Nya Argus nr 4/2010

Bild: Omslag av Elizabeth Harbour till Aleksandr Solzjenitsyns ”En dag i Ivan Denisovitjs liv”
Hundratredje årgången
Nummer 4 / 2010


Kommentarer / Trygve Söderling:
Ryska riktningar

Ljudmila Ulitskaja & Michail Chodorkovskij:
Bäste Michail Borisovitj! En fängelsebrevväxling

Tom Östling: Ödesåret mellan hakkorset och hammaren och skäran

Johan Stén: Harmoni och symmetri – broar mellan två verkligheter


Panoptik:

Barbro Enckell-Grimm:
Ett teaterbrott

Sixten Bondestam:
Fru Freud, Anna T. och vi

Bo Eriksson:
Inga benbrott mellan Finland och Sverige


Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Tom Sandlund, Folke Stenman, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling

Prenumerera     •     E-post    •    Arkiv och register     •     Hemsida