Nya Argus 3-4/2023
Omslagsbild: Ida Fellman
Hundrasextonde årgången
Nummer 3-4 / 2023

Presslagt 15 mars

Kommentarer / Trygve Söderling: Saker vi inte väntade oss / Översiktligt sedan år 2000


Olga Engfelt: I mötet med Leviatan. Ett ärligt samtal om Ryssland


Ur arkiven / Polypen-rättegången 1936 + Trygve Söderling: Apropå skymfande av mäktiga statschefer


John Illman: Många aktuella frågor på Mette Frederiksens bord


Dikt / Eva-Stina Byggmästar: Kalamaja park


Jonas Ellerström: Det finlandssvenska lyrikåret 2022

Mio Lindman: Mellan ljus och skugga – finlandssvensk essäistik 2022


Två dikter / Gunnar Högnäs: Du och jag och värden + Werner Aspenström: Du och jag och världen


Anna-Stina Lindholm & Sara Rönnqvist: Marker och minnen. Finlandssvensk prosa 2022


Aforismer / Bernt Österman: 10 aforismer


Hans Strömhäll: Carpe diem på småländska. Mobergs mest personliga roman jubilerar


Panoptik / Anna Lena Bengelsdorff: Åtalet mot Eirik Hornborg

Anders Björnsson: Den goda ordningsamheten


Dikt / Mattias Nyberg: Nu eller nu


Panoptik / Sven-Erik Klinkmann: Tár – en djupt ambivalent film

Karin Stensdotter: Hos Giacometti med Dalí och en giftmörderska


Tre dikter / Mikael Henrik Myrtin: Inför rätta / Genom galler / Skugga


Panoptik / Nalle Valtiala: Livets summa: att leva är att lida + Lear Light i Vallgård

Ika Österblad: Radiospaning: Sverige


Novell / Robin Valtiala: Nya Forum


Galleri / Trygve Söderling: Amos Rex