Nya Argus

Pärmbilden: Aleksandr Rodtjenko, ”BÖCKER från alla kunskapsområden” (1925). Affisch för Leningrads statliga förlag LENGIZ. Modellen på det inklippta fotot är Lili Brik, känd bland annat som poeten Vladimir Majakovskijs musa. ”Knigi”, som hon ropar, betyder böcker. Se litteraturöversikter och en artikel om prisutdelningspolitik i Finland och Norden i tidskriften.
Hundraandra årgången
Nummer 1 / 2009Kommentarer | Trygve Söderling: Mellanösternmetaforer


Charlotte Sundström & Tom ÖstlingRomanen lyste med sin närvaro
(prosaöversikt 2008)

Marit Lindqvist:
Uttalsövningar i sömnens språklaboratorium
(poesiöversikt 2008)

Nalle Valtiala: Agatha Christie i gyckelbyxor

Timo Hämäläinen:
Finlandia i moll

Susanna Fellman: Finland, Sverige och den kinesiska ekonomins framtidsutsikter

Tom Reuter: Schildt och von Wright
  

Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Barbro Enckell-Grimm
Redaktion:
Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, Martina Reuter, Tom Sandlund, Folke Stenman, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling

Prenumerera     •     Arkiv och register    •    Hemsida