NYA ARGUS

2016
hundranionde årgången
artikelregister


< Register för Nya Argus 2015 >

<< Arkivets hemsida

Huvudredaktör: Trygve Söderling
Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion 2016: Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Anna Rotkirch, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson


1) Artiklar och recensioner, enligt skribent

Andersen, Claus Elholm: Fodbold og kulturkamp i USA (Panoptik / 8)

Andersson, Claes: Joel Haahtela och rekonstruktionen som litterär metod (Panoptik / 1–2)

Andtbacka, Ralf: ”Livet är en kamp och en färd i främmande land” – om Marcus Aurelius Självbetraktelser (7)

Backström, Carita: Juha Hurmes flådda tankar (8)

Bengelsdorff, Anna Lena: På hopplöshet byggs ingen framtid (Fridtjof Nansen; 4)

        —Der Hilfsgruppenführer. Ur Eirik Hornborgs dagbok från den tyska fronten 1916 (9–10)

        —Om kompetens (Debatt / 11–12)

Berglund, Peter: Det förflutnas grepp. Om historiens betydelse i Mart Sanders författarskap (1–2)

        —De bristfälliga källornas kreativa möjligheter (Mart Sander; Panoptik / 8)

Björck, Henrik: Perspektiv på universitetens ledningsfrågor – ett svenskt exempel (9–10)

Björkman, John: Falnande socialdemokratisk glöd och raseriets nya härdar (Panoptik / 8)

Björnsson, Anders: Det bedrägliga minnet och den goda glömskan – en kortessä (Panoptik / 3)

        — Småpratets triumfer (Werner Bergengruen; 8)

Bäck, Tomas Mikael: Kommentar (Ragnar Jändel; 8)

Cronström, Christofer: Einsteins relativitetsteorier – en tillkomsthistoria (8)

Egeland, Marianne: Sylvia Plaths blinde flekk. Bekjennelseslitteraturens etiske minefelt (4)

Ehnborg, Petter Lindblad: De små minnenas mästare och mitt hjärtas förlorade slag (8)

Ek, Thomas: Traditionalistens återkomst (Panoptik / 5–6)

Ekman, Johan: Ett alternativ för Europa (5–6)

Ekman, Michel: Skar i skriflax liten reva i tystsjoket – poesiöversikt 2015 (3)

        —Den gråtande almanackan (Elizabeth Bishop; 4)

        —”Jag eftersträvar en lätthet och det är Haydn”. Intervju med Tomas Mikael Bäck (11–12)

Enckell, Mikael: De va de live (Teater / 3)

Erander, Cia (med Daniel Gahnertz): Konstprojektet SanBa (Panoptik / 1–2)

Forsbeck, Rune: Tro som politik – några reflektioner kring Beyers Naudés liv och verk

Fredriksson, Antony: Fotografiets dokumentära förmåga (Panoptik / 8)

Gahnertz, Daniel (med Cia Erander): Konstprojektet SanBa (Panoptik / 1–2)

Gholami, Marzia: Bilder från Afghanistan (9–10)

Granqvist, Raoul J.: John Donnes brev till Henry Wotton 1598 – ”Bättre än kyssar” (5–6)

Haahtela, Joel: Fantasia Modiano (1–2)

Holmberg, Barbro: Modianos värld av skuggor (1–2)

        —Favoriter ur världslitteraturen, 20 år (Kommentarer / 7)

        —Öppet brev till republikens President, Sauli Niinistö (Kommentarer / 9–10)

Holmqvist, Ivo: A Poem for Ireland (Panoptik / 3)

Hornborg, Eirik: Fascistiska tendenser [1930] (Ur arkiven / 1–2)

Högnäs, Gunnar: Som en sten i min sko (Bob Dylan; Debatt / 9–10)

Jansson, Jan-Magnus: Tidningen som institution [1964] (Ur arkiven / 3)

Klinkmann, Sven-Erik: Eva Dahlgren, autenticiten och ”det äkta självet” (1–2)

Lilljegren, Joakim: Muralmålningar i Baskien – en bildessä från Zarautz (5–6)

Lindberg, Svante: Kunskapsbygge om kultur, samhälle och pedagogik i sekelskiftets Frankrike, Belgien och Skandinavien (Panoptik / 3)

Lindén, Zinaida: En filmmakares engagerande novelldebut (Panoptik / 1–2)

        —Prisbelönt romandebut med feministisk prägel (Panoptik / 4)

Lindgren, Håkan: Bortom högtidligheten – Ingeborg Bachmann som föredragshållare (Panoptik / 11–12)

Londen, Stig-Olof: Den ryska blicken (Minard-Törmänen: An Imperial Idyll; Panoptik / 9–10)

