123
----- Kontrapunkt. 9–10, 197

B. Sakregister

Recenserade böcker

Aaslestad, Petter: ”Pasienten som tekst”. 8, 165–177
Carpelan, Bo: Benjamins bok. 8, 180
Claesson, Stig: Man måste det man önskar. 8, 178–179
Enckell, Mikael: Öppningen i taket. 8, 168–170
Englund, Einar: I skuggan av Sibelius. 6, 123–124
Kouri, Pentti: Suomen omistaja ja elämäni muut roolit. 2, 43–46
Kullberg, Rolf: Ja niin päättyi kulutusjuhla. 2, 43–46
Márquez, Gabriel García: Noticia de un secuestro. 1, 23
Mazzarella, Merete: Otrohetens lockelse. 9–10, 199–202
Min musk – finlandssvenska tonkonstnärer berättar. 9–10, 197–204
Peltomaa, Marianne: Juni. 1, 21–22
Pleijel, Agneta: En vinter i Stockholm. 9–10, 204
Sandman-Lilius, Irmelin och Böckman, Heddi: Hand i hand. 2, 47–48
Schoultz, Solveig von: Molnskuggan. 7, 156
Sjögren, Vivi-Ann: Andalusiens grova salt. 3, 74–75
Wik, Inga-Britt: Bryta upp. 1, 21–22

Dikter, skönlitterära bidrag

Hylinger, Claes: Om säkerhet. 9–10, 192
Lindberg, Ola: Det namnlösa. 3, 76
Nyström, Lars: Haikudikter. 9–10, 203
Siikala, Kalervo: Efter festen. (Övers. Håkan Mattlin)

Skönlitteratur och kulturhistoria

Höstsol över Livland. 1, 9–11
En reaktionär betraktelse över tillståndet i mitt fosterland Ungern. 1, 12–15
Tidsvittnena Westö och Weckström. 1, 16–20
Själens minnen – dikten och mediesamhället. 2, 32–34
Eko av Dante, hägring av Eros. 3, 53–55
Kommentarer. (Klassikertema) 4–5, 79
Ett förfärande geni vid namn Blaise Pascal. 4–5, 81–87
Min klassiker – Oblomov. 4–5, 83–84
Bildhuggarens dotter. 4–5, 85–87
”Natten är ljuv”. 4–5, 88–90
Hamlet, en deppig kulturpolitiker. 4–5, 91–92
Felicia är inte död! 4–5, 93–94
Speglars musik – om Walter Benjamins Paris. 4–5, 95–96
”Låt mig förstå, se och komma till insikt”. Om Cora Sandels Alberte-böcker. 4–5, 97–98
Mitt sommaruniversitet: Harry Martinson. 4–5, 99–100
På jakt efter en ny moral. Robert Musils Mannen utan egenskaper. 4–5, 101–102
Världen enligt Monsieur Plume. 4–5, 103–104
Dikten möter Trio San José. Några tankar kring poesins villkor med musiken som svepskäl. 6, 127–130
Zacharias Topelius och djurskyddet. 7, 150–152
Att skriva lyckan – att skriva en människa. Christer Kihlmans Alla mina söner. 9–10, 185–191

Konst och teater

Hur skall vi bruka konsten? Tankar kring Svenska Teaterns Lulu. 3, 56–60
Holländska scenerier. 8, 161–164

Musik

Kommentarer (temanr om musik). 6, 107–108
Bengt Hallberg – en stilstudie. 6, 109–111
Från ursprung till upplevelse. Kontextuella perspektiv på text och musik. 6, 112–116
”Musiken är det som givit mig det mesta och bästa.” Gunnar Ekelöfs förhållande till musiken. 6, 117–122
Orgelfantasier och röda trummor. Min musik, min poesi. 6, 125–130
Om musik och dikt – empiriska fragment. 6, 131–132

Filosofi, sociologi, psykologi

En bägare för Tantalos, tröttheten och metafysiken. 2, 35–46
Filosofi och samtid. 3, 61–67
Filosofi i förändring. 3, 65–67
De tvåspråkiga familjerna och deras roll i befolkningsutvecklingen. 7, 137–140
Filosofiska missförstånd. 7, 153–155
Om skönheten. 8, 173–177

