NYA ARGUS

2018
hundrationde årgången
artikelregister


< Register för Nya Argus 2017

<< Arkivets hemsida

Huvudredaktör: Trygve Söderling
Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion 2018: Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Anna Rotkirch, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Henrika Tandefelt, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson


1) Artiklar och recensioner, enligt skribent

Alexandrova-Zorina, Elizaveta: Leve hemmaslaveriet – kvinnoaktioner i dagens Ryssland (4)

Backström, Carita: Anyuru och Aniara (2–3)

        — From Man to Man – om Olive Schreiners roman (12)

Bengelsdorff, Anna Lena: Varma känslor på hög nivå eller: Tilsit, München, Jalta och Helsingfors (Panoptik / 9)

Berglund, Peter: Att vara en del av motståndet i en avgörande tid (Panoptik / 5–6)

        — Malko Linge och kalla kriget (8)

        — Revolutionären som blev konflikthanterare (Panoptik / 2–3)

Bergquist, Henrik: Candide och Prins Rasselas – optimism och pessimism som samma sak? (7)

        — Om Micius fick råda i Kina (5–6)

Björk, Cecilia: Enkelt och direkt. Jacques Barzun och konsten att lyssna till ord (7)

Björnsson, Anders: En konservativ vänsterdemokrat (Debatt / 4)

        — Medborgarsamhället på nytt (Debatt / 10–11)

        — Är den enda vägen alltid den rätta? (Panoptik / 8)

Brandt, Tatjana: Utanför vetenskapen? (Tema: universitetspolitik / 10–11)

Brecht, Bertolt: ”Passet är en människas ädlaste del” (7)

Bruun, Niklas: Varthän, universitet? (Kommentarer / Tema: universitetspolitik / 10–11)

Byggmästar, Eva-Stina: Tillbakablick (12)

Donner, Kristian: Från elfenbenstornet till puben (Tema: universitetspolitik / 10–11)

        — Vi och de – tribalismens återkomst (2006) + kommentar 2018 (Ur arkiven / 8)

Ekman, Johan: Tvåhundra år av obekväma sanningar om kapitalismen – Marx idag (5–6)

Ekman, Michel: Eukalyptusträdens kilskrift – den finlandssvenska poesin 2017 (1)

        — Intervju med Susanne Ringell / ”Min håg står till lovsång, till att älska och skriva!” (2–3)

Elfving, Robin G.: Bertolt Brecht – talesman för de landsflyktiga (7)

Enckell-Grimm, Barbro: Daniel Hjort – ung man i fritt fall (7)

        — Ett dokument om två konstnärers liv, verk och engagemang (Panoptik / 10–11)

Erander, Cia (foto: Daniel Gahnertz): En anarkistisk färgexplosion – Niki de Saint Phalles Tarot-park (9)

Erixon, C.J.: Hazarernas moderna historia (Panoptik / 5–6)

Essen, Agneta von: Kommentar till Herman von Willebrand (Tema 1918 / 4)

Fellman, Susanna: Varthän, universitet? (Kommentarer/ Tema: universitetspolitik / 10–11)

Forsbeck, Rune: Det filippinska dilemmat (12)

        — Om religionsfrihet – Helwys och Chydenius (4)

Forsström, Anna (1918):”Vilken dag av ohyggliga närvsensationer” (Tema 1918 / Ur arkiven / 4)

Gedin, David: Vita dukens svarta framtid – populärkulturens sociala dystopier (Panoptik / 4)

Grotenfelt, Erik (1918): ”I allmänhet äro fångarna förbannat fega under förhören” (Tema 1918 / Ur arkiven / 4)

Grotenfelt, Georg: Eriks spöke (Panoptik / 5–6)

Hasselberg Ylva: Akademisk kapitalism och det moderna samhället (Tema: universitetspolitik / 10–11)

Hellman, Matilda: Konsumtionsideologins accelererande vilsenhet (5–6)

Hertzberg, Fredrik: ”Vem mäter Pans ohörbara melodier i natten?” – minnesord över Carolus Rein (5–6)

