NYA ARGUS

Innehållsförteckning 2000–2009>> ÖGONEN UPP! Nya Argus första sekel (Nya Argus historik, 2011)

<<Innehåll 1990–1999   •   >>Arkivets hemsida
> Gå direkt till
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
på denna sida

>>Arkivets hemsidaNYA ARGUS 2000

Nittiotredje årgången        Nr 1–10

R e d a k t i o n:
Barbro Enckell-Grimm, Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, Marit Lindqvist, Tom Sandlund, Folke Stenman, Ingmar Svedberg, Trygve Söderling, Tom Söderman, Sven Willner, Clas Zilliacus, Henrik Österholm, Tom Östling


A. Artiklar och recensioner

Andersin, Maria: Tusby konstnärskoloni etablerar sig – en medveten politisk mobilisering? 8, 165
Antas, Maria: Pentti Holappa/Ystävän muotokuva. 4, 61
Bargum, Marianne: Veronica Pimenoff/Maa ilman vettä. 4, 75
Björksten, Christel: Kvinnans genialitet: Melanie Klein. 7, 141
----- Gao Xingjian och sanningen. 9–10, 173
Björling, Gunnar: ”Att öga / och av ljus” diktsvit med kommentar av Bo Carpelan. 9–10, 169
Björnsson, Anders: Partistaten – historiens slut? En anteckning om hur statsformer avlöser varandra. 5, 89
Bondestam, Sixten: Livets drömväv. 9–10, 175
Cavefors, Bo I.: Om att vara bortom närvaron. 7, 149
----- Stig Larssons striptease. 9–10, 189
Dahlstedt, Sten: Ord & Bild och den svenska nationalismen kring sekelskiftet. 8, 171
Ek, Thomas: ”Medan svanar gungar på Zurichsjöns blåa vågor…” Idyll och apokalyps under Hans Ruins 30-tal. 1–2, 9
Enckell, Mikael: Om kärleken till själens ursprungliga – och förlorade – modersmål II. 1–2, 17
----- Slutna och öppna ögon. 6, 117
Enckell-Grimm, Barbro: Fascinerande fantasier och minnesfragment. 1–2, 30
----- Helsingfors som gåva. 5, 110
----- Vådan av att vara Skrake. 8, 181
----- Essäer dag för dag. 7, 158
----- Gåtfulla fantomer. 7, 159
----- Två digra översättningsvolymer. 9–10, 187
Forsgård, Nils Erik: Ett förtydligande. 1–2, 28
----- Makt och vanmakt i Europa. 6, 126
----- Kammargeneral Englund Avskedskyss. 8, 178
Hellman, Ben: Schildt och Kafka: ett möte som aldrig ägde rum. 5, 112
Henrikson, Thomas: Per Olov Enquist/Livläkarens besök. 4, 73
Holmberg, Barbro: Litet försvarstal. 4, 59
Lindqvist, Marit: Möten med den nya Bibeln. 1–2, 31
----- Med kurabyxor i vattenpotten. 7, 154
Lundqvist, Marie: Ulla Olin/Dröm om viktlöshet. 4, 63
Nylund, Mats: Politiska mediesamtal som iscensatt interaktion. 1–2, 5
Packalén, Bengt: António Lobo Antunes/Portugals glans och ära. 4, 77
Panelius, Samuel: Den biologiska visionen. 5, 102
Parland-von Essen, Jessica: Djävulens nederlag. 1, 30
----- Prinsen av Ithaka som förebild för 1700-talsungdomen. 6, 134
Ringbom, Henrika: Oskuldens idioti. 1–2, 21
Ritamäki, Tapani: Anneli Jordahl/ Helsingfors – från Kalevala till Snowcrash. 4, 83
Rotkirch, Anna: En annan modernitet – en annan manlighet? Könet och den ryska erfarenheten. 5, 108
Salmén, Leif: Don de Lillo/Underworld. 4, 79
Sandlund, Tom: Från Fagerholm till Halonen. 1–2, 3
----- Värderingar och valbeteende. 1–2, 29
----- Minoritet och integration 3, 35
----- Partiväsendets framtid. 5, 87
----- Multikulturalism i Finland. 6, 115
----- Val. 7, 139
----- Finlandssvensk framtid – ett forskningsdilemma. 8, 163
----- Tillbaka till framtiden. 9–10, 167
Schmidt, Christopher: Klyftan mellan teori och praxis i litteraturundervisningen. Ett litteraturteoretiskt problem med vetenskapshistorisk förankring. 3, 37
Snickars, Ann-Christine: Jan Kjærstad/Erövraren. 4, 69
Stenius, Henrik: Partiet är dött – Leve partiet – som statsapparatens förlängda arm. 5, 94
Swedenmark, John: Merete Mazzarella/Där man aldrig är ensam. 4, 67
Söderling, Trygve: Vår hemligaste litteraturhistoria. 3, 44
Thelestam, Monica och Anita v. Wright-Grönberg: Ett osannolikt äktenskap mellan motsträviga parter. 7, 143
Törnudd, Klaus: I synfältet: Många hårda kärnor. 1–2, 7
----- Argus och Nya Argus som familjetradition. 3, 50
Warburton, Thomas: Anders Larsson/Kalevalaför lata. 4, 65
Wik, Inga-Britt: Från gräshoppsliv till orfisk sång. 6, 129
Willner, Sven: Det litterära 1900-talet – det finlandssvenska. 3, 41
----- Z. Topelius och hans tid. 7, 146
----- Som det kanske var. 9–10, 183
Zilliacus, Kim: Om partistaten. 5, 96
Örnkloo, Ulf: Torgny Lindgren/I brokiga blads vatten. 4, 71
Österholm, Henrik: Ropen på hjälp från Sverige. 5, 98
Östling, Tom: Vad allt ryms i matkassen? 1–2, 29
----- I synfältet: Författardykning. 3, 48
----- Finlandssvensk teatervår: Minnen, väntan och skrik. 3, 54
----- Hannu Mäkelä/Äiti. 4, 81
----- Livsgåtan rena. 8, 182
----- Fortsatt fuskfinskt babbel. 7, 150
----- Gubbarna lever. 9–10, 185

B. Sakregister

Recenserade böcker

Andersson, Claes: Mina tolv politiska år. 9–10, 185 + 190
Bondestam, Anna: Eldsjälar. Personporträtt ur finlandssvensk arbetarrörelse. 9–10, 183–184
Darrieussecq, Marie: Fantomer. 7, 160
Englund, Peter: Den oövervinnelige. 8, 179–180
Ekelund, Louise: Rabbe Enckell. Gräshoppans och Orfeus diktare. 6, 129–133
Ett svart får i motljus, Etupainoinen pyrstötähti. 9–10, 187–188
Finlandssvensk ordbok (red. Charlotta af Hällström & Mikael Reuter). 7 154–157
Finlands svenska litteraturhistoria, del 2. 3, 41–43
Geijerstam, Carl-Erik af: Dag för dag. 7, 158–159
Höckerstedt, Leif: Fuskfinnar eller östsvenskar. En debattbok om finlandssvenskhet. 7, 150–153
I mina kvarter. Kända finländare berättar om Helsingfors (red. Jeanette Björkqvist, Staffan Bruun, Göran Ek, Katja Hagelstam). 5, 110–111
Larsson, Stig: Avklädda på ett fält. 9–10, 189–190
Liksom regn och snö. Möten med den nya Bibeln. 1–2, 31–32
Lindström, Fredrik: Världens dåligaste språk. 7, 154–157
Oja, Linda: Varken Gud eller natur. Synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige. 1–2, 30
Sandman-Lilius, Irmelin: Sagor från Främlingsgatan. 1–2, 30–31
Scharsach, Hans-Henning: Haider. Österreich und die rechte Versuchung. 6, 126–128
Westö, Kjell: Vådan av att vara Skrake. 8, 181–184
Westö, Mårten och Christer Kihlman: Om hopplöshetens möjligheter. 9–10, 185–190

Dikt

Björling, Gunnar: Att öga / och av ljus. 9–10, 169–172 + komm. av Bo Carpelan.

Kulturhistoria och skönlitteratur

”Medan vilda svanar gunga på Zurichsjöns blåa vågor…” Idyll och apokalyps under Hans Ruins 30-tal. 1–2, 9–16
Klyftan mellan teori och praxis i litteraturundervisningen. Ett litteraturteoretiskt problem med vetenskapshistorisk förankring. 3, 37–40
Vår hemligaste litteraturhistoria. 3, 44–47
Författardykning. 3, 48–49
Argus och Nya Argus som familjetradition. 3, 50–53
Litet försvarstal. 4, 59–60
Pentti Holappa/Ystävän muotokuva. 4, 61–62
Ulla Olin/Dröm om viktlöshet. 4, 63–64
Anders Larsson/Kalevala för lata. 4, 65–66
Merete Mazzarella/Där man aldrig är ensam. 4, 67–68
Jan Kjærstad/Erövraren. 4, 69–70
Torgny Lindgren/I Brokiga Blads vatten. 4, 71–72
Per Olov Enquist/Livläkarens besök. 4, 73–74
Veronica Pimenoff/Maa ilman vettä. 4, 75–76
António Lobo Antunes/Portugals glans och ära. 4, 77–78
Don DeLillo/Underworld. 4, 79–80
Hannu Mäkelä/Äiti. 4, 81–82
Annei Jordahl/Helsingfors – från Kalevala till Snowcrash. 4, 83–84
Schildt och Kafka: ett möte som aldrig ägde rum. 5, 112
Prinsen av Ithaka som förebild för 1700-talsungdomen. 6, 134–136
Z. Topelius och hans tid. 7, 146–148
Tusby konstnärskoloni etablerar sig – en medveten politisk mobilisering? 8, 165–170
Ord & Bild och den svenska nationalismen kring sekelskiftet 1900. 8, 171–177