Naturvetenskap

Matematiken – en fast grund och en skön konst. 3, 68–70

Ekonomi och politik

Den sociala transformationen. 1, 3–4
Marknadsanpassad nyhetsjournalistik. 1, 5–8
Den kollektiva identiteten. 2, 27–28
Grå zoner och gemensamt försvar. 2, 29–31
Sökande i osäkerhetens tid. 3, 51–52
Väst och Öst – Europa i dag. 3, 71–73
Samhällsutveckling – frihet och kontroll. 7, 135–136
Kolonialafrikanska Finland. 7, 141–143
Har djuren rättigheter? 7, 144–149
EU – retorik och projektens död. 8, 159–160
Folket och eliten. 9–10, 183–184


> Gå direkt till
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1998

Nittioförsta årgången            Nr 1–10

R e d a k t i o n:
Nils Erik Forsgård (fr.o.m. nr 4–5), Mikael Busck-Nielsen (nr 1), Marit Lindqvist, Anne-Marie Londen, Tom Sandlund, Stig Stenholm, Folke Stenman, Ingmar Svedberg, Trygve Söderling (fr.o.m. nr 4–5), Tom Söderman, Mårten Westö, Sven Willner, Clas Zilliacus, Henrik Österholm, Tom Östling


A. Artiklar och recensioner

Alfthan, Robert (red.): Okänd svensk soldat i Finland 1918. 7, 132
Bäck, Tomas Mikael: Någon impression… 2, 48
Ehnholm Hielm, Sara: Film med stort F. 4–5, 92
----- Intelligenta franska romaner. 6, 116
----- En bok som rymmer ett liv. 9–10, 190
Ekman, Michel: Södergran begripliggjord. 3, 59
Enckell, Mikael: Själen som vägrade krympa I-II. 7, 125
----- Själen som vägrade krympa III-IV. 8, 149
----- Till Tom Östling. 9–10, 192
Enckell-Grimm, Barbro: Picasso á la Mailer. 3, 71
----- Inger Edelfeldt avslöjar och döljer. 6, 119
----- Otillfredsställd färd. 7, 114
----- Ske min vilja – utanförskap och ansvar. 8, 168
Fagerholm, Monika: Att vara närvarande och här… 2, 46
Forser, Tomas: De intellektuella. 1, 20
Forsgård, Nils Erik: Ett modeord. 1, 23
----- Norman Mailers version. 3, 69
----- Vad är antisemitism? Lectio præcursoria. 8, 159
----- Till frågan om nordismens utförbarhet. 9–10, 179
Geijerstam, Carl-Erik af: Om sparris. 3, 67
Grip, Johan: Spor av politisk diktning i Norge 1965– 1995. 9–10, 186
Hägerfelth, Hasse: Myrstigar. 3, 72
Joenniemi, Pentti: Mot ett nygammalt Norden. 9–10, 173
Johansson, Birgitta: Dömd till berömmelse: Beckettbiografier på engelska. 4–5, 80
Kankaanpää, Hannu: Om stålets natur – Viljo Kajava 1909–1998. 6, 107
Kristensson, Harriet: Min barndoms berättelser. 7, 140
Leskinen, Juice: Vår världsdel, vår värld. 3, 53
Lindqvist, Marit: Språklig ekvilibristik. 1, 17
----- ”Det är så underbart och overkligt”. 4–5, 87
Ringbom, Henrika: Månen kvittar det lika – om krig och esteticism. 2, 39
Rosenblad, Lars: När massan blev marknad – en betraktelse över hur journalistiken tappade bort medborgaren och glömde det allmänna intresset. 1, 5
Rönnholm, Bror: ”Jorden är människans hem”. Sven Willner och poesin. 2, 29
Sandlund, Tom: Vem skall granska Granskarna? 1, 3
----- … väg skall väljas i dimman. 3, 51
----- Nationalism och demokrati. 4–5, 75
----- Bröd och skådespel. 6, 99
----- Brott och försoning. 7, 123
----- Förändring och etik. 8, 147
----- Gemenskap och asymmetri. 9–10, 171
Sillander, Kenneth: Insändaren som kom bort. Massmedias legitimitetskris och mottaglighet för kritik. 1, 11
Stenmark, Erik: Ekelöf, Conrad och Eliot. 4–5, 77
Stenwall-Albjerg, Åsa: Från Purmo till Parnassen – en österbottnings bildningsväg. 2, 34
Söderling, Trygve: Sven Willner – forskare utan frack. 2, 27
----- Hellre kultur än identitet (nåtsorts Svenska dagen-prat). 8, 166
Törnudd, Klaus: Nytta av Norden. 9–10, 178
Westerberg, Caj: En sång och tre haikur. 4–5, 83
Westö, Mårten: Till infantilitetens lov. Några anteckningar efter Coupe du monde. 6, 101
Wilhelmsson, Thomas: Maktens kritiker som objekt för kritik. 1, 8
Willner, Sven: Politikerbiografier. 4–5, 85
----- Nytt om Henry Parland. 6, 114
Zilliacus, Clas: Den finska romanens vida rum. 1, 15
----- Oakademiska studier. 2, 44
Åsbacka, Robert: ”På så gott som varje sida får man en smärtsam förnimmelse av sin egen inskränkthet och efterblivenhet”. 6, 110
Österholm, Henrik: Barentsregionen. 9–10, 182
Östling, Tom: I ur och skur. 1, 13
----- Till Mikael Enckell när ”hela-havet-gungar”. 8, 157

