NYA ARGUS

2017
hundrationde årgången
artikelregister


< Register för Nya Argus 2016

<< Arkivets hemsida

Huvudredaktör: Trygve Söderling
Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion 2017: Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Anna Rotkirch, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson


1) Artiklar och recensioner, enligt skribent

Aaltonen, Einari: Rimbauds brådmogna lärdomar (5)

Alho, Rolle: Flyktingpolitiken som solidaritetsfråga (Panoptik / 7–8)

Andtbacka, Ralf: Det pseudohemliga jaget – Samuel Pepys och hans dagbok (5)

Backlén, Marianne: Manifestens kakofoni i Konsthallen (7–8)

Backström, Carita: I ögonen på en sköldpadda finns tankfullhet [Andrej Platonov: Dzjan] (5)

Bargum, Marianne: Ankomstens gåta. V.S. Naipaul om emigration och identitet (5)

Berglund, Peter: Den arkitektoniska ordningen och färgernas lyskraft – Raimonds Staprāns (6)

        — Vidgade perspektiv på det berbiska islam (Panoptik / (4)

Bergström, Malin: Bland gudar, ankor och möss. Kaisa och Christoffer Lekas Time After Time (7–8)

Björnsson, Anders: I människsjälens närhet – om Marlen Haushofers novellkonst (7–8)

        — Tucholsky och den halva, tillfälliga republikens Tyskland (Panoptik / (4)

Brandt, Tatjana: Överhettad känsla och ambivalent kunskap [om författaren Frances Burney] (5)

Castrén, Gunnar: Idus martiae [1917] (Ur arkiven / 4)

Dlask, Jan: Finlandssvensk litteratur på den tjeckiska litteraturscenen (11–12)

Ekman, Johan Vägval i Europa (6)

Elfving, Robin: Fiktiva ledare – skönlitteratur som ledarskapsinspiration (9–10)

Enckell-Grimm, Barbro: Djur inom pärmar. Platta, taggiga och godmodigt runda. Den finlandssvenska barnboksutgivningen 2016 (1–2)

Erixon, C. J.: Finstämd översättning av Ovidius (Panoptik / 11–12)

        —  Islamisk filosofi för en svensk publik (Panoptik / (4)

Forsbeck, Rune: Erasmus av Rotterdam – radikal och försiktig humanist (7–8)

        —  Martin Luther, reformation och politik (4)

Granberg, Leo: Tre fruar med uppdrag i Alaska (Panoptik / 7–8)

Granqvist, Raoul J.: Lars Huldén och översättningens språk – och tango (4)

Haettner Aurelius, Eva: Feministisk skräckroman, litterär Twin Peaks – Hannele Mikaela Taivassalos författarskap (9–10)

Hemminki, Elina: Sju lärdomar från en forskarkarriär (6)

Holmberg, Barbro Att förstå andras hjärtan (Kommentarer / 5)

        — Att översätta Proust (4)

Holmqvist, Ivo: Du ska inte tro att du är något – Jante på Nya Zeeland (Panoptik / 7–8)

        — Jubel och skepsis – några anteckningar till tre fotografier (Panoptik / 1–2)

        — Laurie Lee på nytt (Panoptik / 6)

Illman, Ruth: Rytmen är livets röda tråd (Panoptik / 4)

Johansson, Eva E.: Kontorslivets sötma och bitterhet [Elise Karlsson:  Linjen] (Panoptik / 9–10)

Johansson, Kaneli: ”Sockervadden låg som ett rosaklibbigt täcke över allt”. Gurlesken hos Monika Fagerholm och Amanda Svensson (9–10)

Keto, Edith: ”att bli än mer grön bland grönt” – Eva-Stina Byggmästars Till glädjen som alternativ utopi (11–12)

        — Frihet, gränser, släktskap. Hur svängrummet granskas i fjolårets finlandssvenska prosa (1–2) (med Ann-Christine Snickars)

Kjellman, Martin: Gatsby i kalsonger – fribrottningens populära fantasier (7–8)

Klinkmann, Sven-Erik: Bob Dylan, Frank Sinatra och den amerikanska crooner-traditionen (3)