Lönnfors, Per-Erik: Livet som sällskapsresa (9–10)

Lönnqvist, Bo: Olaus Magnus Redivivus (Panoptik / 8)

        —Platsens magi (Panoptik / 11–12)

Moliis-Mellberg, Martina: Filmhistoria med sydstats­fokus (J.A. Eriksson; Panoptik / 3)

        —Svindlande hybridhöjder (Anne Carson; 9–10)

Morand-Löfving, Elisabeth: Att studera vid Sorbonne (Panoptik / 1–2)

Myrdal, Jan: Den paradoxala tankefriheten (Panoptik / 11–12)

Nordström, Gunni: Replik till Mats Wickström angående De finska romernas historia (Debatt / 9–10)

Nymalm, Henrik: Albert Camus och rätten till en subjektiv livshållning (4)

Odrischinsky, Eva: Irène Némirovskys David Golder (7)

Oittinen, Vesa: Sven-Eric Liedmans Marx-biografi – en beaktansvärd prestation (Panoptik / 4)

Olsoni, Kristin: Hyllning (Panoptik / 4)

        —Camus och våldet (Debatt / 5–6)

Parland-von Essen, Jessica: Ta över berättelsen (Kommentarer / 8)

Parland, Oliver: Recension av en apokalyptisk vision (Panoptik / 4)

Perera, Ylva: Nyländska fantasy-flickor regerar (lite för) ostört – finlandssvensk ungdomslitteratur 2012–2015 (5–6)

Pettersson, Simon O.: Franz Kafkas ungdom i detaljbelysning (Panoptik / 5–6)

Pihlström, Henry: Jolos krig – en tillbakablick på Jan Olof Olssons boktrilogi om första världskriget (9–10)

Rawi, Bahaulddin: Problemet är – jag kommer ihåg allt! (Panoptik / 1–2)

Reuter, Tom: Brevväxlingen mellan Mohandas Gandhi och Leo Tolstoj (11–12)

Ringbom, Henrika: Minnet glimtar (Mirkka Rekola; 7)

Ritamäki, Tapani: Allsång i Rumänien (Herta Müller; 7)

Roos, J.P.: Jedwabnes glömda skam (5–6)

Rosenberg, Thomas: Mustig soppa på mager spik (Panoptik / 11–12)

Rossi, Oscar: Haverirapport från slätten (Catharina Gripenberg; Panoptik / 9–10)

Saarikoski, Laura & Saska: Trump och teorin om den Stora Lögnen (11–12)

Sandqvist, Tom: En ungersk klassiker. Antal Szerb och den judiska assimileringen (7)

Sjö, Sofia: Kritiskt och personligt om krig (Anna Lindholm: Projekt Ines; Panoptik / 3)

Snickars, Ann-Christine: Prosaåret 2015 (med Martin Welander) (3)

Starck, Margaretha: Tänkt om Oneiron (5–6)

Stén, Johan: Ramanujan och Hardy – en säregen vänskap (11–12)

Stensson, Ola: Det stora juridiska språnget (Mühlhahn: Criminal Justice in China; 3)

        —Medea på Kungliga Operan (Teater / 5–6)

        —Short stories opera x 3 (Teater / 9–10)

        —Nixon in China (Panoptik / 11–12)

Strandberg, Magnus: Materialitet av monumentala mått – Anselm Kiefer (Panoptik / 5–6)

Svensson, Conny: En antikens Quisling? Lion Feuchtwangers romantrilogi om Flavius Josefus (1–2)

Swedenmark, John: Étienne de La Boétie: Frivillig träldom (1548) (7)

Söderling, Trygve: Vi har ett problem — och det är inte flyktingarna (Kommentarer / 1–2)

        —Lokala frågor: Hbl och revolutionen (Kommentarer / 3)

        —Integrationsplanen i tre punkter / 4)

        —Suffragetterna på närmare håll (Panoptik / 4)

        —Efter kapitalismen + korta formulär (Kommentarer / 5–6)

        —Demagogi, demokratur, despoti (Kommentarer / 8)

        —Management by Persu (Kommentarer / 9–10)

        —De två kulturerna + Korta formulär (Kommentarer / 11–12)

Tidigs, Julia: En flicka med stora ord och idéer. Lucy Maud Montgomerys Anne på Grönkulla (7)

Törnudd, Klaus: Vad är sanning, vad är klokt? (11–12)

Ulfsson, Birgitta: Aforismer, essäer, ironi och exhibitionism (Horace Engdahl; 7)

Valtiala, Nalle: Trollkarlen från Oz i nya byxor / Ett sätt att göra saker på minst 1000 sätt (Teater / 1–2)

        —Kafka med fart och fläkt (Teater / 3)

        —Tragedi: det kysses föga efter bok (Teater / 4)