Hertzberg, Leo: Hassan Zubiers rätt till ersättning (Debatt / 2–3)

Holmberg, Barbro: ”Ett rum utan böcker är som en kropp utan själ” (Kommentarer / 7)

Holmqvist, Ivo: Om skallar och skelett (Panoptik / 1)

Hornborg, Alf: Globalisering, hållbarhet och identitet (2–3)

Huhtamies, Mikko: Pressade universitet för tre sekler sedan (Tema: universitetspolitik / 10–11)

Högnäs, Gunnar: Idyll och program – brödraskap i krig (Panoptik / 4)

        — Rock my Åbo – ett tongivande halvsekel (Panoptik / 2–3)

Jansson, Jan-Magnus (1948): Ett hundraårsminne (Ur arkiven / 5–6)

Kekkonen, Jukka: Varför nedmonterades demokratin vid universiteten? (Tema: universitetspolitik / 10–11)

Klinkmann, Sven-Erik: Har svenskan en framtid i Finland? (del 1–2) (2–3, 4)

Lindén, Zinaida: ”Vi är många, vi är hälften” i rysk tappning (Panoptik / 1)

Lindman, Mio: ”Comrade, Where Are You Today?”– Drömmen från det förflutna (Panoptik / 12)

        — Från näktergalar till fötter – finlandssvensk essäistik år 2017 (1)

Linjamaa, Paul: Maria Magdalena – ”kvinnan som Jesus älskade” (2–3)

Lönnfors, Per-Erik: Om ledarskap och läsning (Panoptik / 1)

Lönnqvist, Barbara: Judiska spår i Saloniki (8)

        — Lenin i Saloniki (Panoptik / 8)

Malešević, Gordana: Hennes kamp ger eko genom tiderna – Eleanor Roosevelt (9)

        — Konfucius, feminister och den politiserade sexismen i Kina (5–6)

        — Na Hye-soks liv och död, och liv (10–11)

        — Statsmakten i Kina tystar ned kidnappade kvinnors berättelser (2–3)

Melin, Olav S.: Dubbelbottnad deckare manar till eftertanke (Panoptik / 10–11)

Meurer-Bongardt, Judith: ”Ett ovanligt korn i den inhemska litterära mannagrynsvällingen” (Panoptik / 9)

Modin, Ulf: Socialismen – en blandekonomi och en ekonomisk demokrati (Debatt / 2–3)

Mörn, Gunnar: ”Detta blir det sista jag skriver” (Tema 1918 / Ur arkiven / 4)

Nygård, Stefan: Humaniora, universitet och samhälle – nya och gamla spänningar (Tema: universitetspolitik / 10–11)

Ola Stensson: ”Kroppen är allt. Åt helvete med själen.” (Panoptik / 9)

Olsoni, Kristin: ”Ahaa!” sa Kanin. Milne översatt (7)

        — Partilös och rotfast – i Simone Weils Europa (5–6)

Olsson, Joakim: Den problematiserade sanningen. Ett nietzscheanskt perspektiv på post-sanningens premisser och potential (10–11)

Parland-von Essen, Jessica: Öppen forskning och vetenskap i Finland – från Open Access till Open Science (Tema: universitetspolitik / 10–11)

Parland, Oliver: Det rabbinska arvet (Panoptik / 4)

Per-Erik Lönnfors: Världen genom ekonomers brillor (Panoptik / 9)

Peter Berglund: Uppfordrande bladvändare med internationell utblick (Panoptik / 9)

René Gothóni: Om kreativitetens mysterier (Panoptik / 9)

Reuter, Martina: Arendt, Eichmann och sanningens börda (2–3)

Reuter, Tom: Vägen till Europa gick via Galiléen (5–6)

Ritamäki, Tapani: Vänskapens basar. Tahar Ben Jellouns Den siste vännen (7)

Rosenberg, Thomas: På spaning efter de judiska rötterna (Panoptik / 5–6)

Rotkirch, Anna: Känslornas svall, januari 2017 (Bokutdrag / 9)

Rotkirch, Kristina: Brodskij i bondstugan (7)