Kosk, Mikael: Finlands självständighet behöver berättas på nytt (Debatt / 1–2)

Lindberg, Svante: Kosmopolis och sedan? (Panoptik / 6)

Lindman, Mari: Klokheten och dess dumma motsvarighet (Panoptik / (4)

Lundgren, Svante: På vandring i minoriteternas Istanbul (Panoptik / 11–12)

Lönnfors, Per-Erik: Ensam på minnenas boulevard (3)

        — Ingermanländarnas öde – med tuggmotstånd (Panoptik / 4)

        — Vår gemensamma nytta i marknadens rävsax (Panoptik / 1–2)

        — Yttrandefriheten – ständigt aktuell (Panoptik / 11–12)

Lönnqvist, Barbara: Till fots i Fjärrkarelen – en pogostavandring (6)

Markkanen, Tapio: Observatoriet på Ensliga bergen. Kosmiska och historiska inspirationskällor till Tove Janssons kometböcker (9–10) (med Johan Stén)

Martens, Tomas von: Charles Darwin: Är min konstiga näsa designad av Gud? (Panoptik / 9–10)

Myrdal, Jan: Utmärkt och principiellt defekt – boken om Thomas Manns familj (Panoptik / 9–10)

Nymalm, Henrik: Leonard Cohen – smärtans poet, hjärtats profet (3)

Olsoni, Kristin: Sandemars ryggsäck – en skådespelares packning (6)

Pettersson, Simon O.: Kurtisanromanen – en artonhundratalsgenre (1–2)

Pihlström, Henry: Ett osunt försvar av det sunda förnuftet (Panoptik / 4)

Reuter, Tom: Språk, gener och folkvandringar (11–12)

Roos, J.P.: Sextiotalisterna blir riktigt gamla (Panoptik / 1–2)

Rosenberg, Thomas: Två generationer av kvinnokraft i motvind (Panoptik / 7–8)

Rosenström, Saga: Om kriget mellan Gåhiterna och Gåditerna (7–8)

Rotkirch, Kristina: ”Här gäller det att inte förvåna sig” – några nedslag i rysk-israelisk prosa [Dina Rubina, Julia Viner] (3)

Salmén, Leif: Att kräva det omöjliga [Pjotr Krapokin: En anarkists minnen] (5)

        — Den goda människan i Berlin (3)

Sandkvist, Susanne: En efemär tron. Maria Stuart (6)

        — Mer än Drottning! Diane av Poitiers (11–12)

Sandqvist, Tom: Bruno Schulz – konstnären och assimilationen (6)

Schwank, Iris: Colette: La Maison de Claudine – korrespondenser i prosaform (5)

Snickars, Ann-Christine: Frihet, gränser, släktskap. Hur svängrummet granskas i fjolårets finlandssvenska prosa (1–2) (med Edith Keto)

        — På det personliga planet – eller modellen befriad. Kontaktytor i Cora Sandels noveller (5)

Solin, Kim: Gombrowicz mot vetenskapen och existentialismen (1–2)

Stén, Johan: Observatoriet på Ensliga bergen. Kosmiska och historiska inspirationskällor till Tove Janssons kometböcker (9–10) (med Tapio Markkanen)

Stenius, Caterina: Om att läsa, ploga och vända upp och ner på himmel och jord – de fem Moseböckerna (5)

Stensson, Ola: Stockholm stads tänkeböcker (Panoptik / 3)

        — Sven Lindhagen – stilist i sportens tjänst (Panoptik / 7–8)

Svensson, Conny: Erik Dahlberg i Vilda västern (4)

Söderling, Trygve: 100 år (Kommentarer / 4)

        — 18 augusti, Åbo (Kommentarer / 7–8)

        — Business as USuAl? (Kommentarer / 6)

        — Existentiell coaching i det nya Ryssland. Viktor Pelevins Tjapajev (5)

        — Från velourpappa till grottman (Kommentarer / 11–12)

        — Lokalafrågor: Konstsamfund på krigsstigen (Kommentarer, 1–2)

