Nya Argus 1-2/2017

Omslagsbilden av Cara Knuutinen anknyter visuellt både till Hokusais vågor och Tove Janssons Den farliga resan. Berättelsen om den anarkistiska kon Betty och andra barnböcker från 2016 presenteras i Barbro Enckell-Grimms översikt på sidorna 23–27 i numret.
Hundrationde årgången
Nummer 1-2 / 2017

Presslagt 9 februari

Kommentarer / Trygve Söderling: Motkrafterna ◆ Lokala frågor: Konstsamfund på krigsstigen


Maili Öst: ”Varje sekel / måste solen målas om”. Den finlandssvenska poesin 2016


Ann-Christine Snickars & Edith Keto: Frihet, gränser, släktskap. Hur svängrummet granskas i fjolårets finlandssvenska prosa


Barbro Enckell-Grimm:

Djur inom pärmar. Platta, taggiga och godmodigt runda.

Den finlandssvenska barnboksutgivningen 2016


Simon O. Pettersson: Kurtisanromanen – en artonhundratalsgenre


Kim Solin: Gombrowicz mot vetenskapen och existentialismen


Debatt / Mikael Kosk: Finlands självständighet behöver berättas på nytt


Panoptik / J.P. Roos: Sextiotalisterna blir riktigt gamla ◆ Per-Erik Lönnfors: Vår gemensamma nytta i marknadens rävsax ◆ Ivo Holmqvist: Jubel och skepsis – några anteckningar till tre fotografier ◆ Nalle Valtiala: Vem är rädd för Minna Canth?