        — Hemma hos Tolstoj – nordbor på Jasnaja Poljana + Krig och fred i nyöversättning (Panoptik / 1)

Rönnholm, Bror: Paradox, polyfoni, dialektik (Panoptik / 8)

Snickars, Ann-Christine: Dela taxi med den finlandssvenska litteraturen. Prosa 2017 (med Sofie Stara / 1)

Stara, Sofie: Dela taxi med den finlandssvenska litteraturen. Prosa 2017 (med Ann-Christine Snickars / 1)

Stén, Johan: Ciceros hommage till Arkimedes (7)

Stensson, Ola: 1966 som kulturellt systemskifte (1)

        — Vem minns Günter Wallraff? (Panoptik / 8)

Svensson, Conny: Don Camillos lilla värld (9)

Swedenmark, John: ”Där hade intet annat väntat mig än hundliv”. Om Benedikt Gröndal (7)

Söderling, Trygve: 1918 och Nya Argus (Kommentarer / 12)

        — Bruk av 1918 (Kommentarer / 1)

        — Bödelns egna ord (Tema 1918; om Erik Grotenfelt / 4)

        — Centerextremism (Kommentarer / 9)

        — En akademisk fråga (Kommentarer / 4)

        — Fyra dagblad om dagen (Kommentarer / 8)

        — Fångad av en stormvind (Kommentarer / 8)

        — Kriminella jurister (Kommentarer / 2–3)

        — Mellanbokslut: 10 år (Kommentarer / 9)

        — När gör det skillnad? (Kommentarer / 12)

        — Retro-mode (Kommentarer / 5–6)

        — Smala marginaler (Kommentarer / 2–3)

        —  Två röda röster (kommentar till Anna Forsström och Gunnar Mörn / Tema 1918 / 4)

        — Vit-tvätt  (Kommentarer / 4)

Törnudd, Klaus: I kärnvapnens skugga (4)

Valtiala, Nalle: Bartleby gästar Amos / Innan lärkan sjunger (Panoptik / 2–3)

        — En avrundande tegelsten om James Fenimore Cooper (Panoptik / 8)

        — Martin Grönström är död (Panoptik / 9)

        — På Universum spelar dårar dårar / Makt och våld i en ond tid (Panoptik / 10–11)

        — Ramstedt – vår man i världen (Panoptik / 2–3)

        — Sommarlek i ljus och skugga (Panoptik / 1)

Wassholm, Johanna: Svensk-rysk konflikt och samexistens under 250 år (Panoptik / 8)

Westö, Mårten: Mötet i Paris. Orwell och Miller (7)

Willebrand, Herman von (1918): Tyskarna tågar in i Helsingfors 1918 (Tema 1918 / Ur arkiven / 4)

Zilliacus, Clas: En lyrikers lugn – om ostördhetens poetik hos Caj Westerberg (9)

        — Ode till ordet (Panoptik / 12)

Öman, Ann-Sofie: ”Jag är både och”. Intervju med Drago Jančar (8)

Östling, Tom: Michel Crèmelait och optimismens seger (1984 / Ur arkiven / 12)

        — Rafael Donner vid foten av ett berg (Panoptik / 2–3)


2) Skönlitterära bidrag 

Andersson, Claes: Livet är underbart! Dagsvers 1–5 (8)

Boström, Elsa: Tolv haikudikter / Vägen till haiku (5–6)

Enckell, Martin: psalm 586 (Dikt / 12)

Högnäs, Gunnar: Gulnade sidor, brukspoesi (5–6)

Jančar, Drago : Joyce privatelev (Novell / 8)

Joffe, Eleonora: Brev till Iosif Brodskij (Dikt / 7)

Johansson, Gustaf: En vinternatt, två flyende (Novell / 4)

Lindén, Ricky: Den sista människan (Novell / 9)

— Någonting hemskt (Novell / 2–3)

Lång, Fredrik: GAXIT eller: Hur man går ut (1)

Olsoni, Kristin: Kupémöte (Novell / 8)

Rossi, Oscar: Historietter (7)

 

3) Recenserade böcker 

Alla bubblor brister. Jolin Slotte (text) och Nina Albrecht (bild). Marginal (1)

