NYA ARGUS

2014
hundrasjunde årgången
artikelregister< Register för Nya Argus 2013

<< Arkivets hemsida

Huvudredaktör: Trygve Söderling
Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion 2014: Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Anna Rotkirch, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson


1) Artiklar och recensioner, enligt skribent

Aaltonen, Patrik: Legenden om Euterpe (3)

Albjerg, Asger: Rasmus Klump bygger skib (8)

Andersson, Marianne: Pay back time? (Debatt / 3)

Backström, Carita: Fredrika, förälskelsen och slavarna (8)

Berglund, Peter: På kyrkogården i Portbou (11)

— ”Staden som jag hatar för att jag har älskat den så mycket” – Lissabons betydelse i António Lobo Antunes romaner (1–2)

Björk, Cecilia: Det omutliga medvetandet (8)

Björnsson, Anders: Fegt eller heroiskt? (Debatt /9–10)

— Svindleriets ädla konst (1–2)

Blomqvist, Nana: Kommodifierad intimitet – intimitet som handelsvara (4–5)

Cruz, Macu de la: Don Quijote, fyrahundra år senare… (8)

Donner, Kristian: Genesis-genetik (Panoptik / 9–10)

Ekman, Michel: Den finlandssvenska poesin 2013 (1–2)

I arga poeters sällskap (Debatt/11)

— Orden bara trillade ur mun på en – man tyckte varje film var ett mästerverk! (samtal med Jerker A. Eriksson) (6)

Fagerholm, Monika: Om betydelsen av rastlöshet och längtan: Carson McCullers (8)

Fredriksson, Antony: Gränsens vara och icke-vara (Panoptik/7)

Uppmärksamhetens konst (Panoptik/4–5)

Friberg, Ralf: När filmerna skulle fraktas på paketcykel (Debatt/9–10)

Fuchs, Emil: Långtidsprognoser (11)

Granlund, Merete: Någonting – kamp eller blomma (Essay om Björling, 7)

Granqvist, Raoul J.: Replik till Nyqvist/Ahlskog (Debatt/1–2)

Granö, Viktor: Infångad musik? (4–5)

Hertzberg, Fredrik: ”Det var som fan! Säger du dee?” – om poesi, teknik och inspiration (7)

Hindsberg, Mikael: Digitala strategier i ett nytt medielandskap (12)

Holmberg, Barbro: Om viskningar och rop (Kommentarer/8)

— Punctum (11)

Holmqvist, Ivo: Att bredda och fördjupa bilden av poesin (11)

— Mera fransk än svensk: Boken om Mademoiselle Oiseau (Panoptik/7)

Holmström, Josefin: Keats medicin (6)

Hornborg, Alf: 1812, 1912, 2012 – tre nedslag i industrisamhällets historia (7)

Hämäläinen, Nora: Inte bara hur vi talar (Panoptik/3)

Högnäs, Gunnar: Intressant, inte sant! Kommentar till Per-Erik Lönnfors (Debatt/9–10)

— Karta, karta på väggen där, 1–2 (1–2, 3)

Jansson, Tomas: Ny generation? Ett teatersamtal (1) (med Alma Pöysti, Annika Tudeer) (3)

— Bara glöm Svenskis? Ett teatersamtal (2) (med Alma Pöysti, Annika Tudeer) (4–5)

Johansson, Eva E.: Anna Bondestam – berättare i vardagsklänning? (Panoptik/3)

Kjellqvist, Else-Britt: En bok om en diktare mellan två världskrig (3)

Klingberg, Per: George MacDonalds drömvärldar (11)

— I sinnenas rike – om Jan Švankmajers filmer (6)

Klinge, Matti: Den fattige grenadören och dansösen (9–10)

— Till Sydamerika på 1930-talet (1–2)

Lahdenperä, Hanna: Prosaöversikt 2013 (med Yasmin Nyqvist, Trygve Söderling) (9–10)

Lindblad, Kjell: Att läsa öar – ett strandhugg i två robinsonader (8)

Linde, Fabian: Ukraina i civilisationernas kamp (4–5)

Lindén, Zinaida: Kärleken till de tre apelsinerna (Novell / 7)

Linderborg, Otto: Antikens historielöshet (11)

Lindgren, Håkan: Georg Büchners samlade skrifter (8)

Luther, Annika: Skolan – den sorgliga svenska modellen (Panoptik/1–2)

