Nya Argus

Pärmbild av Ika Österblad: Bryderikurs.
Teckning gjord efter felläsning av ”broderikurs” (2008)

Yasmin Nyqvist är Nya Argus redaktionssekreterare fr.o.m. 2010. Hennes telefonnummer är 045-671 3327,
postadress Lilla Tavastgatan 6 A 20, 20500 Åbo.
Hundratredje årgången
Nummer 1-2 / 2010

Kommentarer / Trygve Söderling: Lokala frågor

Ann-Christine Snickars: Det finlandssvenska poesiåret 2009

Charlotte Sundström & Tom Östling: Det finlandssvenska prosaåret 2009

Ika Österblad: Insektinsikter

Mikael Böök: Gamla och nya biblioteksvisioner

Stig-Olof Londen: Lycksalighetens grav

Tom Sandlund: Reflektioner kring ett par klassböcker

Panoptik:
Robin Valtiala: En diktstad värd att gräva fram

Tom Östling: Bundna och fria danser; Lipusta revitty tähti


Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, Martina Reuter, Tom Sandlund, Folke Stenman, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling

Prenumerera     •     E-post    •    Arkiv och register     •     Nya Argus hemsida