Nya Argus 11-12/2016

Tomas Mikael Bäck. Foto: Elias Korpak
Hundranionde årgången
Nummer 11-12 / 2016

Presslagt 9 december

Kommentarer / Trygve Söderling: De två kulturerna + Korta formulär


Laura Saarikoski & Saska Saarikoski: Trump och teorin om den Stora Lögnen

Dikt / Gunnar Högnäs: Förstärkt verklighet

Klaus Törnudd: Vad är sanning, vad är klokt?

Alexander Öhman: Filosofins politiska implikationer – fallet Heidegger

Michel Ekman hos Tomas Mikael Bäck: ”Jag eftersträvar en lätthet och det är Haydn”

Christofer Cronström: Einsteins relativitetsteorier – en tillkomsthistoria

Johan Stén: Ramanujan och Hardy – en säregen vänskap

Tom Reuter: Brevväxlingen mellan Mohandas Gandhi och Leo Tolstoj


Panoptik / Thomas Rosenberg: Mustig soppa på mager spik ◆ Håkan Lindgren: Bortom högtidligheten – Ingeborg Bachmann som föredragshållare ◆ Jan Myrdal: Den paradoxala tankefriheten ◆ Ola Stensson: Nixon in ChinaTom Östling: Plaskdammen som försvann ◆ Robin Valtiala: Underbar samling med förargelseväckande koncept ◆ Bo Lönnqvist: Platsens magiDebatt / Anna Lena Bengelsdorff: Om kompetens


Nya Argus 2016: Artikelregister