Lönnfors, Per-Erik: HBL 150: Doktor Anderssons testamente. Vad HBL:s historik kunde ha berättat (12)

— Stil: intressant och underhållande (Debatt/7)

Mickwitz, Peter: John Keats – Vad trasten sade (8)

Modin, Ulf: Parlamentarismen (Debatt/7)

Moring, Tom: Tradition och förnyelse (12)

Myrdal, Jan: En blivande finsk klassiker (Panoptik /1–2)

— Om världarnas mångfald (Panoptik /9–10)

Nyberg, Sebastian: Schildts & Söderströms alternativa businessplaner (12)

Nyqvist, Yasmin: Prosaöversikt 2013 (med Hanna Lahdenperä,  Trygve Söderling) (9–10)

Olsoni, Kristin: Att älska sitt land är att dröja vid vad det har att viska (8)

— Laffkan (1–2)

Othman, Henrik: Framtiden finns i växelverkan (12)

Parland-von Essen, Jessica: Brages Pressarkiv och Presstanda – början på slutet eller något nytt? (12)

Gräver man ner sig istället för att analysera ordentligt? (Kommentarer / 12)

Parland, Oliver: Eros unbound – Mahlers sista symfoni som förlust och transcendens (4–5)

Pauli, Calle: Blodbad, hämnd och hippieliv i tre Shakespeare-uppsättningar (1–2)

Pedersen, Arne Toftegaard: Den som allt för okunnig beger sig ut i världen… Helena Westermarck och kampen mot trafficking (Panoptik/9–10)

Pettersson, Bo: Gnistan till första världskriget (9–10)

— Är han på väg tillbaka? (Panoptik/3)

Pihlström, Henry: Charles Darwin och argusögon i naturen (Panoptik/3)

Pöysti, Alma: Ny generation? Ett teatersamtal (1) (med Tomas Jansson, Annika Tudeer) (3)

— Bara glöm Svenskis? Ett teatersamtal (2) (med Tomas Jansson, Annika Tudeer) (4–5)

Reuter, Tom: Hitlertysklands forskningspolitik (Panoptik /11)

Roos, Jeja-Pekka: Den bästa finska boken om eurokrisen (Panoptik/7)

Rosenberg, Thomas: Vi lever! – Om tidskrifterna och den digitala omvandlingen (12)

Rönnqvist, Miriam: Provinsen bortom havet (Panoptik /4–5)

Salmén, Leif: Stefan Zweig i glasbubblan (8)

Salminen, Johannes: Fasans år – den finska hungerkatastrofen 1865–1868 (1–2)

Sandelin, Rabbe: Mem och myter i nyhetsbevakningen och sociala medier (12)

Sandlund, Tom: O flower of Scotland – frihet eller 500 pund mer (4–5)

Sonkin, Leif: Visionären Guss Mattsson (Panoptik /4–5)

Stén, Johan: Den paradoxala sannolikheten (9–10)

Stensson, Ola: Att kultivera massorna (4–5)

— Statens roll i det ottomanska samhället (9–10)

Stenvall-Albjerg, Åsa: Ljudet av fallande snö – skrivande som kunskapsförmedling (1–2)

— Olof Lagercrantz, Om konsten att läsa och skriva (8)

Swedenmark, John: Ur arbetets synvinkel (Panoptik/8)

Söderling, Trygve: Chomsky eller Žižek? Kommentarer/1–2)

De flyttar gränserna. Donbass, Gaza, Kalifatet (Kommentarer/9–10)

De tre yttranderymderna (Kommentarer/3)

Debattlogg, november (Kommentarer/11–12)

Ett grundskott mot nyliberalismen. Politisk ekonomi efter Piketty (Kommentarer/7)

Dragkamp om Ukraina (Kommentarer/4–5)

Människan som skalv (Kommentarer /1–2)

Prosaöversikt 2013 (med Hanna Lahdenperä, Yasmin Nyqvist) (9–10)

Pulinat pois – Frihetsretorikens begränsningar (Kommentarer/11)

Varma och kalla kranen. Dragkamp om Ukraina (2) (Kommentarer/6)

Teir, Barbro: Journalistikens hårda kärna består (12)

Tudeer, Annika: Ny generation? Ett teatersamtal (1) (med Tomas Jansson, Alma Pöysti) (3)

