Pärmbilden: En detalj ur konstnären David Molanders fotokollage av Slussen kallat City Heart – from an Urban Anatomy (hittas på www.urbananatomy.se). Molander medverkar i detta nummer både med bilder och med essän "Stadens hjärta"som förlänade honom andra pris i essätävlingen till Hans Ruins minne.
Hundratredje årgången
Nummer 11-12 / 2010


Kommentarer / Trygve Söderling
Apropå varumärken


Fred Karlsson:
Bakgrund till språksituationen

Fredrik Hertzberg: Minnen av V.V. Järner

Hannele Mikaela Taivassalo:
Det blödande hjärtat i skogen –
V.V. Järner och den poetiska dramatiken

David Molander: Stadens hjärta

Ulrika Nielsen:
Om inre och yttre gläntor, glipor, gömställen

Peter Lodenius: Sidenvägen och det historiska minnet

Henry Pihlström:

Oliver, Ilja Ivanovs afrikanska äventyr och frågan om hybrider mellan apor och människor


Panoptik:


Yasmin Nyqvist:
Gastkramande Utrensning

Genusteater på rundgång

Jessica Parland-von Essen:
En humanist och hans bibliotek

Nalle Valtiala: Fanny och Alexander som omkastat koncept

Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Tom Sandlund, Folke Stenman, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Redaktionens ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     Arkiv och register     •     Hemsida