        —James Morrisons dagbok (Panoptik / 5–6)

        —The Story of a Bad Boy (Thomas Bailey Aldrich; 7)

        —En slipad skälm på Lillan / En skattkartas metamorfoser (Teater / 9–10)

Valtiala, Robin: Finurlig medelålders baby (Satu Taskinen: Katedraali; Panoptik / 1–2)

        —Vaccin mot verklighetens Karlssonar (Astrid Lindgren: Karlsson på taket; 7)

        —Vet den här boken vad den vill? (Hannu Väisänen: Elohopea; Panoptik / 9–10)

        —Underbar samling med förargelseväckande koncept (Kaija Rantakari: Mikado; Panoptik / 11–12)

Vielle, Pascale: Var blev de trakasserade kvinnorna av? (Debatt / 3)

Welander, Martin: Prosaåret 2015 (med Ann-Christine Snickars) (3)

        —Vi är alla försökskaniner (Teater / 5–6)

Wickström, Mats: Rikt och respektfullt om romer
(
Panoptik / 4)

        —Svar till Gunni Nordström (Debatt / 9–10)

Willner, Sven: Den finländska högerextremismen [1972] (Ur arkiven / 5–6)

Wright, Heidi von: Till dig, till mig, till alla (Jan Erik Vold; 5–6)

Zilliacus, Emil: Mussolini. Några personliga intryck och minnesbilder [1925] (Ur arkiven / 8)

Öhman, Alexander: Filosofins politiska implikationer – fallet Heidegger (11–12)

Österman, Bernt: von Wright och Wittgenstein (9–10)

Östling Tom: Reality-revy (Teater / 1–2)

        —Plaskdammen som försvann (Panoptik / 11–12)

2) Skönlitterära bidrag

Andersson, Ann-Helén: Verklighetsflykt i nöd och lust (Prosa / 8)

Bishop, Elizabeth: Sestina (Numrets dikt / 4)

Bäck, Tomas Mikael: Fyra dikter (3)

Carson, Anne: XV. PAIR (Numrets dikt / 9–10)

Högnäs, Gunnar: Förstärkt verklighet (Dikt / 11–12)

Jändel, Ragnar: Vid havet (Numrets dikt / 8)

Ringbom, Henrika: ur elden leende (Poetisk essä / 7)

Vold, Jan Erik: Till läsaren (Numrets dikt / 5–6)

Övrigt

Favoriter ur världslitteraturen 1986–2016: Register (7)

En påminnelse (postkort till Sipilä; 9–10)

Nya Argus 2016: Artikelregister (11–12)

3) Recenserade böcker

After the Bounty: A Sailor’s Account of the Mutiny and Life in the South Sea. Red. Donald A. Maxton. Potomac 2010 (5–6)

Alkarp, Magnus 2015: Vredens dag. Historiska Media (4)

Andersson, Claes 2015: En morgon vid havet / Inandning, utandning. S&S (3)

Andersson, Henrika 2014: En skärva av själen. S&S (5–6)

Backlén, Marianne 2015: Jag gungar i högsta grenen. S&S (3)

Balzamo, Elena 2015: Den osynliga ärkebiskopen. Essäer om Olaus Magnus. Atlantis (8)

Bargum, Johan 2015: Noveller 1965–2015. S&S (3)

Biström, Anna 2015: Att göra äkthet. Skapandet av ”Eva Dahlgren” i pressens rockjournalistik och i Dahlgrens rocktexter åren 1980–2000. Helsingfors universitet (1–2)

Boij, Hans 2015: Sammanfattningsvis. Dikter i urval 2003–2015. Författares Bokmaskin (3)

Brandt, Christian 2015: Acapulco. Kain (3)

Brunell, Thomas 2015: Falla och tala. TLAB Litteratur (3)

Carlsson, Ann-Sofi 2015: Jag undrar hur det känns att falla fritt. Scriptum (3)

De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-talet. Red. Panu Pulma. Sv. översättning: Leif Pietilä, Camilla Frostell, Sofia Gustafsson. Svenska Litteratursällskapet 2015 (4)

Den rosa öknen / Sandstorm. Eva-Stina Byggmästar och Gurli Lindén. Marginal förlag 2015 (3)

Ehrnrooth, Karin 2015: Hamburg blues. Gummerus Kustannus (3)

Ekman, Michel 2015: Harens almanacka. S&S (3)

Enckell, Martin 2015: för den avgrund som är vår moder. PQR (3)

Eriksson, Jerker A. 2015: Flammande vildmark. S&S (3)

Forsblom, Sabine 2015: Maskrosgudens barn. S&S (3)

Forss, Henri 2015: Den sista finlandssvensken. Eget förlag (3)