— Bara glöm Svenskis? Ett teatersamtal (2) (med Tomas Jansson, Alma Pöysti) (4–5)

Törnudd, Klaus: Det hjälplösa världssamfundet (3)

Valtiala, Nalle: En glänsande seger för Jane Austen (Teater/4–5)

— En kortbyxgrabb när Munksnäs var ungt (Panoptik/6)

— Ett plus ett blir tolv (Teater/1–2)

— Kan man bo i ett dass? (Teater/11)

— Mer Da Ponte än Mozart (Teater/4–5)

— Paul Auster i Helsingfors (Teater/1–2)

— Sylvi på Skillnadsgatan (Teater/11)

— Tre procent Gogol på Amos (Teater/4–5)

Valtiala, Robin: Läsaren ska få nöja sig med att skumma (11)

Roman om språkets nyanser (Panoptik/4–5)

— Vykort med hemliga djup (Panoptik/9–10)

Westö, Mårten: Moustaki in memoriam (3)

Winter, Gun: Gör din tanke fri (Debatt/6)

Wright, Georg Henrik von: Max Planck och atombomben (Ur arkiven, med kommentar av Tom Reuter/11)

Wulff, Thomas: Om en hemul (8)

Zenger, Mikko: Indien vid valurnorna (4–5)

Zilliacus, Clas: Tidskriften Ultra (1–2)

Zubov, Andrej: Det har hänt förut (4–5)

Övrigt:

Nya Argus på bokmässan i Helsingfors (9–10, 11)

Register för Nya Argus 2014 (12)

2) Skönlitterära bidrag

Andersson, Claes: Vådan av att vara finlandssvensk författare (6)

Byggmästar, Eva-Stina: Det sägs (dikt, 1–2)

Bäck, Tomas Mikael: Fyra dikter (9–10)

Enckell, Martin: hinduthva (dikt, 4–5)

Envall, Markku: Aforismer (3)

Högnäs, Gunnar: Diktion (9–10)

Krivulin, Viktor: Dikt till ett gränsande län (4–5)

Lorca, Federico García: Liten wienervals (övers. Agneta Ara) (8)

Omega (dikt för de döda) (övers. & kommentar Agneta Ara) (7)

Olsoni, Kristin: Möte (7)

Razai, Sara: Djävulen ljuger (Prosautdrag, 1–2)

Sinervo, Elvi: … då minns jag (dikt, övers. Lars Huldén, 6)

Westö, Mårten: Hemma hos Björling (Hörspelsutdrag, 7)

3) Recenserade böcker

Andersson, Lena 2013: Egenmäktigt förfarande – en roman om kärlek. Natur & Kultur (4–5)

Andtbacka, Ralf 2013: Fält. Schildts & Söderströms (1–2)

Ara, Agneta 2013: Baton Rouge. PQR-Kultur (9–10)

Ball, Philip 2013: Serving the Reich: The Struggle for the Soul of Physics under Hitler. The Bodley Head (11)

Bélinki, Karmela 2013: Mischa. Sahlgren (9–10)

Boholm, Johanna 2013: Bygdeboken. Ellips förlag (1–2)

Boken om Mademoiselle Oiseau. Andrea de La Barre de Nanteuil och Lovisa Burfitt. Rabén & Sjögren 2013 (7)

Borderwork. Sarah Green och Lena Malm. Jasilti 2013 (7)

Boström, Elsa 2013: På svartvita trösklar. Ellips förlag (1–2)

Brandt, Christian 2013: Klockan. KAIN (9–10)

Broberg, Helmer 2013: Expedition Maya. columbi publishing (11)

Byggmästar, Eva-Stina 2013: Locus amoenus. Ellerströms (1–2)

Carpelan, Bo 2013 (postumt): Mot natten. Schildts & Söderströms (1–2)

Cendrars, Blaise 2013: Reseanteckningar. Övers. Kennet Klemets. Ellips förlag (9–10)

Enckell, Martin 2013: Skrift. PQR-Kultur (1–2)

Ellerström, Jonas 2014: Under tidens yta. En annorlunda svensk poesihistoria. Ellerströms (11)

Falck, Christina 2013: Vi eller de, Finland 1918. Sahlgren (9–10)

Harakka, Timo 2014: Suuri kiristys. Tie ulos eurokriisistä. Schildts & Söderströms (7)

