Nya Argus 5 / 2012

Omslagsbilden: Carlo Gavazzeni Ricordi: Teatri d’Invenzione 07 (Gates of Rome XVI), 2007. (Beskuren.)
Hundrafemte årgången
Nummer 5 / 2012
Presslagt 21 maj


Kommentarer / Trygve Söderling    Suomi – sant och sunt

Fredrik Almqvist    Sjukvården: lika för alla eller en handelsvara? (2)

Emelie Enckell    Aaro Hellaakoskis poesi – mångsidighet och djup

Zinaida Lindén    De imaginära teatrarnas och fängelsernas stad

Matilda Hakala    Drömmen om Finland – den finske mannen i några svenska romaner

Yasmin Nyqvist    Om konst som inre världsomvälvning


Panoptik / Tom Östling: E som i epifani  •  Mikael Böök: En atlas för det nya biblioteket
  •  Trygve Söderling: President Hollandes vilda ungdom

Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     E-post    •    Arkiv och register     •     Nya Argus hemsida