äldre nummer
Lösnummer kan beställas från redaktionssekreteraren
Yasmin Nyqvist,
nya.argus@gmail.com
Lilla Tavastgatan 6 A 20,
FIN-20500 Åbo,
tel. +358-(0)45-6713327

2009  •  hundraandra årgången

Nummer 1 / 2009

>>Hela numret som PDF-fil

Kom
mentarer / Trygve Söderling: Mellanösternmetaforer

 Charlotte Sundström & Tom Östling: Romanen lyste med sin närvaro
(prosaöversikt 2008)

Marit Lindqvist: Uttalsövningar i sömnens språklaboratorium
(poesiöversikt 2008)

Nalle Valtiala: Agatha Christie
i gyckelbyxor

Timo Hämäläinen:
Finlandia i moll

Susanna Fellman: Finland, Sverige och den kinesiska ekonomins framtidsutsikter

Tom Reuter: Schildt och von Wright
Nummer 2 / 2009
Nya Argus
>>Hela numret som PDF-fil

Kommentarer / Trygve Söderling: Krisen på Hufvudstadsbladet

Tuva Korsström:
Mitt andra testamente

 Gunilla Hemming:
Vi kommer aldrig till marknaden i Mora, gummor!

Gun Winter: Konsumenten som syndabock

Ulf Modin: En bildningssyn

Christel Björksten: Språkets andel i barnets självuppfattning

Zinaida Lindén: Staden söker sin filmmakare

Teater / Tom Östling: Döden som matris
Nalle Valtiala: En präktig skandal på Lillan
Barbro Enckell-Grimm: Guds vessla
Nummer 3 / 2009
Nya Argus

Kommentarer /
Niklas Bruun
Universitetsstyrning och bonusprogram
Kommentarer / Martina Reuter
Universitetsrevolt

Ilkka Niiniluoto: Universitetsreformen siktar mot framtiden
 
Pekka Sulkunen:
Vändpunkter inom forsknings- och högskoleförvaltningen

Susanna Fellman:
Universitetslagen och den nationella innovationsstrategin

Thomas Wallgren:
Autonomi eller systemkolonisation?

Kristian Donner:
Det frågtes blott, det gavs ej svar

Clas Zilliacus: Futuristisk föda

Tom Söderman:
Då rektor Therman åkte på pappas cykel till Krigsansvarighetsdomstolen

Debatt / Michel Grünstein, Trygve Söderling

Teater / Nalle Valtiala: En stilliserad Fröken på Svenskan  
Nummer 4 / 2009
Nya Argus
>>Hela numret som PDF-fil

Kommentarer / Trygve Söderling: Debattens vår

Richard Brander: Mitt Hbl-bokslut

Fredrik Lång:  Dick kastar sig in i kulturdebattdebatten

Joachim Mickwitz: Mellan exotism och elitism – svenskt i finska TV-nyheter

 Lars Hertzberg: Vänskap som investeringsobjekt

Nalle Valtiala: Kultur är odling – odling är kultur

Claes Andersson: Kroppen, språket och kroppens språk
Nummer 5-6 / 2009

>>Hela numret som PDF-fil

Favoriter ur världslitteraturen

 Kommentarer / Barbro Holmberg: Vägen ut

Leif Salmén: Ugglorna på vinden

Fredrik Hertzberg: J.P. Eckermanns Samtal med Goethe

Lisbeth Landefort: Den furstliga bokhyllan

Marianne Bargum:
Tystnadens drottning

Christel Björksten: Kertész om språk och tanke

Ann-Christine Snickars:
 
Ärkeängeln i Uleåborg

Robert Åsbacka: Här under polstjärnan

Lars Sund: Macondo

Märta Tikkanen: Oroande, fängslande, frånstötande, naken

Ny prosa:
Zinaida Lindén: Lindanserskan
Emma Juslin: Olga: övergående saknad, kamrater
Nummer 7 / 2009
Nya Argus

Kommentarer / Trygve Söderling: Tillbaka i verkligheten
Klaus Törnudd:
Ateistiska bussar och yttrandefrihetens gränser

Christel Pettersson,
Ann-Christine Snickars och Annika Tudeer
: Konst på teatern? Gatan kallar!

Svante Lundgren: Folkmordsförnekelsens försåtliga lätthet

Bernt Österman: Filosofen på fjärden

Christel Björksten: Individens sårbarhet inför samhällsterror

Stig-Olof Londen: Kring det romantiska

Martina Reuter: Historiens och revolutionens klockor

Mary Wollstonecraft:
Moral, alun och såpa

Nummer 8 / 2009
Nya Argus

Kommentarer / Tom Sandlund: Kunskap om Ryssland

Pekka Sutela: Ryssland efter krisen

Vesa Oittinen: Kunskapsteori och utopism – Gabriel Israel Hartman

 Anna Rotkirch:
Familjepolitikens mosaik i Ryssland och Sverige

Klaus Törnudd: Inga herrar i bergen

Inga-Lina Lindqvist: Litterära cirkusbjörnar – när ryskt blir svenskt

Zinaida Lindén: Gult – endast för förryckta

Teater / Nalle Valtiala: 
Ett guldägg inrullat från Paris
Kung Kristina i Ångpunkslandet

Tom Söderman: Den litterära fejden mellan Nabokov och Edmund Wilson

Tom Östling: Triumviratet Kekkonen-Tiitinen-KGB
Nummer 9-10 / 2009
Nya Argus

Kommentarer / Kristian Donner: Evolutionens märkesår 1809

Ulrika Candolin: Darwins betydelse för dagens evolutionsbiologiska
forskning

Marjukka Bastamow: Kultur och evolution

Anna Rotkirch & Jeja-Pekka Roos: Segt paradigmskifte: Darwin och socialvetenskaperna

Fred Karlsson: Språk och evolution. Tidig spekulation

Mikael Fortelius och Kristian Donner: Naturligt urval före Charles Darwin

Sara Heinämaa: Fenomenologin – kumulativ vetenskap eller kritiskt tänkande?

Teater / Nalle Valtiala: Läckra munsbitar från en tid som flytt
Tom Östling: På däcket till Titanic

Äldre nummer:

Nya Argus 2008  •   hundraförsta årgången

Argus/ Nya Argus 1907-2007: innehållsförteckning

(extern länk:) >>Nya Argus 1911-1993 i den sökbara tidskriftsdatabasen KONTENTTIPrenumerera         E-post     •     Hemsida