Hedman, Kaj 2013: Septemberliv. Scriptum (1–2)

Heikkilä, Pia 2013: Anna Bondestam – det röda Svenskfinlands röst. Svenska Folkskolans Vänners biografiserie (3)

Hellsten, Bosse 2013: Eldorado. Schildts & Söderströms (1–2)

Hoffman, David L. 2011: Cultivating the Masses. Modern State Practices and Soviet Socialism 1914–1939. Cornell University Press (4–5)

Holmström, Johanna 2013: Asfaltsänglar. Schildts & Söderströms (9–10)

Jansson, Henrik 2013: Nyckelroman. Scriptum (9–10)

Jansson, Tomas 2013: Batman bor inte här längre. Schildts & Söderströms (9–10)

Jungersten, Sara: Lika delar liv och luft. Schildts & Söderströms (9–10)

Karpat, Kemal H. 2010: Elites and Religion. From Ottoman Empire to Turkish Republic. Timas Publishing (9–10)

Kivelä, Malin 2013: Annanstans. Schildts & Söderströms (9–10)

Larsson, Anders 2013: Hjärtat är en indian. Schildts & Söderströms (9–10)

Lindberg, Ann-Mari 2013: Pappa vet bäst. Sahlgren (9–10)

Lindblad, Kjell 2013: 8.2. Schildts & Söderströms (9–10)

Lindén, Zinaida 2013: För många länder sedan. Schildts & Söderströms (9–10)

Lindgren, Carl 2012: Ett namn skrivet i vatten: romantikens medicin i John Keats poesi. Carlssons (6)

Luther, Annika 2013: Lärarrummet. Schildts & Söderströms (9–10)

Lydén, Marianne 2011: Jag är inte rasist. Jag vill bara ha främlingsfientliga röster. Schildts & Söderströms (3)

Lång, Fredrik 2013: Flickorna på Nappari – en herrgårdsroman. Schildts & Söderströms (9–10)

Malm, Gunilla 2013: Livet är den vackraste drömmen. Eget förlag (1–2)

Poesin, en debattbok. Ralf Andtbacka, Tatjana Brandt, Agneta Enckell, Peter Mickwitz, Henrika Ringbom, Matilda Södergran. Ellips förlag 2014 (11)

Ringbom, Henrika 2013: Öar i ett hav som strömmar. Schildts & Söderströms (1–2)

Sandelin, Peter 2013: Måsen och skeppet. Schildts & Söderströms (1–2)

Sandelin, Petter 2013: I stället för grindcore. Schildts & Söderströms (1–2)

Skog, Metha 2013: Sov fortare. Ellips förlag (1–2)

Slaget om den likvärdiga skolan: om ökad ojämlikhet mellan olika skolor och elever i den svenska skolan. Katalys förlag 2013 (1–2)

Tahvanainen, Sanna 2013: Bär den som en krona. Schildts & Söderströms (9–10)

Taivassalo, Hannele Mikaela 2013: Svulten. Schildts & Söderströms (9–10)

Tarkiainen, Kari & Ülle 2013: Provinsen bortom havet. Estlands svenska historia 1561–1710. Svenska litteratursällskapet (4–5)

Teir, Philip 2013: Vinterkriget – en äktenskapsroman. Schildts & Söderströms (9–10)

Tegmark, Max 2014: Vårt matematiska universum. Volante (9–10)

Valtiala, Robin 2013: Barnvagn i överhastighet. Schildts & Söderströms (1–2)

Vermes, Timur 2013: Han är tillbaka. Övers. Karin Andersson. Leopard förlag (3)

Wahlström, Erik 2013: Det vackraste på den svarta jorden. Schildts & Söderströms (9–10)

Wardi, Eva 2013: Secrecy. Sémiosquare (4–5)

Westö, Kjell 2013: Hägring 38. Schildts & Söderströms (9–10)

Ågren Gösta 2013: Centralsång. Schildts & Söderströms (1–2)

Äärioikeisto Suomessa. Dan Koivulaakso, Mikael Brunila och Li Andersson. Into 2012 (3)


Register för Nya Argus 2015 >

< Register för Nya Argus 2013  •  < Register för Nya Argus 2015  •  >> Arkivets hemsida>> ÖGONEN UPP! Nya Argus första sekel (Nya Argus historik, 2011)

Prenumerera    •    E-post    •    Nya Argus hemsida