NYA ARGUS

2015
hundraåttonde årgången
artikelregister


< Register för Nya Argus 2014

<< Arkivets hemsida

Huvudredaktör: Trygve Söderling
Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion 2015: Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Anna Rotkirch, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson


1) Artiklar och recensioner, enligt skribent

Andersen, Claus Elholm: Högern har knappast läst Houellebecqs roman (Panoptik/11–12)

Backström, Carita: Att gå in i deras arbete (John Berger) (7)

Bargum, Marianne: På kongress i kontrasternas Kirgizistan (2–3)

— Amerikanska tragedier: Jennie Gerhardt och Neil Gaimans The Sandman (8)

Björnsson. Anders: Dekadensens konversatörer – om Theodor Fontanes sista roman (1)

Bengelsdorff, Anna Lena: Om robotar (5–6)

På Medusas flotte (Panoptik/11–12)

Cronström, Christofer: Niels Bohr och Werner Heisenberg (Debatt/2–3)

Donner, Kristian: Solitaritet eller solidaritet? (Kommentar till Krapotkin/5–6)

Ehnholm Hielm, Sara: Hymn till färg – Matisse på MOMA (Panoptik/1)

Ekman, Johan: Är EU värt att bevara? (Debatt/9)

Ekman, Michel: Det är skymning/men ljuset är tänt – den finlandssvenska poesin 2014 (4)

— Mikael Enckell – med frågan som drivkraft (Panoptik/8)

Forsbeck, Rune: Ett filippinskt evangelium. Om Emmanuel Garibays konst (10)

Forsberg, Niklas: En kritik av det medvetna och målinriktade stirrandet (Panoptik/4)

Franzon, Jonas: Något om Lundströms Bokradio i Sveriges radio P1 (Panoptik/5–6)

Fredriksson, Antony: Vad betyder det att ”bara” ha roligt? Anna Odell, Michail Bachtin och festen (5–6)

Gedin, David: To sleep, perchance to Dream. Om Neil Gaimans The Sandman (8)

Granö, Viktor: Det skrattande djuret (9)

Hallberg, Peter: Sverige, Saudiarabien och de mänskliga rättigheterna: en oavslutad historia (4)

Flyktingkonferensen i Évian 1938. En kort studie i hyckleri (11–12)

Harrie, Ivar: Missnöjet jäste bland Attikas utarmade och utsugna folk (Ur arkiven/8)

Holmberg, Barbro: Kultur eller nöje? (Kommentarer/7)

Holmqvist, Ivo: Winston S. Churchill gör en tavla (Panoptik/1)

— Skatologi (Panoptik/5–6)

— ”Och snön, den föll och föll” (Panoptik /7)

Holmström, Josefin: Den mångsidiga Edith Södergran (Panoptik/11–12)

Holmström, Roger: Aforistik – ett mödosamt mosaikarbete (Panoptik/5–6)

Huldén, Lars: Explikationer rörande Ulla Winblads död (11–12)

Högnäs, Gunnar: Den vite mannens börda, den sköna litteraturen (Panoptik/11–12)

Kniivilä, Kalle: Den ryska ärans stad (2–3)

Kosk, Mikael: Förståelsen är lika grundläggande i all vetenskap (4)

Kotkavirta, Jussi: Om det svåra i att tänka på döden (11–12)

Krohn, Leena: Grunderna för min estetik (8)

Kropotkin, Pjotr: Inbördes hjälp och progressiv utveckling (Ur arkiven/5–6)

Laurén, Anna-Lena: Majdan: ”Det handlar inte om Europa. Det handlar om vår värdighet” (2–3)

Lilljegren, Joakim: Euskadi-bulletinen: svensk solidaritet med den baskiska självständighetsrörelsen under 1970-talet (1)

Lindberg, Fredrik: WOW! En värld som faktiskt kunde se annorlunda ut! (4)

Lindgren, Håkan: Folke Dahlberg, gråvädrets mästare (9)

