Nya Argus

Äldre nummer: 2009–2012

—> Till de nyaste numren (hemsidan)

◆ Ett komplett artikelregister för Argus/Nya Argus 1907–2013 är tillgängligt i vårt arkiv.
◆ De 60 första numren av Argus 1907–1910
kan läsas i pdf-format i Nationalbibliotekets digitala arkiv (extern länk). 
◆  Läs också Nya Argus historik Ögonen upp! på nätet

Kontakt: nya.argus@gmail.com / Yasmin Nyqvist,  Martinsgatan 15 C 9, FIN-20810 Åbo, tel. +358-(0)45-6713327
Prenumeration och lösnummer ◆  Mediekort
  Utgivare: Garantiföreningen för Nya Argus r.f.

2012 ◆ Årgång 105

Huvudredaktör: Trygve Söderling ◆ Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion: Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Nya Argus 12 / 2012

Kajsa-biblioteket, ett nybyggt studiebibliotek i Helsingfors, har ritats av Anttinen Oiva Arkkitehdit Ab. Foto: Tuomas Uusheimo.

Redaktör för detta nummer: Jessica Parland-von Essen

Nummer 12 / 2012
Presslagt 9 december

Tema: Biblioteket ◆


Kommentarer / Jessica Parland-von Essen: Bibliotek och bibliotekarier – framtidsvisioner för en digital tid

Mikael Böök: Några allmänna reflektioner om biblioteket ◆ Sunniva Drake: Biblioteket i dagens värld: ­exemplet Entresse ◆ Jonas Tana: Bibliotekarien – den felande länken mellan information och användare? ◆ Päivi Jokitalo: E-böcker och bibliotek: vad finns för låntagarna? ◆ John Augustsson: E-böcker och bibliotek i Sverige ◆ Anders Ericson: Noreg: Nasjonalbibliotekets digitalisering møter ikkje e-bokbehovet ◆ Rainer Knapas: Ur bibliotekets nyare historia ◆ Annikki Roos: Tankar kring vetenskapligt arbete och bibliotek

Panoptik / Jessica Parland-von Essen: Om hur kunskapen reducerades till information ◆ Trygve Söderling: Varken alarmist eller hajpare

Debatt / Jan Kronholm: Privatiseringen sätts under lupp ◆ Mikko Zenger: Vilken fyllning skulle Martti Ahtisaari ta i sin falafel?

Teater / Nalle Valtiala: God Save Great Albee

Register för Nya Argus 2012

Nya Argus 10-11 / 2012

John Frederick Lewis: ”The Siesta” (1876).
Tate Gallery, London.
Nummer 10–11 / 2012
Presslagt 5 november

Kommentarer / Trygve Söderling: Den offentliga sektorns glamour

Carita Backström: Kärlekens väv – en politisk saga

Antony Fredriksson: Är filosofin cynisk? Problemet med blicken utifrån

Barbara Lönnqvist: Grekisk mosaik – resebrev från Korfu

Tom Sandqvist: Funtus – den svarta fågeln

Erik Stenmark: Den förvandlade målstenen

Fredrik Westerlund: Barnet och kriget i Le Clézios Vandrande stjärna


Panoptik / Raoul J. Granqvist: Kanonen i Öja ◆ Calle Pauli: Skeppsbrott ◆ Nalle Valtiala: En midsommarnattsdröm med rullstol och gevär

Nya Argus 9 / 2012

Foto: Helen Korpak

Redaktör för detta nummer: Martina Reuter
Nummer 9 / 2012
Presslagt 11 september

Tema: Finland, Sverige, Norden ◆

Kommentarer / Trygve Söderling: Syskonländer vid vatten / Susanna Fellman:  Eurokrisen i den svenska
och finska debatten


Fritjof Sahlström: Svensk skoldebatt om symptom istället för orsaker

Stefan Nygård: Nationellt och internationellt i det moderna genombrottets Norden

Christian Sundgren: Utan konst inget Norden – konstnärskolonier i Frankrike på 1880-talet

Åsa Stenwall-Albjerg: Eldsjälar, platser, samtal. En resa genom nordisk prosa

Bengt Lindroth: Norden som EU:s nödutgång

Fredrik Sonck: Åland, svenskan och Sverige – några noteringar om ett gränsland


Panoptik / John Swedenmark: Högtryck  ◆ Erik Hallstensson: Enkel biljett?