Franck, Mia 2013: Martrådar. S&S (5–6)

        – 2014: Maraminne. S&S (5–6)

        – 2015: Marlek. S&S (5–6)

Gripenberg, Catharina 2016: Handbok att bära till en dräkt. S&S (9–10)

Haahtela, Joel 2013: Tähtikirkas, lumivalkea. Otava (1–2)

Hammarén, Stefan 2015: .Flickan fr. Spïkregne:t. h:ström – Text & Kultur (3)

Hedman, Kaj 2015: Panikdagboken. S&S (3)

Holmström, Johanna 2015: Hush Baby. S&S (3)

Hurme, Juha 2014: Nyljetyt ajatukset. Teos (8)

Högnäs, Kurt 2015: Refug. S&S (3)

Jachina, Guzel 2016: Suleika avaa silmänsä. (ry. Zulejcha otkryvajet glaza) Fi. översättning: Kirsti Era. Into (4)

Jansson, Henrik 2015: Där jag står i det strömmande. Ellips Förlag (3)

Josefson, Eva-Karin 2011: Röster, tystnad, ekon. Om kulturutbytet mellan Belgien, Frankrike och Skandinavien kring sekelskiftet 1900. Gidlunds förlag (3)

Jungersten, Sara 2015: #döden. S&S (3)

Karlsson, Carina 2015: Mirakelvattnet. S&S (3)

Korkea-aho, Kaj 2015: Onda boken. S&S (3)

Liedman, Sven-Erik 2015: Karl Marx. Bonniers (4)

Lindholm, Anna 2015: Projekt Ines: Fem kvinnor i inbördeskriget 1918. S&S (3)

Lindstedt, Laura 2015: Oneiron. Teos (5–6)

Livet genom en lins – Fotografier av Bernhard Åström. Red. Helena Jerman, Janne Rentola och Marika Rosenström. Svenska Litteratursällskapet 2015 (8)

Ljunggren, Jens 2015: Den uppskjutna vreden. Socialdemokratisk känslopolitik från 1880- till 1980-talet. Nordic Academic Press (8)

Löthman, Leo 2015: Himlen över Helvetinjärvi. Litorale (3)

Mazzarella, Merete 2015: Solkattens år. S&S (3)

Minard-Törmänen, Nathanaëlle 2016: An Imperial Idyll. Finland in Russian Travelouges 1810–1860. Finska Vetenskaps-Societeten (9–10)

Moliis-Mellberg, Martina 2015: A. S&S (3)

Mühlhahn, Klaus 2009: Criminal Justice in China. A History. Harvard University Press (3)

Möller-Sibelius, Anna 2015: Roll, retorik och modernitet i Bertel Gripenbergs lyrik. Svenska Litteratursällskapet (5–6)

Nielsen, Ulrika 2015: Undergången. Ellips Förlag (3)

Prest, Marcus 2015: Android. S&S (3)

Rantakari, Kaija 2015: Mikado. Poesia (11–12)

Rosenlund, Mathias 2015: Svallgränden 5. S&S (3)

Sander, Mart 2015: The Goddess of the Devil. Hitler’s Medium. Webbutgåva (8)

Skog, Metha 2015: Från vilken höjd faller mörkret. Ellips Förlag (3)

Svensson, Conny 2016: Plaskdammen som försvann – folkhemsminnen. Carlssons (11–12)

Stach, Reiner 2014: Kafka – Die frühen Jahre. S. Fischer Verlag (5–6)

Strömberg, Mikaela 2015: Sophie. S&S (3)

Strömman, Nora 2015: Det är du, inte jag. S&S (5–6)

Stürmer, Wava 2015: Ur. Scriptum (3)

Taska, Ilmar 2014: Skönare än livet: noveller (est. Parem kui elu), sv. övers. Tiina Meri. Soleka förlag (1–2)

Taskinen, Satu 2014: Katedraali. Teos (1–2)

Turtschaninoff, Maria 2012: Anaché. Myter från Akkade. S&S (5–6)

        – 2014: Maresi. Krönikor från Röda Klostret. S&S (5–6)

Valtiala, Nalle 2015: Uttis tur. Scriptum (3)

Varoufakis, Yanis 2016: And the Weak Suffer What They Must? Europe, Austerity and the Threat to Global Stability. Penguin / Random House (5–6)

Väisänen, Hannu 2016: Elohopea. Otava (9–10)

Wiik, Jenny 2012: Bildbindaren. S&S (5–6)

Ågren, Gösta 2015: Dikter utan land. S&S (3)
< Register för Nya Argus 2015  •  >> Arkivets hemsida>> ÖGONEN UPP! Nya Argus första sekel (Nya Argus historik, 2011)

Prenumerera    •    E-post    •    Nya Argus hemsida