Nya Argus 8 / 2012

Omslagsbilden: Sovande musiker. Petra, Jordanien, 2012.
Foto: Trygve Söderling
Hundrafemte årgången
Nummer 8 / 2012

Presslagt 21 augusti


Kommentarer / Trygve Söderling: Syrisk höst

Ur arkiven / B. Traven: Bankkrasch (1929) (pdf)


Ilse Paakkinen: Aska och tårgas – reseanteckningar från ett ockuperat Tibet

    Johannes Salminen: Nästa år i Jerusalem

Eva Odrischinsky    Perspektiv på perspektiv – Mikael Enckells essäsamling

Kristina Rotkirch    Åskmoln över Kreml. Dystopier i ny rysk litteratur

Per-Erik Lönnfors: Penningars förbannelse och krediters välsignelse – Graeber versus Wahlroos

Lars Hertzberg: ”Du förstår inte” – samtal om förståelse i en novell av Solveig von Schoultz

Bernt Österman: Till Atos Wirtanens lov – reflektioner över en vänbok


Panoptik / Cita Reuter: Bolsjevikerna kommer! Krigsminnen från Kymmene bruk ◆ Robin Valtiala: Läsaren ska tappa fotfästet ◆ Bertel Stenius: Trädgårdsgestaltningen ◆ Nya Argus på Göteborgs bokmässa


Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     E-post    •    Arkiv och register     •     Nya Argus hemsida