Nya Argus 7-8/2022

Kan klockarkatten dekapiteras om den saknar kropp? Omslagsbilden anknyter till Alice Martins essä i detta nummer om att översätta Lewis Carroll. Illustration av Tove Jansson för Åke Runnquists svenska översättning av Alice i underlandet (Bonniers förlag 1966).

Hundrafemtonde årgången
Nummer 7-8 / 2022

Presslagt 16 juni

Tema: Favoriter ur världslitteraturen

Kommentarer / Barbro Holmberg & Mathilda Larsson: Litterära och personliga milstolpar – favoriter från fyra århundraden

Ralf Andtbacka: ”Bara ett stycke rytmiserat knorrande” – The Waste Land 100 år

Henrika Ringbom: Var inte ledsen, Issa är här!

John Swedenmark: Svartfugl av Gunnar Gunnarsson

Alice Martin: Att översätta Lewis Carrolls klassiker

Adrian Perera: En bok jag är glad att jag förstörde. Stephen King: Thinner

Zinaida Lindén: Taras Bulba: en hjältedikt som kryper under huden

Tapani Ritamäki: Den sista Vladimir den första. Catherine Belton: Putin’s People

Sara Nyman: Smärtpunktens täcknamn. Steve Sem-Sandberg: Theres

Pär Jonasson: Fotbollen, byn och världen. Åshöjdens BK

Elliot Lundegård: Hoppets visdom. All About Love. New Visions av bell hooks


Novell / Mattias Nyberg: Svaret


Kjell Andersson: Galatea – myt och verklighet i skuggan av ett krig. Göran Schildts seglatser under tidigt 1940-tal

Michel Ekman: På spaning efter Marcel Prousts roman


Panoptik / Rune Forsbeck: Stäckta förhoppningar. Om konstnärslöftet Hildur Hult

Anders Björnsson: Äkta norskt virke – Slagstads bildningsresa

Magnus Ljunggren: Dmitrij Merezjkovskij och Greta Gerell