Nya Argus 12-13/2013

Antigone leder den blinde Oidipus ut ur det pestdrabbade Thebe. Bilden av Charles Jalabert (1819–1901), ”Œdipe et Antigone”, (1842, 115 × 147 cm, Musée des Beaux-Arts de Rouen / Wikimedia Commons) anknyter till Tom W-O Silkebergs essä i detta nummer om Anne Carsons ”Antigonick”, en modern ’take’ på Antigone-myten. 

Hundrasjätte årgången
Nummer 12–13 / 2013

Presslagt 27 november

Kommentarer /  Trygve Söderling: Väntat och oväntat – Syrien, Iran ◆ Konstsamfundet under debatt

Ur arkiven 1976 / Johan Bargum: Brev från Amos A till C.O. Tallgren (PDF)

(Enbart på nätet: Tallgrens svarsbrev (PDF))

Jan Nybondas: USA på kollisionskurs med Iran

Tom W-O Silkeberg: Speak to undo your eyes. Om Antigonick av Anne Carson

Ola Stensson: Nellie Bly – en wallraffande pionjär

Erik Stenmark: Målaren som försvann ur bilden. Ett PS till Uotilautställningen

Håkan Lindgren: Grisighet inom bestämda konturer – Célines Resa till nattens ände

Mikael Enckell: Det belägrade samtalet (2)

Gunilla Hemming: Läckor, pjäsutdrag + Assanges vita hår


Panoptik / Karl-Henrik Ström: Rapport från en pedalhink ◆ Klaus Törnudd: Folkrörelser och vardagsliv i post-sovjetiska samhällen ◆ Eva Costiander-Huldén: Bland hemuler och mumin­troll – kan biblioteket bli den fjärde statsmakten?
Debatt / Raoul J. Granqvist: Sekulär humanism, mänskliga rättigheter, religion ◆ Carl Fredrik Sandelin: Den bortglömda författaren skall inte tiga ◆ Trygve Söderling: De andra och de glömda ◆ Clas Zilliacus: Om insyltning
Register för Nya Argus 2013
Julklappserbjudande

Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Anna Rotkirch, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     E-post •    Arkivoch register     •     Nya Argus hemsida