Teater, konst och film

Oskuldens idioti. 1–2, 21–27
Finlandssvensk teatervår. 3, 54–56
Slutna och öppna ögon. 6, 117–125
Livets drömväv. 9–10, 175–191

Sociologi, filosofi, psykologi

Om kärleken till kroppens ursprungliga – och förlorade – modersmål. ”The analyst as Artist” II. 1–2, 17–20
En annan modernitet – en annan manlighet? Könet och den ryska erfarenheten. 5, 107–109
Kvinnans genialitet: Melanie Klein. 6, 141–142
Ett osannolikt äktenskap mellan motsträviga parter. 7, 143–145
Finlandssvensk framtid – ett forskningsdilemma. 8, 163–164
Gao Xingjian och sanningen. 9–10, 173–174

Naturvetenskap

Den biologiska visionen. 5, 102–111

Ekonomi, politik

Från Fagerholm till Halonen. 1–2, 3–4
Politiska mediesamtal som iscensatt interaktion. 1–2, 5–6
Många hårda kärnor. 1–2, 7–8
Vad allt ryms i matkassen? 1–2, 29
Värderingar och valbeteende. 1–2, 29
Minoritet och integration. 3, 35–36
Partiväsendets framtid. 5, 87–88
Partistaten – historiens slut? 5, 89–92
Partiet är dött. Leve partiet – som statsapparatens förlängda arm. 5, 94–95
Om Partistaten. 5, 96–97
Ropen på hjälp från Sverige. 5, 98–101
Multikulturalism i Finland. 6, 115–116
Val. 6, 139–140
Tillbaka till framtiden. 9–10, 167–168
> Gå direkt till
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 2001

Nittiofjärde årgången        Nr 1–10

R e d a k t i o n:
Barbro Enckell-Grimm, Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, Marit Lindqvist, Tom Sandlund, Folke Stenman, Charlotte Sundström (fr.o.m. nr 8), Ingmar Svedberg, Trygve Söderling, Tom Söderman, Sven Willner, Clas Zilliacus, Henrik Österholm, Tom Östling


A. Artiklar och recensioner

Andersson, Claes: Henrik Nordbrandts kärlekslyrik. 4–5, 77
Andersson, Kjell: En förändrad syn på fritidsbebyggelsen. 8, 143
Backström, Carita: Fru Almeida och negerns dans. Tankar i anledning av en teaterdebatt. 2, 41
Bondestam, Sixten: Några tankar föranledda av ovanstående kommentar. 2, 38
Eklund, Erland: En förändrad syn på fritidsbebyggelsen. 8, 143
Enckell, Mikael: Tidens språk och tidlöshetens I. 6, 109
----- Tidens språk och tidlöshetens II. 7, 124
Enckell-Grimm, Barbro: Det finlandssvenska lyrikåret. 1, 19
----- Om jazz och psykoanalys. 3, 63
----- Vägen och varat. 8, 156
Forsgård, Nils Erik: Gore Vidal och USA. 7, 129
Geijerstam, Carl-Erik af: Åtta dikter. 9–10, 167
Hamberg, Lars: Artur, Maria och Finland. 9–10, 161
Henrikson, Thomas: Sången om Odysseus. 4–5, 75
Hirn, Sven: Öst möter väst. 9–10, 173
Hjalmarsson, Johann: Valda dikter ur Ishavets bränningar i övers. av Martin Enckell och Larus Mar Björnsson. 2, 60
Holmberg, Barbro: Kommentarer. 4–5, 67
Holmberg, Susanne: Prosalyriska texter. 8, 149
Johansson, Eva: Några okända sidor i Anna Bondestams författarskap. 3, 49
----- Rotnära lyrik bland örter och skogsvarelser. 6, 115
----- Minnet av Iliana Olgakova. 8, 154
Kvastad, Nils-Björn: Frihet. 1, 11
Lillqvist, Holger: Ultraisterna, Södergran och Hemmer. 2, 27
Lojander-Visapää, Catharina: Rätten att välj finskt, svenskt eller tvåspråkigt. 3, 58
Nynäs, Carina: Predikaren. 4–5, 69
Nyström, Carita: Lysande utsikter. 4–5, 79
Parland-von Essen, Jessica: Henric Gabriel Porthans estetik. 6, 101
Salmén, Leif: En döende ätt. 4–5, 81
Sandlund, Tom: Coubertin och dagens samhälle. 1, 3
----- Religionen – nya utmaningar. 2, 23
----- Den representativa demokratin. 3, 47
----- Frågor utan svar. 6, 99
----- Den nya världsordningen. 7, 119
----- Världsordning och etnicitet. 8, 139
----- Brott och straff. 9–10, 159
Snickars, Ann-Christine: Alice i Underlandet. 4–5, 87
Sundström, Charlotte: Normalitetens mörka skugga. 8, 147
Swedenmark, John: I sockret av meloner. 4–5, 73
Söderling, Trygve: ”Jag kan alla siffror som finns utantill”. Resor, pappor och genus i finlandssvensk prosa 2000. 1, 14
----- Kodord Södergran – Holger Lillqvist i landet som är. 3, 51
----- Hyllning till Katalonien. 4–5, 89
----- Arundhati och kriget – ”varken Bush eller bin Ladin”. 8, 152
Thilén, Ralf: En brors berättelse. 7, 132
Törnudd, Klaus: Immigranter och minoriteter. 7, 135
Ulfsson, Birgitta: Fröken Julie. 4–5, 91
Vikström, Björn: Johannes Angelos. 4–5, 83
Warburton, Thomas: Fyra dikter av etthundra. Om Hyakunin isshu och två-tre av dess uttolkare. 6, 106
----- Muser, eller Nio Historiska böcker. 4–5, 71
----- Med litteraturen som livboj. 9–10, 169
Wik, Inga-Britt: Två dikter. 7, 130
Wikholm, Gungerd: De osynliga städerna. 4–5, 85
Willner, Sven: Om nio modernister kunde vara flera. 4–5, 93
----- P. O. Enquist och pingstvännerna. 8, 141
----- Om v. Wright och Wittgenstein. 9–10, 165
Wright, Georg Henrik v.: Med Nya Argusögon. 7, 121
Zilliacus, Clas: Warburtons parabler. 9–10, 171
Österholm, Henrik: Nya Europa – ett demokratiskt och kapitalistiskt Sovjetunionen. 1, 5
----- Regionernas Europa. 2, 35
Östling, Tom: Debatt: Om Kubricks och andra horor: Vad menar psykiatern?. 2, 37
----- Särlingar som låter världen segla. 3, 61

B. Sakregister

Recenserade böcker

Byggmästar, Eva-Stina: Den harhjärtade människan. 6, 115–116
Böhm, Tomas: The Vienna Jazz trio. 3, 63–64
Danielsson, Kent: I minnet av en kyss; Iliana Olgakova. 8, 154–155
Ekbom, Torsten: Experimentfälten. Visionärer, nyskapare och sökare från tre sekler. 3, 61–62
Enquist, Per Olov: Lewis resa. 8, 141–142
Márquez, Eligio Gárcia: Tras las claves de Melquiades. 7, 132–134
Möller, Peter Ulf: Strandet i Europa. 9–10, 173–175
Pettersson, Torsten: Gåtans namn. Tankens och känslans mönster hos nio finlandssvenska modernister. 4–5, 93–95 [i tidskriften även, felaktigt, ”Gåtors namn”]
Reich-Ranicki, Marcel: Eurooppalainen. 9–10, 169–170
Warburton, Thomas: Förklädnader. Sagor, parabler. 9–10, 171–172
Wright, Georg Henrik v.: Mitt liv som jag minns det. 9–10, 165–166

Dikter, skönlitterära bidrag

Fyra dikter av etthundra, tolkade av Per Erik Wahlund och Shozo Matsushita. 6, 104–105
Geijerstam, Carl-Erik af: Åtta dikter. 9–10, 167–168
Holmgren, Susanne: Prosalyriska texter. 8, 149–151
Hjalmarsson, Johann: Ur Ishavets bränningar. (Tolkn. av Martin Enckell). 2, 30–34
Wik, Inga-Britt: Dikter. 7, 130–131

Skönlitteratur och kulturhistoria

”Jag kan alla siffror som finns utantill”. Resor, pappor och genus i finlandssvensk prosa. 2000. 1, 14–18
Det finlandssvenska lyrikåret. 1 19–20
Ultraisterna, Södergran och Hemmer. 2, 27–29
Några okända sidor i Anna Bondestams författarskap. 3, 49–50
Kodord Södergran – Holger Lillqvist i landet som är. 3, 51–57
Kommentarer. Klassiker. 4–5, 67
Predikaren. 4–5, 69–70
Muser, eller nio historiska böcker. 4–5, 71–72
I sockret av meloner. 4–5, 73–74
Sången om Odysseus. 4–5, 75–76
Henrik Nordbrandts kärlekslyrik. 4–5, 77–78
Lysande utsikter. 4–5, 79–80
En döende ätt. 4–5, 81–82
Johannes Angelos. 4–5, 83–84
De osynliga städerna. 4–5, 85–86
Alice i Underlandet. 4–5, 87–88
Hyllning till Katalonien. 4–5, 89–90
Fröken Julie. 4–5, 91–92
Henric Gabriel Porthans estetik. 6, 101–103
Om Hyakunin isshu och två-tre av dess uttolkare. 6, 106–108
Tidens språk och tidöshetens I. 6, 109–116
Med Nya Argusögon. 7, 121–123
Tidens språk och tidlöshetens II. 7, 124–128
Gore Vidal och USA. 7, 129
Artur, Maria och Finland. 9–10, 161–164

Konst och teater

Om Kubricks och andra horor: vad menar psykiatern? + några tankar föranledda av ovanstående kommentar. 2, 37–40
Fru Almeida och negerns dans. Tankar i anledning av en teaterdebatt. 2, 41–44

