Nya Argus 10/2021

Bilden: Helene Schjerfbecks Fragment (1904) hör till de verk av finländska konstnärer ur Signe och Ane Gyllenbergs samling som till och med 26.9 är utställda i Thielska Galleriet i Stockholm – se Rune Forsbecks artikel i detta nummer. Villa Gyllenberg i Helsingfors, som lånat ut målningarna, renoveras och beräknas öppna i januari 2022.

Hundrafjortonde årgången
Nummer 10 / 2021

Presslagt 31 augusti

Kommentarer / Trygve Söderling: Att exportera modernitet


Jan Otto Andersson: Kommunism idag

Gordana Malešević: Nytt läge i relationen mellan Kina och Nya Zeeland

Rune Forsbeck: Ansikte mot ansikte

Hans Boij: En kväll med Cioran


Debatt / Barbro Enckell-Grimm: Vem är ensam inför sjukdom och död?


Panoptik / Gordana Malešević: Kinesiska läromedel beskriver homosexualitet som en psykisk störning

Lars Kleberg: Minnets trådar

Ivo Holmqvist: Smärtans och smittans rike

Michel Ekman: Två essästrategier – Björnsson och Schiöler

Conny Svensson: Läsning – ett sökarljus in i framtiden

Valter Sandell: Revolutionärt blivande i Pauli fotspår

Rune Forsbeck: Individ och andlighet

Nalle Valtiala: Krumsprång och könsbyten på Kommunalgården

Michel Ekman: Livet finns i berättelserna

Anna Lena Bengelsdorff: Beställ i dag! Tvekan dödar!


Landskapskonst / Patrik Qvist