Nya Argus nr 8/2008

Bilden: Simone de Beauvoir år 1970.
Hundraförsta årgången
Nummer 8 / 2008

Kommentarer / Niklas Bruun och Tom Sandlund:
Universitetspolitik i landet Annorlunda

Simone de Beauvoir 100 år: litteratur och filosofi
Sara Heinämaa
Strävan till radikal självprövning
Ulrika Björk
Existensens poetik

Birgitta Fröjdendal Michael Ondaatje om varat

Per-Erik Lönnfors
Stadibönskir och -kunder, Klasskamrater

Ralf Friberg
Den problematiska gränsen från Systerbäck till Schengen

Mikael Böök
Förlåt, kära K., men du har låtit dig hjärntvättas

Tom Östling
Dan Brown, Jesus, Bernard-Henri Lévy

Teater / Nalle Valtiala
Musiken tog hem spelet 

Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Barbro Enckell-Grimm
Redaktion:
Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, Martina Reuter, Tom Sandlund, Folke Stenman, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling

Prenumerera     •     Arkiv och register     •     Hemsida