Nya Argus 8 / 2012

Sovande musiker. Petra, Jordanien, 2012.
Foto: Trygve Söderling
Nummer 8 / 2012

Presslagt 21 augusti


Kommentarer / Trygve Söderling: Syrisk höst


Ur arkiven / B. Traven: Bankkrasch (1929) (pdf)

Ilse Paakkinen: Aska och tårgas – reseanteckningar från ett ockuperat Tibet

Johannes Salminen: Nästa år i Jerusalem

Eva Odrischinsky: Perspektiv på perspektiv – Mikael Enckells essäsamling

Kristina Rotkirch: Åskmoln över Kreml. Dystopier i ny rysk litteratur

Per-Erik Lönnfors: Penningars förbannelse och krediters välsignelse – Graeber versus Wahlroos

Lars Hertzberg: ”Du förstår inte” – samtal om förståelse i en novell av Solveig von Schoultz

Bernt Österman: Till Atos Wirtanens lov – reflektioner över en vänbok


Panoptik / Cita Reuter: Bolsjevikerna kommer! Krigsminnen från Kymmene bruk ◆ Robin Valtiala: Läsaren ska tappa fotfästet ◆ Bertel Stenius: Trädgårdsgestaltningen  ◆ Nya Argus på Göteborgs bokmässa

Nya Argus 6–7 / 2012

August Strindberg: Marin i månsken, 1874(?)


Redaktör för detta nummer: Barbro Holmberg

Nummer 6–7 / 2012 
Presslagt 20 juni

◆ Tema: Favoriter ur världslitteraturen ◆


Kommentarer / Barbro Holmberg: Om moln och människor / Trygve Söderling: Klassiker. Kanon. Chorell?

Ann-Christine Snickars: Glöm inte att det är jordgubbssäsong  – Clarice Lispectors Stjärnans ögonblick

Ebba Witt-Brattström: Sigrid Undsets Jenny

Bengt Ahlfors: Rudyard Kiplings Djungelboken

Roger Holmström: Vem minns Kamante? – Karen Blixens Den afrikanske farm

Ralf Andtbacka: Mellan ordning och förvandling – om William Shakespeares Stormen

Thomas Warburton: På tal om Ulysses

Henrika Ringbom: Takasues dotter – Om mitt liv

Sara Ehnholm Hielm: Sanning och konsekvens – Karl Ove Knausgårds Min kamp

John Swedenmark: Anne Carsons Nox

Thomas Henrikson: Hvad är en klassiker – August Strindbergs Röda rummet

Nya Argus 5 / 2012

Carlo Gavazzeni Ricordi: Teatri d’Invenzione 07 (Gates of Rome XVI), 2007 (beskuren)

Nummer 5 / 2012 
Presslagt 21 maj


Kommentarer / Trygve Söderling: Suomi – sant och sunt


Fredrik Almqvist: Sjukvården: lika för alla eller en handelsvara? (2)


Emelie Enckell: Aaro Hellaakoskis poesi – mångsidighet och djup

Zinaida Lindén: De imaginära teatrarnas och fängelsernas stad

Matilda Hakala:  Drömmen om Finland – den finske mannen i några svenska romaner

Yasmin Nyqvist: Om konst som inre världsomvälvning


Panoptik / Tom Östling: E som i epifani ◆ Mikael Böök: En atlas för det nya biblioteket ◆ Trygve Söderling: President Hollandes vilda ungdom

Nya Argus 4 / 2012

Litteratur i badrummet. Ur Godards film ”Le mépris” (1963)

Nummer 4 / 2012 
Presslagt 2 april


Kommentarer / Trygve Söderling: I samma bransch / Yasmin Nyqvist: Fyrk finns för den som spelar enligt reglerna  


Fredrik Almqvist: Sjukvården: lika för alla eller en handelsvara? (1)

Klaus Törnudd: Finland förhandlar med staterna i Mellanöstern

Per-Erik Lönnfors: Keynes och Hayek som Mozart och Salieri

Raoul J. Granqvist: Elisofons möte med Jean Sibelius – nationalism och jazz


Fredrik Hertzberg & Yasmin Nyqvist: Från jaget på scenen till jaget som fiktion. Prosaöversikt 2011 del 2

Jonas Ahlskog: Psykologin och den historiska förståelsen

Emelie Enckell: Aaro Hellaakoskis kluvenhet och 1918


Panoptik / Nalle Valtiala: Baciller odlas på nyöppnade Amos

Nya Argus 2-3 / 2012

Dansaren Vatslav Nizjinskij i ”Le spectre de la rose” (1911) och ”Le Dieu Bleu” (1912)

Nummer 2–3 / 2012
Presslagt 21 februari

◆ Tema: Fyrk, kultur, litteratur ◆


Kommentarer / Trygve Söderling: Demaskering 


Inledningar från seminariet ”Fyrk finns – finns det kultur?” 9.2.2011:
Gunilla Hemming: Ödesnatten, ödesnatten – fast om dagen har vi ännu ganska kul!
Rita Paqvalén: Vem definierar kulturen?
Jenny Wikström: Ett slag för bildning, intellektuell utveckling och trygga rum att tänka i


