Nya Argus 7/2013

Foto: Helen Korpak

Redaktör för detta nummer: Barbro Holmberg
Hundrasjätte årgången
Nummer 7 / 2013

Presslagt 21 juni
Tema: Favoriter ur världslitteraturen

Kommentarer / Barbro Holmberg: ”Vänskap är att känna sig hemma i någon annan”

Barbro Enckell-Grimm: Brev till Raskolnikov

Ann-Christine Snickars: För trädet, för drömmen. Om Kallocain, en bok att läsa om

Marianne Bargum: Jean-Paul Sartre: Les mots. Orden

Tapani Ritamäki: Brev till Austerlitz

Johannes Salminen: Kaptensbönderna

Kristina Rotkirch: Michail Lermontovs Demonen


Nya Argus på bokmässan i Helsingfors


Elvi Sinervo / Lars Huldén: Aftonsång

Mathias Rosenlund: Om död – Philip Roths Patrimony

Leif Salmén: Världen i kontur – T. E. Lawrence i den inre och yttre öknen

Mårten Westö: Karel Čapek: Ett år med min trädgård

Martin Welander: R.R. Eklund och skapandets problematik

Eino Leino / Lars Huldén: Midsommaren 1918


Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Anna Rotkirch, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     E-post •    Arkivoch register     •     Nya Argus hemsida