Visdomen pryder Greklands euroslant. Bilden av Minervas uggla härstammar från ett atenskt silvermynt, värt fyra drakmer, som präglades under 400-talet, från och med 510 f.Kr.


Hösten 2008 föreslog Tom Sandlund att Nya Argus skulle göra ett temanummer om universitetet.
Det här numret tar avstamp i debatten om förslaget till en ny universitetslag. 

Redaktör för numret: Martina Reuter
Hundraandra årgången
Nummer 3 / 2009

Kommentarer:
Niklas Bruun
Universitetsstyrning och bonusprogram
Martina Reuter
Universitetsrevolt

Ilkka Niiniluoto: Universitetsreformen siktar mot framtiden
 
Pekka Sulkunen:
Vändpunkter inom forsknings- och högskoleförvaltningen

Susanna Fellman:
Universitetslagen och den nationella innovationsstrategin

Thomas Wallgren:
Autonomi eller systemkolonisation?

Kristian Donner:
Det frågtes blott, det gavs ej svar

Clas Zilliacus: Futuristisk föda

Tom Söderman:
Då rektor Therman åkte på pappas cykel till Krigsansvarighetsdomstolen

Debatt: Michel Grünstein, Trygve Söderling

Teater:
Nalle Valtiala:
En stilliserad Fröken på Svenskan  
Porthanias tak 19.2.2009. Studenterna Pijatta Heinonen och Ilari Aula inleder den första
demonstrationen mot förslaget till ny universitetslag. Foto: Asmo SaarikoskiI numret medverkar: 


Trygve Söderling, huvudredaktör för Nya Argus, Helsingfors
Niklas Bruun, professor vid Helsingfors universitet och Svenska handelshögskolan, Helsingfors 
Kristian Donner, professor i zoologi, Helsingfors
Susanna Fellman, docent i ekonomisk och social historia, Helsingfors
Michel Grünstein, ekon.mag., frilansjournalist, Helsingfors 
Ilkka Niiniluoto, kansler vid Helsingfors universitet, Helsingfors
Martina Reuter, akademiforskare, Helsingfors
Pekka Sulkunen, professor i sociologi, Helsingfors
Tom Söderman, ambassadör, Helsingfors 
Thomas Wallgren, docent och prefekt för filosofiska institutionen, Helsingfors
Nalle Valtiala, modersmålslärare, författare, Grankulla
Clas Zilliacus, professor emeritus, Åbo 


Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Barbro Enckell-Grimm
Redaktion:
Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, 
Martina Reuter, Tom Sandlund, Folke Stenman, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling

Prenumerera     •    E-post    •    Arkiv   •    Hemsida