Presidentvalet 2012
Yrsa Stenius: Ett livsstilsval
Karl-Mikael Grimm: Kröning


Det finlandssvenska bokåret 2011
Fredrik Hertzberg & Yasmin Nyqvist: Från jaget i spegeln till jaget i spillror. Prosaöversikt 2011 del 1
Barbro Enckell-Grimm: Gamla män och små pojkar – Samtidigt. Poesiöversikt 2011


Tom Östling: Pippi på Papa – Nils Erik Forsgårds Hemingway
Robin Valtiala:
Tranströmers hemligheter och hemlighållanden


Debatt / Mikael Böök: Vad ska vi ha istället för EU? (pdf)Frank Borg: Pengar och livet


Panoptik / Nalle Valtiala: Morbror Vanja i äventyrsbadet ◆ En tidsresa till guldåldern

◆ Inlägg från ”Fyrk finns”-seminariet kan läsas i Nya Argus 2–3/2012 (se ovan) 
◆ Bloggkommentar av Jessica Parland-von Essen 
◆ Referat av seminariet i Ny Tid och Hufvudstadsbladet 
◆ Kommentarer i Ny Tid av Sara Ehnholm-Hielm och Fredrik Sonck 
◆ Seminariets sida på Facebook

da Vincis euro

Fyrk finns – finns det kultur?

Öppet seminarium om kulturen, kapitalet och framtiden

Seminariet hölls 9.2.2012 i Helsingfors. Inledare: Michel Ekman, fil.dr, Gunilla Hemming, dramatiker, Leif Jakobsson, direktör för Svenska Kulturfonden, Rita Paqvalén, fil.dr, Jenny Wikström, fil.kand.


De nedskärningar och omstruktureringar som tas upp i Michel Ekmans essä i Nya Argus 1/2012 (se nedan) är inte unika för den finlandssvenska litteraturen och kulturen. ”Samhällsdebatten domineras över lag av en nyliberal kultursyn där kulturens nytto- och ekonomiska aspekter betonas. Vad är det som pågår? På vems villkor förs diskussionen? Hur kan vi trygga en mångfald inom den finlandssvenska kulturen och värna om även den icke-vinstinbringade kulturens fortsatta existens? Hur ser den finlandssvenska kulturens framtid ut och hur kan beslutsfattandet inom kulturfältet demokratiseras?” – Ur seminariets plattform

Seminariet arrangerades av Rita Paqvalén och Trygve Söderling i samarbete med Nya Argus och läroämnet Nor­disk litteratur vid Helsingfors universitet

Nya Argus 1 / 2012

Kaos på börsen. Scen ur Antonionis film ”L'Eclisse” (1962)

Nummer 1 / 2012 
Presslagt 17 januari


Kommentarer / Trygve Söderling: Det berömda sociala kapitalet 


Michel Ekman: Livet eller pengarna. Att vara finlandssvensk i en nyliberal värld

Fredrik Lång: Människan som själv – det här med Kihlman

Leif Salmén: En existentiell kris och dess upplösning (pdf)

(Se också Mikael Bööks kommentar i nummer 2–3/2012, ”Vad ska vi ha istället för EU?” (pdf))

Zinaida Lindén: Käre Ivan! Några reflektioner kring brevromanen av igår och idag

Stig-Olof Londen: Griftetal över M. Teste


Panoptik / Mårten Westö: I sorgens epicentrum ◆ Sixten Bondestam: Ett husminne ◆ Seminarium: ”Fyrk finns – finns det kultur?”


2011 ◆ Årgång 104

Huvudredaktör: Trygve Söderling ◆ Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion: Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Nils Erik Forsgård (t.o.m. nr 3), Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Tom Sandlund, Folke Stenman (t.o.m. nr 3), Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Nya Argus första nummer


◆ 2011 hade det gått 100 år sedan tidskriften Argus olagligförklarades av  justitiedeparte­menet i det ryska storfurstendömet Finland. Tidskriften, som utkommit sedan december 1907, fortsatte från och med 16 mars 1911 under namnet Nya Argus (bilden t.v.).
◆ Historiken ÖGONEN UPP! Nya Argus första sekel (t.h.) utkom i april 2011. Prenumeranter fick boken som bonus. Den kan köpas separat, köpas i samband med ny prenumeration eller läsas i sin helhet gratis på nätet.