Filosofi, sociologi, psykologi och religion

Coubertin och dagens samhälle. 1, 3–4
Religionen – nya utmaningar. 2, 23–24
Religionsfrihet är bra, men frihet från religion bättre. 2, 25–26
En förändrad syn på fritidsbebyggelse. 8, 143–146
Normalitetens mörka skugga. 8, 147–151

Ekonomi och politik

 Nya Europa – Ett demokratiskt och kapitalistiskt Sovjetunionen. 1, 5–7
Vad nu om Milosevic? – om konsten att skjuta en elefant. 1, 8–10
Frihet. 1, 11–13
Regionernas Europa. 2, 35–36
Den representativa demokratin. 3, 47–48
Frågor utan svar. 6, 99–100
Den nya världsordningen. 7, 119–120
Immigranter och minoriteter. 7, 135–136
Världsordning och etnicitet. 8, 139–140
Arundhati och kriget – ”varken Bush eller bin Ladin”. 8, 152–153
Brott och straff. 9–10, 159–160
> Gå direkt till
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 2002

Nittiofemte årgången        Nr 1–10

R e d a k t i o n:
Barbro Enckell-Grimm, Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, Marit Lindqvist, Tom Sandlund, Folke Stenman, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Trygve Söderling, Tom Söderman, Sven Willner, Clas Zilliacus, Henrik Österholm (t.o.m. nr 6), Tom Östling


A. Artiklar och recensioner

Aronpuro, Kari: Dikter i tolkning av Martin Enckell. 3, 59
Bargum, Marianne: Washington Square. 4–5, 79
Björksten, Christel: Colette: På spaning efter det sanna. 3, 63
----- Siltalas integrativa historiesyn. 7, 131
Huldén, Lars: Brottstycken ur minnet av ett besök hos Halldor Kiljan Laxness. 3, 55
Enckell, Mikael: Döden och kärleken. 2, 27
----- The Believer. 8, 159
Enckell-Grimm, Barbro: Dikt 2001. 2, 36
----- Om kärleken. 4–5, 81
----- Insikter, utsikter. 7, 138
Forsgård, Nils Erik: Den svagare. 1, 195
Hammarström, Camilla: På spaning efter den tid som flytt. 4–5, 87
Henrikson, Thomas: Den tappre soldaten Svejks äventyr under andra världskriget. 4–5, 70
Jotuni, Maria: Aforismer i tolkning av Clas Zilliacus. 3, 48
Kajanus, Jenny: En kvinna till kan tänka! 7, 135
Klinkmann, Sven-Erik: Förlustens landskap. 6, 118
Lindén, Zinaida: Tusen och en natt. Amaeru humanum est. Några jämförelser mellan den japanska och den ryska mentaliteten. 4–5, 83
Lindman-Strafford, Kerstin: Zimbabwe i kris. 3, 45
Lindqvist, Marit: Ishavets bränningar. 1, 193
----- Tidsanalys istället för tidsfördriv. 2, 25
Nordgren, Elisabeth: Presentation av Kari Aronpuro och Pomo:s tjuskraft. 3, 58
Nynäs, Carina: Jobs bok. 4–5, 76
Nyström, Carita: Fru Marie Grubbe. 4–5, 89
Nyytäjä, Outi: Ångest, lidelse, sadism. Om den svenska sinnesarten. I övers. av Erik Ohls. 6, 181
Olsoni, Kristin: Maria Jotuni: Tar pulsen på repliken. 3, 50
Ramartisten: Moderna epigram. 6, 105
Ramsay, Alexandra: Anna Karenina. 4–5, 95
Salokoski, Juuso: J. J. Sederholm i Albanien. 1, 185
Sandbacka, Carola: Frank O’Connors ensamma röst. 7, 139
Sandlund, Tom: Nato och Norden. 1, 179
----- Det finlandssvenska dilemmat. 2, 23
----- Nato, EU och Finland. 3, 43
----- Asymmetri och gemenskap. 6, 99
----- Autonomi och integration. 7, 123
----- Ryssland – EU – Nato. 8, 147
Similä, Matti: Svenskt och finskt i svenska och finska historieböcker. 6, 106
Snickars, Ann-Christine: Avigt & co. 4–5, 93
Sundström, Charlotte: Om att mötas och att inte – finlandssvensk prosa 2001. 2, 31
----- Om att läsa klassiker. 4–5, 67
Swedenmark, John: Mesopotamiska ballader. 4–5, 85
Söderling, Trygve: Religion kan skada din hälsa. 1, 189
Söderman, Tom: Tage Erlander och Finland. 1, 181
----- Birgitta Stenius om UM. 8, 151
Thilén, Ralf: Vreden i en ung kvinnas hjärta. 7, 133
----- En nobelpristagares ungdom. 8, 163
Törnudd, Klaus: Folkrätten under påfrestning. 8, 149
Warburton, Thomas: Avdöd forskning och avtäckt liv. 7, 125
Westö, Mårten: Kulten på Père-Lachaise. 7, 128
Wik, Inga-Britt: Två dikter. 8, 154
Wikholm, Gungerd: Berömda renässanskonstnärers liv. 4–5, 91
Willner, Sven: Bitvis nyttig komplettering. Om ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria. 2, 34
----- Vid tidens hjärta? 6, 111
Zennström, Maria: Om. 4–5, 97
Östling, Tom: Claesson år noll. 2, 39
----- Esternas skuld och påvens kraft. 3, 61
----- Välborne Herr Tristram Shandy. 4–5 73
----- Turkisk peppar. 8, 156

B. Sakregister

Recenserade böcker

Betancourt, Ingrid: La Rabia en el corazon. 7, 133–134
Braw, Christian: Vid tidens hjärta. 6, 111–112
Braw, Monica: Främling. 7, 125–127
Claesson, Stig: Det lyckliga Europa. 2, 39–40
Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria. 2, 34–35
Geijerstam, Carl-Erik af: Uppflog och fästen. 7, 138
Hjalmarsson, Johann: Ishavets bränningar. 1, 193–194
Kaplinski, Jaan och Johannes Salminen: Vita nätter och svarta. 3, 61–62
Kertész, Imre: Mannen utan öde. 9–10, 169–170
Kristeva, Julia: Le génie feminin. 3, 63–64
Lindfors, Bodil: Att drömma i Finland. Essäer om passioner, skam och saknad. 7, 135–137
Màrquez, Gabriel Garcìa: Vivir para contarla. 8, 163–164
Sandqvist, Tom: Det turkiska huset. 8, 156–158
Schildt, Göran: Människor och gudar. 9–10, 184
Siltala, Juha: Valkoisen äidin pojat. 7, 131–134
Stenius, Birgitta: Humphreys teckning. 8, 151–153

Skönlitterära bidrag

Aronpuro, Kari: Dikter ur POMO:s tjuskraft. Övers. Martin Enckell. 3, 59–60
Huldén, Lars: Brottstycken ur minnet av ett besök hos Halldor Kiljan Laxness. 3, 55–57
Jotuni, Maria: Aforismer. Tolkade av Clas Zilliacus. 3, 48–49
Ramartisten. 6, 105
Wik, Inga-Britt: Haiku. 8, 154–155

Skönlitteratur och kulturhistoria

Den svagare. 1, 195–196
Tidsanalys istället för tidsfördriv. 2, 25–26
Döden och kärleken hos Proust. 2, 27–30
Om att mötas och att inte – Finlandssvensk prosa år 2001. 2, 31–33
Dikt 2001. 2, 36–38
Maria Jotuni: Tar pulsen på repliken. 3, 50–54
Presentation av Kari Aronpuro och POMO:s tjuskraft. 3, 58
Om att läsa klassiker. 4–5, 67–68
Den tappre soldaten Svejk. 4–5, 70–71
Välborne herr Tristram Shandy. 4–5, 72–73
Job – sin tids såpopera? 4–5, 74–76
Henry James’ roman Washington Square. 4–5, 77–78
Om kärleken. 4–5, 79–80
Tusen och en natt. 4–5, 81–82
Mesopotamiska ballader. 4–5, 83–84
På spaning efter den tid som flytt. 4–5, 85–86
J. P. Jacobsen: Fru Marie Grubbe. 4–5, 87–88
Berömda renässanskonstnärers liv. 4–5, 89–90
Avigt & co. 4–5, 91–92
Anna Karenina. 4–5, 93–94
”OM”. 4–5, 95–96
Svenskt och finskt i svenska och finska historieböcker. 4–5, 106–110
Frank O’Connors ensamma röst. 7, 139–143
I kamp mot tryckfelsnisse. 9–10, 176–178

Teater, konst och film

The Believer. 8, 159–164
Minnet av Aguéli. 9–10, 179–181

Musik

Kulten på Père-Lachaise. 7, 128–130

Sociologi, filosofi, psykologi, religion

Religion kan skada din hälsa. 1, 189–192
Ångest, lidelse, sadism. Om den svenska sinnesarten. 6, 101–104
Amaeru humanum est. Några jämförelser av den japanska och den ryska mentaliteten. 6, 113–117
Förlustens landskap. 6, 118–120

Ekonomi och politik

Nato och Norden. 1, 179–180
Tage Erlander och Finland. 1, 181–184
J. J. Sederholm i Albanien. 1, 185–188
Det finlandssvenska dilemmat. 2, 23–24
Nato, EU och Finland. 3, 43–44
Zimbabwe i kris. 3, 45–47
Asymmetri och gemenskap. 6, 99–100
Autonomi och integration. 7, 123–124
Ryssland – EU – Nato. 8, 147–148
Folkrätten under påfrestning. 8, 149–150
2001 – 2002 – 2003. 9–10, 167–168
> Gå direkt till
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 2003

