Nya Argus 2-3 / 2012

Scen ur Antonionis film ”L'Eclisse” (1962)
Hundrafemte årgången
Nummer 1 / 2012
Presslagt 17 januariKommentarer / Trygve Söderling: Det berömda sociala kapitalet  

  
Michel Ekman:
Livet eller pengarna. Att vara finlandssvensk i en nyliberal värld

Fredrik Lång: Människan som själv – det här med Kihlman

Leif Salmén: En existentiell kris och dess upplösning (pdf)

(Se också Mikael Bööks kommentar i nummer 2–3/2012, ”Vad ska vi ha istället för EU?” (pdf))

 Zinaida Lindén: Käre Ivan! Några reflektioner kring brevromanen av igår och idag

Stig-Olof Londen: Griftetal över M. Teste


Panoptik / Mårten Westö: I sorgens epicentrum Sixten Bondestam: Ett husminne Seminarium: ”Fyrk finns – finns det kultur?”


Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     E-post    •    Arkiv och register     •     Nya Argus hemsida