Nya Argus 11-12 / 2011

Foto: Helen Korpak

Nummer 11–12 / 2011
Presslagt 15 december


Kommentarer / Trygve Söderling: 2011 – ett demokratiäventyr + Lokala frågor (2)

Zinaida Lindén: Prosautdrag / Att hålla sig fast vid regnbågens pelare

René Nyberg: Sovjetunionens brutala charm

Mikael Böök: Bibliotekskraft – det ordet gillar jag!

Christel Björksten: Samfundets val – väg till framgång eller kollaps

Raoul J. Granqvist: Eliot Elisofon i Sverige 1944: spion, fotojournalist och livsnjutare

M.A. Numminen: Prosautdrag / Juho Niitty möter avantgardet

Lars Nyström: Väntan


Panoptik / Sara Othman: En onödigt svår exkursion i värdedjungeln ◆ Rebecka Eklund: Moderniteten förkroppsligad: nya studier i Henry Parland ◆ Nalle Valtiala: Moby Dick: stor epik på åttio minuter ◆ Per-Erik Lönnfors: Morbus Peyronie


Register för Nya Argus 2011

Nya Argus 10 / 2011

Helsingforsbor beskådar en zeppelinare som passerar över staden den 24 september 1930.

Redaktör för detta nummer: Jessica Parland-von Essen

Nummer 10 / 2011
Presslagt 21 november
◆ Tema:  Helsingfors ◆


Kommentarer / Trygve Söderling: Förlagsmonopol

Jessica Parland-von Essen: Helsingfors – en stad och dess rum


Matti Klinge: Helsingfors och finska staten

Jessica Parland-von Essen: Helsingfors. Ögonblicksbilder av staden från fyra sekler

Ur arkiven / Lars Sonck: Huru det bygges i Helsingfors ◆ Valter Thomé:  Strandpromenader i Helsingfors ◆ Bertel Jung: Eliel Saarinen och Stor-Helsingfors ◆ Kommentar 2011 / Vilhelm Helander: Alltid aktuell arkitekturdebatt

Anja Kervanto-Nevanlinna: Den moderna stadens lockelser

Fredrik Lindberg: Förorternas återkomst

Tom Östling: Hamsuns år i Helsingfors

Per-Erik Lönnfors: En kvinna från Rödbergen


Panoptik / Nalle Valtiala: Aurora Karamzin firar karneval på Boulevarden

Nya Argus 9 / 2011

”10 kg per person, 2,50 mk per kilo. Potatisutdelning i Helsingfors 1944.” Foto: Eliot Elisofon

Redaktör för detta nummer: Martina Reuter

Nummer 9 / 2011
Presslagt 30 september
Tema:  Populism ◆


Kommentarer / Martina Reuter: Populismens offentlighet


Ann-Cathrine Jungar: Populistisk demokrati – Sannfinländarnas idé om folkstyrelse (pdf)

Hans Ruin: Tyskland på nära håll (1933) (pdf) + Trygve Söderling: Kommentar 2011

Lena Halldenius: Populism och den retoriska striden om folket

Raoul J. Granqvist: Med matkorg och kamera på resa – Eliot Elisofon i krigets Finland 1944

Sixten Bondestam: Skovelmästaren

Johan Stén: Hur kan du veta? Om skepticismen som nödvändighet och självändamål

Erik Stenmark: Berget, korset och Medusahuvudet – tankar kring några symboler

Nya Argus 5-6 / 2011

Ur "Kattresan" av Ivar Arosenius (1909)

Redaktör för detta nummer: Barbro Holmberg

Nummer 7–8 / 2011 
Presslagt 21 juni
Tema: Favoriter ur världslitteraturen


Kommentarer / Barbro Holmberg: Farlig midsommar!

Barbro Enckell-Grimm: Ivar Arosenius, Katten och Lillan

Susanne Ringell: Xavier de Maistres Voyage autour de ma chambre

Tapani Ritamäki: Snabbisen som blev en klassiker – Stendhals Rött och svart

Carita Backström: Harriet Beecher Stowes Onkel Toms stuga

Marianne Bargum: Den osynliga mannens börda – Ralph Ellisons Osynlig man

Anna Friman: Mardrömmen om Marilyn – Joyce Carol Oates Blonde (pdf)

Clas Zilliacus: Diktatorsromanen

Thomas Warburton: En bild från det Rena Landet

Birgitta Ulfsson: En pubertet som sammanföll med två krig (pdf)

Nalle Valtiala: Violinen. Till minnet av Bo Carpelan

Staffan Aspelin: Dubbelagenten. Ur sviten Gösta Klopat

Thomas Henrikson: Tre klassiker – Pasternak, Rilke, Tsvetajeva

Anders Larsson: Klas Klättermus och de andra djuren i Hackebackeskogen (pdf)

Nya Argus 5-6 / 2011

”Det är inte längre revolten, det är revolutionen”.
S:t Petersburg 2008. Foto: Trygve Söderling

Nummer 5–6 / 2011
Presslagt 31 maj
Tema: En ny offentlighet ◆


Kommentarer / Trygve Söderling: Hemligheter – från Hjalmar Linder till Cablegate
Hjalmar Linder: Nog med blodbad! + Johannes Salminen: Kommentar (pdf)

Yrsa Stenius: Ansvar i en ny offentlighet

Thomas Henrikson: Offentlighet och uppdrag – några kommentarer

Nora Hämäläinen: Internet, idédebatt och historisk medvetenhet

Ulf Sundqvist: Vad hände i valet – och hur gick det sen?

