Nya Argus 2-3/2013

Bilden: ”Strange Fruit” i Billie Holidays, ”Lady Days” tolkning är ett av vår tids viktigaste konst­alster, bedömer Calle Pauli i sin artikel i detta nummer om den inte fullt lika kända Abel Meeropol, som under pseudonymen ”Lewis Allan” 1937 skapade sången.
Hundrasjätte årgången
Nummer 2–3 / 2013
Presslagt 11 mars


Kommentarer / Trygve Söderling: Feministisk sekularism ◆ Tretton bokår

Anna Lena Bengelsdorff: Tre brev till Eirik Hornborg (html) / (pdf)

Fredrik Hertzberg, Hanna Lahdenperä, Yasmin Nyqvist: Blickar bakåt och inåt – finlandssvensk prosa år 2012

Ann-Christine Snickars: Himlakroppar, hår, höstliga dimmor – bilder och tonfall i sjutton diktböcker (pdf)

Calle Pauli: Strange fruit

Tom Sandqvist: Den judiske Kasimir Malevitj – arvet efter kabbalan


Debatt / Barbro Holmberg, Thomas Henrikson, Yasmin Nyqvist, Trygve Söderling: Tre brev och ett svar

Panoptik / Tom Östling: Fjärran släkt i revolutionens virvlar ◆ Nalle Valtiala: Chaplin på Amos:
sex roller söker författare ◆ Christer K. Lindholm: På demokratins bekostnad
◆ Aaro Hellaakoski / Lars Huldén: När gäddan sjöng

Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Anna Rotkirch, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     E-post    •    Arkiv och register     •     Nya Argus hemsida