Nittiosjätte årgången        Nr 1–10

R e d a k t i o n:
Barbro Enckell-Grimm, Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, Marit Lindqvist, Tom Sandlund, Folke Stenman, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Trygve Söderling, Tom Söderman, Sven Willner, Clas Zilliacus, Tom Östling


A. Artiklar och recensioner

Albjerg, Asger: Kierkegaard på tio minutter. 4–5, 73
Björksten, Christel: Tro och tvivel. 3, 55.
----- Drömmen om det verkliga. Antonio Damasio och Imre Kertesz. 8, 144.
Drabekova, Zuzana: Mottagandet av Daniel Katz prosa i Finland och utomlands. 1, 14
Enckell, Mikael: Tvåsam ensamhet. 8, 151
Enckell-Grimm, Barbro: Se, förstå och uttrycka: Warburtons tolkningar. 2, 38.
----- Knäck nöten, läs klassikern. 4–5, 63
----- Olof Enckells brevväxling med Georg Henrik von Wright: Fukta jorden med din glädjes tårar… 7, 121
Forsgård, Nils Erik: Skuld, trauma och självcensur. 7, 126. Jörg Friedrich, W. G. Sebald och Andrew Roberts
----- Topelius och det lyckliga ögonblicket. 8, 147. Topelius på fotografier
Friberg, Ralf: Jan-Magnus Jansson. Realism och humana ståndpunkter. 9–10, 165. En minnesteckning
Gaare, Odd: ”Finlandia” – impresjonistiske snapshots av Det tragiske. 8, 153.
Geust, Carl-Fredrik: Sinebrychoff, Nikolajeff och Kiseleff. De finlandsryska
köpmännen som storföretagare och mecenater. 3, 51.
Hammarström, Camilla Johan Ludvig Runeberg. 4–5, 86
Hedman, Lars: Lokala dagstidningar håller ställningarna. 3, 58
Henrikson, Thomas: För Arvid. 4–5, 83
Huldén, Lars: Runebergs dubbla födelsedagar. 9–10, 169
Kahan, Semy: Bildkonstens Jerusalem. 7, 129
Kjellin, Gösta: Teatern är misstänkt lik evigheten. 7, 133
Klinkmann, Sven-Erik: Det saknade tredje – på spaning efter den finlandssvenska
populärkulturen. 9–10, 171. Tillsammans med Thomas Rosenberg
Lindman-Strafford, Kerstin: Hur Bush-doktrinen kom till. 6, 97
Lindqvist, Marit: En privatmans vedermödor. 4–5, 78
Ramsay, Alexandra: Samhällets olycksbarn. 4–5, 67
Rosenberg, Thomas: Det saknade tredje – på spaning efter den finlandssvenska
populärkulturen. 9–10, 171. Tillsammans med Sven-Erik Klinkmann
Runeberg, Lorenzo: Några aforismer. 9–10, 184
Sandlund, Tom: Den nya och den gamla världen. 1, 3
----- Efter kampanjen. 2, 23
----- Språk, medborgarskap och nationalstat. 3, 43
----- Nationalismens olika ansikten. 6, 95
----- Svenskfinlands sönderfall och återuppståndelse. 7, 119
----- Antisemitism. 8, 139
----- Svensk minoritetsframtid. 9–10, 163
Schildt, Göran: Apropå blickar och kickar. 2, 33
Snickars, Ann-Christine: Fjorton diktböcker från i fjol. 1, 11. Poesiöversikt
----- Den sinnrike riddaren Don Quijote. 4–5, 89
Starck, Rabbe: Två dikter. 2, 40
Stenmark, Erik: Musiklektionen. Hitchcock och Vermeer. 3, 45
Sundström, Charlotte: Nerslag i finlandssvensk prosa år 2002 – pripplor av silver. 1, 5. Tillsammans med Trygve Söderling
Svedberg, Ingmar: Från bönehus till outsiderskap. 7, 131
Swedenmark, John: Becketts dikter. 4–5, 68
Söderling, Trygve: Nerslag i finlandssvensk prosa år 2002 – pripplor av silver. 1, 5. Tillsammans med Charlotte Sundström
----- de Beauvoirs Kön två. 4–5, 71
Söderman, Tom: Finlandssvensk dagspress – sprickor i fasaden. 2, 25
----- Tidningspressens svåra år ligger framför oss. 3, 60
----- Förintelsen – hur stor är vår skuld? 8, 141
Thelestam, Camilla: Katrina. 4–5, 81
Thilén, Ralf : Paradisets nyckel? 3, 54
----- Västvärlden varnas. 6, 113
Thölix, Birger: Vår andes stämma. 6, 115
Wallgren, Thomas: Georg Henrik von Wright: en minnesteckning. 6, 99
Valtiala, Nalle: e. e. cummings. 6, 106. Diktöversättning
----- Teater: En familjs sönderfall. Tre paket vitt garn. 8, 158
----- Heittä läppä på dagens nivå. Tro och tvivel på Dostojevskij. 9–10, 181
Warburton, Thomas: Bland elefanter. 2:36
Örnkloo, Ulf: Vem mördade Roger Ackroyd? 4–5, 65
Östling, Tom: Snälla pappor, dumma pappor, böcker, hus, lite TV och teater: Citat och kommentarer. 2, 29
----- Svar till Göran Schildt. 2, 35
----- Till sjömän på livets hav. 4–5, 75
----- Sånglinjer efteråt. Resenären Chatwin, saxofonisten Juhani Aaltonen och Sebald. 6, 108
----- Teater: Byta trottoar, leka tabloid. 7, 135

B. Sakregister

Recenserade böcker

Fallaci, Oriana: The Rage and the Pride. 6, 113–114
Hallberg, Ulf Peter: Teaterliv. Utkast till en teaterkonst. 7, 133–136
Hellemann, Jarl: Kirjalliset liikemiehet. 2, 36–37
Kagan, Robert: Of Paradise and Power. 3, 54–55
Malmberg, Cal-Johan: Han som inte gjorde mig sällskap. 8, 151–152
Schmitt, Eric-Emmanuel: L’Evangelie selon Pilate. 3, 55–57
Warburton, Thomas: Efter 30 000 sidor. 2, 38–39
Willner, Sven: Innanför eller utanför. 7, 131–132

Skönlitterära bidrag

e.e. cummings. Tolkning och kommentar av nalle valtiala. 6, 106–107
Runeberg, Lorenzo: Några aforismer. 9–10, 184
Starck, Rabbe: två dikter. 2, 40
Wik, Inga-Britt: Två dikter. 8, 150

Skönlitteratur och kulturhistoria

Nerslag i finlandssvensk prosa 2002 – Pripplor av silver. 1, 5–10
Skriva ett brev eller ta tempen på Intet. Fjorton diktböcker från ifjol. 1, 11–13
Mottagandet av Daniel Katz prosa i Finland och utomlands. 1, 14–16
Schildt: Apropå blickar och kickar. 7, 33–34
+ svar till Göran Schildt. 2, 35
Knäck nöten, läs klassikern. 4–5, 63–64
Vem mördade Roger Ackroyd? 4–5, 65–66
Samhällets olycksbarn. 4–5, 67–70
Becketts Dikter. 4–5, 68–70
de Beauvoirs Kön två. 4–5, 71–72
Kierkegaard på 10 minutter. 4–5, 73–74
Till sjömän på livets hav. 4–5, 75–76
En privatmans vedermödor. 4–5, 78–80
Katrina. 4–5, 81–82
För Arvid. 4–5, 83–85
Johan Ludvig Runeberg. 4–5, 86–88
Den sinnrike riddaren Don Quijote av la Mancha. 4–5, 89–91
Olof Enckells brevväxling med Georg Henrik von Wright. ”Fukta jorden med din glädjes tårar…” 7, 121–128
Sebald, Friedrich och Roberts: Skuld, trauma och självcensur. 7, 126–128
Topelius och det lyckliga ögonblicket. 8, 147–149
”Finlandia” – impresjonistiske snapshots av Det tragiske. 8, 153–157
Runebergs dubbla födelsedagar. 8, 169–170

Konst, teater, film

Snälla pappor, dumma pappor, böcker, hus, lite TV och teater. Citat och kommentarer. 2, 29–34
Musiklektionen. Hitchcock och Vermeer än en gång. 3, 45–50
Bildkonstens Jerusalem. 7, 129–130
Teater: Byta trottoar, leka tabloid. 7, 135–136
Teater: En familjs sönderfall. Tre paket vitt garn. 8, 158–159
Teater: Heittä läppä på dagens nivå. Tro och tvivel på Dostojevskij. 9–10, 181–183

Musik

Sånglinjer efteråt. 6, 108–112

Filosofi, sociologi, psykologi

Georg Henrik von Wright: en minnesanteckning. 6, 99–105
Drömmen och det verkliga. 8, 144–146
Svensk minoritetsframtid. 9–10, 163–164
Det saknade tredje. På spaning efter den finlandssvenska populärkulturen. 9–10, 171–179

Ekonomi, politik, media

Den nya och den gamla världen. 1, 3–4
Efter kampanjen. 2, 23–24
Finlandssvensk dagspress – sprickor i fasaden. 2, 25–28
Språk, medborgarskap och Nationalstat. 3, 43–44
De finlandsryska köpmännen som storföretagare och mecenater: Sinebrychoff, Nikolajeff och Kiseleff. 3, 51–53
Lokala dagstidningar håller ställningarna. 3, 58–59
Tidningspressens svåra år ligger framför oss. 3, 60
Nationalismens olika ansikten. 6, 95–96
Hur Bush-doktrinen kom till. 6, 97–98
Vår andes stämma. 6, 115–116
Svenskfinlands sönderfall och återuppståndelse. 7, 119–120
Antisemitism. 8, 139–140
Förintelsen – hur stor är vår skuld? 8, 141–144
Jan-Magnus Jansson. Realism och humana ståndpunkter. 8, 165–167
> Gå direkt till
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 2004

