Aktuellt: Vårens kulturdebatter – en länksamling

Pärmbilden:
Den profetiska sprayschablonen ”Kapitalismi ei ole leikin asia”, signerad ”¥€$”, förekom våren 2008 på flera ställen i Helsingfors.
Omslagets exemplar fotograferades i Berghäll av Trygve Söderling.
Hundraandra årgången
Nummer 4 / 2009


Kommentarer | Trygve Söderling:
Debattens vår


Richard Brander: Mitt Hbl-bokslut

Fredrik Lång:  Dick kastar sig in i kulturdebattdebatten

Joachim Mickwitz: Mellan exotism och elitism – svenskt i finska TV-nyheter

 Lars Hertzberg: Vänkap som investeringsobjekt

Nalle Valtiala: Kultur är odling – odling är kultur

Claes Andersson: Kroppen, språket och kroppens språkHuvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Barbro Enckell-Grimm
Redaktion:
Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, 
Martina Reuter, Tom Sandlund, Folke Stenman, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, 
Clas Zilliacus, Tom Östling

Prenumerera     •     Arkiv och register     •     Hemsida