Raoul J. Granqvist: På gränsen till ett krig – Eliot Elisofon och LIFE i Finland 1939

Sara Othman: Hur fransk livsfilosofi blev finländsk högerpopulism


Panoptik / Maria Bielke von Sydow: Självbiografi som läkemedel Daniela Silén: Fenomenet Sophia Elisabeth Brenner och hennes samtid   Ulrika Nielsen: Göran Dahlberg: Att umgås med spöken

Nya Argus 4 / 2011

Scen ur Germaine Dulacs film ”L'invitation au voyage” (1927)i

Nummer 4 / 2011i 
Presslagt 20 april
Tema: Det nya ◆


Kommentarer / Trygve Söderling: Nyhetens behag + PS: Ett sannare Finland? (pdf)

 Elmer Diktonius: Spekulationer i det kinematografiska (pdf) + John Sundholm: kommentar (pdf)

Jessica Parland-von Essen: Textens transformering (pdf)

Mikael Böök: Om WikiLeaks, Wikipedia och bibliotekens framtid (2) (pdf)

Klaus Törnudd: Folket gör uppror – och vad sedan? (pdf)

Henry Pihlström och Tom Reuter: Tre istida mänskor

Christel Björksten: Jämlikhet

Marianne Backlén: Färdas med Phillips


Panoptik:  Emilia Siltavuori: Kärleken till hällarna och den förhistoriska konsten ◆ Nalle Valtiala: Performance modell Oblivia – ett medvetande i minnet ◆ Till salu: Gamla och nya Argus historia

Nya Argus 3 /2011

Köp en fågel fri. Phnom Penh, Kambodja 2009
Foto: Trygve Söderling

Nummer 3 / 2011 
Presslagt 15 mars


Kommentarer / Trygve Söderling: Demokrati eller olja? (pdf)

Mikael Böök: Om WikiLeaks, Wikipedia och bibliotekens framtid (1) (pdf)

Ika Österblad: Driften att döda det man älskar (pdf)

Carita Backström: Palmvin, olja och minor – linjer i nigeriansk litteratur

Vesa Oittinen: Nietzsche och postmodernismen

Thomas Ek: Jarl Hemmer som översättare


Panoptik / Robin Valtiala: En elefant till roman, som skuttar ◆ Trygve Söderling: Film är bäst i radion  ◆ Merete Mazzarella: Skvaller och skönlitteratur ◆ Nalle Valtiala: Snikenhetens djävlar exorciseras på våra scener

Nya Argus 1-2 /2011

Tove Jansson och Fanny Grahn. Stenciler av Heidi Lunabba ur antologin ”Kvinnornas Helsingfors” (2010)

Nummer 1-2 / 2011

Presslagt 20 februari


Kommentarer / Trygve Söderling: När fasaderna rasar – Egypten
Fredrik Hertzberg &

Yasmin Nyqvist: Det finlandssvenska prosaåret 2010

Ann-Christine Snickars: Det finlandssvenska poesiåret 2010

Erik Stenmark: Den eviga gungbrädan

Sixten Bondestam: Dr Mula

Raoul J. Granqvist: Samuel Ödmann – svensk 1700-talsöversättare 


Panoptik: / Charlotte Sundström:  Att erövra det urbana rummet ◆ Caterina Stenius: Passion för kanon ◆ John Swedenmark: Förfall ◆ Tom Östling: Lång dags färd mot operan   ◆ Nalle Valtiala: Cabaret är deka-dans för hela slanten 


Register för Nya Argus 2010


◆  ÖGONEN UPP! Nya Argus första sekel (Nya Argus historik, 2011)


2010 ◆ Årgång 103


Huvudredaktör:
Trygve Söderling ◆ Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion: Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen (fr.o.m. nr 4), Martina Reuter, Tom Sandlund, Folke Stenman, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson (fr.o.m. nr 8)

Nya Argus 11-12/2010

Ur David Molanders fotokollage från Slussen, "City Heart – from an Urban Anatomy"  (www.urbananatomy.se)