Nittiosjunde årgången        Nr 1–10

R e d a k t i o n:
Barbro Enckell-Grimm, Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, Marit Lindqvist (nr 1), Tom Sandlund, Folke Stenman, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Trygve Söderling, Tom Söderman, Sven Willner, Clas Zilliacus, Tom Östling


A. Artiklar och recensioner

Andersson, Claes: J. M. Coetzee och ondskan. 3, 58
Antas, Maria: Glädjens hus. 4–5, 77
Backström, Carita: Hur blev det Coetzee? 3, 47
----- Fredags fotspår. 3, 66
Bondestam, Kati: Tito Collianders förhållande till bildkonsten. 9–10, 171
Bondestam, Sixten: Taarab. Om musik från Zanzibar. 2, 29.
Belinki, Karmela: Svindlande höjder. 4–5, 87
Ek, Thomas: ”Det finns så mycket under ytan , som en flyktig bekantskap
icke mäter…” Hans Ruin som aforistiker och hermeneutiker. 8, 145
Enckell-Grimm, Barbro: Dagskritik om årslyrik: Kvällars flöde fanns där. Poesiöversikt. 1, 13
Friman, Anna: Mirdja. Tänka och lida. 4–5, 85
Hammarström, Camilla: Rosenmiraklet. 4–5:91
Henrikson, Thomas: Dante. 4–5, 75
Kantola, Janna: Natten hos den tidige Henri Michaux. 2, 38
Kjellqvist, Else-Britt: Fyra dikter. 8, 156
Kälvemark, Torsten: Den levande vaxljuslågans språk. Om Tito Colliander och det ortodoxa budskapet. 9–10, 165
Lindfors, Bodil: Om skrift, minne och glömska: Att fortsätta berättelsen.
6, 101
Londen, Monica: Finlandssvenska döva – en minoritet inom en minoritet.
2, 35
Lönnqvist, Barbara: Familjecirkus – en annorlunda barndomstrilogi. 4–5, 83
Mazzarella, Merete: Hemlöshet och hänförelse – två poler i Tito Collianders liv.
9–10, 175
Packalén, Bengt: I väntan på den andre. 3, 49
Petersen, Kirsten Holst: En skoningslös författare. 3, 48
Reuter, Tom: Elisabeth Costello och Pippi Långstrump. 3, 52
Roos, J. P.: Förstås kan vi förstå om lejonet kunde tala! 3:55
Rotkirch, Kristina: Hadzji Murat. 4–5, 95
Sandlund, Tom: Reflektioner kring litteratur, samhälle och historia. 1, 3
----- Historia och frågor för dagen. 2, 27
----- Massmedia och verklighet. 6, 99
----- Kommunalvalet och makten i landet. 7, 119
----- Utrikespolitiska scenarier och hotbilder. 8, 143
Schirrmacher, Beate: Kerstin Ekmans världsbild – en kvinnlig utopi. 7, 127
Sjögren, Andreas: Konservöppnare bok. 1, 20
Snickars, Ann-Christine: Er lag och rätt! 4–5, 93
Stadius, Peter: Nordens ljus och Nordens dimma. 7, 121
Sundström, Charlotte: Mellan Plädängen och Petroskoj. Tankar om finlandssvensk prosa år 2003. 1, 7. Tillsammans med Trygve Söderling
----- Den hemliga trädgården. 4–5:89
Swedenmark, John: Kriser och kransar. 4–5, 73
Söderling, Trygve: Mellan Plädängen och Petroskoi. Tankar om finlandssvensk
prosa år 2003. 1, 7. Tillsammans med Charlotte Sundström
----- Vittnet som blev Gorkij. 4–5, 79
Thilén, Ralf: Till jordens ände. 2, 33
Torrkulla, Göran: Att själv bära hundhuvudet i en författares spegel. En
filosofisk råskiss om att läsa Coetzee. 3, 61
Törnudd, Klaus: Folkhemmet och den politiska rödmyllan. 1, 5
----- Fredsbevarande och krishantering. 8, 155
Valtiala, Nalle: Teater: En familjeangelägenhet vid Skillnaden. 2, 43
----- Cikador och kackerlackor. 6, 113
----- En mor, fäder och söner. 8, 158
----- Jubileum och jubel på teatern. 9–10, 179
Warburton, Thomas: ”En berömd bok som ingen läser”. 4–5, 71
Westerlund, Anders: Visionären som brann. Hans Ruin 1931. 8, 151
Westö, Mårten: Eric Blair i helfigur. 6, 105
Winter, Gun: Insikt – inte fromma lögner. 7, 135
Zalesky, Bodil: Byggnader och tomrum. 6, 110
Zilliacus, Clas: Ur nationalscenens hemliga liv. 6, 111.
----- Jag läste häromdan. 7, 140. Debatt
----- Tsunami. 9–10, 163
Örnkloo, Ulf: Mordet på änkeprostinnan. 4–5, 81
Östling, Tom: Ja skravar, va’ ja’ skravar! Fyra diktsamlingar fulla av
gammalt hopp. 1, 17
----- Teater: Möss och mani. 1, 22
----- ”Inte är det ju som Puccini”, sa pappa: En kväll på Operan. 2, 42
----- Tre pjäser i relief: trasiga apostlar och läcker skåpmat. 6, 115
----- Historiens hiss och själens citadell. 7, 137

B. Sakregister

Recenserade böcker

Sorsa, Kalevi: Kansankoti ja punamulta. 1, 5–6
Hammarén: Stefan: Med en burk soppa; konservöppnare bok. 1, 20–21
Matthiessen, Peter: End of the Earth: Voyages to Antarctica. 2, 33–34
Salminen, Johannes: Skuggan på Kiasmas vägg. 7, 137–139
Sorsa, Kalevi: Kansankoti ja punamulta. 1, 5–6

Skönlitterära bidrag

Kjellqvist, Else-Britt: Fyra dikter. 8, 156–157

Skönlitteratur och kulturhistoria

Reflektioner kring litteratur, samhälle och historia. 1, 3–4
Mellan Plädängen och Petroskoj. Tankar kring finlandssvensk prosa år 2003. 1, 7–12
Dagskritik om årslyrik: Kvällars flöde fanns där. 1, 13–16
Ja skravar va’ ja’ skravar. Fyra diktsamlingar fulla av gammalt hopp. 1, 17–20
Taarab. 2, 29–32
Natten hos den tidige Henri Michaux. 2, 38–41
Hur blev det Coetzee? 3, 47
En skoningslös författare. 3, 48
Fredags fotspår. 3, 66–68
En berömd bok som ingen läser. 4–5, 71–72
Kriser och kransar. 4–5, 73–74
Dante. 4–5, 75–76
Glädjens hus. 4–5, 77–78
Vittnet som blev Gorkij. 4–5, 79–80
Mordet på änkeprostinnan. 4–5, 81–82
Familjecirkus – en annorlunda barndomstrilogi. 4–5, 83–84
Mirdja: tänka och lida. 4–5, 85–86
Svindlande höjder. 4–5, 87–88
Den hemliga trädgården. 4–5, 89–90
Rosenmiraklet. 4–5, 91–92
Er lag och rätt…! Minna Canth. 4–5, 93–94
Hadzji Murat. 4–5, 95–96
Om skrift, minne och glömska: Att fortsätta berättelsen. 6, 101–104
Eric Blair i helfigur. 6, 105–109
Kerstin Ekmans världsbild – en kvinnlig utopi. 7, 127–134
Insikt – inte fromma lögner. 7, 135–136
”Det finns mycket mer under ytan, som en flyktig bekantskap icke mäter…” Hans Ruin som aforistiker och hermeneutiker. 8, 145–150
Visionären som brann. Hans Ruin 1931. 8, 151–154
Hemlöshet och hänförelse – två poler i Tito Collianders liv. 8, 175–178

Filosofi, sociologi, religion

Finlandssvenska döva – en minoritet inom en minoritet. 2, 35–41
Elisabeth Costello och Pippi Långstrump. 2, 52–54
Förstås kan vi förstå om lejonet kunde tala! 3, 55–57
J. M. Coetzee och ondskan. 3, 58–65
Att själv bära hundhuvudet i en författares spegel. 3, 61–65
Den levande vaxljuslågans språk. Tito Colliander och det ortodoxa budskapet. 9–10, 165–170

Ekonomi, politik, media


Historia och frågor för dagen. 2, 27–28
I väntan på den andre. 3, 49–51
Massmedia och verklighet. 6, 99–100
Kommunalvalet och makten i landet. 7, 119–120
Jag läste häromdan. 7, 140
Utrikespolitiska scenarier och hotbilder. 8, 143–144
Fredsbevarande och krishantering. 8, 155–160
Tsunami. 9–10, 163–164
> Gå direkt till
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 2005

Nittioåttonde årgången        Nr 1–10

R e d a k t i o n:
Barbro Enckell-Grimm, Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, Tom Sandlund, Folke Stenman, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Trygve Söderling, Tom Söderman, Sven Willner, Clas Zilliacus, Tom Östling