Alvstad, Erik: Den rabbinska traditionen. Dialogos förlag 2017 (4)

Andtbacka, Ralf: Eterniten. Duck Press 2017 (1)

Audas-Kass, Amanda: Till den lilla människan intill. Fontana media 2017 (1)

Bengelsdorff, Anna Lena: Gustaf John Ramstedt. En mongolsjäl i professorsrock. Kila Bok/Proclio 2017 (2–3)

Boij, Hans: Hellmans lampa. Författares Bokmaskin 2017 (1)

Mellanbok. Eget förlag 2017 (1)

Brandt, Tatjana: Fängslad: om lust till litteraturen och läsningens plats i livet. Förlaget 2017 (1)

Brunell, Thomas: Li Berlin. Ellips förlag 2017 (1)

Bruun, Staffan: Bergsrådet som inte ville betala skatt. Förlaget 2017 (1)

Byggmästar, Eva-Stina: Naturbarn. Dikter i urval 1986–2016. S&S 2017 (1)

Carlsson, Ann-Sofi: Inget har hänt. Scriptum (1)

Crawford, Mikael: En liten bok om nästan ingenting.
Vilda förlag 2017 (1)

Donner, Jörn: Suomi Finland. Förlaget 2017 (1) 

Donner, Rafael: Människan är ett känsligt djur – en självbiografisk essä. Förlaget 2017 (2–3)

Donner, Ulla: Spleenish. S&S 2017 (1)

Ekman, Michel: Självbiografiskt lexikon. S&S 2017 (1)

Franklin, Wayne: James Fenimore Cooper. The Later Years. Yale University Press 2017 (8) 

Frantz, Eva: Blå villan. S&S 2017 (1)

Groth, Joakim: Tre bröder. Förlaget 2017 (1)

Hagman, Patrik: Sorgens gåva är en vidgad blick. Fontana media 2017 (1)

Hellman, Ben: Hemma hos Tolstoj: nordiska möten i liv och dikt. Appell förlag 2017 (1)

Hellsten, Bosse: Jökel. S&S 2017 (1)

Hertzberg, Fredrik: Mitt språk är ej i orden. Gunnar Björlings liv och verk. Svenska litteratursällskapet i Finland / Appell förlag 2018 (9)

Holmström, Johanna: Själarnas ö. Förlaget 2017 (1)

Högnäs, Kurt: Öknen var ett annat hav. S&S 2017 (1)

Ibrahimi, Niamatullah: The Hazaras and the Afghan State: Rebellion, Exclusion and the Struggle for Recognition. Hurst & Company 2017 (5–6)

Ingström, Pia: Den mystiska näktergalen: judar, armenier och greker i Istanbul. S&S 2017 (1)

Jansson, Henrik: Råa bönor i natt. Scriptum 2017 (1) 

Karlsson, Carina: Algot. S&S 2017 (1)

Kobane, Dorpec (tillsammans med Theodor Lundgren): Kobanesyndromet. Storyhood 2018 (5–6)

Kovero, Camilla: På spaning efter Pia och hennes bröder. Bakgrund och riskfyllda krigsår 1939–1944. Eget förlag 2017 (5–6)

Krogius, Lars Eric: Penthesilea. Förlaget 2017 (1)

Kurtén, Tage A:Son: Makten och härligheten – mordet på det gamla universitetet. Labyrinth Books 2018 (10–11)

Kügelgen, Mikaela von: Vad heter ångest på spanska? Förlaget 2017 (1)

Larsson, Anders. Ett barns memoarer. S&S 2017 (1) 

Larsson, Stig: Folk på ön. Bonniers 2017 (2–3)

Laustiola, Benjamin: Mannen från Amman. Vilda förlag 2017 (1)

Lindelöf, My: Färdas (in och ut ur bilden). Ellips förlag 2017 (1)

Lindén, Gurli: Den sjungande kratern. Minimal Förlag 2017 (1)

Lutz, Hanna: Vildsvin. Förlaget 2017 (1)