        — Motkrafterna (Kommentarer / 1–2)

        — Problemet De Andra (Kommentarer / 3)

        — Självständigt (Kommentarer / 9–10)

        — Smartaste populist-tipsen! (Kommentarer / 3)

        — Snällism och chauvinism (Kommentarer / 7–8)

        — Test: vilken typ av statsman är du? (Kommentarer / 6)

        — Zon 6 (Kommentarer / 9–10)

Törnudd, Klaus: Mandarinens frestelse (Panoptik / 3)

Valtiala, Nalle: Den onde lever och har hälsan (Panoptik / 11–12)

        — Med satirens rätt att såra (Panoptik / 9–10)

        — Retro – scener ur den lilla världen (Panoptik / 3)

        — Tove bakom rökridån (Panoptik / 3)

        — Tre nornor mellan två katastrofer (Panoptik / 9–10)

        — Var är min mjukiskudde? (Panoptik / 3)

        — Vem är rädd för Minna Canth? (Panoptik / 1–2)

        — Vägar genom vildmarken (Panoptik / 7–8)

Valtiala, Robin: Smygbarnet bland diktarfarbröderna – om den arabiske poeten Abū Nūwās (9–10)

Warburton, Thomas [1957]: Ulfssons genombrott (Ur arkiven / 9–10)

Westö, Kjell: Vår längtan efter värdighet [Elvi Sinervo: Runo Söörnäisistä] (5)

Wrede, Johan: Vad betydde ”Borgå lantdag” för Finlands frihet? (9–10)

Zilliacus, Clas: Tidens tecken: 140? (Panoptik / 7–8)

Öst, Maili: ”Varje sekel / måste solen målas om”. Den finlandssvenska poesin 2016 (1–2)

2) Skönlitterära bidrag

Economou, Michael: På vandring med Ötzi: åtta sonetter (11 –12)

        — Två dikter (3)

Ekblad, Marita: Fyra dikter (9–10)

Laine, Jarkko: Två dikter i tolkning av Clas Zillacus (7–8)

Lång, Fredrik: Aforismer (11–12)

Nylén, Leif: Kerenskijs klagan (Numrets dikt / 9–10)

Nyström, Lars: Aforismer (11–12)

Olsoni, Kristin: Slaffkan (Prosa / 11–12)

Parland, Stella: Det uppgivet jordiska (Novell / 5)

Rubina, Dina: Lycka (Novell / 3)

Sem-Sandberg, Steve: Inför vintersäsongen (Prosa, 7–8)

Witt-Brattström, Ebba: Ärans och hjeltarnas språk (Prosa / 3)

3) Recenserade böcker

Allt är precis som vanligt. Kristina Murray Brodin (text) och Maija Hurme (bild). S&S 2016 (1–2)*

Andersson, Claes: Stilla dagar i Mejlans. Förlaget 2016 (1–2)

Andersson, Henrika: Nagu-nalle på djupa vatten. Illustrationer Christel Rönns. S&S 2016 (1–2)

Andtbacka, Ralf: Vallarna. Ellips Förlag 2016 (1–2)

Antas, Maria: Hår. Förlaget 2016 (1–2)

Attianese, Ann-Helen: Vågbrytarna. Marginal Förlag 2016 (1–2)

Bargum, Johan: Korta stycken. Förlaget 2016 (1–2)

Bengelsdorff, Anna Lena: Bara i mörkret är alla katter grå. En bok om Jin. Kilabok 2016 (1–2)

Bennison, Amira K.: The Almoravid and Almohad Empires. Edinburgh University Press 2016 (4)

Bertell, Ann-Luise: Vänd om min längtan. Marginal Förlag (1–2)

Betty i luften. Anna Gullichsen (text) och Cara Knuutinen (bild). S&S 2016 (1–2)

Blomqvist, Greta: Systrar i natten. Eget förlag 2016 (1–2)

Boucht, Birgitta: Dånet i ett ensamt öra. S&S 2016 (1–2)

Bäck, Tomas Mikael: De tysta gatorna. S&S 2016 (1–2)