A. Artiklar och recensioner

Allardt, Erik: Litteratursällskapets och samhällsforskningens betoningar. Aktuell forskning om språkgrupper och etniska relationer. 7, 117
Andersson, Kjell: Långsiktiga lösningar i en tid av kortsiktighet? Governance på
finlandssvenska. 7, 122
Backström, Carita: Teaterspråk – mer än ett tungomål. Kroppen är tillvarons
grundform. 9–10, 166
Bargum, Marianne: Son av sitt land. 4–5, 83
Bélinki, Karmela: Pennskaftet. 4–5, 81
Bengts, Ulrika: Två allvarligt sinnade damer. 4–5, 66
Björksten, Christel: Psykiatrisk litteraturgranskning. 2, 35
----- Parsifal – drömmen om renhet. 6, 105
Blomqvist, Leif: Realpolitik och vardagsrealism. 3, 49
Bondestam, Sixten: På de masuriska kullarna. 6, 101
----- Leoparden på Saa Nane. 8, 143
Byrne, David: Att växa bakåt. 1, 19
Cavefors, Bo I.: Ernst Junger. 7, 129
Donner, Jörn: Forsgårds Berlin. 6, 109
Enckell, Mikael: Såret i konst och dikt. 6, 107
Enckell-Grimm, Barbro: Årets lyrikskörd: Axplock i bokskogen. 2, 31
----- De sju dagarna. 4–5, 71
Forsgård, Nils Erik: Något om resor. 9–10, 160
Georgii-Hemming, Bo: Har du sett Walter Ljungqvist på TV? Om det osynliga i
språket. 6, 97
Grigoriev, Maxim: Baker approacherade med en förfrågan. 2, 33
Grünstein, Michel: Psykoanalys och judisk tro. 3, 57
Hellman, Matilda: Stolthet och fördom. 4–5, 73
Henrikson, Thomas: Karolinerna 1–2. 4–5, 75
Holmberg, Barbro: Favoriter ur världslitteraturen 10 år. 4–5, 63
Kajanus, Jenny: Zigenarballader. 4–5, 69
Lindberg, Petter: Sången om den röda rubinen. 4–5, 79
Lindman-Strafford, Kerstin: England trött på vallöften. 3, 45
Lindqvist, Marit: Höstlig bastu. 4–5, 85
Lojander-Visapää, Catharina: Tvåspråkigheten medför problem? 8, 137
Lolax, Dan: En läsning av Pär Lagerkvists roman Barabbas. Människan
bakom namnet. 8, 139
Nyström, Leif: Fyra dikter. 9–10, 170
Odrischinsky, Eva: Krig och fred. 4–5, 89
Palmgren, Clara: Ett kistfynd. 3, 54
Parland, Henry: Detektivlitteraturen. 3, 55
Parland, Nike: Människans revolt. 4–5, 77
Rotkirch, Kristina: Prosa som dansar och ler. Prosaöversikt 2004. 2, 25
Tillsammans med Charlotte Sundström
Sandlund, Tom: Historiska paralleller och framtidsscenarier. 1, 3
----- Val i dag. 3, 43
----- Europa i dag. 6, 95
----- Forskning om finlandssvenskarna. 7, 115
----- Presidentval. 8, 135
----- Favoriter och utmanare. 9–10, 155
Snickars, Ann-Christine: Vägen till Klockrike. 4–5, 87
----- Teaterspråk – mer än ett tungomål. Kroppen är tillvarons
grundform. 9–10, 166. Om danskonst. Tillsammans med Carita Backström
Stenmark, Erik: Upplevelsen i grottan. 1, 5
----- Eftertankar kring två Hitchcockfilmer. Den ovissa spiralen. 8, 147
Sundström, Charlotte: Prosa som dansar och ler. Prosaöversikt 2004. 2, 25 Tillsammans med Kristina Rotkirch
Söderman, Tom: Finsk litteratur om det plågsamma i livet. 3, 47
----- Flanellkostym. Om Sloan Wilson och Henry Parland. 9–10, 161.
Thesleff, Holger: Att leva som Pythagoras. 9–10, 157
Thilén, Ralf: Från Brasiliens slum. 1, 17
Törnudd, Klaus: Historieskrivning i statsfördrag. 2, 23
Valtiala, Nalle: Vatten med viss tillsats av såpa. 2, 39
----- En fullbordad trilogi. 3, 59
----- Fuga – hoppet om en harmoni. 7, 126
----- Så gick det till då det begav sig. 8, 150
Westerbohm, Thomas: Parlamentshusen som rummet för folksuveräniteten. 1, 13
Zalesky, Bodil: En litauisk provokatör. Herbert Kuncius försvunna text. 1, 10
Zilliacus, Clas: Den gamle och havet. 4–5, 91
----- Ingens land. 6, 111
Östling, Tom: Teater: Hyss i stort och smått. 2, 37
----- Clownens skratt i ändlös natt. 3, 51
----- Stupets lockelse. 7, 127
----- Vinterfyrverkeri på Svenskis. 9–10, 168

B. Sakregister

Recenserade böcker

Jesus, Carolina Maria de: Quarto de Despejo. 1, 17–18
Lins, Paulo: Cidade de Deus. 1, 17–18
Collinder, Björn: Nya ordhandboken. 2, 33–34
Alanen, Yrjö O.: Aallosta Shakespeareen ja Simenoniin. 2, 35–36
Törnudd, Klaus: Turvallisuus on oven avaamista. 3, 49–50
Kafka, Franz: En bok måste vara som en yxa för det frusna havet inom oss. 3, 51–53
Enckell, Mikael: Uppror och efterföljelse. 3, 57–58
Malmberg, Carl-Johan: Sår – I myt, kult, bild och dikt. 6, 107–108
Forsgård, Nils Erik: 10115 Berlin. 6, 109–110
Lindqvist, Sven: Terra Nullius. En resa genom ingens land. 6, 111–112
Lång, Fredrik: Mitt liv som Pythagoras. 9–10, 157–159

Skönlitterära bidrag

Byrne, David: Att växa bakåt. Övers.: Tom Östling. 1, 19–20
Nyström, Lars: Fyra dikter. 9–10, 170–171

Skönlitteratur och kulturhistoria

En litauisk provokatör: Herbert Kuncius försvunna text. 1, 10–12
Prosa som dansar och ler. Kristina Rotkirch och Charlotte Sundström har läst den finlandssvenska skönlitterära prosan från 2004. 2, 25–30
Axplock i bokskogen. 2, 31–32
Finsk litteratur om det plågsamma i livet. 3, 47–48
Ett kistfynd. 3, 54
Detektivlitteraturen. Referat hållet vid konventet den 20 februari 1926 av civis Henry Parland. 3, 55–57
Favoriter ur världslitteraturen 10 år. 4–5, 63–64
Två allvarligt sinnade damer. 4–5, 66–68
Zigenarballader. 4–5, 69–70
De sju dagarna. 4–5, 71–72
Stolthet och fördom. 4–5, 73–74
Karolinerna. 4–5, 75–76
Människans revolt. 4–5, 77–78
Sången om en röda rubinen. 79–80
Pennskaftet. 4–5, 81–82
Son av sitt land. 4–5, 83–84
Höstlig bastu. 4–5, 85–86
Vägen till Klockrike. 4–5, 87–88
Krig och fred. 4–5, 89–90
Den gamle och havet. 4–5, 91–92
Har du sett Walter Ljungquist på TV? 6, 97–100
På de masuriska kullarna. 6, 101–104
Ernst Jünger. 7, 129–132
En läsning av Pär Lagerkvists roman Barabbas. 8, 139–142
Något om resor. 9–10, 160
Flanellkostym. 9–10, 161–167

Teater, konst, film

Upplevelsen i grottan. 1, 5–9
Parlamentshusen som monument för folksuveräniteten. 1, 13–16
Hyss i stort och smått. 2, 37–38
Vatten med viss tillsats av såpa. 2, 39–40
En fullbordad trilogi. 3, 59–60
Parsifal – drömmen om renhet. 6, 105–106
Fuga – hoppet om en harmoni. 7, 126
Stupets lockelse. 7, 127–128
Eftertankar kring två Hitchcockfilmer. 8, 147–149
Så gick det till, då det begav sig. 8, 150–152
Teaterspråk – mer än ett tungomål. 9–10, 163–165
Kroppen är tillvarons grundform. 9–10, 166–167
Vinterfyrverkeri på Svenskis. 9–10, 168–169

Filosofi, sociologi, psykologi

Forskning om finlandssvenskarna. 7, 115–116
Aktuell forskning om språkgrupper och etniska relationer. Litteratursällskapets och samhällsforskningens betoningar. 7, 117–121
Governance på finlandssvenska. Långsiktiga lösningar i en tid av kortsiktighet? 7, 122–125
Tvåspråkigheten medför problem? 8, 137–139
Leoparden på Saa Nane. 8, 143–146

Ekonomi och politik

Historiska paralleller och framtidsvisioner. 1, 3–4
Historieskrivning i statsfördrag. 2, 23–24
Val i dag. 3, 43–44
England trött på vallöften. 3, 45–46
Europa i dag. 6, 95–96
Presidentval. 8, 135–136
Favoriter och utmanare. 9–10, 155–156
> Gå direkt till
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 2006

Nittionionde årgången

R e d a k t i o n:
Barbro Enckell-Grimm, Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, Tom Sandlund, Folke Stenman, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Trygve Söderling, Tom Söderman, Sven Willner, Clas Zilliacus, Tom Östling


