Nya Argus 9/2015

This Moment – Kräftskiva. Olja, bläck och kol på duk, 31 x 53 cm. Mona Hoel 2015.
Hundraåttonde årgången
Nummer 9 / 2015

Presslagt 18 september

Kommentarer / Jessica Parland-von Essen: Debatt om debatten – om motsättningar i flyktingfrågan

Poesi / Lars Huldén: Trettio haikuer i september

Debatt / Johan Ekman: Är EU värt att bevara?

Peter Winch / övers. Lars Hertzberg: Text och kontext

Bo Lönnqvist: Kräftans estetik

Viktor Granö: Det skrattande djuret

Johan Stén: Vetenskap och historia – några synpunkter

Håkan Lindberg: Folke Dahlberg, gråvädrets mästare


Panoptik / Jan Myrdal: Om texters ursprunglighet och äktenskapets förbannelse ◆ Ola Stensson: Stormogul och amatörprofet ◆ Bo Pettersson: Hur samvetet vaknar – Harper Lee ◆ Martin Welander: Frihetens avigsida