B. Sakregister

Recenserade böcker

Darrieussecq, Marie: Suggestioner. 6, 116–118
Huldén, Lars: Vegas färd. 7, 144
Edelfeldt, Inger: Betraktandet av hundar. 6, 119
Edith Södergrans brev (red. Agneta Rahikainen). 3, 59–62
Edith Södergran: Vaxdukshäftet. 3, 59–62
Jansson Tove: Meddelande. Noveller i urval 1971–1997. 9–10, 190–191
Kilpi, Volter: I salen på Alastalo 1–2. 1, 15–19
Rynell, Elisabeth: Hohaj. 3, 72
Mailer, Norman: Picasso som ung. 3, 71
Makine, Andreï: Det franska testamentet. 6, 116–118
Mattlin, Håkan: Ministern. Kristian Gestrin i närbild. 3, 85–86
Michael, Ib: Vaniljflickan, Den tolfte ryttaren, Brev till månen. 1, 17–19
Stam, Per: Henry Parland och romanprojektet Sönder. 6, 114–115
Topelius, Anita: Dagböcker och minnesbilder i urval av Michaela Reuterswärd. 7, 135–139
Winckelmann, Barbara: Ske min vilja. 8, 168
Witt-Brattström, Ebba: Ediths jag. Edith Södergran och modernismens födelse. 3, 59–62

Skönlitterära bidrag, dikter

Geijerstam, Carl-Erik af: Om sparris. 3, 67–68
Kristensson, Harriet: Min barndoms berättelser. 7, 140–143
Leskinen, Juice: Vår världsdel, vår värld (övers. Lars Huldén). 3, 53–54
Westerberg, Caj: En sång och tre haikur. 3, 83–84
Östling, Tom: I ur och skur. 1, 13–14

Skönlitteratur och kulturhistoria

De intellektuella. 1, 20–23
Sven Willner. Forskare utan frack. 2, 27–28
”Jorden är människans hem”. Sven Willner och poesin. 2, 29–38
Från Purmo till Parnassen – en österbottnings bildningsväg. 2, 34–38
Månen kvittar det lika. Om krig och esteticism. 2, 39–43
Oakademiska studier. 2, 44–45
Att vara närvarande och här. 2, 46–47
någon impression… 2, 48
Om konsten och livet – från Tonio Kröger till Carina Rydberg. 3, 55–58
Tilbake til Apollons rike. 3, 63–68
Norman Mailers version. 3, 69–70
Ekelöf, Conrad och Eliot. 3, 77–79
Dömd till berömmelse: Beckettbiografier på engelska. 3, 80–82
Till infantilitetens lov. Efter Coupe du monde. 6, 101–106
Om stålets natur – Viljo Kajava 1909–1998. 6, 107–118
”På så gott som varje sida får man en smärtsam förnimmelse av sin egen inskränkthet och efterblivenhet”. Edith Södergran och landsortskritiken. 6, 110–113
Okänd svensk soldat i Finland 1918. 7, 132–137
Vad är antisemitism? 8, 159–161
Spor av politisk diktning i Norge 1965–1995. 9–10, 186–189

Film

Film med stort F. 4–5, 92–96

Sociologi och psykologi

Ett modeord. 1, 24
Själen som vägrade krympa. I-II 7, 125–131
Själen som vägrde krympa III-IV. 8, 149–156
Till Mikael Enckell när ”hela -havet-gungar”. 8, 157–158
+ svar till Tom Östling. 9–10, 192