Linde, Fabian: Blocktänkandets återkomst (2–3)

Lindén, Jan-Ivar: Tolkningens historiska dimension (1)

— Om att förstå given tillhörighet och fastställa förutsägbara förlopp (Debatt/5–6)

— En lång historia (Debatt/11–12)

Lindén, Zinaida: Bakom oförståelsen (2–3)

— En författare i stormens öga (Panoptik/2–3)

Lindman, Mari: Så här fungerar det, låt bli att bry er – att radera moraliska betänkligheter (Panoptik/10)

Londen, Stig-Olof: Teleologins återkomst (Panoptik/5–6)

Lång, Fredrik: Kommentar till Ivar Harrie (8)

Lönnqvist, Barbara: Petersburgsgraffiti (2–3)

Främlingen knackar på (Panoptik/10)

Lönnqvist, Bo: Kräftans estetik (9)

Myrdal, Jan: Den intellektuelle och makten – Sverige och den offentliga lögnen (Debatt/4)

— 4 juli – en mångtydig nationaldag (Panoptik/8)

— Om texters ursprunglighet och äktenskapets förbannelse (Panoptik/9)

— Den medvetne och döendet (11–12)

Ohls, Erik: Mästaren Ma (Willy Kyrklund) (7)

Olsoni, Kristin: Vid foten av Canigó (1)

Parland, Stella: Språk som sprakar och smakar – om att skriva för spirande sinnen (5–6)

Parland-von Essen, Jessica: Debatt om debatten – om motsättningar i flyktingfrågan (Kommentarer/9)

Företaget Finland? (Kommentarer/10)

Pettersson, Bo: Hur samvetet vaknar – Harper Lee (Panoptik/ 9)

Pettersson, Simon O.: Goethe på nytt (Panoptik/5–6)

Pihlström, Henry: Allt om handen (Panoptik /2–3)

Rahikainen, Agneta: Ny bit lagd i stora modernistpusslet (Panoptik/11–12)

Reuter, Tom: Diskussioner med filosofen Georg Henrik von Wright 1991–2003: 1. Duellen mellan Norman Malcolm och Georg Henrik von Wright; 2. In the shadow of Descartes (10)

Ringbom, Henrika: Kretsar kring ljudet av tystnad (8)

Rotkirch, Anna: Trängd stormakt eller maffiastat? (Kommentarer/2–3)

I Gaimans galax (8)

Rotkirch, Kristina: För er och vår frihet (2–3)

— Dostojevskijs mörka sida (7)

Salmén, Leif: Bortom myt och sanning – tankar kring Freuds roman om Moses (7)

Sandberg, Markus: Graffiti, aktivism och jagets avantgarde (Debatt/11–12)

Sandqvist, Tom: Hermann Broch: Vergilii död (7)

— Oświęcim (10)

Sjögren, Lennart: I den genomskinliga väven (Panoptik/8)

Snickars, Ann-Christine: Världen, jaget och rötterna – prosaåret 2014 (med Martin Welander) (4)

När den återvändande en morgon vaknar i sitt sjaskiga rum (Emmanuel Bove: Mina vänner/7)

Stén, Johan: Vetenskap och historia – några synpunkter (9)

Stensson, Ola: Pjotr Kropotkins memoarer (5–6)

— Stormogul och amatörprofet (Panoptik/9)

Strandberg, Magnus: En trädgård i skymning (Panoptik/11–12)

Söderling, Trygve: Avrättning av en clown (Kommentarer/1)

Lögnens förfall (Kommentarer/4)

Mare nostrum (Kommentarer/5–6)

Det kunde vara vi. Attityder till Grekland (Kommentarer/8)

Förlagsfission (Kommentarer/10)

Hösten 2015 vände det + Korta formulär (Kommentarer/11–12)

Temkina, Anna: Statusuppdateringar 2014 (2–3)

Thelestam, Camilla: Vad hade hänt om det gått annorlunda? Life after life av Kate Atkinson (Panoptik/5–6)