A. Artiklar och recensioner

Andtbacka, Ralf: Svält. 4–5, 65
Bengts, Ulrika: Dagarnas skum. 4–5, 71
Bondestam, Sixten: En fennocentrisk betraktelse. 2, 35
Björksten, Christel: Förborgad förtvivlan. 2, 40
----- Global demokrati. 8, 147
Brandt, Pamela: Proust och målarkonsten. 7, 113
Hammarén, Stefan: Ny testmetod (tagen på) burklös mark. 7, 126
Ekman, Michel: Så träffas de alla på verandan eller bryggan. Ett hem i litteraturen. 8, 133
Envall, Markku: Aforistisk dagbok. 9–10, 167
Forsgård, Nils Erik: På Castros ö. 7, 125
Hammarström, Camilla: Lyckan. 4–5, 69
Hellgren, Jan: Möte med Finlandiaprisvinnaren Bo ”Pesä” Carpelan. 1, 5
Henrikson, Thomas: Snödrottningen. 4–5, 87
----- ”Cladons” trygga bekvämlighetsflagg. 6, 101
Hirn, Sven: Författarnas revir. Några spörsmål riktade till vår Författareförening. 9–10, 153
Kajanus, Jenny: Nada. 4–5, 67
Linnér, Sture: En lustfylld läsupplevelse. 2, 31
Mallander, Jan Olof: U2 och anpassningen till konform. Om den finländska undergrounden. 8, 141.
Martens von, Tomas: Platons grotta och Pandoras ask. Konst och vetenskap som
mänskliga aktiviteter i en obestämbar och outtömlig verklighet. 3, 49
Odrischinsky, Eva: Undrens tid. 4–5, 83
Pekonen, Osmo: Kunskapens bitterljuva äpplen. 9–10, 163
Törnudd, Klaus: Jubileum för jämställdheten. 3, 57
Salmén, Leif: Rösterna i Marrakesh. 4–5, 85
Sandlund, Tom: Litteratur, språk och samhälle. 1, 3
----- Jubileer. 2, 27
----- Medvetande över generationer. 3, 47
----- Religion, migration och sekularisering. 6, 91
----- Regimskifte och moral. 7, 111
----- Finlandia och nationell ideologi. 8, 131–132
----- Fiktion och fakta. 9–19, 151
Schwanbom, Per: Birgitta Trotzig och det sociala arvet. 3, 54
Snickars, Ann-Christine: Ett avsevärt antal gröna dikter. 1, 10
----- Båten om kvällen. 4–5, 81
Stenmark, Erik: Den vilande handen. 6, 103
----- Ett romerskt bokslut. 8, 137
Sundström, Charlotte: Häxor – finns dom? 3, 59
----- En dåres försvarstal. 4–5, 77
----- Till er som har läst klassiker. 4–5, 63–64
Swedenmark, John: Arturos ö. 4–5, 75
Söderling, Trygve: Sifferprästen och busstationstjejen. Nedslag i finlandssvensk prosa 2005. 1, 13. Tillsammans med Annika Tudeer.
----- Om kvinnor och om natten. 6, 96
Tonkin, Marie: Egypten har 99 ansikten. 2, 33
----- Greven av Haga. Ett kåseri om Gustaf III. 7, 121
Tudeer, Annika: Sifferprästen och busstationstjejen. Nedslag i finlandssvensk
prosa 2005. 1, 13. Tillsammans med Trygve Söderling
Törnqvist, Sören: Landskap med solar. 6, 105
Zilliacus, Clas: Lars Huldén 80 år. 1, 8
----- Axel Gabriel Ingelius poetiska liv och död. 7, 115
Valtiala, Nalle: Kafka nedrörd i Buster Keatons gryta. 2, 42
----- Mozart i paradisets trädgård. 6, 107
----- Rokoko och barock i Helsingfors. 7, 127
----- Kautschuk täffar tidens nerv. 8, 146
Warburton, Thomas: Den välsignade damen. 2, 29
----- Japans historiska riddare. 6, 93
Westö, Mårten: Svärmare och harkrank. 4–5, 79
Örnkloo, Ulf: Pestens år. 4–5, 73
Östling, Tom: Finsk prosa och lite till: Religiös boom och profan iver. 1, 21
----- Musikens Cern-reaktor i helfigur. 7, 118
----- ”Barn av den svarta snön”. Gruppen The Sperm och 60–talets motkultur. 9–10, 156

B. Sakregister

Recenserade böcker

Andersson, Claes: Har du sett öknen blomma? 6, 101–102
Braw, Monica och Lompolo, Juhani: Samurajerna. Deras historia och ideal. 6, 93–95
Envall, Markku: Kieltä terävämpi giljotiini. 9–10, 167–168
Rufin, Jean-Christophe: Globalia. 8, 147–148
Salmén, Leif: Palatset vid Bosporen. 2, 31–33
Sarjala, Jukka: Poeettinen elämä. Biedermeierin säveltäjä-kirjailija Axel Gabriel Ingelius. 7, 115–117

Kåseri

Tonkin, Marie: Egypten har 99 ansikten. 2, 32–35
----- Greven av Haga. 7, 121–124

Skönlitteratur och kulturhistoria

Möte med Finlandiaprisvinnaren Bo ”Pesä” Carpelan. 1, 5–8
Lars Huldén 80 år. 1, 8–9
Ett avsevärt antal gröna dikter. 1, 10–13
Sifferprästen och busstationstjejen. Finlandssvensk prosa 2005. 1, 13–20
Finsk prosa och lite till: Religiös boom och profan iver. 1, 21–24
Jubileer. 2, 27–28
Den välsignade damen. 2, 29–30
Förborgad förtvivlan. 2, 40–41
Birgitta Trotzig och det sociala arvet. 3, 54–56
Till er som har läst klassiker. 4–5, 63–64
Svält. 4–5, 65–66
Nada. 4–5, 67–68
Lyckan. 4–5, 69–70
Dagarnas skum. 4–5, 71–72
Pestens år. 4–5, 73–74
Arturos ö. 4–5, 75–76
En dåres försvarstal. 4–5, 77–78
Svärmare och harkrank. 45, 79–80
Båten om kvällen. 4–5, 81–82
Undrens tid. 4–5, 83–84
Rösterna i Marrakesh. 4–5, 85–86
Snödrottningen. 4–5, 87–88
Om kvinnor och om natten. 6, 96–100
Landskap med solar. 6, 105–106
Greven av Haga. 7, 121–124
På Castros ö. 8, 125
Ny testmetod (tagen på) burklös mark. 7, 126–127
Ett hem i litteraturen. 8, 133–136
Fiktion och fakta. 10, 151–152
Författarnas revir. 9–10, 153–155
Kunskapens bitterljuva äpplen. 9–10, 163–166

Teater, konst och film

Kafka nedrörd i Buster Keatons gryta. 2, 42–43
Den vilande handen. 6, 103–105
Mozart i paradisets förgård. 7, 107–108
Proust och målarkonsten. 7, 113–115
Rokoko och barock i Helsingfors. 7, 127–128
Ett romerskt bokslut. 8, 137–140
U2 och anpassningen till konform. 8, 141–145
Kautschuk träffar tidens nerv. 8, 146
Barn av den svarta snön. The Sperm. 9–10, 156–162

Sociologi, filosofi, psykologi

Litteratur, språk och samhälle. 1, 3–4
En fennocentrisk betraktelse. 2, 35–39
Medvetande över generationer. 3, 47–48
Platons grotta och Pandoras ask. 3, 49–53
Jubileum för jämställdheten. 3, 57–58
Häxor – finns dom? 3, 59–60
Religion, migration och sekularisering. 6, 91–92

Ekonomi och politik

Regimskifte och moral. 7, 111–112
Finlandia och nationell ideologi. 8, 131–132

> Gå direkt till
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 2007

Etthundrade årgången

R e d a k t i o n:
Kristian Donner (fr.o.m. nr 7), Barbro Enckell-Grimm, Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, Tom Sandlund, Folke Stenman, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Trygve Söderling, Tom Söderman, Sven Willner, Clas Zilliacus, Tom Östling


