Bilden på omslaget visar en svensk motorcyklist som förirrat sig till ryska sidan på 1950-talet. Bilden är tagen ur WSOY:s historik över Skyddspolisen, Ratakatu 12, Suojelupoliisi 1949-2009. Matti Simola har redigerat boken, som recenseras av Tom Östling i detta nummer.
Hundraandra årgången
Nummer 8 / 2009
>>Hela numret som PDF-fil


Kommentarer / Tom Sandlund: Kunskap om Ryssland

Pekka Sutela:
Ryssland efter krisen

Vesa Oittinen: Kunskapsteori och utopism – Gabriel Israel Hartman

Anna Rotkirch: Familjepolitikens mosaik i Ryssland och Sverige

Klaus Törnudd: Inga herrar i bergen

Inga-Lina Lindqvist: Litterära cirkusbjörnar – när ryskt blir svenskt

Zinaida Lindén: Gult – endast för förryckta

Teater / Nalle Valtiala: 
Ett guldägg inrullat från Paris
Kung Kristina i Ångpunkslandet

Tom Söderman: Den litterära fejden mellan Nabokov och Edmund Wilson

Tom Östling: Triumviratet Kekkonen-Tiitinen-KGBHuvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Barbro Enckell-Grimm
Redaktion:
Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, 
Martina Reuter, Tom Sandlund, Folke Stenman, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, 
Clas Zilliacus, Tom Östling

Prenumerera     •     Arkiv och register     •     Hemsida