Vredens druvor av John Steinbeck (7)

Thesleff, Holger: Att provocera fram ett sökande (1)

Toftegaard Pedersen, Arne: Kalla kriget, Kennedy och vi (1)

Valtiala, Nalle: Gammal litteratur blir som ny (Teater/1)

— Orwell på Amos (Teater/4)

— En pícaro i världens virvlar (Panoptik/8)

— Effekter och affekter på Amos (Teater/10)

— Kärlek, svek och sanna svampar (Teater/10)

— Urds ande svävar över Monologer i dialog (Teater/11–12)

Vestin, Johan: Kulturfondens ”nya” logo (Panoptik/10)

Welander, Martin: Världen, jaget och rötterna – prosaåret 2014 (med Ann-Christine Snickars) (4)

— Frihetens avigsida (Teater/9)

— Glimtar ur en borgerlig mardröm (Teater/11–12)

Westö, Mårten: Antropologen i musikvärlden – ett samtal med Eero Hämeenniemi (10)

Winch, Peter/övers. Lars Hertzberg: Text och kontext (9)

Zilliacus, Clas: Cortázar, Bioy Casares och vi (Panoptik/1)

— Till minne av Ingmar Svedberg (Kommentarer/4)

— Om det lilla och det stora i Lilla Teaterns historia (10)

Österlund, Mia: Lyhörd sammanskrivning av litteraturhistoria (Panoptik/4)

Östling, Tom: Ta vara på din tandborste – Einstein på stranden (Teater/4)

— Ukraina på stadsteatern (Teater /4)

— Satir och serenitet (Teater /5–6)

Övrigt:

Nya Argus program på bokmässan i Helsingfors (10)

Nya Argus 2015. Artikelregister (11–12)

2) Skönlitterära bidrag

Andersson, Claes: Fosterländska dikter (I–V) (5–6)

Boij, Hans: Ur Nu är det 2016 (4)

Crisólogo, Roxana (öv. Robin Valtiala): Resan (11–12)

Högnäs, Gunnar: Det fjärde kvartalet (10)

Huldén, Lars: Trettio haikuer i september (9)

Klingberg, Per: Limbo (5–6)

3) Recenserade böcker

27 år, 11 poeter. Ny finlandssvensk dikt. En antologi 1987-2011. Red. Ursel Allenstein, Ralf Andtbacka och Peter Mickwitz. S&S 2014 (4)

Andersson, Henrika 2014: En skärva av själen. S&S (4)

Andersson, Jan-Erik 2014: WOW – Åsikter om finländsk arkitektur. S&S (4)

Atkinson, Kate 2013: Life After Life. Transwork Publishers (5–6)

Attianese, Ann-Helen 2014: Utmarker. Scriptum (4)

Backas-Andersson, Benita 2014: När rädslan vilar – fragment ur en barndom. Eget förlag (4)

Boij, Hans 2014: Nu är det 2016. Författares Bokmaskin (4)

Boucht, Birgitta 2014: Förklädd och naken. Självporträtt. Själsfränder. Skrift. S&S (4)

Brev från Tove Jansson. Red. Helen Svensson och Boel Westin. S&S 2014 (4)

Byggmästar, Eva-Stina 2014: Barrskogarnas barn. S&S (4)

Bäck, Tomas Mikael 2014: Vinterresa. S&S (4)

Donner, Jörn 2014: Son och far. S&S (4)

Enckell, Agneta 2014: inte ett ord (jag är naken). S&S (4)

Enckell, Emelie 2015: Olof Enckells liv i centrum av en kulturepok. S&S (11–12)

Enckell, Mikael 2015: Okändhetens följeslagare. Med frågan som drivkraft och mysteriet som färdmål. S&S (8)

Erlandsson, Karin 2014: Minkriket. S&S (4)

Finlands svenska litteratur 1900–2012. Red. Michel Ekman. Svenska Litteratursällskapet 2014 (4)

Huldén, Lars 2014: Kroppen sig framåt lutar. S&S (4)