Magnetic North. Conversations with Tomas Venclova. Ellen Hinsey och Tomas Venclova. University of Rochester Press 2018 (9)

Mattlar, Jörgen: att vända sig bort. Förlaget 2017 (1)

Mazzarella, Merete: Om livets mening. S&S 2017 (1)

Miller, Raymond C.: International Political Economy, Contrasting World Views. 2. uppl. Routledge 2018 (9)

Moliis-Mellberg, Martina:7. S&S 2017 (1)

Mård, Anders: Vägen heter Ryssland: en resa från S:t Petersburg till Moskva. Förlaget 2017 (1) 

Människohundarna. 12 röster. Litterärt skapande. Förlaget 2017 (1) 

Möller-Sibelius, Anna: Dikt och ideologi. Gösta Ågrens, Lars Huldéns och Claes Anderssons 1960-70-talspoesi. Svenska litteratursällskapet i Finland & Appell förlag 2018 (8)

Någon hatar oss igen. Sonja Ahlfors, Joanna Wingren och Johan Isaksson. S&S 2017 (1) 

Obrey, Sinéad: Fågeltanken. Förlaget 2017 (1)

Perera, Adrian: White Monkey. Förlaget 2017 (1)

Ringell, Susanne: God morgon. Förlaget 2017 (1)

Salmén, Leif: Det orientaliska rummet. Förlaget 2017 (1)

Sandman Lilius, Irmelin: Sjutusen år, del I–IV. En biografi över Carl-Gustaf Lilius. Schildts (del I 2003, del II 2011) och Litorale (del III 2016 och del IV 2018) (10–11). 

Savage, John: 1966 – The Year the Decade Exploded. Faber & Faber 2016 (1)

Skog, Metha: Gång. Ellips förlag 2017 (1)

Smith, Nicko: Hki Rött. Eget förlag 2017 (1)

Snellman, Alf: Mordet på Cypern. Labyrinth Books 2017 (1)

Snellman, Gerd: Mamman. SLEF-Media 2017 (1)

Strang, Lars: De okuvliga. Vilda förlag 2017 (1)

Suominen, Tapani: Sista vintern på ambassaden. Litorale 2017 (1)

Tarkiainen Kari: Moskoviten. Sverige och Ryssland 1478–1721. Svenska litteratursällskapet i Finland 2017 (8)

Teir, Philip: Så här upphör världen. S&S 2017 (1)

Toisen soinnun etsijät. Turkulaisen populaarimusiikin villit vuodet 1970–2017 (Turun Historiallinen arkisto 70). Pertti Grönholm och Kimi Kärki (red.). Turun historiallinen yhdistys 2017 (2–3)

Tolstoj, Leo: Krig och fred. Band 1–4. Övers. Barbara Lönnqvist. Lind & Co. 2017 (1) 

Torvalds, Sofia: Två kors och en fisk. Fontana media 2017 (1)

Valtiala, Nalle: Ett gram morfin då och då. Litorale 2017 (1)

Vikström, Björn: Kärlekens mångfald. Fontana media 2017 (1)

Westerberg, Caj: En den klaraste klang. ntamo 2017 (1)

Mörker och ljung. ntamo 2017 (1)

Westö, Kjell: Den svavelgula himlen. S&S 2017 (1)

Wilhelms, Tom: Det du måste göra. Scriptum (1)

Willner-Rönnholm, Margareta: Albertos blick: om fötter, konst och Paris. Sannsaga 2017 (1)

Wulff, Thomas: Otack är världens lön. S&S 2017 (1)

Ömhetsmarker. Lina Haglund och Ulrika Nielsen. S&S 2017 (1)

Över branten. Bröder i krig 1917–1918. Annvi Gardberg, Anders Gardberg, Aapo Roselius. PQR 2018 (4)


Övrigt

Nya Argus 2018: Artikelregister (12)

Nya Argus på bokmässan i Helsingfors (9)
< Register för Nya Argus 2017  •  >> Arkivets hemsida>>ÖGONENUPP! Nya Argus första sekel (Nya Argus historik, 2011)

Prenumerera    •    E-post    •    Nya Argus hemsida