Nya Argus 10-11/2013

Pärmbilden: Kuzma Petrov-Vodkin, ”1918 i Petrograd”, även kallad ”Petrograd-madonnan” (1920). Olja på duk, 73 × 92 cm, Tretjakov-galleriet, Moskva. — Petrov-Vodkin förenar ofta drag ur klassiskt ikonmåleri med samtida element, som här gator och brödköer i Petrograd efter revolutionen 1917.

Redaktör för detta nummer: Yasmin Nyqvist

Hundrasjätte årgången
Nummer 10–11 / 2013

Presslagt 30 september

Kommentarer / Jonas Ahlskog & Yasmin Nyqvist: Religionens möjligheter

Johanna Holmström: Hijabister, islamister, koranister och islamiska feminister ◆ Faruk Abu-Chacra: Är islam förenlig med västerländsk sekularisering, demokrati, jämlikhet och yttrandefrihet? ◆ Prosa / Fredrik Lång: Disputationen ◆ Trygve Söderling:
Nya Argus sekulära traditionMartina Reuter: Omvärderad upplysning ◆ Björn Vikström: Lyda Gud mer än människor ◆ Patrik Hagman: Kapitalistisk hederskultur och kristet motstånd ◆ Kaj Korkea-aho: Allvaret som definierar och alienerar ◆ Dikt / Henrika Ringbom ◆ Ulf Särs: Kan religionen rädda världen? ◆ Mikael Enckell: Det belägrade samtalet (1)


Panoptik / Svante Lundgren: Shalom aleikum! Judiska och muslimska röster för fred ◆ Nalle Valtiala: Oliver Twist: år 1837 är tillbaka


Nya Argus på bokmässan i Helsingfors


Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Anna Rotkirch, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     E-post •    Arkiv och register     •     Nya Argus hemsida