Fyrk finns, finns det kultur?

Ett öppet seminarium om kulturen, kapitalet och framtiden
 
Torsdag 9.2.2012 kl 17–20, Helsingfors universitet, Forsthuset, Unionsgatan 40, sal 2
Inledare: Michel Ekman, fil.dr, Gunilla Hemming, dramatiker, Leif Jakobsson, direktör för Svenska Kulturfonden, Rita Paqvalén, fil.dr, Jenny Wikström, fil.kand.

Hösten 2011 har varit dramatisk på det finlandssvenska litterära fältet – i början av oktober kom beskedet om att Svenskfinlands två stora skönlitterära förlag skulle fusioneras och en knapp månad senare att Åbo Akademis enda lektorat i litteraturvetenskap skulle förvandlas till en halvtidstjänst efter den nuvarande lektorns pensionering. Hoten mot kulturen i form av nedskärningar och omstruktureringar är inte unika för den finlandssvenska litteraturen och kulturen, de delas av hela Finland. Samhällsdebatten domineras i dag av en nyliberalistisk kultursyn där kulturens nytto- och ekonomiska aspekter betonas. Design, kulturexport, kreativ ekonomi och managementretorik präglar dessa diskussioner och till de nya flaggskeppen hör World Design Capital och det föreslagna Guggenheim-muséet.

Vad är det som pågår? På vems villkor förs kulturdiskussionen och hur ser denna nya kultursyn ut? Hur kan vi trygga en mångfald inom den finlandssvenska kulturen och värna om även den icke-vinstinbringade kulturens fortsatta existens? Hur ser den finlandssvenska kulturens framtid ut och hur kan beslutsfattandet inom kulturfältet demokratiseras?

Kom och diskutera den finlandssvenska kulturen! Programmet består av fem korta inlägg av författare, forskare, kritiker och beslutsfattare/finansiärer inom den finlandssvenska kultursektorn och av en, förhoppningsvis livlig, publikdiskussion.

”Fyrk finns, finns det kultur?” arrangeras av Rita Paqvalén och Trygve Söderling i samarbete med tidskriften Nya Argus och läroämnet nordisk litteratur inom Finska, finsk-ugriska och nordiska institutionen på Helsingfors universitet. Evenemanget är en uppföljning av seminariet ”Kultur utan kritik - eller vad hände med dom intellektuella?” som arrangerades i mars 2009. Impulsen till seminariet då var Hufvudstadsbladets kulturbevakning som bl.a. hade uppmärksammats av den avgående kulturchefen Tuva Korsström och författaren Merete Mazzarella. Seminariet lockade över 100 åhörare och visade att det fanns ett behov och intresse av en offentlig kulturdiskussion.

För ett sammandrag av debatten 2009, se
https://nyaargus.fi/2009/04/kommentarer.html
Nya Argus hemsida