Nummer 11-12 / 2010
Presslagt 6 december


Kommentarer / Trygve Söderling: Apropå varumärken


Fred Karlsson: Bakgrund till språksituationen

Fredrik Hertzberg: Minnen av V.V. Järner

Hannele Mikaela Taivassalo: Det blödande hjärtat i skogen – V.V. Järner och den poetiska dramatiken

David Molander: Stadens hjärta

Ulrika Nielsen: Om gläntor, glipor, gömställen

Peter Lodenius: Sidenvägen och det historiska minnet

Henry Pihlström: Oliver, Ilja Ivanovs afrikanska äventyr och frågan om hybrider mellan apor och människor


Panoptik: ◆ Yasmin Nyqvist: Gastkramande Utrensning  ◆ Genusteater på rundgång ◆ Jessica Parland-von Essen: En humanist och hans bibliotek  ◆ Nalle Valtiala: Fanny och Alexander som omkastat koncept

Nya Argus 9-10/2010

Installation från Zena el Khalils utställning ”Maybe One Day Beirut Will Love Me Back”


Nummer 9-10 / 2010
Presslagt 28 november
Tema: Mellanöstern (2) ◆


Kommentarer / Trygve Söderling: Folket P och staten S

Johannes Salminen: Venedig och islam

Mikko Zenger: Dagskryssningar från kolerazonen till det olovliga landet

Semy Kahan: Den israelisk-palestinska konflikten ur ett tidsmässigt och regionalt perspektiv

Peter Lodenius: Masken i myrtenkransen

Eva Odrischinsky: Bassem Eid – en palestinsk dissident

Debatt / Svante Lundgren: Svar till Trygve Söderling om Israel


Prosaudrag:
Hannele Mikaela Taivassalo:
Åh, kom och se här


Panoptik: ◆ Yasmin Nyqvist: Musik ur mörkret – Lilla stjärna  ◆ Tom Sandlund: Från imperiecentrum till oklar framtid ◆ Christel Björksten: Förstår du mig? – Amélie Nothombs Une forme de vieTom Östling: När målfärg torkar ◆ Jonas Ahlskog: Eliten som social grupp

Nya Argus 8/2010

Istanbul 2010. Foto: Trygve Söderling


Nummer 8 / 2010
Presslagt 14 september

  Tema: Mellanöstern (1) ◆


Kommentarer/ Klaus Törnudd: Nya försök och små förväntningar


Peter Lodenius: Israeliska plan över Isfahan

Svante Lundgren: Den  israelisk-palestinska konfliktens skugga över  Europa

Debatt / Trygve Söderling: En välgrundad "besatthet"


Panoptik / Yasmin Nyqvist: Att älska en stad – Zena el Khalils Beirut

Tom Östling: Söner tecknar barndomslandskap

Raoul J. Granqvist: Ebbe Linde som översättare

Susanne Ringell: Möte i bara mässingen – Georgsgatans simhall

Nya Argus 6-7/2010

Margarita flyger sin väg. Anna Kovaltjuk, som häxan Margarita, susar fram över 1930-talets Moskva i Vladimir Bortkos filmatisering (2005) av Michail Bulgakovs romanklassiker Mästaren och Margarita (1928–40, publicerad 1966–69)

Nummer 6–7 / 2010  
Presslagt 21 juni 


Kommentarer / Trygve Söderling: Klassikerbruk

Favoriter ur världslitteraturen:

Cecilia Björk: I Szymborskas soffa

Birgitta Ulfsson: Olof Lagercrantz: Om konsten att läsa och skriva

Agneta Ara: Den första kvinnan på månen

Zinaida Lindén: Vår gemensamma vän Charles Dickens

Eleonora Joffe: Tatianas syndrom

Sara Ehnholm Hielm: Leva! Leva! Simone de Beauvoir: Mandarinerna

Barbro Holmberg: Primo Levi: Är detta en människa?

Thomas Henrikson: W.G. Sebald: Svindel. Känslor.

John Swedenmark: Pindaros revisited 


Panoptik: ◆ Fredrik Lång: Henrik Ibsen och kvinnosakspraktiken ◆  Tatjana Brandt: Om Mette, Mårran och psykoanalysens legotrupper ◆ Pindaros: Till Diagoras från Rhodos. Boxning.

Nya Argus 5/2010

”Mardrömmar” av Helen Korpak.
Mer bilder på helenkorpak.com

Nummer 5 / 2010 
Presslagt 17 maj


Kommentarer / Jessica Parland-von Essen: Bloggar som kulturarv


Elin Björkman: ”Sanningen och andra berättelser” – en bloggbetraktelse

Dikt / Ulrika Nielsen: Agnes

Trygve Söderling: Skrivet med eyeliner – om det ”gotiska” spåret i  finlandssvensk prosa

Helen Korpak: Nattsvart romantik – Martin Enckells författarskap

Henry Pihlström: Marxism och darwinism – har de ett samband?


