Nya Argus 9/2020

Job drömmer onda drömmar. Akvarell av William Blake, ca 1805.

Hundratrettonde årgången
Nummer 9 / 2020

Presslagt 6 juli

Kommentarer / Barbro Holmberg: ”Litteraturens uppgift är att öppna perspektiv på världen, inte på litteraturen”n


Robin G. Elfving: Det kan bli mörkt överallt. Joseph Conrad

Kristina Rotkirch: W eller minnet av barndomen. Georges Perec

Peter Berglund: Kapstaden och det nya Sydafrika i Deon Meyers romaner. Del 2/2

John Swedenmark: Ett Pragpanorama. Johannes Urzidil

Henrika Ringbom: Ingenting finns där de facto någonting borde finnas. Ingeborg Bachmann

Ann-Christine Snickars: Konvoj. Thorsten Jonsson

Clas Zilliacus: The Maltese Falcon. Dashiell Hammett

Eva Odrischinsky: Odessa i mitt hjärta. Isaak Babel

Mikael Enckell: Jobs bok


Lyrik, prosa / Pontus Kyander: När änglar talar


Eleonora Joffe: Dante i tjugonde seklet. Varlam Sjalamov


Poesi / Lars Nyström: Katalogaria