Nya Argus 10/2015

Emmanuel Garibay: Sagrada Familia, 2010.
Hundraåttonde årgången
Nummer 10 / 2015

Presslagt 13 oktober

Kommentarer / Jessica Parland-von Essen: Företaget Finland? / Trygve Söderling: Förlagsfission

Poesi / Gunnar Högnäs: Det fjärde kvartalet

Clas Zilliacus: Om det lilla och det stora i Lilla Teaterns historia

Tom Reuter: Diskussioner med filosofen Georg Henrik von Wright 1991–2003: 1. Duellen mellan Norman Malcolm och Georg Henrik von Wright 2. In the shadow of Descartes

Mårten Westö: Antropologen i musikvärlden – ett samtal med Eero Hämeenniemi

Tom Sandqvist: Oświęcim

Rune Forsbeck: Ett filippinskt evangelium. Om Emmanuel Garibays konst


Panoptik / Barbara Lönnqvist: Främlingen knackar på ◆ Mari Lindman: Så här fungerar det, låt bli att bry er – att radera moraliska betänkligheter ◆ Johan Vestin: Kulturfondens ”nya” logo ◆ Nalle Valtiala: Kärlek, svek och sanna svampar + Effekter och affekter på Amos


Nya Argus program på bokmässan i Helsingfors