Nya Argus 4 / 2012


Omslagsbilden: Michel Piccoli och Brigitte Bardot i Jean-Luc Godards film Le mépris (”Föraktet”, 1963).

I scenen läser Bardot en bok om Fritz Lang, känd som regissör av stumfilmsklassiker som Metropolis, Doktor Mabuse, Frau im Mond m.fl. Fritz Lang själv medverkar också i Le mépris, i rollen som sig själv.

Bilden är här något beskuren. Om filmens bredbildsfomat (2,35:1) säger Lang i filmen att det lämpar sig ”för ormar och begravningar”.
Hundrafemte årgången
Nummer 4 / 2012
Presslagt 2 april


Kommentarer / Trygve Söderling: I samma bransch / Yasmin Nyqvist: Fyrk finns för den som spelar enligt reglerna  

Fredrik Almqvist    Sjukvården: lika för alla eller en handelsvara? (1)

    Klaus Törnudd   
Finland förhandlar med staterna i Mellanöstern

    Per-Erik Lönnfors   
Keynes och Hayek som Mozart och Salieri

    Raoul J. Granqvist   
Elisofons möte med Jean Sibelius – nationalism och jazz

Fredrik Hertzberg & Yasmin Nyqvist: Från jaget på scenen till jaget som fiktion. Prosaöversikt 2011 del 2

Jonas Ahlskog    Psykologin och den historiska förståelsen

    Emelie Enckell   
Aaro Hellaakoskis kluvenhet och 1918

Panoptik / Nalle Valtiala: Baciller odlas på nyöppnade Amos

Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     E-post    •    Arkiv och register     •     Nya Argus hemsida