Nya Argus 9-10/2019

Vraket på omslagsbilden representerar det hittills dödligaste skeppsbrottet på Medelhavet. Den 22,5 meter långa båten förliste den 18 april 2015 mellan Libyen och Lampedusa med mellan 700 och 1 100 migranter inlåsta ombord. Bara 28 personer överlevde. Vraket bärgades 2016 och är utställt på Venedigbiennalen t.o.m. 24 november som Barca Nostra (”Vår båt”). Foto: Isa Fellman

Hundratolfte årgången
Nummer 9-10 / 2019

Presslagt 20 oktober

Kommentarer / Trygve Söderling: Instabila ledare

Johan Ekman: Farmödrar mot kapitalismen


Sonja Svensson: Ulf Stark bland tomtar och troll – och människor

Dikter / Gunnar Högnäs: Plastsonett (frågemått) + Per Olvmyr: Utsikt över en näckrosdamm

Per-Erik Lönnfors: Självet i litteraturens labyrint + Augsburgska skåpet

Gordana Malešević: Kvinnorna i Kina erövrar självbiografin

Tom Reuter: Reflektioner kring nervfysiologen Alan Hodgkins självbiografi

Anders Björnsson: Theodor Fontane – resenär i det första moderna århundradet


Panoptik / Thomas Rosenberg: Åbo Akademi 100 år, del 2/2

Ricky Lindén: Integritetsguide för nätet, del 2/2

Gunnar Högnäs: Bladhvändare och oskrivna Bladh

Nalle Valtiala: Äktenskapsgrejen: det är inte riktigt Mumindalen det här + Vår klarhets gråt i tankens Aniara

Ola Stensson: Schreker och Der ferne Klang

Debatt / Anna Lena Bengelsdorff: 60 000 arbetsplatser. Flyktingpolitiska erfarenheter

Barbara Lönnqvist: Handkes Srbija

Hans Boij: Finsk dikt

Panoptik / Trygve Söderling: Anteckningar apropå antikens avskaffande

Zinaida Lindén: Att ryckas upp från barndomens land