Clayhills, Henrietta: Den blinda fläcken. Vilda Förlag 2016 (1–2)

Colette: La Maison de Claudine (1922) (5)

Davis, Timothy: National Park Roads. University of Virginia Press 2016 (7–8)

Den fantastiske Alfredo. Malin Klingenberg (text) och Joanna Vikström-Eklöv (bild). S&S 2016 (1–2)

Djur som ingen sett utom vi. Ulf Stark (text) och Linda Bondestam (bild). Förlaget 2016 (1–2)

Erlandsson, Karin: Missdåd. S&S 2016 (1–2)

Eskola, Antti: Vanhuus. Helpottava, huolestuttava, kiinnostava. Vastapaino 2016 (1–2)

Fallgropar. Tove Holländer (text) och Saara Ekström (foto). Eget förlag 2016 (1–2)

Flyktingkrisen och den svenska modellen. Anders Nilsson och Örjan Nyström. Celanders förlag 2016 (7–8)

Forss, H.M.: Patriarkatets undergång. Eget förlag 2016 (1–2)

Frantz, Eva: Sommarön. S&S 2016 (1–2)

Freedom of Speech and Information in Global Perspective. Pekka Hallberg och Janne Virkkunen. Palgrave Macmillan 2017 (11–12)

Fröken Frigga Krikonqvist. Lotta Moring (text) och Emma Rönnholm (bild). Marginal Förlag 2016 (1–2)

Frölander-Ulf, Lena: Jag, Fidel och skogen. S&S 2016 (1–2)

Gleisner, Marita: Villa Jasmin. Scriptum 2016 (1–2)

Grinell, Klas: Islams filosofihistoria. Molin & Sorgenfrei 2016 (4)

Gripenberg, Catharina: Handbok att bära till en dräkt. S&S 2016 (1–2)

Hallgren, Roland: Rytm. En filosofisk tänkebok. Dialogos 2016 (4)

Hoffman, Yvonne: I kungens tjänst. Scriptum 2016 (1–2)

Huldén, Henrik: Vers för närsynta öron. Litorale 2016 (1–2)

Huldén, Lars: Läsning för vandrare och andra. S&S 2016 (1–2)

Häggman, Sofia: Hilma Granqvist – antropolog med hjärtat i Palestina. Svenska Folkskolans Vänners biografiserie nr 11. Svenska Folkskolans Vänner 2016 (7–8)

Härmälä, Anna: Burman. S&S 2016 (1–2)

Högnäs, Gunnar: Milstolpar i gärdsgårdsserien. Ett Projekt Ryggverk 2016 (1–2)

Iloniemi, Jaakko: Maantieteelle emme mahda mitään. Docendo 2015 (3)

Ingström, Pia: Den mystiska näktergalen. Judar, armenier och greker i Istanbul. S&S 2017 (11–12)

Karlsson, Elise: Linjen. Natur och Kultur 2015 (9–10)

Krapokin, Pjotr (1842–1921): En anarkists minnen. Översättning Claës Gripenberg. Forum 1964 (5)

Leka, Kaisa och Christoffer: Time After Time. Absolute Truth Press 2014 (7–8)

Lindén, Zinaida: Valenciana. S&S 2016 (1–2)

Luther, Annika: Fördärvaren. S&S 2016 (1–2)

Lång, Fredrik: Ansiktet i månen. Förlaget 2016 (1–2)

Mattei, Ugo: Gemensam nytta. Originalets titel: Beni Communi. Översättning Lars Hermansson. Balders Förlag 2016 (1–2)

Mickwitz, Peter: Känslornas mysterier. Förlaget 2016 (1–2)

Midgley, Mary: Är du en illusion? Översättning Göran Torrkulla. Balder Essä 2016 (4)

Musil, Robert: Om dumhet. Översättning Henrik Sundberg. Vespers förlag 2015 (4)

Naipaul, V.S.: The Enigma of Arrival. Viking 1987 / Ankomstens gåta. Översättning Rose-Marie Nielsen. Wahlström & Widstrand 1989 (5)

Olsson, Hagar: Ediths brev [1955]. S&S 2016 (1–2)