Panoptik: ◆ Martin Enckell: Bloggpoesi – mellan pärmar ◆ Henry Pihlström och Tom  Reuter: Denisova – preliminär rapport över vår kusin i Sibirien  ◆ Yasmin Nyqvist: Scener från en fyllefest

Nya Argus nr 4/2010

Omslag av Elizabeth Harbour till Aleksandr Solzjenitsyns ”En dag i Ivan Denisovitjs liv”

Nummer 4 / 2010 
Presslagt 4 april 

Kommentarer / Trygve Söderling: Ryska riktningar


Ljudmila Ulitskaja &
Michail Chodorkovskij:
Bäste Michail Borisovitj! En fängelsebrevväxling

Tom Östling: Ödesåret mellan hakkorset och hammaren och skäran

Johan Stén:
Harmoni och symmetri – broar mellan två verkligheter


Panoptik: ◆ Barbro Enckell-Grimm: Ett teaterbrott ◆ Sixten Bondestam: Fru Freud, Anna T. och vi  ◆ Bo Eriksson: Inga benbrott mellan Finland och Sverige

Nya Argus nr 3/2010

Hannele Kylänpääs skulptur ”Vedet” (2006)
Foto: Trygve Söderling

Nummer 3 / 2010 
Presslagt 12 mars


Kommentarer / Susanna Fellman: Krisen – ett och ett halvt år senare

Pertti Torstila: Diplomatins nya utmaningar

Yasmin Nyqvist: Språk och klass hos Leo Ågren

Margaretha Starck: En gest i brons – om Hannele Kylänpääs konst

Arne Toftegaard Pedersen: Att koka makaroner åt sina döttrar – Tomas Espedal och drömmen om ett vilt och poetiskt liv


Panoptik / Leif Höckerstedt: Andra världskriget, Finland och myterna ◆ Nalle Valtiala: Professor Higgins går miste om konfekten


Nya Argus 1–2/2010

Ika Österblad: Bryderikurs. Teckning gjord efter felläsning av ”broderikurs” (2008)

Nummer 1–2 / 2010

Presslagt 15 februari


Kommentarer / Trygve Söderling: Lokala frågor

Ann-Christine Snickars: Det finlandssvenska poesiåret 2009

Charlotte Sundström & Tom Östling: Det finlandssvenska prosaåret 2009

Ika Österblad: Insektinsikter

Mikael Böök: Gamla och nya biblioteksvisioner

Stig-Olof Londen: Lycksalighetens grav

Tom Sandlund: Reflektioner kring ett par klassböcker


Panoptik / Robin Valtiala: En diktstad värd att gräva fram  ◆ Tom Östling: Bundna och fria danser ◆ Lipusta revitty tähti


2009 ◆ Årgång 102


Huvudredaktör:
Trygve Söderling ◆ Redaktionssekreterare: Barbro Enckell-Grimm
Redaktion: Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, Martina Reuter, Tom Sandlund, Folke Stenman, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling

Nya Argus 9-10/2009


Nummer 9–10 / 2009

Presslagt 2 december
◆ Tema: Darwin ◆


Kommentarer / Kristian Donner: Evolutionens märkesår 1809


Ulrika Candolin: Darwins betydelse för dagens evolutionsbiologiska forskning

Marjukka Bastamow: Kultur och evolution

Anna Rotkirch & Jeja-Pekka Roos: Segt paradigmskifte: Darwin och socialvetenskaperna

Fred Karlsson: Språk och evolution. Tidig spekulation

Mikael Fortelius och Kristian Donner: Naturligt urval före Charles Darwin

Sara Heinämaa: Fenomenologin – kumulativ vetenskap eller kritiskt tänkande?


Teater:

Nalle Valtiala: Läckra munsbitar från en tid som flytt

Tom Östling: På däcket till Titanic

Nya Argus 8/2009

Nummer 8 / 2009

Presslagt 9 november
◆  Tema: Ryssland ◆


Kommentarer / Tom Sandlund: Kunskap om Ryssland


Pekka Sutela: Ryssland efter krisen

Vesa Oittinen: Kunskapsteori och utopism – Gabriel Israel Hartman

Anna Rotkirch: Familjepolitikens mosaik i Ryssland och Sverige

Klaus Törnudd: Inga herrar i bergen

Inga-Lina Lindqvist: Litterära cirkusbjörnar – när ryskt blir svenskt

Zinaida Lindén: Gult – endast för förryckta


Teater / Nalle Valtiala: Ett guldägg inrullat från Paris ◆ Kung Kristina i Ångpunkslandet

Tom Söderman: Den litterära fejden mellan Nabokov och Edmund Wilson

Tom Östling: Triumviratet Kekkonen-Tiitinen-KGB

Nya Argus 7/2009

Nummer 7 / 2009

Presslagt 10 september


Kommentarer / Trygve Söderling: Tillbaka i verkligheten

Klaus Törnudd: Ateistiska bussar och yttrandefrihetens gränser


Christel Pettersson,
Ann-Christine Snickars och Annika Tudeer
: Konst på teatern? Gatan kallar!

