Nya Argus 12/2012

Bilden: Trots de pågående omvälvningarna inom mediebranschen bygger vi nya ståtliga bibliotek. Planeringen av ett nytt centrumbibliotek i Helsingfors är i full gång och i september i år öppnade Kajsa-biblioteket, ett studiebibliotek inom ramen för Helsingfors universitet där en rad institutioners hittills separata boksamlingar har sammanförts i elva våningar av vilka sju över jord. Huset har ritats av Anttinen Oiva Arkkitehdit Ab. Men hurdant morgondagens bibliotek egentligen är och vad bibliotekarierna ska syssla med är inte givet, utan något vi försöker ringa in i detta temanummer. Fotografierna från Kajsa-bibliotekets aula är tagna av Tuomas Uusheimo.
Hundrafemte årgången
Nummer 12 / 2012
Presslagt 9 december


Kommentarer / Jessica Parland-von Essen
Bibliotek och bibliotekarier
 – framtidsvisioner för en digital tid


Mikael Böök: Några allmänna reflektioner om biblioteket ◆ Sunniva Drake: Biblioteket i dagens värld: ­exemplet Entresse ◆ Jonas Tana: Bibliotekarien – den felande länken mellan information och användare? ◆ Päivi Jokitalo: E-böcker och bibliotek: vad finns för låntagarna? ◆ John Augustsson: E-böcker och bibliotek i Sverige ◆ Anders Ericson: Noreg: Nasjonalbibliotekets digitalisering møter ikkje e-bokbehovet ◆ Rainer Knapas: Ur bibliotekets nyare historia ◆ Annikki Roos: Tankar kring vetenskapligt arbete och bibliotek

Panoptik / Jessica Parland-von Essen: Om hur kunskapen reducerades till information ◆ Trygve Söderling: Varken alarmist eller hajpare

Debatt / Jan Kronholm: Privatiseringen sätts under lupp ◆ Mikko Zenger: Vilken fyllning skulle Martti Ahtisaari ta i sin falafel?

Teater / Nalle Valtiala: God Save Great Albee

Register för Nya Argus 2012

Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     E-post    •    Arkiv och register     •     Nya Argus hemsida