äldre nummer
Lösnummer kan beställas från redaktionssekreteraren
Yasmin Nyqvist,
 nya.argus@gmail.com
Lilla Tavastgatan 6 A 20,
FIN-20500 Åbo,
tel. +358-(0)45-6713327

2008 • hundraförsta årgången

Nummer 1 / 2008


Kommentarer / Clas Zilliacus:
Biologisk dikt

Barbro Enckell-Grimm
Det gångna årets poesi
Gårdsrönn, knappögon och gräshorisont

Annika Tudeer & Trygve Söderling Detta är inte faktion
Finlandssvensk prosa 2007

Michel Ekman
En odyssé bland dagdrivare

Teater / Tom Östling
Dags för paradigmskifte?

Nalle Valtiala
Janne Kubik – under träet simmar fisken

Nalle Valtiala
Blanche och Marie – kärlekens blå ljus

Frank Borg
Fakta och fiktion med reson

Johan Storgård
Teater, en kollektiv konstart
Nummer 2–3 / 2008
Nya Argus

Kommentarer / Tom Sandlund:
Politisk förvaltning

Patrick Sibelius   Europa under trikoloren

Barbro Enckell-Grimm  Efter resonemanget kommer dikten

Tom Söderman 
Mormor Hella eller dubbelagenten

Christel Björksten  Våldets ursprung

Per-Erik Lönnfors  Sanning l, 2 och 3

Nalle Valtiala  
Med ena foten i Goethe och den andra i Rasputin


Register 2003-2007 
Nummer 4 / 2008
Nya Argus

Kommentarer / Tom Sandlund: Intressanta tider

Kerstin Lindman-Strafford 
Boken i dag – mellan mjölk och yoghurt

Mikael Enckell  Ett slutfört storverk

 Tom Söderman  Leif Salméns europeiska odyssé

Lars Nyström  Tre dikter

Per-Erik Lönnfors
Det kalla krigets diplomati – från tre vinklar

Tom Sandlund  Tankesmedjor  och framtidshistoria

Maria Kreander Finlandssvenskarna – en utrotningshotad art?

Ralf Friberg  En exkursion kring lördagens alla sällskap

Teater / Tom Östling
En kväll med Adriana
... och en eftermiddag i Zambesi
Kalejdoskopisk Westö   
Nummer 5 / 2008
Nya Argus

Favoriter ur världslitteraturen
 Kommentarer / Trygve Söderling: Klassikervarning

John Swedenmark  Jagskrifter

Ann-Christine Snickars

Lille Karl

Thomas Henrikson  PESSOA.
Negationens triumf


Marianne Bargum  
Storm över Frankrike

Timo Hämäläinen 
Malaparte Kaputt

Robin Valtiala  Mellan raderna
av symboliska namn

Christina Andersson Reflektioner kring Barbro Lindgren


Catharina Gripenberg  Hagar

Jan Wagner: den sene runeberg
Nummer 6 / 2008


Kommentarer / Trygve Söderling: Finns 1968 år 2008?

Köksbordssamtalet
Läget

J.O. Mallander
I livets lins

Kristian Donner
Pop 68

Barbro Holmberg
The Sound of Silence och året 1968

Birgitta Ulfsson
Det är synd om människan

Christel Björksten
Glöm Spengler!

Karmela Bélinki
En Dibbuk för mycket

Zinaida Lindén
En biljett till Kaurismäki-land

Henrika Ringbom
Händelser. Ur Nya Pressen 1968-1974
Nummer 7 / 2008
Nya Argus

Kommentarer / Trygve Söderling: Ett förminskat USA 
Susanna Fellman: Krisen på finansmarknaden – en reflexion 

Thomas Warburton  En konstnär i sin omvärld

Zinaida Linden  Skräckblandad förtjusning

Mikael Enckell  Att skämmas inför grannen

Erik Stenmark  Blicken (Några tankar efter ett Wienbesök)

Thomas Ek  Essäisten och lindansarkungen

Trygve Söderling  Medelklass med mänskligt ansikte

Teater / Nalle Valtiala
Tills börsen rasar


Nummer 8 / 2008
Nya Argus

Kommentarer / Niklas Bruun och Tom Sandlund:
Universitetspolitik i landet Annorlunda

Simone de Beauvoir 100 år: litteratur och filosofi
Sara Heinämaa
Strävan till radikal självprövning
Ulrika Björk
Existensens poetik


Birgitta Fröjdendal
Michael Ondaatje om varat

Per-Erik Lönnfors
Stadibönskir och -kunder, Klasskamrater

Ralf Friberg
Den problematiska gränsen från Systerbäck till Schengen

Mikael Böök
Förlåt, kära K., men du har låtit dig hjärntvättas

Tom Östling
Dan Brown, Jesus, Bernard-Henri Lévy

Teater / Nalle Valtiala
Musiken tog hem spelet 
Nummer 9–10 / 2008
Nya Argus

Kommentarer / Martina Reuter: Språkidentitet
Clas Zilliacus: Att fylla jämnt och ständigt

Pär-Yngve Andersson
Att bli Aurell

Tage Aurell
Skillingtryck

Clas Zilliacus
Henry Parland, yngst

Trygve Söderling
Parland: jämnårig

Erkki Sevänen
Medelklass och litterära värderingar

Klaus Törnudd
I en bättre värld måste nationalismen hållas tillbaka

Martina Reuter
Spår av kroppslighet

Pauline von Bonsdorff
Barnet i språket

Teater / Nalle Valtiala
En irrande hind på Dramaten

Henry Pihlström
Den bortglömda spanska sjukan


Nya Argus 2009  •   hundraandra årgången

Äldre nummer:
Nya Argus 1907-2007: register


(extern länk:) Nya Argus 1911-1993 i den sökbara tidskriftsdatabasen KONTENTTIPrenumerera          E-post         Hemsida