Nya Argus nr 5/2010

Pärmbilden: ”Mardrömmar” av Helen Korpak.
Mer bilder på helenkorpak.com
Hundratredje årgången
Nummer 5 / 2010


Kommentarer / Jessica Parland-von Essen:
Bloggar som kulturarv

Elin Björkman: ”Sanningen och andra berättelser” – en bloggbetraktelse

Ulrika Nielsen:
Agnes

Trygve Söderling:
Skrivet med eyeliner – om det ”gotiska” spåret i  finlandssvensk prosa

Helen Korpak: Nattsvart romantik – Martin Enckells författarskap

Henry Pihlström: Marxism och darwinism – har de ett samband?


Panoptik:

Martin Enckell: Bloggpoesi – mellan pärmar

Henry Pihlström och Tom Reuter: Denisova – preliminär rapport över vår kusin i Sibirien

Yasmin Nyqvist: Scener från en fyllefest
Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Tom Sandlund, Folke Stenman, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling

Prenumerera     •     E-post    •    Arkiv och register     •     Hemsida