Nya Argus 8/2015

Europeiska linjeval. Foto: Trygve Söderling
Hundraåttonde årgången
Nummer 8 / 2015

Presslagt 22 Juli

Kommentarer / Trygve Söderling: Det kunde vara vi. Attityder till Grekland

Ur arkiven / Ivar Harrie + kommentar / Fredrik Lång: Missnöjet jäste bland Attikas utarmade och utsugna folk ◆ Mats Bergquist: Sverige och vinterkriget ◆ Henrika Ringbom: Kretsar kring ljudet av tystnadLeena Krohn: Grunderna för min estetik


Tema Neil Gaiman / Anna Rotkirch: I Gaimans galaxMalin Bergström: You can be me when I’m gone. Ragnarök och Neil Gaimans The SandmanDavid Gedin: To sleep, perchance to Dream. Om Neil Gaimans The Sandman


Panoptik / Michel Ekman: Mikael Enckell – med frågan som drivkraft ◆ Jan Myrdal: 4 juli – en mångtydig nationaldag ◆ Jan Myrdal: 4 juli – en mångtydig nationaldag ◆ Lennart Sjögren: I den genomskinliga väven ◆ Nalle Valtiala: En pícaro i världens virvlar