Ovidius: Fasti. Översättning Ingvar Björkeson. Natur & Kultur 2017 (11–12)

Pepys, Samuel (1633–1703): Pepys’ dagbok. Översättning Jane Lundblad. Bonniers/Söderströms 1953 (5)

Pettersson, Torsten: De osynliga. S&S 2016 (1–2)

Potatisens dröm. Annika Sandelin (text) och Karoliina Pertamo (bild). S&S 2016 (1–2)

Rabow-Edling, Susanna: Married to the Empire – three Governors’ Wives in Russian America 1829–1864. University of Alaska Press 2015 (7–8)

Razai, Sara: Djävulen är en lögnare. Förlaget 2016 (1–2)

Ringbom, Henrika: elden leende. Förlaget 2016 (1–2)

Pelevin, Viktor: The Clay Machine Gun [Чапаев и Пустота / "Tjapajev i Pustota", 1996]. Translated by Andrew Bromfield. Faber 1999 (även utg. som Buddha's Little Finger. Penguin 2001) (5)

Perera, Ylva: Dödsdalsdansösen. Vilda Förlag 2016 (1–2)

Platonov, Andrej: Dzjan [Джан (1934–35)]. Översättning Kajsa Öberg Lindsten. Ersatz, 2009 (5)

Sandel, Cora: Vårt krångliga liv [Vårt vanskelige liv]. Noveller i urval av Odd Solumsmoen. Forum 1963 (5)

Sandelin, Annika: Pinsamt och livsviktigt. Yokos nattbok 2. Illustrationer Linda Bondestam. Förlaget 2016 (1–2)

Sandström, Peter: Laudatur. S&S 2016 (1–2)

Sanhaie, Lotta: Diskdikter. Scriptum 2016 (1–2)

Sinervo, Elvi: Runo Söörnäisistä. Gummerus 1937 (5)

Stenius, Birgitta: Bala Garbas anteckning. Vilda Förlag 2016 (1–2)

Stenius, Yrsa: Orden i min makt. Förlaget 2016 (1–2)

Tahvanainen, Sanna: Den lilla svarta. S&S 2016 (1–2)

Taivassalo, Hannele Mikaela: In transit. Förlaget 2016 (1–2)

Tervo, Jari: Matriarkka. Otava 2016 (4)

Toftegaard Pedersen, Arne: Helena Westermarck – intellektets idoga arbetare. Svenska Folkskolans Vänners biografiserie nr 10. Svenska Folkskolans Vänner 2016 (7–8)

Torvalds, Sofia: Bliv du hos mig. S&S 2016 (1–2)

Tucholsky, Kurt: Tyskland, vårt Tyskland. Urval och kommentarer av Jan Stolpe. Prosa i översättning av Ulrika Wallenström. Dikter tolkade av Ola och Carsten Palmaer. Celanders förlag 2016 (4)

Turtschaninoff, Maria: LL-Maresi. Återberättad av Jolin Slotte. Illustrationer Jenny Wiik. Lärum Förlaget 2016 (1–2)

        — Naondel. Förlaget 2016 (1–2)

Valtiala, Nalle: Rid söderut med vinden. Litorale 2016 (1–2)

Vildare, värre, Smilodon. Minna Lindeberg (text) och Jenny Lucander (bild). Förlaget 2016 (1–2)

von Wright, Heidi: som om m. S&S 2016 (1–2)

Ågren, Gösta: Samlade dikter. S&S 2016 (1–2)

Öhman, Peppe: Livet & patriarkatet. S&S 2016 (1–2)

Östman, Catharina: Under graniten glöder lavan. Scriptum 2016 (1–2)

* S&S = Schildts & Söderströms

Övrigt

Nya Argus 2017: Artikelregister (11–12)

Nya Argus på bokmässan i Helsingfors (7–8)


Register för Nya Argus 2018 >

< Register för Nya Argus 2016  •  >> Arkivets hemsida>>ÖGONENUPP! Nya Argus första sekel (Nya Argus historik, 2011)

Prenumerera    •    E-post    •    Nya Argus hemsida