Nya Argus

Pärmbilden: Passionen utmanar förnuftets gränser. Gilbert Imlay (Tom Petäjä) förför Mary Wollstonecraft (Sofia Törnqvist) i Seppo Parkkinens pjäs Maan kellot, som visas på Manilla i Åbo fram till den
18.10.2009, se www.kolmastila.net. Martina Reuter recenserar pjäsen i detta nummer.
Hundraandra årgången
Nummer 7 / 2009

Kommentarer:
Tillbaka i verkligheten
Ateistiska bussar och yttrandefrihetens gränser

Christel Pettersson,
Ann-Christine Snickars och Annika Tudeer
:
Konst på teatern? Gatan kallar!

Svante Lundgren:
Folkmordsförnekelsens försåtliga lätthet

Bernt Österman:
Filosofen på fjärden

Christel Björksten:
Individens sårbarhet inför samhällsterror

Stig-Olof Londen:
Kring det romantiska

Martina Reuter:
Historiens och revolutionens klockor

Mary Wollstonecraft:
Moral, alun och såpaHuvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Barbro Enckell-Grimm
Redaktion:
Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, 
Martina Reuter, Tom Sandlund, Folke Stenman, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, 
Clas Zilliacus, Tom Östling

Prenumerera     •     Arkiv och register     •     Hemsida