A. Artiklar och recensioner

Allardt, Erik: Kaila: spänningen mellan förnuft och känsla. 3, 36
----- Kulturanalys och samhällskritik. Festtal på NA:s jubileumsmiddag. 11, 205
Andersson, Claes: Om icke vetekornet dör. 5–6, 79
Antas, Maria: Bildhuggarens dotter. 5–6, 91
Arhippainen, Max: Ansvar och uppgift. 11, 213. Inlägg i debatten Medierna och offentligheten. Fakta och fiktion
Björksten, Christel: Eino Kaila och vår tid. 3, 38
----- Ondskans gåta. 4, 67
----- De onda i totalitär makt. Om Hannah Arendt. 8, 145.
Bondestam, Sixten: Minnets tavlor. 3, 40
Donner, Kristian: Vetenskap av allmänfattlig art. 9–10, 184
Ekberg, Henrik: Två ”skärgårdsböcker”. 8, 158
Ekman, Michel: Den unge Werthers lidanden. 5–6, 85
Enckell, Emelie: Aaro Hellaakoski. 4, 60
Enckell, Mikael: Apropå Eino Kaila och Gudmund Smith. 3, 35
----- I hjärtat av Europa. 8, 142
----- Carl-Erik af Geijerstam (1914–2007). 8, 153
Enckell-Grimm, Barbro: I närvaro av snö. 1–2, 24
Engman, Max: Ottokar och bestialiteten. 11, 220
Groth, Marcus: Processen. 5–6, 89
Hammarström, Camilla: På spaning efter den tid som flytt. 5–6:99
Henrikson, Thomas: Den tappre soldaten Svejks äventyr. 5–6, 97
Hellaakoski, Aaro: Dikter i översättning av Emelie Enckell. 4, 62
Holmberg, Barbro: Låt fiskarna flyga! 1–2, 28
----- Ansari. 4, 58
----- Av kärlek till böcker. 5–6, 75
Ingström, Pia: Gösta Berlings saga. 5–6, 83
Jääsaari, Johanna: Digitaliseringsprocessen. Ett nationellt projekt. 7, 125
Kivikuru, Ullamaija: Massmedier idag. 11, 209. Inlägg i debatten Medierna och offentligheten. Fakta och fiktion
Kjellin, Gösta: Berättelsen om Sinbad sjöfararen. 5–6, 87
----- Min Bergman. 8, 151
Kvastad, Nils Bjørn: New Age. 8, 137
Lönnfors, Per-Erik: Obehagliga sanningar om nyhetens behag. 11, 215
Nyström, Lars: Två dikter av Walter de la Mare. Övers: Nyström. 7, 121
Ohls, Erik: Babettes gästabud. 5–6, 77
Palmgren, Clara: Aj, aj, Kerenskij. 1–2, 11
Parknäs, Lennart: Nyupptäckt dikt av Anders Österling. 4, 64
Pihlström, Henry: Dronten i myt och verklighet. 7, 117
Polvinen, Tuomo: Den unga Paasikivi och Ryssland. 1–2, 5
Reuter, Tom: Vad kan syster Neandertal lära oss? 7, 113
Sandelin, Elisabeth: Att leva är att resa. Ett kåseri. 8, 150
Sandlund, Tom: Nya Argus 1908–2007. Kommentarer. 1–2, 3
----- Val och regering. 3, 31
----- Den nya regeringen. 4, 51
----- Institutioner och identitet. 7, 107
----- Utrikespolitik och försvarspolitik. 8, 131
----- Linjer i Nya Argus. 9–10, 163
----- Både en bruten linje och en rak. Några reflektioner. 9–10, 195
----- Massmedieansvar och samhällsdebatt. 11, 203.
----- Kommentarer
Sarje, Kimmo: Sigurd Frosterus och den historiska avantgarden. 9–10, 181
Sibelius, Patrick: Frihet i vår tid. 8, 133
Smith, Gudrun: Tillbakablick på Kailas psykologi. 3, 33
Snickars, Ann-Christine: Dikter som bär. Poesin från i fjol kräver tillbaka våra liv. Översikt. 1–2, 21
----- Avigt & Co. 5–6, 101
Stenmark, Erik: Tankar kring Velázquez. 4, 53
----- Om porträtt och självporträtt. Haag-Amsterdam-Bryssel. 8, 147
Sutela, Pekka: En finländsk syn på den första ryska statsbudgeten. 9–10, 187
Svedberg, Ingmar: Nya Argus och det nödvändiga samtalet. 9–10, 167
Söderling, Trygve: Det regnar män. Ett samtal om finlandssvensk prosa 2006. 1–2, 13. Tillsammans med Annika Tudeer
----- Det andra könet. 5–6, 103
----- Ultra Argus. Scener ur 1920–talets kulturkamp. 9–10, 177
Söderman, Tom: Nya Argus och utrikespolitiken på Jan-Magnus Janssons
tid. 9–10, 191
Thesleff, Holger: Antiken idag. 7, 109
Thilén, Ralf: Gabriel García Márquez’ jubileumsår. 3, 46
Törnudd, Klaus: Tidningen Västra Nyland under ett kvartssekel. 3, 47
Tudeer, Annika: Det regnar män. Ett samtal om finlandssvensk prosa 2006. 1–2, 13. Tillsammans med Trygve Söderling
----- Reflektioner över publik och blickar i Oblivias arbeten. Om blickar som korsas, glipor och glapp. 4, 56
Ulfsson, Birgitta: Fröken Julie. Sommarklassiker. 5–6, 95
Valtiala, Nalle: Idel idealiska äkta män. 1–2, 25
----- Privata liv. 3, 45
----- Så länge drömmen varar. 4, 72
----- En Mannerheim för Svenskfinland. 8, 156
----- Nedskuren gengångerska. Caligula utan returbiljett. 11, 223
Wallin, Stefan: Den blinda fläcken. 11, 211. Inlägg i debatten Medierna och offentligheten. Fakta och fiktion
Warburton, Thomas: Muser, eller nio historiska böcker. 5–6, 93
Wulff, Thomas: Svar på några spörsmål. 1–2, 27
Zilliacus, Clas: Jakob fatalisten och hans husbonde. 5–6, 81
----- Hundraögd hundraåring. 9–10, 173
Östling, Tom: Zappas päronformade stycken. 7, 122
----- Dust och damm. 8, 155
----- Marskalkens skål. 8, 157

B. Sakregister

Recenserade böcker

Bartoszewski, Wladyslaw; Lehman, Reinhold: I hjärtat av Europa. 8, 142–144
Friberg, Ralf: Under mörka moln. Västra Nyland 1920–1945. 3, 47–48
Klein, Hillel: Überleben und Versuche der Wiederbelebung. 8, 142–144
Littell, Jonathan: Les Bienveillantes. 4, 67–71
Ravi, Sanna: Ansari: 4, 58–59
Söderman, Tom; Lindberg, Camilla och Lindberg, Magnus: Röster från Rosala: 8, 158–159
Walls, Georg: Albumet och engelska expressen. 8, 158–159

Dikter och kåseri

Hellaakoski, Aaro: Dikter i tolkn. av Emelie Enckell. 4, 62–63
de la Mare, Walter: Två dikter tolkade av Lars Nyström. 7, 121
Sandelin, Elisabeh: Att leva är att resa. 8, 150

Skönlitteratur och kulturhistoria

Nya Argus 1908–2007. 1–2, 3–4
Aj, aj, Kerenskij. 1–2, 11–12
Det regnar män. Finlandssvensk prosa 2006. 1–2, 13–21
Dikter som bär. 1–2, 21–23
Svar på några spörsmål. 1–2, 27
Låt fiskarna flyga! 1–2, 28
Gabriel García Márquez jubileumsår. 3, 46
Aaro Hellaakoski. 6, 60–61
Nyupptäckt dikt av Anders Österling. 4, 64–66
Av kärlek till böcker. 4–5, 75–76
Babettes gästabud. 4–5, 77–78
Om icke vetekornet dör. 45, 79–80
Jakob Fatalisten och hans husbonde. 4–5, 81–82
Gösta Berlings saga. 4–5, 83–84
Den unge Werthers lidanden. 4–5, 85–86
Berättelsen om Sinbad Sjöfararen. 4–5, 87–88
Processen. 4–5, 89–90
Bildhuggarens dotter. 4–5, 91–93
Muser, eller nio historiska böcker. 4–5, 93–94
Fröken Julie. 4–5, 95–96
Den tappre soldaten Svejks äventyr. 4–5, 97–98
På spaning efter den tid som flytt. 4–5, 99–100
Avigt & Co. 4–5, 101–102
Det andra könet. 4–5, 103–105
Carl-Erik af Geijerstam 1914–2007. 8, 153–154
Linjer i Nya Argus. 9–10, 163–166
Nya Argus och det nödvändiga samtalet. 9–10, 167–168
Kring Argus’ födelse. 9–10, 169–172
Hundraögd hundraåring. 9–10, 173–176
Ultra Argus. Scener ur 1920–talets kulturkamp. 9–10, 177–180
Både en bruten linje och en rak. 9–10, 195–200

Teater, konst och film

I närvaro av snö. 1–2, 24
Idel idealiska äkta män. 1–2, 25–26
Privata liv. 3, 45
Tankar kring Velazquez. 4, 53–55
Oblivia. Om blickar som korsas, glipor och glapp. 4, 56–58
Så länge drömmen varar. 4, 72
Om porträtt och självporträtt. 8, 147–149
Min Bergman. 8, 151–152
Dust och damm. 8, 155–156
En Mannerheim för Svenskfinland. 8, 156
Marskalkens skål. 8, 157–158
Sigurd Frosterus och den historiska avantgarden. 9–10, 181–184
Ottokar och bestialiteten. 11, 220–222
Nedskuren gengångerska. 11, 223
Caligula utan returbiljett. 11, 224

Musik

Zappas päronformade stycken. 7, 122–124

Filosofi, sociologi, psykologi

Tillbakablick på Kailas psykologi. 3, 33–34
Apropå Eino Kaila och Gudmund Smith. 3, 35–36
Spänningen mellan förnuft och känsla. 3, 36–37
Eino Kaila och vår tid. 3, 38–39
Minnets tavlor. 3, 40–44
Frihet i vår tid. 8, 133–136
New Age. 8, 137–141
Det onda i totalitär makt. 8, 145–147
Kulturanalys och samhällskritik. 11, 205–208

Naturvetenskap

Vad kan syster Neandertal lära oss? 7, 113–116
Dronten i myt och verklighet. 7, 117–120
Vetenskap av allmänfattlig art. 9–10, 184–186

Ekonomi och politik

Den unga Paasikivi och Ryssland. 1–2, 5–10
Val och regering. 3, 31–32
Den nya regeringen. 4, 51–52
Institutioner och identitet. 7, 107–108
Digitaliseringsprocessen. 7, 125–128
Utrikespolitik och försvarspolitik. 8, 131–132
En finländsk syn på den första ryska statsbudgeten. 9–10, 187–190
Nya Argus och utrikespolitiken. 9–10, 191–194
Massmedieansvar och samhällsdebatt. 11, 203–204
Debatt: Medierna och offentligheten. Fakta och fiktion.
Massmedier idag. 11, 209–210
Den blinda fläcken. 11, 211–212
Ansvar och uppgift. 11, 213–214
Obehagliga sanningar om nyhetens behag. 11, 215–219
> Gå direkt till
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 2008

Hundraförsta årgången

R e d a k t i o n:
Niklas Bruun (fr.o.m. nr 2–3), Kristian Donner, Barbro Enckell-Grimm, Susanna Fellman
(fr.o.m. nr 2–3), Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, Martina Reuter (fr.o.m. nr 2–3), Tom Sandlund, Folke Stenman, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Trygve Söderling, Tom Söderman, Sven Willner, Clas Zilliacus, Tom Östling

> Gå direkt till
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
på denna sida

>>Arkivets hemsida


NYA ARGUS 2009

Hundraandra årgången

R e d a k t i o n:
Niklas Bruun, Kristian Donner, Barbro Enckell-Grimm, Susanna Fellman, Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, Martina Reuter, Tom Sandlund, Folke Stenman, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Trygve Söderling, Tom Söderman, Sven Willner, Clas Zilliacus, Tom Östling


Nya Argus 2009 – innehåll 
> Gå direkt till   2000   •   2001   •   2002   •   2003   •   2004  
•  
2005   •   2006   •   2007   •   2008   på denna sida<<Innehåll 1990–1999   •   >>Arkivets hemsida>> ÖGONEN UPP! Nya Argus första sekel (Nya Argus historik, 2011)

Prenumerera    •    E-post    •    Nya Argus hemsida