Ekonomi och politik

Vem skall granska Granskarna. 1, 3–4
När massan blev marknad. Hur journalistiken tappade bort medborgaren. 1, 5–7
Maktens kritiker som objekt för kritik. 1, 8–10
Insändaren som kom bort. Massmedias legitimitetskris och mottaglighet för kritik. 1, 11–12
… väg skall väljas i dimman. 3, 51–52
Nationalism och demokrati. 4–5, 75–76
Nationell schism bakom folkhemsdemokratin. 4–5, 87–91
Bröd och skådespel. 6, 99–100
Brott och försoning. 7, 123–124
Förändring och etik. 8, 147–148
Har vi råd med journalistförakt? 8, 162–165
Hellre kultur än identitet. 8, 166–167
Gemenskap och assymmetri. 9–10, 171–172
Mot ett nygammalt Norden. 9–10, 173–177
Nytta av Norden. 9–10, 178
Till frågan om nordismens utförbarhet. 9–10, 179–181
Barentsregionen. 9–10, 182–185


> Gå direkt till
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
på denna sida

>>Arkivets hemsida

NYA ARGUS 1999

Nittioandra årgången            Nr 1–10

R e d a k t i o n:
Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg (fr.o.m. nr 6), Marit Lindqvist, Anne-Marie Londen, Tom Sandlund, Stig Stenholm, Folke Stenman, Ingmar Svedberg, Trygve Söderling, Tom Söderman, Mårten Westö, Sven Willner, Clas Zilliacus, Henrik Österholm, Tom Östling


A. Artiklar och recensioner

Björnsson, Anders: Den europeiska duellen. 8, 158
Cavefors, Bo I.: Niccolo Vulcano och Jakob Balde. 6, 105
Enckell, Mikael: Freuds hemsökelse. 2, 43
----- Om kärleken till själens ursprungliga – och förlorade – modersmål I. 9–10, 177
Enckell-Grimm, Barbro: Om att älska ondskan. 1, 211
----- Divas flickberättelse. 6, 121
----- Lyrik med förhinder. 7, 147
----- Här har ni mitt liv. 8, 170
Forsgård, Nils Erik: Några ord om Adolf Hitler. 3, 71
----- I synfältet: Ett försök. 6, 123
----- Några ord om Victor Hugo. 7, 143
----- ”Jag måste således ryta”. 8, 171
----- Ett bokslut över det 20:e århundradet. 9–10, 184
----- Hemingways senaste och sista. 9–10, 192
Geijerstam, Carl Erik af: Om antipati och antagonism. 3, 56
Gudmundsson, Halldor: Brydekamp med Hamsun – Frie Mænd og Markens gröde. 4–5, 82
Hirn, Sven: Folkliga nöjen i Odense 1640–1940. 9–10, 187
Holmberg, Barbro: I synfältet: Minnets mörka lager. 8, 167
Lindqvist, Marit: Lätta ankar! 4–5, 75
----- I demokratins tjänst – nedslag i Diktonius 30-talsjournalistik. 7, 129
----- Ett släktträd i minnets lustgård. 8, 168
Mazzarella, Merete: Att försöka förstå. 8, 168
Mickwitz, Peter: Vinn eller försvinn. Runar Schildt möter Kafka, möter Clarice Lispector. 1, 197
Modin, Ulf: Den nya syntesen. 3, 63
----- Nyliberalism – gammal skåpmat. 7, 140
Nivaja, Eino: Högskoleprovet i Sverige – för epsilonindivider? 8, 162
Nyberg, Camilla: Sveaborg i konsten – 1760-talets konstnärskoloni på Sveaborg. 3, 58
Parland-von Essen, Jessica: Marianne Ehrenström och de sköna konsterna – Att smickra sig fri. 7, 145
Ringbom, Mårten: Anders Sparrman – en upplyst 1700-talsresenär. 4–5, 93
Rotkirch, Kristina: Värre än censuren. 6, 115
Sandlund, Tom: Berättigat våld? 1, 195
----- Makt och minoritet. 2, 27
----- Presidentval och utrikespolitik. 3, 51
----- Identitet och solidaritet. 6, 103
----- Presidentvalet – ridån går upp. 7, 127
----- Den nordliga dimensionen. 8, 151
----- Nordiska värden – presidentvalet. 9–10, 175
Schwanbom, Per: En apotekares berättelse. 9–10, 194
Similä, Matti: Kommentar till artikeln ”Högskoleprovet i Sverige – för epsilonindivider?”. 8, 166
Stormbom, Nils-Börje: Kring Väinö Linnas åskådningskamp. 2, 32
Söderling, Trygve: Ur Blondies hemliga liv. 9–10, 196
Terras, Victor: Betydelsernas hierarki i Dostojevskijs Idioten. 4–5, 77
Warburton, Thomas: Kalevala och dess försvenskare I. 2, 29
----- Kalevala och dess försvenskare II. 3, 53
----- Kalevala och dess försvenskare III. 8, 153
Westö, Mårten: Om samvetets halveringstid – ett samtal med Yrsa Stenius. 1, 205
Willner, Sven: Det fula i konsten. 6, 117
----- Så som det varit haver. 9–10, 181
Östling, Tom: Diktens tändhatt och stater som svimma. 6, 119
----- Hör Zu! 9–10, 190