Håkansson, Håkan 2014: Vid tidens ände. Makadam Förlag (9)

Ingman, Doris 2014: Resumé. En dikthopsamling. Fodoförlaget (4)

Ingström, Pia 2014: Känslor äger rum. Liv i hem, stuga och villa. S&S (4)

Käsikirja. Martin Panelius, Risto Santti och Jarkko S. Tuusvuori. Kustannusyhtiö Teos 2013 (2–3)

Laustiola, Benjamin 2014: Mörkrets änglar. Scriptum (4)

Lee, Harper 2015: Go Set a Watchman. Heinemann (9)

Lif, Anders 2015: Direktörernas direktör Sigfrid Edström – ASEA-chef, SAF-bas och OS-pamp. Atlantis (9)

Lindén, Gurli 2014: Djurkrets. Minimal förlag (4)

Linderborg, Lena 2014: Ensam tant i Ryssland. S&S (4)

Lång, Fredrik 2014: Den stora historien. S&S (4)

Marander-Eklund, Lena 2014: Att vara hemma och fru. En studie av kvinnligt liv i 1950-talets Finland. Svenska Litteratursällskapet (4)

Mazzarella, Merete 2014: Själens nattsida. S&S (4)

Nagel, Thomas 2012: Mind and Cosmos. Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False. Oxford University Press (5–6)

Paulsen, Roland 2015: Vi bara lyder: en berättelse om Arbetsförmedlingen. Bokförlaget Atlas (10)

Paxal, Tom 2014: Jagad. Litorale (4)

På fria villkor. Edith Södergran-studier. Red. Arne Toftegaard Pedersen. Svenska Litteratursällskapet/Atlantis 2011 (11–12)

Rahikainen, Agneta 2014: Kampen om Edith – biografi och myt. S&S (4)

Ringbom, Henrika 2013: Öar i ett hav som strömmar. S&S (8)

Ringell, Susanne 2014: Guiden. S&S (4)

Ringell, Susanne 2014: Tärnornas station. Ellips (4)

Rotkirch, Anna 2014: Tillsammans – om familjelivets härlighet och svårighet. S&S (4)

Safranski, Rüdiger 2013: Goethe – Kunstwerks des Lebens. Carl Hanser Verlag (5–6)

Sandström, Peter 2014: Transparent Blanche. S&S (4)

Silván, Lena 2014: Ljugarbänken – Berättelser från en gräns mellan öst och väst. Scriptum (4)

Sjöblom, Heidi 2014: hur vaggar man ett barn. S&S (4)

Slotte, Jolin 2014: Närhelst hon kommer. S&S (4)

Stiglöshet. Babis Carabeidis, Kate Larson och Göran Torrkulla. Lejd Essä 2014 (4)

Sund, Lars 2014: Tre systrar och en berättelse. S&S (4)

Södergran, Edith 2013: Jag är ett svärd. Stridsskrifter, diktöversättningar, okända dikter, minnesbilder. Red. Jonas Ellerström. Ellerströms (11–12)

Södergran, Matilda 2014: Lotusfötter. S&S (4)

Turtschaninoff, Maria 2014: Maresi. S&S (4)

von Wright, Heidi 2014: Zon. S&S (4)

Wandel, Stig 2014: På den anden side av havet. Mellemgaard (8)

Welander, Martin 2014: Grå verklighet, gyllne fantasi. Skapandets problematik i R.R. Eklunds aforistiska författarskap. Svenska Litteratursällskapet (5–6)

Westö, Mårten 2014: Som du såg mig då. S&S (4)

Öhman, Peppe 2014: Vackra människor. S&S (4)


Register för Nya Argus 2016 >

< Register för Nya Argus 2014  •  < Register för Nya Argus 2016   •   >> Arkivets hemsida>> ÖGONEN UPP! Nya Argus första sekel (Nya Argus historik, 2011)

Prenumerera    •    E-post    •    Nya Argus hemsida