Svante Lundgren: Folkmordsförnekelsens försåtliga lätthet

Bernt Österman: Filosofen på fjärden

Christel Björksten: Individens sårbarhet inför samhällsterror

Stig-Olof Londen: Kring det romantiska

Martina Reuter: Historiens och revolutionens klockor

Mary Wollstonecraft: Moral, alun och såpa

Nya Argus 5-6/2009

Nummer 5–6 / 2009
Presslagt 3 juni
◆ Tema: Favoriter ur världslitteraturen ◆

Kommentarer / Barbro Holmberg: Vägen ut


Leif Salmén: Ugglorna på vinden

Fredrik Hertzberg: J.P. Eckermanns Samtal med Goethe

Lisbeth Landefort: Den furstliga bokhyllan

Marianne Bargum: Tystnadens drottning

Christel Björksten: Kertész om språk och tanke

Ann-Christine Snickars: Ärkeängeln i Uleåborg

Robert Åsbacka: Här under polstjärnan

Lars Sund: Macondo

Märta Tikkanen: Oroande, fängslande, frånstötande, naken


Zinaida Lindén: Lindanserskan

Emma Juslin: Olga: övergående saknad, kamrater

Nya Argus 4/2009

Nummer 4 / 2009
Presslagt 25 maj


Kommentarer / Trygve Söderling: Debattens vår


Richard Brander: Mitt Hbl-bokslut

Fredrik Lång:  Dick kastar sig in i kulturdebattdebatten

Joachim Mickwitz: Mellan exotism och elitism – svenskt i finska TV-nyheter

 Lars Hertzberg: Vänskap som investeringsobjekt

Nalle Valtiala: Kultur är odling – odling är kultur

Claes Andersson: Kroppen, språket och kroppens språk


Bonus på nätet:


Kulturdebatt våren 2009
– en länksamling


Nya Argus 3/2009

Nummer 3 / 2009
Presslagt 4 maj

◆ Tema: universitetsreform ◆


Kommentarer / Niklas Bruun: Universitetsstyrning och bonusprogram / Martina Reuter:
Universitetsrevolt


Inlägg av

Ilkka Niiniluoto,

Pekka Sulkunen,

Susanna Fellman,

Thomas Wallgren,

Kristian Donner


Clas Zilliacus: Futuristisk föda

Tom Söderman: Då rektor Therman åkte på pappas cykel till Krigsansvarighetsdomstolen

Michel Grünstein, Trygve Söderling: Debatt

Nalle Valtiala: En stilliserad Fröken på Svenskan

Nya Argus 2/2009

Nummer 2 / 2009
Presslagt 16 mars


Kommentarer /Krisen på Hufvudstadsbladet


Tuva Korsström: Mitt andra testamente

Gunilla Hemming: Vi kommer aldrig till marknaden i Mora, gummor!

Gun Winter: Konsumenten som syndabock

Ulf Modin: En bildningssyn

Christel Björksten: Språkets andel i barnets självuppfattning

Zinaida Lindén: Staden söker sin filmmakare


Teater:

Tom Östling: Döden som matris

Nalle Valtiala: En präktig skandal på Lillan

Barbro Enckell-Grimm: Guds vessla

Nya Argus 1/2009

Nummer 1 / 2009
Presslagt 9 februari


Kommentarer / Trygve Söderling: Mellanösternmetaforer

Charlotte Sundström & Tom ÖstlingRomanen lyste med sin närvaro (prosaöversikt 2008)

Marit Lindqvist: Uttalsövningar i sömnens språklaboratorium
(poesiöversikt 2008)

Nalle Valtiala: Agatha Christie i gyckelbyxor

Timo Hämäläinen: Finlandia i moll

Susanna Fellman: Finland, Sverige och den kinesiska ekonomins framtidsutsikter

Tom Reuter: Schildt och von Wright


Till arkivet 1907–  ◆  Till de nyaste numren

ÖGONEN UPP! Nya Argus första sekel (Nya Argus historik, 2011)


Prenumeration och lösnummerMediekortArkivHemsida


Sidan uppdaterad 8.4.2016