B. Sakregister

Recenserade böcker

Brunell, Thomas: Renässans, nära stålklockans skugga. 7, 147–148
Edelfeldt, Inger: Det hemliga namnet. 8, 170–171
Ehnmark, Anders: Minnets hemlighet. En bok om Gustaf Geijer. 8, 168–169
Fagerholm, Monika: Diva. 6, 121–122
Hamberg, Lars: Lennarts dagbok. 9–10, 194–195
Michael, Ib: Prins. 8, 169–170
Sandqvist, Tom: Det fula från antikens skönhet till Paul McCarthy. 6, 117–118
Stenroos, Merja-Riitta: Tända och tända. 7, 147–148
Stenius, Yrsa: Mannen i mitt liv. 1, 211–212
Strindberg, August: Min eld är den största. 8, 171–172
Strömstedt, Bo: Den tjugonionde bokstaven. 6, 119–120
Stürmer, Wava: För dig allena. 8, 168

Skönlitterära bidrag, dikter

Balde, Jacob: Tre dikter. Tolkade av Bo I. Cavefors. 6, 110–114
Geijerstam, Carl- Erik af: Om antipati och antagonism. 3, 56–57

Kulturhistoria och skönlitteratur

Vinn eller försvinn. Runar Schildt möter Kafka, möter Clarice Lispector. 1, 197–204
Om samvetets halveringstid. Ett samtal med Yrsa Stenius. 1, 205–210
Svar till Enckell: Varför blir fina läror så ofta sketen praktik? 1, 213–216
Kalevala och dess försvenskare. 2, 29–44
Kring Väinö Linnas åskådningskamp. 2, 32–44
Kalevala och dess försvenskare II. 3, 53–57
Några ord om Adolf Hitler. 3, 71–72
Lätt ankar! 4–5, 75
Betydelsernas hierarki i Dostojevskijs Idioten. 4–5, 77–92
Brydekamp med Hamsun. 4–5, 82–91
Anders Sparrman – en upplyst 1700-talsresenär. 4–5, 93–100
Niccolo Vulcano och Jacob Balde. 6, 105–109
I demokratins tjänst. Nedslag i Diktonius 30-talsjournalistik. 7, 129–137
Några ord om Victor Hugo. 7, 143–144
Marianne Ehrenström och de sköna konsterna. Att smickra sig fri. 7, 145–146
Kalevala och dess försvenskare III. 8, 153–155
Den europeiska duellen. 8, 158–161
I Minnets mörka lager. 8, 167
Ett bokslut över det 20:e århundradet. 9–10, 184–186
Folkliga nöjen i Odense 1640–1940. 9–10, 187–189
Hemingways senaste och sista. 9–10, 192–193
Ur Blondies hemliga liv. 9–10, 196

Teater, konst och film

Sveaborg i konsten – 1760-talets konstnärskoloni på Sveaborg. 3, 58–62

Musik

Hör Zu! 9–10, 190–191

Filosofi, sociologi, psykologi

Freuds hemsökelse. 2, 43–44
Den nya syntesen. 3, 63–70
Värre än censuren. 6, 115–116
Om kärleken till själens ursprungliga – och förlorade modersmål eller ”The Analyst as Artist”. 9–10, 177–180

Ekonomi och politik

Berättigat våld? 1, 195–196
Makt och minoritet. 2, 27–28
Presidentval och utrikespolitik. 3, 51–52
Identitet och solidaritet. 6, 103–104
Ett försök. 6, 122–123
Presidentvalet – ridån går upp. 7, 127–128
Nyliberalismen – gammal skåpmat. 7, 140–142
Den nordliga dimensionen. 7, 151–152
Högskoleprovet i Sverige – för epsilonindivider? 7, 162–165 + kommentar. 7, 166
Nordiska värden – presidentvalet. 9–10, 175–176
Så som det varit haver. 9–10, 181–183


> Gå direkt till   1990   •   1991   •   1992   •   1993   •   1994  
•  
1995   •   1996   •   1997   •   1998   •   1999   på denna sida


<<Innehåll 1980–1989   •   >>Innehåll 2000–2009   •   >>Arkivets hemsida>> ÖGONEN UPP! Nya Argus första sekel (Nya Argus historik, 2011)

Prenumerera    •    E-post    •    Nya Argus hemsida